Verklaring van www.uitkomstgerichtezorg.nl

Status toegankelijkheid https://www.uitkomstgerichtezorg.nl/

Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 20-12-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.uitkomstgerichtezorg.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport is beschikbaar via de link https://www.uitkomstgerichtezorg.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.uitkomstgerichtezorg.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport is gevorderd met de toegankelijkheid van www.uitkomstgerichtezorg.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 09-12-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport .
Functie: Communicatiemedewerker.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 20-12-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via uitkomstgerichtezorg@minvws.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 6 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 23-12-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.uitkomstgerichtezorg.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.uitkomstgerichtezorg.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.uitkomstgerichtezorg.nl/documenten/rapporten/2021/10/28/toegankelijkheidsonderzoek-website-uitkomstgerichte-zorg
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 28-10-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Dit document heeft wel tags (een codelaag), maar daarin ontbreekt bij sommige afbeeldingen de alternatieve tekst (alt-tekst), terwijl deze afbeeldingen wel informatie geven. In de codelaag hoort bij elke afbeelding te staan of deze informatie geeft. Een decoratieve afbeelding moet gemarkeerd zijn als decoratief.

  • Gevolg:

   De afbeelding wordt dan genegeerd door hulpapparatuur en wordt niet getoond in de lijst met tags. Als een afbeelding informatie geeft, dan moet deze informatie ook worden aangeboden aan mensen die de afbeelding niet kunnen zien.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het is helaas niet mogelijk om de tags bij afbeeldingen op de juiste manier om te zetten naar reguliere tags en/of decoratief, omdat de huidige Adobe-versie het niet toelaat. Bij een nieuwe update van Adobe wordt gekeken of dit wel mogelijk is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-12-2021
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Dit document heeft wel tags (een codelaag), maar daarin ontbreekt bij sommige afbeeldingen de alternatieve tekst (alt-tekst). In de codelaag hoort bij elke afbeelding te staan of deze informatie geeft. Een decoratieve afbeelding moet gemarkeerd zijn als decoratief. De afbeelding wordt dan genegeerd door hulpapparatuur en wordt niet getoond in de lijst met tags.

   Het logo in dit document heeft een goede alternatieve tekst. Echter zijn er nog twee afbeeldingen aanwezig in het document die geen alternatieve tekst hebben. Omdat dit decoratieve afbeeldingen zijn zouden deze gemarkeerd moeten worden als artefact.

  • Gevolg:

   Beide decoratieve afbeeldingen (de grijze vakken) hebben een Sect-tag gekregen. Dit is onjuist, want het zijn afbeeldingen, die als artefact gemarkeerd moeten worden. Een voorleesprogramma heeft nu dus niet de juiste informatie en dat kan verwarrend zijn.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het is helaas niet mogelijk om de tags bij afbeeldingen op de juiste manier om te zetten naar reguliere tags en/of decoratief, omdat de huidige Adobe-versie het niet toelaat. Bij een nieuwe update van Adobe wordt gekeken of dit wel mogelijk is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-12-2021
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   In de video op deze pagina staan een aantal logo's van bedrijven die niet terugkomen in de geschreven tekst.

  • Gevolg:

   De logo's die op deze pagina staan worden gemist door blinde of slechtziende gebruikers.

  • Alternatief:

   De logo's worden benoemd in de uitgeschreven tekst, die beschikbaar is bij de video.

  • Maatregel:

   De logo's worden benoemd in de uitgeschreven tekst, die beschikbaar is bij de video.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 29-11-2021
 4. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   In de video op deze pagina staan een aantal logo's van bedrijven die niet terugkomen in de gesproken tekst.

  • Gevolg:

   De logo's die op deze pagina staan worden gemist door blinde of slechtziende gebruikers.

  • Alternatief:

   De logo's worden benoemd in de uitgeschreven tekst, die beschikbaar is bij de video.

  • Maatregel:

   De logo's worden benoemd in de uitgeschreven tekst, die beschikbaar is bij de video.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 29-11-2021
 5. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Niet alle functies van sprekers die wel in een blokje in beeld staan zijn in de audiodescriptie opgenomen. Dit komt onder andere voor bij de sprekers die aan het woord komen vanaf minuut 52.

  • Gevolg:

   Gebruikers die afhankelijk zijn van de audiodescriptie krijgen nu niet alle functies van de sprekers mee, die in een blokje in beeld staan.

  • Alternatief:

   In de uitgeschreven tekst bij de video zijn de namen en functies van deze sprekers opgenomen.

  • Maatregel:

   In de uitgeschreven tekst bij de video zijn de namen en functies van deze sprekers opgenomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 29-11-2021
 6. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Rond minuut 29 in de video wordt er een geanimeerde video afgespeeld. Deze video begint met het logo van Uitkomstgerichte Zorg dat in beeld staat. Het logo en de tekst daarin zijn niet opgenomen in de audiodescriptie van de video.

  • Gevolg:

   Gebruikers die afhankelijk zijn van de audiodescriptie krijgen niet de informatie over het logo en de tekst daarin mee.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Geen.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Deze video is door een extern bureau ondertiteld en getranscribeerd. De kosten om de gehele video opnieuw te bewerken wegen niet op tegen het resultaat. Bovendien is deze video niet meer recent, dus het is nog maar de vraag hoeveel mensen deze video nog bekijken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 29-11-2021
 7. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Rond minuut 51:30 zit een animatie met voorafgaand het logo van Uitkomstgerichte Zorg. Ditzelfde logo met de animatie komen ook voor aan het begin en aan het einde van de video. Aan het begin en einde van de video worden de teksten in het logo en de animatie uitgesproken in de audiodescriptie, maar op deze plek middenin de video niet.

  • Gevolg:

   Aan het begin en einde van de video worden de teksten in het logo en de animatie uitgesproken in de audiodescriptie, maar op deze plek middenin de video niet. Er valt nu voor de gebruikers die de video niet kunnen zien een gat in de video en zij missen dat hier de animatie afgespeeld wordt.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Geen.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Deze video is door een extern bureau ondertiteld en getranscribeerd. De kosten om de gehele video opnieuw te bewerken wegen niet op tegen het resultaat. Bovendien is deze video niet meer recent, dus het is nog maar de vraag hoeveel mensen deze video nog bekijken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 29-11-2021
 8. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De pdf heeft geen tags (codelaag). Hulpsoftware zoals een screenreader heeft een goede codelaag nodig om een gestructureerd document weer te kunnen geven. Deze software gebruikt de informatie uit de codelaag bijvoorbeeld om aan te geven wat een kop is, of een lijst, een tabel et cetera. Ook alternatieve teksten bij afbeeldingen staan in de codelaag.

  • Gevolg:

   Zonder de tags heeft een tekst mogelijk helemaal geen informatie voor iemand die de visuele opmaak niet kan zien of is het een brij aan ongestructureerde tekst.

  • Alternatief:

   PDF is opnieuw opgeslagen met daarin de instellingen: automatisch gecodeerd en met een leesvolgorde van links naar rechts en van boven naar beneden.

  • Maatregel:

   PDF is opnieuw opgeslagen met daarin de instellingen: automatisch gecodeerd en met een leesvolgorde van links naar rechts en van boven naar beneden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 29-11-2021
 9. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De pdf heeft wel een codelaag maar de tags sluiten niet aan bij de zichtbare opmaak van het document. Zo staat de kop 'Aandoeningen programmalijn 1 – Batch 1 t/m 3' in een tabel en de overige koppen in een paragraaf. Een kop moet in de codelaag ook een kop zijn.

  • Gevolg:

   Met de verkeerde tags kan het een brij aan ongestructureerde tekst zijn voor iemand die de visuele opmaak niet kan zien.

  • Alternatief:

   PDF is opnieuw opgeslagen met daarin de instellingen: automatisch gecodeerd en met een leesvolgorde van links naar rechts en van boven naar beneden.

  • Maatregel:

   PDF is opnieuw opgeslagen met daarin de instellingen: automatisch gecodeerd en met een leesvolgorde van links naar rechts en van boven naar beneden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 29-11-2021
 10. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Er staan onderdelen in het document die geen tag hebben gekregen zoals onder andere de oranje balken die geplaatst zijn achter witte teksten. Alle onderdelen in een pdf dienen in de codelaag te staan met een tag of als artefact. Dit betreft onderdelen die niet zichtbaar zijn of die slechts decoratief zijn. Alle decoratieve onderdelen van een pdf dienen als decoratief te worden gemarkeerd, zodat ze door hulpapparatuur kunnen worden genegeerd.

  • Gevolg:

   Met de verkeerde tags kan het een brij aan ongestructureerde tekst zijn voor iemand die de visuele opmaak niet kan zien.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Het is helaas niet mogelijk om de tags op de juiste manier om te zetten, omdat de huidige Adobe-versie het niet toelaat. Bij een nieuwe update van Adobe wordt gekeken of dit wel mogelijk is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-12-2021
 11. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De pdf heeft wel een codelaag maar de tags sluiten niet aan bij de zichtbare opmaak van het document. Een kop moet in de codelaag bijvoorbeeld ook een kop zijn en geen paragraaf. Lijsten mogen niet onderbroken worden door paragrafen, tabellen hebben kolom- en rijkoppen nodig, waarbij ook het bereik daarvan is aangegeven. Zo zijn er op verschillende plekken, waaronder op pagina 16 tabellen aanwezig waarvan alleen de koprij in een tabel staat en de rest van de tabel niet. Ook zijn er in het document voor koppen aanwezig die in de codelaag niet zijn gemarkeerd als kop en lijsten die niet goed opgebouwd zijn, zoals bijvoorbeeld de lijst op pagina 2 onder 'Uitkomstgerichte zorg' waarbij de twee items van de lijst in de code beide in een aparte lijst staan. Het valt op dat er in dit document erg veel onderdelen met een verkeerde tag of verkeerde opbouw aanwezig zijn.

  • Gevolg:

   Met de verkeerde tags kan het een brij aan ongestructureerde tekst zijn voor iemand die de visuele opmaak niet kan zien.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het is helaas niet mogelijk om de tags op de juiste manier om te zetten, omdat de huidige Adobe-versie het niet toelaat. Bij een nieuwe update van Adobe wordt gekeken of dit wel mogelijk is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-12-2021
 12. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Op meerdere plekken in het document zijn de visuele volgorde en de volgorde in de codelaag anders. Dit gebeurt bijvoorbeeld op de tweede pagina waar drie blokken tekst worden weergegeven bij de stappen. Visueel komt het blok 'Lokaal aan de slag' na het blok 'Uitkomstgerichte zorg' maar in de code komt het blok 'Niet streven naar 100% zekerheid' eerst, dit klopt dus niet met de visuele volgorde.

  • Gevolg:

   Deze stukken worden onbegrijpelijk voor bijvoorbeeld gebruikers van een screenreader die ook kunnen zien, omdat de inhoud voor hen voorgelezen wordt in de volgorde waarin het in de code staat.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het is helaas niet mogelijk om de codelaag op de juiste manier om te zetten, omdat de huidige Adobe-versie het niet toelaat. Bij een nieuwe update van Adobe wordt gekeken of dit wel mogelijk is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-12-2021
 13. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Alle afbeeldingen staan in de codelaag voor de rest van de inhoud terwijl ze in het document boven, naast en onder de rest staan. Omdat de twee afbeeldingen die hierdoor op de verkeerde plek staan decoratief zijn, is dit probleem ook opgelost als de afbeeldingen als decoratief gemarkeerd worden.

  • Gevolg:

   Een voorleesprogramma zal eerst de decoratieve afbeeldingen benoemen terwijl dit niet nodig is. Dit kan storend en verwarrend zijn.

  • Alternatief:

   De pdf is opnieuw opgeslagen en de afbeeldingen zijn als decoratief gemarkeerd.

  • Maatregel:

   De pdf is opnieuw opgeslagen en de afbeeldingen zijn als decoratief gemarkeerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 29-11-2021
 14. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Op meerdere plekken in het document worden onderdelen aangegeven met alleen kleur. Zo staat er op pagina 6 een grafiek met daarin balken in verschillende kleuren. De balken zijn alleen te herkennen aan de kleur.

  • Gevolg:

   Voor mensen die slecht kunnen zien of die kleuren moeilijk kunnen onderscheiden, kan het moeilijk of onmogelijk zijn om dit verschil op te merken, waardoor zij een deel van de informatie missen.

  • Alternatief:

   De alternatieve tekst van de tabel is zodanig aangepast dat duidelijk wordt wat de verdeling van de kleurvakken is en wat ze betekenen. Bovendien is per kleur nog eens een alternatieve tekst ingesteld.

  • Maatregel:

   De alternatieve tekst van de tabel is zodanig aangepast dat duidelijk wordt wat de verdeling van de kleurvakken is en wat ze betekenen. Bovendien is per kleur nog eens een alternatieve tekst ingesteld.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-12-2021
 15. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Het contrast tussen sommige onderdelen in dit document is te laag. Dit zou minimaal 3:1 moeten zijn. Het gaat bijvoorbeeld om de grafiek op pagina 6 waarbij een lichtblauwe (#89CEEF) balk grenst aan een oranje (#EF8925) balk. Dit heeft een contrast van 1,5:1.

  • Gevolg:

   Mensen die bijvoorbeeld slecht kunnen zien zullen moeite hebben om deze te goed te onderscheiden van de achtergrond.

  • Alternatief:

   In dit voorbeeld is de alternatieve tekst van de afbeelding dusdanig ingesteld dat duidelijk wordt wat er in de tabel staat.

  • Maatregel:

   In dit voorbeeld is de alternatieve tekst van de afbeelding dusdanig ingesteld dat duidelijk wordt wat er in de tabel staat. Dit betreft een verouderde pdf. Met het maken en uploaden van nieuwe pdf's zal hier beter rekening mee worden gehouden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-12-2021
 16. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De teksten hebben in een aantal gevallen te weinig contrast met de achtergrondkleur. Deze moet minimaal 4,5:1 bedragen voor gewone tekst en moet minimaal 3:1 zijn voor tekst groter dan 18pt (24px) of vetgedrukte tekst van minimaal 14pt (bijna 19px).

  • Gevolg:

   Mensen die de tekst slecht kunnen zien zullen moeite hebben om deze te goed te onderscheiden van de achtergrond. Het gaat met name om deze kleurcombinaties:

   • Witte (#FFFFFF) tekst op oranje (#EF8925) achtergrond (contrast van 2,5:1)
   • Oranje (#EF8925) tekst op een witte (#FFFFFF) achtergrond (contrast van 2,5:1)
   • Witte (#FFFFFF) tekst op een lichtblauwe (#89CEEF) achtergrond (contrast van 1,7:1)
  • Alternatief:

   Wanneer het tekst in een afbeelding betreft, dan is geprobeerd in de alternatieve tekst zo duidelijk mogelijk de inhoud toe te lichten. Dit betreft een verouderde pdf. Met het maken en uploaden van nieuwe pdf's zal hier beter rekening mee worden gehouden.

  • Maatregel:

   Wanneer het tekst in een afbeelding betreft, dan is geprobeerd in de alternatieve tekst zo duidelijk mogelijk de inhoud toe te lichten. Dit betreft een verouderde pdf. Met het maken en uploaden van nieuwe pdf's zal hier beter rekening mee worden gehouden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-12-2021
 17. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Een afbeelding van een infographic, grafiek of diagram bevat vaak tekst. Iemand die slechtziend is moet de weergave van tekst kunnen aanpassen in de instellingen van bijvoorbeeld een reader, mobiel, hulpapparatuur of laptop. Met een aangepaste weergave wordt de informatie voor hem of haar bruikbaar. De tekst wordt dan bijvoorbeeld in 1 kolom weergegeven, of in andere kleuren en met een ander contrast of een andere lettergrootte. Van ‘echte tekst’ is op deze manier de weergave aan te passen. Bij afbeeldingen van tekst ontstaan problemen met het aanpassen van de weergave. Daarom moet alle informatie en tekst die zo’n afbeelding van een infographic, grafiek of diagram biedt ook uitgeschreven worden in zichtbare gewone tekst. Een alternatieve tekst is voor mensen die een afbeelding helemaal niet kunnen zien. Dit succescriterium draait om mensen die slechtziend zijn.

  • Gevolg:

   Blinden en slechtzienden kunnen informatie missen als ze de tekst in een afbeelding niet kunnen uitvergroten of als de inhoud niet als alternatieve tekst beschikbaar is.

  • Alternatief:

   Alle afbeeldingen bevatten een alternatieve tekst. Voor sommige afbeeldingen, zoals op pagina 5 en 7, is het te ingewikkeld om de complete inhoud als alternatieve tekst toe te voegen. Hiervoor is helaas geen alternatief geboden. Dit betreft een verouderde pdf. Met het maken en uploaden van nieuwe pdf's zal hier beter rekening mee worden gehouden.

  • Maatregel:

   Alle afbeeldingen bevatten een alternatieve tekst. Voor sommige afbeeldingen, zoals op pagina 5 en 7, is het te ingewikkeld om de complete inhoud als alternatieve tekst toe te voegen. Hiervoor is helaas geen alternatief geboden. Dit betreft een verouderde pdf. Met het maken en uploaden van nieuwe pdf's zal hier beter rekening mee worden gehouden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-12-2021
 18. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   Het document heeft wel bladwijzers, maar deze zijn niet goed opgebouwd. Bladwijzers worden meestal gegenereerd met de koppenstructuur van het brondocument. Op dit moment hebben niet alle pagina's van het document een kop, waardoor deze ook niet in de koppenstructuur terugkomen. Door elke pagina een kop te geven, zullen de bladwijzers ook juist worden weergegeven.

  • Gevolg:

   Zonder heldere bladwijzers kan het een brij aan ongestructureerde tekst zijn voor iemand die de visuele opmaak niet kan zien en voor voorleesprogramma's.

  • Alternatief:

   Geen. Deze PDF is verouderd en het opnieuw opmaken van de PDF weegt niet op tegen de voordelen. Alle belangrijke informatie in het document staat ook uitgeschreven op de website en de nieuwere PDF's met updates van het programma bevatten een betere koppenstructuur.

  • Maatregel:

   Geen. Deze PDF is verouderd en het opnieuw opmaken van de PDF weegt niet op tegen de voordelen. Alle belangrijke informatie in het document staat ook uitgeschreven op de website en de nieuwere PDF's met updates van het programma bevatten een betere koppenstructuur.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-12-2021
 19. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   In de tekst onder de kop 'Programma ontwikkeling uitkomstgerichte zorg 2018-2022' staat een stukje Engelse tekst in een <em> element: 'value based healthcare'. Echter geeft dit element alleen extra nadruk op de tekst. Geef stukjes tekst in een andere taal aan door een lang="en" attribuut te plaatsen op de betreffende elementen om ervoor te zorgen dat een screenreader deze taal ook oppakt. Dit is wel goed gedaan op de pagina 'Kwetsbaarheid melden'.

   Dit komt op meerdere plekken voor zoals op de pagina 'Meer inzicht in uitkomsten' onder de kop 'Aanpak en uitgangspunten werkgroep'.

   Uit heronderzoek blijkt dat deze bevinding niet opgelost is. Het lang="en" attribuut kan op het <em> element geplaatst worden, omdat dit precies het betreffende stukje tekst bevat: <em lang="en">. Daarmee wordt aan de hulpsoftware aangegeven dat het om een Engelstalig stukje tekst gaat.

   Op de pagina 'Aanpak', (https://www.uitkomstgerichtezorg.nl/themas/meer-inzicht-in-uitkomsten/aanpak) waar nu de tekst staat van 'Aanpak en uitgangspunten werkgroep' kan dit worden opgelost door bijvoorbeeld een span-element <span lang="en'> </span> om dat stukje tekst te zetten binnen de paragraaf. Dat verandert niets aan de opmaak, maar lost wel het probleem van de taal op.

  • Gevolg:

   Tekst in een andere taal die niet als zodanig is aangegeven wordt het door screenreaders met een Nederlandse stem voorgelezen. Dit is voor de gebruiker erg hinderlijk en soms zelf onbegrijpbaar.

  • Alternatief:

   De tekst is op de juiste manier aangepast naar Engelse tekst.

  • Maatregel:

   De tekst is op de juiste manier aangepast naar Engelse tekst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 08-12-2021

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue:

   Bepaalde informatie, met name PDF's, komt van externe partijen. De toegankelijkheidseisen die wij stellen, kunnen we ze meegeven maar niet verplichten.

  • Oorzaak:

   Betreft de manier waarop een externe partij met toegankelijkheid omgaat en met name PDF's opmaakt.

  • Gevolg:

   Niet volledig toegankelijke PDF's.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We benadrukken zoveel mogelijk dat digitoegankelijkheid belangrijk is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

Onevenredige last

De maatregelen die Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209