Verklaring van Hoofdwebsite gemeente Leudal

Status toegankelijkheid https://www.leudal.nl

Gemeente Leudal is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 18-03-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Leudal streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Hoofdwebsite gemeente Leudal.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Leudal is beschikbaar via de link https://www.leudal.nl/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Leudal gepubliceerde informatie blijkt dat de website Hoofdwebsite gemeente Leudal gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Leudal is gevorderd met de toegankelijkheid van Hoofdwebsite gemeente Leudal en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 21-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Leudal .
Functie: Afdelingshoofd Burgerbedrijvenplein en a.i. afdeling Bedrijfsvoering.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 18-03-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webzaken@leudal.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Gemeente Leudal

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Hoofdwebsite gemeente Leudal : voldoet gedeeltelijk

De website Hoofdwebsite gemeente Leudal is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Leudal dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.leudal.nl/toegankelijkheidsverklaring
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 02-04-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Leudal dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van componenten en grafische objecten voldoen in een aantal gevallen niet aan de contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren.

  • Oorzaak:

   Onvoldoende contrastverhouding.

  • Gevolg:

   Visuele informatie die nodig is om de content op een pagina (beter) te begrijpen, is verminderd toegankelijk voor kleurenblinde of slechtziende bezoekers.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Aanpassen kleurcontrast zodat voldaan wordt aan de voorgeschreven contrastratio.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 2. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De webpagina voor het indienen van een melding openbare ruimte bevat een kaart met een legenda. Bij juiste toepassing van de vereiste stijlkenmerken, vallen 2 van de vier legenda-items weg.

  • Oorzaak:

   Onjuiste toepassing van de stijlkenmerken.

  • Gevolg:

   Informatie valt weg op de pagina of is niet juist te lezen door hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief voorhanden.

  • Maatregel:

   Aanpassen stijlkenmerken door de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 3. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op een aantal plaatsen voldoet de website niet aan de contrasteisen.

  • Oorzaak:

   Teksten en achtergrond hebben niet de vereiste contrastverhouding.

  • Gevolg:

   Teksten zijn minder goed leesbaar door kleurenblinde of slechtziende bezoekers.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Contrastratio controleren en aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 4. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De pagina voor het indienen van een melding openbare ruimte schaalt niet volledig mee als ingezoomd wordt tot 200%. Hierdoor is niet alle informatie of functionaliteit beschikbaar.

  • Oorzaak:

   Pagina schaalt niet volledig mee.

  • Gevolg:

   Bij inzoomen tot 200% valt een deel van de informatie of functionaliteit weg en is dus niet zichtbaar/bruikbaar voor de bezoeker van de pagina.

  • Alternatief:

   Als alternatief voor de webpagina kan voor het indienen van een melding ook gebruik gemaakt worden van de app 'MijnGemeente'. Bovendien kan een melding openbare ruimte ook telefonisch worden gemeld bij de gemeente.

  • Maatregel:

   Aanpassing webpagina/zoomfunctie door leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 5. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op een aantal plaatsen zijn knoppen of actiebuttons niet te bereiken via het toetsenbord.

  • Oorzaak:

   Niet alle functionaliteiten zijn te bedienen met het toetsenbord. Dit is wel vereist.

  • Gevolg:

   Bepaalde functies zijn niet te gebruiken door bezoekers die zijn aangewezen op bediening van de website via het toetsenbord.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Aanpassing functionaliteiten door de leveranciers zodat de betreffende webpagina's volledig bediend kunnen worden via het toetsenbord.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 6. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op een aantal pagina's is geen mechanisme aanwezig om herhalende content over te slaan.

  • Oorzaak:

   Ontbreken mechanisme.

  • Gevolg:

   Blinde bezoekers en toetsenbordgebruikers kunnen niet snel naar de hoofdcontent navigeren.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Aanpassen pagina's door de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 7. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op een aantal pagina's beschrijft de titel het doel of het onderwerp van de pagina niet.

  • Oorzaak:

   Gebruik onjuiste titel.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers met verschillende beperkingen vormt het ontbreken van een juiste titel een drempel bij het snel kunnen bepalen van de inhoud van de pagina.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Aanpassen of aanvullen titels.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 8. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij inzoomen op diverse menu's is de focus van de navigatie niet duidelijk of zichtbaar.

  • Oorzaak:

   De tabvolgorde is niet volledig of niet juist ingesteld.

  • Gevolg:

   Bezoekers die gebruik maken van navigatie via het toetsenbord kunnen zicht op de navigatie kwijtraken.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Aanpassen navigatie door de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 9. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de website wordt een zoekveld getoond. De zichtbare tekst (placeholder) is geen onderdeel van de toegankelijkheidsnaam.

  • Oorzaak:

   Onjuiste naamgeving.

  • Gevolg:

   Verminderde toegankelijkheid van het zoekveld.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Toepassen juiste naamlabel.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 10. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Niet alle pagina's bevatten de juiste taalaanduiding.

  • Oorzaak:

   Niet of niet juist toewijzen van de taalaanduiding.

  • Gevolg:

   Pagina is niet herkenbaar als NL-pagina. Hulpsoftware zal pagina anders interpreteren.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Juiste taalaanduiding toepassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 11. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op een aantal pagina's is content niet met de juiste opmaaktalen geïmplementeerd.

  • Oorzaak:

   Onjuiste toepassingen van de opmaaktalen.

  • Gevolg:

   Onjuist gebruik van de opmaaktalen veroorzaakt parser errors, wat ook problemen kan opleveren met hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Juiste toepassing van de opmaaktalen door de leveranciers.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Toegankelijkheidseisen maken nog geen deel uit van onze inkoopvoorwaarden
  • Beschrijving van het issue:

   Bij de inkoop en aanbesteding van online diensten maakt toegankelijkheid nog geen structureel onderdeel uit van de opdrachtformulering of Plan van Eisen.

  • Oorzaak:

   De connectie tussen inkoop/aanbesteding en toegankelijkheid van online diensten is geen automatisme.

  • Gevolg:

   Het risico bestaat dat er online diensten worden ingekocht die niet voldoen aan de toegankelijkheidseisen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief voorhanden.

  • Maatregel:

   Toegankelijkheidseisen als toetsingscriterium opnemen bij de aanbesteding/inkoop van online diensten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 2. Medewerkers beschikken over ontoereikende kennis en/of vaardigheden
  • Beschrijving van het issue:

   De benodigde, specifieke kennis rond toegankelijkheid is nog onvoldoende breed aanwezig.

  • Oorzaak:

   Het beheer van de website(s) is pas recentelijk uitgebreid. Nieuwe medewerkers zijn nog onvoldoende bekend met de toegankelijkheidseisen.

  • Gevolg:

   Borging van de toegankelijkheid is kwetsbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Oprichten van een Vakgroep Online die het beheer van de websites bewaakt. Het volgen van een training toegankelijkheid. Uitdragen kennis binnen de organisatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Leudal heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209