Verklaring van gemeentelijke hoofdwebsite

Status toegankelijkheid https://www.hilvarenbeek.nl/

Gemeente Hilvarenbeek is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 30-03-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Hilvarenbeek streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website gemeentelijke hoofdwebsite.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Hilvarenbeek is beschikbaar via de link https://www.hilvarenbeek.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Hilvarenbeek gepubliceerde informatie blijkt dat de website gemeentelijke hoofdwebsite gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Hilvarenbeek is gevorderd met de toegankelijkheid van gemeentelijke hoofdwebsite en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 28-03-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Hilvarenbeek .
Functie: afdelingshoofd dienstverlening.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 30-03-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webmaster@hilvarenbeek.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Hilvarenbeek

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-03-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website gemeentelijke hoofdwebsite : voldoet gedeeltelijk

De website gemeentelijke hoofdwebsite is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Hilvarenbeek dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://toegankelijkheidsrapport.swink.nl/hilvarenbeek.nl/audit/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 30-11-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Hilvarenbeek dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Bevindingen: Op de pagina hilvarenbeek.wind-ontwikkeling.nl/bekendmakingen/bekendmaking/publicatie/integraal-handhavingsbeleid-… zijn de vetgedrukte en schuingedrukte koppen niet als koptekst gecodeerd. Zorg ervoor dat een headingselement wordt gebruikt om deze koppen op te maken.

   Op de pagina hilvarenbeek.wind-ontwikkeling.nl/bekendmakingen/bekendmaking/publicatie/integraal-handhavingsbeleid-… staat onder 4.5 Prioriteiten/Risicoanalyse een tabel. De koppen in deze tabel zijn niet opgemaakt met het th-element. Daardoor is de relatie tussen de koppen en datacellen voor screenreadergebruikers niet duidelijk. Zorg ervoor dat tabellen goed zijn opgemaakt en gebruik voor tabelkoppen altijd het th-element.

   Bij stap 2 van het formulier op pagina hilvarenbeek.wind-ontwikkeling.nl/afspraak-maken staat een tabel. Deze is in de code niet als <table> opgemaakt. Hierdoor missen de relaties tussen de koppen en cellen. Voor een gebruiker van hulpsoftware is het nu onduidelijk welke dagdelen op welke datum beschikbaar zijn. Codeer dit als een <table> en zorg dat tabelkoppen met een <th> element worden gecodeerd.

   Bij stap 2 van het formulier op pagina hilvarenbeek.wind-ontwikkeling.nl/afspraak-maken wordt de tekst van de datum waarop een tijdstip is gekozen vet afgedrukt. Er is geen toegankelijke alternatief voor personen die afhankelijk zijn van hulpsoftware om te weten welke datum en tijd gekozen zijn.

   De PDF zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-344051.pdf is wel van code voorzien, maar er zijn geen koppen gedeclareerd. Zorg ervoor dat de tekst gecodeerd is met een goede koppenstructuur. Hetzelfde geldt voor andere PDF documenten zo als hilvarenbeek.notubiz.nl/document/10230605/1

  • Gevolg:

   Beperkte onduidelijkheid

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   We geven dit wederom terug aan de leverancier. Ook zullen we de webredacteur een instructie geven en het zelf regelmatig controleren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 2. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op de pagina hilvarenbeek.wind-ontwikkeling.nl/nieuws/artikel/wat-te-doen-bij-stormschade-en-wateroverlast staat een afbeelding met tekst: "Stormschade en wateroverlast". Slechtzienden kunnen deze tekst niet aanpassen om de leesbaarheid te verhogen. De tekst op de afbeelding komt verder niet voor op de pagina. Plaats deze tekst daarom (ook) als HTML-tekst op de pagina.

  • Gevolg:

   beperkt gevolg

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Webredacteur krijgt een instructie

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 3. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Bevindingen: De PDF zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-344051.pdf kan niet doormiddel van opnieuw plaatsen opnieuw worden geformatteerd. Slechtzienden kunnen zo niet de tekst vergroten en lezen zonder naar links of rechts te hoeven scrollen. Maak het opnieuw plaatsen mogelijk.

  • Gevolg:

   beperkt

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   we bespreken dit met de redacteur

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 4. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De pagina hilvarenbeek.wind-ontwikkeling.nl/gemeenteraad-en-college/college-van-burgemeester-en-wethouders/… heeft als titel "Lid - Gemeente Hilvarenbeek" even als de pagina's over andere leden van het college. Zorg dat elke pagina uniek identificeerbaar is. Het zelfde komt vaker voor op de website, bijvoorbeeld de pagina hilvarenbeek.wind-ontwikkeling.nl/bekendmakingen/bekendmaking/publicatie/digitaal-aanvragen-… met de niet-unieke titel "Bekendmaking - Gemeente Hilvarenbeek"

  • Gevolg:

   pagina niet uniek identificeerbaar

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   We zijn in contact met de leverancier voor een oplossing.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 5. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   De pagina hilvarenbeek.wind-ontwikkeling.nl/bekendmakingen/bekendmaking/publicatie/verordening-jeugdhulp-… is alleen via een link op de pagina hilvarenbeek.wind-ontwikkeling.nl/bekendmakingen te vinden maar niet met behulp van het zoekformulier op de term "jeugdhulp". Zorg dat er nog een manier is om elke pagina te kunnen bereiken.

  • Gevolg:

   nu maar 1 manier om doel te bereiken.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   We zijn in gesprek met de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 6. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Wanneer bezoekers in het formulier op pagina hilvarenbeek.nl/afspraak-maken in de eerste stap op "Nog een onderwerp toevoegen" klikken, verschijnt er zonder dat de pagina ververst een nieuwe regel met een onderwerp keuze. Hiernaast verschijnt de knop 'Verwijderen'. Wanneer hier nog een extra onderwerp wordt toegevoegd, verschijnt weer een knop 'Verwijderen'. De naam van de knop "Productkeuze 1 verwijderen" is misleidend want de knop hoort bij het tweede product in de lijst.

  • Gevolg:

   Onduidelijkheid voor de gebruiker.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   We zijn in overleg met de leverancier voor een oplossing.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Hilvarenbeek heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209