Verklaring van duurzaam.barneveld.nl

Status toegankelijkheid https://duurzaam.barneveld.nl/

Gemeente Barneveld is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 28-09-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Barneveld streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website duurzaam.barneveld.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Barneveld is beschikbaar via de link https://www.barneveld.nl/over-barneveld/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Barneveld gepubliceerde informatie blijkt dat de website duurzaam.barneveld.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Barneveld is gevorderd met de toegankelijkheid van duurzaam.barneveld.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 26-09-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Barneveld .
Functie: Concerndirecteur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 28-09-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via digitaletoegankelijkheid@barneveld.nl. U helpt ons door in uw melding het volgende te beschrijven: 

 • de website, het systeem of de app waar het probleem optreedt
 • wat u probeerde te doen op deze website of in het systeem/app
 • een omschrijving van wat er mis gaat of wat niet werkt 
 • het helpt als u schermafdrukken kunt maken van het probleem en deze meestuurt  

U krijgt van ons een ontvangstbevestiging van uw e-mail. Bij toegankelijkheidsproblemen onderzoeken we wat de mogelijke oorzaak is om u verder te kunnen helpen. We informeren u over de voortgang en de uitkomst. Hoe snel we u antwoord kunnen geven, hangt van de vraag of het probleem af. We houden u op de hoogte van de voortgang. We verwachten binnen maximaal 3 weken u een uitkomst te kunnen geven.  

Bent u niet tevreden met de manier waarop wij dit hebben behandeld? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale ombudsman.

Aanvullende informatie van Gemeente Barneveld

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 30-06-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website duurzaam.barneveld.nl : voldoet gedeeltelijk

De website duurzaam.barneveld.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Barneveld dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.barneveld.nl/fileadmin/Barneveld/Toegankelijkheiddocumenten/OpenGemeenten_-_Lenteveld_-_v1.1_-_Audits_-_Toegankelijk_Online.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 01-07-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.barneveld.nl/fileadmin/Barneveld/Toegankelijkheiddocumenten/Contentonderzoek_https___duurzaam.barneveld.nl_WCAG_2.1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 26-07-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Barneveld dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Wanneer de website wordt bekeken op een resolutiebreedte van 320px is er een icoon zichtbaar voor het Menu. Het menu icoon en het kruisje icoon is een SVG maar is gemarkeerd als een afbeelding. Schermlezers lezen dit voor aan de gebruiker. Omdat er al een tekst alternatief wordt gegeven in de knop om aan te duiden waar de knop voort staat, dienen deze iconen als decoratief gemarkeerd te worden. Dat kan bijvoorbeeld door de role="img" te verwijderen of bijvoorbeeld aria-hidden="true" toe te voegen.

   Dit geldt ook voor het zoek en sluit icoon naast het zoekveld, het icoon in de submenu's om deze uit te klappen, https://duurzaam.barneveld.nl/

  • Gevolg:

   Website minder toegankelijk

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Leverancier lost dit op

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-10-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De introductieparagraaf van webpagina https://duurzaam.barneveld.nl/energieloket is volledig dik gedrukt gemaakt met behulp van het <strong> element, maar dit element is slechts bedoeld om nadruk te geven aan enkele woorden of zinsdelen. Dit komt bijvoorbeeld ook voor op webpagina https://duurzaam.barneveld.nl/duurzame-verhalen/we-staan-zelf-op-de-steiger-om-isolatiemateriaal-aan-te-brengen.

   In dit onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van logische koppenstructuur. We keuren de kopregel hiërarchie niet af, maar we adviseren om geen kopniveau ’s over te slaan. Zie bijvoorbeeld de webpagina's: https://duurzaam.barneveld.nl/ https://duurzaam.barneveld.nl/duurzame-gebeurtenissen/samen-naar-een-klimaatbestendige-gemeente.

   Het label boven de radiogroep (ja/niet volledig/nee) is niet gekoppeld aan elkaar. Hierdoor is relatie tussen de vraag en antwoord onduidelijk voor screen readers - Plaats de radio inputs in een fieldset en voeg het label in de legend van de fieldset - Feedbackformulier Een verplicht veld is gemarkeerd met een asterisk (), maar de betekenis hiervan wordt niet uitgelegd. Een * is niet voor iedere bezoeker duidelijk. - Laposta formulier Als het formulier wordt ingestuurd met foute invoer worden meldingen getoond. Deze meldingen zijn niet gekoppeld aan het betreffende invoerveld waardoor het voor screen reader gebruikers lastig is de juiste relatie te ontdekken. Koppel foutmeldingen aan het respectievelijke invoerveld met aria-describedby - Laposta formulier Een verplicht veld is gemarkeerd met een asterisk (), maar de betekenis hiervan wordt niet uitgelegd. Een * is niet voor iedere bezoeker duidelijk. - Mailchimp formulier Als het formulier wordt ingestuurd met foute invoer worden meldingen getoond. Deze meldingen zijn niet gekoppeld aan het betreffende invoerveld waardoor het voor screen reader gebruikers lastig is de juiste relatie te ontdekken. Koppel foutmeldingen aan het respectievelijke invoerveld met aria-describedby - Mailchimp formulier

   Een verplicht veld is gemarkeerd met een asterisk (*), maar de betekenis hiervan wordt niet uitgelegd. Een * is niet voor iedere bezoeker duidelijk. - TYPO3 formulier Als het formulier wordt ingestuurd met foute invoer worden meldingen getoond. Deze meldingen zijn niet gekoppeld aan het betreffende invoerveld waardoor het voor screen reader gebruikers lastig is de juiste relatie te ontdekken. Koppel foutmeldingen aan het respectievelijke invoerveld met aria-describedby - TYPO3 formulier

  • Gevolg:

   Website minder toegankelijk

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Leverancier lost dit op

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   De volgende pagina’s bevat contentblokken waarvan een deel van de content boven de kop van het contentblok in de leesvolgorde voorkomt. Met content wordt bedoeld een afbeelding met een ingevuld alt-attribuut (alt=”een beschrijving van de afbeelding”), een tekst zoals een datum, een categorie en kernwoord en dergelijke die informatie geven horende onder de beschrijvende kop. Zie bijvoorbeeld de pagina’s: https://duurzaam.barneveld.nl/ https://duurzaam.barneveld.nl/energieloket

  • Gevolg:

   Website is minder toegankelijk

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wordt opgepakt door de verantwoordelijke van deze website

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 4. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Als de website https://duurzaam.barneveld.nl/ bekeken wordt in een schermresolutie van 1280 bij 1024 en ingezoomd is op 400% dan verschijnt linksboven in het menu een hamburger menu knop. Zodra een bezoeker het menu opent, is de inhoud van het menu niet volledig leesbaar doordat een deel van het menu buiten beeld valt

  • Gevolg:

   Website minder toegankelijk

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Is inmiddels opgepakt door de verantwoordelijke.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-09-2022
 5. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Onder de kop "Deel deze pagina:" op pagina https://duurzaam.barneveld.nl/energieloket zijn de hyperlinks van de social media iconen beschreven in het title-attribuut. Het title-attribuut is enkel bedoeld om uitgebreidere toelichting te geven op de linktekst in tussen de anchor tags en niet om de link een naam te geven. Een mogelijke oplossing is om de linktekst in de anchor-tags te plaatsen en met CSS de visuele weergave van de tekst te verbergen.

   De volgende bevinding is niet afgekeurd onder dit SC maar we raden alsnog aan om deze bevinding op te lossen aangezien het de toegankelijkheid van de website ten goede zou komen.

   Op de webpagina https://duurzaam.barneveld.nl/ staan in de footer meerdere links met dezelfde linktekst, namelijk: "gemeente Barneveld. In het title attribuut worden deze links aangevuld met bijvoorbeeld 'Ga naar de Linkedin-pagina van gebruikersnaam "gemeente-barneveld"'. Zorg dat dit er geen entities in staan zodat schermlezers dit goed kunnen voorlezen.

  • Gevolg:

   Website minder toegankelijk

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Is inmiddels opgepakt door de verantwoordelijke.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-09-2022
 6. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   De knop voor beeldvullende weergave update de status niet volledig. Bij het schakelen tussen de verschillende modi wordt de actuele status niet aangepast. Als de weergave beeldvullend is, blijft de naam “schermvullende weergave openen”. - Mediaplayer

   Verplichte velden zijn niet als zo gemarkeerd via een required attribuut. - Laposta formulier

   Verplichte velden zijn niet als zo gemarkeerd via een required attribuut. - Mailchimp formulier

  • Gevolg:

   Website minder toegankelijk

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Leverancier lost dit op

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Barneveld heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209