Verklaring van gemeentearchief.barneveld

Status toegankelijkheid https://gemeentearchief.barneveld.nl/

Gemeente Barneveld is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 05-01-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Barneveld streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website gemeentearchief.barneveld.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Barneveld is beschikbaar via de link https://www.barneveld.nl/over-barneveld/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Barneveld gepubliceerde informatie blijkt dat de website gemeentearchief.barneveld gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Barneveld is gevorderd met de toegankelijkheid van gemeentearchief.barneveld en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 08-12-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Barneveld .
Functie: Concerndirecteur .

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 05-01-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via   digitaletoegankelijkheid@barneveld.nl U helpt ons door in uw melding het volgende te beschrijven: 

 • de website, het systeem of de app waar het probleem optreedt
 • wat u probeerde te doen op deze website of in het systeem/app
 • een omschrijving van wat er mis gaat of wat niet werkt 
 • het helpt als u schermafdrukken kunt maken van het probleem en deze meestuurt  

U krijgt van ons een ontvangstbevestiging van uw e-mail. Bij toegankelijkheidsproblemen onderzoeken we wat de mogelijke oorzaak is om u verder te kunnen helpen. We informeren u over de voortgang en de uitkomst. Hoe snel we u antwoord kunnen geven, hangt van de vraag of het probleem af. We houden u op de hoogte van de voortgang. We verwachten binnen maximaal 3 weken u een uitkomst te kunnen geven.  

Bent u niet tevreden met de manier waarop wij dit hebben behandeld? Dan kunt u contact opnemen met de  Nationale ombudsman  .

Aanvullende informatie van Gemeente Barneveld

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website gemeentearchief.barneveld : voldoet gedeeltelijk

De website gemeentearchief.barneveld is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Barneveld dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://toegankelijkonline.nl/audits/5bbfed3d-459c-41dc-a908-9b3419e0f9c6
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 01-07-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.barneveld.nl/fileadmin/Barneveld/Toegankelijkheiddocumenten/Contentonderzoek_gemeentearchief.barneveld.nl.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 27-10-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Barneveld dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op https://gemeentearchief.barneveld.nl/fileadmin/gemeentearchief/Documenten/Dorpswandeling_Barneveld.pdf zijn er meerdere afbeeldingen. De afbeeldingen op pagina 7 en 10 hebben beide "een automatisch gegenereerde beschrijving", deze klopt echter niet. De afbeeldingen die puur decoratief zijn moeten genegeerd kunnen worden door hulpsoftware. Dit kan door deze als artifact aan te wijzen. De betreffende afbeeldingen moeten als artifact worden toegewezen zodat deze genegeerd worden door hulpsoftware.

  • Gevolg:

   Voorleessoftware geeft een verkeerde beschrijving van de afbeelding(en)

  • Alternatief:

   Documenten van de dorpswandeling zijn offline gehaald en kunnen worden opgevraagd.

  • Maatregel:

   Dit punt heeft te maken met één en hetzelfde document, de Dorpswandeling. Het document is offline gehaald en wordt aangepast. Daarna kan deze weer online worden gezet.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   De video op https://gemeentearchief.barneveld.nl/actueel/maand-van-de-geschiedenis biedt geen audiodescriptie of een alternatief voor de belangrijke teksten die in beeld komen. Dit zijn bijvoorbeeld de teksten vanaf 'Van workshop tot lezingen' en de naam van de persoon die in beeld komt op 0:29. Voor gebruikers met een visuele beperking, zoals blindheid of slechtziendheid, is het van belang dat zij de informatie die in het beeld van een video verschijnt tot zich kunnen nemen. Een uitgeschreven tekst van de belangrijke informatie uit de video of audiodescriptie kan dit oplossen. Let op, een uitgeschreven tekst keuren we niet goed op succescriteria 1.2.5. Audiodescriptie is een betere oplossing.

  • Gevolg:

   N.v.t.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Deze video is offline gehaald

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 03-11-2022
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   De video op https://gemeentearchief.barneveld.nl/actueel/maand-van-de-geschiedenis biedt geen audiodescriptie voor de belangrijke teksten die in beeld komen. Dit zijn bijvoorbeeld de teksten vanaf 'Van workshop tot lezingen' en de naam van de persoon die in beeld komt op 0:29. Dit succescriterium is gerelateerd aan succescriterium 1.2.3.

  • Gevolg:

   N.v.t.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Deze video is offline gehaald

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 03-11-2022
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De introductieparagraaf van webpagina https://duurzaam.barneveld.nl/energieloket is volledig dik gedrukt gemaakt met behulp van het <strong> element, maar dit element is slechts bedoeld om nadruk te geven aan enkele woorden of zinsdelen. Dit komt bijvoorbeeld ook voor op webpagina https://duurzaam.barneveld.nl/duurzame-verhalen/we-staan-zelf-op-de-steiger-om-isolatiemateriaal-aan-te-brengen.

   In dit onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van logische koppenstructuur. We keuren de kopregel hiërarchie niet af, maar we adviseren om geen kopniveau ’s over te slaan. Zie bijvoorbeeld de webpagina's: https://duurzaam.barneveld.nl/ https://duurzaam.barneveld.nl/duurzame-gebeurtenissen/samen-naar-een-klimaatbestendige-gemeente.

   Het label boven de radiogroep (ja/niet volledig/nee) is niet gekoppeld aan elkaar. Hierdoor is relatie tussen de vraag en antwoord onduidelijk voor screen readers - Plaats de radio inputs in een fieldset en voeg het label in de legend van de fieldset - Feedbackformulier Een verplicht veld is gemarkeerd met een asterisk (), maar de betekenis hiervan wordt niet uitgelegd. Een * is niet voor iedere bezoeker duidelijk. - Laposta formulier Als het formulier wordt ingestuurd met foute invoer worden meldingen getoond. Deze meldingen zijn niet gekoppeld aan het betreffende invoerveld waardoor het voor screen reader gebruikers lastig is de juiste relatie te ontdekken. Koppel foutmeldingen aan het respectievelijke invoerveld met aria-describedby - Laposta formulier Een verplicht veld is gemarkeerd met een asterisk (), maar de betekenis hiervan wordt niet uitgelegd. Een * is niet voor iedere bezoeker duidelijk. - Mailchimp formulier Als het formulier wordt ingestuurd met foute invoer worden meldingen getoond. Deze meldingen zijn niet gekoppeld aan het betreffende invoerveld waardoor het voor screen reader gebruikers lastig is de juiste relatie te ontdekken. Koppel foutmeldingen aan het respectievelijke invoerveld met aria-describedby - Mailchimp formulier

   Een verplicht veld is gemarkeerd met een asterisk (*), maar de betekenis hiervan wordt niet uitgelegd. Een * is niet voor iedere bezoeker duidelijk. - TYPO3 formulier Als het formulier wordt ingestuurd met foute invoer worden meldingen getoond. Deze meldingen zijn niet gekoppeld aan het betreffende invoerveld waardoor het voor screen reader gebruikers lastig is de juiste relatie te ontdekken. Koppel foutmeldingen aan het respectievelijke invoerveld met aria-describedby - TYPO3 formulier

  • Gevolg:

   Website minder toegankelijk

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Leverancier lost dit op

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 5. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   De pagina https://gemeentearchief.barneveld.nl/actueel bevat een contentblok waarvan een deel van de content (afbeelding: "Oude foto van de theekoepel in het Schaffelaarse Bos, met de tekst Fijne feestdagen en een gezond 2022") boven de kop (Gemeentearchief gesloten) van het contentblok in de leesvolgorde voorkomt.

  • Gevolg:

   N.v.t.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Deze video is offline gehaald

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 03-11-2022
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De foutmeldingen 'Dit veld is verplicht.' en 'Geef een geldig e-mailadres op.' op https://gemeentearchief.barneveld.nl/contact/nieuwsbrief hebben een te laag contrast van 4,4:1.

  • Gevolg:

   Het veld minder goed kunnen zien waardoor de website minder toegankelijk is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De punten die voortkomen uit het aanmeldformulier voor de nieuwsbrief kunnen we op dit moment helaas niet oplossen (1.4.3 en 3.3.1). De leverancier gebruikt hiervoor een externe applicatie en zij kunnen daar geen invloed op uitoefenen. In 2023 zorgt de leverancier voor een passende oplossing, zodat het aanmeldformulier alsnog toegankelijk is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 7. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Wanneer tekst in een afbeelding staat, kan deze niet worden aangepast aan de wens van bezoekers die een visuele beperking hebben. Plaats informatieve tekst daarom niet in een afbeelding. Dit is van toepassing bij de tekst in de afbeelding op pagina 1 van https://gemeentearchief.barneveld.nl/fileadmin/gemeentearchief/Documenten/Dorpswandeling_Barneveld.pdf

  • Gevolg:

   Voorleessoftware geeft een verkeerde beschrijving van de afbeelding(en)

  • Alternatief:

   Documenten van de dorpswandeling zijn offline gehaald en kunnen worden opgevraagd.

  • Maatregel:

   Dit punt heeft te maken met één en hetzelfde document, de Dorpswandeling. Het document is offline gehaald en wordt aangepast. Daarna kan deze weer online worden gezet.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 8. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Als de header (bijvoorbeeld https://gemeentearchief.barneveld.nl/) wordt bekeken op een breedte-resolutie van 320 CSS pixels, dan: verdwijnen de menuopties: "Geschiedenis" / "Hulp bij zoeken" / "Over ons" buiten beeld.

   Als https://gemeentearchief.barneveld.nl/ wordt bekeken op een breedte-resolutie van 320 CSS pixels, dan wordt: "Waar bent u naar op zoek" afgekapt.

   Als https://gemeentearchief.barneveld.nl/actueel wordt bekeken op een breedte-resolutie van 320 CSS pixels, dan: verdwijnen een deel van de afbeeldingen. Als https://gemeentearchief.barneveld.nl/studiezaal wordt bekeken op een breedte-resolutie van 320 CSS pixels, dan: verdwijnen een deel van de afbeeldingen.

   Als https://gemeentearchief.barneveld.nl/studiezaal wordt bekeken op een breedte-resolutie van 320px dan moet er op twee manieren gescrold worden om alle content te kunnen zien

   Als https://gemeentearchief.barneveld.nl/actueel/maand-van-de-geschiedenis wordt bekeken op een breedte-resolutie van 320 CSS pixels, dan:

   • verdwijnt het kruimelpad.
   • verschijnt de link naar Whatsapp (!)

   Als https://gemeentearchief.barneveld.nl/digitaliseren-op-verzoek wordt bekeken op een breedte-resolutie van 320 CSS pixels, dan verdwijnt een deel van de afbeelding buiten beeld.

   Als https://gemeentearchief.barneveld.nl/contact/nieuwsbrief wordt bekeken op een breedte-resolutie van 320 CSS pixels, dan verdwijnt het kruimelpad.

  • Gevolg:

   Content kan niet worden weergegeven zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit is reeds opgelost door de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-11-2022
 9. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   De rand van het invoerveld: 'Waar bent u naar op zoek?' op https://gemeentearchief.barneveld.nl/ heeft een te laag contrast van 1,2:1.

  • Gevolg:

   Grafische objecten en componenten van de gebruikersinterface minder goed kunnen zien waardoor de website minder toegankelijk is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier heeft dit opgelost: contract van de rand van het zoekveld is aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-01-2023
 10. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op de pagina https://gemeentearchief.barneveld.nl/actueel/maand-van-de-geschiedenis is gebruik gemaakt van een videospeler. Deze videospeler voldoet niet aan dit succescriterium omdat deze gebruik maakt van bediening door sneltoetsen. Als de focus in een element in de video staat is de video fullscreen te bekijken via 'F'. Deze functie werkt ook als de focus op een ander onderdeel in de video staat. Dit is niet toegestaan. Zorg ervoor dat deze functie uitgeschakeld is of uit te schakelen is.

   Zie de volgende pagina voor meer informatie: https://developers.google.com/youtube/player_parameters#disablekb

  • Gevolg:

   Deze functie werkt ook als de focus op een ander onderdeel in de video staat.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Ervoor zorgen dat deze functie uitgeschakeld is of uit te schakelen is. Leverancier heeft dit opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-01-2023
 11. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op https://gemeentearchief.barneveld.nl/ is er een veld: "Waar bent u naar op zoek", de accessiblename hiervan is: "Doorzoek de site", deze bevat niet de tekst die visueel wordt weergegeven.

   Op https://gemeentearchief.barneveld.nl/zoeken?q=pdf is er een veld: "Zoeken", de accessiblename hiervan is: "Zoekterm", deze bevat niet de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Gevolg:

   Onjuiste informatie in de voorleessoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Is opgelost: de leverancier heeft ervoor gezorgd dat de labelnaam gelijk wordt getrokken met de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-01-2023
 12. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Als op https://gemeentearchief.barneveld.nl/contact/nieuwsbrief met een leeg emailadres wordt aangemeld, verschijnt de melding: "Dit veld is verplicht." Dit is niet afdoende, want er wordt niet beschreven dat er iets fout is gegaan. Een mogelijke oplossing is een foutmelding in de vorm van "Het verplichte veld E-mailadres is niet ingevuld".

   Als op https://gemeentearchief.barneveld.nl/contact/nieuwsbrief met een foutief emailadres wordt aangemeld, verschijnt de melding: "Geef een geldig e-mailadres op." Dit is niet afdoende, want er wordt niet beschreven dat er iets fout is gegaan. Een mogelijke oplossing is een foutmelding in de vorm van "Het veld E-mailadres is onjuist ingevuld".

  • Gevolg:

   Het is niet duidelijk om welk veld het gaat.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De punten die voortkomen uit het aanmeldformulier voor de nieuwsbrief kunnen we op dit moment helaas niet oplossen (1.4.3 en 3.3.1). De leverancier gebruikt hiervoor een externe applicatie en zij kunnen daar geen invloed op uitoefenen. In 2023 zorgt de leverancier voor een passende oplossing, zodat het aanmeldformulier alsnog toegankelijk is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 13. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   De knop voor beeldvullende weergave update de status niet volledig. Bij het schakelen tussen de verschillende modi wordt de actuele status niet aangepast. Als de weergave beeldvullend is, blijft de naam “schermvullende weergave openen”. - Mediaplayer

   Verplichte velden zijn niet als zo gemarkeerd via een required attribuut. - Laposta formulier

   Verplichte velden zijn niet als zo gemarkeerd via een required attribuut. - Mailchimp formulier

  • Gevolg:

   Website minder toegankelijk

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Leverancier lost dit op

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Barneveld heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209