Verklaring van www.kerkrade.nl

Status toegankelijkheid https://www.kerkrade.nl

Gemeente Kerkrade is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 16-07-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing ontoereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Kerkrade streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.kerkrade.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Kerkrade is beschikbaar via de link https://www.kerkrade.nl/home/toegankelijkheid_41984/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Kerkrade gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.kerkrade.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Kerkrade is gevorderd met de toegankelijkheid van www.kerkrade.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 18-05-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Kerkrade .
Functie: Directeur van de Bestuursdienst.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 16-07-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op met ons op. Dit kan telefonisch via 14045, via e-mail gemeentehuis@kerkrade.nl  of rechtstreeks aan de balie van het stadskantoor.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 6 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u hiervoor een klacht indienen.

Aanvullende informatie van Gemeente Kerkrade

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.kerkrade.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.kerkrade.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Kerkrade dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://kerkrade.nl/toegankelijkheid/toegankelijkheidsverklaring
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 08-05-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Kerkrade dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen niet van content voorzien

  • Oorzaak:

   Op meerdere onderzochte pagina’s staat onderaan, vlak boven de footer, een reactieformulier. Bovenaan dit formulier staan de teksten ‘Welke tip heeft u voor onze website?’ en ‘Laat het ons weten!’. Deze teksten staan in twee afzonderlijke h2-koppen, wat tot gevolg heeft dat de eerste h2-kop geen content bevat. Koppen moeten echter altijd content bevatten, zoals tekst of een kop van een lager niveau.

  • Gevolg:

   Mensen die blind zijn kunnen lastiger een globaal beeld krijgen van de inhoud van een webpagina als elementen als koppen niet voorzien zijn van content .

  • Alternatief:

   N.v.t

  • Maatregel:

   De leverancier is gevraagd dit aan te passen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pdf niet voorzien van tags

  • Oorzaak:

   De volgende PDF’s heeft geen tags zoals semantische koppen en alt-teksten bij afbeeldingen. https://www.kerkrade.nl/document.php?m=13&fileid=20920&f=be866c8fd9141f0377e67e9615dc84f0&attachment=0 https://www.kerkrade.nl/document.php?m=1&fileid=16709&f=7d99f6f2c3946b86eef003e803ae38c4&attachment=0&c=7094

  • Gevolg:

   Voor mensen die afhankelijk zijn van hulpsoftware (zoals voorleessoftware) is er geen informatie beschikbaar om de PDF’s te interpreteren.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De pdf's worden gecontroleerd en aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Gebruik van Strong en EM

  • Oorzaak:

   Als een hele stuk tekst met het em element is opgemaakt, wordt de hele tekst dus met nadruk voorgelezen en dat is niet de bedoeling. Dit probleem komt voor op https://www.kerkrade.nl/wonen-en-leven/nieuws_3169/ en https://www.kerkrade.nl/wonen-en-leven/projecten_3199/item/superlocal_3295.html

  • Gevolg:

   Mensen die blind zijn kunnen lastiger een globaal beeld krijgen van de inhoud van een webpagina als elementen als strong en em niet op de juiste manier worden toegepast.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De redactie gaat dit oplossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 4. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De invoervelden kunnen niet door software worden bepaald.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://formulieren.kerkrade.nl/formulieren/king_v1.5_-gs10wlo- melding_openbare_ruimte-_zonder_digid,_zonder_prefill,_met_anoniem staan bij ‘Contactgegevens Persoon’ meerdere velden waar autocomplete gebruikt moet worden.

  • Gevolg:

   Voor mensen met taalproblemen of mensen met geheugen problemen is het lastig dat de persoonlijke informatie niet automatisch door de browser ingevuld kan worden.

  • Alternatief:

   Gebruiker vult de gegevens zelf in.

  • Maatregel:

   De leverancier van de formulieren is gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 5. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elementen hebben onvoldoende contrast

  • Oorzaak:

   Op pagina https://formulieren.kerkrade.nl/formulieren/king_v1.5_-gs10wlo- melding_openbare_ruimte-_zonder_digid,_zonder_prefill,_met_anoniem hebben de randen van de inputvelden een te laag contrast van 1,6:1. Het donkeroranje blokje dat de voorgang aangeeft in de voortgangsbalk heeft een te laag contrast van 2,4:1 met de witte achtergrond en 2,2:1 met de lichtgrijze achtergrond. Het lichtere oranje heeft een te laag contrast van 1,5:1 op de lichtgrijze achtergrond.

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend zijn kunnen het invoervelden en het voortgangsbalkje niet goed waarnemen.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de formulieren is gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 6. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het uitklapmenu is zonder de focus of muis te verplaatsen niet te sluiten

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.kerkrade.nl/home heeft het hoofdmenu uitklappende menu’s. De submenu’s klappen uit als er met de muis over de onderdelen heen wordt gegaan of als er met het toetsenbord door genavigeerd wordt. De extra content die dan verschijnt moet te sluiten zijn zonder dat de toetsenbordfocus of muis verplaatst wordt.

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend zijn of een cognitieve beperking hebben, kunnen het menu niet sluiten om de onderliggende content te bekijken.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Onvoldoende contrast

  • Oorzaak:

   In PDF-document https://www.kerkrade.nl/document.php? m=1&fileid=16709&f=7d99f6f2c3946b86eef003e803ae38c4&attachment=0&c=7094 hebben de blauwe koppen een te laag contrast van 3,4:1. In PDF-document https://www.kerkrade.nl/document.php? m=13&fileid=20920&f=be866c8fd9141f0377e67e9615dc84f0&attachment=0 hebben op pagina 2 de witte teksten aan de rechterkant een te laag contrast van 2,3:1 op de oranje achtergrond.

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend zijn kunnen is tekst die onvoldoende contrast heeft ten opzichte van de achtergrond lastig te lezen. Door het toepassen van een contrast van minimaal 4.5:1 voor kleine tekst en 3:1 voor grote tekst is de informatie beter voor hen te onderscheiden.

  • Alternatief:

   N.v.t

  • Maatregel:

   De pdf's worden gecontroleerd en aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 8. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Titel en tekst hebben onvoldoende contrast

  • Oorzaak:

   Op pagina https://formulieren.kerkrade.nl/formulieren/king_v1.5_-gs10wlo- melding_openbare_ruimte-_zonder_digid,_zonder_prefill,_met_anoniem heeft de blauwe titel van de pagina ‘King v1,5 – …’ een te laag contrast van 3,8:1 met de blauwe achtergrond. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn. Verder heeft de blauwe tekst ‘Te doorlopen stappen’ een te laag contrast van 4,3:1. Ook heeft het percentage van de voortgangsbalk onderaan de pagina een te laag contrast van 2,6:1.

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend zijn kunnen is tekst die onvoldoende contrast heeft ten opzichte van de achtergrond lastig te lezen. Door het toepassen van een contrast van minimaal 4.5:1 voor kleine tekst en 3:1 voor grote tekst is de informatie beter voor hen te onderscheiden.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de formulieren is gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 9. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie en functionaliteit is bij het inzoomen niet meer beschikbaar.

  • Oorzaak:

   Als op pagina https://www.kerkrade.nl/home, na het inzoomen naar 200% bij een resolutie van 1024x768, het menu wordt geopend met het toetsenbord, opent een lightbox met het menu. De focus komt netjes in het menu. Als echter door het menu is getabd, gaat de focus verder op de onderliggende pagina zonder dat het menu sluit. De focus moet in het menu blijven tot het menu gesloten wordt.

  • Gevolg:

   Voor mensen die slechtziend zijn en de tekst in de browser vergroten, is bij het vergroten niet alle informatie en functionaliteit beschikbaar.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 10. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Radiobuttons zijn niet met het toetsenbord te bedienen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://formulieren.kerkrade.nl/formulieren/king_v1.5_-gs10wlo- melding_openbare_ruimte-_zonder_digid,_zonder_prefill,_met_anoniem zijn in het formulier meerdere radiobuttons niet te bereiken en dus te bedienen met het toetsenbord. Dit komt doordat ze zijn verborgen met display:none.

  • Gevolg:

   Voor mensen die geen muis kunnen gebruiken is het niet mogelijk om het formulier in te vullen

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de formulieren is gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 11. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Titel van pdf onvoldoende beschrijvend

  • Oorzaak:

   Het PDF-document https://www.kerkrade.nl/document.php? m=13&fileid=20920&f=be866c8fd9141f0377e67e9615dc84f0&attachment=0 heeft een bestandstitel in de bestandseigenschappen. Deze titel (‘gemeente Kerkrade_wk 19.indd’) beschrijf het onderwerp of doel van het document echter niet goed.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers is het niet duidelijk waar het document overgaat en wat het doel van het document is.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De pdf's worden gecontroleerd en aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 12. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Focus volgorde in formulier niet logisch

  • Oorzaak:

   Op pagina https://formulieren.kerkrade.nl/formulieren/king_v1.5_-gs10wlo- melding_openbare_ruimte-_zonder_digid,_zonder_prefill,_met_anoniem gaat de focus als eerste naar de knop ‘Volgende’. Dit is niet logisch, want de vraag moet toch eerst ingevuld worden voordat de bezoeker verdergaat naar de volgende stap. Bij de volgende stap ‘Contactgegevens Persoon’ is de volgorde wel goed, maar bij de stappen daarna weer niet.

   Als op de knop ‘aanvraag annuleren’ wordt geklikt, verschijnt een lightbox. Als een lightbox wordt geopend, moet de focus in de lightbox komen. Dit is hier het geval, maar de focus mag de lightbox pas verlaten als deze afgesloten wordt. Dit is hier niet het geval. De focus gaat verder op de pagina eronder.

  • Gevolg:

   Voor bezoekers die met het toetsenbord navigeren is de volgorde waarin onderdelen van het formulier de focus krijgen niet logisch.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de formulieren is gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 13. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Link heeft geen alt -tekst die het doel beschrijft

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.kerkrade.nl/paginabestaatniet is het logo linksboven tevens een link. De afbeelding heeft geen tekstalternatief Dit moet worden toegevoegd en vermelden waar de link naartoe gaat. Het linkdoel is nu niet duidelijk.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking en die het toetsenbord gebruiken kunnen het doel van de link niet bepalen

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier is gevraagd dit op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 14. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Toetsenbord focus is onvoldoende zichtbaar

  • Oorzaak:

   In het formulier https://formulieren.kerkrade.nl/formulieren/king_v1.5_-gs10wlo-melding_openbare_ruimte-_zonder_digid,_zonder_prefill,_met_anoniem is de focus na de knop ‘Aanvraag annuleren’ twee keer niet zichtbaar.

  • Gevolg:

   Een gebruiker die afhankelijk is van het toetsenbord om interactieve componenten in het formulier te bedienen weet niet waar hij op de website is.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de formulieren is gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 15. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Taal van het pdf document ontbreekt

  • Oorzaak:

   Taal van het PDF document https://www.kerkrade.nl/document.php? m=1&fileid=16709&f=7d99f6f2c3946b86eef003e803ae38c4&attachment=0&c=7094 ontbreekt in de eigenschappen

  • Gevolg:

   Blinden of slechtzienden die een screenreader gebruiken waarbij de tekst in spraak wordt omgezet hebben hier last van. Ook cognitief beperkten (ten aanzien van taal of met leermoeilijkheden) die tekst-naar-spraak software gebruiken.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De pdf's worden gecontroleerd en aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 16. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Taalwisseling ontbreekt

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.kerkrade.nl/wonen-en-leven/coronavirus-praktischeinformatie_42033/ staat de Engelse zin ‘Information in other languages’ Hier ontbreekt een taalwisseling lang-attribuut (lang=”en”)

  • Gevolg:

   Blinden of slechtzienden die een screenreader gebruiken waarbij de tekst in spraak wordt omgezet hebben hier last van.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De redactie gaat dit oplossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 17. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Positie instructie bij gebruikersinvoer

  • Oorzaak:

   Bij het formulier op pagina https://formulieren.kerkrade.nl/formulieren/king_v1.5_- gs10wlo-melding_openbare_ruimte-_zonder_digid,_zonder_prefill,_met_anoniem wordt een instructie gegeven. De instructie staat echter onder het formulier , deze moet boven het formulier staan.

  • Gevolg:

   Personen die blind zijn krijgen de instructie pas voorgelezen na het invullen van het formulier.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de formulieren is gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 18. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt geen fout suggestie gegeven bij onjuiste gegevens invoer.

  • Oorzaak:

   Als op pagina https://formulieren.kerkrade.nl/formulieren/king_v1.5_-gs10wlo- melding_openbare_ruimte-_zonder_digid,_zonder_prefill,_met_anoniem een verkeerd e-mailadres wordt ingevuld, komt wel een foutmelding maar geen foutsuggestie.

  • Gevolg:

   Mensen met een cognitieve beperking worden niet geholpen om fouten op een goede manier te verbeteren. Mensen die blind of slechtziend zijn begrijpen niet wat de aard van een foute invoer is en hoe deze te verbeteren.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de formulieren is gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 19. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Melding is niet door software te bepalen

  • Oorzaak:

   Op de pagina staat onderaan een optie om feedback te geven, zie https://www.kerkrade.nl/home/contact_3427/. Als hier niets wordt ingevuld en op de knop 'Verzenden' wordt geklikt, verschijnt een foutmelding. Deze foutmelding is een statusbericht Deze melding moet programmatisch bepaald kunnen worden. Door 'role=alert' toe te voegen aan het html-element dat de foutmelding bevat kan dit worden opgelost. Let op: dit html-element moet al op de pagina aanwezig zijn op het moment dat de pagina is geladen.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking die voorleessoftware gebruiken en dynamisch gegenereerde content of aanpassingen aan content niet zien krijgen geen melding dat er extra content is verschenen

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Kerkrade heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209