Verklaring van Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NL)

Status toegankelijkheid https://www.nctv.nl

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 24-06-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NL).

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid is beschikbaar via de link https://www.nctv.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid gepubliceerde informatie blijkt dat de website Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NL) gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid is gevorderd met de toegankelijkheid van Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NL) en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 04-01-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.
Functie: Hoofd Eenheid Communicatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 24-06-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via communicatie@nctv.minjenv.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NL) : voldoet gedeeltelijk

De website Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NL) is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.nctv.nl/documenten/rapporten/2021/11/16/toegankelijkheidsonderzoek-nctv.nl
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 16-11-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.nctv.nl/documenten/rapporten/2021/11/16/toegankelijkheidsonderzoek-english.nctv.nl
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 16-11-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.nctv.nl/documenten/rapporten/2021/11/29/toegankelijkheidsonderzoek-kennisbankterrorisme.nctv.nl
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 29-11-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
   1. Het logo op de homepage mist een deel van alternatieve tekst van een afbeelding.
   2. Het logo van de NCTV in documenten (Pdf's) heeft geen tekst alternatief of een onjuiste beschrijvende tekst.
   3. Afbeeldingen in documenten (Pdf's DTN) hebben geen tekst alternatief.
  • Oorzaak:
   1. Aanpassing logo is (nog) niet op alle pagina's doorgevoerd.
   2. en 3. Sjablonen voor opmaak documenten (nog) niet aangepast op toegankelijkheid.
  • Gevolg:

   Niet overal zijn tekst alternatieven voor alle niet-tekstuele content, zodat die veranderd kan worden in andere vormen die mensen nodig hebben, zoals grote letters, braille, spraak, symbolen of eenvoudiger taal.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:
   1. Logo op de homepage zal aangepast worden.
   2. en 3. Sjablonen voor documenten zijn aangepast. Nieuwe publicaties zullen voldoen aan de richtlijnen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
   1. Binnen bepaalde tekstenonderdelen zijn teksten zowel als H4-kop en als strong opgemaakt zonder logische volgorde qua belangrijkheid.
   2. In de slideshow op de homepage is de relatie tussen beeld en copyright tekst niet door software te bepalen.
   3. Kolomkoppen in een tabel zijn soms met strong-elementen opgemaakt i.p.v. th-element.
   4. Binnen documenten (Pdf's) zijn niet alle kopteksten als kop opgemaakt of hebben onjuist kop-elementen volgorde.
  • Oorzaak:

   1., 2. en 3. Sjablonen in CMS zijn op die manier ingesteld, nog geen aanpassing doorgevoerd. 4. Sjablonen voor opmaak documenten (nog) niet aangepast op toegankelijkheid.

  • Gevolg:

   Op genoemde onderdelen is content niet op verschillende manieren gepresenteerd (bijvoorbeeld eenvoudiger lay-out) waardoor er verlies van informatie of structuur plaatsvindt.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   1., 2. en 3. Overleg met leverancier of sjablonen aangepast kunnen worden. 4. Sjablonen voor documenten zijn aangepast. Nieuwe publicaties zullen voldoen aan de richtlijnen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Invoerveld binnen een formulier (invoeren e-mailadres) heeft geen 'autocomplete' atribuut.

  • Oorzaak:

   Optie is niet opgenomen in de formulierelementen.

  • Gevolg:

   Voor browser of hulpsoftware niet mogelijk automatisch de juiste waarde in te vullen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Betreffende formulier is van de website verwijderd. Overleg leverancier of element aangepast kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
   1. Contrast tussen oranje achtergrond en witte letters in header en footer is bij bepaalde lettergroottes onvoldoende.
   2. Contrast met bepaalde kleuren in documenten is te laag.
  • Oorzaak:

   Kleurencombinaties zijn gemaakt binnen rijkshuisstijl.

  • Gevolg:

   Bij onvoldoende contrast in de tekst kan er verlies van informatie of structuur plaatsvinden.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:
   1. Overleg met leverancier of kleurcombinaties aangepast kunnen worden.
   2. Sjablonen voor documenten zijn aangepast. Nieuwe publicaties zullen voldoen aan de richtlijnen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 5. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij het uitzoomen van de tekst naast het logo (200%) verdwijnt de tekst.

  • Oorzaak:

   Onvoldoende pixels in de afbeelding.

  • Gevolg:

   Verlies van informatie.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Overleg met leverancier over aanpassen pixelgrootte afbeelding.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 6. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In banners en documenten zijn afbeeldingen met tekst opgenomen, deze kunnen niet voorgelezen worden.

  • Oorzaak:

   Geen HTML-teksten in afbeeldingen opgenomen.

  • Gevolg:

   Verlies van informatie.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Sjablonen voor documenten zijn aangepast. Nieuwe publicaties zullen voldoen aan de richtlijnen. Banners zullen aangepast worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 7. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij het uitzoomen van de tekst naast het logo (320x256 CSS-pixels) verdwijnt de tekst.

  • Oorzaak:

   Onvoldoende pixels in de afbeelding.

  • Gevolg:

   Verlies van informatie.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Overleg met leverancier over aanpassen pixelgrootte afbeelding.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 8. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bepaalde documenten (Pdf's) hebben geen titel in de eigenschappen.

  • Oorzaak:

   Niet ingevuld in sjabloon.

  • Gevolg:

   Verlies van informatie.

  • Alternatief:

   Titel is opgenomen op de website.

  • Maatregel:

   Sjablonen voor documenten zijn aangepast. Nieuwe publicaties zullen voldoen aan de richtlijnen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 9. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De knoppen op de tijdlijn van de NCTV functioneren niet goed.

  • Oorzaak:

   Onjuiste toetsenbordfocus instelling binnen het CMS.

  • Gevolg:

   Verlies van informatie.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Overleg met de leverancier of aangepast kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 10. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De iconen (links) onder de tweets geven niet aan op welke tweet de links betrekking hebben.

  • Oorzaak:

   Iconen zijn algemene (automatische) iconen, links zijn niet handmatig toegevoegd.

  • Gevolg:

   Geen reactie mogelijkheid vanwege onduidelijke links.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Overleg met leverancier of aangepast kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue:

   Wijzigingen die de leverancier van de website moet uitvoeren worden centraal in een release opgenomen. Onduidelijk is of alle de wijzigingen op korte termijn in geplande releases opgenomen kunnen worden.

  • Oorzaak:

   Voor het platform van de website worden een beperkt aantal releases per jaar gepland.

  • Gevolg:

   Aanpassingen worden niet binnen de hierboven geschetste termijn uitgevoerd.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Belang van de wijzigingen benadrukken bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

Onevenredige last

De maatregelen die Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20240424