Verklaring van Het goede gesprek

Status toegankelijkheid https://provincies.goedgesprek.app/

A&O-fonds Provincies is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 31-12-2021

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

A&O-fonds Provincies streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Het goede gesprek.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van A&O-fonds Provincies is beschikbaar via de link https://provincies.goedgesprek.app/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door A&O-fonds Provincies gepubliceerde informatie blijkt dat de website Het goede gesprek gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver A&O-fonds Provincies is gevorderd met de toegankelijkheid van Het goede gesprek en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 31-12-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van A&O-fonds Provincies .
Functie: Directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 31-12-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via jeannette@yaacomm.com.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van A&O-fonds Provincies

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-04-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Het goede gesprek : voldoet gedeeltelijk

De website Het goede gesprek is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens A&O-fonds Provincies dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart A&O-fonds Provincies dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Dit probleem hebben we niet kunnen oplossen voor deze versie.

  • Gevolg:

   De functies van deze knoppen zijn niet te identificeren voor gebruikers van hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Toevoegen van het alt attribuut aan de image tags.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Dit probleem hebben we niet kunnen oplossen voor deze versie.

  • Gevolg:

   Er is geen alternatief voor de audio zoals een ondertiteling waardoor sommige gebruikers de inhoud van de betreffende video's niet kunnen begrijpen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Video's zijn van een derde partij; wij hebben hier geen invloed op.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Dit probleem hebben we niet kunnen oplossen voor deze versie.

  • Gevolg:

   Er is geen tekst alternatief voor de audio en of video waardoor sommige gebruikers de inhoud van de betreffende video's niet kunnen begrijpen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Video's zijn van een derde partij; wij hebben hier geen invloed op.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 4. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Dit probleem hebben we niet kunnen oplossen voor deze versie.

  • Gevolg:

   Er is geen audiodescriptie aanwezig voor de video's.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Video's zijn van een derde partij; wij hebben hier geen invloed op.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 5. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Dit probleem hebben we niet kunnen oplossen voor deze versie.

  • Gevolg:

   Het is niet mogelijk om door middel van de tabknop op het toetsenbord de focus op de tekst te krijgen, waardoor gebruikers van hulpsoftware de webapplicatie niet correct kunnen gebruiken.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing is het toevoegen van het tabindex attribuut. Dit maakt het mogelijk om naar deze onderdelen te navigeren door middel van de tab toets op het toetsenbord.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 6. SC 1.3.3 - Zintuiglijke eigenschappen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

  • Oorzaak:

   Dit probleem hebben we niet kunnen oplossen voor deze versie.

  • Gevolg:

   De 'toevoegen aan bladwijzer' en downloadknoppen zijn alleen aan de vorm van een icoon te herkennen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing is voor dit probleem is het toevoegen van tooltips aan deze knoppen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 7. SC 1.3.4 - Weergavestand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

  • Oorzaak:

   Dit probleem hebben we niet kunnen oplossen voor deze versie.

  • Gevolg:

   Het navigeren tussen artikelen is niet meer correct te gebruiken bij een bepaalde schermgrootte en of orientatie van het scherm.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Dit probleem wordt opgelost bij een nieuwere versie van de webapp. In de nieuwe versie is er een knop die de inhoudsopgave kan verbergen en kan laten zien.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 8. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Dit probleem hebben we niet kunnen oplossen voor deze versie.

  • Gevolg:

   De gebruiker kan de checkboxen niet selecteren door middel van het gebruik van alleen een toetsenbord, waardoor gebruikers van hulpsoftware niet het doel van de checkboxen niet kunnen identificeren.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing is het toevoegen van het tabindex attribuut. Dit maakt het mogelijk om naar deze onderdelen te navigeren door middel van de tab toets op het toetsenbord.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 9. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Dit probleem hebben we niet kunnen oplossen voor deze versie.

  • Gevolg:

   De ster-iconen in het Reflecterenscherm zijn afhankelijk van alleen kleur en vorm, waardoor de functie van de iconen niet duidelijk te identificeren zijn.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Mogelijke oplossing is nummers bij de iconen nummers zetten en/of sterren van een label of contentbeschrijving voorzien.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 10. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Dit probleem hebben we niet kunnen oplossen voor deze versie.

  • Gevolg:

   De pagina's worden niet correct weergegeven bij een bepaalde schermgrootte.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing is het toevoegen van een media query. Verwijzing naar het downloaden van de app.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 11. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Dit probleem hebben we niet kunnen oplossen voor deze versie.

  • Gevolg:

   Het verschil tussen de achtergrond en het betreffende element is slecht te onderscheiden.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Vervang de kleurtinten door een contrastrijkere tint.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 12. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Dit probleem hebben we niet kunnen oplossen voor deze versie.

  • Gevolg:

   Het verschil tussen tekst en achtergrond is slecht te onderscheiden.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Vervang de kleurtinten door tinten met meer contrast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 13. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Dit probleem hebben we niet kunnen oplossen voor deze versie.

  • Gevolg:

   De documentenpagina is niet meer correct bruikbaar bij een bepaalde tekstgrootte.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Dit probleem wordt opgelost bij een nieuwere versie van de webapp. In de nieuwe versie is er een knop die de inhoudsopgave kan verbergen en kan laten zien.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 14. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Dit probleem hebben we niet kunnen oplossen voor deze versie.

  • Gevolg:

   De tekst in de geadresseerde afbeeldingen kan niet worden voorgelezen door hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing is het toevoegen van een alt-attribuut aan de image tags zodat de tekst in de afbeelding kan worden uitgelezen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 15. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Dit probleem hebben we niet kunnen oplossen voor deze versie.

  • Gevolg:

   De tekstweergave kan niet correct worden voorgelezen voor gebruikers van hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing is het toevoegen van het tabindex attribuut. Dit maakt het mogelijk om naar deze onderdelen te navigeren door middel van de tabtoets op het toetsenbord.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 16. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:

   Dit probleem hebben we niet kunnen oplossen voor deze versie.

  • Gevolg:

   De verwijderknop op de feedbackpagina heeft geen omschrijving, waardoor hulpsoftware dit niet kan voorlezen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Toevoegen van een label.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 17. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Dit probleem hebben we niet kunnen oplossen voor deze versie.

  • Gevolg:

   De tekst in de geadresseerde afbeeldingen kan niet worden voorgelezen door hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Toevoegen van een label.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 18. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Dit probleem hebben we niet kunnen oplossen voor deze versie.

  • Gevolg:

   Bij gesprekonderwerpen wordt niet gemeld dat er minimaal 1 onderwerp geselecteerd moet zijn om verder te kunnen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing is het toevoegen van een indicatie dat minimaal 1 onderwerp geselecteerd moet worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die A&O-fonds Provincies heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209