Verklaring van Europa in Nijmegen

Status toegankelijkheid https://europainnijmegen.nl/

Gemeente Nijmegen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 19-04-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Nijmegen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Europa in Nijmegen.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Nijmegen is beschikbaar via de link https://www.nijmegen.nl/toegankelijkheidsverklaringen/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Nijmegen gepubliceerde informatie blijkt dat de website Europa in Nijmegen gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Nijmegen is gevorderd met de toegankelijkheid van Europa in Nijmegen en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 13-04-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Nijmegen .
Functie: Manager Bureau communicatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 19-04-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via teamonline@nijmegen.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? U kunt een klacht indienen bij de gemeente Nijmegen of contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Gemeente Nijmegen

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-06-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Europa in Nijmegen : voldoet gedeeltelijk

De website Europa in Nijmegen is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Nijmegen dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.nijmegen.nl/toegankelijkheidsverklaringen/europa-in-nijmegen-rapport-digitale-toegankelijkheid/?no_cache=1#c10236
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 13-04-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: de overheidinstantie zelf
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Nijmegen dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:
   1. Op de pagina's waarop video's geplaatst zijn ontbreekt de omschrijving van de video. Voor mensen met hulpsoftware is het fijn van te voren te weten waarover de video gaat. Omdat er een title attribuut ontbreekt bij de video zelf, tasten de mensen met hulpsoftware nu in het duister. Het advies is om voorafgaand aan de video een kop of korte beschrijving van de inhoud van de video te plaatsen. Voorbeeld pagina met video: https://europainnijmegen.nl/wat-is-europe-direct/

   2. Bij het logo van Europe Direct ontbreekt in de code de alternatieve tekst. Dit is belangrijk, omdat het logo een aanklikbare link is. Voorstel: alt="Logo Europe Direct (home)" en gebruikers van hulpsoftware door deze toegankelijkheidsnaam weten wat er gebeurt als ze op deze link klikken.

   3. De afbeeldingen op de homepage boven de nieuwsberichten, zoals bijvoorbeeld de foto van Frans Timmermans of de foto van het station, hebben geen alternatieve tekst. Omdat de afbeeldingen ook een functie als hyperlink hebben is het belangrijk om de linktekst als alternatieve tekst ( alt ="...") toe te voegen aan de afbeelding. Het title attribuut van een link geeft bij een afbeelding als link alleen aanvullende informatie, dat is niet nodig als de alt-tekst van de afbeelding de linktekst bevat

   4. De blauwe afbeelding op de homepage van Europe Direct Network en de afbeelding met het vraagteken hebben geen alternatieve tekst. De oplossing zoals hierboven beschreven voor de afbeeldingen boven de nieuwsberichten geldt ook voor deze afbeeldingen. Omdat de afbeelding van Europe Direct Network tekst bevat, moet deze tekst ook terugkomen in de alternatieve tekst.

   5. Op iedere pagina zijn icoontjes geplaatst naar de socials (twitter, facebook etc), in de gele balk net boven de footer. Deze icoontjes hebben geen alternatieve tekst maar omdat de afbeeldingen functioneel zijn als link moet het doel van de link in de alternatieve tekst van alle verschillende afbeeldingen van de socials geplaatst worden.

   6. Bij het vergroten van de homepage krijg je op een gegeven moment navigatiepijltjes om naar het volgende nieuwsbericht te navigeren en terug. Deze icoontjes hebben geen alternatieve tekst waardoor het voor mensen met hulpsoftware niet duidelijk wordt wat je met deze pijltjes kunt doen.

   7. De afbeelding van het kaartje op pagina https://europainnijmegen.nl/contact/ heeft geen alternatieve tekst. Omdat deze afbeelding fungeert als link is het van belang dat het doel van de link in de alternatieve tekst beschreven wordt zoals bijvoorbeeld: alt ="Toon vergroting van kaart met adres van de Stadswinkel"

   Zo zijn meer soortgelijke problemen gevonden op de website die allemaal opgelost moeten worden.

  • Gevolg:

   Mensen die blind, slechtziend of kleurenblind zijn en moeite hebben om visuele content waar te nemen krijgen de alternatieve tekst nu niet voorgelezen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Contentbeheer kan afbeeldingen, iconen en navigatiemechanismen voorzien van een alternatieve tekst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:
   1. Op pagina https://europainnijmegen.nl/contact/ staan een paar kopteksten die zijn opgemaakt met een strong element. Het strong element is niet bedoeld om kopteksten mee aan te geven, gebruik hiervoor de headings (h1, h2 etc). Strong elementen zijn alleen bedoeld voor het aangeven van sterke nadruk op tekst (een paar woorden of een kleine zin; niet meer).

   2. Op pagina https://europainnijmegen.nl/europa-om-de-hoek/ staat een ongeordende lijst die niet is opgemaakt met lijst elementen (ul en li). Dit probleem komt ook voor op pagina https://europainnijmegen.nl/je-rechten-in-eu/. Ook hier een ongeordende lijst die niet met lijstopmaak is opgemaakt.

   3. Op pagina https://europainnijmegen.nl/ staat nieuwsberichten waarbij content die bij een koptekst staat bóven de koptekst staat. Het gaat om de afbeelding die als link fungeert. Deze hoort bij de koptekst die er onder staat en hoort in de HTML dus onder die koptekst te staan. Anders wordt een verkeerde relatie gelegd.

   In de HTML code moet dus alle informatie de bij een koptekst hoort er onder staan. Met CSS kan dan visueel die informatie er wel boven geplaatst worden. Dan klopt het in de structuur.

   Adviezen:

   1. Loop alle pagina's van de website door op de volgorde van het gebruik van headings. Voor mensen met hulpsoftware helpt een juiste volgorde van headings in het navigeren over de pagina.

   2. Het is beter om op iedere pagina maar één H1 element te gebruiken. Op de pagina https://europainnijmegen.nl/bijzondere-onderscheiding-voor-frans-timmermans/ zijn twee H1 elementen gevonden.

   3. Op de pagina https://europainnijmegen.nl/wat-is-europe-direct/ hebben de namen van de partners allemaal een H1 element. Het advies is om hier H3 te gebruiken.

   4. Op de pagina https://europainnijmegen.nl/handige-links/ wordt een tabel gebruikt voor de lay-out van de links. Beter is het om deze gegevens op te maken met CSS of een datatabel met kolomkoppen (th) te gebruiken.

   5. Op pagina https://europainnijmegen.nl/ staat in grote letters de tekst "EUROPE DIRECT" op de banner afbeelding. Dit zou met een H1 element opgemaakt kunnen worden.

  • Gevolg:

   Dit heeft tot gevolg dat gebruikers van hulpsoftware de website niet optimaal kunnen gebruiken.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Contentbeheerder en leverancier nemen de adviezen over uit het rapport.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 3. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op de website zijn veel problemen met contrast gesignaleerd.

   1. Het hoofdmenu wordt in lichte letters weergegeven. Welke afbeelding er ook achter zit, het contrast is overal te laag waardoor het menu niet altijd door iedereen goed bekeken kan worden.

   2. Op de homepage hebben de teksten 'Lees verder' die onder de nieuwsberichten staan een te laag contrast (3,5:1 in plaats van 4,5:1)

   3. Het laatste tekstgedeelte van het kruimelpad heeft een te laag contrast ( 3,7:1 in plaats van 4,5:1. Voorbeeld het kruimelpad op de pagina https://europainnijmegen.nl/bijzondere-onderscheiding-voor-frans-timmermans/ en dan betreft het de tekst: "Bijzondere onderscheiding voor Frans Timmermans".

   4. Het woord Nieuws op de pagina https://europainnijmegen.nl/bijzondere-onderscheiding-voor-frans-timmermans/ heeft een contrast dat net onder de norm van 4,5:1 valt. Het advies is dit aan te passen

   5. De witte teksten in de footer hebben een te laag contrast op het blauw (3:1 waar dit 4,5:1 moet zijn)

   6. In de footer zit een link naar Mijn Tweets, deze is echter min of meer verborgen omdat de linkkleur de zelfde kleur blauw heeft als de achtergrond. Als je deze link niet wilt gebruiken, is het aan te raden deze uit de code te verwijderen.

   7. Op de pagina https://europainnijmegen.nl/europa-speurtocht/ valt de titeltekst op de foto helemaal weg. Het advies is om een schaduwrand rond de teksten die op afbeeldingen staan te plaatsen.

   8. De tekst van de skiplink die tevoorschijn komt als je op een pagina navigeert met het toetsenbord heeft een te laag contrast. Het geel op het wit heeft een contrastwaarde van 1.5:1 waar het 4,5:1 moet zijn.

   9. Als pagina's vergroot worden komt een hamburgermenu te voorschijn. Als je via dit hamburgermenu bijvoorbeeld het onderdeel "Europa op school" opent verschijnen twee extra links "Voor leerlingen" en "Voor docenten". De teksten hebben een te laag contrast met de blauwe achtergrond (1,1:1 in plaats van 3,5:1)

   Zo zijn meer soortgelijke problemen gevonden.

  • Gevolg:

   Voor mensen met een visuele beperking zijn teksten slecht of niet leesbaar.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   De leverancier gaat de contrasten op de website aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 4. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:
   1. Als je de homepage bekijkt bij een resolutie van 1280x1024 pixels en vervolgens inzoomt naar 200% is er verlies van content. De tekst "Europe Direct" in de header verdwijnt onder onder het logo.

   2. De video die geplaatst is op de pagina https://europainnijmegen.nl/voor-docenten/ valt rechts buiten beeld als je de pagina vergroot naar 200% bij een resolutie van 1280 x 1024 pixels.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking die behoefte hebben de website in te zoomen missen informatie.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier gaat er voor zorgen dat de website beter schaalbaar is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 5. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:
   1. Op de pagina https://europainnijmegen.nl/europa-op-school/ staan in de banner 6 afbeeldingen met tekst. Deze teksten schalen niet mee als de pagina vergroot wordt. Beter is om deze teksten uit de afbeeldingen te halen en als HTML te plaatsen.
  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking die behoefte hebben de website in te zoomen missen informatie.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Contentbeheer zorgt voor andere afbeelding en gaat de teksten presenteren in HTML.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 6. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:
   1. Als je de homepage bekijkt bij een resolutie van 1280x1024 pixels en vervolgens inzoomt naar 200% is er verlies van content. De tekst "Europe Direct" in de header verdwijnt onder onder het logo.

   2. De video die geplaatst is op de pagina https://europainnijmegen.nl/voor-docenten/ valt rechts buiten beeld als je de pagina vergroot naar 200% bij een resolutie van 1280 x 1024 pixels.

   3. Als de homepage vergroot wordt naar 400% met een breedte van 1280 pixels verschijnt een hamburgermenu. Dit hamburgermenu is aanklikbaar, maar je krijgt het menu pas in beeld als je naar beneden scrollt.

   Op de homepage verschijnen navigatiepijltjes om door de verschillende nieuwsberichten te scrollen. Deze vallen over de tekst 'Laatste nieuws' en zijn hierdoor misschien te missen.

   Advies: Als je de webpagina's op een groot beeldscherm vergroot verschijnt rechts bovenaan het hamburgermenu. Om de items van dit menu te gebruiken moet je eerst naar beneden scrollen. Beter is het om deze items direct onder het hamburgermenu te laten verschijnen.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking die behoefte hebben de website in te zoomen missen informatie.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier gaat er voor zorgen dat de website beter schaalbaar is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 7. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:
   1. De navigatiepijltjes die op de homepage verschijnen als de website vergroot wordt en waarmee je door de nieuwsberichten kunt scrollen hebben een te laag contrast (1,6:1 in plaats van 3,0:1)

   2. Onder dit criterium kijken we ook naar de contrastwaarde van de focusindicator. Een focusindicator is van belang voor mensen die de website met het toetsenbord bedienen en met een focusindicator kunnen zien waar ze zijn. De focusindicator moet een contrastwaarde hebben van 3,0:1 De focusindicator ontbreekt (zie ook succescriterium 2.4.7 voor dit probleem) en kan niet beoordeeld worden. Er is een mogelijkheid de standaard browserindicator te gebruiken, dan is er geen contrasteis. Als je de focusindicator zelf gaat stylen via CSS moet je er rekening mee houden dat deze op iedere achtergrond voldoende contrast heeft.

   3. In een kruimelpad, zoals bijvoorbeeld op de pagina https://europainnijmegen.nl/bijzondere-onderscheiding-voor-frans-timmermans/ onder de nieuwsbalk worden twee > tekens gebruikt om de scheiding van de onderdelen aan te geven. Het eerste > tekentje heeft te weinig contrast. Er is een alternatief, vlak voor het tweede onderdeel staat er een > dat wel voldoende contrast heeft dus het kruimelpad wordt onder dit succescriterium niet afgekeurd, maar het advies is wel het lichte scheidingsteken te verwijderen.

   4. De blauwe knoppen op de pagina https://europainnijmegen.nl/voor-docenten/ met bijvoorbeeld de naam "Kennismagazine voor jongeren" krijgen bij uitzondering wel een focusindicator om aan te tonen dat de knop actief is. Dit verschil is echter minimaal en nauwelijks zichtbaar. Het kleurverschil moet 3,0:1 zijn.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking kunnen problemen ondervinden met het navigeren door de website.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier gaat de contrasten van niet-tekstuele elementen aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 8. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Als de tekstafstand wordt aangepast, verdwijnt de link naar 'Handige link' naar een volgende regel. Dat is nog niet zo erg, maar als je met de grotere tekstafstand de pagina op een tablet bekijkt valt ook de titel (Europe Direct) over het menu heen. Op andere pagina's gaat het goed, waarschijnlijk is de ondertitel "Nijmegen" de boosdoener op de homepage.

  • Gevolg:

   Er verdwijnt informatie als een grotere tekstafstand wordt ingesteld.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier gaat zorgen dat er geen tekst meer verdwijnt bij vergroten tekstafstand.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 9. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:
   1. Als de muisaanwijzer boven het menu "Europa en jij" geplaatst wordt kun je het uitgeklapte menu niet sluiten zonder de muis van de hoofdmenulink te halen. Dit zou wel moeten kunnen, bijvoorbeeld met de Escape-toets.

   2. Met het toetsenbord verschijnt geen submenu als de focus op 'Europa en jij'komt en kun je dit submenu niet benaderen.

   3. Bovenstaande punten gelden ook voor het submenu onder "Europa in Nijmegen" en "Europa op school".

   4. Ditzelfde probleem speelt ook als de weergave van de pagina vergroot is en het hamburgermenu verschijnt. Je kunt het hamburgermenu dan niet sluiten met bijvoorbeeld de escape-toets.

  • Gevolg:

   Mensen die gebruik maken van het toetsenbord om door de website te navigeren ondervinden problemen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier zorgt voor een oplossing.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 10. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:
   1. In het hoofdmenu hebben de links "Europa in Nijmegen", "Europa en jij" en "Europa op school" een uitklapmenu die zichtbaar gemaakt kan worden als de muisaanwijzer op de link wordt gezet. Dit menu kan ook bediend worden met de muis. Dit werkt echter niet met het toetsenbord. Zodra de toetsenbordfocus op deze links komt verschijnt het uitklapmenu niet en is het dus ook niet te bedienen. De hoofdmenulink zelf kan wel geactiveerd worden. Op de pagina die dan opent zijn de links van het uitklapmenu wel terug te vinden, dus er is wel een soort alternatief. Bij deze eerste twee links van het menu staan deze links echter verstopt in de tekst en dat is dan niet duidelijk genoeg. Bij de derde link van het hoofdmenu komt wel een mooi overzicht met de links te staan uit het uitklapmenu. Omdat voor de eerste twee links en de uitklapmenu's daar geen afdoende alternatief geboden wordt, moet dit nog wel aangepast worden. Dit kan dus op twee manieren. Als eerste door het hoofdmenu zelf ook goed toegankelijk te maken voor mensen die het toetsenbord gebruiken. Als tweede door het uitklapmenu als normaal menu terug te laten komen op de pagina die opent bij het activeren van de hoofdmenulink.'

   2. Als de pagina vergroot is, is het hamburgermenu niet met het toetsenbord te bedienen. Dit komt omdat het hamburgermenu via een div-element is gebouwd dat interactief is gemaakt door middel van Javascript. Een div-element kan echter geen focus ontvangen en kan hierdoor ook niet bediend worden met het toetsenbord. (Zie ook succesciterium 4.1.2 voor aanvullende problemen met het hamburgermenu)

  • Gevolg:

   De website is niet geschikt voor het gebruik van alleen een toetsenbord.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier voert aanpassingen door om dit succescriterium op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 11. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://europainnijmegen.nl/voor-docenten/ staat een YouTube video. In de videospeler van YouTube zijn sneltoetsen actief die met een enkel karakter werken. Bijvoorbeeld de letter "k" om de video af te spelen of te pauzeren. Of de letter "m" om het geluid te dempen of weer aan te zetten. Zo zijn meer sneltoetsen actief. Dit kan een probleem opleveren voor mensen die met spraakbediening werken en waarbij deze letters kunnen voorkomen in de woorden die uitgesproken worden. Dit kan onverwachte acties activeren als de focus binnen de videospeler staat. Bij de YouTube videospeler kan dit eventueel opgelost worden door de parameter disablekb=1 toe te voegen aan de URI van de video in de HTML code. Op pagina https://developers.google.com/youtube/player_parameters#disablekb staat meer informatie over deze parameter."

  • Gevolg:

   Mensen die gebruik maken van spraakbediening kunnen problemen ondervinden omdat de letters voor kunnen komen inde woorden die uitgesproken worden.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier volgt het advies wat in het rapport meegegeven wordt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 12. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:
   1. Als een afbeelding wordt gebruikt om als hyperlink te fungeren, is de alternatieve tekst van de afbeelding de linktekst. De alternatieve tekst ontbreekt bij de afbeelding van het logo van Europe Direct. Hierdoor heeft de link geen linktekst en is het voor mensen die hulpsoftware gebruiken niet duidelijk waar de link naartoe gaat.

   2. De afbeeldingen die gebruikt worden voor de nieuwsberichten zijn als hyperlink ingericht. Omdat de alternatieve tekst voor deze afbeeldingen ontbreekt is er geen goede linktekst voor mensen met hulpsoftware. Het title attribuut van een link is altijd aanvullend op de linktekst. Die moet je dus hier niet gebruiken, anders wordt de tekst dubbel voorgelezen wat storend is. Dit komt voor bij de gerelateerde nieuwsberichten op pagina https://europainnijmegen.nl/bijzondere-onderscheiding-voor-frans-timmermans/

   3. Sommige mensen navigeren door de website via hyperlinks. De linktekst moet dus goed duidelijk zijn. Gelukkig is de meeste hulpsoftware ook in staat de context van de hyperlink mee te pakken om het doel van de link mee te pakken. Het advies is alle hyperlinks in de tekst na te lopen of ze duidelijk zijn. Zo zou je bijvoorbeeld op de pagina https://europainnijmegen.nl/je-rechten-in-eu/ waar nu een linktekst staat "deze website" beter kunnen aanpassen door een hele zin als hyperlink te plaatsen met de tekst: Meer rechten en informatie over je rechten als EU-burger.

   4. De twee afbeeldingen op de pagina https://europainnijmegen.nl/de-europese-unie zijn een link naar hun grotere versie. Omdat er geen alternatieve tekst van de afbeelding is en geen titel attribuut in de link, is niet duidelijk wat er gebeurt als je op de afbeelding klikt. Dit geldt ook voor de schatkaart op pagina https://europainnijmegen.nl/europa-speurtocht/. Een goede alternatieve tekst zou zijn: "Toon vergroting van de schatkaart"

   5. Op pagina https://europainnijmegen.nl/ staat een link "Lees meer" onder de koptekst "Vragen?" net boven de footer. Veel soortgelijke links op deze pagina hebben allemaal een title attribuut met meer uitleg gekregen bij de link, maar deze link heeft dat niet. Alleen "Lees meer" als linktekst geeft niet duidelijk genoeg aan waar de link naar toe gaat.

   6. Op pagina https://europainnijmegen.nl/ staat een grote afbeelding met een vraagteken erin. Deze afbeelding fungeert als link, maar heeft geen alternatieve tekst gekregen. Hierdoor heeft de link ook geen linktekst en is het doel van de link niet duidelijk. De alternatieve tekst van deze afbeelding zou het doel van de link moeten omschrijven.

   7. Op pagina https://europainnijmegen.nl/de-europese-unie/ staat een alinea met de tekst "Uitgebreide informatie is te vinden via deze link.", waarbij de tekst "deze link" als link fungeert. Het doel van deze link is niet duidelijk genoeg. De linktekst zelf is niet duidelijk genoeg en ook de zin of alinea waar deze link in staat geeft geen extra informatie over het doel van de link. De linktekst zelf moet dus duidelijker aangeven wat het doel van de link is, of de zin waarin de link staat moet deze informatie bevatten.

   8. Op de pagina https://europainnijmegen.nl/de-europese-unie/onder de kop De Europese Commissie aan het einde een zin: "Uitgebreide informatie is te vinden via deze link", waarbij deze link dan de hyperlink is. Beter is om deze link te verwerken in het eerste stuk van deze tekst: "De Europese Commissie". Dit geldt op dezelfde pagina ook naar de link waar meer informatie is te vinden van het Europees Parlement. Een link met als tekst "deze pagina" is nietszeggend. Ook hier is het beter om de eerste drie woorden van dit stukje als link te gebruiken.

   Let op: De link naar het e-mailadres Europa@nijmegen.nl op pagina https://europainnijmegen.nl/contact/ is niet goed opgemaakt als aanklikbaar e-mailadres. De link wordt niet gezien als een e-mail link. Het advies is mailto: toe te voegen.

  • Gevolg:

   Mensen die gebruik maken van hulpsoftware navigeren vaak door de website door middel van een overzicht van hyperlinks. Het doel van deze links is nu niet goed omschreven in de toegankelijkheidsnaam.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Contentbeheer gaat voor de genoemde items een betere linktekst / toegankelijkheidsnaam toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 13. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   De navigatie op de website verloopt via het menu en submenu's. Dat is 1 manier om door de website te navigeren. Er is geen andere manier om een pagina te vinden.

  • Gevolg:

   Mensen met een cognitieve of visuele beperking hebben meer moeite om alle informatie te bereiken.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Omdat Europa in Nijmegen een kleine website is, zou het een oplossing kunnen zijn om op iedere pagina een lijst te publiceren naar alle andere webpagina's. Of overweeg een sitemap te plaatsen of een zoekfunctionaliteit.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 14. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:

   De URL van de website ie europainnijmegen.nl. De eerste kop op de homepage onder het menu is Europe Direct, ook het logo is Europe Direct. In de menu's wordt weer gesproken over Europa in Nijmegen. Dit is niet consistent en kan hierdoor verwarrend zijn voor de lezers.

  • Gevolg:

   Verwarrend voor gebruikers

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Contentbeheer kan overwegen een andere domeinnaam te kiezen of de titel van de pagina aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 15. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Omdat de focusindicator in de CSS is uitgezet door middel van de code 'outline: 0;' bij een a:focus is de focusindicator niet zichtbaar. Het weghalen van deze code in de CSS lost het probleem al bijna helemaal op. Alleen bij links die er uit zien als knoppen wordt wel een eigen gestylde focusindicator gebruikt. Deze levert alleen problemen op bij SC 1.4.11, omdat die niet duidelijk genoeg zichtbaar is. Het gaat dan om de links die er uit zien als een knop op bijvoorbeeld pagina https://europainnijmegen.nl/voor-docenten/

  • Gevolg:

   Mensen die door de website navigeren door middel van een toetsenbord krijgen geen visuele indicatie waar ze zich op de website bevinden.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier gaat er voor zorgen dat de focusindicator actief is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 16. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Het logo op elke pagina fungeert als link. Dit logo bevat de tekst "Europe Direct". Dit betekent dat deze tekst terug moet komen in de toegankelijkheidsnaam van de link. Dat is nu niet het geval. De toegankelijkheidsnaam van de link bevat nu alleen de tekst uit het title attribuut van de link en dat is "Europa in Nijmegen". Dit kan eenvoudig opgelost worden door de tekst "Europe Direct" op te nemen in de alternatieve tekst van de afbeelding. Deze tekst wordt dan ook deel van de linktekst en de linktekst bepaald hier de toegankelijkheidsnaam. Het probleem is nu dat iemand die spraakbedieningssoftware gebruikt niet de link kan activeren door de zichtbare tekst te gebruiken in het spraakcommando. Deze tekst komt namelijk niet terug in de toegankelijkheidsnaam van de link.

  • Gevolg:

   Geen eenduidige informatie voor mensen die gebruik maken van hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Contentbeheer gaat de toegankelijkheidsnaam aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 17. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://europainnijmegen.nl/handige-links zullen de Engelse woorden in de rechterkolom vreemd uitgesproken zullen worden omdat de taal van de pagina op Nederlands staan, zoals bijvoorbeeld European Youth Parliament of Model European Parliament.

   In de code kun je in dit soort gevallen aangeven dat het stukje tekst in een andere taal uitgesproken moet worden, in dit geval Engels. Dit kan door voor deze stukjes tekst een extra html-element toe te voegen: lang= "en".

  • Gevolg:

   Mensen die gebruik maken van voorleessoftware krijgen teksten in een andere taal nu voorgelezen alsof het Nederlands is.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Bekijken of contentbeheerder of leverancier ervoor kan zorgen dat er een lang="en" toegevoegd kan worden aan de stukken tekst in het Engels.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 18. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Voor met name mensen die via hulpsoftware de website bekijken is het van belang dat er geen parse-fouten in de code zitten. Hulpsoftware kan de content dan goed verwerken en de software loopt niet vast.

   1. Op pagina https://europainnijmegen.nl/contact/ staat een vetgedrukte tekst "Toegankelijk voor gehandicapten". Deze is met een strong element opgemaakt. In de HTML code staat hier direct een sluit tag </p> achter. Er is echter geen begin-tag <p> gevonden waar deze bij hoort. Dit kan een parse probleem opleveren. Deze losse eind-tag kan dus beter weggehaald worden, of er moet een begin-tag worden toegevoegd voor het strong element. Direct na deze losse p eind-tag staan zeven eind-tags van een div element. Deze hebben ook geen bijbehorend begin-tags. Deze staan los in de lijst waar dit stuk content in staat. Hier gaat dus ook iets mis. Het kan ook zijn dat de sluit-tags voor het li en ul element niet op de goede plaats staan en dat deze direct voor al deze losse div eind-tags had moeten staan. Met het parsen levert dit in ieder geval een probleem op voor hulpsoftware. Door deze losse div eind-tags worden ook de ul en li elementen niet goed geparsd.

   2. Op pagina https://europainnijmegen.nl/europa-om-de-hoek/ staat een koptekst "Wat Europa voor mij doet". Dit is opgemaakt met een h3 element. Dat is prima. Dit h3 element staat echter genest in een p element en dat levert een parse probleem op voor het p element. Omdat bij de begin-tag van h3 de p automatisch afgesloten wordt door browsers en hulpsoftware (omdat de h3 ook een blocklevel element is net als een p element), blijft een losse eind-tag aan het eind over na de sluit-tag van de h3. Dit kan een parse probleem opleveren. Het hele p element kan hier dus beter weggehaald worden. Alleen de h3 is voldoende.

  • Gevolg:

   Mensen die gebruik maken van hulpsoftware kunnen last krijgen van deze parse-fouten omdat de content wellicht niet goed verwerkt kan worden.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier of contentbeheer gaat de code opschonen op de punten genoemd in het rapport.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 19. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:
   1. De video's op de website, zoals op pagina https://europainnijmegen.nl/wat-is-europe-direct/ heeft geen toegankelijkheidsnaam, deze kan worden toegevoegd aan het title-attribuut van het <iframe>- element.

   2. Als flink wordt ingezoomd op de website verschijnt in plaats van het hoofdmenu een zogenaamd hamburgermenu. Dit is in een interactieve component waarmee het menu getoond en verborgen kan worden. In de HTML code is hier een div element voor gebruikt die interactief is gemaakt met JavaScript. Door het gebruik van een div element kan hulpsoftware de interactieve rol er niet van bepalen, omdat een div element niet interactief is. Daarnaast heeft deze interactieve component ook geen toegankelijkheidsnaam. In het div element komt geen tekst voor als gewone tekst en ook is geen attribuut aanwezig waarmee dit div element een toegankelijkheidsnaam kan krijgen. Als laatste kan hulpsoftware ook de status van deze component niet bepalen. Met deze component kan namelijk het menu zowel getoond als verborgen worden. Hulpsoftware moet dan kunnen bepalen of het getoond of verborgen is. Dat kan nu dus niet. Als oplossing is het hier beter om een standaard interactief HTML element te gebruiken. Bij voorkeur een button element. De rol is dan meteen duidelijk. Bij een button element is het ook eenvoudig om een toegankelijkheidsnaam toe te voegen. Dit kan door binnen het button element een tekst te plaatsen. Deze kan met CSS eventueel wel verborgen worden om het icoon van de hamburger alleen te tonen. Let wel op dat geen display:none; of visibility:hidden; wordt gebruikt voor het verbergen, maar een andere toegankelijke manier. Daarnaast kan de status goed aangegeven worden met een aria-expanded attribuut bij de button. De waarde hiervan moet met JavaScript aangepast worden. De waarde moet "true" zijn als het menu getoond wordt en "false" als het menu verborgen is.

   3. Op pagina https://europainnijmegen.nl/ staat een afbeelding met een groot vraagteken. Deze staat in een link. Doordat de afbeelding geen alternatieve tekst heeft, heeft de link geen linktekst en kan hulpsoftware dus de toegankelijkheidsnaam van de link niet bepalen."

   4. Op pagina https://europainnijmegen.nl/contact/ staat een afbeelding van een kaart die interactief is gemaakt doordat deze in een link staat. Hulpsoftware kan de toegankelijkheidsnaam van deze link niet bepalen. Dit komt omdat de afbeelding geen alternatieve tekst heeft die als linktekst kan fungeren. Ditzelfde probleem doet zich ook voor op pagina https://europainnijmegen.nl/de-europese-unie/. Ook hier staan een aantal afbeelding die interactief zijn doordat ze in een link zijn geplaatst en waarbij de toegankelijkheidsnaam niet bepaald kan worden door hulpsoftware. Dit probleem komt op meer pagina's voor.

  • Gevolg:

   Mensen die gebruik maken van hulpsoftware krijgen niet de juiste informatie.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Contentbeheer en leverancier gaan zorgen dat de genoemde bevindingen opgelost worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Nijmegen heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209