Verklaring van IntoNijmegen

Status toegankelijkheid https://www.intonijmegen.com/

Gemeente Nijmegen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 13-06-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Nijmegen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website IntoNijmegen.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Nijmegen is beschikbaar via de link https://www.nijmegen.nl/toegankelijkheidsverklaringen/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Nijmegen gepubliceerde informatie blijkt dat de website IntoNijmegen gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Nijmegen is gevorderd met de toegankelijkheid van IntoNijmegen en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 13-06-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Nijmegen.
Functie: Manager Communicatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 13-06-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via teamonline@nijmegen.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? U kunt een klacht indienen bij de gemeente Nijmegen of contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Gemeente Nijmegen

Door leverancier opgeloste issues per 25/8/22

1.1.1 
1) Op pagina  https://www.intonijmegen.com/ontdek-nijmegen/old-city-young-vibe staat bovenaan de pagina de promo video "Old city, young vibe".
De video wordt via een iframe geplaatst. Dit iframe heeft een title-attribuut met de waarde "YouTube video player". Voor mensen met een visuele beperking is het van belang te weten wat ze kunnen verwachten van de inhoud van een video voordat zij hem starten. Zij kunnen dan beter inschatten of ze de video willen starten. Omdat het voor deze video niet mogelijk is voorafgaand een kop of alinea te plaatsen, waaruit duidelijk wordt wat er van de video verwacht wordt, moet hulpsoftware deze informatie uit het title-attribuut van het iframe halen. De huidige waarde zegt niets over de inhoud van de video. 

2) Op dezelfde pagina staan video's naast de koppen "Bourgondisch genieten" en "Cultuur snuiven" die ook als informatief beschouwd worden, omdat ze extra informatie geven naast de tekst van deze onderwerpen.
Daarom moet aan mensen die gebruik maken van hulpsoftware duidelijk gemaakt worden waarover deze video's gaan. Het iframe moet een title-attribuut bevatten wat de inhoud van de video beschrijft.

Op de website staan meer video's die via een iframe geplaatst zijn, waarvoor geldt dat er via het iframe een beschrijvende tekst meegegeven moet worden via het title-attribuut omdat de video's als informatief kunnen worden beschouwd.

4) Het logo in de linkerbovenhoek van iedere pagina wordt via CSS geplaatst. Als een afbeelding gebruikt wordt als hyperlink, wat hier het geval is, is de afbeelding functioneel en is het van belang een goede alternatieve tekst mee te geven die als linkdoel kan fungeren voor hulpsoftware. Het title-attribuut bij een hyperlink is alleen bedoeld voor aanvullende informatie. Als er geen aanvullende informatie nodig is kun je het title attribuut beter weg laten omdat tekst anders dubbel voorgelezen wordt.
Omdat er ook tekst in het logo verwerkt is, moet deze tekst ook verwerkt worden in de alternatieve tekst.
De alternatieve tekst kan via een verborgen <span> vermeld worden zoals ook gebeurt met de afbeeldingen op de homepage onder "Verhalen uit Nijmegen". Voorstel voor een alternatieve tekst van het logo op iedere pagina:
<span class="sr-only"> "Logo Into Nijmegen, Old city Young vibe (home)"</span>

6) Voor hulpsoftware is het gebruik van de knop om het menu te openen en te sluiten niet helemaal logisch. Er wordt een <button>-element gebruikt met een <span>-element met het title-attribuut "Menu". Dit is voor hulpsoftware verborgen door aria-hidden="true" en hierdoor krijgen gebruikers van hulpsoftware deze informatie niet mee.
Een oplossing lijkt gevonden in het toevoegen van aria-expanded="false" bij een gesloten menu maar deze wijzigt niet naar aria-expanded="true" als het menu de status geopend heeft. Hier moet dus een oplossing voor gevonden worden.

1.3.2
Er staan op de homepage meerdere overzichten met content waarbij de content een koptekst bevat met visueel erboven eventueel een afbeelding en soms ook nog andere informatie. 
In de HTML-code staat in de meeste gevallen de koptekst met heading element bovenaan en dus is de relatie met de overige content van de blok goed. Er zijn echter ook uitzonderingen hierop waar het niet goed gaat. 

Op pagina https://www.intonijmegen.com/ onder de koptekst "Uitagenda" staat wel een h3 koptekst bovenaan, maar die is met display:none; verborgen. Hulpsoftware pakt deze koptekst niet op. De zĂ­chtbare koptekst staat onder de link, de afbeelding en de datum, maar voor hulpsoftware is de leesvolgorde niet logisch.

Op pagina https://www.intonijmegen.com/agenda/agenda-overzicht staat een vergelijkbaar blok content, waarbij ook visueel een datum boven een koptekst staat. Op deze pagina is het echter wel goed gedaan in de code en is er voor hulpsoftware een betekenisvolle volgorde.
 
Op pagina https://www.intonijmegen.com/agenda/agenda-overzicht/875577845/colin-benders onder de koptekst in het groene vlak "Ook interessant voor jou" staat de tekst "Uitverkocht" visueel boven de koptekst. Deze tekst staat in de HTML-code goed onder de koptekst. De datum die er visueel boven staat, staat ook in de HTML-code boven de koptekst wat het verwarrend maakt voor gebruikers van hulpsoftware, die hebben geen idee of deze datum bij het artikel hoort of bij een eerder artikel.

1.3.5
2) In de footer kun je je inschrijven voor de nieuwsbrief. Ook in dit mini-formulier ontbreekt het autocomplete-attribuut bij het inputveld.

1.4.4
1) Op de homepage is tekst niet meer leesbaar omdat de navigatiepijltjes boven op de tekst vallen als er drie kolommen zijn. 
Dit probleem komt op alle pagina's voor waar artikelen in drie kolommen geplaatst zijn en je met de pijltjestoets naar andere artikelen kunt klikken. 

2) In de footer valt de tekst "Hoe anderen Nijmegen hebben beleefd" weg en blijft alleen het icoontje van het uiltje over.

1.4.10
Getest  met een schermbreedte van 1280 pixels + inzoomen naar 400%.
 
1) In de header verdwijnt de alineatekst die op de sliders staat.

2) Het menu blijft permanent in beeld waardoor deze over de tekst van de pagina komt te liggen en niet altijd leesbaar is.

3) Als het menu open wordt geklikt, verdwijnen de links die het menu moeten vormen, het menu is dus niet bruikbaar.

4) Daar waar teksten in kolommen staan, ontbreken navigatiepijlen om van de ene naar andere kolom te gaan.

5) Op pagina https://www.intonijmegen.com/privacy-cookies staat een datatabel met de verschillende soorten cookies die gebruikt worden. Deze datatabel valt aan de rechterkant weg en is niet meer benaderbaar als veel ingezoomd wordt.

Bovenstaand zijn voorbeelden die tijdens het toetsen naar voren zijn gekomen. Het kan zijn dat er op andere pagina's ook problemen voorkomen voor dit succescriteria. Het advies is hier goed op te testen.

1.4.11
2) Op de website wordt gebruikt gemaakt van een aangepaste focus-indicator. Als een aangepaste focusindicator wordt gebruikt moet deze ook aan de contrast-eis voldoen op elke mogelijke achtergrond. Dit levert op een aantal plaatsen op de website problemen op. 
De standaard focusindicator van de browser heeft geen contrast-eis en is dus altijd goed; hier wordt een uitzondering voor gemaakt.
De focusindicator heeft als kleur #2181b7. Op bijvoorbeeld de groene ondergrond (#00865C) van de Uitagenda op de homepage heeft deze onvoldoende contrast, namelijk 1,1:1 waar dit 3,0:1 moet zijn.
De focusindicator is ook niet goed zichtbaar op de pagina https://www.intonijmegen.com/blijf-op-de-hoogte/uitgelicht/fijne-terrassen-in-nijmegen waar in het groene gedeelte de focusindicator niet goed zichtbaar is bij de links naar "In de Kazerne" en "Mi Barrio".

Ook in de footer is er nauwelijks onderscheid te zien tussen de focusindicator en de achtergrond.

1.4.12
2) De koppen onder "Verhalen uit Nijmegen" missen een vierde regel. 

3) Hetzelfde geldt op pagina https://www.intonijmegen.com/blijf-op-de-hoogte/nieuwsberichten/eten-drinken voor de koppen van de artikelen.

2.1.1
1) Als het menu is geopend, kunnen de submenu's niet met het toetsenbord benaderd worden.

2) Op pagina https://www.intonijmegen.com/agenda/agenda-overzicht?calendar_period=tomorrow&calendar_range=&search=&sort=&order=desc staat een aantal filters. Met het toetsenbord zijn de opties voor "Vandaag", "Morgen", of "Dit weekend" te selecteren, maar niet meer te deselecteren met het toetsenbord. Het kiezen van de datum is praktisch ook niet mogelijk. Met de pijltjestoetsen kun je wel door de kalender navigeren, maar je ziet de focus niet, dus je kunt nooit een datum kiezen die klopt.

3) De video's die op pagina https://www.intonijmegen.com/ontdek-nijmegen/old-city-young-vibe gepresenteerd worden zijn niet te starten als je alleen het toetsenbord gebruikt. Dit probleem komt voor op alle pagina's waarbij de video in een modal-venster geopend moet worden.

2.2.1
De slider bovenaan op de homepage, heeft geen mechanisme om de slideshow te pauzeren. Hierdoor kan het zijn dat mensen niet genoeg tijd hebben om de teksten op deze slides te lezen.

2.2.2
De slider bovenaan de homepage heeft bewegende content omdat de slides elkaar afwisselen. Er is geen mechanisme aanwezig die dat kan stoppen. Voor mensen met een concentratiestoornis kan dit storend zijn bij het lezen van de andere teksten op de homepage.

2.4.3
1) Als het menu is geopend, moet je met de toets combinatie Shift+Tab terug navigeren om een deel van het menu te benaderen. Dit komt omdat in de HTML-volgorde de knop om het menu te openen pas na een aantal links van het menu staat.

3) De cookiemelding die je krijgt bij een eerste bezoek aan de website kan met het toetsenbord pas gesloten worden als je eerst alle interactieve elementen door hebt gelopen. Dit komt omdat de cookiemelding onderaan in de code verwerkt is en hierdoor pas als laatste door hulpsoftware gezien wordt. 

Omdat de cookiemelding ook over de content heen valt is het lastig te bepalen wanneer de focus er op komt.

2.4.5
De website heeft naast de navigatie in het menu een zoekmachine. Deze werkt niet optimaal. Als ik zoek op "Colin Benders" verwacht ik zoekresultaten te krijgen omdat er een pagina is over het concert van Colin Benders: https://www.intonijmegen.com/agenda/agenda-overzicht/875577845/colin-benders.


Het zoekresultaat geeft 0 resultaten bij deze zoekopdracht.

Dit geldt ook als ik via de zoekfunctie zoek op "theaterdialogen". Ik krijg geen resultaten terwijl er wel een workshop was: https://www.intonijmegen.com/agenda/agenda-overzicht/1019175746/workshop-theaterdialogen-schrijven-16

2.4.6
2) In het formulier op pagina https://www.intonijmegen.com/evenementen-aanmeldformulier, moet verplicht een afbeelding toe worden gevoegd. Het is niet duidelijk wat dit voor een afbeelding moet zijn. Het advies om bij de "Let op" tekst toe te voegen wat verwacht wordt.
Het label op de knop "Kies een foto" kan beter aangepast worden naar "Kies een afbeelding".

2.4.7
1) Als je met het toetsenbord navigeert, ga je na de knop van het menu, meteen door naar de menu-items, zonder dat voor is gekozen het menu te openen. De focus komt dus te liggen op onzichtbare items.

2) In de footer is de focusindicator niet zichtbaar bij de afbeeldingen van bijvoorbeeld de socials omdat de kleur van de focusindicator nagenoeg identiek is aan de achtergrondkleur. De focusindicator zou hier beter een witte kleur hebben.

3) Op pagina https://www.intonijmegen.com/ontdek-nijmegen/old-city-young-vibe is de focus niet goed zichtbaar rond de knop om de video te starten. Dit geldt ook voor de knop om de video te starten bij het item "Cultuur snuiven".

2.5.3
Het logo op elke pagina fungeert als link. Dit logo bevat de tekst "Nijmegen, old city young vibe". Dit betekent dat de tekst terug moet komen in de toegankelijkheidsnaam van de link. Dat is nu niet het geval.
(Uitleg: de toegankelijkheidsnaam is de tekst die door hulpsoftware gebruikt wordt om terug te geven aan de gebruiker waarmee duidelijk wordt wat de functie is van een interactief element.)

De toegankelijkheidsnaam van de link bevat nu alleen de tekst uit het title attribuut van de link en dat is "Into Nijmegen". 
Dit kan eenvoudig opgelost worden door de tekst "Nijmegen old city young vibe" op te nemen in de alternatieve tekst van de afbeelding. Deze tekst wordt dan ook deel van de linktekst die de toegankelijkheidsnaam bepaalt. 
Het probleem is nu dat iemand die spraakbedieningssoftware gebruikt niet de link kan activeren door de zichtbare tekst te gebruiken in het spraakcommando. Deze tekst komt namelijk niet terug in de toegankelijkheidsnaam van de link.

3.1.2
2) De buttons voor het bedienen van de sliders op de homepage hebben Engelse labels; "Go to slide..."
Het advies is om deze te vertalen naar het Nederlands of door middel van lang="en" een taalwissel te forceren zodat de tekst goed wordt voorgelezen voor hulpsoftware.
Het advies is alle interactieve componenten te controleren op taal.

3.3.2
1) In de footer staat een miniformulier met een <input> veld. Er ontbreekt een zichtbaar tekstlabel (in een label-element) Een placeholder die weer verdwijnt, maakt het lastig voor mensen met bijvoorbeeld een cognitieve beperking om te onthouden wat er ingevuld moet worden. Een zichtbaar label is de oplossing.

4.1.1
1) Op de homepage wordt in de code een <button> element niet afgesloten met  </button> maar met alleen />. Dit komt voor op regel 1225

2) Op regel 1226 staat een </form> element zonder dat een <form> gevonden is

3) Als bij zoeken het woord "nieuws" wordt ingevuld laat de code tweemaal id="query" zien. Per pagina moet een id uniek zijn.

4.1.2
1) De knop om het menu te openen heeft een goede naam, rol en waarde, maar als het menu geopend is en het X teken verschijnt dan wordt geen informatie meegegeven over de rol van dit element.
Zie ook de opmerking bij succescriterium 1.1.1.
Hulpsoftware kan de status niet bepalen van de knop. Dit kan opgelost worden door middel van Javascript die de waarde van aria-expanded aanpast.

2) Het invoerveld in de footer om je in te schrijven voor de nieuwsbrief heeft geen naam -> het label ontbreekt. Hierdoor kan hulpsoftware de toegankelijkheidsnaam niet bepalen waardoor het onduidelijk is welke informatie ingevuld moet worden.

3)  Op meerdere pagina's kunnen video's afgespeeld worden. Bijvoorbeeld op pagina https://www.intonijmegen.com/ontdek-nijmegen/old-city-young-vibe. Hier staat een 'play' knop. Dit is een button element, maar zonder toegankelijkheidsnaam. Het button element heeft geen tekst binnen het element staan en heeft ook geen title attribuut of aria-label om een toegankelijkheidsnaam toe te voegen. Deze knop wordt bij meer video's gebruikt en heeft overal hetzelfde probleem.

5) Het logo dat op iedere pagina terugkomt fungeert als link. Voor hulpsoftware ontbreekt de toegankelijkheidsnaam voor de link. Zie ook punt 1.1.1 en 2.4.4

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-12-2025.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website IntoNijmegen : voldoet gedeeltelijk

De website IntoNijmegen is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Nijmegen dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.nijmegen.nl/toegankelijkheidsverklaringen/intonijmegen-rapport-digitale-toegankelijkheid/?no_cache=1#c10504
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 31-05-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: de overheidinstantie zelf
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Nijmegen dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier gaat samen met contentbeheer dit issue oplossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2025
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier gaat samen met contentbeheer dit issue oplossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2025
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier gaat samen met contentbeheer dit issue oplossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2025
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier gaat samen met contentbeheer dit issue oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2025
 5. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier gaat samen met contentbeheer dit issue oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2025
 6. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier gaat samen met contentbeheer dit issue oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2025
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier gaat samen met contentbeheer dit issue oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2025
 8. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier gaat samen met contentbeheer dit issue oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2025
 9. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier gaat samen met contentbeheer en de ontwerper dit issue oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2025
 10. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier gaat samen met contentbeheer dit issue oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2025
 11. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier gaat samen met contentbeheer dit issue oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2025
 12. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier gaat samen met contentbeheer dit issue oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2025
 13. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier gaat samen met contentbeheer dit issue oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2025
 14. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier gaat samen met contentbeheer dit issue oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2025
 15. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier gaat samen met contentbeheer dit issue oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2025
 16. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier gaat samen met contentbeheer dit issue oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2025
 17. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier gaat samen met contentbeheer dit issue oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2025
 18. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier gaat samen met contentbeheer dit issue oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2025
 19. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier gaat samen met contentbeheer dit issue oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2025
 20. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier gaat samen met contentbeheer dit issue oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2025
 21. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier gaat samen met contentbeheer dit issue oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2025
 22. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier gaat samen met contentbeheer dit issue oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2025

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Nijmegen heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20240424