Verklaring van www.bunschoten.nl

Status toegankelijkheid https://www.bunschoten.nl

Gemeente Bunschoten is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 11-03-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Bunschoten streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.bunschoten.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Bunschoten is beschikbaar via de link https://www.bunschoten.nl/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Bunschoten gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.bunschoten.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Bunschoten is gevorderd met de toegankelijkheid van www.bunschoten.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 29-06-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Bunschoten .
Functie: Wethouder.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 11-03-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via het contactformulier op www.bunschoten.nl of door te bellen naar 033 - 299 1411 en te vragen naar de webmaster.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • We informeren u over de voortgang van uw melding en de uitkomst daarvan;
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld. Wanneer dit wegens omstandigheden niet lukt, wordt daarover contact met u opgenomen.

Niet tevreden?

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan verzoeken wij u telefonisch contact met ons op te nemen via 033 - 299 1411 om dit zo snel mogelijk op te lossen.

Aanvullende informatie van Gemeente Bunschoten

Het onderzoek naar de toegankelijkheid van www.bunschoten.nl is uitgevoerd volgens de richtlijnen van het Waarmerk drempelvrij.nl. De gebruikte norm is WCAG 2.1 niveau AA.

Uit dit onderzoek is gebleken dat de website nog niet volledig voldoet aan alle succescriteria. Op dit moment voldoet de website aan 42 van de 50 succescriteria. Dat komt neer op een percentage van 84%.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.bunschoten.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.bunschoten.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Bunschoten dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.bunschoten.nl/toegankelijkheidsverklaring
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 05-03-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Bunschoten dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Er zijn links gevonden op een overzichtspagina die in de code zijn opgemaakt als koppen (h2). Onder een kop moet altijd tekst staan, maar dat is hier niet het geval.
  • Oorzaak: Bij het opbouwen en de vormgeving van de vernieuwde website in 2019 is dit op deze manier ingesteld.
  • Gevolg: Bezoekers van de website die gebruik maken van hulpapparatuur, zoals een screenreader, zullen tekst verwachten onder de titel. Het is voor hen niet duidelijk dat het om een link gaat.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: De vormgeving van de website wordt geregeld in samenwerking met de leverancier. We nemen contact op met de leverancier om dit op te lossen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2020
 2. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: In de steekproef van het onderzoek zijn twee formulieren op www.bunschoten.nl meegenomen. Daarbij is gebleken dat bij deze formulieren (en mogelijk ook bij andere formulieren op de website) een autocomplete-attribuut mist. Verschillende invoervelden worden dus niet automatisch ingevuld voor de gebruiker.
  • Oorzaak: Mogelijk wordt binnen de formulierengenerator niet gewerkt met autocomplete-attributen.
  • Gevolg: De gebruiker moet alle invoervelden zelf invullen.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Contact opnemen met de leverancier om dit op te lossen, en autocomplete-attributen zoveel mogelijk toevoegen in de formulieren. Op dit moment wordt ook gekeken naar een andere formulierengenerator, waarmee dit probleem mogelijk al direct is opgelost.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2020
 3. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De randen van de zoekbalk op www.bunschoten.nl hebben een te laag contrast met de witte achtergrond.
  • Oorzaak: Er is voor dit punt niet genoeg aandacht geweest bij de vormgeving van de zoekbalk.
  • Gevolg: Mensen die slechtziend zijn, kunnen moeite hebben om de velden te zien als het contrast laag is.
  • Alternatief: Activeer de contrastweergave van de website.
  • Maatregel: Contact opnemen met de leverancier om dit probleem qua contrast op te lossen door de randen van de zoekbalk donkerder te maken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2020
 4. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De uitklapmenu's op www.bunschoten.nl zijn niet 'dismissable'. De tekst van de uitklapmenu's valt over de content eronder en dus moet het mogelijk zijn om het uitklapmenu te sluiten zonder dat de focus of muis verplaatst wordt, bijvoorbeeld met de escape-toets. Het uitklapmenu is wel 'hoverable' en 'persistent'.
  • Oorzaak: Hier is onvoldoende aandacht voor geweest tijdens de vormgeving van de website.
  • Gevolg: Bepaalde tekst op de website is niet meer te lezen door het uitklapmenu. Ook is het daardoor niet mogelijk om verschillende links aan te klikken.
  • Alternatief: Zoeken naar het onderwerp dat wordt gezocht via de zoekfunctie.
  • Maatregel: Contact opnemen met de leverancier van de website om dit op te lossen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2020
 5. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Bij het bedienen van de webpagina met het toetsenbord is het van belang (voor bijvoorbeeld gebruikers met een motorische beperking) dat duidelijk is waar de focus op de pagina is. Dat is niet het geval bij het logo van Bunschoten en de drie nieuwsberichten op de homepage.
  • Oorzaak: Heeft waarschijnlijk te maken met de CSS-code.
  • Gevolg: Voor gebruikers met bijvoorbeeld een motorische beperking die de webpagina bedienen met het toetsenbord is het niet duidelijk waar de focus op de pagina is.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Contact opnemen met de leverancier van de website om te kijken of het inderdaad aan de CSS-code ligt en hoe we dit kunnen oplossen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2020
 6. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De zichtbare tekst in het zoekveld op de website is geen onderdeel van de toegankelijkheidsnaam.
  • Oorzaak: Ook hier is te weinig aandacht voor geweest bij de vormgeving van de website.
  • Gevolg: Mensen die spraakinvoer gebruiken, kunnen de zichtbare tekst niet uitspreken om de functie te activeren.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Contact opnemen met de leverancier van de website om de zichtbare tekst ook toe te voegen aan de toegankelijkheidsnaam.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2020
 7. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Onderaan verschillende pagina's staat de feedbackoptie 'Heeft deze informatie u geholpen?' Wanneer er voor 'Nee' wordt gekozen, komt er een formuliertje met twee vragen die in een verborgen label staan en als placeholdertekst.
  • Oorzaak: Niet voldoende aandacht voor geweest bij de vormgeving van de website.
  • Gevolg: Als de gebruiker begint te typen, verdwijnt de placeholdertekst, dus kan een probleem zijn voor mensen met een cognitieve beperking.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Een zichtbaar label gebruiken die altijd blijft staan.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2020
 8. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Bij de feedbackoptie 'Heeft deze informatie u geholpen?' onderaan verschillende webpagina's verschijnt een foutmelding wanneer onjuiste waarden worden ingevuld en op 'Verstuurd' wordt geklikt. Deze melding is een statusbericht. Het moet programmatisch bepaald kunnen worden dat dit zo'n bericht is, en dat is nu niet het geval.
  • Oorzaak: Vormgeving
  • Gevolg: Hulpsoftware kan in dit geval niet aan gebruikers met een visuele beperking duidelijk maken dat er extra content is verschenen. Ook blijft de toetsenbordfocus op de knop 'Versturen' staan.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Contact opnemen met de leverancier om 'role=alert' toe te voegen aan het html-element dat deze foutmelding bevat.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2020

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Bunschoten heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210323