Verklaring van WerkgeversServicepunt Midden-Holland

Status toegankelijkheid https://wspmiddenholland.nl

WerkgeversServicepunt Midden-Holland is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 11-08-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

WerkgeversServicepunt Midden-Holland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website WerkgeversServicepunt Midden-Holland.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van WerkgeversServicepunt Midden-Holland is beschikbaar via de link https://www.gouda.nl/toegankelijkheid/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door WerkgeversServicepunt Midden-Holland gepubliceerde informatie blijkt dat de website WerkgeversServicepunt Midden-Holland gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver WerkgeversServicepunt Midden-Holland is gevorderd met de toegankelijkheid van WerkgeversServicepunt Midden-Holland en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 07-01-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van WerkgeversServicepunt Midden-Holland .
Functie: afdelingshoofd Services.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 11-08-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@wspmiddenholland.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van WerkgeversServicepunt Midden-Holland

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website WerkgeversServicepunt Midden-Holland : voldoet gedeeltelijk

De website WerkgeversServicepunt Midden-Holland is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens WerkgeversServicepunt Midden-Holland dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.gouda.nl/wp-content/uploads/2022/02/2021-12-22-Toegankelijkheidsonderzoek-WSP-Midden-Holland-wspmiddenholland.nl-versie-1.0.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 22-12-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart WerkgeversServicepunt Midden-Holland dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   In de slider onder het kopje "Samenwerkingspartners" staan logo's van verschillende partijen. Deze zijn als decoratief aangegeven door middel van een leeg alt-attribuut. Hierdoor worden deze afbeeldingen niet opgelezen door hulpsoftware, wat betekent dat gebruikers die gebruik maken van bijvoorbeeld een schermlezer niet te horen krijgen welke logo's hier staan.

   Het advies is om elk logo een korte alt-tekst te geven met daarin de naam van de betreffende instantie, of om een tekstueel alternatief te bieden, bijvoorbeeld met een tekstueel onderschrift onder elk logo.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   website aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   De logo's onderaan de pagina's hebben geen alt-tekst. Hierdoor is het niet te achterhalen wat er in de afbeelding staat voor een schermlezergebruiker.

   Het advies is om een korte, beschrijvende alt-tekst toe te voegen aan deze afbeeldingen.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Het logo onderaan de pagina heeft geen alt-tekst. Hierdoor is het niet te achterhalen wat er in de afbeelding staat voor een schermlezergebruiker.

   Het advies is om een korte, beschrijvende alt-tekst toe te voegen.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 4. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   De profielfoto's van de adviseurs hebben een alt-tekst met de naam van de adviseur. Omdat de naam direct onder de afbeelding al genoemd wordt is deze alt-tekst overbodig; deze foto's kunnen worden beschouwd als decoratief. Dubbele informatie kan voor schermlezergebruikers alleen maar zorgen voor ruis op de lijn.

   Het advies is om het alt-attribuut leeg te maken voor deze foto's.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 5. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   De video's op deze pagina beschikken slechts over automatisch gegenereerde ondertiteling. Dit is helaas niet toereikend en daarom onvoldoende. Dove en slechthorende gebruikers zijn meestal afhankelijk van correcte ondertiteling om de inhoud van de video goed te begrijpen.

   Het advies is om volledige en correcte ondertitels aan te leveren voor alle video's. Dit advies geldt voor video's op elke pagina.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 6. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Alle voor-opgenomen video's dienen een tekstueel alternatief en/of een audiobeschrijving te hebben. Zie ook de afkeur bij 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen). Met een tekstueel alternatief van alle informatie in de video is de informatie voor zo veel mogelijk gebruikers beschikbaar.

   Het advies is om een tekstueel alternatief en audiodescriptie van elke video aan te bieden, zodat zoveel mogelijk gebruikers de informatie in de video tot zich kunnen nemen. Dit advies geldt voor video's op elke pagina.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 7. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Voor alle voor-opgenomen video's dienen de ondertitels ook een audiobeschrijving te geven, waarin relevante niet-gesproken audio wordt beschreven. Op deze manier genieten dove en slechthorende gebruikers alle informatie die horende gebruikers ook tot hun beschikking hebben.

   Het advies is om volledige audiodescriptie toe te voegen aan al het video materiaal. Dit advies geldt voor video's op elke pagina.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 8. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De tekst "Niets gevonden" onder het kopje "Actuele vacatures" is een h4, maar geeft geen structuur aan de pagina, aangezien er niets onder staat. Dit kan verwarrend zijn wanneer een schermlezergebruiker de lijst met koppen voor deze pagina opvraagt maar verder geen tekst kan vinden.

   Het advies is om een element te gebruiken dat geen semantische structuur geeft (bijvoorbeeld een paragraaf: <p> ) aan de pagina en die te stylen als een grotere tekst.

   Dit komt ook op de startpagina voor.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 9. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De links onder het kopje "Waarmee we u kunnen ondersteunen" zijn opgemaakt als een lijst. Er is echter geen ul voor gebruikt. Hierdoor weet een schermlezergebruiker niet dat ze in een lijst terecht zijn gekomen en hoeveel items er in de lijst staan.

   Het advies is om ul en li te gebruiken om deze links structuur te geven.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 10. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De h1 van deze pagina staat niet geheel in het h1 element. Alleen de tekst "Meer hart voor" is meegenomen in deze h1. Schermlezergebruikers missen hierdoor inhoud.

   Het advies is om de gehele inhoud van de kop in de h1 te plaatsen.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 11. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De zoekresultaten zijn opgebouwd met een afbeelding, kop, datum, reacties en korte tekst. Dit levert problemen op voor de toegankelijkheid, omdat de afbeelding boven de kop valt. Dit geeft verkeerde informatie voor screenreadergebruikers die op koppen navigeren.

   Advies: Zorg dat alle informatie in de HTML onder de kop valt. De informatie die boven de kop zou moeten kun je dan met CSS boven de kop plaatsen. Hoewel het over het algemeen af te raden is om de visuele volgorde te veranderen ten opzichte van de HTML-volgorde, kan in dit geval wel een uitzondering gemaakt worden, mits dit niet gedaan wordt voor focusbare elementen. Dan zou het de focusvolgorde verstoren, wat een bevinding oplevert onder 2.4.3 Focus volgorde. Het kan wel gevolgen hebben voor slechtzienden die voorleessoftware gebruiken en ook het scherm kunnen zien, voor hen komt de volgorde onlogisch over.

   Dit is ook een bevinding onder succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde, maar is daar niet apart genoemd.

   Soortgelijke blokken komen op meer pagina's voor, ook daar is de volgorde niet altijd logisch.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 12. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De nieuwsberichten onder het kopje "Nieuws" zijn van niveau h2. Hierdoor is voor schermlezergebruikers niet duidelijk dat ze onder het kopje "Nieuws" horen omdat deze kop van hetzelfde niveau is.

   Het advies is om de relatie van de projecten met het bijbehorende kopje aan te geven. Dit kan bijvoorbeeld door de h2 elementen van de items te vervangen door h3 elementen, of door de items in een ul te zetten en helemaal geen kopjes te gebruiken voor deze items.

   Dit komt op meer plekken voor, waaronder evenementen en verhalen van werkgevers. Dit komt ook voor op pagina met de verhalen.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 13. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De projectentitels onder het kopje "Bekijk onze projecten" zijn van niveau h2.Aangezien er geen content onder staat is het niet toegestaan om hier koppen te gebruiken.

   Ons advies is om de koppen te verwijderen en dit als gewone tekst te coderen, met CSS is het dan mogelijk om de opmaak te maken.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 14. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Het kopje "Informatie" is opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. De tekst is dik gedrukt gemaakt met het <strong> element. Een kop moet altijd het kop element hebben, bijvoorbeeld H2 of H3. Wanneer deze kop met een kop element wordt opgemaakt, wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware.

   Het advies is om hier een h4 element te gebruiken, aangezien de overkoepelende kop "Bouw Toppers" een h3 is. Nog beter zou zijn om van de overkoepelende kop een h2 te maken, aangezien deze kop het hoogste niveau heeft na de h1 in de structuur. In dat geval zouden de kop "Informatie" een h3 worden.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 15. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De kopjes "Zo gaat dat in de praktijk", "Dit biedt het u als werkgever" en "Wilt u dit ook voor uw (toekomstige) medewerkers?" zijn opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. De tekst is dik gedrukt gemaakt met het <strong> element. Een kop moet altijd het kop element hebben, bijvoorbeeld H2 of H3. Wanneer deze kop met een kop element wordt opgemaakt, wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware.

   Het advies is om hier een h3 element te gebruiken, en de kop "Het leerwerktraject tot medewerker schoonmaak" van een kop van niveau 3 aan te passen naar een h2. Verwijder van deze kop ook het strong-element, dat is namelijk niet nodig.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 16. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De pdf heeft een codelaag maar de tags sluiten niet aan bij de zichtbare opmaak van het document en sommige onderdelen staan niet in de codelaag. Een kop moet in de codelaag bijvoorbeeld ook een kop zijn en geen paragraaf. Lijsten mogen niet onderbroken worden door paragrafen, tabellen hebben kolom- en rijkoppen nodig, waarbij ook het bereik daarvan is aangegeven.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 17. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De kopjes op deze pagina die genummerd zijn (1.Verlengde ketenbepaling, etc.) fungeren in de structuur als kopjes en niet zozeer als een lijst. Zo is deze lijst visueel ook opgemaakt. Op deze manier is het voor een schermlezergebruiker lastig te begrijpen hoe de structuur van deze pagina in elkaar zit.

   Het advies is om de lijstitems te veranderen in h3 elementen en de kop "Wat is er veranderd door de WAB" een h2 te maken, of de kop "Wat is er veranderd door de WAB" een h3 te maken en de lijsitems h4, indien dat de gewenste structuur is. In beide gevallen wordt er dus geen ol meer gebruikt.

   <h3>Wat is er veranderd door de WAB?</h3> <p>Met de WAB...</p> <h4>1. Verlengde ketenbepaling </h4> <p>De ketenbepaling stelt...</p>

   Wat ook kan is een korte opsomming te maken van de 6 punten door middel van een ol, zonder de teksten onder elk punt. In dit geval is een lijst wel geschikt:

   <ol> <li>Verlengde ketenbepaling</li> etc... </ol>
  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 18. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De kopjes Belangrijke websites" en "Initiatieven zijn opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. De tekst is dik gedrukt gemaakt met het <strong> element. Een kop moet altijd het kop element hebben, bijvoorbeeld H2 of H3. Wanneer deze kop met een kop element wordt opgemaakt, wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware.

   Het advies is om hier een h3 element te gebruiken, aangezien de overkoepelende kop "Coronahulp Midden-Holland" een h2 is.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 19. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Het tweede scherm van de cookiemelding (het scherm met de opties) heeft de ARIA eigenschap aria-hidden="true". En dat is hier niet toegestaan omdat er in dit scherm ook focusbare elementen zitten.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 20. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   In de <nav> zit een <a class="w-nav-control"> met aria-label="Menu". Dit label is niet voldoende beschrijvend voor de functie van deze knop. Met dit label weet een schermlezergebruiker niet dat dit een knop is die een menu opent.

   Het advies is om dit label beschrijvend te maken. Bijvoorbeeld: "Open menu". Ook is het beter om hier een HTML-button van te maken in plaats van een HTML-link.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 21. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Boven het nieuwsoverzicht staan een aantal opties om te filteren. De actieve filter heeft een andere achtergrondkleur en tekstkleur, hiermee is het visueel duidelijk welk item actief is. Voor hulpsoftware is dit echter niet zo.

   Het advies is om ook in de code aan te geven welk item actief is. Een mogelijkheid is door gebruik te maken van de techniek aria-current="page".

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 22. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   In het formulier zijn verplichte velden aangegeven met een *. De betekenis van de * is voor sommige gebruikers vanzelfsprekend, maar dat geldt niet voor alle gebruikers.

   Het advies is om bij verplichte velden expliciet boven het formulier visueel te vermelden dat dit veld verplicht is, of om de betekenis van de * eenmalig toe te lichten.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 23. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De foutsuggestie van het invoerveld 'telefoonnummer' is niet gekoppeld aan het invoerveld. Hierdoor wordt deze foutmelding niet direct voorgelezen door hulpsoftware.

   Het advies is om dit aan elkaar te koppelen via aria-describedby.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 24. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De lijst "Belangrijke websites" is visueel een lijst, maar die opmaak komt in de code niet terug. De structuur van deze lijst is nu moeilijk te achterhalen voor iemand die de visuele opmaak niet kan zien.

   Het advies is om definitielijst dl te gebruiken voor deze lijst. Daarmee kan een lijst worden aangegeven van termen dt en definities dd.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 25. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De pdf heeft een codelaag maar de tags sluiten niet aan bij de zichtbare opmaak van het document en sommige onderdelen staan niet in de codelaag. Een kop moet in de codelaag bijvoorbeeld ook een kop zijn en geen paragraaf. Lijsten mogen niet onderbroken worden door paragrafen, tabellen hebben kolom- en rijkoppen nodig, waarbij ook het bereik daarvan is aangegeven.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   a31anpas31-12-2022sen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 26. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Eén van de nieuwsitems onder het kopje "Nieuws" heeft in plaats van een plaatje een video bovenaan het kaartje staan. In dit geval wordt door een schermlezer de title van de video opgelezen voordat de titel van het nieuwsitem wordt opgelezen. Hierdoor is het onduidelijk dat de video bij dit nieuwsitem hoort als je de visuele opmaak niet kan zien.

   Het advies is om duidelijk te maken bij welk nieuwsitem de video hoort. Dit kan door elk onderdeel te laten beginnen met de HTML-kop. Onder deze kop staat dan de rest van de content. Met CSS is het mogelijk om de video boven de kop te plaatsen.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 27. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op deze pagina staat een formulier met invoervelden waar informatie over de gebruiker ingevuld moet worden. Het doel van deze velden kan niet programmatisch bepaald worden. Dit is nodig, zodat hulpsoftware het formulier deels automatisch kan invullen of zodat er icoontjes getoond kunnen worden om te helpen bij het invullen.

   Dit kan opgelost worden door het autocomplete-attribuut te gebruiken in de invoervelden met de juiste waarden. Voor het veld voor het e-mailadres bijvoorbeeld autocomplete=”email”.

   Informatie over de velden waar het autocomplete-attribuut voor gebruikt kan worden en de bijbehorende waarden staat op pagina input purposes.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 28. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op deze pagina staat een formulier met invoervelden waar informatie over de gebruiker ingevuld moet worden. Het doel van deze velden kan niet programmatisch bepaald worden. Dit is nodig, zodat hulpsoftware het formulier deels automatisch kan invullen of zodat er icoontjes getoond kunnen worden om te helpen bij het invullen.

   Dit kan opgelost worden door het autocomplete-attribuut te gebruiken in de invoervelden met de juiste waarden. Voor het veld voor het e-mailadres bijvoorbeeld autocomplete=”email”.

   Informatie over de velden waar het autocomplete-attribuut voor gebruikt kan worden en de bijbehorende waarden staat op pagina input purposes.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 29. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   In de footer staat een invoerveld voor een e-mailadres, dit is informatie van de gebruiker. Het doel van dit veld kan niet programmatisch bepaald worden. Dit is nodig, zodat hulpsoftware het formulier deels automatisch kan invullen of zodat er icoontjes getoond kunnen worden om te helpen bij het invullen.

   Dit kan opgelost worden door het autocomplete-attribuut te gebruiken in de invoervelden met de juiste waarden. Voor het veld voor het e-mailadres is dat autocomplete=”email”.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 30. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   De link "Privacyverklaring" is alleen met kleur kenbaar dat het een link is. Gebruikers die kleurenblind of slechtziend zijn missen mogelijk deze link.

   Het advies is om deze link beter visueel herkenbaar te maken. Geef naast kleur ook een tweede hint dat de tekst een link betreft, bijvoorbeeld door de link te onderstrepen. Dit komt op meerdere pagina's voor, zoals bijvoorbeeld op pagina https://wspmiddenholland.nl/bedrijven/onze-projecten/schone-zaak/.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 31. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De h1 van deze pagina heeft niet overal voldoende contrast met de achtergrond. Waar de tekst op de witte achtergrond staat van de afbeelding is het contrast ongeveer 2.8:1. Voor dit formaat tekst moet dit contrast minimaal 3:1 zijn. Nu vallen grote delen van de tekst weg tegen de achtergrond voor slechtziende gebruikers.

   Het advies is om dit contrast te verhogen, bijvoorbeeld door het doorzichtige grijze vlak achter de tekst donkerder te maken, of een andere afbeelding te kiezen voor de achtergrond.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 32. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De datum in de nieuwsitems onder het kopje "Nieuws" hebben een te lage contrastwaarde van 2.84:1. Dit moet minimaal 4.5:1 zijn.

   Dit komt ook op de zoekresultatenpagina en de nieuwsoverzichtspagina voor.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 33. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De koppen van de video's onder de kop 'Verhalen van werkgevers' hebben een te laag contrast met de video. Dit komt omdat het witte teksten zijn over videobeeld.

   Ons advies is om de koppen visueel boven de video's te plaatsen. Pas vervolgens de kleur van de tekst aan zodat het voldoet aan de contrasteisen met de achtergrondkleur.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 34. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De teksten met itemprop=jobTitle (UWV, Ferm Werk, etc.) hebben vanwege de opacity=0.5 een te laat contrast met de witte achtergrond. De bedoelde kleur #333333 wordt door deze opacity omgerekend #999999, wat een contrastwaarde van 2.85:1 geeft. Dit moet minimaal 4.5:1 zijn. De originele waarde #333333 voldoet hier met gemak aan met een contrastwaarde van 12.6:1.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 35. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De tekst (#FFFFFF) in de "Lees meer" knop onder de nieuwsitems heeft een te lage zie oorzaak van de afwijkingcontrastverhouding met de achtergrond (#EAA8AD). Deze waarde is 1.96:1, maar moet minimaal 4.5:1 zijn.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 36. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De beschrijvingen in de blokjes onder het kopje "Deze werkgevers gingen u voor" met de kleur color-content-faded (#999999) hebben een te laag contrast met de achtergrond (#FFFFFF). DIt contrast is 2.85:1, maar moet minimaal 4.5:1 zijn. Hierdoor is het voor slechtziende gebruikers niet leesbaar.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 37. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De placeholder tekst in de zoekbalk (#999999) heeft een te laag contrast met de witte achtergrond (#FFFFFF). Deze contrastwaarde is 2.85:1, maar moet minimaal voor dit formaat minimaal 3:1 zijn. Deze kleur lijkt de standaard kleur te zijn voor placeholders vanuit Bootstrap. Het kan moeilijk zijn voor slechtziende gebruikers om deze instructie nu te lezen.

   Het advies is om ofwel dit contrast te verhogen, of een label toe te voegen met voldoende contrast, zodat de instructie goed leesbaar is.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 38. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Het label "Aanmelden nieuwsbrief" (#777777 var(--color-footer-text)) heeft een te laag contrast met de achtergrond van de footer (#F5F5F5). Dit contrast is nu 4.11:1, maar moet minimaal 4.5:1 zijn. Hierdoor is deze tekst niet goed leesbaar voor slechtziende gebruikers.

   Het advies is om dit contrast te verhogen. Dit advies geldt ook voor andere tekst met de kleur --color-footer-text in de footer en de placeholder "Vul hier uw e-mailadres in".

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 39. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De tekst in de subfooter (#999999) heeft een te laag contrast met de achtergrond (#333333). Dit contrast is 4.43:1, maar moet minimaal 4.5:1 zijn.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 40. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   De invoervelden hebben een te laag contrast met de witte omliggende kleur. Hierdoor kan het zijn dat bijvoorbeeld slechtziende gebruikers de invoervelden niet goed herkennen.

   Het advies is om het contrast te verhogen. Dit kan op twee manieren, de eerste is om de achtergrondkleur van het invoerveld te verhogen zodat de contrastwaarde met de omliggende kleur minimaal 3 op 1 is. Een andere optie is om een rand (minimaal 1 pixel) rondom het invoerveld te plaatsen. Deze rand moet dan voldoende contrast (minimaal 3 op 1) hebben met de witte omliggende kleur. Maak je de rand zwart dan heeft het sowieso voldoende contrast met de witte kleur.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 41. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   De sluitknop van het zoekveld heeft te laag contrast. Om goed zichtbaar te zijn voor iedereen moet dit contrast minimaal 3:1 zijn.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 42. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   De invoervelden hebben een te laag contrast met de witte omliggende kleur. Hierdoor kan het zijn dat bijvoorbeeld slechtziende gebruikers de invoervelden niet goed herkennen.

   Het advies is om het contrast te verhogen. Dit kan op twee manieren, de eerste is om de achtergrondkleur van het invoerveld te verhogen zodat de contrastwaarde met de omliggende kleur minimaal 3 op 1 is. Een andere optie is om een rand (minimaal 1 pixel) rondom het invoerveld te plaatsen. Deze rand moet dan voldoende contrast (minimaal 3 op 1) hebben met de witte omliggende kleur. Maak je de rand zwart dan heeft het sowieso voldoende contrast met de witte kleur.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 43. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   De knop "Back to top" is doorzichtig en daardoor niet altijd goed zichtbaar. Bijvoorbeeld in de sectie "Verhalen van werkgevers", waar de achtergrondkleur #F7F7F7 is, is de contrastverhouding tussen de knop en de achtergrond van de sectie (#ACACAC) slechts 2.12:1. Om goed zichtbaar te zijn voor iedereen moet dit contrast minimaal 3:1 zijn.

   Het advies is om deze knop zo te kleuren dat hij op elke achtergrond goed zichtbaar is.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 44. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Het invoerveld voor het e-mailadres heeft een te laag contrast met de grijze omliggende kleur. Hierdoor kan het zijn dat bijvoorbeeld slechtziende gebruikers de invoervelden niet goed herkennen.

   Het advies is om het contrast te verhogen. Dit kan op twee manieren, de eerste is om de achtergrondkleur van het invoerveld te verhogen zodat de contrastwaarde met de omliggende kleur minimaal 3 op 1 is. Een andere optie is om een rand (minimaal 1 pixel) rondom het invoerveld te plaatsen. Deze rand moet dan voldoende contrast (minimaal 3 op 1) hebben met de witte omliggende kleur. Maak je de rand zwart dan heeft het sowieso voldoende contrast met de witte kleur.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 45. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   In de :hover state van de knoppen in de footer hebben de tekst (#FFFFFF) en de achtergrond (#EAA8AD) een te laag contrast. Dit is 1.96:1, maar moet hier minimaal 4.5:1 zijn om leesbaar te zijn voor slechtziende gebruikers.

   Het advies is om het contrast te verhogen, zodat de knoppen ten alle tijden leesbaar blijven.

   Dit komt ook voor op andere soortgelijke knoppen.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 46. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Op elke pagina is een hoofdmenu beschikbaar. Als er met de muis over een menu onderdeel heen wordt gegaan (hover) of de toetsenbordfocus staat er op, klapt het menu onderdeel uit. Deze nieuwe content die onder hover of focus verschijnt moet volgens dit succescriterium aan drie voorwaarden voldoen. Er wordt nu aan twee voorwaarden voldaan, de content is 'aanwijsbaar' en 'aanhouden'. De content is echter niet 'sluiten'. Dit wil zeggen dat de content niet weggehaald kan worden zonder de muis of focus te verplaatsen. Een oplossing kan zijn om dit mogelijk te maken met de Escape toets.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 47. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   De pijltoetsen in deze carrousel zijn niet met het toetsenbord te bedienen. Dit komt omdat het div-elementen zijn die via scripting klikbaar voor de muis zijn gemaakt.

   Het advies is om van deze elementen HTML-knoppen te maken zodat ze ook toetsenbordtoegankelijk zijn.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 48. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   De knoppen "Cookie instellingen" en "Accepteer cookies" zijn niet met het toetsenbord te bedienen. Dit komt omdat het HTML-links zijn zonder href-attribuut.

   Het advies is om een button tag te gebruiken. Hierdoor garandeer je ook dat de knop met het toetsenbord werkt.

   De andere knoppen binnen de cookiemelding zijn ook niet met het toetsenbord te bereiken en te bedienen.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 49. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   De YouTube videospeler maakt gebruik van bediening door sneltoetsen. Als de focus in dit iframe staat is de video te pauzeren door op de letter 'K' te drukken. Deze functie werkt ook als de focus op een ander onderdeel in het iframe staat. Dit is niet toegestaan want dit kan problemen geven tijdens het navigeren van gebruikers met hulpsoftware zoals voorleesoftware.

   De oplossing is de embedcode van de YouTube video aanpassen zodat de bediening met sneltoetsen uit staat. De eigenschap die toegevoegd moet worden aan de embedcode is 'disablekb=1'. Zie de volgende pagina voor meer informatie: https://developers.google.com/youtube/player_parameters#disablekb

   Dit komt bij elke video voor.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 50. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

   • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
   • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.
  • Oorzaak:

   De slider onder het kopje "Samenwerkingspartners" start automatisch met animeren en gaat langer dan 5 seconden door. Voor zulke elementen geldt dat er een mechanisme moet bestaan om de animatie te pauzeren, stoppen of verbergen. Gebruikers die gemakkelijk afgeleid of overprikkeld raken kunnen de content mogelijk niet goed tot zich nemen wanneer er beweging in beeld is dat zij niet kunnen stoppen.

   Het advies is om ofwel deze animatie pas in te zetten wanneer de gebruiker op "play" klikt, of om een duidelijke optie aan te bieden om de animatie te pauzeren en/of te stoppen.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 51. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Op de hoofdpagina en alle andere pagina's ontbreekt de skiplink om door te gaan naar de hoofdinhoud. Zonder skiplinks moeten toetsenbordgebruikers op elke pagina eerst door alle herhaalde elementen in de header navigeren voordat ze bij de inhoud komen.

   Het advies is om een skiplink helemaal bovenaan de pagina toe te voegen, zodat de header kan worden overgeslagen met het toetsenbord.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 52. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Dit document heeft geen titel. Hierdoor is het onderwerp van het document niet gemakkelijk te herleiden voor een schermlezergebruiker.

   Het advies is om dit document een goede, beschrijvende titel te geven.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 53. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Dit document heeft geen titel. Hierdoor is het onderwerp van het document niet gemakkelijk te herleiden voor een schermlezergebruiker.

   Het advies is om dit document een goede, beschrijvende titel te geven.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 54. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Wanneer de gebruiker met het toetsenbord de zoekbalk tevoorschijn haalt, kan de focus worden verplaatst naar buiten de zoekbalk. In dit geval zou de focus niet meer zichtbaar zijn. Hierdoor kan een visuele toetsenbordgebruiker zijn oriëntatie kwijtraken.

   Het advies is om te zorgen dat de focus ten alle tijden zichtbaar is, bijvoorbeeld door de cursor "op te sluiten" in dit zoekbalk venster tot het gesloten wordt.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 55. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Bij het eerste bezoek is een cookiemelding zichtbaar, maar de focus staat niet direct in de cookiemelding. Een toetsenbordgebruiker moet nu eerst door de hele site navigeren voordat de cookiemelding bereikt wordt. Dit heeft tot gevolg dat een toetsenbordgebruiker de website niet goed kan zien want de cookiemelding hangt boven de website (en de website is donkerder gemaakt) en een ander gevolg is dat een gebruiker niet direct de cookies kan accepteren of instellen.

   Het advies is om de focus direct op de cookiemelding te plaatsen.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 56. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   In de projecten carrousel wordt er bij elk item twee keer gelinkt naar dezelfde pagina. Dit is opzicht geen probleem, maar de linktekst is niet consistent. Bij het item "Talent uit Midden-Holland" wordt bijvoorbeeld eerst opgelezen "Vind personeel", door de aria-label van de link om de afbeelding heen. Daarna wordt "Talent uit Midden-Holland" opgelezen voor dezelfde url.

   Dit is verwarrend voor schermlezergebruikers, omdat het niet duidelijk is dat deze twee teksten naar dezelfde pagina linken.

   Het advies is om de a tag om de afbeelding heen, inclusief aria-label te verwijderen en de a tag met de visuele tekst te behouden.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 57. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   De logo afbeelding in de header op elke pagina heeft een aria-label met de tekst "Link". Dit is geen beschrijvende tekst voor deze link. Gebruikers van hulpsoftware kunnen hier niet uit opmaken waar deze link naartoe gaat.

   Het advies is om in plaats van een aria-label de afbeelding een beschrijvende alt-tekst te geven. Bijvoorbeeld: "Logo WSP Midden Nederland. Ga naar hoofdpagina".

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 58. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:

   Bij bepaalde items op deze pagina staat er een "Nieuws" sticker over het item. Dit valt soms over te titel van het item heen (zie screenshot). Visuele gebruikers kunnen hierdoor de titel niet lezen.

   Het advies is om de titel zichtbaar te houden.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 59. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Er is geen focusstijl zichtbaar. Hierdoor is het voor een ziende toetsenbordgebruiker onmogelijk om te bepalen waar ze op de pagina zijn.

   Het advies is om een focusstijl te definiëren met een contrast van minimaal 3:1 met de achtergrond voor alle elementen waar de gebruiker op kan komen, bijvoorbeeld met de :focus-visible selector. Dit geldt ook voor alle andere pagina's.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 60. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Na elke link naar een nieuwsitem onder het kopje "Nieuws" staat in de code nog een a tag met de inhoud "Nieuws". Omdat deze elementen niet zichtbaar zijn verdwijnt hier de focusstijl, waardoor toetsenbordgebruikers hun locatie kwijt kunnen raken. Daarnaast zijn deze elementen visueel niet zichtbaar, waardoor visuele gebruikers niet weten dat ze er zijn.

   Het advies is om deze elementen ofwel weg te halen uit de HTML, of zowel visueel als in de HTML zichtbaar te maken.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 61. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Wanneer een gebruiker met het toetsenbord navigeert tot voorbij de "Zoeken" knop, komt de cursor in de zoekbalk terecht, ook als deze niet is uitgeklapt. Hierdoor kan de gebruiker zijn oriëntatie kwijtraken.

   Het advies is om de focus altijd zichtbaar te houden, in dit geval bijvoorbeeld door de zoekbalk automatisch uit te klappen wanneer de focus er naartoe verplaatst, of de zoekbalk te verbergen in de code als deze niet is uitgeklapt. Dit laatste heeft de voorkeur.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 62. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   De toetsenbordfocus kan uit de popup worden verplaatst, waardoor hij niet meer zichtbaar is. Hierdoor kan een visuele toetsenbordgebruiker zijn oriëntatie kwijtraken.

   Het advies is om de focus "op te sluiten" in de popup zodat het niet mogelijk is dat de focus achter de popup verdwijnt.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 63. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   De taal van dit document is ingesteld op Engels (en-GB). Hierdoor wordt de inhoud met Engelse uitspraak opgelezen door voorleessoftware, wat niet te begrijpen is.

   Het advies is om de taal "nl-NL" te maken, zodat de uitspraak ook Nederlands is.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 64. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   De taal van dit document is ingesteld op Engels (en-GB). Hierdoor wordt de inhoud met Engelse uitspraak opgelezen door voorleessoftware, wat niet te begrijpen is.

   Het advies is om de taal "nl-NL" te maken, zodat de uitspraak ook Nederlands is.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 65. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Op deze pagina staat een zin in het Engels: "Search Results". Gebruikers die geen Engels begrijpen missen nu de informatie die hier staat. Hulpsoftware leest deze tekst nu in het Nederlands voor omdat er geen taalidentificatie op staat, daardoor kan dit erg onduidelijk worden voor deze gebruikers.

   Ons advies is om deze tekst naar het Nederlands te vertalen. Dan is een HTML-taalidentificatie ook niet meer nodig.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 66. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Op deze pagina staat een zin in het Engels: "The link you followed may be broken, or the page may have been removed". Gebruikers die geen Engels begrijpen missen nu de informatie die hier staat. Hulpsoftware leest deze tekst nu in het Nederlands voor omdat er geen taalidentificatie op staat, daardoor kan dit erg onduidelijk worden voor deze gebruikers.

   Ons advies is om deze tekst naar het Nederlands te vertalen. Dan is een HTML-taalidentificatie ook niet meer nodig.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 67. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   De tekst "The link you followed may be broken, or the page may have been removed." mist een taalidentificatie. Dit is nodig omdat deze Engelse tekst op een Nederlandstalige pagina staat. Hulpsoftware leest deze tekst nu in het Nederlands voor omdat er geen taalidentificatie op staat, daardoor kan dit erg onduidelijk worden voor deze gebruikers.

   Ons advies is om deze tekst naar het Nederlands te vertalen. Dan is een HTML-taalidentificatie ook niet meer nodig.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 68. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   De knop "Back to top" heeft een Engelstalige naam, terwijl de rest van de pagina in het Nederlands is.

   Ons advies is om deze tekst naar het Nederlands te vertalen. Dan is een HTML-taalidentificatie ook niet meer nodig.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 69. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   De cookiemelding heeft Engelstalige teksten terwijl de hoofdtaal van de pagina Nederlands is. Zorg ervoor dat deze anderstalige teksten een taalidentificatie krijgen zodat voorleessoftware en andere hulpsoftware de teksten op een juiste manier voorlezen.

   Ons advies is om deze teksten naar het Nederlands te vertalen. Dan is een HTML-taalidentificatie ook niet meer nodig.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 70. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Als het formulier leeg verstuurd wordt, krijg je geen goede foutmelding te zien, alleen een instructie/melding dat bepaalde velden ingevuld dienen te worden en/of verplicht zijn ("Dit veld is verplicht"). Dat is niet afdoende, want er wordt niet beschreven wat er fout is gegaan.

   Een mogelijke oplossing is een foutmelding in de vorm van "Het veld Naam is niet ingevuld", deze melding beschrijft namelijk wat er fout is gegaan.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 71. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Als het formulier leeg verstuurd wordt, krijg je geen goede foutmelding te zien, alleen een instructie/melding dat bepaalde velden ingevuld dienen te worden en/of verplicht zijn ("Dit veld is verplicht"). Dat is niet afdoende, want er wordt niet beschreven wat er fout is gegaan.

   Een mogelijke oplossing is een foutmelding in de vorm van "Het veld Naam is niet ingevuld", deze melding beschrijft namelijk wat er fout is gegaan.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 72. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   De status van de uitklap-elementen van het hoofdmenu (uitgeklapt of niet) wordt niet duidelijk gemaakt voor hulpapparatuur gebruikers.

   Het advies is om een aria-expanded attribuut te gebruiken om deze informatie over te brengen aan hulpsoftware. Dit geldt ook voor andere elementen die kunnen uitklappen, waaronder het mobiele menu.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 73. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   In de mobiele versie van het menu wordt het menu geopend met een "hamburger" knop. Deze knop is een a tag, maar hij leidt nergens naartoe. Dit kan verwarrend zijn voor schermlezergebruikers.

   Het advies is om een button tag te gebruiken voor klikbare elementen die niet naar een andere pagina leiden. Dit ook voor andere a tags die nergens heen leiden.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 74. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   In de uitklapvensters van het menu zijn de kopjes een a tag met een href="#". Deze links leiden nergens heen en zouden dus geen a tag moeten zijn. Voor schermlezergebruikers worden deze wel opgelezen als link, wat verwarrend kan zijn.

   Het advies is om deze kopjes geen a tag te maken.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 75. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Met het vergrootglas en het kruisje kan de zoekbalk worden getoond of verborgen. Dit zijn nu links, waardoor gebruikers van voorleessoftware veelal verwachten naar een nieuwe pagina te gaan.

   Ons advies is dan ook om deze elementen om te zetten naar HTML-knoppen. Hiermee is het voor gebruikers van voorleessoftware duidelijk dat er niet een nieuwe pagina geopend wordt maar dat er iets binnen de pagina geopend wordt.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 76. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Een schermlezer of andere hulpapparatuur krijgt geen indicatie van de rol van de cookiemelding. Hierdoor weet je als blinde gebruiker niet dat de melding er staat tot de focus er langs komt, mede omdat de focus vrij te bewegen is buiten deze popup.

   Het advies is om de juiste rol aan deze popup te geven door een dialog tag te gebruiken.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 77. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   De knoppen "Cookie instellingen" en "Accepteer cookies" zijn van het HTML-element a en hebben een role="button" en tabindex=0. Deze zijn allebei niet nodig wanneer een HTML button tag wordt gebruikt.

   Het advies is om een button tag te gebruiken. Hierdoor garandeer je ook dat de knop met het toetsenbord werkt.

   Dit komt op meer plekken in de cookiemelding voor.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 78. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Bij de cookie instellingen wordt de status van de uitklapmenu's niet overgedragen naar een schermlezer. Hierdoor weten gebruikers daarvan niet dat deze elementen uitgeklapt kunnen worden en wat de status is.

   Het advies is om een aria-expanded techniek voor deze uitklappers te gebruiken.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 79. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   De sluitknop van de cookiemelding heeft geen naam. De sluitknop is een HTML-knop met daarin een naam, maar die naam is met CSS eigenscahap display:none verborgen. Door gebruik te maken van deze techniek wordt de naam ook genegeerd door hulpsoftware.

   Het advies is om de naam op een andere manier te verbergen of door de HTML-knop een aria-label te geven met een duidelijke naam.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 80. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Wanneer een van de categorieën wordt geselecteerd gaat het gedeelte van de pagina waar de nieuwsitems staan laden. Visueel is de status van dit laden zichtbaar met een draaiend ringetje. Voor gebruikers die niet kunnen zien is de status gemakkelijk te achterhalen.

   Het advies is om gebruik te maken van een aria attribuut, zoals aria-live, zodat een schermlezer de nodige informatie krijgt.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die WerkgeversServicepunt Midden-Holland heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20240405