Verklaring van Mijn Gouda (zaaksysteem.nl)

Status toegankelijkheid https://mijn.gouda.nl/pip

Gemeente Gouda is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: C - eerste maatregelen genomen ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 03-06-2022

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Gouda streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Mijn Gouda (zaaksysteem.nl).

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Gouda is beschikbaar via de link https://www.gouda.nl/Toegankelijkheid

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Gemeente Gouda verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website Mijn Gouda (zaaksysteem.nl) te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Gouda is gevorderd met de toegankelijkheid van Mijn Gouda (zaaksysteem.nl) en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 07-01-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Gouda .
Functie: afdelingshoofd Services.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 03-06-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via gemeente@gouda.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.gouda.nl/direct-regelen/leven-en-wonen/u-en-de-gemeente/klacht-over-de-gemeente/.

Aanvullende informatie van Gemeente Gouda

Mijn Gouda zijn de formulieren van het zaaksysteem van gemeente Gouda: Zaaksysteem.nl. https://toegankelijkheid.zaaksysteem.nl is onafhankelijk getoetst stichting Accessibility. https://toegankelijkheid.zaaksysteem.nl is op kleurgebruik na, gelijk aan https://mijn.gouda.nl.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Mijn Gouda (zaaksysteem.nl) : eerste maatregelen genomen

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Mijn Gouda (zaaksysteem.nl) is onderzocht.

 • Niet Oké. de actualiteit, volledigheid en/of juistheid van de beschikbare onderzoeksresultaten zijn ontoereikend

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   De vinkjes naast de datums van de knoppen 'Registreren' en 'Afhandelen' hebben geen tekstalternatief. Deze vinkjes geven informatie die nu niet wordt overgebracht aan hulpsoftware. Zie https://toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/pip/zaak/3

  • Gevolg:

   De vinkjes naast de datums van de knoppen 'Registreren' en 'Afhandelen' hebben geen tekstalternatief. Deze vinkjes geven informatie die nu niet wordt overgebracht aan hulpsoftware. Zie https://toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/pip/zaak/3

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassing op release gezet https://mintlab.atlassian.net/browse/MINTY-6615?atlOrigin=eyJpIjoiMjBhNWIzMmFjMjdiNGE1YzhhZTE4YmM0ZjA0MDM4ZWYiLCJwIjoiZXhjZWwtamlyYSJ9

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De labels van formulier 'WCAG compliancy testzaaktype' zijn niet expliciet geassocieerd met de invoervelden. Hierdoor zullen bezoekers met visuele beperkingen mogelijk niet weten wat zij in de invoervelden in moeten vullen. Expliciet associëren kan door gebruik te maken van <label for= en <input id=. Dit komt voor bij een gebruiker waar nog geen informatie is ingevuld. De radiobuttons 'Man' en 'Vrouw' (antwoorden) zijn niet gekoppeld aan het label 'Geslacht' (de vraag). Gebruik hiervoor een fieldset en legend. De legend is voor de vraag en in de fieldset staan de antwoorden. Dit komt mogelijk ook bij andere checkboxes en radiobuttons voor. Zie formulier 'WCAG compliancy testzaaktype'. De tussenkopjes in het formulier zoals tussenkop "Verblijfsadres" zijn met strong opgemaakt. Dat is niet toegestaan, gebruik hiervoor het HTML kop element zoals H3. Zie formulier 'WCAG compliancy testzaaktype'. Boven het formulier staat het stappenproces waar de huidige stap visueel wordt aangegeven. Dit wordt in de code niet duidelijk ge maakt en dat is wel nodig. Een oplossing is om gebruik te maken van aria-current techniek. In de header staat het menu en de actieve pagina wordt visueel aangegeven. Dit wordt in de code niet duidelijk gemaakt en dat is wel nodig. Een oplossing is om gebruik te maken van aria-current techniek. Zie onder andere https:// toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/pip De tekst "Concepten worden na 30 dagen automatisch uit het systeem gehaald." heeft net een te lage contrast waarde van 4,47:1. Zie https://toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/pip De tussenkopjes op de volgende pagina zoals tussenkop "Verblijfsadres" zijn met strong opgemaakt. Dat is niet toegestaan, gebruik hiervoor het HTML kop element zoals H3. Zie https://toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/pip/contact

   De labels 'Telefoonnummer', 'Telefoonnummer (mobiel)', en 'E- mail' op de volgende pagina zijn niet expliciet geassocieerd met

   de invoervelden. Expliciet associëren kan door gebruik te maken van <label for= en <input id=. https://toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/pip/contact Op een aantal pagina's staan visueel tabellen, echter zijn deze tabellen niet opgemaakt met het HTML tabel element. Hierdoor ontbreekt de structuur en relatie voor hulpsoftware. De tabel komt onder andere voor op https://toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/pip/ zaak/3

  • Gevolg:

   De labels van formulier 'WCAG compliancy testzaaktype' zijn niet expliciet geassocieerd met de invoervelden. Hierdoor zullen bezoekers met visuele beperkingen mogelijk niet weten wat zij in de invoervelden in moeten vullen. Expliciet associëren kan door gebruik te maken van <label for= en <input id=. Dit komt voor bij een gebruiker waar nog geen informatie is ingevuld. De radiobuttons 'Man' en 'Vrouw' (antwoorden) zijn niet gekoppeld aan het label 'Geslacht' (de vraag). Gebruik hiervoor een fieldset en legend. De legend is voor de vraag en in de fieldset staan de antwoorden. Dit komt mogelijk ook bij andere checkboxes en radiobuttons voor. Zie formulier 'WCAG compliancy testzaaktype'.

   De tussenkopjes in het formulier zoals tussenkop "Verblijfsadres" zijn met strong opgemaakt. Dat is niet toegestaan, gebruik hiervoor het HTML kop element zoals H3. Zie formulier 'WCAG compliancy testzaaktype'. Boven het formulier staat het stappenproces waar de huidige stap visueel wordt aangegeven. Dit wordt in de code niet duidelijk ge maakt en dat is wel nodig. Een oplossing is om gebruik te maken van aria-current techniek. In de header staat het menu en de actieve pagina wordt visueel aangegeven. Dit wordt in de code niet duidelijk gemaakt en dat is wel nodig. Een oplossing is om gebruik te maken van aria-current techniek. Zie onder andere https:// toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/pip De tekst "Concepten worden na 30 dagen automatisch uit het systeem gehaald." heeft net een te lage contrast waarde van 4,47:1. Zie https://toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/pip De tussenkopjes op de volgende pagina zoals tussenkop "Verblijfsadres" zijn met strong opgemaakt. Dat is niet toegestaan, gebruik hiervoor het HTML kop element zoals H3. Zie https://toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/pip/contact

   De labels 'Telefoonnummer', 'Telefoonnummer (mobiel)', en 'E- mail' op de volgende pagina zijn niet expliciet geassocieerd met

   de invoervelden. Expliciet associëren kan door gebruik te maken van <label for= en <input id=. https://toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/pip/contact Op een aantal pagina's staan visueel tabellen, echter zijn deze tabellen niet opgemaakt met het HTML tabel element. Hierdoor ontbreekt de structuur en relatie voor hulpsoftware. De tabel komt onder andere voor op https://toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/pip/ zaak/3

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassing op weekrelease gezet: https://mintlab.atlassian.net/browse/MINTY-6619?atlOrigin=eyJpIjoiMjBhNWIzMmFjMjdiNGE1YzhhZTE4YmM0ZjA0MDM4ZWYiLCJwIjoiZXhjZWwtamlyYSJ9

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Het formulier 'WCAG compliancy testzaaktype' heeft invoervelden waar informatie over de gebruiker ingevuld moet worden. Het doel van deze velden kan niet programmatisch bepaald worden. Dit is nodig, zodat hulpsoftware het formulier deels automatisch kan invullen of zodat er icoontjes getoond kunnen worden om te helpen bij het invullen. Dit kan opgelost worden door het autocomplete-attribuut te gebruiken in de invoervelden met de juiste waarden. Voor het veld voor het e-mailadres bijvoorbeeld autocomplete=”email”. Informatie over de velden waar het autocomplete-attribuut voor gebruikt kan worden en de bijbehorende waarden staat op pagina https://www.w3.org/TR/ WCAG21/#input-purposes.

  • Gevolg:

   Het formulier 'WCAG compliancy testzaaktype' heeft invoervelden waar informatie over de gebruiker ingevuld moet worden. Het doel van deze velden kan niet programmatisch bepaald worden. Dit is nodig, zodat hulpsoftware het formulier deels automatisch kan invullen of zodat er icoontjes getoond kunnen worden om te helpen bij het invullen. Dit kan opgelost worden door het autocomplete-attribuut te gebruiken in de invoervelden met de juiste waarden. Voor het veld voor het e-mailadres bijvoorbeeld autocomplete=”email”. Informatie over de velden waar het autocomplete-attribuut voor gebruikt kan worden en de bijbehorende waarden staat op pagina https://www.w3.org/TR/ WCAG21/#input-purposes.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassing op buglijst gezet: https://mintlab.atlassian.net/browse/MINTY-6622?atlOrigin=eyJpIjoiMjBhNWIzMmFjMjdiNGE1YzhhZTE4YmM0ZjA0MDM4ZWYiLCJwIjoiZXhjZWwtamlyYSJ9

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Een aantal teksten hebben een te laag contrast met de achtergrond. Wanneer het contrast te laag is, kan tekst slecht leesbaar zijn voor bezoekers met een visuele beperking. Het contrast moet bij tekst minstens 4,5:1 zijn. Is de tekst groter dan 18 punt (=24 pixels) of 14 punt (=18,66 pixels) in combinatie met dik gedrukt dan dient het contrast ten minstens 3:1 te zijn. De tekst "Gemeente" in de header heeft een te laag contrast van 2,8:1. De menuitems in de header heeft een te laag contrast van 2,8:1, en op sommige plaatsen nog minder afhankelijk van de achtergrond. Zie https://toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/pip De tekst "Geen extra informatie" heeft een te laag contrast van 2,8:1. Zie https://toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/pip/zaak/3 De teksten "Naam", "Type" en "Gewijzigd" in de bestanden tabel hebben een te laag contrast van 3:1. Zie https:// toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/pip/zaak/3 De placeholder teksten hebben een te laag contrast van 2,3:1. Dit komt op meerdere pagina's voor, onder andere op https:// toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/pip/berichten De tekst "Selecteer een zaak" heeft een te laag contrast van 3,4:1 met de rode achtergrond. Deze tekst is zichtbaar in het venster om een nieuw bericht te maken. Zie https:// toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/pip/berichten De placeholder teksten hebben een te laag contrast van 2,6:1. Deze teksten zijn zichtbaar in het venster om een nieuw bericht te maken. Zie https://toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/pip/berichten

  • Gevolg:

   Een aantal teksten hebben een te laag contrast met de achtergrond. Wanneer het contrast te laag is, kan tekst slecht leesbaar zijn voor bezoekers met een visuele beperking. Het contrast moet bij tekst minstens 4,5:1 zijn. Is de tekst groter dan 18 punt (=24 pixels) of 14 punt (=18,66 pixels) in combinatie met dik gedrukt dan dient het contrast ten minstens 3:1 te zijn. De tekst "Gemeente" in de header heeft een te laag contrast van 2,8:1. De menuitems in de header heeft een te laag contrast van 2,8:1, en op sommige plaatsen nog minder afhankelijk van de achtergrond. Zie https://toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/pip De tekst "Geen extra informatie" heeft een te laag contrast van 2,8:1. Zie https://toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/pip/zaak/3 De teksten "Naam", "Type" en "Gewijzigd" in de bestanden tabel hebben een te laag contrast van 3:1. Zie https:// toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/pip/zaak/3 De placeholder teksten hebben een te laag contrast van 2,3:1. Dit komt op meerdere pagina's voor, onder andere op https:// toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/pip/berichten De tekst "Selecteer een zaak" heeft een te laag contrast van 3,4:1 met de rode achtergrond. Deze tekst is zichtbaar in het venster om een nieuw bericht te maken. Zie https:// toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/pip/berichten De placeholder teksten hebben een te laag contrast van 2,6:1. Deze teksten zijn zichtbaar in het venster om een nieuw bericht te maken. Zie https://toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/pip/berichten

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Op de buglijst gezet: https://mintlab.atlassian.net/browse/MINTY-6628?atlOrigin=eyJpIjoiMjBhNWIzMmFjMjdiNGE1YzhhZTE4YmM0ZjA0MDM4ZWYiLCJwIjoiZXhjZWwtamlyYSJ9

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 5. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Als de website bekeken wordt in een schermresolutie van 1024 bij 768 en ingezoomd is op 200% dan vervalt de tekst 'Resultaat: afgehandeld' op pagina https://toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/ pip/zaak/3. Dit is verlies van content en dat is niet toegestaan.

  • Gevolg:

   Als de website bekeken wordt in een schermresolutie van 1024 bij 768 en ingezoomd is op 200% dan vervalt de tekst 'Resultaat: afgehandeld' op pagina https://toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/ pip/zaak/3. Dit is verlies van content en dat is niet toegestaan.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aan de buglijst toegevoegd:

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 6. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Als de website bekeken wordt in een schermresolutie van 320 pixels breed dan vervalt de tekst 'Resultaat: afgehandeld' op pagina https://toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/pip/zaak/3. Dit is verlies van content en dat is niet toegestaan.

  • Gevolg:

   Als de website bekeken wordt in een schermresolutie van 320 pixels breed dan vervalt de tekst 'Resultaat: afgehandeld' op pagina https://toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/pip/zaak/3. Dit is verlies van content en dat is niet toegestaan.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aan de buglijst toegevoegd: https://mintlab.atlassian.net/browse/MINTY-6634?atlOrigin=eyJpIjoiMjBhNWIzMmFjMjdiNGE1YzhhZTE4YmM0ZjA0MDM4ZWYiLCJwIjoiZXhjZWwtamlyYSJ9

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 7. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   De randen van de invoervelden van het formulier 'WCAG compliancy testzaaktype' hebben een te laag contrast van 1,9:1 met de achtergrond. Minimaal is 3:1 hiervoor nodig. De verwijderknoppen naast de invoervelden zoals 'Tekstveld met hoofdletters' hebben een te laag contrast van 2,3:1. Zie https:// toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/zaak/create/webformulier/ webform/?submit_to_next=1 De pijl die de sorteerrichting aangeeft in de tabel documenten heeft een te laag contrast van 2,2:1. Zie https:// toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/pip/zaak/3 De uitlog link icoon heeft een te laag contrast. Minimaal dient het contrast van iconen 3:1 te zijn. Dit komt op meer pagina's voor, zo ook op het WCAG compliancy testzaaktype formulier en op pagina https://toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/pip/contact

  • Gevolg:

   De randen van de invoervelden van het formulier 'WCAG compliancy testzaaktype' hebben een te laag contrast van 1,9:1 met de achtergrond. Minimaal is 3:1 hiervoor nodig. De verwijderknoppen naast de invoervelden zoals 'Tekstveld met hoofdletters' hebben een te laag contrast van 2,3:1. Zie https:// toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/zaak/create/webformulier/ webform/?submit_to_next=1 De pijl die de sorteerrichting aangeeft in de tabel documenten heeft een te laag contrast van 2,2:1. Zie https:// toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/pip/zaak/3 De uitlog link icoon heeft een te laag contrast. Minimaal dient het contrast van iconen 3:1 te zijn. Dit komt op meer pagina's voor, zo ook op het WCAG compliancy testzaaktype formulier en op pagina https://toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/pip/contact

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aan de buglijst toegevoegd: https://mintlab.atlassian.net/browse/MINTY-6633?atlOrigin=eyJpIjoiMjBhNWIzMmFjMjdiNGE1YzhhZTE4YmM0ZjA0MDM4ZWYiLCJwIjoiZXhjZWwtamlyYSJ9

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 8. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Als de toetsenbordfocus op de tooltip (vraagteken icoon) staat verschijnt extra content. Deze extra content is hoverable en persistent, maar niet dismissable. Dit laatste is wel belangrijk, omdat de extra content over andere content heen valt (vooral in kleine resolutie). Dit kan bijvoorbeeld door de Escape toets te gebruiken om de extra content te verbergen.

  • Gevolg:

   Als de toetsenbordfocus op de tooltip (vraagteken icoon) staat verschijnt extra content. Deze extra content is hoverable en persistent, maar niet dismissable. Dit laatste is wel belangrijk, omdat de extra content over andere content heen valt (vooral in kleine resolutie). Dit kan bijvoorbeeld door de Escape toets te gebruiken om de extra content te verbergen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aan de buglijst toegevoegd: https://mintlab.atlassian.net/browse/MINTY-6631?atlOrigin=eyJpIjoiMjBhNWIzMmFjMjdiNGE1YzhhZTE4YmM0ZjA0MDM4ZWYiLCJwIjoiZXhjZWwtamlyYSJ9

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 9. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   De Geolocatie kaart werkt niet goed met het toetsenbord. Ook is hier geen alternatief voor. Zie https:// toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/zaak/create/webformulier/ webform/?submit_to_next=1 De kaarten in de stap 'Geovelden' zijn niet met het toetsenbord te bedienen maar er is een alternatief in de vorm van handmatig een adres invullen. Zodoende wordt dit niet afgekeurd. Zie https:// toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/zaak/create/webformulier/ webform/?submit_to_next=1 Het hamburgermenu is niet te bereiken en te bedienen met het toetsenbord. Dit menu is zichtbaar als de website in verkleinde weergave wordt bekeken. Zie onder andere https:// toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/pip

  • Gevolg:

   De Geolocatie kaart werkt niet goed met het toetsenbord. Ook is hier geen alternatief voor. Zie https:// toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/zaak/create/webformulier/ webform/?submit_to_next=1 De kaarten in de stap 'Geovelden' zijn niet met het toetsenbord te bedienen maar er is een alternatief in de vorm van handmatig een adres invullen. Zodoende wordt dit niet afgekeurd. Zie https:// toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/zaak/create/webformulier/ webform/?submit_to_next=1 Het hamburgermenu is niet te bereiken en te bedienen met het toetsenbord. Dit menu is zichtbaar als de website in verkleinde weergave wordt bekeken. Zie onder andere https:// toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/pip

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aan de buglijst toegevoegd: https://mintlab.atlassian.net/browse/MINTY-6630?atlOrigin=eyJpIjoiMjBhNWIzMmFjMjdiNGE1YzhhZTE4YmM0ZjA0MDM4ZWYiLCJwIjoiZXhjZWwtamlyYSJ9

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 10. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
   • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
   • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, ""druk op de spatiebalk""), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
   • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
   • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
   • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.
  • Oorzaak:

   Na enige inactief van de gebruiker wordt de gebruiker zonder waarschuwing uitgelogd. Dit komt op elke pagina voor waar de gebruiker is ingelogd. Op de pagina's van het formulier WCAG compliancy testzaaktype formulier is er wel een melding maar daar staat de toetsenbord focus niet direct op.

  • Gevolg:

   Na enige inactief van de gebruiker wordt de gebruiker zonder waarschuwing uitgelogd. Dit komt op elke pagina voor waar de gebruiker is ingelogd. Op de pagina's van het formulier WCAG compliancy testzaaktype formulier is er wel een melding maar daar staat de toetsenbord focus niet direct op.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aan de bugpagina toegevoegd: https://mintlab.atlassian.net/browse/MINTY-6630?atlOrigin=eyJpIjoiMjBhNWIzMmFjMjdiNGE1YzhhZTE4YmM0ZjA0MDM4ZWYiLCJwIjoiZXhjZWwtamlyYSJ9

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 11. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   De website heeft geen functionaliteit om herhaalde content (zoals de link naar home, opslaan en afsluiten en het menu) van de webpagina over te slaan en direct naar de hoofdcontent te gaan. Denk aan het toevoegen van skiplinks. De eerste link van de pagina dient een skiplink te zijn naar de hoofdinhoud. Een skiplink hoeft alleen visueel zichtbaar te zijn wanneer deze de focus ontvangt.

  • Gevolg:

   De website heeft geen functionaliteit om herhaalde content (zoals de link naar home, opslaan en afsluiten en het menu) van de webpagina over te slaan en direct naar de hoofdcontent te gaan. Denk aan het toevoegen van skiplinks. De eerste link van de pagina dient een skiplink te zijn naar de hoofdinhoud. Een skiplink hoeft alleen visueel zichtbaar te zijn wanneer deze de focus ontvangt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aan de buglijst toegevoegd: https://mintlab.atlassian.net/browse/MINTY-6627?atlOrigin=eyJpIjoiMjBhNWIzMmFjMjdiNGE1YzhhZTE4YmM0ZjA0MDM4ZWYiLCJwIjoiZXhjZWwtamlyYSJ9

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 12. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   De uitlog link heeft geen linktekst. Een title attribuut op een link is onvoldoende als enige linktekst. De tekst die in de link staat is met CSS op display none gezet, hierdoor is deze tekst voor niemand beschikbaar. Als deze tekst op een andere manier visueel verborgen wordt (bijvoorbeeld buiten beeld plaatsen) dan heeft de link wel een correcte linktekst. Dit komt op meer pagina's voor, zo ook op het WCAG compliancy testzaaktype formulier en op pagina https://toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/pip/contact De tooltips (vraagteken icoon) zijn links en op de volgende pagina hebben ze geen linktekst. Zie https:// toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/pip/zaak/3

  • Gevolg:

   De uitlog link heeft geen linktekst. Een title attribuut op een link is onvoldoende als enige linktekst. De tekst die in de link staat is met CSS op display none gezet, hierdoor is deze tekst voor niemand beschikbaar. Als deze tekst op een andere manier visueel verborgen wordt (bijvoorbeeld buiten beeld plaatsen) dan heeft de link wel een correcte linktekst. Dit komt op meer pagina's voor, zo ook op het WCAG compliancy testzaaktype formulier en op pagina https://toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/pip/contact De tooltips (vraagteken icoon) zijn links en op de volgende pagina hebben ze geen linktekst. Zie https:// toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/pip/zaak/3

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aan de buglijst toegevoegd: https://mintlab.atlassian.net/browse/MINTY-6626?atlOrigin=eyJpIjoiMjBhNWIzMmFjMjdiNGE1YzhhZTE4YmM0ZjA0MDM4ZWYiLCJwIjoiZXhjZWwtamlyYSJ9

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 13. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   Op de website is maar één manier om door de site te navigeren en dat is via het (hoofd)menu. Zorg er voor dat er minimaal twee manieren beschikbaar zijn, bijvoorbeeld door een sitemap of een zoekfunctionaliteit.

  • Gevolg:

   Op de website is maar één manier om door de site te navigeren en dat is via het (hoofd)menu. Zorg er voor dat er minimaal twee manieren beschikbaar zijn, bijvoorbeeld door een sitemap of een zoekfunctionaliteit.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aan de buglijst toegevoegd: https://mintlab.atlassian.net/browse/MINTY-6625?atlOrigin=eyJpIjoiMjBhNWIzMmFjMjdiNGE1YzhhZTE4YmM0ZjA0MDM4ZWYiLCJwIjoiZXhjZWwtamlyYSJ9

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 14. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   In de stap 'Geovelden' staan een drietal kaarten, de focus hiervan is niet zichtbaar. Zie https://toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/zaak/ create/webformulier/webform/?submit_to_next=1 De focus is niet zichtbaar op de knoppen 'Registeren' en 'Afhandelen' op pagina https://toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/ pip/zaak/3

   De focus is niet zichtbaar op de filteropties (tabelkoppen) in de bestanden tabel. Zie https://toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/pip/ zaak/3

  • Gevolg:

   In de stap 'Geovelden' staan een drietal kaarten, de focus hiervan is niet zichtbaar. Zie https://toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/zaak/ create/webformulier/webform/?submit_to_next=1 De focus is niet zichtbaar op de knoppen 'Registeren' en 'Afhandelen' op pagina https://toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/ pip/zaak/3

   De focus is niet zichtbaar op de filteropties (tabelkoppen) in de bestanden tabel. Zie https://toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/pip/ zaak/3

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aan de buglijst toegevoegd: https://mintlab.atlassian.net/browse/MINTY-6624?atlOrigin=eyJpIjoiMjBhNWIzMmFjMjdiNGE1YzhhZTE4YmM0ZjA0MDM4ZWYiLCJwIjoiZXhjZWwtamlyYSJ9

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 15. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Als formulier om een nieuw bericht te schrijven (deels) leeg verstuurd wordt, krijg je geen goede foutmelding te zien, alleeneen instructie/melding dat bepaalde velden ingevuld dienen teworden en/of verplicht zijn ("Vul een geldige waarde in."). Dat isniet afdoende, want er wordt niet beschreven wat er fout is gegaan. Een mogelijke oplossing is een foutmelding in de vormvan "Het veld onderwerp is niet ingevuld", deze melding beschrijftnamelijk wat er fout is gegaan. Zie https:// toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/pip/berichten

  • Gevolg:

   Als formulier om een nieuw bericht te schrijven (deels) leeg verstuurd wordt, krijg je geen goede foutmelding te zien, alleeneen instructie/melding dat bepaalde velden ingevuld dienen teworden en/of verplicht zijn ("Vul een geldige waarde in."). Dat isniet afdoende, want er wordt niet beschreven wat er fout is gegaan. Een mogelijke oplossing is een foutmelding in de vormvan "Het veld onderwerp is niet ingevuld", deze melding beschrijftnamelijk wat er fout is gegaan. Zie https:// toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/pip/berichten

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aan de buglijst toegevoegd: https://mintlab.atlassian.net/browse/MINTY-6623?atlOrigin=eyJpIjoiMjBhNWIzMmFjMjdiNGE1YzhhZTE4YmM0ZjA0MDM4ZWYiLCJwIjoiZXhjZWwtamlyYSJ9

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 16. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Het formulier om nieuwe berichten te maken heeft een drietal invoervelden maar alle drie missen ze een zichtbaar label. Zorg dat het label altijd zichtbaar is, zodoende is een placeholder tekst onvoldoende omdat dit verdwijnt bij het typen. Zie https:// toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/pip/berichten

  • Gevolg:

   Het formulier om nieuwe berichten te maken heeft een drietal invoervelden maar alle drie missen ze een zichtbaar label. Zorg dat het label altijd zichtbaar is, zodoende is een placeholder tekst onvoldoende omdat dit verdwijnt bij het typen. Zie https:// toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/pip/berichten

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aan de buglijst toegevoegd: https://mintlab.atlassian.net/browse/MINTY-6621?atlOrigin=eyJpIjoiMjBhNWIzMmFjMjdiNGE1YzhhZTE4YmM0ZjA0MDM4ZWYiLCJwIjoiZXhjZWwtamlyYSJ9

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 17. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

  • Oorzaak:

   Als er een verkeerd formaat wordt ingevuld in de velden met een verplicht formaat zoals postcode en huisnummer dan verschijnt er geen suggestie met het goede formaat. Zie het WCAG compliancytestzaaktype formulier In de stap aanvrager heeft het veld 'datumveld' een instructie in de placeholdertekst staan. Zorg ervoor dat deze tekst ook beschikbaar is als er getypt wordt. Bijvoorbeeld door het in de helptekst via het vraagteken icoon te plaatsen. Zie https:// toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/zaak/create/webformulier/ aanvrager

  • Gevolg:

   Als er een verkeerd formaat wordt ingevuld in de velden met een verplicht formaat zoals postcode en huisnummer dan verschijnt er geen suggestie met het goede formaat. Zie het WCAG compliancytestzaaktype formulier In de stap aanvrager heeft het veld 'datumveld' een instructie in de placeholdertekst staan. Zorg ervoor dat deze tekst ook beschikbaar is als er getypt wordt. Bijvoorbeeld door het in de helptekst via het vraagteken icoon te plaatsen. Zie https:// toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/zaak/create/webformulier/ aanvrager

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aan de buglijst toegevoegd: https://mintlab.atlassian.net/browse/MINTY-6620?atlOrigin=eyJpIjoiMjBhNWIzMmFjMjdiNGE1YzhhZTE4YmM0ZjA0MDM4ZWYiLCJwIjoiZXhjZWwtamlyYSJ9

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 18. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op de volgende pagina komen dubbele ID attributen voor. Dit is niet toegestaan, een ID attribuut dient op een pagina uniek te zijn. De dubbele ID attributen zitten in de kaarten. Zie https:// toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/zaak/create/webformulier/ webform/?submit_to_next=1 De tooltips (vraagteken iconen) zijn links met alt attributen. Een link (a href) heeft geen alt attribuut nodig, het advies is dan ook om deze te verwijderen. Dit komt onder andere op pagina https:// toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/zaak/create/webformulier/ webform/?submit_to_next=1 voor.

  • Gevolg:

   Op de volgende pagina komen dubbele ID attributen voor. Dit is niet toegestaan, een ID attribuut dient op een pagina uniek te zijn. De dubbele ID attributen zitten in de kaarten. Zie https:// toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/zaak/create/webformulier/ webform/?submit_to_next=1 De tooltips (vraagteken iconen) zijn links met alt attributen. Een link (a href) heeft geen alt attribuut nodig, het advies is dan ook om deze te verwijderen. Dit komt onder andere op pagina https:// toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/zaak/create/webformulier/ webform/?submit_to_next=1 voor.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aan de buglijst toegevoegd: https://mintlab.atlassian.net/browse/MINTY-6615?atlOrigin=eyJpIjoiMjBhNWIzMmFjMjdiNGE1YzhhZTE4YmM0ZjA0MDM4ZWYiLCJwIjoiZXhjZWwtamlyYSJ9

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 19. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   De iframe op onderstaande pagina heeft geen naam. Zorg dat iframes een naam hebben middels een title. Zie https:// toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/pip/berichten Het zoekveld op de volgende pagina mist een naam. Zie https:// toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/pip/berichten De verwijderknop in het zoekveld om documenten te zoeken op de volgende pagina mist een naam. Zie https:// toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/pip/berichten De iframe op onderstaande pagina heeft geen naam. Zorg dat iframes een naam hebben middels een title. Zie https:// toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/pip/zaak/3 De downloadknop op de volgende pagina mist een naam. Zie https://toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/pip/zaak/3 De verwijderknop in het zoekveld om documenten te zoeken op de volgende pagina mist een naam. Zie https:// toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/pip/zaak/3 Het zoekveld om documenten te zoeken op de volgende pagina mist een naam. Zie https://toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/pip/ zaak/3 De status (in- of uitgeklapt) van de knoppen 'Registeren' en 'Afhandelen' wordt niet overgebracht. Dit kan middels de techniekaria-exanded. Zie pagina https://toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/ pip/zaak/3 De koppen of sorteeroptie in de tabel documenten heeft ook de rol knop nodig zodat gebruikers weten dat je hiermee de tabel kunt sorteren. Zie https://toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/pip/zaak/3 Het hamburgermenu heeft geen juiste rol, naam en waarde. Dit menu is zichtbaar als de website in verkleinde weergave wordt bekeken. Zie onder andere https:// toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/pip De zes opmaakknoppen in het 'Tekstveld met opmaak' veld hebben geen naam. Zie https://toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/ zaak/create/webformulier/webform/?submit_to_next=1 De tooltips (vraagteken iconen) zijn op dit moment links (a href), semantisch gezien zijn dit eigenlijk knoppen. Ons advies is dan ook om dit om te zetten naar HTML knoppen.

  • Gevolg:

   De iframe op onderstaande pagina heeft geen naam. Zorg dat iframes een naam hebben middels een title. Zie https:// toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/pip/berichten Het zoekveld op de volgende pagina mist een naam. Zie https:// toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/pip/berichten De verwijderknop in het zoekveld om documenten te zoeken op de volgende pagina mist een naam. Zie https:// toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/pip/berichten De iframe op onderstaande pagina heeft geen naam. Zorg dat iframes een naam hebben middels een title. Zie https:// toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/pip/zaak/3 De downloadknop op de volgende pagina mist een naam. Zie https://toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/pip/zaak/3 De verwijderknop in het zoekveld om documenten te zoeken op de volgende pagina mist een naam. Zie https:// toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/pip/zaak/3 Het zoekveld om documenten te zoeken op de volgende pagina mist een naam. Zie https://toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/pip/ zaak/3 De status (in- of uitgeklapt) van de knoppen 'Registeren' en 'Afhandelen' wordt niet overgebracht. Dit kan middels de techniekaria-exanded. Zie pagina https://toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/ pip/zaak/3 De koppen of sorteeroptie in de tabel documenten heeft ook de rol knop nodig zodat gebruikers weten dat je hiermee de tabel kunt sorteren. Zie https://toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/pip/zaak/3 Het hamburgermenu heeft geen juiste rol, naam en waarde. Dit menu is zichtbaar als de website in verkleinde weergave wordt bekeken. Zie onder andere https:// toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/pip De zes opmaakknoppen in het 'Tekstveld met opmaak' veld hebben geen naam. Zie https://toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/ zaak/create/webformulier/webform/?submit_to_next=1 De tooltips (vraagteken iconen) zijn op dit moment links (a href), semantisch gezien zijn dit eigenlijk knoppen. Ons advies is dan ook om dit om te zetten naar HTML knoppen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aan de buglijst toegevoegd: https://mintlab.atlassian.net/browse/MINTY-6618?atlOrigin=eyJpIjoiMjBhNWIzMmFjMjdiNGE1YzhhZTE4YmM0ZjA0MDM4ZWYiLCJwIjoiZXhjZWwtamlyYSJ9

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 20. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   De tekst 'Uw sessie is verlopen. Ververs de pagina' in het WCAG compliancy testzaaktype formulier is een statusbericht en dat betekent dat hulpsoftware direct op de hoogte gesteld moet worden van het bestaan van dit bericht. Dit kan door op het hoofdbericht een aria-live attribuut toe te passen. Bijvoorbeeld in de vorm van role="alert". De melding "Uw sessie dreigt te verlopen." in het WCAG compliancy testzaaktype formulier is een statusbericht en dat betekent dat hulpsoftware direct op de hoogte gesteld moet worden van het bestaan van dit bericht. Dit kan door op het hoofdbericht een aria-live attribuut toe te passen. Bijvoorbeeld in de vorm van role="alert". De meldingen na een afspraak plannen of verwijderen zoals "Uwafspraak is geboekt op 8 maart 2021 om 10:00" en "Uw afspraakis verwijderd" is een statusbericht en dat betekent dat hulpsoftware direct op de hoogte gesteld moet worden van het bestaan van dit bericht. Dit kan door op het hoofdbericht een aria live attribuut toe te passen. Bijvoorbeeld in de vorm van role="alert". Zie https://toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/zaak/ create/webformulier/webform/?submit_to_next=1 De melding "Niet alle velden zijn correct ingevuld. Corrigeer de ongeldige velden en probeer het opnieuw." is een statusbericht endat betekent dat hulpsoftware direct op de hoogte gesteld moet worden van het bestaan van dit bericht. Dit kan door op het hoofdbericht een aria-live attribuut toe te passen. Bijvoorbeeld in de vorm van role="alert". Zie https:// toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/zaak/create/webformulier/ webform/?submit_to_next=1 In de formulieren worden de foutmeldingen dynamisch gegenereerd zonder dat de pagina ververst of de focus naar de foutmeldingen verplaatst wordt. Dit maakt deze foutmeldingen status berichten en dat betekent dat hulpsoftware op een anderemanier op de hoogte gesteld moet worden van het bestaan van deze berichten. Dit kan door op de foutmeldingen een aria-liveattribuut toe te passen. Bijvoorbeeld in de vorm van role="alert".

  • Gevolg:

   De tekst 'Uw sessie is verlopen. Ververs de pagina' in het WCAG compliancy testzaaktype formulier is een statusbericht en dat betekent dat hulpsoftware direct op de hoogte gesteld moet worden van het bestaan van dit bericht. Dit kan door op het hoofdbericht een aria-live attribuut toe te passen. Bijvoorbeeld in de vorm van role="alert". De melding "Uw sessie dreigt te verlopen." in het WCAG compliancy testzaaktype formulier is een statusbericht en dat betekent dat hulpsoftware direct op de hoogte gesteld moet worden van het bestaan van dit bericht. Dit kan door op het hoofdbericht een aria-live attribuut toe te passen. Bijvoorbeeld in de vorm van role="alert". De meldingen na een afspraak plannen of verwijderen zoals "Uwafspraak is geboekt op 8 maart 2021 om 10:00" en "Uw afspraakis verwijderd" is een statusbericht en dat betekent dat hulpsoftware direct op de hoogte gesteld moet worden van het bestaan van dit bericht. Dit kan door op het hoofdbericht een aria live attribuut toe te passen. Bijvoorbeeld in de vorm van role="alert". Zie https://toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/zaak/ create/webformulier/webform/?submit_to_next=1 De melding "Niet alle velden zijn correct ingevuld. Corrigeer de ongeldige velden en probeer het opnieuw." is een statusbericht endat betekent dat hulpsoftware direct op de hoogte gesteld moet worden van het bestaan van dit bericht. Dit kan door op het hoofdbericht een aria-live attribuut toe te passen. Bijvoorbeeld in de vorm van role="alert". Zie https:// toegankelijkheid.zaaksysteem.nl/zaak/create/webformulier/ webform/?submit_to_next=1 In de formulieren worden de foutmeldingen dynamisch gegenereerd zonder dat de pagina ververst of de focus naar de foutmeldingen verplaatst wordt. Dit maakt deze foutmeldingen status berichten en dat betekent dat hulpsoftware op een anderemanier op de hoogte gesteld moet worden van het bestaan van deze berichten. Dit kan door op de foutmeldingen een aria-liveattribuut toe te passen. Bijvoorbeeld in de vorm van role="alert".

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aan de buglijst toegevoegd: https://mintlab.atlassian.net/browse/MINTY-6614?atlOrigin=eyJpIjoiMjBhNWIzMmFjMjdiNGE1YzhhZTE4YmM0ZjA0MDM4ZWYiLCJwIjoiZXhjZWwtamlyYSJ9

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue:

   De eigen zaaksysteem omgeving mijn.gouda.nl is nog niet getoetst op digitale toegankelijkheid. Ook al is mijn.gouda.nl een SaaS applicatie en zullen de onderzoeksresultaten voor 99% overeenkomen met die van zaaksysteem.nl zelf, in 2022 zal er alsnog (nadat bovenstaande items zijn opgelost) een onafhankelijk onderzoek worden ingesteld.

  • Oorzaak:

   De eigen zaaksysteem omgeving mijn.gouda.nl is nog niet getoetst op digitale toegankelijkheid. Ook al is mijn.gouda.nl een SaaS applicatie en zullen de onderzoeksresultaten voor 99% overeenkomen met die van zaaksysteem.nl zelf, in 2022 zal er alsnog (nadat bovenstaande items zijn opgelost) een onafhankelijk onderzoek worden ingesteld.

  • Gevolg:

   De eigen zaaksysteem omgeving mijn.gouda.nl is nog niet getoetst op digitale toegankelijkheid. Ook al is mijn.gouda.nl een SaaS applicatie en zullen de onderzoeksresultaten voor 99% overeenkomen met die van zaaksysteem.nl zelf, in 2022 zal er alsnog (nadat bovenstaande items zijn opgelost) een onafhankelijk onderzoek worden ingesteld.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De eigen zaaksysteem omgeving mijn.gouda.nl is nog niet getoetst op digitale toegankelijkheid. Ook al is mijn.gouda.nl een SaaS applicatie en zullen de onderzoeksresultaten voor 99% overeenkomen met die van zaaksysteem.nl zelf, in 2022 zal er alsnog (nadat bovenstaande items zijn opgelost) een onafhankelijk onderzoek worden ingesteld.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 2. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue:

   De huisstijl van de gemeente is nog niet vastgesteld, waardoor het kleurgebruik op mijn.gouda.nl nog kan veranderen. De nieuwe huisstijl wordt eerst afgewacht, totdat er een nieuwe toets wordt uitgevoerd.

  • Oorzaak:

   huisstijl is nog niet vastgesteld / wordt binnenkort veranderd.

  • Gevolg:

   kleurgebruik klopt nog niet.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   huisstijl laten vaststellen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Gouda heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Als een overheidsinstantie vindt dat sprake is van een onevenredige last, dan wordt dat in de toegankelijkheidsverklaring aangegeven bij de afwijkingen. De overheidsinstantie dient dan wel een toegankelijke alternatief te bieden, bijvoorbeeld door van een PDF-bestand ook een toegankelijke tekstversie aan te bieden, of door in plaats van digitale dienstverlening fysieke ondersteuning te bieden. Ook wanneer volledige digitale toegankelijkheid (nog) niet haalbaar is moet de content van de website of mobiele applicatie in elk geval zo toegankelijk mogelijk worden gemaakt.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209