Verklaring van Volwassenheidsscan - Gebruiker Centraal

Status toegankelijkheid https://volwassenheidsscan.gebruikercentraal.nl/

Stichting ICTU is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 28-09-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Stichting ICTU streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Volwassenheidsscan - Gebruiker Centraal.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Stichting ICTU is beschikbaar via de link https://www.gebruikercentraal.nl/toegankelijkheid/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Stichting ICTU gepubliceerde informatie blijkt dat de website Volwassenheidsscan - Gebruiker Centraal gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Stichting ICTU is gevorderd met de toegankelijkheid van Volwassenheidsscan - Gebruiker Centraal en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 23-09-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Stichting ICTU .
Functie: Projectleider Gebruiker Centraal.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 28-09-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@gebruikercentraal.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Stichting ICTU

Deze website is een subsite van https://www.gebruikercentraal.nl(externe link) en maakt gebruik van hetzelfde platform, thema en techniek als de huidige hoofdwebsite.

De mate waarop een (sub)site voldoet aan de eisen op gebied van toegankelijkheid verschilt per subsite. Daarom maken we voor de subsites aparte verklaringen met de verwijzing naar de toegankelijkheidsonderzoeken,  zodat we per subsite de toegankelijkheidsstatus kunnen tonen.
Naamgeving subsites: https://xxx.gebruikercentraal.nl 

Toegankelijkheid speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de website en subsites van Gebruiker Centraal. Wij toetsen bij nieuwe functionaliteiten ook op toegankelijkheid en waar nodig en mogelijk verbeteren we deze direct. 

In juli 2021 is de hoofdsite en een aantal toen bestaande subsites getest op toegankelijkheid voor wat betreft techniek en content. De issues uit deze onderzoeken zijn grotendeels opgelost en een aantal wordt meegenomen bij de ontwikkeling van de nieuwe hoofdwebsite van Gebruiker Centraal, die naar verwachting eind 2022 live gaat. Daarna zullen ook de subsites worden voorzien van hetzelfde thema en techniek. 

Bij de ontwikkeling van de nieuwe hoofdwebsite testen we continue met gebruikers op gebruiksvriendelijkheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid. En laten we een toegankelijkheidscheck uitvoeren.

Onderzoek is in 2 onderdelen gedaan:

 1. techniek voor alle websites van Gebruiker Centraal. Issues die in dit rapport naar voren zijn gekomen, worden genoemd in de verklaring van Gebruikercentraal.nl. Deze worden opgelost voor de hoofdsite en alle subsites, omdat ze hetzelfde thema gebruiken.
 2. content, specifiek voor deze subsite.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-06-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Volwassenheidsscan - Gebruiker Centraal : voldoet gedeeltelijk

De website Volwassenheidsscan - Gebruiker Centraal is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Stichting ICTU dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.toegankelijkheidscertificaat.nl/volwassenheidsscan.gebruikercentraal.nl/audit/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 29-08-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.toegankelijkheidscertificaat.nl/gebruikercentraal/audit/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 28-06-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Stichting ICTU dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Bevinding 1: Op de resultaatpagina volwassenheidsscan.gebruikercentraal.nl/scans/… luidt de alternatieve tekst van de radargrafiek 'Radargrafiek met jouw score in deze enquête. Jouw score in het oranje'. Vervolgens kunnen screenreadergebruikers wel langs de 5 assen (A tot en met E), maar de score van de gebruiker wordt niet voorgelezen. Pas de tweede ronde worden alle assen nog een keer voorgelezen met de score erbij. Daarna worden alle cijfers op de verticale as voorgelezen. Screenreadergebruikers hebben daarnaast ook niets aan de tekst 'Jouw score in het oranje'. Aangezien de score op de rest van de pagina wordt verteld en toegelicht is de radargrafiek nog slechts een visuele weergave van de inhoud van de pagina. Het is voldoende om de afbeelding decoratief te maken door bijvoorbeeld aria-hidden="true" in de code te gebruiken.

  • Gevolg:

   Info voor gebruikers die gebruik maken van een screenreader, komt niet altijd overeen met de info die wordt weergegeven wanneer je geen screenreader hoeft te gebruiken.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Afbeelding decoratief maken door bijvoorbeeld aria-hidden="true" in de code te gebruiken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Bevinding 2: Op de resultaatpagina volwassenheidsscan.gebruikercentraal.nl/scans/… wordt een score in de vorm van sterren getoond. Er is een tekst aanwezig met "Jij scoorde ...". Hiermee wordt het aantal oranje sterren aangeduid. Hier ontbreekt wat je wel uit de sterretjes kan halen, de tekst " van 5". Het is dan voldoende om de afbeelding (sterren) decoratief te maken door bijvoorbeeld aria-hidden="true" in de code op de afbeeldingen te gebruiken.

  • Gevolg:

   Info over hoeveel sterren je kunt halen kan je niet uit de tekst halen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Afbeelding (sterren) decoratief maken door bijvoorbeeld aria-hidden="true" in de code op de afbeeldingen te gebruiken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 3. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Bevinding 3: Op de resultaatpagina volwassenheidsscan.gebruikercentraal.nl/scans/… worden sterren voor de score gebruikt. De oranje sterren vormen de waardering. De grijze sterren tonen met de oranje het totaal te behalen score, 5. Het verschil tussen de oranje ster wordt enkel in kleur getoond. Zorg daarom dat de sterren ook in vorm anders zijn. Bijvoorbeeld door een achtergrondpatroon in de ster op te nemen, of de oranje groter te maken of de oranje een donkere rand te geven. Eventueel volstaat het om het contrast tussen geel en grijs minimaal 3:1 te maken.

  • Gevolg:

   Verschil in kleuren sterren is niet voor iedereen goed te onderscheiden.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De sterren ook in vorm anders maken. Bijvoorbeeld door een achtergrondpatroon in de ster op te nemen, of de oranje groter te maken of de oranje een donkere rand te geven. Eventueel volstaat het om het contrast tussen geel en grijs minimaal 3:1 te maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 4. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Bevinding 4: Het contrast van de invoervelden op pagina volwassenheidsscan.gebruikercentraal.nl/doe-de-enquete/ is te laag. De contrastratio is hier 1,4:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Dit geldt ook voor de randen om 'Bekijk je antwoorden' op de resultatenpagina.

   Bevinding 5: Het contrast van de invoervelden op pagina volwassenheidsscan.gebruikercentraal.nl/doe-de-enquete/ is te laag als ze focus hebben. De contrastverhouding is hier 2,8:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

   Bevinding 6: Het contrast van de oranje sterren op witte achtergrond in de radargrafiek op de resultatenpagina volwassenheidsscan.gebruikercentraal.nl/scans/… is niet hoog genoeg. De contrastverhouding is hier 2,6:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Dat geldt ook voor de oranje sterren naast de resultaten per onderdeel op dezelfde pagina.

   Bevinding 7: Het contrast van de grijze sterren op witte achtergrond naast de resultaten per onderdeel op de resultatenpagina volwassenheidsscan.gebruikercentraal.nl/scans/… is niet hoog genoeg. De contrastverhouding is hier 1,8:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

  • Gevolg:

   Niet goed leesbaar voor mensen met een zichtprobleem.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Contrastproblemen moeten worden opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 5. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Bevinding 8: Het logo met de tekst 'VOLWASSENHEIDSSCAN Bepaal in 15 vragen hoe goed jouw organisatie gebruikers betrekt bij het ontwikkelen van dienstverlening' is ook een link naar de homepage bevat in de linktekst de tekst 'to the homepage'.

  • Gevolg:

   Taalwissel niet duidelijk, hoort in Nederlands

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. Interactieve elementen in de hoofdtaal (Nederlands) van de pagina.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-01-2022
 6. SC 3.2.3 - Consistente navigatie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

  • Oorzaak:

   Bevinding 11: Wanneer bezoekers in het formulier op pagina volwassenheidsscan.gebruikercentraal.nl/doe-de-enquete/ een formulierveld niet goed invullen, verschijnt er een HTML5 foutmelding in het formulierveld. HTML5-foutmeldingen worden niet in alle browsers even goed ondersteund of blijven soms niet lang genoeg staan. Daarnaast bevatten HTML5 foutmeldingen geen foutsuggesties. Voeg zelf foutmeldingen en foutsuggesties toe aan formulieren om dit probleem op te lossen.

   Zie ook bevinding 9.

  • Gevolg:

   Gebruikers zien niet goed welke fouten ze eventueel moeten verbeteren/aanvullen in het formulier.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Zelf foutmeldingen toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 7. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Bevinding 9: Wanneer bezoekers in het formulier op pagina volwassenheidsscan.gebruikercentraal.nl/doe-de-enquete/ een formulierveld niet goed invullen, verschijnt er een HTML5 foutmelding in het formulierveld. HTML5-foutmeldingen worden niet in alle browsers even goed ondersteund of blijven soms niet lang genoeg staan. Voeg zelf foutmeldingen toe aan formulieren om dit probleem op te lossen.

  • Gevolg:

   Gebruikers zien niet goed welke fouten ze eventueel moeten verbeteren/aanvullen in het formulier.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Zelf foutmeldingen toevoegen aan het formulier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 8. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Bevinding 10: Het selectievakje 'Toestemming' heeft 2 labels, namelijk het label 'Toestemming' en het label 'Ja, ik wil graag via mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe versies van het volwassenheidsmodel. Jullie mogen mijn e-mailadres en naam uiterlijk 3 jaar na vandaag hiervoor bewaren. Alleen de beheerders van deze website hebben toegang tot deze gegevens. (niet verplicht)'.

  • Gevolg:

   Meerdere labels wordt niet door alle screenreaders en browsers ondersteund. Daarnaast krijgen screenreadergebruikers, als het tweede label wel wordt voorgelezen, deze tekst nu twee keer te horen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Gebruik één label per selectievakje of invoerveld. Verwijder het tweede label om dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 9. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Bevinding 12: Ofschoon dit onderzoek zich richt op de content van de website kwamen we toch wat problemen technisch van aard tegen op pagina volwassenheidsscan.gebruikercentraal.nl/scans/… . Hier worden een aantal keren het p-, div- en span-element niet geopend of afgesloten.

  • Gevolg:

   Problemen met voorlezen voor mensen die gebruik maken van een screenreader.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Code moet worden aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 10. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Bevinding 13: De genummerde vragen op pagina volwassenheidsscan.gebruikercentraal.nl/doe-de-enquete/ die beantwoord worden met keuzerondjes, gebruiken een label als vraag in plaats van een fieldset en een legend combinatie.

  • Gevolg:

   Hierdoor wordt de vraag niet voorgelezen wanneer bezoekers met de tabtoets en daarna met de pijltoetsen door de keuzerondjes navigeren.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Gebruik een fieldset en legend combinatie om de vraag op de juiste manier te koppelen aan de antwoordopties.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 11. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Bevinding 14: Op de resultaatpagina wordt gebruik gemaakt van het details- en summary-element. In principe goed, maar (nog) niet alle gangbare hulpsoftware gaat goed met deze nieuwe techniek om. In verschillende blogposts wordt beschreven hoe hiermee om te gaan.

  • Gevolg:

   (nog) niet alle gangbare hulpsoftware gaat goed met deze nieuwe techniek om.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Vooralsnog wordt geen acute actie ondernomen. Staat wel op de actielijst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Stichting ICTU heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209