Verklaring van Stedebroec.nl

Status toegankelijkheid https://www.stedebroec.nl

Gemeente Stede Broec is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 28-09-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Stede Broec streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Stedebroec.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Stede Broec is beschikbaar via de link https://www.stedebroec.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Stede Broec gepubliceerde informatie blijkt dat de website Stedebroec.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Stede Broec is gevorderd met de toegankelijkheid van Stedebroec.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 20-06-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Stede Broec .
Functie: Gemeentesecretaris.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 28-09-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via toegankelijkheid@stedebroec.nl

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Gemeente Stede Broec

www.stedebroec.nl, www.drechterland.nl en www.enkhuizen.nl zijn onderdeel van één multisite-oplossing en worden beheerd in één contentmanagementsysteem. Het techniekrapport van www.enkhuizen.nl geldt daarom ook voor de twee andere websites.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Stedebroec.nl : voldoet gedeeltelijk

De website Stedebroec.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Stede Broec dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://janitatop.nl/rapporten/2021/stedebroec.html
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 21-12-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://janitatop.nl/rapporten/2021/enkhuizen
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 21-12-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Stede Broec dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   De illustratie heeft geen alternatieve tekst. Geef een beschrijving van de cartoon.

  • Gevolg:

   Slechtzienden wordt geen beschrijving van de foto gegeven.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Website wordt gecontroleerd op ontbrekende alt-teksten bij foto's.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Het logo bovenaan de pagina heeft geen alternatieve tekst. Dit logo dient als informatie over de afzender en kan daarom niet als decoratief worden beschouwd. De afbeelding is geplaatst met CSS (wat bedoeld is voor layout, niet voor content). Voeg de afbeelding toe als img-element met alt-tekst of zorg voor een andere vorm van alternatieve tekst.

  • Gevolg:

   Logo wordt niet beschreven voor slechtzienden.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Alt-tekst wordt toegevoegd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op deze pagina staat een infographic. Voor de informatie op deze afbeelding wordt geen volwaardig tekstalternatief gegeven. Beschrijf de afbeelding in een tekst eronder of geef een link naar een pagina waar deze informatie (letterlijk) staat uitgeschreven.

  • Gevolg:

   Geen volwaardig alternatief voor slechtzienden

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Alt-tekst wordt toegevoegd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 4. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Het logo in de header heeft de zichtbare tekst 'Gemeente Stede Broec' maar de alt tekst luidt 'Logo SED - Stede Broec'. Zorg dat de alternatieve tekst gelijk is aan de zichtbare tekst.

  • Gevolg:

   Verwarrende alt-tekst

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Alt-tekst wordt aangepast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 5. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   De afbeelding boven het nieuwsbericht heeft geen alt-attribuut. Zonder alt-attribuut wordt de bestandsnaam voorgelezen. Voeg een beschrijvende alt-tekst toe of een leeg alt -attribuut wanneer de afbeelding als decoratief kan worden beschouwd. Dan negeert hulpsoftware de afbeelding.

  • Gevolg:

   Slechtzienden wordt geen beschrijving van de foto gegeven.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Website wordt gecontroleerd op ontbrekende alt-teksten bij afbeeldingen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De koppen in de tabellen zijn niet als kopcel (<th>) opgemaakt, maar enkel vetgedrukt via het <strong>-element. Hierdoor wordt de tabeldata niet op de juiste manier - met de juiste relaties tussen de cellen - voorgelezen door screenreaders.

  • Gevolg:

   Tabellen niet duidelijk voor slechtzienden

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Koppen tabellen aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 7. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Kopjes zijn niet altijd als kop opgemaakt, maar als paragraaf.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware herkent tekst niet als kop

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Paragrafen worden omgezet in h2/h3 koppen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 8. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Kopjes zijn niet altijd als kop opgemaakt, maar als paragraaf.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware herkent tekst niet als kop.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Paragrafen omzetten in h2/h3 kopjes

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 9. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De kopjes in het document zijn niet als kop opgemaakt, maar als paragraaf. Maak hier kopelementen van zodat hulpsoftware deze teksten ook als kop kan herkennen.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware herkent tekst niet als kop.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Paragrafen omzetten naar h2/h3 kopjes.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 10. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Het kopje 'Coronabewijs op papier' is niet als een kopje opgemaakt maar via het <strong>-element. Maak hier een h3-element van.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware herkent tekst niet als kop.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   vet aanpassen naar kop

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 11. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De h2 koppen van de vragen vallen binnen het button element. Hierdoor wordt de kopopmaak door hulpsoftware genegeerd. Dat zorgt er ook voor dat als er koppen staan binnen de vraag, de hierarchie niet meer klopt. Dit kan verwarrend zijn voor screenreadergebruikers. Zet de kop daarom buiten het button element.Dus andersom: <h2><button>Tekst</button></h2>. Dan komt de kop wel in de koppenlijst van de screenreader terecht.

  • Gevolg:

   Verwarrend voor gebruikers hulpsoftware

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   tags omdraaien

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 12. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op deze pagina staat een infographic. Omdat deze tekst niet in de HTML staat kan deze niet aangepast worden aan de wensen van de gebruiker, zoals tekstvergroting. Voeg een alternatief in HTML toe.

  • Gevolg:

   Tekst kan niet vergroot worden

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Tekst in html toevoegen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 13. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op deze pagina staat een infographic. Omdat deze tekst niet in de HTML staat kan deze niet aangepast worden aan de wensen van de gebruiker, zoals tekstvergroting. Voeg een alternatief in HTML toe.

  • Gevolg:

   Tekst kan niet vergroot worden.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Alternatief in html toevoegen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 14. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Bij de links naar informatie in andere talen moet bij inzoomen horizontaal gescrold worden. Er zijn hier witruimte tekens gebruikt voor de layout.

  • Gevolg:

   niet overzichtelijk voor gebruikers hulpsoftware en bij inzoomen

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Het is beter hier een standaard lijst van te maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 15. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Bij de links naar informatie in andere talen moet bij inzoomen horizontaal gescrold worden. Er zijn hier witruimte tekens gebruikt voor de layout.

  • Gevolg:

   niet overzichtelijk voor gebruikers hulpsoftware en bij inzoomen

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Het is beter hier een standaard lijst van te maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 16. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Het icoon met het pijltje om de content open of dicht te klappen onder bijvoorbeeld "Gemeentelijke dienstverlening' heeft te weinig contrast (wit op groen, 1.8:1). Zorg dat iconen minimaal een contrast van 3.0:1 hebben.

  • Gevolg:

   Slechtzienden kunnen moeite hebben om te bepalen waar ze input kunnen geven.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   contrast verhogen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 17. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   In de footer hebben de iconen van Twitter en RSS (lichtblauw en oranje) te weinig contrast met de achtergrond. Voor grafische elementen zoals iconen is een minimum contrast vereist van 3.0:1.

  • Gevolg:

   Slechtzienden kunnen moeite hebben om te bepalen waar ze input kunnen geven.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   contrast verhogen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 18. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   De randen van de invoervelden van het formulier hebben de kleur #ddd. Deze kleur geeft een contrastwaarde van 1.4:1. Slechtzienden kunnen moeite hebben om te bepalen waar ze input kunnen geven. Verhoog het contrast van de randen van de interactieve elementen ten opzichte van de achtergrondkleur tot tenminste 3.0: 1.

   In de footer hebben de iconen van Twitter en RSS (lichtblauw en oranje) te weinig contrast met de achtergrond. Voor grafische elementen zoals iconen is een minimum contrast vereist van 3.0:1.

  • Gevolg:

   Slechtzienden kunnen moeite hebben om te bepalen waar ze input kunnen geven.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Contrast verhogen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 19. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Het PDF-bestand heeft geen titel. Voor gebruikers van hulpsoftware is het voor de navigatie tussen documenten/webpagina’s belangrijk dat de titel duidelijk maakt waar ze zijn. Pas de titel aan in de Documenteigenschappen in Adobe PDF.

  • Gevolg:

   Onduidelijk voor gebruikers hulpsoftware

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Pdf aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 20. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Het PDF-bestand heeft geen titel. Voor gebruikers van hulpsoftware is het voor de navigatie tussen documenten/webpagina's belangrijk dat de titel duidelijk maakt waar ze zijn. Pas de titel aan in de Documenteigenschappen in Adobe PDF.

  • Gevolg:

   Onduidelijk voor gebruikers hulpsoftware

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   pdf aangepast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 21. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Het PDF-bestand heeft geen titel. Voor gebruikers van hulpsoftware is het voor de navigatie tussen documenten/webpagina’s belangrijk dat de titel duidelijk maakt waar ze zijn. Pas de titel aan in de Documenteigenschappen in Adobe PDF.

  • Gevolg:

   onduidelijk voor gebruikers hulpsoftware

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   pdf aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 22. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Binnen de lijsten met links staan 5 links zonder tekst. Bijvoorbeeld achter 'Aqua sportief' staat nog een link naar de klachtenpagina zonder tekst. Zie screenshot 1. Gebruikers van hulpsoftware die lijsten opvragen van links weten zo niet waar deze links naar toe gaan. De links krijgen ook toetsenbordfocus zonder dat het duidelijk is waar ze voor zijn. Als deze links geen doel hebben is het beter ze te verwijderen.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware die lijsten opvragen van links weten zo niet waar deze links naar toe gaan.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   links voorzien van tekst

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 23. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Bovenaan de pagina staat een link achter het logo zonder tekst. Een title-attribuut is niet voldoende aangezien deze slecht wordt ondersteund door hulpsoftware. Voeg een link tekst toe of een aria-label.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware die lijsten opvragen van links weten zo niet waar deze links naar toe gaan.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   link-tekst toevoegen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 24. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Er staan meerdere links op de pagina zonder tekst. Achter de link 'Lees het volledige nieuwsbericht' staat een link naar de informatie in eenvoudige taal zonder tekst. Onder de 'Links' sectie staan ook 2 links zonder tekst. Gebruikers van hulpsoftware die lijsten opvragen van links weten zo niet waar deze links naar toe gaan. De links krijgen ook toetsenbordfocus zonder dat het duidelijk is waar ze voor zijn. Als deze links geen doel hebben is het beter ze te verwijderen.

   Onder 'Tijdelijke wet maatregelen Covid-19' staan links naar downloads. Per PDF staan er 2 links die naar hetzelfde doel verwijzen. 2 links hebben enkel de tekst 'Download' en zijn daardoor niet uniek. Het is aan te raden hier per PDF een link van de maken met een unieke naam. Dat maakt het minder verwarrend voor o.a. screenreader- en toetsenbordgebruikers.

   Opmerking: Er staan links onder 'Producten en diensten online aanvragen' die een icoontje hebben dat er op lijkt te wijzen dat de bezoeker naar een externe website wordt verwezen, maar deze links verwijzen naar pagina's binnen de eigen website.

  • Gevolg:

   Onduidelijk voor gebruikers hulpsoftware

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   toevoegen link-tekst

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 25. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Onder 'Tijdelijke wet maatregelen Covid-19' staan links naar downloads. Per PDF staan er 2 links die naar hetzelfde doel verwijzen. 2 links hebben enkel de tekst 'Download' en zijn daardoor niet uniek. Het is aan te raden hier per PDF een link van de maken met een unieke naam. Dat maakt het minder verwarrend voor o.a. screenreader- en toetsenbordgebruikers.

  • Gevolg:

   Onduidelijk voor gebruikers hulpsoftware

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Unieke namen geven aan downloads

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 26. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Onderaan de pagina staat een titel en paragraaf in het Engels zonder dat dit in de HTML is aangegeven (via het lang attribuut). Hierdoor lezen screenreaders het mogelijk niet goed voor.

  • Gevolg:

   Onduidelijk voor screenreaders

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   lang-tag toevoegen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 27. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Onderaan de pagina staat een titel en paragraaf in het Engels zonder dat dit in de HTML is aangegeven (via het lang attribuut). Hierdoor lezen screenreaders het mogelijk niet goed voor.

  • Gevolg:

   Onduidelijk voor screenreaders

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Lang-tag opnemen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 28. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Bij 'Wanneer vond de inbreuk plaats?' staan 3 invoervelden. Bij de eerste staat alleen een icoontje, bij de andere 2 staat geen enkel label. Het kan daardoor lastig zijn voor gebruikers om te weten wat ze waar moeten invullen. Zorg voor zichtbare labels, bij voorkeur (ook) in tekst. Zie screenshot 2.

  • Gevolg:

   Onduidelijkheid bij invoeren gegevens

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   labels toevoegen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Medewerkers beschikken over ontoereikende kennis en/of vaardigheden
  • Beschrijving van het issue:

   Bewustwording van het belang van (digitale) toegankelijkheid is een voortdurend proces.

  • Oorzaak:

   Niet alle medewerkers weten wat toegankelijkheid is of kennen het belang ervan. Onder de al hoge werkdruk wordt het voldoen aan toegankelijkheidseisen ervaren als een extra last.

  • Gevolg:

   Bijvoorbeeld pdf-documenten worden niet toegankelijk opgemaakt.

  • Alternatief:

   De gemeente werkt binnen de huidige mogelijkheden en met de bestaande middelen aan het toegankelijk maken van publicaties.

  • Maatregel:

   Met bestaande middelen zijn we bezig om de toegankelijkheidseisen vorm te geven, zoals: voorlichting via intranet, analyses van websitestatistieken en het toegankelijk maken van pdf-documenten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Stede Broec heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209