Verklaring van Rotterdammer Centraal - Gebruiker Centraal

Status toegankelijkheid https://www.rotterdammer.gebruikercentraal.nl/

Stichting ICTU is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 28-09-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Stichting ICTU streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Rotterdammer Centraal - Gebruiker Centraal.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Stichting ICTU is beschikbaar via de link https://www.gebruikercentraal.nl/toegankelijkheid/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Stichting ICTU gepubliceerde informatie blijkt dat de website Rotterdammer Centraal - Gebruiker Centraal gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Stichting ICTU is gevorderd met de toegankelijkheid van Rotterdammer Centraal - Gebruiker Centraal en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 23-09-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Stichting ICTU .
Functie: Projectleider Gebruiker Centraal.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 28-09-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@gebruikercentraal.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Stichting ICTU

Deze website is een subsite van https://www.gebruikercentraal.nl(externe link) en maakt gebruik van hetzelfde platform, thema en techniek als de huidige hoofdwebsite.

De mate waarop een (sub)site voldoet aan de eisen op gebied van toegankelijkheid verschilt per subsite. Daarom maken we voor de subsites aparte verklaringen met de verwijzing naar de toegankelijkheidsonderzoeken,  zodat we per subsite de toegankelijkheidsstatus kunnen tonen.
Naamgeving subsites: https://xxx.gebruikercentraal.nl 

Toegankelijkheid speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de website en subsites van Gebruiker Centraal. Wij toetsen bij nieuwe functionaliteiten ook op toegankelijkheid en waar nodig en mogelijk verbeteren we deze direct. 

In juli 2021 is de hoofdsite en een aantal toen bestaande subsites getest op toegankelijkheid voor wat betreft techniek en content. De issues uit deze onderzoeken zijn grotendeels opgelost en een aantal wordt meegenomen bij de ontwikkeling van de nieuwe hoofdwebsite van Gebruiker Centraal, die naar verwachting eind 2022 live gaat. Daarna zullen ook de subsites worden voorzien van hetzelfde thema en techniek. 

Bij de ontwikkeling van de nieuwe hoofdwebsite testen we continue met gebruikers op gebruiksvriendelijkheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid. En laten we een toegankelijkheidscheck uitvoeren.

Onderzoek is in 2 onderdelen gedaan:

 • techniek voor alle websites van Gebruiker Centraal. Issues die in dit rapport naar voren zijn gekomen, worden genoemd in de verklaring van Gebruikercentraal.nl. Deze worden opgelost voor de hoofdsite en alle subsites, omdat ze hetzelfde thema gebruiken.
 • content, specifiek voor deze subsite.

De video's en PDF's die we op onze websites hebben staan, worden voor 1-6-2023 geïnventariseerd en beoordeeld. Daarna wordt besloten of ze ongewijzigd kunnen blijven staan, aanpast moeten worden of moeten worden verwijderd.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-06-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Rotterdammer Centraal - Gebruiker Centraal : voldoet gedeeltelijk

De website Rotterdammer Centraal - Gebruiker Centraal is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Stichting ICTU dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.toegankelijkheidscertificaat.nl/gebruikercentraal/audit/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 28-06-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.toegankelijkheidscertificaat.nl/rotterdammer.gebruikercentraal.nl/audit/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 24-08-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Stichting ICTU dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Bevinding 7: De afbeeldingen in de pdf op pagina https://rotterdammer.gebruikercentraal.nl/wp-content/uploads/sites/21/2021/04/ZVS-handreiking-LWG.pdf hebben geen alternatieve tekst waar dat nodig zijn en decoratieve afbeeldingen, zoals de afbeelding rechtsboven op pagina 2, zijn niet gemarkeerd als artefact. Loop het document na en voeg alternatieve teksten waar dat nodig is en markeer decoratieve afbeeldingen als artefact.

   Bevinding 8: De logo's in de pdf op pagina https://rotterdammer.gebruikercentraal.nl/wp-content/uploads/sites/21/2021/04/ZVS-handreiking-LWG.pdf hebben geen alternatieve tekst. De alternatieve tekst van een logo moet altijd het woord 'Logo' en de naam van de organisatie bevatten, plus eventuele andere tekst op het logo.

  • Gevolg:

   Niet toegankelijk voor gebruikers met een screenreader.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De PDF's die we op onze websites hebben staan, worden geïnventariseerd en beoordeeld. Daarna wordt besloten of ze ongewijzigd kunnen blijven staan, aanpast moeten worden of moeten worden verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Bevinding 2 - Techniek audit GC 28/6/2021: Bevinding 2: In de footer van de websites zijn logo's van organisaties geplaatst. Er ontbreekt tekst bij het logo of de is tekst onvolledig.

  • Gevolg:

   Onvolledige informatie.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. De kenmerken van en de tekst in het logo in de alternatieve tekst vermeld.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 17-06-2021
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Bevinding 1: De alternatieve tekst van het logo onder 'Partner' in de footer van de pagina (iedere pagina) is 'Interreg (North Sea Region) European Regional Development Fund. Dit is een fonds van de Europese Unie.' De alternatieve tekst van een logo moet altijd het woord 'Logo' en de naam van de organisatie bevatten, plus eventuele andere tekst op het logo. De tekst 'Dit is een fonds van de Europese Unie' staat niet op de afbeelding en is dan overbodig als tekstalternatief. Daarnaast gaat het hier om een link naar de site van Interreg, dus moet de alternatieve tekst ook het linkdoel beschrijven, zie ook 2.4.4.

   Bevinding 2: De iconen van het klokje, de locatie, het euroteken en de kalender op onder andere pagina https://rotterdammer.gebruikercentraal.nl/agenda/save-the-date-stadswandeling-in-het-groen-komt-alles-samen/ hebben geen alternatieve tekst. Deze iconen zeggen iets over hoe de tekst die er naast staat geïnterpreteerd moet worden en deze informatie is nu niet beschikbaar voor screenreadergebruikers. Let ook op het koppelstreepje tussen begin en eindtijd. Niet elke screenreader leest dit voor zodat de screenreader slechts 2 tijden voorleest terwijl visueel zichtbaar is dat dit een begin- en eindtijd is. Dit geldt ook voor https://rotterdammer.gebruikercentraal.nl/evenementen/.

   Bevinding 3: De afbeelding die linkt naar de video op youtube op pagina https://rotterdammer.gebruikercentraal.nl/agenda/save-the-date-stadswandeling-in-het-groen-komt-alles-samen/ heeft geen alternatieve tekst. Hierdoor mist de afbeelding ook een linkdoel en een toegankelijke naam. Zie ook SC 2.4.4 en SC 4.1.2.

   Bevinding 4: Op pagina https://rotterdammer.gebruikercentraal.nl/de-kracht-van-beeldtaal/ staan twee links, één naar een vorig blog en één naar een volgend blog. De pijliconen geven aan of het om de vorige of de volgende blog gaan. De iconen hebben geen alternatieve tekst, dus deze informatie wordt niet doorgegeven aan screenreadergebruikers. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op https://rotterdammer.gebruikercentraal.nl/bakkie-doen/.

   Bevinding 5: Pagina https://rotterdammer.gebruikercentraal.nl/de-kracht-van-beeldtaal/ bevat afbeeldingen met geschreven tekst. Deze afbeeldingen hebben geen tekstalternatief waardoor voor blinden duidelijk wordt wat er op deze afbeeldingen gecommuniceerd wordt. Voeg een alternatieve tekst, bijvoorbeeld met het alt-attribuut of door de afbeelding onder de afbeelding te beschrijven, om dit probleem op te lossen. Zie ook SC 1.4.5.

   Bevinding 6: De afbeeldingen op pagina https://rotterdammer.gebruikercentraal.nl/hoe-ontwikkel-je-een-design-probe-voor-mensen-met-een-licht-verstandelijke-beperking/ bevatten wel een beschrijving onder de afbeelding, maar daarin wordt niet beschreven wát er precies op de afbeelding staat. Daarnaast bevatten de afbeeldingen ook tekst en voldoet de beschrijving nu ook niet aan succescriterium 1.4.5.

  • Gevolg:

   Door ontbreken van goede altteksten, missen gebruikers met een screenreaders bepaalde relevante informatie.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Issues zijn inmiddels opgelost. Aanpassingen gedaan aan de altteksten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-10-2021
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Bevinding 13: Op pagina https://rotterdammer.gebruikercentraal.nl/de-kracht-van-beeldtaal/ staan groene quotes. Deze teksten zijn met het em-element opgemaakt binnen het blockquote-element. Het em-element geeft extra nadruk aan enkele woorden of korte zinnen. Gebruik het daarom nooit voor alleen opmaak. Gebruik enkel het blockquote element in combinatie met een speciale CSS-klasse voor opmaak om dit probleem op te lossen.

   Bevinding 14: De dikgedrukte vragen op pagina https://rotterdammer.gebruikercentraal.nl/de-kracht-van-beeldtaal/ zijn opgemaakt met het strong-element. Het strong-element geeft extra nadruk aan enkele woorden of korte zinnen. Gebruik het daarom nooit voor alleen opmaak. Gebruik het b-element of CSS om dit probleem op te lossen.

   Bevinding 15: De tussenkoppen op pagina https://rotterdammer.gebruikercentraal.nl/hoe-ontwikkel-je-een-design-probe-voor-mensen-met-een-licht-verstandelijke-beperking/ zijn opgemaakt met het strong-element. Koppen moeten worden opgemaakt met het h-element, bijvoorbeeld kopniveau 2. Screenreadergebruikers kunnen door middel van een koppenlijst over een pagina navigeren. Koppen die niet zijn opgemaakt met het h-element komen niet voor op die lijst. Gebruik daarom altijd een logische koppenstructuur op de pagina.

   Bevinding 16: De beschrijvingen van de afbeeldingen op pagina https://rotterdammer.gebruikercentraal.nl/hoe-ontwikkel-je-een-design-probe-voor-mensen-met-een-licht-verstandelijke-beperking/ zijn opgemaakt met het em-element. Het em-element geeft extra nadruk aan enkele woorden of korte zinnen. Gebruik het daarom nooit voor alleen opmaak.

   Bevinding 17: De pdf op pagina https://rotterdammer.gebruikercentraal.nl/wp-content/uploads/sites/21/2021/04/ZVS-handreiking-LWG.pdf is niet helemaal goed gecodeerd. Koppen in het document zijn niet gecodeerd als kop maar als normale paragraaftekst, lijsten zijn niet gecodeerd als lijsten en afbeeldingen zijn niet goed gemarkeerd (zie 1.1.1). Daarnaast zijn sommige items momenteel helemaal niet gecodeerd. Zo krijgen screenreadergebruikers niet de juiste informatie over de tekst die in beeld te zien is.

   Bevinding 18 - Advies: Meerdere pagina's, waaronder de homepage, bevatten geen logische koppenstructuur. De koppen in de footer hebben bijvoorbeeld een h2-niveau kop. Dat maakt de informatie in de footer even belangrijk als de informatie onder een h2-kop in een artikel. Een logische koppenstructuur helpt bezoekers die gebruikmaken van hulpsoftware en is daarnaast ook bevorderlijk voor de zoekmachineoptimalisatie van de pagina.

  • Gevolg:

   Door verkeerde opmaak elementen te gebruiken kan een bezoeker met een screenreader in de war raken, omdat niet alle informatie dan juist overkomt.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-01-2022
 5. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Bevinding 8 en 10 van GC audit Techniek: Volgorde van afbeelding en kop is niet correct voor mensen die gebruik maken van een screenreader.

  • Gevolg:

   Hierdoor wordt eerst de afbeelding vermeld en dan de kop, waardoor men niet weet dat de afbeelding bij de kop hoort.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Issues zijn inmiddels opgelost. Volgorde veranderd in de code.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-10-2021
 6. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Bevinding 19: De pdf op pagina https://rotterdammer.gebruikercentraal.nl/wp-content/uploads/sites/21/2021/04/ZVS-handreiking-LWG.pdf bevat geen logische code volgorde. Bezoekers krijgen bijvoorbeeld eerst te horen dat er een figuur is (zonder alternatieve tekst), waarmee de achtergrond achter de tekst rechtsboven op pagina 1 wordt bedoeld, vervolgens wordt de titel voorgelezen, en vervolgens de tekst op de achtergrondafbeelding. Daarna springt de volgorde naar stap 2, en vervolgens naar 'Behulpzame vragen bij stap 3'. Loop het document na om ervoor te zorgen dat screenreadergebruikers ook een logische leesvolgorde hebben.

  • Gevolg:

   Niet toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van een screenreader.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De video's en PDF's die we op onze websites hebben staan, worden voor 1-6-2023 geïnventariseerd en beoordeeld. Daarna wordt besloten of ze ongewijzigd kunnen blijven staan, aanpast moeten worden of moeten worden verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Bevinding 21: Wanneer de links van de leden van het actieteam, onder 'Actieteam' op de homepage, focus hebben worden de linkteksten groen. Het contrast van deze teksten is dan te laag, de contrastratio is hier 3,5:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

   Bevinding 22: Wanneer bezoekers met de muis over de link 'alle actieteamleden' en 'blog' op de homepage hoveren, is de contrastratio van de donkerroze linktekst te laag. De contrastratio is dan 3,9:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn. Dit komt ook voor op onder andere pagina https://rotterdammer.gebruikercentraal.nl/de-kracht-van-beeldtaal/.

  • Gevolg:

   Slechtzienden en blinden kunnen de site niet goed gebruiken.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Issues zijn inmiddels opgelost. Contrast is aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-10-2021
 8. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Bevinding 23: Het contrast van de tekst 'Wat heb je nodig?' in de pdf op pagina https://rotterdammer.gebruikercentraal.nl/wp-content/uploads/sites/21/2021/04/ZVS-handreiking-LWG.pdf is te laag. De contrastratio is hier 3,6:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

   Bevinding 24: Het contrast van de tekst 'Een praktijkvoorbeeld' in de pdf op pagina https://rotterdammer.gebruikercentraal.nl/wp-content/uploads/sites/21/2021/04/ZVS-handreiking-LWG.pdf is te laag. De contrastratio is hier 3,4:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

  • Gevolg:

   PDF's zijn niet voor iedereen toegankelijk.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De PDF's die we op onze websites hebben staan, worden geïnventariseerd en beoordeeld. Daarna wordt besloten of ze ongewijzigd kunnen blijven staan, aanpast moeten worden of moeten worden verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 9. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Bevinding 25: Onder 'Lees & ontdek' op de homepage staat een bericht van 13 april, 'Mensen maken de wijk'. Naast bericht staat een afbeelding met de tekst 'Werken aan zorgzame buurten 1 april '21' Deze tekst komt niet voor in de introductietekst van het artikel op de homepage, maar ook niet in het artikel zelf. Deze afbeelding geeft informatie (o.a. de naam van de bijeenkomst) die nu niet beschikbaar is voor blinden en slechtzienden. Plaats deze tekst dan ook als html-tekst, tenminste in het artikel zelf, om dit probleem aan te passen. Dit komt ook voor op pagina https://rotterdammer.gebruikercentraal.nl/category/lees-ontdek/.

   Bevinding 26: Op pagina https://rotterdammer.gebruikercentraal.nl/hoe-ontwikkel-je-een-design-probe-voor-mensen-met-een-licht-verstandelijke-beperking/ staan afbeeldingen met tekst. De beschrijvingen onder de afbeeldingen beschrijven niet precies wat er op de afbeelding staat, bijvoorbeeld 'Mijn digitale dagboek'. En de tekst op de afbeelding komt niet terug op de pagina.

  • Gevolg:

   Screenreader gebruiker mist nu informatie.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Aanpassingen aan de altteksten doorgevoerd. Issues zijn inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-01-2022
 10. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Bevinding 27: Het contrast van de lichte rand op witte achtergrond om de invoervelden van het formulier 'Reageer' op onder andere pagina https://rotterdammer.gebruikercentraal.nl/agenda/save-the-date-stadswandeling-in-het-groen-komt-alles-samen/ is te laag. De contrastratio is hier 1,4:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op https://rotterdammer.gebruikercentraal.nl/contact/. De velden op de donkergroene achtergrond zijn wel voldoende.

  • Gevolg:

   Niet goed leesbaar voor mensen met minder goed zicht.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De video's en PDF's die we op onze websites hebben staan, worden voor 1-6-2022 geïnventariseerd en beoordeeld. Daarna wordt besloten of ze ongewijzigd kunnen blijven staan, aanpast moeten worden of moeten worden verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 06-09-2021
 11. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De PDF op pagina https://rotterdammer.gebruikercentraal.nl/wp-content/uploads/sites/21/2021/04/ZVS-handreiking-LWG.pdf heeft geen titel. Voeg een beschrijvende titel toe en kies bij weergave bij openen voor documenttitel om dit probleem op te lossen.

  • Gevolg:

   Niet duidelijk voor mensen die een screenreader gebruiken.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De PDF's die we op onze websites hebben staan, worden geïnventariseerd en beoordeeld. Daarna wordt besloten of ze ongewijzigd kunnen blijven staan, aanpast moeten worden of moeten worden verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 12. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Bevinding 29: De linkteksten van de links onder 'Bijeenkomsten' en 'Lees en ontdek' op de homepage bestaan uit de datum, de kop én de hele introductietekst. Dit is verwarrend voor bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware zoals een screenreader, zij krijgen álle tekst opgelezen. Daarnaast maakt het het navigeren voor bezoekers die gebruik maken van een linklijst ook ingewikkelder. Dit is een advies en komt op meerdere pagina's voor, waaronder op https://rotterdammer.gebruikercentraal.nl/evenementen/ en op https://rotterdammer.gebruikercentraal.nl/category/lees-ontdek/.

   Bevinding 30: De afbeelding die linkt naar de video op youtube op pagina https://rotterdammer.gebruikercentraal.nl/agenda/save-the-date-stadswandeling-in-het-groen-komt-alles-samen/ bevat geen alternatieve tekst die het linkdoel beschrijft. Onder andere screenreadergebruikers weten nu niet waar deze link hen naartoe verwijst. Voeg een alternatieve tekst die het linkdoel beschrijft toe om dit probleem op te lossen. Advies: Het is voor ziende gebruikers óók niet helemaal duidelijk dat deze video de bezoeker naar een externe website brengt. Voeg een beschrijving boven de video toe, om dit probleem op te lossen.

   Bevinding 31: Op pagina https://rotterdammer.gebruikercentraal.nl/de-kracht-van-beeldtaal/ staat een link naar meer informatie over Suzanne Oudshoorn-Blokland. In het title-attribuut is de tekst 'Alle berichten' opgenomen. Het title-attribuut wordt niet door alle browsers en hulpsoftware ondersteund en voorgelezen. Als het de bedoeling is om 'Alle berichten' aan iedereen te communiceren gebruik dan een andere manier om dit te bewerkstelligen. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina https://rotterdammer.gebruikercentraal.nl/bakkie-doen/.

   Bevinding 32: In de social media links van de auteur op pagina https://rotterdammer.gebruikercentraal.nl/bakkie-doen/ is ook het title-attribuut gebruikt. Het title-attribuut wordt niet door alle screenreaders en browsers ondersteund, maar kan er nu wel toe leiden dat de tekst dubbel wordt voorgelezen. Het advies is om het title-attribuut te verwijderen. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor.

  • Gevolg:

   Tekst wordt dubbel voorgelezen, of juist niet voorgelezen terwijl dit wel moet.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Links zijn aangepast. Issues zijn inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-10-2021
 13. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Bevinding 33: Er is geen taal ingesteld voor de PDF op pagina https://rotterdammer.gebruikercentraal.nl/wp-content/uploads/sites/21/2021/04/ZVS-handreiking-LWG.pdf.

  • Gevolg:

   Waardoor screenreaders niet weten in welke taal zij de PDF moeten voorlezen. Als de hoofdtaal van de screenreader anders is dan de taal in de PDF, kan dat er voor zorgen dat de tekst onverstaanbaar uitgesproken wordt.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De PDF's die we op onze websites hebben staan, worden geïnventariseerd en beoordeeld. Daarna wordt besloten of ze ongewijzigd kunnen blijven staan, aanpast moeten worden of moeten worden verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 14. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Bevinding 34: Op pagina https://rotterdammer.gebruikercentraal.nl/actieteam/ staat de tekst 'All things UX/CX, service design and inclusive / accessibility'. Hier moet een taalwissel worden aangegeven, zodat screenreaders deze tekst in de juiste taal voorlezen.

  • Gevolg:

   Screenreaders lezen nu niet de juiste taal voor.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. Taalwissel toegpast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-09-2021
 15. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Bevinding 35: Het formulier op pagina https://rotterdammer.gebruikercentraal.nl/actieteam/aanmelden-actieteam/ bevat geen (goede) foutidentificatie. Een goede foutmelding vertelt de bezoeker waar de fout is gemaakt en welke fout is gemaakt. De melding dat een veld verplicht is voldoet niet. Zorg dat de foutmelding voor alle bezoekers duidelijk is. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor.

  • Gevolg:

   Men weet soms niet wat men wel in moet vullen om het formulier goed in te vullen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. Foutidenticatie is aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-01-2022
 16. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Bevinding 36: Het invoerveld 'E-mail' heeft voor screenreadergebruikers een dubbel label https://rotterdammer.gebruikercentraal.nl/contact/.

  • Gevolg:

   Er wordt aan hen nu 'E-mail E-mail' voorgelezen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-08-2021
 17. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Bevinding : Op pagina https://rotterdammer.gebruikercentraal.nl/bakkie-doen/ wordt in de HTML-code een element niet goed afgesloten. Het gaat om <footer>. Dit komt ook voor op:

   • https://rotterdammer.gebruikercentraal.nl/hoe-ontwikkel-je-een-design-probe-voor-mensen-met-een-licht-verstandelijke-beperking/
   • https://rotterdammer.gebruikercentraal.nl/de-kracht-van-beeldtaal/

   Bevinding 38: Op de pagina https://rotterdammer.gebruikercentraal.nl/actieteam/aanmelden-actieteam/ zijn 2 formulieren geplaatst. Hierdoor komt er een dubbele id voor op de pagina in de HTML: id="honeypot". Zorg ervoor dat een id slechts één keer voorkomt per pagina. Dit komt ook voor op https://rotterdammer.gebruikercentraal.nl/contact/ . Op deze laatste pagina komt id="your-email" ook dubbel voor.

   Bevinding 39: Op de pagina https://rotterdammer.gebruikercentraal.nl/agenda/stadswandeling-in-het-groen-komt-alles-samen/ is één aanwezige. Er gaat iets mis met de lijst (<ul>) die niet in een <span> gebruikt mag worden. Dit is mogelijk geen toegankelijkheidsissue. Het is beter om dit op te lossen.

   Bevinding 40: Op de pagina https://rotterdammer.gebruikercentraal.nl/evenementen/ is een </p> aanwezig die niet geopend is.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan problemen ondervinden.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Alle issues zijn inmiddels opgelost. HTML etc aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 06-09-2021
 18. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Bevinding 41: Er is geen label gekoppeld aan de checkbox 'Ja, ik wil op de mailinglijst voor Rotterdammer Centraal' in de footer van de pagina (iedere pagina). De checkbox heeft daardoor nu geen toegankelijke naam. Koppel een label aan de checkbox met het label-element met for- en id-attributen om dit probleem op te lossen.

   Bevinding 42: De link naar de video op youtube op pagina https://rotterdammer.gebruikercentraal.nl/agenda/save-the-date-stadswandeling-in-het-groen-komt-alles-samen/ heeft geen toegankelijke naam, omdat de afbeelding geen alternatieve tekst (inclusief linkdoel) heeft. Zie ook SC 1.1.1 en SC 2.4.4.

  • Gevolg:

   De checkbox heeft daardoor nu geen toegankelijke naam. Link naar de video heeft geen toegankelijke naam.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Issues zijn inmiddels opgelost. Toegankelijke naam aan checkbox label toegevoegd en evenement is verouderd en van de site verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-08-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Stichting ICTU heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209