Verklaring van Optimaal Digitaal - Gebruiker Centraal

Status toegankelijkheid https://www.optimaaldigitaal.gebruikercentraal.nl/

Stichting ICTU is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 28-09-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Stichting ICTU streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Optimaal Digitaal - Gebruiker Centraal.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Stichting ICTU is beschikbaar via de link https://www.gebruikercentraal.nl/toegankelijkheid/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Stichting ICTU gepubliceerde informatie blijkt dat de website Optimaal Digitaal - Gebruiker Centraal gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Stichting ICTU is gevorderd met de toegankelijkheid van Optimaal Digitaal - Gebruiker Centraal en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 23-09-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Stichting ICTU .
Functie: Projectleider Gebruiker Centraal.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 28-09-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@gebruikercentraal.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Stichting ICTU

Deze website is een onderdeel van Gebruiker Centraal

Deze website is een subsite van https://www.gebruikercentraal.nl(externe link) en maakt gebruik van hetzelfde platform als de hoofdwebsite. Thema en sommige functionaliteiten kunnen iets verschillen, waardoor deze site apart volledig is getoetst op toegankelijkheid.

De mate waarop een (sub)site voldoet aan de eisen op gebied van toegankelijkheid verschilt per subsite. Daarom maken we voor de subsites aparte verklaringen met de verwijzing naar de toegankelijkheidsonderzoeken,  zodat we per subsite de toegankelijkheidsstatus kunnen tonen.
Naamgeving subsites: https://xxx.gebruikercentraal.nl 

Toegankelijkheid speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de website en subsites van Gebruiker Centraal. Wij toetsen bij nieuwe functionaliteiten ook op toegankelijkheid en waar nodig en mogelijk verbeteren we deze direct. 

In juli 2021 is de hoofdsite en een aantal toen bestaande subsites getest op toegankelijkheid voor wat betreft techniek en content. De issues uit deze onderzoeken zijn grotendeels opgelost en een aantal wordt meegenomen bij de ontwikkeling van de nieuwe hoofdwebsite van Gebruiker Centraal, die naar verwachting eind 2022 live gaat. Daarna zullen ook de subsites worden voorzien van hetzelfde thema en techniek. 

Bij de ontwikkeling van de nieuwe hoofdwebsite testen we continue met gebruikers op gebruiksvriendelijkheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid. En laten we een toegankelijkheidscheck uitvoeren.

De video's en PDF's die we op onze websites hebben staan, worden  geïnventariseerd en beoordeeld. Daarna wordt besloten of ze ongewijzigd kunnen blijven staan, aanpast moeten worden of moeten worden verwijderd.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-06-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Optimaal Digitaal - Gebruiker Centraal : voldoet gedeeltelijk

De website Optimaal Digitaal - Gebruiker Centraal is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Stichting ICTU dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.toegankelijkheidscertificaat.nl/optimaaldigitaal.gebruikercentraal.nl/audit/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 19-08-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Stichting ICTU dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Bevinding 6: In de PDF optimaaldigitaal.gebruikercentraal.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/odw-handleiding.pdf (Handleiding Optimaal Digitaal) staan afbeeldingen met lege alt-attributen, waaronder alle afbeeldingen op de eerste pagina. Een aantal afbeeldingen, zoals het woord 'Handleiding' zijn niet decoratief en hebben daarom een alternatieve tekst nodig. Voeg bij de afbeeldingen met betekenis een alternatieve tekst toe om dit probleem op te lossen. Dit geldt ook voor de stapnummers op elke pagina bij het onderdeel 'Spelverloop', en de tekst onder het logo op de laatste pagina.

   Bevinding 7: In de PDF optimaaldigitaal.gebruikercentraal.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/odw-handleiding.pdf (Handleiding Optimaal Digitaal) staat op pagina 4 onder 'Tipkaarten' een geel sterretje in de tekst. Bij deze afbeelding ontbreekt een tekstalternatief.

  • Gevolg:

   Document is niet toegankelijk voor screenreadergebruikers.

  • Alternatief:

   geen. Informatie staat ook op de website. Deze info is meer bedoeld wanneer iemand het wil printen om het spel te spelen.

  • Maatregel:

   De PDF's die we op onze websites hebben staan, worden geïnventariseerd en beoordeeld. Daarna wordt besloten of ze ongewijzigd kunnen blijven staan, aanpast moeten worden of moeten worden verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Bevinding 1: Op de plaats van het logo linksboven op iedere pagina staat ook het woordmerk. De tekst is duidelijk, echter aan de linktekst ontbreekt nog het doel, de homepage. Los dit op door tekst enkel beschikbaar voor hulpsoftware aan het woordmerk te plakken, bijvoorbeeld: ", naar homepage". Zie ook SC 2.4.4

   Bevinding 2: Op pagina https://optimaaldigitaal.gebruikercentraal.nl/het-spel/ staat afbeelding met de tekst "Maximaal 2 uur" en "4 tot 6 personen" met een leeg alt-attribuut. Deze afbeelding is informatief en heeft daarom een alternatieve tekst nodig. Voeg een alternatieve tekst toe die overeenkomt met wat er op de afbeelding staat om dit probleem op te lossen. Zie ook SC 1.4.5

   Bevinding 3: Op pagina https://optimaaldigitaal.gebruikercentraal.nl/wat-nog-belangrijker-is-dan-het-spelen-van-het-spel-is-aan-de-slag-gaan-met-de-acties/ staan meerdere afbeeldingen. De eerste met 2 personen aan een tafel met spelkaarten is decoratief en heeft een lege alt-tekst. Dat is goed. De tweede foto toont een foto van Charlotte Horst. De alt-tekst luidt "Afbeelding Charlotte Horst". Het woord "Afbeelding" moet hier weg; de screenreader kondigt al aan dat er een afbeelding volgt. De afbeelding van Elka Helmers heeft een tekstalternatief dat luidt "Avatar". Deze tekst beschrijft de afbeelding niet. Pas de alternatieve tekst aan of maak de afbeelding eventueel decoratief door een leeg alt-attribuut toe te voegen binnen het img-element; de naam van Elka wordt ernaast direct al aangekondigd.

   Bevinding 4: Op pagina https://optimaaldigitaal.gebruikercentraal.nl/tipgever/anne-heins/ staat afbeelding van een telefoon vlak voor het telefoonnummer. Deze afbeelding heeft geen tekstalternatief. De afbeelding bevat informatie en heeft daarom een tekstalternatief nodig. Voeg een alternatieve tekst toe om dit probleem op te lossen. Haal het title-attribuut weg bij deze en de volgende link. Nu luidt het title-attribuut: ".. e-mail adres van Anne Heins" terwijl het om een telefoonnummer gaat. Het title-attribuut is overbodig en wordt slecht ondersteund door browsers en hulpsoftware.

   Bevinding 5: Op pagina https://optimaaldigitaal.gebruikercentraal.nl/agenda/optimaal-digitaal-online-training-23-augustus/ staat vlak onder de kop van de pagina een datum, tijd en aantal aanmeldingen. Plaats bij de afbeelding met het klokje een tekstalternatief, zodat duidelijk is dat de getallen die erachter staan over tijden gaan. Koppelstreepjes worden in het algemeen ook niet voorgelezen door screenreaders. Geef eventueel het koppelstreepje een tekstalternatief "tot". Koppelstreepjes worden in het algemeen ook niet voorgelezen door screenreaders.

  • Gevolg:

   Gebruikers met screenreaders kunnen problemen ondervinden met lezen van de tekst.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Issues zijn inmiddels opgelost. Aanpassingen zijn gedaan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-10-2021
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Bevinding 8: Op de homepage is er in de video op verschillende plaatsen tekst in beeld, bijvoorbeeld rond 01:12 de naam "Victoria Lamen". Er ontbreekt uitgeschreven tekst met deze informatie en er is ook geen voiceover die vertelt wat er op het scherm staat. Zet deze en andere informatie in een transcript. Of maak gebruik van een extra audiospoor om ook te voldoen aan SC 1.2.5.

  • Gevolg:

   Zo kunnen mensen die de video niet kunnen zien en afhankelijk zijn van een screenreader niet weten wat er word getoond in de video.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De video's die we op onze websites hebben staan, worden geïnventariseerd en beoordeeld. Daarna wordt besloten of ze ongewijzigd kunnen blijven staan, aanpast moeten worden of moeten worden verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 4. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Bevinding 9: Op homepage is er in de video op verschillende plaatsen tekst in beeld, bijvoorbeeld rond 01:12 de naam "Victoria Lamen". Er ontbreekt een voiceover die vertelt wat er op het scherm staat. Zo kunnen mensen die de video niet kunnen zien niet weten wat er word getoond in de video. Maak voor deze en andere informatie gebruik van een extra audiospoor.

  • Gevolg:

   Zo kunnen mensen die de video niet kunnen zien en afhankelijk zijn van een screenreader niet weten wat er word getoond in de video.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De video's die we op onze websites hebben staan, worden geïnventariseerd en beoordeeld. Daarna wordt besloten of ze ongewijzigd kunnen blijven staan, aanpast moeten worden of moeten worden verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Bevinding 10: Op de pagina https://optimaaldigitaal.gebruikercentraal.nl/tipkaarten/overzicht-van-alle-tips/ga-naar-je-doelgroep-toe/ komt er een lege kop (<h3>) voor direct onder “Ga naar je doelgroep toe”.

   Bevinding 11: Op pagina https://optimaaldigitaal.gebruikercentraal.nl/agenda/ staan blokken met een afbeelding, een kop, tekst en 2 keer een datum. Als de blokken achter elkaar worden voorgelezen is het niet duidelijk bij welke kop de afbeelding en de datum hoort. Zet de koppen vooraan in de HTML-code en zet hierachter de afbeelding en de datum (zorg er ook het liefst voor dat de datum maar 1 keer wordt voorgelezen). Visueel mag deze indeling wel aangehouden worden. Hierdoor is het linkdoel ook niet duidelijk en is het ook niet duidelijk dat het om een afbeelding en link gaat. Dit gaat ook fout op https://optimaaldigitaal.gebruikercentraal.nl/tipkaarten/tipgevers/ maar daar staat geen datum bij elk blok.

  • Gevolg:

   Niet duidelijk bij welke kop de afbeelding hoort. En linkdoel is niet duidelijk.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Issues zijn inmiddels opgelost. Aanpassingen gedaan aan volgorde van presenteren voor screenreadergebruikers.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-10-2021
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Bevinding 12: In de PDF optimaaldigitaal.gebruikercentraal.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/odw-handleiding.pdf zijn ale koppen in de PDF gecodeerd als alinea (<P>). Als deze niet als kop zijn gecodeerd is het moeilijker voor niet ziende gebruikers om de structuur te bepalen. Zorg ervoor dat alle koppen correct zijn gecodeerd.

   Bevinding 13: De PDF https://optimaaldigitaal.gebruikercentraal.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/Handleiding-Optimaal-Digitaal-online.pdf (Handleiding Optimaal Digitaal online) is niet gecodeerd (van tags voorzien). Dit betekent dat er de documentstructuur niet is te bepalen. Er kan daardoor bijvoorbeeld niet worden bepaald wat koppen zijn, de alternatieve tekst bij afbeeldingen en wat de leesvolgorde is. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriterium met betrekking tot de PDF code laag zoals semantische koppen en alt teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

  • Gevolg:

   PDF is niet toegankelijk voor iedereen.

  • Alternatief:

   Geen. Informatie staat ook als HTML op de website. Het document is bedoeld om te printen voor mensen die het willen gebruiken tijdens het spelen van het spel.

  • Maatregel:

   De PDF's die we op onze websites hebben staan, worden geïnventariseerd en beoordeeld. Daarna wordt besloten of ze ongewijzigd kunnen blijven staan, aanpast moeten worden of moeten worden verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 7. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Bevinding 14: Op de homepage staan onder Evenementen de evenementen benoemd. De datum bij het evenement staat boven de kop. Iemand die het scherm niet kan zien en de tekst voorgelezen krijgt zal na het eerste evenement niet weten of de datum bij het vorige of volgende evenement hoort. Zorg ervoor dat de datum onder de H3 staat in de HTML. Visueel mag de tekst wel zo blijven staan. Dit komt ook voor op https://optimaaldigitaal.gebruikercentraal.nl/agenda/

   Bevinding 15: Op https://optimaaldigitaal.gebruikercentraal.nl/agenda/ staan blokken met een afbeelding, een kop, tekst en 2 keer een datum. Als de blokken achter elkaar worden voorgelezen is het niet duidelijk bij welke kop de afbeelding en de datum hoort. Zet de koppen vooraan in de HTML-code en zet hierachter de afbeelding en de datum (zorg er het liefst voor dat de datum maar 1 keer wordt voorgelezen. Visueel mag deze indeling wel aangehouden worden. Dit gaat ook fout op https://optimaaldigitaal.gebruikercentraal.nl/tipkaarten/tipgevers/ maar daar staat geen datum. Houdt bij het oplossen rekening met SC 1.1.1, SC 1.3.2 en SC 2.4.4

  • Gevolg:

   Tekst wordt dubbel opgelezen door een screenreader.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Issues zijn inmiddels opgelost. Volgorde aangepast en aanpassingen zodat tekst maar 1x wordt opgelezen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-10-2021
 8. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Bevinding 16: Op pagina https://optimaaldigitaal.gebruikercentraal.nl/agenda/optimaal-digitaal-online-training-23-augustus/ is een formulier waar de bezoeker onder andere het eigen e-mailadres en naam kan invullen. Het doel van deze en een aantal andere velden moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld of extra hulp kan worden geboden bij het invullen. Dit kan door het autocomplete-attribuut aan de input-elementen toe te voegen. Bijvoorbeeld voor e-mailadres autocomplete="email". Een overzicht van de velden waarvoor het autocomplete-attribuut van toepassing is en de waarde die nodig is in dit attribuut, staat op de pagina: https://www.w3.org/tr/wcag21/#input-purposes.

  • Gevolg:

   Bezoeker kan nu niet de gegevens automatisch laten aanvullen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Wordt gewerkt om de auto-complete toe te voegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 9. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Bevinding 18: Op pagina https://optimaaldigitaal.gebruikercentraal.nl/tipkaarten/overzicht-van-alle-tips/ worden alle tipkaarten getoond. Van de volgende kaarten is het contrast van het bovenste (lichtere) deel van de kaart te laag.

   • Groene kaarten met witte tekst ('Commitment') heeft een contrastratio van 3,2:1.
   • Oranje kaarten met witte tekst ('Inclusie') heeft een contrastratio van 4,3:1.
   • Blauwe kaarten met witte tekst ('Samenwerking') heeft een contrastratio van 3,3:1. Als de tekst 'TIP XX' een groter lettertype krijgt, groter gelijk aan 24 px (2.4rem) dan is moet het contrastratio tenminste 3:1 bedragen. Dan voldoen deze kaarten. Deze kaarten komen mogelijk ook op de homepage voor.

   Bevinding 19: Op pagina https://optimaaldigitaal.gebruikercentraal.nl/tipkaarten/overzicht-van-alle-tips/ worden alle tipkaarten getoond. De volgende kaarten hebben in het geheel een te laag contrast:

   • Geel met oker gele kaarten met witte tekst ('Kanaalsturing') heeft een contrastratio aan de bovenzijde van 3,1:1 en een contrastratio aan de onderzijde van 2,1:1.
   • Perzisch groen met witte tekst ('Procesaanpak') heeft een contrastratio aan de bovenzijde van 3,4:1 een contrastratio aan de onderzijde van 2,6:1. Als de tekst 'TIP XX' een groter lettertype krijgt, groter gelijk aan 24 px (2.4rem) dan is moet het contrastratio tenminste 3:1 bedragen. Deze kaarten hebben aan de onderzijde ook een te laag contrast. De oplossing is om een donkerder kleur te kiezen of om de tekst zwart te maken. Deze kaarten komen mogelijk ook op de homepage voor.
  • Gevolg:

   Niet goed leesbaar.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Issues zijn inmiddels opgelost. Aanpassingen aan contrast gedaan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-10-2021
 10. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Bevinding 20: In de PDF https://optimaaldigitaal.gebruikercentraal.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/odw-handleiding.pdf (ODW handleiding) is een witte kleur tekst op een oranje kleur achtergrond op de eerste pagina (bijvoorbeeld 5 minuten). Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is 3,6:1 waar dit 4,5:1 moet zijn.

   Bevinding 21: In de PDF https://optimaaldigitaal.gebruikercentraal.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/odw-handleiding.pdf (ODW handleiding) is een witte kleur tekst op een gele kleur achtergrond op de eerste pagina (start). Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is 2,2:1 waar dit 4,5:1 moet zijn.

  • Gevolg:

   Niet toegankelijk voor iedereen.

  • Alternatief:

   Geen. Info in deze pdf is bedoeld als naslagwerk voor spelen van het spel. Informatie staat ook op de site zelf.

  • Maatregel:

   De PDF's die we op onze websites hebben staan, worden geïnventariseerd en beoordeeld. Daarna wordt besloten of ze ongewijzigd kunnen blijven staan, aanpast moeten worden of moeten worden verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 11. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Bevinding 22: Op pagina https://optimaaldigitaal.gebruikercentraal.nl/het-spel/ staat een afbeelding met o.a. de tekst "Maximaal 2 uur". Slechtzienden kunnen deze tekst niet aanpassen om de leesbaarheid te verhogen. De tekst op de afbeelding komt verder niet voor op de pagina. Plaats deze tekst daarom als HTML-tekst op de pagina. Zie ook SC 1.1.1.

  • Gevolg:

   Slechtzienden kunnen deze tekst niet aanpassen om de leesbaarheid te verhogen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 12-10-2021
 12. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Bevinding 23: Als je inzoomt tot 400% op https://optimaaldigitaal.gebruikercentraal.nl/wat-nog-belangrijker-is-dan-het-spelen-van-het-spel-is-aan-de-slag-gaan-met-de-acties/ dan komt de tekst bij Elka Helmers onderaan de pagina in een groen vlak te staan en verandert de tekstkleur. Het contrast van de grijze tekst op de groene achtergrond is te laag. De contrastverhouding is hier 1,8:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn. Ook het contrast van blauw tekst op de groene achtergrond is hier te laag op de tekst “Elka Helmers” na. De contrastverhouding is hier 4,1:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

   Bevinding 24: Bij een viewport van 1280 px breed en inzoomen tot 400% verdwijnt op pagina https://www.gebruikercentraal.nl/toegankelijkheid/ een lang woord 'Toegankelijkheidsonderzoek' deels buiten beeld.

   Bevinding 25: Bij een viewport van 1280 px breed en inzoomen tot 400% met gebruik van text spacing (zie SC 1.4.12 Tekstafstand) verdwijnen op pagina https://www.gebruikercentraal.nl/toegankelijkheid/ een ook andere lange woorden deels buiten beeld. Dit kan ook op andere pagina's voorkomen.

  • Gevolg:

   Slecht leesbaaar bij inzoomen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-01-2022
 13. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Bevinding 26: Op https://optimaaldigitaal.gebruikercentraal.nl/ heeft de rand van de zoekbox een te laag contrast met de donkere achtergrondkleur. De contrastverhouding moet minimaal 3:1 zijn.

   Bevinding 27: Op https://optimaaldigitaal.gebruikercentraal.nl/agenda/optimaal-digitaal-online-training-23-augustus/ heeft de knop 'Reservering versturen' een te laag contrast met de donkerblauwe achtergrond. Dit is bijvoorbeeld op te lossen door de knop een donkerder schaduwrand te geven.

  • Gevolg:

   Leesbaarheid voor mensen met slecht zicht.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Issues zijn inmiddels opgelost. Contrast aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-10-2021
 14. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Bevinding 28: Op de pagina https://optimaaldigitaal.gebruikercentraal.nl/ wordt gebruik gemaakt van de videospeler van Vimeo. Deze videospeler maakt gebruik van bediening door enkele tekentoetsen, bijvoorbeeld 'F' voor fullscreen.

  • Gevolg:

   Deze functionaliteit is iets wat mensen die afhankelijk zijn van spraaksoftware in de weg kan staan. Deze mensen zijn juist afhankelijk van die korte commando's om met spraaksoftware hun computer te bedienen. Zorg ervoor dat dit commando uitgeschakeld is of uit te schakelen is.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost. Vimeo heeft aanpassingen gedaan, waardoor dit issue niet meer speelt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 12-01-2022
 15. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Bevinding 29: De PDF https://optimaaldigitaal.gebruikercentraal.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/odw-handleiding.pdf (Handleiding Optimaal Digitaal) heeft geen titel in de eigenschappen. Zorg voor een titel die de inhoud van het document beschrijft en dat niet de bestandsnaam maar de titel van het document wordt getoond. Dit geldt ook voor https://optimaaldigitaal.gebruikercentraal.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/Handleiding-Optimaal-Digitaal-online.pdf (Handleiding Optimaal Digitaal online)

  • Gevolg:

   Niet toegankelijk voor iedereen.

  • Alternatief:

   Geen. Dit document is puur om te printen of te downloaden bij spelen van het spel. De informatie staat ook op de website beschreven.

  • Maatregel:

   De PDF's die we op onze websites hebben staan, worden geïnventariseerd en beoordeeld. Daarna wordt besloten of ze ongewijzigd kunnen blijven staan, aanpast moeten worden of moeten worden verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 16. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Bevinding 30: Bij een lagere resolutie wordt de navigatiebalk vervangen door een menuknop. Het is mogelijk om het ingeklapt navigatiemenu te komen. Bijvoorbeeld door via de skiplink te kiezen voor 'Direct naar de hoofdnavigatie'. Als je nu met de tabtoets verder gaat zit je in het menu. Zorg dat het navigatiemenu echt onzichtbaar is als deze buiten beeld staat.

  • Gevolg:

   Kan voor verwarring zorgen bij gebruik van toetsenbord navigatie.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Het navigatiemenu echt onzichtbaar maken is als deze buiten beeld staat. Wordt opgenomen in de actielijst met verbeteringen die moeten worden uitgevoerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 17. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Bevinding 31: Op de plaats van het logo linksboven op iedere pagina staat ook het woordmerk. De tekst is duidelijk, echter aan de linktekst ontbreekt nog het doel, de homepage. Los dit op door tekst enkel beschikbaar voor hulpsoftware aan het woordmerk te plakken, bijvoorbeeld: ", naar homepage". Zie ook SC 1.1.1

   Bevinding 33: Op pagina https://optimaaldigitaal.gebruikercentraal.nl/?s=centraal wordt onderin gebruik gemaakt van paginering. De linkdoelen heten nu "1", "2" en ">" (groter dan). Geef de linkdoelen duidelijke namen door tekst toe te voegen voor hulpsoftware, bijvoorbeeld "Pagina 1" in plaats van 1 en "Volgende" in plaats van 'groter dan'. Overigens wordt de bullet getoond bij elk cijfer waardoor de nummering niet goed leesbaar is in sommige gevallen.

  • Gevolg:

   Linkdoel niet duidelijk overal.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Issues zijn inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-10-2021
 18. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Bevinding 32: Op https://optimaaldigitaal.gebruikercentraal.nl/ staan onder evenementen en blogs afbeeldingen met links erachter die aria-hidden=”true” hebben staan, maar kunnen nog wel de focus krijgen. Hierdoor worden geen alt-teksten opgelezen en zijn de linkdoelen hiervan ook niet duidelijk. Er moet voor gezorgd worden dat deze afbeeldingen niet meer de focus kunnen krijgen, of de aria-hidden moet weggehaald worden. Tevens staan in de linknamen de tekst "Link naar". Dit is overbodig, omdat de screenreader vanwege het a-element al voorleest dat de bezoeker op een link is aanbeland. Tot slot moet overwogen worden om de link van de afbeelding en de link eronder die beide naar dezelfde pagina gaan samen te trekken. Voor toetsenbordgebruikers betekent dat per artikel een keer minder navigeren op de homepage. Iets soortgelijks komt ook voor op pagina https://optimaaldigitaal.gebruikercentraal.nl/tipkaarten/tipgevers/ bij de afbeeldingen boven de namen en op pagina https://optimaaldigitaal.gebruikercentraal.nl/agenda/ . Zie ook SC 4.1.1 en SC 4.1.2

  • Gevolg:

   Onduidelijke linkdoelen voor gebruikers van screenreaders.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2022
 19. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Bevinding 34: Op https://optimaaldigitaal.gebruikercentraal.nl/ is de focus op onderdelen van de video in Firefox niet of slecht zichtbaar en in Chrome op de grootste knop in het midden niet zichtbaar. Zorg ervoor dat ook bij deze knop de focus goed zichtbaar is. In WCAG 2.2 die mogelijk eind dit jaar verschijnt worden de eisen voor focuszichtbaarheid strikter.

  • Gevolg:

   Focus werkt niet goed.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Issue wordt opgepakt met de lijst met verbeteracties.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 20. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Bevinding 35: In de eigenschappen van PDF https://optimaaldigitaal.gebruikercentraal.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/odw-handleiding.pdf (Handleiding Optimaal Digitaal) is de taal niet goed ingevuld. Deze staat op Engels in plaats van Nederlands. Zorg ervoor dat de taalinstelling overeenkomt met de taal die gebruikt wordt in de PDF. Dit geldt ook voor https://optimaaldigitaal.gebruikercentraal.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/Handleiding-Optimaal-Digitaal-online.pdf (Handleiding Optimaal Digitaal online)

  • Gevolg:

   Document is niet toegankelijk voor iedereen.

  • Alternatief:

   Geen. De informatie is ook op de website als HTML beschikbaar. PDF is bedoeld om te printen bij gebruik bij het spel als naslagwerk.

  • Maatregel:

   De PDF's die we op onze websites hebben staan, worden geïnventariseerd en beoordeeld. Daarna wordt besloten of ze ongewijzigd kunnen blijven staan, aanpast moeten worden of moeten worden verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 21. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Bevinding 36: Wanneer bezoekers in het formulier op pagina https://optimaaldigitaal.gebruikercentraal.nl/contact/ een formulierveld niet goed invullen, verschijnt er een foutmelding. Deze melding moet beschrijven welke fout is gemaakt en wáár die is gemaakt, dat is nu niet het geval. Er komt nu alleen een instructie te staan dat het veld verplicht is.

   Bevinding 37: Op https://optimaaldigitaal.gebruikercentraal.nl/agenda/optimaal-digitaal-online-training-23-augustus/ krijg je de melding dat het e-mailadres niet geldig is als je deze niet ingevuld hebt. Deze melding klopt niet.

  • Gevolg:

   Gebruikers weten niet precies wat ze fout doen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Issues worden opgenomen in de lijst met verbeterpunten van de site.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 22. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Bevinding 38: Op pagina https://optimaaldigitaal.gebruikercentraal.nl/contact/ is een formulier. Er wordt niet concreet aangegeven welke velden verplicht zijn. Ook niet als je het formulier verzend zonder iets in te vullen.

  • Gevolg:

   Gebruikers weten niet precies wat ze fout doen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Issues zijn inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 09-05-2022
 23. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

  • Oorzaak:

   Bevinding 39: Op pagina https://optimaaldigitaal.gebruikercentraal.nl/contact/ verschijnt geen foutsuggestie als je bijvoorbeeld 'aaaa' invult. Een foutsuggestie zou kunnen zijn dat er minimaal een @ in een e-mailadres moet zitten of een voorbeeld van hoe een E-mailadres eruit ziet. Dit geldt ook voor https://optimaaldigitaal.gebruikercentraal.nl/agenda/optimaal-digitaal-online-training-23-augustus/

  • Gevolg:

   Gebruikers weten niet precies wat ze fout doen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Issues worden opgenomen in de lijst met verbeterpunten van de site.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 24. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Bevinding 40: Op de homepage is een blog-bericht '"Aandacht voor toegankelijkheid is hard nodig"'. Het bericht bevat dubbele aanhalingstekens die ook opgenomen zijn in de alt-tekst van de bijbehorende afbeelding. Hierdoor worden onterecht tekst uit de blog-titel gezien als HTML-attribuut bij de afbeelding. Zie ook SC 2.4.4

   Bevinding 41: Op pagina https://optimaaldigitaal.gebruikercentraal.nl/tipkaarten/overzicht-van-alle-tips/ wordt bij de input-elementen de input afgesloten met </input>. Dit is niet nodig. Het is niet zeker of dit ook toegankelijkheidsproblemen oplevert. Maar beter is om </input> weg te laten.

  • Gevolg:

   Screenreader gebruikers kunnen problemen ondervinden met voorlezen van de informatie.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Issue is inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 25. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Bevinding 42: Op de homepage wordt gebruik gemaakt van aria-hidden op de links op de afbeeldingen onder evenementen en blogs. Dit element bevat focusbare elementen. Sommige browsers zetten alsnog de focus in dat gebied. Gebruik hier geen aria-hidden of zorg ervoor dat de focusbare elementen niet meer interactief zijn. Dit komt ook voor op https://optimaaldigitaal.gebruikercentraal.nl/tipkaarten/tipgevers/ bij de afbeeldingen boven de namen.

   Bevinding 43: Bij een lagere resolutie wordt de navigatiebalk vervangen door een navigatieknop, het zogenaamde 'frikandellenmenu'. Er wordt een status opgegeven van het menu (ingevouwen). Bij uitklappen van het menu wordt echter de status niet aangepast (aria-expanded="false" moet true worden). Beter is om de naam van de knop niet te overschrijven met het aria-label="Open menu" en "Sluit menu", maar de naam te laten zoals deze op het scherm staat "Menu". En met 'aria-expanded' wordt de status van de knop doorgegeven.

  • Gevolg:

   Screenreaders gebruikers kunnen problemen ondervinden met voorlezen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Issues zijn inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-02-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Stichting ICTU heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209