Verklaring van Kunstcollectie Meierijstad

Status toegankelijkheid https://www.kunstcollectiemeierijstad.nl/

Gemeente Meierijstad is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 21-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Meierijstad streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Kunstcollectie Meierijstad.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Meierijstad is beschikbaar via de link https://www.meierijstad.nl/Algemeen/Toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Meierijstad gepubliceerde informatie blijkt dat de website Kunstcollectie Meierijstad gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Meierijstad is gevorderd met de toegankelijkheid van Kunstcollectie Meierijstad en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 17-01-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Meierijstad .
Functie: Directeur Bedrijfsvoering.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 21-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webmaster@meierijstad.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Gemeente Meierijstad

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 02-11-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Kunstcollectie Meierijstad : voldoet gedeeltelijk

De website Kunstcollectie Meierijstad is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Meierijstad dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.meierijstad.nl/dsresource?objectid=c705b91b-6af7-4fff-8b0a-48ca76878e00&type=pdf&&
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 23-05-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.meierijstad.nl/dsresource?objectid=2b2499c1-1e0b-4ea5-a2ff-72026aacf4c5&type=pdf&&
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 02-11-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Meierijstad dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Diverse afbeeldingen op deze pagina hebben een alt-tekst waar deze niet nodig is. In het geval van decoratieve afbeeldingen is het alt-attribuut leeg, zodat een een gebruiker geen overbodige informatie krijgt.

   Een alt-tekst is bedoeld om informatie over te brengen naar gebruikers die de afbeelding niet visueel kunnen waarnemen. In het geval van een decoratieve afbeelding zal hulpsoftware deze overslaan.

   Wanneer een afbeelding bedoeld is om informatie over te brengen, dient de alt-tekst in één of twee zinnen de visuele informatie te beschrijven. Complexe afbeeldingen zoals grafieken behoeven naast de alt-tekst ook een volledig tekstueel alternatief die de inhoudelijke informatie overbrengt.

   Het advies is om decoratieve afbeeldingen decoratief te maken met een leeg alt attribuut. Bijvoorbeeld: De afbeelding boven de kop 'Museum Jan Heestershuis', is een decoratieve afbeelding de huidige alt-tekst 'jan_heestershuis' mag verwijderd worden.

   Deze bevinding komt ook voor op andere pagina's, zoals de pagina Kunstcollectie.

  • Gevolg:

   Informatie over afbeeldingen worden door hulpsoftware overgeslagen

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   de te nemen maatregelen zijn met de redactie van de website besproken

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-11-2024
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   knoppen, slides en iconen hebben geen alt-tekst.

  • Gevolg:

   Mensen met visuele problemen die hulptechnologie gebruiken, missen nu informatie, dat geldt ook voor mensen die moeite hebben deze afbeeldingen te begrijpen. Ook zoeken wordt hierdoor moeilijker

  • Alternatief:

   Dit issue komt uit de technische toetsing van het cms van Roxit. De gemeente maakt geen gebruik op de site van slides, of knoppen gekoppeld aan VAC's, dus dit probleem treedt op deze site niet op

  • Maatregel:

   nvt

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-11-2024
 3. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   De video op deze pagina beschikt over ondertitels, maar deze ondertitels zijn niet altijd correct. Bijvoorbeeld op 0:13 waar de ondertitels zeggen: "apps werk" in plaats van "ets werk".

   Het advies is om eigen ondertitels te schrijven zodat de automatisch gegenereerde ondertitels geen foutieve teksten kan aanleveren. Automatische ondertiteling is op dit moment nog niet goed genoeg om te kunnen gebruiken om te voldoen aan dit succescriterium.

  • Gevolg:

   De ondertitels zijn nog niet helemaal correct. Dit kan voor verwarring zorgen

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   de te nemen maatregelen zijn met de redactie van de website besproken

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-11-2024
 4. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   De video heeft geen audiodescriptie of media-alternatief, zoals een tekstuele uitleg.

  • Gevolg:

   Als iemand in de video een logo niet kan zien, weet diegene niet wat er in beeld wordt gebracht

  • Alternatief:

   Dit issue staat in de technische toetsing van het cms van Roxit. Bij de inhoudelijke toetsing is hier geen probleem geconstateerd

  • Maatregel:

   nvt

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-11-2024
 5. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   De video op deze pagina bevat videomateriaal dat niet wordt overgebracht aan gebruikers die de video niet visueel kunnen waarnemen. Zo wordt er bijvoorbeeld op 0:53 verwezen naar de site museumtv.nl, of de app. Deze informatie ontbreekt voor niet-visuele gebruikers.

   Het advies is om deze informatie ook in de audio (en dus ook in de ondertiteling) terug te laten komen.

   Dit is ook een afkeur onder 1.2.3 (niveau A), maar omdat dit onderzoek op niveau AA is, is alleen een tekstueel alternatief niet voldoende.

  • Gevolg:

   De video op deze pagina bevat videomateriaal dat niet wordt overgebracht aan gebruikers die de video niet visueel kunnen waarnemen.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   de te nemen maatregelen zijn met de redactie van de website besproken

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-11-2024
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Er zijn een aantal technische problemen gevonden in de technische toetsing. Deze opties zitten in functionaliteit die wij niet gebruiken.

  • Gevolg:

   nvt, het issue komt alleen voor in onderdelen van d e techniek die voor deze site niet zijn gebruikt

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   nvt

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-11-2024
 7. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Het calamiteitenblok is rood van kleur en valt daardoor goed op voor mensen die kleuren kunnen waarnemen. Als je de kleuren niet kunt waarnemen, valt het blok ook niet extra op.

  • Gevolg:

   Het calamiteitenblok is rood van kleur en valt daardoor goed op voor mensen die kleuren kunnen waarnemen. Als je de kleuren niet kunt waarnemen, valt het blok ook niet extra op.

  • Alternatief:

   Dit issue komt voor op de technische toetsing van het cms. Het wordt echter niet op deze site gebruikt

  • Maatregel:

   nvt

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-11-2024
 8. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   De subnavigatie verdwijnt al bij inzoomen naar 150% (bij schermbreedte van 1280px).

   Bij heronderzoek: Dit werkt nog steeds niet op een wat smaller scherm. Voor het testen van criteria 1.4.4 en 1.4.10 houden wij een schermbreedte aan van 1280px.

  • Gevolg:

   Als je ver inzoomt of op een kleiner scherm werkt, valt sommige content weg

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   leverancier is op de hoogte van dit issue. op deze site komt dit niet voor

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-11-2024
 9. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Als je inzoomt naar 400% bij een schermbreedte van 1280px, past niet alle tekst meer in de slider. Een deel ervan is dus niet te lezen.

  • Gevolg:

   gebruikers die de slider gebruiken, kunnen een deel niet lezen

  • Alternatief:

   dit issue komt voort uit de technische toetsing van het cms. deze website maakt geen gebruik van de slider

  • Maatregel:

   nvt

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-11-2024
 10. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Het contrast van het witte veld 'Geef een zoekopdracht op' met de grijze achtergrond is onvoldoende.

  • Gevolg:

   Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, is onvoldoende

  • Alternatief:

   dit issue is geconstateerd in de technische toetsing van het cms. deze site maakt van deze functionaliteit echter geen gebruik

  • Maatregel:

   nvt

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-11-2024
 11. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   On hover verschijnen er over de afbeelding heen een aantal controls: Knoppen voor vorige en volgende en een set bullets die aangeven welke slide in de set actief is. Deze controls zijn niet met het toetsenbord te bedienen.

   Deze bevinding is ook van toepassing op andere sliders.

  • Gevolg:

   controls van de slider zijn niet met het toetsenbord te bedienen.

  • Alternatief:

   dit issue komt voor in de technische tooetsing van het cms. deze site maakt geen gebruik van deze functionaliteit

  • Maatregel:

   nvt

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-11-2024
 12. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   De focusvolgorde is niet logisch, daardoor is het als toetsenbordgebruiker moeilijk te volgen waar je bent op de pagina.

  • Gevolg:

   Als de video in volledige weergave is geopend dan kan de toetsenbordfocus uit de video speler terwijl de video volledig in beeld blijft. De focusvolgorde is niet logisch, daardoor is het als toetsenbordgebruiker moeilijk te volgen waar je bent op de pagina.

  • Alternatief:

   nvt, deze site maakt hier geen gebruik van. dit issue komt uit de technische toetsing vh cms

  • Maatregel:

   nvt

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-11-2024
 13. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   De link 'Lees verder' onder de kop 'Webpagina' heeft geen goede linktekst.

  • Gevolg:

   De link 'Lees verder' onder de kop 'Webpagina' heeft geen goede linktekst.

  • Alternatief:

   nvt, maakt geen gebruik van deze functionaliteit. Issue komt voor in technische toetsing cms

  • Maatregel:

   nvt

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-11-2024
 14. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:

   Het zoekveld in de kaart heet 'geef een zoekopdracht op'. Dit maakt niet duidelijk wat voor zoekopdracht. Het is in ieder geval niet een zoekopdracht naar locaties uit de sociale gids.

  • Gevolg:

   gebruikers begrijpen nu niet goed wat de zoekopdracht doet

  • Alternatief:

   nvt, deze site maakt hier geen gebruik van

  • Maatregel:

   nvt

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-11-2024
 15. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Onder de kop 'Externe link naar Roxit - nieuw venster' staat een link met zichtbare tekst 'http://www.roxit.nl' en toegankelijke naam 'Externe link naar Roxit - nieuw venster (opent in een nieuw venster, opent externe website)'. De zichtbare tekst maakt geen onderdeel uit van de toegankelijke naam en kan daardoor problemen opleveren voor mensen die spraakbediening gebruiken.

  • Gevolg:

   De zichtbare tekst maakt geen onderdeel uit van de toegankelijke naam en kan daardoor problemen opleveren voor mensen die spraakbediening gebruiken.

  • Alternatief:

   nvt, deze site maakt hier geen gebruik van

  • Maatregel:

   nvt

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-11-2024
 16. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Bij het Locatieobject: Het div-element waarin de kaart staat heet 'Map', vanwege het aria-label. Dit is Engels.

   Die geldt ook voor het div-element met role="group" en een aria-roledescription="map".

  • Gevolg:

   Mensen die niet weten dat de taal nu engels is, snappen dit niet

  • Alternatief:

   nvt, deze site maakt hier geen gebruik van

  • Maatregel:

   nvt

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-11-2024
 17. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Het zoekveld 'geef een zoekopdracht op' heeft geen label.

  • Gevolg:

   Mensen begrijpen niet wat de bedoeling is van het zoekveld in de google-kaart

  • Alternatief:

   nvt, deze site maakt hier geen gebruik van

  • Maatregel:

   nvt

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-11-2024
 18. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Het usemap-attribuut op de img in de div met role="button" mag niet gebruikt worden binnen focusbare elementen. Zie MDN(externe link).

   Er zijn nog een paar HTML-fouten op deze pagina die te vinden zijn door de HTML te valideren.

   Dit komt bij meerdere kaarten voor.

  • Gevolg:

   hulpsoftware kan misschien dingen verkeerd begrijpen

  • Alternatief:

   nvt, deze site maakt hier geen gebruik van

  • Maatregel:

   nvt

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-11-2024
 19. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Er zijn problemen aangetroffen bij de sliders.

  • Gevolg:

   mensen kunnen wellicht de sliders niet goed kunnen begrijpen of bedienen

  • Alternatief:

   nvt, deze site maakt hier geen gebruik van

  • Maatregel:

   nvt

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-11-2024

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Meierijstad heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209