Verklaring van Meierijstad beweegt

Status toegankelijkheid https://www.meierijstadbeweegt.nl/

Gemeente Meierijstad is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 21-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Meierijstad streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Meierijstad beweegt.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Meierijstad is beschikbaar via de link https://www.meierijstad.nl/Algemeen/Toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Meierijstad gepubliceerde informatie blijkt dat de website Meierijstad beweegt gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Meierijstad is gevorderd met de toegankelijkheid van Meierijstad beweegt en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 17-01-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Meierijstad .
Functie: Directeur Bedrijfsvoering.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 21-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webmaster@meierijstad.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Gemeente Meierijstad

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2025.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Meierijstad beweegt : voldoet gedeeltelijk

De website Meierijstad beweegt is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Meierijstad dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.meierijstad.nl/dsresource?objectid=3c9cfcfb-546d-44ce-9b95-a7f81a676a02&type=pdf&&
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 11-01-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.meierijstad.nl/dsresource?objectid=7a54e0cc-fa41-48b1-a45f-6d79e3c1d496&type=pdf&&
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 06-05-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Meierijstad dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina’s van https://www.meierijstadbeweegt.nl/ hebben de afbeeldingen allemaal een tekstalternatief die de afbeelding niet beschrijft (dit geldt niet voor de logo’s). Ook de afbeelding om de afbeeldingen van een golfvorm te voorzien hebben een tekstalternatief. Deze afbeeldingen geven allen geen belangrijke informatie om de pagina te begrijpen en kunnen beter gezien worden als decoratief en hebben dan geen tekstalternatief nodig, maar wel een leeg alt-attribuut (alt=””) zodat hulpsoftware weet dat het de afbeelding kan negeren.

   Op pagina https://www.meierijstadbeweegt.nl/ als deze voor het eerst wordt geladen komt er een cookie / privacymelding in beeld. Deze cookiemelding heeft boven aan een logo. Dit logo heeft geen goed tekstalternatief. Een logo is informatief en heeft een goed beschrijvend tekstalternatief nodig waar minimaal de tekst van het logo in voorkomt. Hier bijvoorbeeld “Logo Het Sera Datahuis”

   Op pagina https://www.meierijstadbeweegt.nl/fioretti-college staan bij het adres twee iconen met een tekstalternatief die niet voldoet. Deze tekstalternatief hebben de bestandsnaam. Hier moet gewoon een naam zoals bijvoorbeeld “Adres icoon” en “Mail icoon. Ook kunnen de iconen gezien worden als decoratief en hebben dan geen tekstalternatief nodig maar een leeg alt-attribuut.

   Op pagina https://www.meierijstadbeweegt.nl/nieuws/nieuwe-logos-zwembad-de-molen-hey-en-zwembad-de-neul staan twee logo’s met de bestandsnaam als tekstalternatief. Hier staan ook koppeltekens in en dit wordt afgeraden in het tekstalternatief omdat dit wordt voorgelezen als ‘min’. Een logo is informatief en heeft een goed beschrijvend tekstalternatief nodig waar minimaal de tekst van het logo in voorkomt. Bijvoorbeeld “Logo Zwembad De Molen Hey”. Dan is het duidelijk wat er op de afbeelding staat.

  • Gevolg:

   Mensen die niet kunnen zien, weten nu niet wat er staat

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   organisatie vraagt een plan van aanpak aan de leverancier om de issues op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 11-01-2025
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.meierijstadbeweegt.nl/ staat bij elk bericht een afbeelding. Visueel is het duidelijk welke afbeelding bij welk bericht hoort. Hulpsoftware gaat de broncode af. De afbeelding staat in de code telkens boven de kop waar deze bij hoort. Hulpsoftware kan de juiste relatie niet bepalen. Het lijkt dan alsof de afbeelding van het volgende bericht bij de kop hoort. Dit kan opgelost worden door de afbeelding in de broncode onder de kop te plaatsen of zoals bij succescriterium 1.1.1 besproken de afbeeldingen decoratief maken, dan worden de afbeeldingen genegeerd en maakt de volgorde niet uit. Meerdere oplossingen zijn mogelijk. Dit komt op meerdere pagina's voor.

   Dit geldt bijvoorbeeld ook bij de nieuwsberichten voor de afbeeldingen, het label in de afbeelding en de datum. Visueel is het duidelijk waar deze bij horen, maar software kan de relatie niet bepalen. Deze items moeten in de code onder de kop waar ze bij horen komen te staan. Dit komt op meerdere pagina's voor.

   De h6 koppen van de nieuwsberichten zijn ook opgemaakt met het strong element. Het strong of em element kan gebruikt worden om nadruk aan een woord te geven. Dan wordt het door voorleessoftware ook met nadruk voorgelezen. Dit is dus bedoeld voor tekst die nadruk nodig heeft, niet om de tekst te stylen. Deze teksten hebben geen extra nadruk nodig. Dit geldt ook voor de “Lees meer” links eronder. Het strong element wordt veel gebruikt op de onderzochte pagina’s van https://www.meierijstadbeweegt.nl/. Dit wordt sterk afgeraden. Gebruik het strong en em element alleen voor woorden die echt nadruk nodig hebben.

   Op de onderzochte pagina’s van https://www.meierijstadbeweegt.nl/ staan in de footer een aantal zichtbare koppen die in de code niet zijn opgemaakt als html koppen. Het gaat hier om de teksten “Meierijstad beweegt”, “Zwembad De Molen Hey”, “Zwembad De Neul” en “Inschrijven nieuwsbrief”.

   Op pagina https://www.meierijstadbeweegt.nl/tickets staat onderaan de paginanummers. Het nummer ‘1’ heeft een andere visuele opmaak om aan te geven dat dit de huidige pagina is. Deze informatie wordt overgebracht door de presentatie, maar kan niet door software bepaald worden. Dit is op te lossen door bijvoorbeeld een verborgen tekst toe te voegen of door bijvoorbeeld aria-technieken te gebruiken. Dit komt op meerdere pagina's voor.

   Op pagina https://www.meierijstadbeweegt.nl/nieuws/informatie-doelgroepactiviteiten staan twee tabellen. In deze tabellen zijn de kolomkoppen aangegeven met het strong element. Dit moeten gewoon kolomkoppen worden met het th element zodat software ook de relatie kan bepalen tussen de koppen en de datacellen.

   In de tabellen gelden de activiteiten in de eerste kolom voor meerdere rijen. Deze relatie kan niet door software bepaald worden. Hier heeft de cel in kolom 1 rij 2 “AquaFit” geen relatie met de cel in kolom 2 rij 3 en kolom 2 rij 4 enz. Dit kan opgelost worden door de datacel met “AquaFit” een attribuut rowspan=”5” te geven.

   Het volgende is niet fout maar kan wel verbeterd worden: Op pagina https://www.meierijstadbeweegt.nl/ staan een aantal html koppen. Bij bijvoorbeeld het nieuws is “Nieuws” is een h2 kop en de koppen van de nieuwsberichten h6 koppen. Aangeraden wordt om hiervoor een goede hiërarchie te gebruiken. Dus koppen die onder een h2 kop vallen zijn dan een h3 kop.

   Ook wordt aangeraden om op een webpagina maar één h1 kop te gebruiken om de hele pagina een kop te geven. Dit is op bijvoorbeeld pagina https://www.meierijstadbeweegt.nl/zwembad-de-molen-hey niet gebeurd. Hier staan twee h1 koppen.

  • Gevolg:

   gebruikers van hulpsoftware kunnen de juiste relatie niet bealen

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   organisatie vraagt een plan van aanpak aan de leverancier om de issues op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 11-01-2025
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op onderstaande pagina’s staat een invoerformulier met invoervelden waar informatie over de gebruiker ingevuld moet worden. Het doel van deze velden kan niet programmatisch bepaald worden. Dit is nodig, zodat hulpsoftware het formulier deels automatisch kan invullen of zodat er icoontjes getoond kunnen worden om te helpen bij het invullen. Dit kan opgelost worden door het autocomplete-attribuut te gebruiken in de invoervelden met de juiste waarden. Voor het veld voor het e-mailadres bijvoorbeeld autocomplete=”email”. Informatie over de velden waar het autocomplete-attribuut voor gebruikt kan worden en de bijbehorende waarden staat op pagina https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes. https://www.meierijstadbeweegt.nl/contact https://www.meierijstadbeweegt.nl/inloggen

   Op pagina https://www.meierijstadbeweegt.nl/registreren hebben niet alle invoervelden het autocomplete-attribuut.

  • Gevolg:

   Het doel van deze velden kan nu niet programmatisch door hulpsoftware bepaald worden

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   organisatie vraagt een plan van aanpak aan de leverancier om de issues op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 11-01-2025
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina’s van https://www.meierijstadbeweegt.nl/ als de pagina’s voor het eerst worden geopend verschijnt er een lightbox met cookie / privacymelding. Hierin staat een blauwe knop met witte tekst waarvan het contrast met 2,9:1 te laag is. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn. Mensen die slechtziend zijn kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast van de tekst op de achtergrond te laag is.

   Als hier op instellingen beheren wordt geklikt verschijnt een nieuw iframe waar de grijze tekst “Bedrijven” een te laag contrast van 3,2:1 heeft.

   In de footer staat een blauwe knop met witte tekst met een te laag contrast van 2,6:1. En de tekst “© 2022 Meierijstad Beweegt, SERA Business Design” heeft een te laag contrast van 3,5:1.

   Op pagina https://www.meierijstadbeweegt.nl/contact heeft de grijze tekst onder de verstuur knop een te laag contrast van 2,0:1 met de witte achtergrond. Dit komt op meerdere pagina's voor. Bijvoorbeeld op pagina https://www.meierijstadbeweegt.nl/registreren onder de knop registreren. Hierin hebben de links een te laag contrast van 2,5:1.

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend zijn kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast van de tekst op de achtergrond te laag is

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   organisatie vraagt een plan van aanpak aan de leverancier om de issues op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 11-01-2025
 5. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina’s van https://www.meierijstadbeweegt.nl/ als de knop “Beheer privacyinstellingen” wordt geactiveerd verschijnt er een lightbox met privacyinstellingen. Achter de privacyinstellingen staat een aan/uit knop. Als de knop uit staat heeft de witte knop een te laag contrast van 2,3:1 met de grijze schuifbalk en 1,1:1 met de achtergrond. Als de knop aan staat heeft de groene knop een te laag contrast van 1,2:1 met de schuifbalk en 2,1:1 met de achtergrond. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn. Dit is van belang voor slechtziende gebruikers, zij moeten het element kunnen onderscheiden.

   De knop om de privacyinstellingen te openen heeft een contrast van net onder 3,0:1.

  • Gevolg:

   wie moeite heeft met te weinig contrast, kan een aantal functionaliteiten niet onderscheiden. Dit is van belang voor slechtziende gebruikers, zij moeten het element kunnen onderscheiden

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   organisatie vraagt een plan van aanpak aan de leverancier om de issues op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 11-01-2025
 6. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.meierijstadbeweegt.nl/zwembad-de-molen-hey staat een inputveld om een datum in te vullen. Hierin staat ook een knop om de kalender te tonen en hier een datum uit te kiezen. Deze kalender is niet met het toetsenbord te openen. Dit komt op meerdere pagina's voor.

  • Gevolg:

   De kalender is niet met het toetsenbord te openen

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   organisatie vraagt een plan van aanpak aan de leverancier om de issues op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 11-01-2025
 7. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
   • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
   • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, ""druk op de spatiebalk""), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
   • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
   • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
   • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.meierijstadbeweegt.nl/inloggen staat een formulier waar gegevens van de gebruiker ingevuld kunnen worden. Als bijvoorbeeld in de browser Chrome een verplicht invoerveld wordt leeg gelaten, verschijnt (na het drukken op de knop "Inloggen") de browserafhankelijke melding “Vul dit veld in”. Browserafhankelijke meldingen verdwijnen in sommige browsers (Chrome en de nieuwe Edge) na een paar seconden, waardoor er dus een tijdslimiet aanwezig is om de tekst van de melding te kunnen lezen. Dit geldt ook voor pagina https://www.meierijstadbeweegt.nl/registreren.

  • Gevolg:

   Browserafhankelijke meldingen verdwijnen in sommige browsers (Chrome en de nieuwe Edge) na een paar seconden, waardoor er dus een tijdslimiet aanwezig is om de tekst van de melding te kunnen lezen. Als je meer tijd nodig hebt om het te lezen, heb je dus een probleem

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   organisatie vraagt een plan van aanpak aan de leverancier om de issues op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 11-01-2025
 8. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina's van https://www.meierijstadbeweegt.nl/ is geen mechanisme aanwezig om de herhalende content over te slaan. Dit kan opgelost worden door een link op de pagina te plaatsen (skiplink) die de focus verplaatst naar de eerste unieke inhoud van de pagina. Deze link moet de eerste link van de pagina zijn. Deze link mag standaard verborgen zijn voor bezoekers, maar moet zichtbaar worden als de focus er op komt. Dit is van belang voor mensen die het toetsenbord gebruiken om te navigeren. Zij hoeven dan niet op iedere pagina door herhalende content zoals een menu te navigeren met de tabtoets.

  • Gevolg:

   . Dit is van belang voor mensen die het toetsenbord gebruiken om te navigeren. Zij hoeven dan niet op iedere pagina door herhalende content zoals een menu te navigeren met de tabtoets

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   organisatie vraagt een plan van aanpak aan de leverancier om de issues op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 11-01-2025
 9. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.meierijstadbeweegt.nl/ staan meerdere links met de linktekst “Meer informatie”, “Openingstijden” of “Lees verder”. Het linkdoel van deze links is niet duidelijk. Blinden kunnen een overzicht maken van alle links op een pagina en het moet dan uit de link blijken waar deze naar toe gaat. Dit is op te lossen door bijvoorbeeld meer informatie te zetten in het title-attribuut van het link element. Of de linktekst zelf specifieker te maken. Dit geldt ook voor de facebook links in de footer. Dit komt op meerdere pagina's voor. Bijvoorbeeld op pagina https://www.meierijstadbeweegt.nl/tickets de links met linktekst “Producten” en “Bestel nu”.

  • Gevolg:

   Blinden kunnen nu geen overzicht maken van alle links op een pagina en uit de link blijkt niet waar deze naar toe gaat.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   organisatie vraagt een plan van aanpak aan de leverancier om de issues op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 11-01-2025
 10. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina’s van https://www.meierijstadbeweegt.nl/ zijn geen meerdere manieren om een webpagina binnen een verzameling webpagina’s te vinden. Er is bijvoorbeeld geen zoekfunctie of sitemap. De enige manier om naar een webpagina te navigeren is via het menu en dan de links op de pagina’s.

  • Gevolg:

   mensen die behoefte hebben om de inhoud van de site op een andere manier te vidnen, kunnen dat nu niet

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   organisatie vraagt een plan van aanpak aan de leverancier om de issues op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 11-01-2025
 11. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina’s van https://www.meierijstadbeweegt.nl/ is de toetsenbordfocus niet zichtbaar als deze op het logo staat. Dit is van belang voor mensen die het toetsenbord gebruiken om een webpagina te bedienen en die wel het scherm kunnen zien, bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking. Zij moeten kunnen zien waar de focus op de pagina is.

   Op pagina https://www.meierijstadbeweegt.nl/zwembad-de-molen-hey is de focus niet zichtbaar als deze op het logo van Zwembad De Molen Hey staat.

  • Gevolg:

   Dit is van belang voor mensen die het toetsenbord gebruiken om een webpagina te bedienen en die wel het scherm kunnen zien, bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking. Zij moeten kunnen zien waar de focus op de pagina is.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   organisatie vraagt een plan van aanpak aan de leverancier om de issues op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 11-01-2025
 12. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.meierijstadbeweegt.nl/zwembad-de-molen-hey staat een inputveld om een datum in te vullen. Als bijvoorbeeld de dag focus heeft en hier wordt 4 tot en met 31 ingevuld verplaatst de focus automatisch naar de maand. Het automatisch geven van focus aan een ander element is een contextwijziging. En dat is niet toegestaan voor dit succescriterium. Deze contextwijziging mag pas voorkomen als dit van te voren is aangegeven of als de gebruiker dit zelf veroorzaakt door bijvoorbeeld op de tab toets te drukken. Dit komt op meerdere pagina's voor.

  • Gevolg:

   dit kan voor gebruikers verwarrend zijn

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   organisatie vraagt een plan van aanpak aan de leverancier om de issues op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 11-01-2025
 13. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.meierijstadbeweegt.nl/contact staat een inputformulier. Als er in het formulier een verkeerd e-mailadres wordt ingevuld, bijvoorbeeld test@ staat de melding “U heeft uw e-mailadres niet ingevuld”. Deze foutmelding klopt niet. Een goede foutmelding geeft aan waar de fout zit en bevat tekst die aangeeft dat er een fout is gemaakt. Een goede algemene foutmelding is bijvoorbeeld “Het veld e-mailadres is niet (goed) ingevuld”.

   Op onderstaande pagina’s staat een formulier. Als er een niks of onjuiste gegevens worden ingevuld, verschijnen er browserafhankelijke foutmeldingen. Deze foutmeldingen voldoen niet omdat ze maar tijdelijk blijven staan (in Chrome en Edge) en omdat de foutmelding een instructie is (Firefox, Chrome en Edge).

  • Gevolg:

   Een goede foutmelding geeft aan waar de fout zit en bevat tekst die aangeeft dat er een fout is gemaakt. dat is hier niet het geval en dat kan knap lastig zijn!

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   organisatie vraagt een plan van aanpak aan de leverancier om de issues op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 11-01-2025
 14. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.meierijstadbeweegt.nl/contact staat een formulier. In dit formulier zijn de meeste velden verplicht om in te vullen. Dit moet worden aangegeven boven aan het formulier.

   Dit geldt ook voor de pagina https://www.meierijstadbeweegt.nl/registreren.

   Op pagina https://www.meierijstadbeweegt.nl/zwembad-de-molen-hey staat een inputveld voor een datum zonder zichtbaar label. Dit veld heeft wel een label voor screenreaders, maar heeft ook een zichtbaar label nodig. Ook is een placeholder tekst hiervoor niet voldoende. Op pagina https://www.meierijstadbeweegt.nl/rooster zijn dit drie inputvelden zonder zichtbaar label.

  • Gevolg:

   als je niet wet welke verplichte velden je in moet vullen, dan is dat verschrikkelijk irritant, want dan krijg je steeds te zien dat het je ingevulde formulier net klopt!

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   organisatie vraagt een plan van aanpak aan de leverancier om de issues op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 11-01-2025
 15. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Parsefouten kunnen problemen veroorzaken voor hulpsoftware. Daarom wordt hier onder andere gekeken of alle elementen correct gesloten worden, alle gebruikte id’s uniek zijn en elementen goed genest zijn. Dit is ook te controleren via https://validator.w3.org/.

   Op de onderzochte pagina’s van https://www.meierijstadbeweegt.nl/ staan tussen de head-sectie en body-sectie een stray doctype en een stray start tag html. Deze tags horen alleen aan het begin van een html code, zoals op regel 1 en 2.

   Er zijn </p> tags gevonden waarvoor geen <p> tag is gevonden (stray end tag). Tussen de p-tags staan nog andere tags die niet zijn toegestaan.

   Op pagina https://www.meierijstadbeweegt.nl/contact staan binnen een elementen dubbele attributen ‘name’. Een attribuut moet uniek zijn binnen een element. (regels 173/174 en 187/188).

  • Gevolg:

   mensen die afhankelijk zijn van hulptechnologie, kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   organisatie vraagt een plan van aanpak aan de leverancier om de issues op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 11-01-2025
 16. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina’s van https://www.meierijstadbeweegt.nl/mijn-actieve-producten na het inzoomen naar 200% bij een resolutie van 1024x768 heeft het tweede menu (wat normaal aan de linkerkant staat) geen goede rol die door software te bepalen is. Dit is een div element die interactief is gemaakt door middel van JavaScript. Dit menu is nu ook niet te bereiken met het toetsenbord.

  • Gevolg:

   mensen die afhankelijk zijn van hulptechnologie kunnen nu niet bij de informatie

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij nemen contact op met de leverancier hoe en wanneer dit issue wordt opgepakt

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 11-01-2025
 17. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.meierijstadbeweegt.nl/contact kunnen tijdens het invullen foutmeldingen verschijnen. Deze moeten worden opgemaakt als statusbericht. Dit kan door role="alert" te gebruiken. Hulpsoftware kan dan aan een blinde voorlezen dat deze nieuwe content is verschenen op de pagina. Voor meer informatie over het gebruik van role="alert" zie pagina https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/aria/ARIA19. Een andere oplossing is om de focus te verplaatsen naar het eerste invoerveld met een foutmelding en het programmatisch koppelen van de foutmelding aan dat invoerveld, zodat de tekstuele foutmelding wordt meegedeeld als de toetsenbordfocus op het invoerveld met een fout landt.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan nu niet aan een blinde voorlezen dat deze nieuwe content is verschenen op de pagina

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   organisatie vraagt een plan van aanpak aan de leverancier om de issues op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Meierijstad heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209