Verklaring van mijn rechtspraak

Status toegankelijkheid https://portaal.rechtspraak.nl

De Rechtspraak is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 14-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing ontoereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

De Rechtspraak streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website mijn rechtspraak.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van De Rechtspraak is beschikbaar via de link https://www.rechtspraak.nl/paginas/toegankelijkheid.aspx

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door De Rechtspraak gepubliceerde informatie blijkt dat de website mijn rechtspraak gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver De Rechtspraak is gevorderd met de toegankelijkheid van mijn rechtspraak en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 21-07-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van De Rechtspraak.
Functie: Portefeuillehouder.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 14-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via digi.toegankelijkheid.ivo@rechtspraak.nl

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van De Rechtspraak

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website mijn rechtspraak : voldoet gedeeltelijk

De website mijn rechtspraak is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens De Rechtspraak dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/toegankelijkheid/toegankelijkheidscheck-portaal.a-rechtspraak.minjus.nl-20211103.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 03-11-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart De Rechtspraak dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Het label 'Zoek een dossier' is niet expliciet geassocieerd met het bijhorende invoerveld.

   Op de berichten pagina zijn nieuwe berichten dik gedrukt gemaakt. Visueel wordt dit nu gecommuniceerd maar in de code wordt deze informatie niet overgebracht naar hulpsoftware.

   Visueel is de naam van de ingelogde gebruiker een kop. In de code is dit echter geen kop (headingselement). Zie het menu.

  • Gevolg:

   Hierdoor is voor bijvoorbeeld blinde gebruikers niet duidelijk dat het invoerveld bedoeld is om een dossier te zoeken, welke berichten gelezen zijn en komen bijvoorbeeld blinde gebruikers niet langs de naam van de ingelogde gebruiker door langs de koppen te navigeren

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   invoerveld en label expliciet associëren. De naam van de ingelogde gebruiker in de code expliciet een kop maken. Ook niet-visueel communiceren wanneer een bericht nieuw is

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 2. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Als de website bekeken wordt in een schermresolutie van 1024 bij 768 en ingezoomd is op 200% dan is er een 'mobiel' menu beschikbaar. Wanneer dit menu wordt geopend zijn niet alle links meer zichtbaar die in dit menu staan.

  • Gevolg:

   Niet alle links in het menu zijn zichtbaar bij het genoemde zoomniveau

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   zorgen dat menu helemaal zichtbaar is op een breedte resolutie van 320 CSS pixels

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 3. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Als de website wordt bekeken op een breedte resolutie van 320 CSS pixels, dan verdwijnt (deels) de content van het mobiele menu wanneer deze is geopend.

  • Gevolg:

   deel van de content van het menu is niet beschikbaar bij bepaalde resolutie of zoomniveau

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   zorgen dat menu helemaal zichtbaar is op een breedte resolutie van 320 CSS pixels

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 4. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Let op: door de combinatie van citrix en de lokaal geïnstalleerd tool op de testlaptop om het contrast te meten, kan het zijn dat de resultaten van het contrast niet geheel accuraat zijn. Het is goed om deze nogmaals na te lopen.

   Op meerdere pagina's wordt gebruik gemaakt van een custom focus border om de toetsenbordfocus aan te geven bij interactieve elementen. Deze border heeft op meerdere plekken een te laag contrast. Bijvoorbeeld op de link 'navigatie inklappen' en 'Uitloggen'. Mogelijk komt dit op meerdere interactieve elementen voor op andere pagina's. De (default) zwarte border is in Microsoft Edge wel voldoende.

   De randen van de invoervelden op onderstaande pagina hebben een te laag contrast van 1,5:1 https://portaal.a-rechtspraak.minjus.nl/indienen/zaak

  • Gevolg:

   Mogelijk zien gebruikers hierdoor de randen van invoervelden niet en niet welk element de focus heeft

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Kleuren zijn aangepast, zodat het contrast voldoende is

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 5. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   De berichten op de 'Berichten' pagina zijn niet te selecteren met het toetsenbord wanneer de pagina ingezoomd wordt bekeken. Zowel op 1024 x 768 - 200% als op 320px.

  • Gevolg:

   Bij het genoemde zoomniveau kan de gebruiker niet met het toetsenbord berichten selecteren

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Zorgen dat berichten wel te selecteren zijn in het genoemde zoomniveau

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 6. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   De skiplink naar de hoofdcontent is pas de TWEEDE link. De link naar de hoofdcontent dient de eerste link van een pagina zijn. Dit komt op elke pagina voor.

  • Gevolg:

   Hierdoor moet bij het gebruik van hulpsoftware of toetsenbord eerst de eerste link gepasseerd worden voordat naar de hoofdcontent geskipt kan worden

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   skiplink eerste link maken op pagina's

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 7. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Wanneer je op de berichten pagina met het toetsenbord naar een bericht navigeert en deze opent met 'enter' is de eerstvolgende focus in het zojuist geopende bericht. Na het laatste interactieve element in het geopende bericht moet de focus weer 'terug' naar het overzicht van de berichten. Dat gebeurt op dit moment niet.

  • Gevolg:

   Toetsenbordgebruikers zijn niet meer in het berichtenoverzicht

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Toevoegen van een (onzichtbare) link waarmee toetsenbordgebruikers de keuze krijgen terug te gaan naar de berichtenlijst of door te gaan naar de footer

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 8. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Het logo van de rechtspraak heeft een alternatieve tekst. Dat is goed. Echter staat deze afbeelding in een link. Hierdoor moet het linkdoel van deze 'link' ook duidelijk zijn voor gebruikers met hulpsoftware. Denk bijvoorbeeld aan het toevoegen van de tekst 'naar home' aan de alternatieve tekst. 'Logo - De Rechtspraak - naar home'.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers van hulpsoftware is het linkdoel onduidelijk

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   alt-tekst afbeelding aanpassen zodat linkdoel duidelijk is

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 9. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Bij het zoeken van zaakdossiers de visuele naam van het invoerveld 'zoek op zaaknummer' komt niet overeen met de toegankelijkheidsnaam 'zoeknummer'.

  • Gevolg:

   Hierdoor weten gebruikers van hulpmiddelen mogelijk niet dat het hier gaat om het invoeren van een zaaknummer om op te zoeken.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   toegankelijkheidsnaam verwijderen, zodat het visuele label ook aan gebruikers van hulpsoftware wordt doorgegeven

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 10. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Er is een verkeerde code gegeven voor de taal van de pagina. Bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware krijgen hierdoor de pagina in een verkeerde taal voorgelezen.

  • Gevolg:

   Bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware krijgen hierdoor de pagina in een verkeerde taal voorgelezen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   taalattribuut overal aanpassen naar Nederlands

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 11. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Bij het veld 'zoek een dossier' staat een instructie in de placeholdertekst. Deze placeholdertekst is niet altijd beschikbaar voor alle gebruikers. Wanneer er tekst in het veld staat is deze tekst niet meer beschikbaar. Zorg dat deze instructie voor alle gebruikers altijd zichtbaar is. Bijvoorbeeld door deze instructie bij het veld zelf te plaatsen in tekst.

  • Gevolg:

   de instructie is niet beschikbaar wanneer er tekst in het veld staat

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Instructie elders plaatsen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 12. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

  • Oorzaak:

   Bij het indienen van een zaak wordt een instructie in de foutmelding aan de gebruikers gegeven bij het foutief invullen van het e-mail adres invoerveld. Dit is geen duidelijke instructie. Denk aan het toevoegen van een suggestie hoe gebruikers dit veld wel goed in kunnen vullen. Bijvoorbeeld 'Gebruik het formaat naam@domein.nl'.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers is het mogelijk niet duidelijk hoe de invoer te verbeteren

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Aanpassing van de foutmelding in een duidelijke instructie

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 13. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Op de berichten pagina bevindt zich een spinner met het bericht 'de berichten worden opgehaald'. Deze statusupdate kan op dit moment niet programmatisch worden bepaald. Dit komt mogelijk voor op meerdere pagina's waar dit of dit soort statusberichten voorkomen.

   Bij het indienen van een dossier en bij het ophalen van dossiers verschijnt een spinner met het bericht 'de dossiers worden opgehaald'. Deze statusupdate kan op dit moment niet programmatisch worden bepaald. Dit komt mogelijk voor op meerdere pagina's waar dit of dit soort statusberichten voorkomen.

   Als een veld van een de formulieren niet goed wordt ingevuld dan verschijnt een melding hierover. Deze statusupdate kan op dit moment niet programmatisch worden bepaald. Zie de melding wanneer je een bestand toevoegt en deze niet aan de eisen voldoet.

   Wanneer je een zaak indient verschijnt er een pop-up in beeld. Wanneer je vervolgens bevestigd dat je wilt indienen verschijnt er een spinner (laden icoon). Dit is een statusupdate. Deze statusupdate kan op dit moment niet programmatisch worden bepaald. https://portaal.a-rechtspraak.minjus.nl/indienen/zaak

   Wanneer je op onderstaande pagina een bericht indient verschijnt er een pop-up in beeld. Wanneer je vervolgens bevestigd dat je wilt indienen verschijnt er een spinner (laden icoon). Dit is een statusupdate. Deze statusupdate kan op dit moment niet programmatisch worden bepaald. https://portaal.a-rechtspraak.minjus.nl/indienen/bericht

   Wanneer je op onderstaande pagina zoekt op een zaaknummer en er zijn geen resultaten, dan verschijnt er een melding in beeld 'Geen dossiers gevonden. Controleer uw zoekterm en probeer het opnieuw'. Dit is een statusupdate. Deze statusupdate kan op dit moment niet programmatisch worden bepaald.

  • Gevolg:

   Hulptechnologieën kunnen zo de berichten niet aan gebruikers tonen zonder dat ze de focus krijgen

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Zorgen dat de statusupdate programmatisch kan worden bepaald

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die De Rechtspraak heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20240424