Verklaring van Klimaatinspiratie Utrecht

Status toegankelijkheid https://klimaatinspiratieutrecht.nl

Provincie Utrecht is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 02-11-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Provincie Utrecht streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Klimaatinspiratie Utrecht.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Provincie Utrecht is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register?w=provincie+utrecht

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Provincie Utrecht gepubliceerde informatie blijkt dat de website Klimaatinspiratie Utrecht gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Provincie Utrecht is gevorderd met de toegankelijkheid van Klimaatinspiratie Utrecht en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 01-02-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Provincie Utrecht .
Functie: Concernmanager Domein Bestuurs- en Directieondersteuning.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 02-11-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via website@provincie-utrecht.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.formdesk.com/provincieutrecht1/V2_OverigeKlachtMelding?test=true.

Aanvullende informatie van Provincie Utrecht

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 30-11-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Klimaatinspiratie Utrecht : voldoet gedeeltelijk

De website Klimaatinspiratie Utrecht is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Provincie Utrecht dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://drive.google.com/drive/folders/17CMteTVX9dezQd8oDcp3LzA0YNL0Ccnq?usp=sharing
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 07-03-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Provincie Utrecht dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op de volgende pagina staat een informatieve afbeelding, zonder tekstueel alternatief. Zie https://protect-de.mimecast.com/s/roX4Cr2jq6U8QJnpILaf5u?domain=klimaatinspiratieutrecht.nl De afbeelding met het logo en slogan tekst "bringing climate solutions home" in de afbeelding.

   Op de volgende pagina staat een decoratieve afbeelding zonder leeg alt-attribuut. Aangezien deze afbeelding decoratief is moet het alt-attribuut zonder waarde geplaatst worden. Op deze manier kan de afbeelding voor hulpsoftware genegeerd worden. Zie pagina https://protect-de.mimecast.com/s/EE11CvQnxkI7wVLGuEA_g7?domain=klimaatinspiratieutrecht.nl de achtergrondafbeelding aan de start van de pagina,

   • de achtergrond afbeeldingen voor de 19 "impactvolle oplossingen" en
   • de decoratieve afbeeldingen bij de blokken onder "Klimaat is meer dan CO2" Vergelijkbare problemen komen ook op andere pagina's voor. Zie bijvoorbeeld ook pagina's:
   • https://protect-de.mimecast.com/s/EBv3Cw0oyltGlrV7FXokR7?domain=klimaatinspiratieutrecht.nl De achtergrondafbeelding van een grafiek.
   • https://protect-de.mimecast.com/s/roX4Cr2jq6U8QJnpILaf5u?domain=klimaatinspiratieutrecht.nl De grote afbeelding van "Drawdown Utrecht ...".
   • https://protect-de.mimecast.com/s/mL9bCx6pzmS1ENRys0uNzJ?domain=klimaatinspiratieutrecht.nl De afbeelding van "Drawdown Utrecht Elektriciteit".

   Deze problemen dienen waarschijnlijk zowel met techniek als redactie opgelost te worden.

   Op de website komen afbeeldingen voor als enige content van een interactief element, zonder tekst alternatief. Hierdoor heeft het element, bijvoorbeeld een link of knop, geen naam.

   • Zie de link naar de startpagina met logo van "Drawdown Utrecht", in de website header,
   • de knop, met 3 strepen, om de website navigatie te openen en
   • de link naar Linkedin met een svg logo van Linkedin, in de website footer. Zo zijn er binnen de website per pagina vergelijkbare problemen te vinden. Deze problemen dienen zeer waarschijnlijk met techniek opgelost te worden, mogelijk met hulp van redactie. Dit probleem is direct gerelateerd aan succescriteria "Linkdoel" (2.4.4) en "Naam, rol en waarde" (4.1.2) voor het geven van een goede naam aan interactieve elementen.

   Op de website komen interactieve diagrammen en grafieken voor zonder toegankelijk tekstueel alternatief voor de visueel gepresenteerde data. Zie:

   • https://protect-de.mimecast.com/s/AyWuCywqAncrOV2guvMRMk?domain=klimaatinspiratieutrecht.nl https://protect-de.mimecast.com/s/zcz2Cz6r4oSMWVw3cW0dOA?domain=klimaatinspiratieutrecht.nl https://protect-de.mimecast.com/s/XPsPCA6RXxSNpqlgh1ZuhE?domain=klimaatinspiratieutrecht.nl https://protect-de.mimecast.com/s/WZ0aCBrVXyS7W2R1uX9Ieu?domain=klimaatinspiratieutrecht.nl betreft content van de derde partij software "Flourish".
  • Gevolg:

   Informatie in afbeeldingen wordt niet goed gepresenteerd.

  • Alternatief:

   Neem contact op met website@provincie-utrecht.nl.

  • Maatregel:

   Informatieve afbeeldingen worden voorzien van en tekstalternatief.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-11-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Er zijn html koppen gebruikt voor content, wat geen kopinhoud is. Zie pagina https://protect-de.mimecast.com/s/EE11CvQnxkI7wVLGuEA_g7?domain=klimaatinspiratieutrecht.nl de <h4> koppen gebruikt voor het woord "Mton" of "Mt" in de presentatie onder "Welke klimaatoplossingen hebben een grote potentie in Utrecht?".

   • de <h4> koppen gebruikt onder "Drawdown Utrecht Oplossingen" zoals "Elektriciteit". Hier zit geen content onder.

   Deze content problemen dienen waarschijnlijk met techniek en redactie opgelost te worden.

   Op de volgende pagina staat een complexe tabel met zowel kolom- als rijkoppen. De rijkoppen zijn niet opgemaakt met een <th>-element en bijhorende scope-attribuut. Het scope-attribuut is in ieder geval nodig wanneer het om een rijkop gaat. Het opmaken van tabelkoppen, helpt de gebruiker van hulpsoftware zich beter te oriënteren binnen de tabel. Zie bijvoorbeeld pagina:

   • https://protect-de.mimecast.com/s/EBv3Cw0oyltGlrV7FXokR7?domain=klimaatinspiratieutrecht.nl De tabellen opgemaakt onder "19 klimaatoplossingen". De eerste kolom in de tabel body <tbody>, kan opgemaakt worden als rijkoppen.

   Dit kan waarschijnlijk opgelost worden met redactie onder begeleiding van techniek.

   Op de volgende pagina zijn formulier elementen gevonden die niet zijn opgemaakt als invoer element, bijvoorbeeld <input>.

   Zie pagina https://protect-de.mimecast.com/s/jzDrCDqXZAt5YGJ1sXdCKk?domain=klimaatinspiratieutrecht.nl Keuze invoer zonder opmaak <input type="radio">, onder de groep met "Alle Baseline".

   • Keuze invoer zonder opmaak <input type="radio">, onder groepen zoals "Isolatie"

   Op dezelfde pagina, https://protect-de.mimecast.com/s/RaZaCEqYXBt34X0mh0b-NB?domain=klimaatinspiratieutrecht.nl, is het <label>-element gebruikt als label voor een groep van keuzevelden, in plaats van een <legend> binnen een <fieldset>. Zie bijvoorbeeld de groep onder "Bebouwde omgeving", met groepsnaam "Isolatie".

   Deze problemen moeten waarschijnlijk worden opgelost met techniek.

  • Gevolg:

   Verkeerd gebruikte koppen zorgen voor foutief voorgelezen inhoud.

  • Alternatief:

   Neem contact op met website@provincie-utrecht.nl.

  • Maatregel:

   Aanpassing van koppen en verwijdering van lege.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-11-2022
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   De website bevat content blokken waarvan een deel van de content boven de kop van het contentblok in de leesvolgorde voorkomt. Met content wordt bedoeld een afbeelding met een ingevuld alt attribuut (alt=”een beschrijving van de afbeelding”) of zonder alt, een tekst zoals een datum, een categorie en kernwoord en dergelijke die informatie geven horende onder de beschrijvende kop. Zie bijvoorbeeld de pagina https://protect-de.mimecast.com/s/EE11CvQnxkI7wVLGuEA_g7?domain=klimaatinspiratieutrecht.nl De content onder de kop "Drawdown Utrecht Oplossingen"

   • De blokken content onder de kop "Klimaat is meer dan CO2". De afbeelding boven de kop.

   Deze problemen kunnen waarschijnlijk opgelost worden zowel met techniek als met redactie.

  • Gevolg:

   Niet alle info is goed begrijpelijk omdat de kop volgt op de inhoud van een blok.

  • Alternatief:

   Neem contact op met website@provincie-utrecht.nl.

  • Maatregel:

   De leesvolgorde wordt aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-11-2022
 4. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Binnen de website zijn grafieken en of diagrammen gevonden, waarvan het onderscheid tussen de verschillende data enkel met kleur is aangegeven. Zie bijvoorbeeld pagina https://protect-de.mimecast.com/s/jzDrCDqXZAt5YGJ1sXdCKk?domain=klimaatinspiratieutrecht.nl De grafiek "Carbon Reduction Visualizer". De grafiek is enkel in kleur te onderscheiden, ook is er geen legenda aanwezig. Dit maakt het moeilijk de grafiek te begrijpen.

   Dit kan waarschijnlijk opgelost worden in de techniek.

  • Gevolg:

   Informatie door middel van kleur alleen wordt niet voorgelezen.

  • Alternatief:

   Neem contact op met website@provincie-utrecht.nl.

  • Maatregel:

   De info uit kleur wordt ook zo gepresenteerd dat het is voor te lezen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-11-2022
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Veel teksten hebben een te laag contrast met de achtergrond. Wanneer het contrast te laag is, kan tekst slecht leesbaar zijn voor bezoekers met een visuele beperking. Het contrast moet bij tekst minstens 4,5:1 zijn. Is de tekst groter dan 18 punt (=24 pixels) of 14 punt (=18,66 pixels) in combinatie met dik gedrukt dan dient het contrast ten minstens 3:1 te zijn.

   Zie bijvoorbeeld pagina https://protect-de.mimecast.com/s/EE11CvQnxkI7wVLGuEA_g7?domain=klimaatinspiratieutrecht.nl De koptekst "Provincie Utrecht naar een regeneratief klimaatplan" heeft een wisselend te lage contrastverhouding van 1.9-3.0:1,

   • De grotere tekst in de gekleurde blokken onder "Potentie Utrecht 2030" heeft een wisselend te lage contrastverhouding van 1.6-2.9:1.
   • De koptekst "Drawdown Utrecht Oplossingen" en paragraaftekst hebben een te lage contrastverhouding van 1.9:1.

   Zo zijn er meer voorbeelden. Zie bijvoorbeeld pagina's:

   • https://protect-de.mimecast.com/s/xiRQCGR1XEU13XOmsOUfTE?domain=klimaatinspiratieutrecht.nl https://protect-de.mimecast.com/s/AyWuCywqAncrOV2guvMRMk?domain=klimaatinspiratieutrecht.nl https://protect-de.mimecast.com/s/lLTPCJ84KRCq9MARI3CZJd?domain=klimaatinspiratieutrecht.nl problemen moeten waarschijnlijk worden opgelost met techniek.
  • Gevolg:

   Te laag contrast zorgt voor slechte leesbaarheid.

  • Alternatief:

   Neem contact op met website@provincie-utrecht.nl.

  • Maatregel:

   De contrastwaarde wordt bijgesteld.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-11-2022
 6. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Als de website bekeken wordt in een schermresolutie van 1024 bij 768 en met de browser ingezoomd wordt op 200% om de tekst te vergroten, dan valt er content buiten beeld. Er is ook geen manier om de content te scrollen. Zie bijvoorbeeld pagina's:

   • https://protect-de.mimecast.com/s/aR4gCK8g7RC27pMlIw-44c?domain=klimaatinspiratieutrecht.nl Het blok met statistische data van klimaatoplossingen

   Opmerking: Wanneer geprobeerd wordt de tekst te vergroten aan de hand van browser font instellingen, of gebruikersinstellingen, dan is het niet mogelijk tekst te vergroten. Omdat het inzoomen met browsers een standaard aanwezige functionaliteit is, wordt dit beschouwd als toegankelijk alternatief. We adviseren wel te voorkomen gebruikersinstellingen te negeren. Houd hier rekening mee door geen absolute waarden te gebruiken voor font grootte (px, cm, pt), maar relatieve waarden zoals em, rem, %.

  • Gevolg:

   Inzoomen maakt info onzichtbaar.

  • Alternatief:

   Neem contact op met website@provincie-utrecht.nl.

  • Maatregel:

   Schalen wordt bijgesteld zodat alle info beschikbaar blijft.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-11-2022
 7. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op de website komt een variatie van het logo voorbij. Hierbij is ook slogan tekst opgenomen in het logo. Het advies is deze teksten op zijn minst in het alt-attribuut van de afbeelding op te nemen. Het is beter om een bijschrift van de volledige tekst onder de afbeelding te plaatsen, zodat visueel beperkte gebruikers de tekst kan vergroten zonder kwaliteitsverlies. Zie ook gerelateerd succescriterium "Niet tekstuele content" (1.1.1). Zie bijvoorbeeld pagina https://protect-de.mimecast.com/s/b_7WCLZj1RURB8wAUNq4Oe?domain=klimaatinspiratieutrecht.nl kan waarschijnlijk opgelost worden door redactie.

  • Gevolg:

   Tekstuele info is niet overal beschikbaar als pagina's worden voorgelezen.

  • Alternatief:

   Neem contact op met website@provincie-utrecht.nl.

  • Maatregel:

   Alt-tekst wordt toegevoegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-11-2022
 8. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Als de website wordt bekeken op een breedte resolutie van 320 CSS pixels, dan verdwijnt (deels) de content bij "Potentie Utrecht 2030" op pagina https://protect-de.mimecast.com/s/sosrCMZkK6UqBmkgIMYEo4?domain=klimaatinspiratieutrecht.nl de website wordt bekeken op een breedte resolutie van 320 CSS pixels, dan verdwijnt (deels) de links naar gerelateerde pagina's, zoals "Mobiliteit" op pagina https://protect-de.mimecast.com/s/MIryCNOlKRF0kyPAuvSOvV?domain=klimaatinspiratieutrecht.nl de website wordt bekeken op een breedte resolutie van 320 CSS pixels, is er extra functionaliteit en content beschikbaar die niet aanwezig is bij resoluties hoger dan 781 CSS pixels. Zie pagina https://protect-de.mimecast.com/s/RaZaCEqYXBt34X0mh0b-NB?domain=klimaatinspiratieutrecht.nl/

  • Gevolg:

   Bij schermvergroting wordt info onzichtbaar.

  • Alternatief:

   Neem contact op met website@provincie-utrecht.nl.

  • Maatregel:

   De reflow wordt zo bijgesteld dat alle content zichtbaar blijft.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-11-2022
 9. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op de website komt niet tekstuele content voor, gepresenteerd met een te lage contrastverhouding met omliggende content. Wanneer het contrast te laag is, kan content slecht waarneembaar zijn voor bezoekers met een visuele beperking. Hierdoor kunnen deze gebruikers moeite hebben met het begrijpen van de informatie en relaties die aan de hand van presentatie worden overgebracht. Het contrast van de visueel gepresenteerde niet tekstuele content moet ten minste 3:1 zijn. Dit zijn bijvoorbeeld randen, een achtergrond, een begeleidend icoon of onderstreping.

   Zo komen er problemen voor bij knoppen. Zie bijvoorbeeld pagina https://protect-de.mimecast.com/s/EE11CvQnxkI7wVLGuEA_g7?domain=klimaatinspiratieutrecht.nl de achtergrond van de klikbare bollen onder "Welke klimaatoplossingen hebben een grote potentie in Utrecht?", hebben een wisselend te lage contrastverhouding van 1.5-2.5:1 met omliggende achtergrond,

   • de achtergrond van de navigatie knoppen onder de kaart bij "Welke klimaatoplossingen hebben een grote potentie in Utrecht?", hebben een te lage contrastverhouding van 1.8:1 met omliggende achtergrond. Ook het icoon van de knoppen, heeft een te lage contrast verhouding met de eigen achtergrond.
   • De randen van de knop bij "Drawdown Utrecht Oplossingen", heeft een te lage contrastverhouding van 1.8:1 met omliggende achtergrond.

   Zo komen vergelijkbare problemen ook voor op andere pagina's. Zie bijvoorbeeld pagina's:

   • https://protect-de.mimecast.com/s/hU3nCOgmXRip1QZJi3uAjh?domain=klimaatinspiratieutrecht.nl https://protect-de.mimecast.com/s/aXGYCPjnK8CKzVNOuwZUoi?domain=klimaatinspiratieutrecht.nl en
   • https://protect-de.mimecast.com/s/adYhCQkoKRSkvZl8hg05h3?domain=klimaatinspiratieutrecht.nl komen er ook website brede problemen voor bijvoorbeeld bij:
   • het icoon / de strepen van de menuknoppen in de header om een menu te open en
   • het icoon voor de link naar de linkedin pagina onder in de website footer.

   Zo zijn er ook grafieken en diagrammen met een te laag contrast tussen de verschillende presentaties van de data en achtergrond. Zie bijvoorbeeld pagina's:

   • https://protect-de.mimecast.com/s/XPsPCA6RXxSNpqlgh1ZuhE?domain=klimaatinspiratieutrecht.nl https://protect-de.mimecast.com/s/AyWuCywqAncrOV2guvMRMk?domain=klimaatinspiratieutrecht.nl https://protect-de.mimecast.com/s/rEnhCRlpK7Hv4Z0JU6aXrw?domain=klimaatinspiratieutrecht.nl problemen zijn waarschijnlijk op te lossen met techniek en/of redactie.
  • Gevolg:

   De tekst is deels niet goed leesbaar.

  • Alternatief:

   Neem contact op met website@provincie-utrecht.nl.

  • Maatregel:

   De contrastwaarde wordt bijgesteld.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-11-2022
 10. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Bij het instellen van witruimte tussen letters (0.12x), woorden (0.16x), leesregels (1.5x) en paragraven (2x) ten opzichte van de font grootte, zoals beschreven bij dit succescriterium is een deel van de website niet goed waarneembaar.

   Zie bijvoorbeeld op pagina https://protect-de.mimecast.com/s/gIefCqQgp9I8YwkDIvMqfD?domain=klimaatinspiratieutrecht.nl/ het content blok met statistische klimaat oplossingsdata van de "vijf impact sectoren". Content in dit blok valt over elkaar heen.

   Wanneer de website met deze instellingen in combinatie met kleine schermweergaven (tot 781 css pixels) getoond wordt, dan valt er structureel content weg.

   Zie bijvoorbeeld de links in de website footer.

   Zie bijvoorbeeld de menuknop om de navigatie te openen in de website header. Deze valt deels buiten het scherm.

  • Gevolg:

   Meer witruimte zorgt ervoor dat de info niet goed zichtbaar is.

  • Alternatief:

   Neem contact op met website@provincie-utrecht.nl.

  • Maatregel:

   De mogelijkheid witruimte aan te passen wordt zo verbeterd dat er geen info verborgen wordt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-11-2022
 11. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   De bol-knoppen bij "Welke klimaatoplossingen hebben een grote potentie in Utrecht?", laat een tooltip met tekst verschijnen door het plaatsen van de muiscursor of toetsenbord focus op deze content. De nieuw verschenen content, bedekt visueel andere content, die hierdoor niet meer zichtbaar is. De verschenen content kan niet verwijderd worden zonder het verplaatsen van de muiscursor of toetsenbord focus (verwijderbaar). De verschenen content kan niet bereikt worden met de muiscursor (muis aanwijsbaar). Relevante content blijft niet aanhoudend zichtbaar tot na het verwijderen van de muiscursor, toetsenbord focus of zichtbaarheid door de gebruiker (aanhoudend). Hierdoor is de content niet toegankelijk voor bijvoorbeeld fysiek / motorisch- en visueel beperkte gebruikers, doordat bestaande content niet zichtbaar is of nieuw verschenen content niet bedienbaar en/of bereikbaar is voor (hulp)technologie. Zie pagina https://protect-de.mimecast.com/s/5OpcCVvw29SxqQk7hPVP0l?domain=klimaatinspiratieutrecht.nl vergelijkbaar probleem is te vinden bij de grafiek "Carbon Reduction Visualizer", waarbij er een tooltip met tekst verschijnt door de muiscursor op de grafiek data te plaatsen. Zie pagina https://protect-de.mimecast.com/s/-IgBCWPxKRS5roX2sQXEyS?domain=klimaatinspiratieutrecht.nl problemen zijn waarschijnlijk op te lossen met techniek.

  • Gevolg:

   Tooltips bedekken tekst en zijn niet met het toetsenbord te sluiten. Daarmee wordt info geopend die niet meer is te sluiten.

  • Alternatief:

   Neem contact op met website@provincie-utrecht.nl.

  • Maatregel:

   De tooltips worden zo ingericht dat ze met een toetsenbord zijn te sluiten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-11-2022
 12. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op de website is een knop in de website header om het website menu te tonen gevonden, die niet bedienbaar is met het toetsenbord door het gebruik van niet-interactieve HTML elementen. Er is een toetsenbord toegankelijk alternatief van het menu in de website footer. De menu items in het visueel verborgen menu zijn nog wel bedienbaar. Dit is afgekeurd onder succescriteria "Focus volgorde" (2.4.3) en "Focus zichtbaar" (2.4.7).

   Zo zijn er problemen gevonden zonder toegankelijk alternatief op pagina https://protect-de.mimecast.com/s/gIefCqQgp9I8YwkDIvMqfD?domain=klimaatinspiratieutrecht.nl/. Bijvoorbeeld:

   • De bol knoppen bij "Welke klimaatoplossingen hebben een grote potentie in Utrecht?" om een specifieke klimaatoplossing te tonen,
   • De knoppen bij "Welke klimaatoplossingen hebben een grote potentie in Utrecht?" om tussen de klimaatoplossingen te bladeren,
   • De knoppen bij "Drawdown Utrecht Oplossingen" die extra content uitklappen over een specifieke milieuoplossing

   Zo zijn er op de website vergelijkbare voorbeelden te vinden waar je wel de muis kan gebruiken, maar niet het toetsenbord. Bijvoorbeeld ook op pagina's:

   • https://protect-de.mimecast.com/s/AyWuCywqAncrOV2guvMRMk?domain=klimaatinspiratieutrecht.nl https://protect-de.mimecast.com/s/XPsPCA6RXxSNpqlgh1ZuhE?domain=klimaatinspiratieutrecht.nl https://protect-de.mimecast.com/s/2x7rCXQyXRIXErD1fNjpGM?domain=klimaatinspiratieutrecht.nl
  • Gevolg:

   Niet alle knoppen zijn met een toetsenbord bedienbaar.

  • Alternatief:

   Neem contact op met website@provincie-utrecht.nl.

  • Maatregel:

   De knopbediening met het toetsenbord wordt ingesteld.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-11-2022
 13. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Opmerking: De enige herhalende content voor de hoofdcontent van een pagina is de header van de website met maximaal 3 menu items. Het is niet nodig om deze te kunnen overslaan door het geringe aantal en is daarom niet afgekeurd. Bij meer dan 3 herhalende items is het nodig direct naar de website hoofdcontent te kunnen navigeren. Wij adviseren wel alsnog om een link naar de hoofdcontent toe te voegen als eerste link aan elke pagina. Omdat de paar links wel als herhalende content gezien kan worden. Zorg dat deze link ook voldoet aan de richtlijnen voor een toegankelijke website.

   Op de volgende set van pagina’s staat een herhalend blok met links voor de hoofd content, waarvoor geen functionaliteit aanwezig is om deze over te slaan. Zie alle pagina's beginnend met url https://protect-de.mimecast.com/s/2x7rCXQyXRIXErD1fNjpGM?domain=klimaatinspiratieutrecht.nl/. Het gaat om het navigatie blok met eerste link "Elektriciteit".

   Deze problemen kunnen waarschijnlijk worden opgelost met techniek.

  • Gevolg:

   Je loopt op alle pagina's opnieuw door de menu's heen omdat je ze niet kunt overslaan.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We bekijken even hoeveel werk het kost skiplinks aan te brengen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-11-2022
 14. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Het uitklapbare website menu is schermvullend en valt over de pagina content. Nu is het mogelijk om de toetsenbord focus buiten het menu door te verplaatsen naar componenten die niet zichtbaar zijn. Het verplaatsen van toetsenbord focus moet voor alle gebruikers volgbaar zijn en binnen het menu blijven totdat deze is gesloten. Daarnaast zijn de menu items ook toetsenbord toegankelijk terwijl het menu gesloten is en niet zichtbaar. Zorg dat menu items geen focus kunnen ontvangen wanneer het menu gesloten is. Zie ook gerelateerd succescriterium "Focus zichtbaar" (2.4.7)

   Deze problemen moeten waarschijnlijk worden opgelost met techniek.

  • Gevolg:

   Het is niet duidelijk waar je je bevindt als je als slechtziende met tabknop of muis door de menus loopt.

  • Alternatief:

   Neem contact op met website@provincie-utrecht.nl.

  • Maatregel:

   De focus wordt aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-11-2022
 15. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op de website staan meerdere links met dezelfde linktekst zonder directe link context zoals omliggende paragraaf-tekst. Geef een duidelijk beschrijvende linktekst mee of plaats de link in een lopende zin. Gebruikers van hulpsoftware kunnen het doel van de links dan ook sneller achterhalen.

   Zie bijvoorbeeld op pagina https://protect-de.mimecast.com/s/gIefCqQgp9I8YwkDIvMqfD?domain=klimaatinspiratieutrecht.nl/ de "Lees meer" links onder "Drawdown Utrecht Oplossingen" in de content blokken.

   Daarnaast zijn er ook links gevonden, zonder naam. Zie bijvoorbeeld de link met het website logo "Drawdown Utrecht" in de website header. Deze zijn afgekeurd onder Succescriterium "Naam, Rol en Waarde" (4.1.2).

   Opmerking: Zie ook op pagina https://protect-de.mimecast.com/s/9ZEBCY7zYRfLVBpQu5It38?domain=klimaatinspiratieutrecht.nl de "Lees Meer" links in de content blokken onder "Drawdown Utrecht Oplossingen". Deze links hebben een extra beschrijvende tekst in het title-attribuut opgenomen en is daarom niet afgekeurd. We raden het wel aan om het doel van de link ook duidelijk visueel te presenteren, zodat het linkdoel voor iedere gebruiker op gelijke manier te achterhalen is.

   Deze problemen kunnen waarschijnlijk met techniek opgelost worden.

  • Gevolg:

   Het is niet duidelijk waar je naartoe gaat als je op een link klikt.

  • Alternatief:

   Neem contact op met website@provincie-utrecht.nl.

  • Maatregel:

   We passen de links aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-11-2022
 16. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Binnen de website zijn interactieve elementen waarvan de focus niet zichtbaar is. Zie bijvoorbeeld:

   • https://protect-de.mimecast.com/s/aR4gCK8g7RC27pMlIw-44c?domain=klimaatinspiratieutrecht.nl De toetsenbord focus van links, zoals "Draag bij aan deze oplossingen", is niet zichtbaar.
   • Knoppen in de website header
   • Links en knoppen in de website footer Dit probleem komt op elke pagina voor.

   Deze problemen kunnen waarschijnlijk opgelost worden met techniek.

  • Gevolg:

   Slechtzienden zien bij navigatie niet waar ze zich op de pagina bevinden.

  • Alternatief:

   Neem contact op met website@provincie-utrecht.nl.

  • Maatregel:

   We passen de focusranden aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-11-2022
 17. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   In het HTML element is een verkeerde taalcode gegeven voor de taal van de pagina. Bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware krijgen hierdoor de pagina in een verkeerde taal voorgelezen. Taal is ingesteld als Amerikaans Engels (en-US). Dit komt op alle pagina's voor behalve https://protect-de.mimecast.com/s/VbnECZ8AGRC5KB8Es2eXqD?domain=klimaatinspiratieutrecht.nl. Deze pagina is niet aangepast voor Nederlandse bezoekers.

   Dit probleem kan waarschijnlijk opgelost worden door redactie en/of techniek.

  • Gevolg:

   Pagina's worden in de verkeerde taal voorgelezen.

  • Alternatief:

   Neem contact op met website@provincie-utrecht.nl.

  • Maatregel:

   We passen de taalcode van de site aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-11-2022
 18. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   De volgende pagina's hebben anderstalige teksten terwijl de hoofdtaal van de pagina Nederlands is. Zorg ervoor dat deze anderstalige teksten een taalidentificatie krijgen door middel van het lang attribuut met juiste taalcode. Zie bijvoorbeeld:

   • https://protect-de.mimecast.com/s/mL9bCx6pzmS1ENRys0uNzJ?domain=klimaatinspiratieutrecht.nl Het diagram van Flourish heeft een bijschrift in Engels "A Flourish hierarchy chart",
   • https://protect-de.mimecast.com/s/65G0C160pDSMJWB1cZeeTf?domain=klimaatinspiratieutrecht.nl Vergelijkbare Engelstalige bijschrift bij een diagram van Flourish.

   Dit probleem kan waarschijnlijk opgelost worden met redactie en/of techniek.

  • Gevolg:

   Passages worden niet in de juiste taal voorgelezen.

  • Alternatief:

   Neem contact op met website@provincie-utrecht.nl.

  • Maatregel:

   We passen de html code aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-11-2022
 19. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op de website komen een aantal pagina's voor met fouten in de broncode, die effect kunnen hebben op de toegankelijkheid van de pagina. Het gaat hier om bijvoorbeeld fouten als: niet correct gesloten elementen of verkeerd geneste elementen, verkeerde attribuut waarden en niet unieke of lege id waarden. Gebruik een validatie tool zoals https://protect-de.mimecast.com/s/ODTeC28yqECp5yZviwBnVr?domain=validator.w3.org van het World Wide Web Consortium, om de HTML te controleren.

   Zie bijvoorbeeld pagina's:

   • https://protect-de.mimecast.com/s/TSFxC36zrGSpDN9wi3WCWu?domain=klimaatinspiratieutrecht.nl https://protect-de.mimecast.com/s/xiRQCGR1XEU13XOmsOUfTE?domain=klimaatinspiratieutrecht.nl https://protect-de.mimecast.com/s/dAlbC46AvJSB4k9yIvpkSh?domain=klimaatinspiratieutrecht.nl problemen kunnen waarschijnlijk opgelost worden met techniek.
  • Gevolg:

   HTML fouten zorgen voor het slecht voorlezen van pagina's.

  • Alternatief:

   Contact opnemen met website@provincie-utrecht.nl

  • Maatregel:

   De code wordt gecontroleerd en aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-11-2022
 20. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op de website komen veel klikbare componenten voor zonder juiste rol en zonder naam. Er is een niet semantisch HTML element gebruikt en/of er is met JavaScript functionaliteit toegevoegd. Zie bijvoorbeeld:

   • De knop om het menu te tonen en andere knoppen om content uit te klappen. Gebruik het <button> of vergelijkbaar element voor knoppen.
   • Interactieve diagrammen, svg elementen, die met de muis zijn te bedienen,
   • Formulier velden op https://protect-de.mimecast.com/s/RaZaCEqYXBt34X0mh0b-NB?domain=klimaatinspiratieutrecht.nl/ niet opgemaakt met HTML. Gebruik het juiste type <input> element, bijvoorbeeld type=radio voor enkele keus meerkeuze opties. En associeer invoervelden met een label. Zie gerelateerd succescriterium "Informatie en relaties" (1.3.1),
   • Links met een afbeelding als inhoud zonder tekst alternatief, zoals bijvoorbeeld de link met logo "Drawdown Utrecht" in de website header.

   Zo zijn er op de hele website diverse problemen met interactieve componenten. Zie ook bijvoorbeeld pagina's:

   • https://protect-de.mimecast.com/s/TSFxC36zrGSpDN9wi3WCWu?domain=klimaatinspiratieutrecht.nl https://protect-de.mimecast.com/s/xiRQCGR1XEU13XOmsOUfTE?domain=klimaatinspiratieutrecht.nl https://protect-de.mimecast.com/s/aXGYCPjnK8CKzVNOuwZUoi?domain=klimaatinspiratieutrecht.nl/

   Deze problemen kunnen zeer waarschijnlijk opgelost worden met techniek.

  • Gevolg:

   Niet alle interactieve elementen zijn duidelijk en daardoor goed bruikbaar.

  • Alternatief:

   Contact opnemen met website@provincie-utrecht.nl

  • Maatregel:

   De problemen op de steekproefpagina's worden verholpen of we zorgen voor een alternatief.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-11-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Provincie Utrecht heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209