Verklaring van De Bibliotheek online

Status toegankelijkheid https://onlinebibliotheek.nl

Koninklijke Bibliotheek is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 19-07-2024

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Koninklijke Bibliotheek streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website De Bibliotheek online.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Koninklijke Bibliotheek is beschikbaar via de link https://www.kb.nl/digitaletoegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Koninklijke Bibliotheek gepubliceerde informatie blijkt dat de website De Bibliotheek online gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Koninklijke Bibliotheek is gevorderd met de toegankelijkheid van De Bibliotheek online en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 15-08-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Koninklijke Bibliotheek.
Functie: Algemeen directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 19-07-2024.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via het contactformulier.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • U krijgt vrijwel direct een ontvangstbevestiging.
 • Binnen 1 werkdag krijgt u een antwoord.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Koninklijke Bibliotheek

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website De Bibliotheek online : voldoet gedeeltelijk

De website De Bibliotheek online is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Koninklijke Bibliotheek dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.firmground.nl/onderzoeken/onlinebibliotheek.nl
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 23-02-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.firmground.nl/onderzoeken/onlinebibliotheek.nl/titel-detailpagina
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 04-03-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.firmground.nl/onderzoeken/kb.nl/authenticatievoorziening
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 03-02-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://firmground.nl/onderzoeken/kb.nl/klantregistratie
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 02-03-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Koninklijke Bibliotheek dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Zoekresultaat': Als er een filter geactiveerd is dan komt het filter onder de kop 'actieve filters' te staan. Voor het filter komt een rode cirkel met daarin een wit kruis te staan. Dit icon geeft aan dat mensen deze filter weer kunnen verwijderen.

  • Oorzaak:

   Niet consistent doorgevoerd/geen automatische test om op te vangen.

  • Gevolg:

   Er is geen alternatief voor dit icon waardoor mensen die blind zijn deze informatie missen. Zij weten niet dat het activeren van deze link het filter juist weghaalt.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om de afbeelding met een alternatieve tekst in de link voor de linktekst in het li element te plaatsen. De linktekst wordt dan: "Verwijder filter: 2021".

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Tips van ons panel: Dochter van het Woud': De cover van het boek is een link naar de detailpagina van het boek. De afbeelding is de enige inhoud van de link en dus is de inhoud van het alt-attribuut de linktekst voor mensen die blind zijn. De alt tekst maakt op het moment niet duidelijk waar de link naar toe gaat.

  • Oorzaak:

   Niet consistent doorgevoerd/geen automatische test om op te vangen

  • Gevolg:

   Voor mensen die blind zijn is het nu niet duidelijk wat er gaat gebeuren als ze de link activeren.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Pas de linktekst aan, bijvoorbeeld: "Cover 'Dochter van het woud', ga naar e-book".

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Betalen': Het logo van iDeal is via CSS toegevoegd.

  • Oorzaak:

   Geen automatische test om op te vangen

  • Gevolg:

   Het is voor screenreadergebruikers niet duidelijk dat hier een logo staat.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Een logo is niet decoratief, zorg daarom voor een tekstueel alternatief.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 4. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Geheel proces: E-mail 'Welkom bij de online Bibliotheek': Het logo van de Bibliotheek heeft geen alternatieve tekst.

  • Oorzaak:

   geen automatische test om op te vangen

  • Gevolg:

   Het is voor screenreadergebruikers niet duidelijk dat hier een logo staat.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Een logo is niet decoratief. Betekenisvolle content moet niet in een achtergrondafbeelding geplaatst worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 5. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Privacyverklaring': In de linkermarge van de pagina staat een grijze vorm met daarin een naar links wijzend pijltje (een a-element met class="back", het laatste element in het main-element). Dit is een link om terug te gaan. De afbeelding heeft geen tekstalternatief en daardoor heeft de link geen linktekst/naam.

  • Oorzaak:

   Geen automatische test om op te vangen

  • Gevolg:

   De afbeelding heeft geen tekstalternatief en daardoor heeft de link geen linktekst/naam.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Een eenvoudige manier om de afbeelding te voorzien van een tekstalternatief is om de svg niet inline te zetten, maar te gebruiken als bron (src) voor een img-element. Door het de afbeelding een alt-attribuut te geven, wordt dit alt-attribuut de linktekst. Voor optimale ondersteuning geef je de img een role="img".

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 6. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Welkom bij de online Bibliotheek': Het logo is geplaatst met een achtergrondafbeelding.

  • Oorzaak:

   Geen automatische test om op te vangen

  • Gevolg:

   Het is voor screenreadergebruikers niet duidelijk dat hier een logo staat.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Een logo is niet decoratief. Betekenisvolle content moet niet in een achtergrondafbeelding geplaatst worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 7. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Login content Online Bibliotheek: Als het formulier wordt verstuurd terwijl er 1 veld ingevuld is en het andere veld niet dan komt er een groen vinkje en een rood kruis in beeld. Deze visuele informatie heeft geen tekstueel alternatief.

  • Oorzaak:

   Geen test om op te vangen

  • Gevolg:

   Mensen die blind zijn missen deze informatie nu.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Geef deze visuele elementen een tekstueel alternatief.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 8. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Login content Online Bibliotheek: Het logo is in CSS geplaatst als een achtergrondafbeelding.

  • Oorzaak:

   Geen test om op te vangen

  • Gevolg:

   Het is voor screenreadergebruikers niet duidelijk dat hier een logo staat.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Een logo is niet decoratief. Betekenisvolle content moet niet in een achtergrondafbeelding geplaatst worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 9. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Login online bibliotheek: Het logo van de Bibliotheek online heeft geen duidelijke alternatieve tekst: 'loginui.alt.logo'.

  • Oorzaak:

   Geen test om op te vangen

  • Gevolg:

   Dit geeft mensen die blind zijn geen behulpzame informatie over wat er in de afbeelding te zien is.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Pas deze alternatieve tekst aan naar bijvoorbeeld "logo de Bibliotheek online". Let ook op dat het logo in een h1-element staat en dus als kop gezien wordt. De alternatieve tekst moet dus ook een goede kop zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 10. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Account aanmaken gelukt': De afbeelding met de boekomslagen heeft geen alt-attribuut. Daardoor kan hulpsoftware niet bepalen of de afbeelding genegeerd moet worden, en zo nee, wat de alternatieve tekst van de afbeelding moet zijn.

  • Oorzaak:

   Geen automatische test om op te vangen

  • Gevolg:

   Hier hebben mensen last van die een screenreader gebruiken: De software kan bijvoorbeeld de bestandsnaam gaan voorlezen.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het lijkt erop dat deze afbeelding decoratief is. Voeg een leeg alt-attribuut toe, zodat de afbeelding genegeerd kan worden door hulpsoftware: alt="".

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 11. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De pdf 'Uitgebreide handleiding' heeft wel een aantal tags (codelaag), maar daarin zijn de afbeeldingen niet goed gecodeerd. De figure-tags in de codelaag zijn nu allemaal leeg. Ze geven wel aan dat er een afbeelding is, maar geven geen informatie welke afbeelding dat dan is en ze hebben geen van allen een alternatieve tekst.

   Een deel van de afbeeldingen geeft informatie, zoals de beide logo's. Deze afbeeldingen horen een alternatieve tekst te krijgen in de eigenschappen van de figure-tag.

   De foto van de persoon met de kat op schoot is juist puur decoratief en hoort niet als figure in de tags te staan, net zoals bijvoorbeeld de grijze achtergrond van het eerste logo. Bij de andere afbeeldingen (schermafbeeldingen ter illustratie van de tekst in de handleiding) is het vooral belangrijk dat alle informatie ook in de tekst staat. Als dit het geval is, dan voldoet een korte alt-tekst voor de afbeelding.

  • Oorzaak:

   Niet consistent doorgevoerd/geen automatische test om op te vangen

  • Gevolg:

   Zonder informatie in de codelaag of in de tekst zelf is deze niet beschikbaar voor mensen die de tekst niet of slecht kunnen zien. De eerste groep gebruikt vaak een screenreader om de codelaag te laten voorlezen en de tweede groep moet de pdf-reader aan kunnen passen (tekstkleur, lettergrootte bijvoorbeeld) wat niet mogelijk is met tekst in een afbeelding.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat de logo's in de figure-tags worden geplaatst en een passende alt-tekst krijgen, zoals 'Logo van de Bibliotheek online'. Controleer de tekst bij de schermafbeeldingen of de afbeeldingen geen extra informatie geven en pas zonodig de tekst aan. De afbeeldingen zelf kunnen dan met een korte alt-tekst in figure-tags geplaatst worden.

   Markeer decoratieve afbeeldingen en onderdelen van de pagina als artefact.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 12. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Blogs met leestips': De afbeeldingen van de auteurs van de blogs hebben een alt-tekst die de afbeelding correct beschrijft. In dit geval is de afbeelding ook de linktekst waardoor de alt-tekst van de afbeelding ook duidelijk moet maken waar de link naar toe gaat.

  • Oorzaak:

   Niet consistent doorgevoerd/geen automatische test om op te vangen

  • Gevolg:

   Voor mensen die blind zijn (en ook voor ziende mensen) kan het verwarrend zijn om de alt-tekst "Portretfoto Arthur Japin" te horen en dan vervolgens niet bij een pagina over Arthur Japin uit te komen.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is daarom om de alternatieve tekst uit te breiden, bijvoorbeeld: "Portretfoto Arthur Japin, ga naar zijn gastblog".

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 13. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Problemen inloggen met pasnummer' staat een afbeelding met daarin drie afbeeldingen met voorbeelden van een pasnummer. Naar deze afbeeldingen wordt ook verwezen in de tekst ervoor maar de afbeeldingen hebben geen alternatieve tekst.

  • Oorzaak:

   Niet consistent doorgevoerd/geen automatische test om op te vangen

  • Gevolg:

   Mensen die blind zijn lezen wel dat er voorbeelden moeten zijn (in de tekst) maar de afbeelding wordt genegeerd door hun hulpapparatuur omdat deze een leeg alt-attribuut heeft. De voorbeelden zijn ontoegankelijk voor mensen die blind zijn.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om de pasnummers ook in tekst op de pagina te zetten. Dit maakt de voorbeelden volledig toegankelijk. Een andere optie is om de pasnummers in het alt-attribuut van de afbeelding te plaatsen. Dat voldoet ook maar dan blijft is de tekst nog niet goed leesbaar voor mensen die wel kunnen zien maar een visuele beperking hebben.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 14. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Genre 'spanning'': Onder de kop 'Kies een genre' staan drie links met daarnaast een afbeelding. De afbeeldingen zijn opgemaakt als link maar hebben geen duidelijke alternatieve tekst: "Bekijk details van". De tekst die hoort bij de verwijzing staat in een ander element waardoor de connectie tussen de twee niet heel duidelijk is.

  • Oorzaak:

   Niet consistent doorgevoerd/geen automatische test om op te vangen

  • Gevolg:

   Dit kan verwarrend zijn voor mensen die blind zijn en via een screenreader deze pagina bezoeken.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om de afbeelding via CSS toevoegen aan de link. Die afbeelding geeft geen informatie. De extra informatie van het aria-label kan daardoor ook weg.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 15. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De video op de pagina 'De online bibliotheek-app' heeft geen media-alternatief (bijvoorbeeld in de vorm van uitgeschreven tekst) en ook geen audiodescriptie.

  • Oorzaak:

   Onvoldoende aandacht voor toegankelijkheid bij ontwikkeling van de video

  • Gevolg:

   Voor mensen die moeite hebben met video's begrijpen is dit een probleem. Denk hierbij aan mensen die blind zijn en via een braille-leesregel moeten werken.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om de inhoud van de video in tekstuele vorm aan te bieden. Dit kan op de pagina waar de video staat of via een link naar een externe pagina. Maak dan duidelijk dat dit het alternatief is. Het toevoegen van audiodescriptie is ook een oplossing en is verplicht onder criterium 1.2.5.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 16. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Niet alle visuele informatie in de video op de pagina 'Wachtwoord vergeten' wordt via audio gepresenteerd. Deze visuele informatie moet dus op een alternatieve manier gepresenteerd worden aan mensen die blind zijn.

  • Oorzaak:

   Onvoldoende aandacht voor toegankelijkheid bij ontwikkeling van de video

  • Gevolg:

   Mensen die blind zijn krijgen bijvoorbeeld niet mee dat de video start in het scherm 'Inloggen'. De instructie 'Klik op de link "wachtwoord vergeten"' is dan niet duidelijk omdat mensen die blind zijn niet weten in welk scherm die link staat.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om het de visuele informatie en de audio uit te schrijven in een tekst. Deze mag via een link onder de video op een andere pagina geplaatst worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 17. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Niet alle visuele informatie in de video op de pagina 'Wachtwoord vergeten' wordt via audio gepresenteerd. Deze visuele informatie moet dus op een alternatieve manier gepresenteerd worden aan mensen die blind zijn.

  • Oorzaak:

   Onvoldoende aandacht voor toegankelijkheid bij ontwikkeling van de video

  • Gevolg:

   Mensen die blind zijn krijgen bijvoorbeeld niet mee dat de video start in het scherm 'Inloggen'. De instructie 'Klik op de link "wachtwoord vergeten"' is dan niet duidelijk omdat mensen die blind zijn niet weten in welk scherm die link staat.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Voeg aan de audio toe in welk scherm de uitleg start (audiodescriptie), zodat dit ook duidelijk is voor mensen die blind zijn. Controleer ook of alle andere visuele informatie voldoende duidelijk is als je de video niet kan zien.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 18. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De video op de pagina 'De online bibliotheek-app' heeft visuele elementen die niet in de audio terugkomen (zoals de stappen 1 tot en met 6). Belangrijke visuele informatie, zoals logo's, teksten in beeld en bepaalde handelingen, moeten ook in de audio terugkomen.

  • Oorzaak:

   Onvoldoende aandacht voor toegankelijkheid bij ontwikkeling van de video

  • Gevolg:

   Mensen die blind zijn en het beeld niet kunnen zien missen anders belangrijke informatie.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om de video uit te breiden met een audiodescriptie. De stappen moeten dan in ieder geval opgenomen worden in de audio.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 19. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Mijn boekenplank': In de navigatielijst onder de kop 'Mijn boekenplank' zie je aan de kleur en het groter-dan-teken op welke van de drie pagina's je bent.

  • Oorzaak:

   Gebouwd volgens de kennis van de ontwikkelaar

  • Gevolg:

   Dit is niet duidelijk voor screenreadergebruikers, omdat hulpsoftware deze vormgeving niet doorgeeft.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Dit is op te lossen door op het item met class="current" een ARIA-kenmerk toe te voegen, namelijk aria-current="page".

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 20. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Tips van ons panel': De koppenstructuur op deze pagina bevat een fout. De kop 'Tip van Lot' is een h3-kop en het boek dat getipt wordt heeft ook een h3-kop. Hierdoor valt het boek niet onder de tip van Lot maar is het een eigen stuk content. De kop 'Tip van Lot' bevat nu alleen een datum als inhoud.

  • Oorzaak:

   Niet consistent doorgevoerd/geen automatische test om op te vangen

  • Gevolg:

   Voor mensen die blind zijn is deze structuur niet duidelijk want het is niet duidelijk dat het boek onder de kop 'Tip van Lot' valt.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Pas de kop van het boek aan naar een h4-kop zodat deze in de structuur onder de h3-kop valt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 21. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Zoekresultaat': Achter de filters staat een cijfer dat aangeeft hoeveel resultaten er voor dit filter zijn. Dit cijfer is niet opgenomen in de linktekst maar staat in een los span-element waardoor deze informatie niet tegelijk met de link wordt gepresenteerd aan mensen die blind zijn.

  • Oorzaak:

   Niet consistent doorgevoerd/geen automatische test om op te vangen

  • Gevolg:

   Dit cijfer is niet opgenomen in de linktekst maar staat in een los span-element waardoor deze informatie niet tegelijk met de link wordt gepresenteerd aan mensen die blind zijn.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Plaats het span-element met het cijfer in de link

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 22. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Tips van ons panel': Als mensen met een screenreader door de slider gaan dan is het laatste boek visueel niet meer zichtbaar maar deze wordt nog wel gepresenteerd door de screenreader (het eerste element in de lijst met class="partial").

  • Oorzaak:

   Niet consistent doorgevoerd/geen automatische test om op te vangen

  • Gevolg:

   Dit is verwarrend voor mensen die het scherm wel kunnen zien maar een screenreader ter ondersteuning gebruiken. Zij zien dan niets op het scherm maar de screenreader leest het wel voor.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Haal dit element uit de volgorde totdat deze visueel zichtbaar moet worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 23. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'de onlinebibliotheek-app - Veelgestelde vragen': Onder de koppen 'Hoe werken bladwijzers en notities?' en 'Hoe kan ik een favorietenlijst aanmaken?' staan teksten die visueel als koppen zijn opgemaakt. In de code zijn deze echter niet gemarkeerd als koppen. Als de manier waarop de website wordt gepresenteerd (bijvoorbeeld via een screenreader of met een ander stylesheet) verandert dan zijn er geen koppen.

  • Oorzaak:

   Onvoldoende aandacht voor toegankelijkheid bij ontwikkeling

  • Gevolg:

   Voor mensen die blind zijn of voor mensen die hun eigen stylesheet gebruiken is het een probleem als de koppen niet als kop zijn gemarkeerd omdat zij dan niet te zien/horen krijgen dat er koppen zijn.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om de teksten als h5-koppen te noteren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 24. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Tips van ons panel: Dochter van het Woud': Naast de kop 'Lot' staat een portretfoto. Deze foto hoort onder de kop 'Lot' maar staat in de broncode boven het kopje.

  • Oorzaak:

   Onvoldoende aandacht voor toegankelijkheid bij ontwikkeling

  • Gevolg:

   Mensen die blind zijn en naar de kop 'Lot' springen missen deze afbeelding omdat deze voor de kop staat. Zij verwachten niet dat ze terug moeten om content te vinden die onder een kop hoort.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om de afbeelding onder de kop in de code op te nemen. Visueel mag de afbeelding wel naast de kop staan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 25. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Tips van ons panel: Dochter van het Woud': In het artikel staat de vetgedrukte tekst 'Lot' om aan te geven dat hier een nieuw stukje begint over Lot. Daaronder staat direct haar functie en waar ze werkt. Deze informatie is goed te begrijpen als je het scherm kan zien maar niet als je blind bent.

  • Oorzaak:

   Onvoldoende aandacht voor toegankelijkheid bij ontwikkeling

  • Gevolg:

   De tekst 'Lot' is namelijk niet opgemaakt als een kopje waardoor mensen die blind zijn deze niet als kop gepresenteerd krijgen en de kop komt ook niet terug in de koppenstructuur van de pagina.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om de tekst 'Lot' en haar functie in een description list op te nemen. Dan is het namelijk direct duidelijk dat de informatie bij elkaar hoort en de tekst komt als kopje terug voor mensen die blind zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 26. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Storingen': Onder de kop 'actuele meldingen' staan vetgedrukte teksten die als koptekst functioneren: ze onderscheiden de ene melding van de andere.

  • Oorzaak:

   Onvoldoende aandacht voor toegankelijkheid bij ontwikkeling

  • Gevolg:

   Voor mensen die blind zijn zijn deze koppen niet beschikbaar omdat ze niet als kop zijn opgemaakt.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om de teksten als h4-koppen te plaatsen zodat deze informatie ook beschikbaar is voor mensen die blind zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 27. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De privacyverklaring is zonder semantische betekenis geplaatst. Dit betekent dat lijsten er visueel wel uitzien als lijsten, maar voor mensen die blind zijn niet. Ook zijn er visueel koppen te zien maar deze zijn in de code niet opgemaakt als koppen. De tekst is dus alleen goed te begrijpen als je de tekst kan zien.

  • Oorzaak:

   Onvoldoende aandacht voor toegankelijkheid bij ontwikkeling

  • Gevolg:

   Voor mensen die blind zijn of een eigen stylesheet gebruiken valt veel informatie weg. Zij krijgen geen lijsten te horen en hebben geen koppen om mee te werken.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Voeg ongeordende lijsten (ol-element) toe aan alle tekst waar een bolletje voor staat en maak HTML-koppen van de vetgedrukte tussenkopjes.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 28. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De pdf 'Uitgebreide handleiding' heeft wel een codelaag maar de tags sluiten niet aan bij de zichtbare opmaak van het document. De meeste tags zijn nu leeg en de tags met tekst geven de visueel zichtbare opmaak van die tekst niet goed weer. Zo staan koppen in een paragraaf-tag, staan lijst-items bij elkaar op slechts 1 lijst-element in de codelaag, terwijl de rest van de lijst leeg is. Zichtbare links zijn dat in de codelaag niet of de tag-structuur klopt niet met de opbouw van de zichtbare linktekst.Vanaf pagina 5 ontbreekt alle tekst in de codelaag. Dit geeft een lange lijst met lege tags (figure, paragraaf en lijst).

  • Oorzaak:

   Onvoldoende aandacht voor toegankelijkheid bij ontwikkeling

  • Gevolg:

   Hulpsoftware zoals een screenreader heeft een goede codelaag nodig om een gestructureerd document weer te kunnen geven. De tags worden ook gebruikt om binnen een document te navigeren zoals met behulp van een lijst met koppen of links. Daarom moeten de tags goed passen bij de ‘rol’ die deze informatie heeft op de pagina.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Loop alle tags na en pas ze waar nodig aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 29. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'E-mailadres bevestigen': De tekst "Klik op 'Bevestig' om je e-mailadres te bevestigen." staat niet in een paragraaf element (<p>).

  • Oorzaak:

   Geen automatische test om op te vangen

  • Gevolg:

   Met een screenreader is het mogelijk om van paragraaf naar paragraaf te navigeren, maar dat kan in dit geval niet.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Voeg een paragraaf toe om de tekst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 30. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Betalen': Wanneer je een bank wilt kiezen, kun je dit doen met hulpapparatuur (een screenreader) zonder dat de keuzelijst in beeld komt. Als je een bank kiest door alleen de opties van toetsenbordnavigatie (dus zonder hulpsoftware) te gebruiken, verschijnt na het kiezen van de bank een button met daarin de naam van de bank. Deze knop en de lijst met opties zie je wel, maar voor hulpapparatuur is hij verborgen

  • Oorzaak:

   Geen automatische test om op te vangen

  • Gevolg:

   Eigenlijk is er voor gebruikers van hulpsoftware een andere selectielijst dan voor andere gebruikers. Maar er zijn ook ziende screenreadergebruikers, en voor hen is dit erg verwarrend. Het is niet duidelijk welk element ze aan het bedienen zijn. Ook voor mensen die spraakbediening gebruiken is dit een onbruikbare constructie.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Vereenvoudig deze constructie met de selectielijst, zodat je de selectielijst op een gelijke manier toont voor hulpsoftwaregebruikers en andere gebruikers. Dat betekent dat het label en het select-element niet visueel verborgen moeten zijn. En dat er voor ziende gebruikers niet een aparte optie moet zijn die verborgen is voor screenreadergebruikers (<div class="listbox-wrapper" aria-hidden="true"> met daarin een button en een listbox).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 31. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'de onlinebibliotheek-app - Veelgestelde vragen': Onder de kop 'Waarom werkt ‘text to speech’ niet op mijn Android?’ staat een opsomming met nummers. Deze lijst is niet als een geordende lijst opgemaakt in HTML.

  • Oorzaak:

   Niet consistent doorgevoerd/geen automatische test om op te vangen

  • Gevolg:

   Mensen die blind zijn horen nu niet dat ze in een lijst zitten. Ook weten ze nu niet hoe lang de lijst is en is de lijst niet goed vindbaar voor mensen die via een screenreader werken.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om deze lijst aan te passen naar een ol. Dit is een ingebouwde HTML-lijst met opsomming die ook duidelijk maakt aan hulpapparatuur wat voor lijst het is en hoeveel items de lijst heeft. Dit maakt de ervaring gelijkwaardig tussen mensen die wel zien en die niet kunnen zien.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 32. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Hoofdpagina: Onder de kop 'Jeugdbibliotheek.nl' staan vier h4-koppen maar deze zijn leeg.

  • Oorzaak:

   Onvoldoende aandacht voor toegankelijkheid bij ontwikkeling

  • Gevolg:

   Lege koppen zijn verwarrend voor mensen die blind zijn. Zij denken mogelijk dat er ontoegankelijke content staat die zij missen.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Haal het h4 element weg uit de lijst-items zodat ze niet meer als koppen gezien worden door een screenreader. De content staat al onder de kop 'jeugdbibliotheek.nl' en krijgt verder structuur door de lijst. Het h4-element is dus overbodig en leidt tot verwarring.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 33. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Gebruiksvoorwaarden': De Gebruikersvoorwaarden bevatten vetgedrukte teksten die werken als koppen maar niet zo zijn opgemaakt. Bijvoorbeeld 'Artikel 1 Definities'

  • Oorzaak:

   Onvoldoende aandacht voor toegankelijkheid bij ontwikkeling

  • Gevolg:

   Voor mensen die blind zijn hebben de voorwaarden weinig semantische structuur waardoor de informatie moeilijk te begrijpen is.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Maak heading-elementen van de vetgedrukte teksten zodat mensen die blind zijn de koppen kunnen gebruiken om overzicht te krijgen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 34. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Account aanmaken': De velden waar je je e-mailadres en wachtwoord kunt invullen, hebben geen label.

   Alleen de placeholder geeft een naam aan de velden, maar dit is geen betrouwbare manier van naamgeving.

   Er zijn wel labels, maar die zijn niet gekoppeld aan de velden. Koppel de labels aan de velden doormiddel van for en id.

  • Oorzaak:

   Niet consistent doorgevoerd

  • Gevolg:

   Het ontbreken van een koppeling tussen label en veld kan ervoor zorgen dat bijvoorbeeld een gebruiker van een screenreader niet weet waar het veld voor bedoeld is.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Advies: Verberg de labels niet met class="hidden-accessible": de placeholders hebben een te lichte kleur grijs om leesbaar te zijn voor iedereen. Maak de labels permanent zichtbaar voor iedereen en verwijder de placeholders.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 35. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In de zoekbalk zit een knop waarin de catalogus aangepast kan worden. Tussen de items staat een hr scheidingsteken behalve tussen 'E-books' en 'luisterboeken'.

  • Oorzaak:

   Onvoldoende aandacht voor toegankelijkheid bij ontwikkeling

  • Gevolg:

   Door het ontbreken van het hr element tussen deze twee items presenteert VoiceOver deze twee items als 1 item. E-books is hierdoor niet goed te gebruiken.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Plaats ook een hr scheidingsteken tussen 'e-books' en 'luisterboeken' zodat deze ook als losse items worden gepresenteerd. Een robuustere oplossing zou zijn om een select-element met options te gebruiken. Dit wordt namelijk breed ondersteund door verschillende browsers.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 36. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De koppenstructuur op de pagina 'Overzicht - podcasts' is niet volledig juist. Sommige koppen staan op het verkeerde niveau, zoals de podcasts onder 'Podcasts over boeken en lezen'.

  • Oorzaak:

   Niet consistent doorgevoerd/geen automatische test om op te vangen

  • Gevolg:

   Voor mensen die blind zijn is de inhoud van de pagina nu lastiger te begrijpen.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om de koppen van individuele podcasts aan te passen naar h4-koppen. De kopjes zoals 'Boekenpodcasts voor jongeren' blijft dan h3 en de podcasts onder dat kopje krijgen een h4-kop.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 37. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de hoofdpagina staan oranje h3-koppen, bijvoorbeeld 'Familie en geschiedenis, die de verschillende genres opsplitsen. Onder deze genres vallen verschillende boeken die ook met een h3-kop zijn aangeduid.

  • Oorzaak:

   Niet consistent doorgevoerd/geen automatische test om op te vangen

  • Gevolg:

   Voor mensen die blind zijn is het niet duidelijk dat de boeken onder de oranje kopjes vallen. Dit komt omdat ze beide als h3-koppen zijn gemarkeerd.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Neem de boektitels als h4-koppen op zodat de structuur die visueel duidelijk is ook duidelijk is voor mensen die de pagina niet kunnen zien.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 38. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Gebruiksvoorwaarden': Onder 'Artikel 1 Definities' staat een lijst met definities die niet als een lijst is opgemaakt. Dit maakt de tekst lastiger te begrijpen voor mensen die blind zijn. Via de vetgedrukte woorden is direct duidelijk welke term besproken wordt.

  • Oorzaak:

   Niet consistent doorgevoerd/geen automatische test om op te vangen

  • Gevolg:

   Voor mensen die blind zijn is deze informatie lastig te begrijpen.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om een description list toe te voegen. Elke definitie komt dan in een dt te staan en de uitleg in een dd element.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 39. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De cookiemelding staat twee keer in de code. Visueel is er maar 1 cookiemelding te zien. Voor mensen die blind zijn en een screenreader gebruiken krijgen de cookiemelding twee keer te horen. De eerste keer ontbreekt ook informatie zoals dat het een kop, link of een button is. Dit is verwarrend als je de pagina niet kan zien.

  • Oorzaak:

   Niet consistent doorgevoerd/geen automatische test om op te vangen

  • Gevolg:

   De eerste keer ontbreekt ook informatie zoals dat het een kop, link of een button is. Dit is verwarrend als je de pagina niet kan zien.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om de eerste cookiemelding die in de code bovenaan staat (body > div.cookieBar-filler direct onder body) te verwijderen zodat mensen die blind zijn niet verward raken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 40. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Welkom bij de online bibliotheek': Wanneer je hebt gekozen voor 'Ja', verschijnt de knop 'Naar inloggen'. De knop geeft aan hulpapparatuur door dat hij niet beschikbaar is (disabled).

  • Oorzaak:

   Geen automatische test om op te vangen

  • Gevolg:

   Screenreadergebruikers denken daarom dat de knop niet te gebruiken is.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Verwijder aria-disabled="true" van de knop.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 41. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Welkom bij de online bibliotheek': De h2 'Heb je al een account bij ons?' is niet gekoppeld aan de buttons eronder.

  • Oorzaak:

   Geen automatische test om op te vangen

  • Gevolg:

   Als je de pagina doorloopt met een screenreader in formuliermodus, hoor je de vraag niet die bij de buttons hoort.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Dit valt op te lossen door de vraag en de buttons in een fieldset te zetten, waarbij de vraag de legend is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 42. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'High fidelity (TDP) ingelogd': De koppenstructuur van de pagina is niet in orde. De kop 'Jouw beoordeling' is altijd beschikbaar voor screenreadergebruikers, al is hij soms visueel verborgen. Alle content tot de volgende kop 'Open Meer informatie' staat onder de kop 'Jouw beoordeling'.

  • Oorzaak:

   Gebouwd volgens de kennis van de ontwikkelaar

  • Gevolg:

   Dit is niet correct en dat is verwarrend voor bijvoorbeeld screenreadergebruikers die op koppen navigeren.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Zorg op de eerste plaats ervoor dat de kop van het formulier niet zichtbaar is als het formulier niet in beeld is (zie de bevinding voor component 'Beoordeel e-book' onder 1.3.1). Plaats bovendien een h3-kop boven de content die direct volgt op het formulier, zodat de content die niet bij het formulier heeft een eigen kopje heeft. Dit is de content die in een dl-element staat met class="meta". Een geschikte kop hier zou bijvoorbeeld kunnen zijn 'Over dit boek'.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 43. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Lid worden - De online bibliotheek': De structuur van de koppen op deze pagina bevat enkele fouten. De koppen onder 'Voordelen' en 'Zo werkt het' vallen niet onder deze koppen maar zijn gelijkwaardig. Dat klopt niet met de structuur van de pagina.

  • Oorzaak:

   Niet consistent doorgevoerd/geen automatische test om op te vangen

  • Gevolg:

   Dit is verwarrend voor mensen die blind zijn.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Pas de koppen onder 'Voordelen', 'Zo werkt het' en 'Kies je abonnement' aan naar h4-koppen zodat ze onder de juiste kop vallen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 44. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'High fidelity (TDP) ingelogd': Het hele formulier voor het beoordelen van het e-book, inclusief de h3-kop 'Jouw beoordeling' en de buttons 'Opslaan' en 'Annuleer', is voor screenreader- en toetsenbordgebruikers beschikbaar terwijl ze niet in beeld zijn. Het formulier verschijnt pas na het activeren van de knop 'Beoordeel dit e-book'.

  • Oorzaak:

   Gebouwd volgens de kennis van de ontwikkelaar

  • Gevolg:

   Dit is verwarrend. Toetsenbordgebruikers zien niet welk element de focus heeft (dit is daarom ook een bevinding onder 2.4.7 Focus zichtbaar). Screenreadergebruikers weten niet dat de functionaliteit verborgen is voordat je klikt op 'Beoordeel dit e-book'.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat elementen niet alleen maar visueel verborgen zijn, maar ook echt inactief zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 45. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'De online bibliotheek-app': De afbeeldingen met links naar de stores waarin de app gedownload kan worden zijn opgemaakt als h3-koppen. Dit zijn echter geen koppen (ze kondigen geen nieuwe content aan).

  • Oorzaak:

   Niet consistent doorgevoerd/geen automatische test om op te vangen

  • Gevolg:

   Voor mensen die blind zijn is het niet duidelijk wat er onder de kop 'Download in de App Store' valt, deze kop heeft namelijk geen content die er op volgt.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om deze afbeeldingen niet als h3-koppen op te maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 46. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Algemene leesclubvragen': Onder de koppen staan vragen. De vragen worden gemarkeerd door een vetgedrukte letter of cijfer.

  • Oorzaak:

   Onvoldoende aandacht voor toegankelijkheid bij ontwikkeling

  • Gevolg:

   Deze structuur is voor mensen die blind zijn niet duidelijk.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om deze letters en cijfers op te nemen als geordende lijsten (ol-element). Dan is de structuur van de pagina ook duidelijk en goed te gebruiken voor mensen die blind zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 47. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Word lid van de bibliotheek': De h3-koppen 'de online bibliotheek' en 'de lokale én online Bibliotheek' staan niet op de juiste plek in de koppenstructuur. Ze zouden onder de kop 'je kunt lid worden van:' moeten vallen maar zijn in de code gelijk aan elkaar.

  • Oorzaak:

   Onvoldoende aandacht voor toegankelijkheid bij ontwikkeling

  • Gevolg:

   Voor mensen die blind zijn is deze structuur niet zo duidelijk.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om deze twee koppen aan te passen naar h4-koppen zodat ze onder de juiste kop vallen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 48. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'leesclub december 2021 'staan onder de koppen met vragen twee geordende lijsten. De lijst onder 'Algemene vragen' is goed opgemaakt als een ol-element. De andere lijst is dat niet.

  • Oorzaak:

   Onvoldoende aandacht voor toegankelijkheid bij ontwikkeling

  • Gevolg:

   Voor mensen die blind zijn ontbreekt bij de tweede lijst nu de structuur om de informatie snel en begrijpelijk waar te nemen.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is daarom om de tweede lijst ook als ol-element op te nemen. Het startcijfer van de lijst kan aangepast worden door het attribuut start toe te passen: <ol start="3"> om bij 3 te starten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 49. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De koppenstructuur op de pagina 'Leesclub december 2021' is niet volledig juist. Sommige koppen staan op het verkeerde niveau, zoals algemene vragen en de boeken onder de kop Meer van Wessel te Gussinklo.

  • Oorzaak:

   Onvoldoende aandacht voor toegankelijkheid bij ontwikkeling

  • Gevolg:

   Voor mensen die blind zijn is de inhoud van de pagina nu lastiger te begrijpen.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om de koppen Algemene vragen en Discussievragen aan te passen naar h4-koppen en de boeken onder de kop Meer van Wessel te Gussinklo ook naar h4-koppen aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 50. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'de onlinebibliotheek-app - Veelgestelde vragen': De kop 'Staat je vraag er niet bij?' is op een verkeerd niveau geplaatst waardoor de structuur van deze koppen niet correct is.

  • Oorzaak:

   Onvoldoende aandacht voor toegankelijkheid bij ontwikkeling

  • Gevolg:

   Voor mensen die blind zijn is de structuur van de informatie (wat onder wat hoort te vallen) niet duidelijk.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om van deze kop een h3-kop te maken. De koppen 'Stel je vraag op social media' en 'Vul ons contactformulier in' moeten dan als h4-koppen geplaatst worden. Deze vallen namelijk onder de kop 'Staat je vraag er niet bij?'.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 51. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Blog - Wat zou ik eigenlijk doen?': In de tekst zijn citaten uit een boek opgenomen. Deze citaten herken je aan de schuingedrukte opmaak via het i element. Het i element is bedoeld om een enkel woord of woordpaar te benadrukken in een zin, niet om een hele zin van styling te voorzien.

  • Oorzaak:

   Onvoldoende aandacht voor toegankelijkheid bij ontwikkeling

  • Gevolg:

   Voor mensen die blind zijn is het nu niet duidelijk welk woord uitgelicht moet worden.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om in deze gevallen gebruik te maken van het blockquote element. Dit element geeft aan mensen die blind zijn door dat het hier gaat om een quote.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 52. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Blogs met leestips': De datum wanneer een blog gepost is staat boven de kop van het bijbehorende artikel. De datum van de tweede blog valt dus onder de kop van de eerste blog.

  • Oorzaak:

   Onvoldoende aandacht voor toegankelijkheid bij ontwikkeling

  • Gevolg:

   Dit kan leidend tot verwarring bij mensen die blind zijn.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Plaats in de code de datum onder de juiste kop. De datum mag visueel via CSS wel boven de kop gezet worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 53. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Leren' staat een h3 kop 'En er valt nog veel meer te leren:' met daaronder twee h3 koppen. Deze koppenstructuur is niet goed duidelijk voor mensen die blind zijn. De h3 kop 'En er valt nog veel meer te leren:' zou een h2 kop moeten zijn zodat het duidelijk is dat de content erna onder deze kop valt. Nu staan ze op gelijke hoogte.

  • Oorzaak:

   Onvoldoende aandacht voor toegankelijkheid bij ontwikkeling

  • Gevolg:

   Voor mensen die blind zijn is het niet duidelijk hoe de structuur van de pagina er uit ziet. Ze komen nu een h3 kop tegen die leeg is met daaronder direct weer twee h3 koppen.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Pas de kop 'En er valt nog veel meer te leren:' aan naar een h2 kop zodat deze weer goed past in de koppenstructuur van deze pagina.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 54. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pdf 'Uitgebreide handleiding': Een flink deel van de tekst ontbreekt in de codelaag, evenals alle afbeeldingen.

  • Oorzaak:

   Onvoldoende aandacht voor toegankelijkheid bij ontwikkeling

  • Gevolg:

   Dit kan leiden tot verwarring als de tekst wordt voorgelezen aan de hand van de tags, terwijl deze tegelijkertijd wordt gezien. Het leidt er ook toe dat hulpsoftware zoals screenreaders of aangepaste pdf-readers voor slechtzienden de informatie in de verkeerde volgorde weergeven.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat de tags in de codelaag in dezelfde volgorde staan als de zichtbare tekst zonder delen daarvan over te slaan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 55. SC 1.3.3 - Zintuiglijke eigenschappen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'De online bibliotheek-app - Veelgestelde vragen': De uitleg onder de kop 'Hoe werken bladwijzers en notities?' bevat verwijzingen die alleen te begrijpen zijn als je bepaalde zintuigen (goed) kan gebruiken. Bijvoorbeeld: "Op het scherm met informatie over het boek zie je rechtsboven een hartje. Druk op dit hartje om het boek als favoriet aan te merken. Je ziet dat het hartje nu donker kleurt."

  • Oorzaak:

   Onvoldoende aandacht voor toegankelijkheid bij ontwikkeling

  • Gevolg:

   Deze verwijzing is alleen goed te begrijpen als je het scherm kan zien. Mensen die blind zijn weten niet welke knop een hartje bevat en kunnen de functie dus mogelijk niet goed vinden. Ook de verwijzing naar de donkerdere kleur kan lastig zijn als je een visuele beperking hebt.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om de verwijzing uit te breiden met een ander zintuig zodat het altijd waarneembaar is. Dit kan bijvoorbeeld zo: "Op het scherm met informatie over het boek zie je rechtsboven een knop met een hartje genaamd 'Favorieten'."

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 56. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Account aanmaken': Het veld 'e-mailadres' is niet automatisch in te vullen door de browser.

  • Oorzaak:

   Geen automatische test om op te vangen

  • Gevolg:

   Dit is lastig voor bijvoorbeeld mensen die moeite hebben met typen, of met het onthouden van hun gegevens.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Dit is te verbeteren door bijvoorbeeld autocomplete-attributen te plaatsen bij de invoervelden. Zie voor meer informatie WCAG-techniek H98.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 57. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'High fidelity (TDP) ingelogd': Het aantal sterren dat de beoordeling vormt, is alleen herkenbaar aan het verschil tussen oranje en grijs.

  • Oorzaak:

   Gebouwd volgens de kennis van de ontwikkelaar

  • Gevolg:

   Dit kan een probleem opleveren voor mensen die kleuren niet goed kunnen waarnemen.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Er moet een andere manier zijn om de sterren aan te herkennen. Zo zou je bijvoorbeeld de oranje sterren groter kunnen maken dan de grijze sterren. Een andere mogelijkheid is om de oranje sterren te voorzien van een dikke omlijning, waar je de grijze sterren een dunne omlijning geeft.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 58. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'De online bibliotheek-app': De ondertiteling van de video is wit met een donkere schaduw (zie bijvoorbeeld 0:01) op een lichtgrijze achtergrond. Deze kleuren lijken onvoldoende contrast te hebben. Meerdere meetpunten laten een contrastverhouding zien tussen de 2,2:1 en de 3,5:1. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn om voldoende zichtbaar te zijn voor mensen met een visuele beperking.

  • Oorzaak:

   Onvoldoende aandacht voor toegankelijkheid bij ontwikkeling

  • Gevolg:

   Meerdere meetpunten laten een contrastverhouding zien tussen de 2,2:1 en de 3,5:1. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn om voldoende zichtbaar te zijn voor mensen met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om een zwarte border om de tekst te zetten of een donker vlak achter de tekst te plaatsen zodat deze altijd voldoende contrast heeft met de achtergrond.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 59. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Login content Online Bibliotheek: Het contrast van de rode (#F90202) tekst bij foutmeldingen heeft te weinig contrast met de witte achtergrond: 4,2:1 en dit moet minimaal 4,5:1 zijn.

  • Oorzaak:

   Geen test om op te vangen

  • Gevolg:

   Een te laag contrast kan ervoor zorgen de gebruikers met een visuele beperking tekst of elementen niet of slecht kunnen zien.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Pas de kleur van de tekst aan zodat deze voldoet aan dit criterium. Dit maakt de tekst beter leesbaar voor mensen die moeite hebben met lage contrasten door een visuele beperking.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 60. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Login online bibliotheek: Het contrast van de rode (#F70000) tekst bij foutmeldingen heeft te weinig contrast met de witte achtergrond: 4,2:1 en dit moet minimaal 4,5:1 zijn.

  • Oorzaak:

   Geen test om op te vangen

  • Gevolg:

   Een te laag contrast kan ervoor zorgen dat gebruikers met een visuele beperking te tekst niet of slecht kunnen lezen.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Pas de kleur van de tekst aan zodat deze voldoet aan dit criterium. Dit maakt de tekst beter leesbaar voor mensen die moeite hebben met lage contrasten door een visuele beperking.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 61. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Welkom bij de online bibliotheek': Wanneer je 'Ja' hebt gekozen, wordt de zwarte tekst oranje op een witte achtergrond. Deze kleurcombinatie heeft een te laag kleurcontrast. Hetzelfde geldt voor de witte tekst op de oranje button 'Naar inloggen'.

  • Oorzaak:

   Geen automatische test om op te vangen

  • Gevolg:

   Een te laag contrast kan ervoor zorgen dat gebruikers met een visuele beperking elementen of tekst slecht of helemaal niet kunnen zien.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Gebruik een donkerder kleur grijs.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 62. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pdf 'Uitgebreide handleiding': De teksten hebben in een aantal gevallen te weinig contrast met de achtergrondkleur. Deze moet minimaal 4,5:1 bedragen voor gewone tekst en moet minimaal 3:1 zijn voor tekst groter dan 18pt (24px) of vetgedrukte tekst van minimaal 14pt (bijna 19px). Het gaat met name om deze kleurcombinaties: de groene kopteksten rgb(0,186,181) op een witte achtergrond met een contrast van 2,4:1.

  • Oorzaak:

   Onvoldoende aandacht voor toegankelijkheid bij ontwikkeling

  • Gevolg:

   Mensen die de tekst slecht kunnen zien zullen moeite hebben om deze te goed te onderscheiden van de achtergrond

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Zorg voor voldoende contrast tussen de tekst en de achtergrond.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 63. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruiker klikt op de link 'Lees hier meer over cookies' dan opent er een venster met daarin meer uitleg. Met 200% zoom is niet alle tekst in het venster meer leesbaar. De tekst onder 'Meer informatie Mozilla' is niet meer te lezen omdat er niet verder gescrold kan worden.

  • Oorzaak:

   Niet consistent doorgevoerd/geen automatische test om op te vangen

  • Gevolg:

   Voor mensen met een visuele beperking die op de pagina inzoomen is het nu niet goed mogelijk om alle informatie op te nemen.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Zorg dat het venster met 200% zoom volledig leesbaar is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 64. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Zoekresultaat': Voor mensen die met een toetsenbord werken is er een skiplink #zoekresultaat-verfijnen beschikbaar om de resultaten over te slaan en naar het filter te gaan. De link is echter niet goed zichtbaar in de Chrome en Firefox browsers.

  • Oorzaak:

   Niet consistent doorgevoerd/geen automatische test om op te vangen

  • Gevolg:

   De linktekst is niet goed te lezen. Dit maakt het lastiger te begrijpen wat deze link doet.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   De linktekst is niet goed te lezen. Dit maakt het lastiger te begrijpen wat deze link doet.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 65. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het inzoomen op een mobiel wordt belemmerd door de viewport instellingen (<meta name="viewport" content="width=device-width, maximum-scale=1.0, user-scalable=0">).

  • Oorzaak:

   Niet consistent doorgevoerd/geen automatische test om op te vangen

  • Gevolg:

   Dat is niet toegestaan want gebruikers die de website op een Android mobiel of tablet bekijken kunnen nu niet inzoomen.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om het inzoomen op een mobiel niet te verbieden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 66. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Mijn boekenplank': Wanneer je ver inzoomt op een desktopcomputer (400px bij een schermbreedte van 1280px), dan valt de link 'Al geleend' buiten beeld.

  • Oorzaak:

   Gebouwd volgens de kennis van de ontwikkelaar

  • Gevolg:

   Dit is lastig voor slechtzienden, die vaak erg ver moeten inzoomen om de tekst voor hen leesbaar te maken.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat de content zichtbaar blijft.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 67. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Login content Online Bibliotheek: De lichtgrijze (#CECECE) randen om de invulvelden hebben te weinig contrast met de witte achtegrond. Deze twee kleuren hebben een contrastverhouding van 1,6:1 en dat moet minimaal 3:1 zijn.

  • Oorzaak:

   Geen test om op te vangen

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking hebben mogelijk moeite met het onderscheiden van de invulvelden.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Pas de kleur van de randen aan zodat ze voldoen aan de minimale contrastverhouding van 3:1.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 68. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Privacyverklaring': In de linker marge van de pagina staat een grijze vorm met daarin een naar links wijzend pijltje (een a-element met class="back", het laatste element in het main-element). Het contrast van de gebruikte kleur grijs (#a2a1a2) op de witte achtergrond (#ffffff) is 2,6:1 waar dat minimaal 3:1 zou moeten zijn.

  • Oorzaak:

   Geen automatische test om op te vangen

  • Gevolg:

   Deze link is niet goed waar te nemen door mensen met slechtziendheid.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Gebruik een donkerder kleur grijs.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 69. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'High fidelity (TDP) ingelogd': Wanneer je een beoordeling wilt invoeren: Alle vijf de sterren zijn lichtgrijs (#D6D6D7), en hebben niet voldoende contrast met de witte achtergrond (#FFFFFF). De contrastverhouding is 1,5:1 waar dat minimaal 3:1 zou moeten zijn.

  • Oorzaak:

   Gebouwd volgens de kennis van de ontwikkelaar

  • Gevolg:

   Mensen die een goed contrast nodig hebben om de interactieve elementen op de pagina te kunnen onderscheiden, kunnen deze sterren niet goed waarnemen.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Gebruik een donkerder kleur grijs, en zorg dat er naast de kleur nog een ander kenmerk is om de sterren van elkaar te onderscheiden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 70. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Geheel proces: Account aanmaken (proef) extra gegevens invoeren: De selectievakjes voor het akkoord gaan met voorwaarden en nieuwsbrief zijn lichtgrijs (#CECECE) en hebben niet voldoende contrast met de witte (#FFFFFF) achtergrond. De contrastverhouding is 1,6:1 waar dat minimaal 3:1 zou moeten zijn.

  • Oorzaak:

   Geen automatische test om op te vangen

  • Gevolg:

   Deze vakjes zijn niet goed waar te nemen voor mensen met visuele beperkingen.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Gebruik een donkerder kleur grijs.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 71. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Hoofdpagina: Als de gebruiken de waarden voor opmaak van dit criterium heeft ingesteld dan vallen de boektitels die op meerdere regels staan deels weg. Ze zijn dan niet goed leesbaar.

  • Oorzaak:

   Niet consistent doorgevoerd/geen automatische test om op te vangen

  • Gevolg:

   Deze instellingen worden gebruikt door mensen die moeite hebben met lezen. Het is daarom belangrijk dat de tekst volledig leesbaar blijft als deze instellingen geactiveerd zijn.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat het boek-element ook in de hoogte genoeg ruimte heeft om tekst op meerdere regels te laten zien met deze instellingen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 72. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Login online bibliotheek: Naast de labels voor de invulvelden staat een blauwe cirkel met daarin een i. Door met de muis op dit cirkeltje blijven opent er een venster met extra informatie.

   Deze content die bij focus verschijnt moet volgens dit succescriterium aan drie voorwaarden voldoen. En aan slechts één van deze drie voldoet het nu. De content is wel aan te houden, dat wil zeggen de content verdwijnt niet zomaar.

  • Oorzaak:

   Geen test om op te vangen

  • Gevolg:

   De content is niet 'aanwijsbaar', dit wil zeggen je kunt er niet met je muis naar toe. De content is ook niet te sluiten. Dit wil zeggen dat de content niet weggehaald kan worden zonder focus te verplaatsen. Een oplossing kan zijn om dit mogelijk te maken met de Escape toets.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   De content is niet 'aanwijsbaar', dit wil zeggen je kunt er niet met je muis naar toe. De content is ook niet te sluiten. Dit wil zeggen dat de content niet weggehaald kan worden zonder focus te verplaatsen. Een oplossing kan zijn om dit mogelijk te maken met de Escape toets.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 73. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Hoofdpagina: Als iemand met de muis cursor op een item in de navigatiebalk gaat staan dan opent er bij sommige een submenu. Dit submenu is niet te sluiten zonder de muis te verplaatsen.

  • Oorzaak:

   Niet consistent doorgevoerd/geen automatische test om op te vangen

  • Gevolg:

   Voor mensen met een visuele beperking die ver inzoomen om de pagina te gebruiken is dit een probleem. Zij openen dan een submenu die een groot deel van hun scherm inneemt en deze is niet te sluiten zonder de muis te verplaatsen.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Pas het submenu aan zodat het ook te sluiten zonder de muis te verplaatsen. Dit kan bijvoorbeeld via de escape-toets.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 74. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Hoofdpagina: In desktop-weergave zijn er 6 boeken in de slider te zien. Het meest rechtste boek krijgt de class "partial" en daarvan wordt de tabindex op -1 gezet. Het boek is dan niet te bereiken voor het toetsenbord.

  • Oorzaak:

   niet consistent doorgevoerd/geen automatische test om op te vangen

  • Gevolg:

   Mensen die geen muis kunnen gebruiken maar het scherm wel zien kunnen het boek nu waarnemen maar er niet komen omdat het boek niet in de volgorde van het toetsenbord is opgenomen.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Haal de tabindex="-1" weg van deze class zodat het element weer benaderbaar is voor mensen die met een toetsenbord moeten werken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 75. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'High fidelity (TDP) ingelogd': Wanneer je hebt gekozen voor 'Beoordeel dit e-book', kun je met de muis het aantal sterren aanklikken dat je het boek wilt geven. Met een toetsenbord kan dit niet.

  • Oorzaak:

   Gebouwd volgens de kennis van de ontwikkelaar

  • Gevolg:

   Mensen die werken met een screenreader, toetsenbord- of spraakbediening kunnen geen beoordeling geven.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Gebruik hier interactieve elementen, bijvoorbeeld een set met 5 radiobuttons, die goed gelabeld zijn, bijvoorbeeld '1 ster', '2 sterren', etc.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 76. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Login online bibliotheek: Naast de labels voor de invulvelden staat een blauwe cirkel met daarin een i. Door met de muis op dit cirkeltje blijven opent er een venster met extra informatie. Deze informatie is niet beschikbaar voor mensen die niet met een muis (kunnen) werken omdat de cirkels niet te bereiken zijn met het toetsenbord.

  • Oorzaak:

   Geen test om op te vangen

  • Gevolg:

   Voor mensen met een motorische beperking die geen muis kunnen gebruiken is deze informatie nu niet beschikbaar.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Maak de tooltips ook toegankelijk voor mensen die met een toetsenbord werken. Dit kan bijvoorbeeld door er een knop van te maken. Nu is er alleen een JavaScript event op een span-element gezet. Het element wordt daarom niet gezien als interactief element en kan dus niet gefocust worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 77. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Tijdschriftenbieb-app' staat een video in een frame van YouTube. Als de focus in het iframe is dan kunnen er via sneltoetsen (bijvoorbeeld 'k', 'm', 'spatie') bepaalde functies geactiveerd worden.

  • Oorzaak:

   niet consistent doorgevoerd/geen automatische test om op te vangen

  • Gevolg:

   Dit is een probleem voor mensen die spraakbesturing gebruiken omdat ze dan onbedoeld een functie kunnen activeren.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Geef mensen de optie om deze snelkoppelingen uit te zetten, aan te passen of maak ze alleen beschikbaar wanneer het specifieke element (bijvoorbeeld de pauze-knop) de focus heeft. Voor een YouTube video die op de pagina staat kan de link aangepast worden zodat de sneltoetsen uitgeschakeld zijn. De source URL zou dan veranderen in src="https://www.youtube.com/embed/ID_VIDEO?disablekb=1. Hiermee wordt dit probleem opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 78. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Hoodfpagina: Er is een duidelijke skiplink aanwezig om herhalende content over te slaan. Deze skiplink is niet het eerste focusbare element (dat is het logo en daarna de cookiemelding). Volgens de techniek zou de skiplink het allereerste focusbare element moeten zijn.

  • Oorzaak:

   niet consistent doorgevoerd/geen automatische test om op te vangen

  • Gevolg:

   Zet de code van de skiplink boven de code van het logo en van de cookiemelding zodat mensen die blind zijn of mensen die alleen via een toetsenbord werken deze skiplink kunnen vinden op de plek die zij verwachten.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Zet de code van de skiplink boven de code van het logo en van de cookiemelding zodat mensen die blind zijn of mensen die alleen via een toetsenbord werken deze skiplink kunnen vinden op de plek die zij verwachten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 79. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De paginatitel is op meerdere pagina's 'Welkom bij de online Bibliotheek'. Dit zegt niet op welke pagina je bent.

  • Oorzaak:

   Geen automatische test om op te vangen

  • Gevolg:

   Dit is onder andere lastig voor screenreadergebruikers, die horen bij het laden van de pagina als eerste de paginatitel. Ook is het lastig voor mensen die meerdere tabbladen open hebben staan.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Maak de paginatitel beschrijvend, bijvoorbeeld 'Proefabonnement | online Bibliotheek' of 'Maak account aan | online Bibliotheek'.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 80. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Login online bibliotheek: De paginatitel is 'Online Bibliotheek'. Dit geeft niet weer dat het scherm om in te loggen te zien is.

  • Oorzaak:

   Geen test om op te vangen

  • Gevolg:

   Voor mensen die blind zijn is de paginatitel belangrijk. Ze horen dit als eerste element en krijgen daardoor een idee wat er op de pagina te zien is. De titel moet dat dus weergeven.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Pas de titel van de pagina aan naar bijvoorbeeld: "Inloggen | de Bibliotheek online"

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 81. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Login content Online Bibliotheek: De paginatitel is 'Online Bibliotheek'. Dit geeft niet weer dat het scherm om in te loggen te zien is.

  • Oorzaak:

   Geen test om op te vangen

  • Gevolg:

   Voor mensen die blind zijn is de paginatitel belangrijk. Ze horen dit als eerste element en krijgen daardoor een idee wat er op de pagina te zien is. De titel moet dat dus weergeven.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Pas de titel van de pagina aan naar bijvoorbeeld: "Inloggen | de Bibliotheek online"

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 82. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Hoofdpagina: De cookiemelding staat visueel bovenaan het scherm. Het lijkt daardoor het eerste element waarop de focus van het toetsenbord terecht gaat komen. Het eerste focusbare element is het logo van onlinebibliotheek.nl.

  • Oorzaak:

   niet consistent doorgevoerd/geen automatische test om op te vangen

  • Gevolg:

   Mensen die geen muis kunnen gebruiken komen dus eerst onder de cookiemelding terecht. Ze moeten dan vooruit gaan met de focus via de tab-toets om de cookiemelding te bereiken. Dat is een onlogische volgorde omdat de cookiemelding visueel 'eerder' op het scherm staat.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om de cookiemelding in de code boven het logo te zetten zodat de volgorde in de code en de visuele volgorde overeenkomen. De link 'Lees hier meer over cookies' is dan het eerste element dat de focus krijgt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 83. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Favorieten': De focusvolgorde binnen het lijst-element met de favoriet is niet logisch. Wanneer je met de tabtoets door de focusbare elementen op de pagina loopt, is niet goed te voorspellen waar de focus naartoe zal gaan.

  • Oorzaak:

   Gebouwd volgens de kennis van de ontwikkelaar

  • Gevolg:

   Dit is lastig voor toetsenbordgebruikers, maar ook voor mensen die met een screenreader werken.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het beste is om de HTML-volgorde van de focusbare elementen zo te veranderen, dat de zichtbare focus min of meer van links naar rechts en van boven naar onder gaat.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 84. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Hoofdpagina: Als de gebruiker klikt op de link 'Lees hier meer over cookies' dan opent er een venster met daarin meer uitleg. Dit venster heeft een sluitknop genaamd 'sluiten' die visueel rechtsboven in het venster staat. In de volgorde staat de knop helemaal onderaan.

  • Oorzaak:

   niet consistent doorgevoerd/geen automatische test om op te vangen

  • Gevolg:

   Mensen die geen muis kunnen gebruiken moeten dus eerst door het hele venster navigeren voor ze bij de sluitknop kunnen komen. Dat is een onlogische volgorde omdat de knop visueel 'eerder' op het scherm staat.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om de sluitknop na de kop 'Gebruik van cookies op deze website' op te nemen zodat de volgorde in de code en de visuele volgorde overeenkomen. De sluitknop is dan het eerste element dat de focus krijgt en is makkelijk te bereiken voor mensen die geen muis gebruiken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 85. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'High fidelity (TDP) ingelogd': De linktekst 'Verlengen' na de tekst 'Je abonnement verloopt op 28 feb 2022' is niet duidelijk voor mensen die de pagina niet kunnen zien. De link staat buiten de paragraaf, daardoor is er geen manier om zeker te weten wat je gaat verlengen: Je abonnement of de leenperiode van het boek.

  • Oorzaak:

   Gebouwd volgens de kennis van de ontwikkelaar

  • Gevolg:

   De linktekst 'Verlengen' na de tekst 'Je abonnement verloopt op 28 feb 2022' is niet duidelijk voor mensen die de pagina niet kunnen zien.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Dit kan worden opgelost door de link op te nemen in de paragraaf 'Je abonnement verloopt [...]', of door de linktekst uit te breiden naar bijvoorbeeld 'Abonnement verlengen'.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 86. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Privacyverklaring': In de linker marge van de pagina staat een grijze vorm met daarin een naar links wijzend pijltje (een a-element met class="back", het laatste element in het main-element). Dit is een link om terug te gaan. De afbeelding heeft geen tekstalternatief en daardoor heeft de link geen tekst.

  • Oorzaak:

   Geen automatische test om op te vangen

  • Gevolg:

   Daardoor is het doel van de link niet duidelijk.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Geef de link een linktekst

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 87. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Word lid van de bibliotheek': De link 'Bekijk alle voordelen' heeft onvoldoende context waardoor het niet duidelijk is waar de link heen gaat als je de pagina niet kan zien. De link is het enige element in een p-element, dus er is geen context.

  • Oorzaak:

   niet consistent doorgevoerd/geen automatische test om op te vangen

  • Gevolg:

   Mensen die blind zijn weten nu niet precies waar deze link heen gaat.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om de context of de linktekst uit te breiden. Een mogelijke oplossing is bijvoorbeeld door in het p-element bijvoorbeeld de tekst: "Bekijk alle voordelen van het online bibliotheek abonnement?" te plaatsen. Het is ook mogelijk om 'Online bibliotheek abonnement' op te nemen in het title attribuut van de link om de linktekst te verduidelijken. Een andere oplossing is om gebruik te maken van aria-describedby. Dit koppelt de link dan aan de kop van het blok.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 88. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Blogs met leestips': De pagina bevat meerdere 'Lees verder' links die zonder context niet duidelijk zijn.

  • Oorzaak:

   Onvoldoende aandacht voor toegankelijkheid bij ontwikkeling

  • Gevolg:

   Voor mensen die blind zijn is het belangrijk dat in het element waarin de link staat duidelijk wordt waar de link naar toe gaat. Nu horen ze alleen: 'Lees verder'. Ze weten dan niet wat ze verder gaan lezen.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om de link in het p-element van de voorgaande beschrijving te zetten. Zo horen mensen die blind zijn altijd de juiste context om te begrijpen waar de link naar toe gaat. Het is ook mogelijk om de titel van de blog op te nemen in het title attribuut van de link om de linktekst te verduidelijken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 89. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Tips van ons panel: Dochter van het Woud': De link 'Bekijk dit e-book' heeft onvoldoende context waardoor het niet duidelijk is waar de link heen gaat als je de pagina niet kan zien. De link is het enige element in een p-element, dus er is geen context.

  • Oorzaak:

   Onvoldoende aandacht voor toegankelijkheid bij ontwikkeling

  • Gevolg:

   Mensen die blind zijn weten nu niet precies waar deze link heen gaat.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om de context of de linktekst uit te breiden. Dit kan bijvoorbeeld door in het p-element bijvoorbeeld de tekst: "Wil je meer weten over Dochter van het Woud van Juliet Marillier?" te plaatsen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 90. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Lid worden - De online bibliotheek': De link 'Word lid' heeft onvoldoende context waardoor het niet duidelijk is waar de link heen gaat als je de pagina niet kan zien. De link is het enige element in een p-element, dus er is geen context.

  • Oorzaak:

   niet consistent doorgevoerd/geen automatische test om op te vangen

  • Gevolg:

   Mensen die blind zijn weten nu niet precies waar deze link heen gaat.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om de context of de linktekst uit te breiden. Een mogelijke oplossing is bijvoorbeeld door in het p-element bijvoorbeeld de tekst: "Word lid van het proefabonnement" te plaatsen. Het is ook mogelijk om 'Proefabonnement' op te nemen in het title attribuut van de link om de linktekst te verduidelijken. Een andere oplossing is om gebruik te maken van aria-describedby. Dit koppelt de link dan aan de kop van het blok.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 91. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De pdf 'Uitgebreide handleiding' heeft geen bladwijzers. Hierdoor is het minder gemakkelijk om door het document te navigeren.

  • Oorzaak:

   Onvoldoende aandacht voor toegankelijkheid bij ontwikkeling

  • Gevolg:

   Dit vormt een probleem voor mensen die de tekst niet of niet goed kunnen zien, maar ook voor mensen met cognitieve problemen zoals een kort werkgeheugen.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Bladwijzers kunnen met de juiste software worden gegenereerd met de koppenstructuur van het brondocument, mits het brondocument goed gestructureerd is met de juiste tags.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 92. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Login content Online Bibliotheek: Het label met de placeholder 'Pasnummer of e-mailadres` heeft als label "Voornaam*". Dit komt niet overeen met het doel van het invulveld.

  • Oorzaak:

   Geen test om op te vangen

  • Gevolg:

   Mensen die blind zijn horen dat ze hier een voornaam moeten invullen omdat het label 'voornaam' is gekoppeld aan het invulveld.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om het label aan te passen naar 'Pasnummer of e-mailadres'.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 93. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'High fidelity (TDP)': De kop met de zichtbare tekst 'Meer informatie' heeft in de toegankelijkheidslaag een wisselende naam, die verandert al naar gelang je de knop hebt uitgeklapt of ingeklapt: 'Open Meer informatie' en 'Sluit Meer informatie'.

  • Oorzaak:

   Gebouwd volgens de kennis van de ontwikkelaar

  • Gevolg:

   Dit is verwarrend voor screenreadergebruikers.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Dit probleem doet zich voor in Firefox + NVDA. Het doet zich niet voor in Chrome + NVDA. We hebben ook kort getest op Safari + VoiceOver, daar doet dit probleem zich ook niet voor. Waarschijnlijk komt dit voort uit de manier waarop de verschillende browsers omgaan met de click handler.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 94. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'High fidelity (TDP) ingelogd': De button 'Zet in favorieten' (de knop met het hartje) kent twee staten:

   1. Je kunt een boek als favoriet markeren, de knop heet dan 'Zet in favorieten'
   2. Als je boek als favoriet is gemarkeerd, heet de knop 'Favoriet'. Door te klikken op de knop, verwijder je het boek uit je favorieten
  • Oorzaak:

   Gebouwd volgens de kennis van de ontwikkelaar

  • Gevolg:

   De tekst 'Zet in favorieten' vertelt precies wat de knop doet. De tekst van de knop in de tweede staat 'Favoriet' heeft geen goede tekst: Het is niet duidelijk dat je door op de knop te klikken, het boek verwijdert uit je favorieten.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het lijkt een logische oplossing om de button-tekst te veranderen naar 'Verwijder uit favorieten'.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 95. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Tijdschriftenbieb-app': Op de pagina onder de kop 'Deze bladen vind je in de TijdschriftenBieb' staan drie ongeordende lijsten met boven elke lijst een h3-kop. Deze h3-koppen zijn leeg waardoor ze niet goed beschrijven welke content er onder te vinden zal zijn.

  • Oorzaak:

   Onvoldoende aandacht voor toegankelijkheid bij ontwikkeling

  • Gevolg:

   Dit is een probleem voor mensen die blind zijn die de koppen ook buiten de context kunnen tegenkomen. Zij horen dan alleen dat er een lege kop is.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om de h3-koppen weg te halen en de drie lijsten samen te voegen tot 1 lijst zodat het voor mensen die blind zijn duidelijk is dat deze magazines bij elkaar horen en onder 1 kop vallen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 96. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Alle tips van ons panel': Onder de content onder kop 'Z' staat een lijn die aangeeft dat er nieuwe content begint. Hierna volgen er twee koppen: 'E-books lenen: hoe werkt het?' en 'Download de e-booksapp'. De content onder deze twee koppen komt echter niet overeen met wat de koppen aangeven. Onder de eerste kop volgt een link om de online bibliotheek app te downloaden en onder de tweede kop volgt een link 'Naar de veelgestelde vragen'.

  • Oorzaak:

   Onvoldoende aandacht voor toegankelijkheid bij ontwikkeling

  • Gevolg:

   Deze structuur is voor mensen die blind zijn verwarrend. Zij verwachten op basis van de koppen andere informatie dan ze daadwerkelijk tegenkomen. Voor mensen die het scherm zien is de structuur ook niet duidelijk want de iconen boven de links gaan niet naar de locatie van de linktekst die zichtbaar is.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om voor deze h3-koppen een h2 kop toe te voegen, bijvoorbeeld: "Lees meer over:". Dit zorgt er voor dat het duidelijk is dat hier een nieuw stuk content begint. Verwijder vervolgens de h3-koppen rond de links 'E-books lenen: hoe werkt het?' en 'Download de e-booksapp'. Maak dan de linkteksten van alle vier de links zichtbaar op het scherm zodat het voor alle gebruikers duidelijk is welke link waar heen gaat. Zet elke link in een eigen li (list item) element, met een decoratief icoon (dus met alt="").

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 97. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'High fidelity (TDP) ingelogd': Het hele formulier voor het beoordelen van het e-book, inclusief de buttons 'Opslaan' en 'Annuleer', is voor screenreader- en toetsenbordgebruikers beschikbaar terwijl ze niet in beeld zijn. Het formulier verschijnt pas na het activeren van de knop 'Beoordeel dit e-book'.

  • Oorzaak:

   Gebouwd volgens de kennis van de ontwikkelaar

  • Gevolg:

   Dit is verwarrend. Toetsenbordgebruikers zien niet welk element de focus heeft. Zie voor de oplossing de bevinding over dit component onder 1.3.1.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat elementen niet alleen maar visueel verborgen zijn, maar ook echt inactief zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 98. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Hoofdpagina: Als de gebruiker klikt op de link 'Lees hier meer over cookies' dan opent er een venster met daarin meer uitleg. Het is mogelijk om met de focus cursor van het toetsenbord buiten het venster te komen. De cursor is dan niet meer zichtbaar.

  • Oorzaak:

   niet consistent doorgevoerd/geen automatische test om op te vangen

  • Gevolg:

   Voor mensen die niet met een muis kunnen werken is de focus cursor de enige indicatie van hun positie op de pagina. Deze moet dus altijd zichtbaar zijn.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om het venster zo op te bouwen dat de focus niet uit het venster kan als deze geopend is. Zie het voorbeeld Modal Dialog voor een codevoorbeeld.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 99. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Hoofdpagina: Als de gebruiker via het toetsenbord een menu item activeert (bijvoorbeeld ' e-books') dan vouwt er een submenu uit. Het volgende item in de focus is dan het eerste item uit het submenu. Als de gebruiker dan weer terug gaat met shift+tab dan is er geen focusstijl die duidelijk maakt waar de focus is.

  • Oorzaak:

   niet consistent doorgevoerd/geen automatische test om op te vangen

  • Gevolg:

   Voor mensen die vertrouwen op hun focus cursor is het belangrijk dat deze altijd zichtbaar is.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Pas de focus stijl van het actieve menu item die een submenu uitvouwt aan zodat deze altijd zichtbaar is. Denk er bijvoorbeeld aan om de standaard browser stijl te gebruiken

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 100. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Betalen': Het zichtbare label om de selectielijst voor de bank te openen bevat een andere tekst dan het element dat de lijst feitelijk opent. De knop heet 'Kies je bank' als de pagina net is geladen, maar zodra je een bank hebt gekozen, krijgt de knop de naam van de bank.

  • Oorzaak:

   Geen automatische test om op te vangen

  • Gevolg:

   Voor gebruikers van spraakbediening betekent dit dat de knop niet goed te bedienen is als je de bank wilt veranderen.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Vereenvoudig deze constructie met de selectielijst, zodat je de selectielijst op een gelijke manier toont voor hulpsoftwaregebruikers en andere gebruikers. Dat betekent dat het label en het select-element niet visueel verborgen moeten zijn. En dat er voor ziende gebruikers niet een aparte optie moet zijn die verborgen is voor screenreadergebruikers (<div class="listbox-wrapper" aria-hidden="true"> met daarin een button en een listbox).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 101. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Welkom bij de online bibliotheek': De taal van de pagina is niet ingesteld. Voorleessoftware kan daarom niet de juiste voorleesstem kiezen.

  • Oorzaak:

   Geen automatische test om op te vangen

  • Gevolg:

   De taal van de pagina is niet ingesteld. Voorleessoftware kan daarom niet de juiste voorleesstem kiezen.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Geef bij het html-element aan in welke taal de pagina geschreven is, door er het attribuut lang="nl" op te zetten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 102. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Zoekresultaat': Bij elk boek staat een stuk tekst die het boek introduceert. Deze tekst is soms Engelstalig maar is in de code niet aangemerkt als Engelstalig via lang=EN`. Dit zorgt ervoor dat hulpapparatuur niet weten dat de tekst niet Nederlandstalig is en daardoor wordt het niet goed gepresenteerd.

  • Oorzaak:

   niet consistent doorgevoerd/geen automatische test om op te vangen

  • Gevolg:

   Mensen die blind zijn krijgen nu de Engelstalige tekst in het Nederlands gepresenteerd. Dit is slecht of niet te verstaan.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Markeer teksten die een andere taal hebben dan de taal van de pagina met het lang attribuut. Dit zorgt ervoor dat hulpapparatuur de tekst goed kunnen presenteren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 103. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Vraag en antwoorden' staan knoppen die de vragen kunnen uitvouwen of samenvouwen. Deze knoppen zijn voorzien van de tekst 'Open' of 'Close' om de status aan te geven. Deze teksten zijn Engelstalig terwijl de pagina Nederlandstalig is.

  • Oorzaak:

   niet consistent doorgevoerd/geen automatische test om op te vangen

  • Gevolg:

   Dit kan voor mensen die blind zijn verwarrend zijn. De taal van de woorden staat niet goed ingesteld dus wordt de tekst mogelijk niet goed gepresenteerd.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Een andere optie is om 'Open' en 'Close' aan te passen naar een Nederlandstalige variant, bijvoorbeeld: "Openen" en "Sluiten" en deze achter de vraag te zetten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 104. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Login online bibliotheek: Als er een fout tijdens het invullen wordt gemaakt bij het inloggen komt de volgende melding in beeld: "De inloggegevens zijn onjuist. Houd rekening met hoofd- en kleine letters.". Technisch gezien is dit correct, maar de term 'inloggegevens' geeft niet specifiek aan welk veld de fout is gemaakt.

  • Oorzaak:

   Geen test om op te vangen

  • Gevolg:

   Voor mensen met een cognitive beperking kan dit een probleem zijn omdat ze de term niet herkennen bij een van de invulvelden.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is daarom om de melding aan te passen naar bijvoorbeeld: " De inloggegevens (Pasnummer of e-mailadres en/of wachtwoord) zijn onjuist. Houd rekening met hoofd- en kleine letters. "

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 105. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Login content online bibliotheek: De placeholder teksten in de velden bevatten unieke informatie die niet in de labels terugkomen. Deze informatie verdwijnt zodra mensen beginnen met typen.

  • Oorzaak:

   Geen test om op te vangen

  • Gevolg:

   Informatie over het formulier zou altijd beschikbaar moeten zijn. Dit is namelijk een probleem voor onder andere mensen met een cognitieve beperking, bijvoorbeeld problemen met kortetermijngeheugen.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Plaats de informatie in de placeholder teksten als zichtbare labels boven de velden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 106. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Formulier - Jouw vraag over inloggen of registreren': Als de gebruiker geen goed e-mailadres invult dan komt de melding "Vul hier een correcte waarde in". Dit geeft de gebruiker geen suggestie over hoe de fout opgelost kan worden.

  • Oorzaak:

   niet consistent doorgevoerd/geen automatische test om op te vangen

  • Gevolg:

   Voor mensen met een cognitieve beperking is het belangrijk dat de foutmelding handvatten geeft om de fout op te lossen.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om een voorbeeld van een geldig e-mailadres op te nemen in de foutmelding.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 107. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'High fidelity (TDP)': De knop 'Meer informatie' is niet te bedienen met een screenreader, waardoor je de extra informatie niet kunt bekijken.

  • Oorzaak:

   Gebouwd volgens de kennis van de ontwikkelaar

  • Gevolg:

   Voor screenreadergebruikers is dit niet goed bruikbaar.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Er zit een javascript click-event op de h3 kop, wat maakt dat je de button wel kunt openklikken met een muis. Voor een screenreader werkt dit niet. Zorg dat het click-event ook gaat werken met een toetsenbord (enter en spatie).

   Verder is het aan te raden om het event niet te binden aan de h3, maar aan de button. Daarbij kun je dan een attribuut aria-expanded="true" geven aan de button op het moment dat hij is uitgeklapt. Zolang 'Meer informatie' is ingeklapt, kun je aria-expanded="false" aanhouden. De tekst van de button kan dan in beide gevallen 'Meer informatie' zijn. De tekst 'open' en 'sluit' kan dan uit de knop verwijderd worden. Dit zorgt voor een vreemde koptekst, die nu meeverandert met de staat van de knop (zie 2.4.6).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 108. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Hoofdpagina: Onder de kop 'jeugdbibliotheek.nl' staan links met daarin een afbeelding. De afbeelding heeft geen alternatieve tekst waardoor er geen linktekst is om te presenteren.

  • Oorzaak:

   Onvoldoende aandacht voor toegankelijkheid bij ontwikkeling

  • Gevolg:

   Voor mensen die blind zijn is deze opbouw niet duidelijk.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om de tekst '0-6 jaar' in de a-link te zetten. Dit lost het probleem op want de linktekst wordt dan '0-6 jaar' en de afbeelding is decoratief.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 109. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Hoofdpagina: Het venster dat opent na activeren van de knop 'lees hier meer over cookies' heeft geen goede rol. Het is een div-element.

  • Oorzaak:

   niet consistent doorgevoerd/geen automatische test om op te vangen

  • Gevolg:

   Voor mensen die blind zijn is het niet duidelijk dat er een venster is geopend. Zij zien het venster niet en het venster heeft geen rol die duidelijk maakt wat voor soort element het is.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om het div-element van het venster te voorzien van role="dialog". Dit geeft hulpapparatuur de mogelijkheid om het venster ook te presenteren als een venster. Zie voor meer informatie: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Roles/dialog_role.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 110. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Hoofdpagina: Sommige links in de navigatiebalk hebben een pijl-icoon die aangeeft dat het menu uitgevouwen kan worden. Deze functie wordt in de code niet duidelijk aangegeven.

  • Oorzaak:

   niet consistent doorgevoerd/geen automatische test om op te vangen

  • Gevolg:

   Mensen die blind zijn horen niet welke link ze kunnen uitklappen en welke niet. Als zij op de link klikken dan gebeurt er voor hun niets: er vouwt een menu uit maar dat horen ze niet.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Geef de links die kunnen uitvouwen het aria-expanded attribuut mee. Deze moet false zijn als het menu niet is uitgevouwen en true als het menu wel is uitgevouwen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 111. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Privacyverklaring': In de linkermarge van de pagina staat een grijze vorm met daarin een naar links wijzend pijltje (een a-element met class="back", het laatste element in het main-element). Dit is een link om terug te gaan.

  • Oorzaak:

   Geen automatische test om op te vangen

  • Gevolg:

   De afbeelding heeft geen tekstalternatief en daardoor heeft de link geen naam.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Geef de link een linktekst

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 112. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Login content online bibliotheek: Als het formulier met lege velden wordt verstuurd dan komen er foutmeldingen bij de velden te staan. Ook komen er dan twee kruizen in de velden te staan. Deze twee knoppen hebben geen naam.

  • Oorzaak:

   Geen test om op te vangen

  • Gevolg:

   Mensen die blind zijn horen dat er een knop is maar weten niet wat de knop doet, want de naam ontbreekt.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Geef deze knoppen een naam, bijvoorbeeld door een aria-label toe te voegen aan het button-element. De naam moet de actie van de knop duidelijk maken. Als er geen functie verbonden zit aan de kruizen dan kunnen ze ook als afbeelding met een alt-tekst worden geplaatst, bijvoorbeeld: 'invoer onjuist' (en 'invoer correct' bij een vinkje).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 113. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'Welkom bij de online bibliotheek': De knop 'Ja' is geen gewone knop, maar een toggle button (schakelknop). Die rol klopt niet met de rol die de button heeft. Hij is een van de twee opties bij een ja/nee vraag, niet een knop die een functie aan- of uitschakelt.

  • Oorzaak:

   Geen automatische test om op te vangen

  • Gevolg:

   Dit is verwarrend voor screenreadergebruikers.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het attribuut aria-pressed="false" is bij deze knop niet nodig. Als je deze verwijdert, is het een gewone knop in plaats van een schakelknop. aria-expanded="false" is voldoende om aan te geven of de knop is ingedrukt of niet.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 114. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina 'High fidelity (TDP) ingelogd': Wanneer je hebt gekozen voor 'Beoordeel dit e-book', kun je met de muis het aantal sterren aanklikken dat je het boek wilt geven. Het is voor mensen die geen muis gebruiken niet duidelijk dat deze sterren aan te klikken zijn.

  • Oorzaak:

   Gebouwd volgens de kennis van de ontwikkelaar

  • Gevolg:

   Mensen die werken met een screenreader, toetsenbord- of spraakbediening kunnen geen beoordeling geven.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Een ster bestaat uit een label-element zonder tekst dat klikbaar is gemaakt met javascript. Een label-element is geen interactief element zoals een button, link. Gebruik hier interactieve elementen, bijvoorbeeld een set met 5 radiobuttons, die goed gelabeld zijn, bijvoorbeeld '1 ster', '2 sterren', etc.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 115. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Login online bibliotheek: Als er een fout tijdens het invullen wordt gemaakt bij het inloggen komt de volgende melding in beeld: "De inloggegevens zijn onjuist. Houd rekening met hoofd- en kleine letters.".

  • Oorzaak:

   Geen test om op te vangen

  • Gevolg:

   Dit statusbericht wordt niet aan mensen die blind zijn gepresenteerd zonder dat zij daar zelf naar moeten zoeken. Ze weten dus niet wat het resultaat van hun actie is tot ze de melding tegenkomen.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Maak gebruik van de role="alert" techniek om hulptechnologie direct op de hoogte te stellen van een fout: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/aria/ARIA19.html.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Koninklijke Bibliotheek heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20240424