Verklaring van online Bibliotheek-app

Status toegankelijkheid online Bibliotheek-app

Koninklijke Bibliotheek is wettelijk verplicht om deze mobiele applicatie te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze mobiele applicatie is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 11-07-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Koninklijke Bibliotheek streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de mobiele applicatie online Bibliotheek-app.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Koninklijke Bibliotheek is beschikbaar via de link https://www.kb.nl/digitaletoegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Koninklijke Bibliotheek gepubliceerde informatie blijkt dat de mobiele applicatie online Bibliotheek-app gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Koninklijke Bibliotheek is gevorderd met de toegankelijkheid van online Bibliotheek-app en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de mobiele applicatie toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 15-08-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Koninklijke Bibliotheek .
Functie: Algemeen directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 11-07-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via het contactformulier.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • U krijgt vrijwel direct een ontvangstbevestiging.
 • Binnen 1 werkdag ontvangt u een antwoord.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Koninklijke Bibliotheek

De streefdatum waarop de mobiele applicatie volledig zal voldoen: 31-12-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de mobiele applicatie online Bibliotheek-app : voldoet gedeeltelijk

De mobiele applicatie online Bibliotheek-app is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Koninklijke Bibliotheek dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.firmground.nl/onderzoeken/onlinebibliotheek.nl/app/ios
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 30-03-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.firmground.nl/onderzoeken/onlinebibliotheek.nl/app/android
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 03-03-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Koninklijke Bibliotheek dat de mobiele applicatie gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Android bij boekenplank: Na activeren van de knop 'opties' komen er twee opties in beeld. Deze opties hebben een icoon en een tekst. Het icoon heeft een alternatieve tekst die hetzelfde is als de tekst waardoor deze tekst dubbel opgelezen wordt.

  • Oorzaak:

   Waarschijnlijk gemist bij het ontwikkelen en interne controle

  • Gevolg:

   Voor mensen die blind zijn veroorzaakt dit ruis.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   De knop heeft al een goede tekst dus de iconen zijn decoratief, haal de contentdescription van deze iconen af. Zorg ervoor dat de iconen genegeerd worden door hulpapparatuur.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   iOS bij Recentie schrijven: De sluitknop van het venster heeft een x-icoon maar de alternatieve tekst van dit visuele element is onvoldoende duidelijk. De alternatieve tekst van het icoon moet het doel van de knop duidelijk maken.

  • Oorzaak:

   Waarschijnlijk gemist bij het ontwikkelen en interne controle

  • Gevolg:

   De sluitknop van het venster heeft een x-icoon maar de alternatieve tekst van dit visuele element is onvoldoende duidelijk. De alternatieve tekst van het icoon moet het doel van de knop duidelijk maken.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Pas de toegankelijke naam aan naar 'Sluiten'.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   iOS bij Genre 'Detective' detailpagina: De knop met een kruis genaamd 'i close' om de filters te sluiten heeft geen goede alternatieve tekst voor het icoon. Het icoon is het enige label van de knop dus moet deze een duidelijke alternatieve tekst hebben.

  • Oorzaak:

   Waarschijnlijk gemist bij het ontwikkelen en interne controle

  • Gevolg:

   Nu is het voor mensen die blind zijn mogelijk onduidelijk wat deze knop doet.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Pas de alternatieve tekst van het icoon aan naar 'Sluiten'.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 4. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   iOS bij Melding detail: De knop om een melding te verwijderen is een prullenbak-icoon met de naam 'i delete iOS 28'. Deze naam is onduidelijk.

  • Oorzaak:

   Waarschijnlijk gemist bij het ontwikkelen en interne controle

  • Gevolg:

   Mensen die blind zijn weten mogelijk niet goed wat ze horen en daardoor is het niet goed duidelijk wat deze knop doet.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om de naam van de knop aan te passen naar: 'Melding verwijderen'.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 5. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   iOS bij Genre 'Detective' detailpagina: Als er een filter is geactiveerd dan wordt de knop als volgt door VoiceOver gepresenteerd: '<filter naam>, knop'. Het is niet duidelijk wat er met deze knop gedaan kan worden omdat het icoon met een 'x' geen alternatieve tekst heeft.

  • Oorzaak:

   Waarschijnlijk gemist bij het ontwikkelen en interne controle

  • Gevolg:

   Mensen die blind zijn weten nu niet wat deze knop doet omdat het kruisje geen alternatieve tekst heeft.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om de knop zo te presenteren: '<filter naam>, knop, filter sluiten'. Dit kan door gebruik te maken van accessibilityUserInputLabels.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 6. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   iOS bij Statistieken: De grafiek met leesmomenten heeft geen tekstueel alternatief voor de visuele weergave van de leesmomenten.

  • Oorzaak:

   Waarschijnlijk gemist bij het ontwikkelen en interne controle

  • Gevolg:

   Mensen die blind zijn hebben nu geen toegang tot deze functie.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Maak deze grafiek beschikbaar voor mensen door deze een naam te geven en een beschrijving van de grafiek. Hieruit moet duidelijk worden welke assen er zijn en welke trend er te zien is. iOS heeft een techniek voor toegankelijke grafieken, genaamd (Audio Graphs)[https://developer.apple.com/documentation/accessibility/audio_graphs].

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 7. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Android en iOS bij e-book reader: Sommige knoppen in de vensters die openen na gebruik van de knoppen onderin de reader, bijvoorbeeld Lettertypemenu, hebben alleen een icoon als label maar deze iconen hebben niet altijd een goed tekstueel alternatief.

  • Oorzaak:

   Gemis aan coör* De knoppen in het venster 'Lettertypemenu' om de regelafstand aan te passen heten 'interline verlagen' en 'interline verhogen'. Pas dit aan naar 'regelafstand verlagen' en verhogen.

   • De knoppen in het venster 'Lezer thema' om de helderheid te verhogen of verlagen heetten 'Lettertype verlagen' en 'vergroot lettertype'. Dit is incorrect. Pas deze namen aan zodat ze kloppen bij de functie van de knop.
   • Er zijn in het venster 'lezer thema' twee knoppen die 'Sepia lezersthema' heetten. Dit is incorrect, want een van de knoppen heeft een grijs lezersthema. Pas deze naam ook aan.dingatie tussen leverancier en KB over de juiste vertaling
  • Gevolg:

   Door het ontbreken van een tekstueel alternatief kunnen de knoppen moeilijk bruikbaar zijn voor bijvoorbeeld gebruikers van een screenreader.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:
   • De knoppen in het venster 'Lettertypemenu' om de regelafstand aan te passen heten 'interline verlagen' en 'interline verhogen'. Pas dit aan naar 'regelafstand verlagen' en verhogen.
   • De knoppen in het venster 'Lezer thema' om de helderheid te verhogen of verlagen heetten 'Lettertype verlagen' en 'vergroot lettertype'. Dit is incorrect. Pas deze namen aan zodat ze kloppen bij de functie van de knop.
   • Er zijn in het venster 'lezer thema' twee knoppen die 'Sepia lezersthema' heetten. Dit is incorrect, want een van de knoppen heeft een grijs lezersthema. Pas deze naam ook aan.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 8. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   iOS bij Home: Bij de boeken in de carrousel staan iconen die aangeven of het een E-book of een luisterboek is. De luisterboeken hebben als alternatieve tekst: 'Formaat E-book'.

  • Oorzaak:

   Echt een slordige fout.

  • Gevolg:

   Voor mensen die blind zijn, zijn alle boeken van het formaat E-book omdat de iconen van luisterboeken een onjuiste alternatieve tekst hebben.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Pas de alternatieve teksten aan zodat de luisterboeken als 'Formaat: Luisterboek' worden gepresenteerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 9. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   iOS bij Over: Het logo van de Bibliotheek online heeft geen alternatieve tekst en wordt genegeerd door hulpapparatuur. Deze afbeelding is niet decoratief en moet dus een alternatieve tekst hebben.

  • Oorzaak:

   Waarschijnlijk gemist bij het ontwikkelen en interne controle

  • Gevolg:

   Mensen die blind zijn missen nu het logo van de Bibliotheek online.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Voeg een alternatieve tekst toe zodat VoiceOver de afbeelding kan presenteren aan mensen die blind zijn. Dit kan bijvoorbeeld door de afbeelding als een Logo component met een caption of accessibilityCaption te plaatsen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 10. SC 1.2.1 - Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Android en iOS bij Home: Voor sommige luisterboeken is geen tekstueel alternatief.

  • Oorzaak:

   Niet van elk verkregen luisterboek heeft de KB ook de eBook rechten. Hier kunnen we niets aan doen

  • Gevolg:

   Voor mensen die doof zijn, slecht kunnen horen of geluid niet goed kunnen verwerken zijn niet alle boeken toegankelijk.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Voeg een transcript toe bij het luisterboek of voeg een link toe naar het e-book, zodat er een alternatief is voor de audio-only media.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 11. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Android en iOS bij Boek detailpagina: Niet alle elementen die visueel bij elkaar horen zijn in de code ook zo gegroepeerd dat het ook duidelijk is als mensen het scherm niet kunnen zien. Bijvoorbeeld de waarderingen zijn allemaal losse elementen.

  • Oorzaak:

   Waarschijnlijk gemist bij het ontwikkelen en interne controle

  • Gevolg:

   Voor mensen die blind zijn zijn items die visueel bij elkaar horen niet verbonden, waardoor de informatie lastig te begrijpen is.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Groepeer elementen die visueel bij elkaar horen zodat ze ook voor mensen die blind zijn duidelijk zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 12. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   iOS bij Meldingen: Via de knop 'Beschikbare opties' kunnen specifieke meldingen geselecteerd worden (optie: Selecteren). Er komen dan checkboxes in beeld waarmee iemand de meldingen kan selecteren of de-selecteren.

   De knop 'Selecteer alles' heeft geen toegankelijke naam omdat de zichtbare tekst 'Selecteer alles' niet goed gekoppeld is aan de knop.

  • Oorzaak:

   Waarschijnlijk gemist bij het ontwikkelen en interne controle

  • Gevolg:

   Mensen die blind zijn horen nu alleen 'Knop' totdat ze verder swipen. De relatie tussen tekst en knop is onduidelijk.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Voeg een accessibilityLabel 'Selecteer alles' toe aan de knop en verberg het tekstelement 'Selecteer alles' voor hulpapparatuur. Dit kan via isAccessibilityElement op false te zetten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 13. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Android bij Meer: Op het scherm 'Meer' staat een foto in een cirkel met daaronder de accountnaam. De foto is een knop die 'account' heet. De accountnaam staat er direct onder maar is niet gegroepeerd met de knop.

  • Oorzaak:

   Waarschijnlijk gemist bij het ontwikkelen en interne controle

  • Gevolg:

   Voor mensen die blind zijn is het misschien niet duidelijk dat de tekst de accountnaam is, want het is een los element.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Groepeer deze twee elementen zodat de knop 'Account <accountnaam>' heet.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 14. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Android bij Eerder geleend: In het scherm 'Eerder geleend' staat bij elk boek wanneer deze is toegevoegd en tot wanneer deze is geleend. Deze informatie wordt voor mensen die blind zijn zo gepresenteerd: "Toegevoegd op, Geleend tot, 24 januari 2022 14 februari 2022". Visueel staat de datum onder de juiste tekst, maar deze presentatie werkt niet voor mensen die blind zijn.

  • Oorzaak:

   Waarschijnlijk gemist bij het ontwikkelen en interne controle

  • Gevolg:

   Visueel staat de datum onder de juiste tekst, maar deze presentatie werkt niet voor mensen die blind zijn.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om de tekst en de datum te groeperen tot 1 element, zodat het altijd bij elkaar wordt gepresenteerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 15. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Android bij Instellingen: Scherm: Instellingen -> Boekenplank

   De keuzerondjes onder 'Automatische download hebben een label (Altijd) en een beschrijving (Alle geleende titels worden automatisch gedownload). Deze worden echter in een onjuiste volgorde gepresenteerd aan mensen die blind zijn.

  • Oorzaak:

   Waarschijnlijk gemist bij het ontwikkelen en interne controle

  • Gevolg:

   Mensen die blind zijn krijgen eerst de beschrijving te horen en vervolgens pas het label met het keuzerondje. Dit is verwarrend omdat de beschrijving niet logisch is zonder eerst te weten over welke keuze het gaat.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om deze volgorde om te draaien en het keuzerondje met label en de beschrijving in één groep te plaatsen. De screenreader zou dan ongeveer het volgende moeten presenteren: "niet aangevinkt, Altijd, keuzerondje, Alle geleende titels worden automatisch gedownload".

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 16. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Android en iOS bij Zoeken: De tekst 'Zoek naar' ziet er uit als een kop maar is niet zo opgemaakt in de code.

  • Oorzaak:

   Waarschijnlijk gemist bij het ontwikkelen en interne controle

  • Gevolg:

   Voor mensen die blind zijn kan VoiceOver of Talkback de tekst niet als een kop presenteren. Zij missen nu dus dat dit een kop is.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Markeer deze kop als een heading.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 17. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Android bij Eerder geleend: Met een screenreader wordt de zin 'Ik lees {titulo} van {autor} in de {cliente}' gepresenteerd als de focus op een boek komt. De variabelen worden voorgelezen in plaats van de actuele waarden.

  • Oorzaak:

   Waarschijnlijk gemist bij het ontwikkelen en interne controle

  • Gevolg:

   Dit is verwarrend voor mensen die blind zijn.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Pas dit aan zodat de echte boektitel en auteur wordt gepresenteerd en niet deze variabelen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 18. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Android bij Luisterboek speler: Als er een timer ingesteld is dan komt de timer boven de knop te staan. Dit zijn twee losse elementen.

  • Oorzaak:

   Waarschijnlijk gemist bij het ontwikkelen en interne controle

  • Gevolg:

   Voor mensen die blind zijn is de relatie tussen dit losse element en de knop mogelijk niet duidelijk.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Groepeer deze twee elementen zodat ze altijd samen gepresenteerd worden. Voeg ook een (onzichtbare) tekst toe die duidelijk maakt dat deze timer actief is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 19. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Android bij Instellingen: De schakelaar heeft visueel een label maar deze zijn niet goed gekoppeld waardoor de schakelaar geen naam heeft voor mensen die blind zijn.

   Zij horen alleen 'UIT, schakelaar' of 'AAN, schakelaar'.

  • Oorzaak:

   Waarschijnlijk gemist bij het ontwikkelen en interne controle

  • Gevolg:

   De schakelaar heeft visueel een label maar deze zijn niet goed gekoppeld waardoor de schakelaar geen naam heeft voor mensen die blind zijn.

   Zij horen alleen 'UIT, schakelaar' of 'AAN, schakelaar'.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Koppel het label en de schakelaar zodat deze samen worden gepresenteerd. Dit komt op meerdere plekken in de applicatie voor.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 20. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Android en iOS bij Zoeken: Als iemand een zoekterm invult in het veld dan verschijnen er suggesties onder het zoekveld. Dat deze suggesties in beeld zijn gekomen is niet duidelijk als je het scherm niet kan zien.

  • Oorzaak:

   Waarschijnlijk gemist bij het ontwikkelen en interne controle

  • Gevolg:

   Mensen die blind zijn weten nu niet dat deze suggesties getoond worden.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat mensen die blind zijn te horen krijgen dat er suggesties getoond worden zodra deze zichtbaar worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 21. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Android bij Eerder geleend: In het scherm 'Eerder geleend' staan bij de boeken een icoon voor luisterboek of e-book.

  • Oorzaak:

   Waarschijnlijk gemist bij het ontwikkelen en interne controle

  • Gevolg:

   Deze iconen hebben geen tekstueel alternatief en worden niet gepresenteerd aan mensen die blind zijn.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Geef deze iconen een tekstueel alternatief zodat deze informatie ook gepresenteerd wordt aan mensen die blind zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 22. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Android en iOS bij Help: De pagina's hebben visueel koppen die de content verdelen in blokken. In de code zijn niet al deze koppen als kop gemarkeerd.

  • Oorzaak:

   Waarschijnlijk gemist bij het ontwikkelen en interne controle

  • Gevolg:

   Mensen die blind missen deze informatie nu.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Geef alle kopteksten en subkopteksten aan als koppen in de code. Controleer dit ook bij de teksten onder 'Voorwaarden'.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 23. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Android en iOS bij Meldingen: Het is visueel duidelijk welke melding ongelezen is door het oranje vlak linksboven de melding.

  • Oorzaak:

   Waarschijnlijk gemist bij het ontwikkelen en interne controle

  • Gevolg:

   Deze informatie wordt niet doorgegeven aan mensen die blind zijn. Zij weten niet welke melding ongelezen is.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Groepeer de datum en de melding in één accessibility element en voeg via een label toe of de melding gelezen is of niet.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 24. SC 1.3.3 - Zintuiglijke eigenschappen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Android en iOS bij Help: Scherm: Help -> Kleur en Helderheid

   In de uitleg wordt verwezen naar een 'oranje balletje'. Deze verwijzing is niet voor iedereen te begrijpen omdat je hiervoor kleuren moet kunnen onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Waarschijnlijk gemist bij het ontwikkelen en interne controle

  • Gevolg:

   Mensen die een vorm van kleurenblindheid hebben weten nu mogelijk niet naar welk 'balletje' er verwezen wordt.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Pas de verwijzing aan en zorg ervoor dat het balletje via minstens twee manieren gevonden kan worden. Dus dit kan zijn door kleur (oranje) en bijvoorbeeld door het label te noemen: "Verschuif het zwarte balletje onder 'Helderheid' om de helderheid aan te passen'.

   Controleer ook andere teksten op verwijzingen waarvoor je een bepaald zintuig moet kunnen gebruiken. Let bijvoorbeeld ook op verwijzingen zoals 'klik op het tandwieltje'. Mensen die blind zijn zien het tandwieltje niet. Voeg daarom ook de naam van de knop toe: 'Klik op de knop met het tandwieltje genaamd 'Kleur en helderheid aanpassen'. Op deze manier kan iedereen de juiste knop vinden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 25. SC 1.3.4 - Weergavestand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Android en iOS: De applicatie is niet beschikbaar in een horizontale weergave. De content in de applicatie moet meerdere weergaves ondersteunen, behalve als een weergavestand essentieel is.

  • Oorzaak:

   Dat zouden beperkingen kunnen zijn veroorzaakt door de manier waarop de app gebouwd is

  • Gevolg:

   Dit is een probleem voor mensen die hun telefoon in een houder gebruiken, bijvoorbeeld vanwege een motorische beperking. Als de applicatie de gekozen weergavestand niet ondersteunt dan is de app niet goed bruikbaar.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Maak de applicatie beschikbaar in twee weergavestanden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 26. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Android bij Leesherinneringen: Het scherm bevat meerdere contrastproblemen:

   • De knoppen om dagen (ma, di, wo) te selecteren (#878588) hebben te weinig contrast met de witte (#FFFFFF) achtergrond: 3,66:1.
   • De geselecteerde datum heeft witte tekst (#FFFFFF) op een oranje achtergrond (#FF6105): 3,02:1.
   • De oranje tekst 'Annuleren' (#FF6105) heeft te weinig contrast met de witte achtergrond (#FFFFFF): 3,02:1.
   • De grijs/zwarte tekst 'Opslaan' (#373338) heeft te weinig contrast met de oranje achtergrond (#FF6105): 4,11:1.
  • Oorzaak:

   Gemist bij ontwikkelen

  • Gevolg:

   Een te laag contrast kan ervoor zorgen dat gebruikers met een visuele beperking de elementen of tekst slecht of helemaal niet kunnen zien.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Pas deze kleuren aan zodat ze goed leesbaar zijn. Teksten met te weinig contrast moeten minimaal een verhouding van 4,5:1 hebben om goed leesbaar te zijn voor mensen met een visuele beperking en/of een vorm van kleurenblindheid.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 27. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   iOS bij Boek detailpagina: De titel van het boek is een lichtgrijze (ongeveer #AEAEB0) kleur die onvoldoende contrast heeft met de witte achtergrond. Deze twee kleuren hebben een gemeten contrastverhouding van ongeveer 2,2:1. Dit moet minimaal 3:1 zijn voor tekst groter dan 18pt of 4,5:1 voor tekst kleiner dan 18pt.

  • Oorzaak:

   Wellicht veroorzaakt door gebrek aan kennis hierover bij leverancier

  • Gevolg:

   De titel is mogelijk niet goed waarneembaar voor mensen met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Pas de kleur aan zodat de titel voldoet aan de minimale contrastverhouding.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 28. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Android bij Zoeken: Via de Accessibility Scanner tool zijn enkele problemen met het contrast vastgesteld (zie screenshot 'Contrast scherm Zoeken'):

   • De contrastverhouding van de tekst in het zoekveld is 3,54. Deze verhouding is gebaseerd op een geschatte voorgrondkleur van #838184 en een geschatte achtergrondkleur van #F5F5F5. Overweeg kleuren te gebruiken die een contrastverhouding opleveren die hoger is dan 4,50 voor kleine tekst of 3,00 voor grote tekst.

   • De contrastverhouding van de oranje tekst 'Type' is 3,02. Deze verhouding is gebaseerd op een geschatte voorgrondkleur van #FF6105 en een geschatte achtergrondkleur van #FFFFFF. Overweeg kleuren te gebruiken die een contrastverhouding opleveren die hoger is dan 4,50 voor kleine tekst of 3,00 voor grote tekst.

   • De contrastverhouding van de grijze tekst 'Leeftijd' is 3,66. Deze verhouding is gebaseerd op een geschatte voorgrondkleur van #878588 en een geschatte achtergrondkleur van #FFFFFF. Overweeg kleuren te gebruiken die een contrastverhouding opleveren die hoger is dan 4,50 voor kleine tekst of 3,00 voor grote tekst.

   • De contrastverhouding van de grijze tekst van de waarde '35582' is 3,06. Deze verhouding is gebaseerd op een geschatte voorgrondkleur van #8E8C8E en een geschatte achtergrondkleur van #F5F5F5. Overweeg kleuren te gebruiken die een contrastverhouding opleveren die hoger is dan 4,50 voor kleine tekst of 3,00 voor grote tekst.

   • De contrastverhouding van de oranje tekst van de knop 'Bekijk alle boeken' is 2,79. Deze verhouding is gebaseerd op een geschatte voorgrondkleur van #FF6105 en een geschatte achtergrondkleur van #FFF4ED. Overweeg kleuren te gebruiken die een contrastverhouding opleveren die hoger is dan 4,50 voor kleine tekst of 3,00 voor grote tekst.

  • Oorzaak:

   Gemist bij ontwikkelen

  • Gevolg:

   Deze teksten zijn niet goed leesbaar voor mensen met een visuele beperking en/of een vorm van kleurenblindheid.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Pas de kleuren aan zodat ze voldoen aan de minimale contrastverhouding van 4,5:1.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 29. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   iOS bij Zoeken: De tekst in het zoekveld (placeholder) van het boek is een grijze (ongeveer #8E8C93) kleur die onvoldoende contrast heeft met de lichtgrijze (#EEEDF1) achtergrond. Deze twee kleuren hebben een gemeten contrastverhouding van ongeveer 2,8:1. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn voor tekst kleiner dan 18pt.

  • Oorzaak:

   Wellicht veroorzaakt door gebrek aan kennis hierover bij leverancier

  • Gevolg:

   De placeholder is mogelijk niet goed waarneembaar voor mensen met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Pas de kleur aan zodat de placeholder tekst voldoet aan de minimale contrastverhouding.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 30. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Android bij Boekenplank: De tekst in het venster dat verschijnt als de gebruiker een download verwijderd heeft onvoldoende contrast met de witte achtergrond. De voorgrond heeft een lichtgrijze #878588 kleur en de achtergrond is wit #FFF. Deze twee kleuren hebben een contrastverhouding van 3,66:1 en dat moet minimaal 4,5:1 zijn.

  • Oorzaak:

   Gemist bij ontwikkelen

  • Gevolg:

   Een te laag contrast kan ervoor zorgen dat gebruikers met een visuele beperking de elementen of tekst slecht of helemaal niet kunnen zien.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Pas de kleuren aan zodat deze voldoen aan de minimale contrastverhouding.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 31. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   iOS: De applicatie schaalt niet mee met de iOS-instellingen voor tekstgrootte. De applicatie ondersteunt Dynamic Type niet.

  • Oorzaak:

   Wellicht veroorzaakt door gebrek aan kennis hierover bij leverancier

  • Gevolg:

   Dit is een probleem voor mensen met een visuele beperking. Zij gebruiken de instellingen van iOS om de tekst leesbaar te maken. Als de app dit niet ondersteunt kunnen deze mensen de applicatie niet goed gebruiken.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om de app met Dynamic Type te laten werken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 32. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Android bij Instellingen: Scherm: Instellingen -> Boekenplank

   Het dropdown-menu om MBs te kiezen wordt aangeduid door een oranje driehoekje (#FFCBAF) op een witte achtergrond. Deze visuele indicator heeft te weinig contrast (1,5:1), waardoor het voor mensen met een visuele beperking en/of een vorm van kleurenblindheid moeilijk te zien is.

  • Oorzaak:

   Gemist bij ontwikkelen

  • Gevolg:

   Een te laag contrast kan ervoor zorgen dat gebruikers met een visuele beperking de elementen of tekst slecht of helemaal niet kunnen zien.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Pas de kleur aan zodat deze een minimale contrastverhouding heeft van 3:1 met de achtergrond.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 33. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   iOS bij Boekenplank: De oranje (#FC5F10) voortgangsbalk heeft onvoldoende contrast met de grijze (#BDBDBD) achtergrond van de balk. Deze twee kleuren hebben een contrastverhouding van ongeveer 1,6:1.

  • Oorzaak:

   Wellicht veroorzaakt door gebrek aan kennis hierover bij leverancier

  • Gevolg:

   Deze kleuren zijn voor sommige mensen moeilijk te onderscheiden.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Pas de kleuren aan zodat er voldoende contrast is tussen de verschillende kleuren (minimaal 3:1).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 34. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   iOS bij Account: De knop om een foto aan het account toe te voegen is niet bereikbaar voor mensen die een andere input dan een schermaanraking gebruiken. Denk hierbij aan mensen die blind zijn en VoiceOver gebruiken, mensen met een motorische beperking die schakelbediening of spraakbediening gebruiken.

  • Oorzaak:

   Wellicht veroorzaakt door gebrek aan kennis hierover bij leverancier

  • Gevolg:

   Deze mensen kunnen nu geen foto aan hun account toevoegen.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Maak deze knop ook beschikbaar voor alternatieve inputmogelijkheden door de knop een juiste naam en rol (button) te geven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 35. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   iOS bij Genre 'Detective' detailpagina: In het filter-scherm zitten koppen, bijvoorbeeld 'Type', die als knoppen functioneren. Deze functie is niet beschikbaar voor mensen die niet met touch-aanrakingen werken maar bijvoorbeeld via een schakelbediening werken. De kop wordt namelijk niet gezien als een knop waardoor de functie niet beschikbaar is.

  • Oorzaak:

   Wellicht veroorzaakt door gebrek aan kennis hierover bij leverancier

  • Gevolg:

   Deze functie is niet beschikbaar voor mensen die niet met touch-aanrakingen werken maar bijvoorbeeld via een schakelbediening werken. De kop wordt namelijk niet gezien als een knop waardoor de functie niet beschikbaar is.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Een mogelijk advies is om dit element de trait .button te geven. Het element wordt dan gezien als een knop en daardoor zal het waarschijnlijk ook werken voor mensen die schakelbediening gebruiken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 36. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   iOS bij Luisterboek speler: Het venster waarin een timer toegevoegd kan worden heeft een sluitknop als VoiceOver geactiveerd is. Voor andere hulptechnologieën is deze sluitknop niet beschikbaar.

  • Oorzaak:

   Wellicht veroorzaakt door gebrek aan kennis hierover bij leverancier

  • Gevolg:

   Mensen met een motorische beperking die schakelbediening gebruiken kunnen dit venster nu niet goed sluiten.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om elk venster dat geopend wordt altijd van een sluitknop te voorzien. Dit maakt het voor alle gebruikers direct duidelijk hoe ze dit venster weer kunnen sluiten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 37. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   iOS bij E-book reader: Er is geen manier om via hulpapparatuur het menu van de reader te openen. Dit kan alleen door een schermaanraking terwijl hulpapparatuur niet actief zijn.

  • Oorzaak:

   Wellicht veroorzaakt door gebrek aan kennis hierover bij leverancier

  • Gevolg:

   Het menu is niet altijd toegankelijk voor mensen die hulpapparatuur gebruiken.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om een knop in de volgorde op te nemen die het menu weer actief maakt. Door dit via een knop te doen is deze functie voor iedereen bruikbaar.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 38. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   iOS bij Recensie schrijven: De sterren in het venster zijn niet te selecteren met bijvoorbeeld schakelbediening.

  • Oorzaak:

   Wellicht veroorzaakt door gebrek aan kennis hierover bij leverancier

  • Gevolg:

   Mensen met een motorische beperking kunnen alleen '3 sterren' geven.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Maak de functie om sterren te geven ook beschikbaar voor andere input-methoden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 39. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   iOS bij Favorieten: De knop met het prullenbak-icoon is niet bereikbaar voor mensen die een bluetooth-keyboard gebruiken.

  • Oorzaak:

   Wellicht veroorzaakt door gebrek aan kennis hierover bij leverancier

  • Gevolg:

   Mensen die bijvoorbeeld vanwege een motorische beperking een fysiek toetsenbord moeten gebruiken kunnen een boek nu niet direct uit hun favorieten verwijderen.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Maak deze knop ook beschikbaar voor een bluetooth-keyboard door de knop een juiste naam en rol (button) te geven. De huidige naam van de knoppen is niet duidelijk.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 40. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   iOS bij Instellingen: Scherm: Instellingen -> Boekenplank

   Er zijn drie opties voor 'automatische downloads'. De opties kunnen geselecteerd worden aan de hand van drie radiobuttons. Deze cirkels kunnen alleen geselecteerd worden via een schermaanraking.

  • Oorzaak:

   Wellicht veroorzaakt door gebrek aan kennis hierover bij leverancier

  • Gevolg:

   Mensen die blind zijn en VoiceOver moeten gebruiken of mensen met een motorische beperking die een schakelbediening gebruiken kunnen deze knoppen niet activeren en de instellingen dus niet aanpassen.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Maak deze radiobuttons ook beschikbaar voor andere vormen van input.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 41. SC 2.1.2 - Geen toetsenbordval [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   iOS bij Instellingen: Scherm: Instellingen -> Taal

   Er zijn verschillende talen die als opties ingesteld kunnen worden via radiobuttons. Deze cirkels kunnen alleen geselecteerd worden via een schermaanraking.

  • Oorzaak:

   Wellicht veroorzaakt door gebrek aan kennis hierover bij leverancier

  • Gevolg:

   Mensen die blind zijn en VoiceOver moeten gebruiken of mensen met een motorische beperking die een schakelbediening gebruiken kunnen deze knoppen niet activeren en de instellingen dus niet aanpassen.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Maak deze radiobuttons ook beschikbaar voor andere vormen van input.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 42. SC 2.1.2 - Geen toetsenbordval [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   iOS bij E-book reader: De vensters, bijvoorbeeld lettertype, zijn niet of nauwelijks te sluiten door mensen die hulpapparatuur gebruiken. Dit komt omdat de vensters geen sluitknop hebben.

  • Oorzaak:

   Wellicht veroorzaakt door gebrek aan kennis hierover bij leverancier

  • Gevolg:

   De vensters, bijvoorbeeld lettertype, zijn niet of nauwelijks te sluiten door mensen die hulpapparatuur gebruiken. Dit komt omdat de vensters geen sluitknop hebben.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Geef elk venster dat geopend wordt een sluitknop zodat deze altijd makkelijk te sluiten is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 43. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Android en iOS bij Actueel: In het scherm 'actueel' wordt een boek getoond. Onderaan het scherm loopt een voortgangsbalk af en als deze leeg is sluit het scherm automatisch. Er is geen mogelijkheid om dit te pauzeren, aan te passen of te verlengen.

  • Oorzaak:

   Wellicht veroorzaakt door gebrek aan kennis hierover bij leverancier

  • Gevolg:

   Mensen die meer tijd nodig hebben om de informatie te lezen of begrijpen krijgen hier nu niet de tijd voor.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Geef mensen de optie om de tijdlimiet te pauzeren, aan te passen of te verlengen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 44. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   iOS bij Zoeken: De knop 'vouw zoekfilters uit' komt zeven keer in de focus volgorde terug. Mensen die blind zijn horen 7 keer 'Vouw zoekfilters uit, knop' voordat ze op het volgende element kunnen komen.

  • Oorzaak:

   Wellicht veroorzaakt door gebrek aan kennis hierover bij leverancier

  • Gevolg:

   Dit is een verwarrende situatie omdat VoiceOver vast lijkt te zitten.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat de knop maar één keer terugkomt in de focus volgorde van VoiceOver.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 45. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Android bij E-book reader: Onder de knop 'inhoudsopgave' is een lijst met hoofdstukken te vinden. Boven de lijst met hoofdstukken staat een terug-knop en de titel 'Inhoudsopgave'. Deze laatste twee elementen staan helemaal onderaan in de volgorde. Dit is een onlogische plek voor een terug-knop.

  • Oorzaak:

   Waarschijnlijk gebrek aan kennis bij de leverancier

  • Gevolg:

   Mensen die blind zijn hebben mogelijk moeite met het vinden van deze knop omdat deze niet op een logische plek in de volgorde staat.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Pas deze NavBar aan zodat deze boven de lijst staat. De knop is dan goed te vinden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 46. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   iOS bij Genre 'Detective' detailpagina: Als er twee filters zijn toegevoegd dan is de focus volgorde van VoiceOver onduidelijk. De focus komt eerst op de knop terug, dan op de titel 'Detectives', dan op de knop 'filters', daarna op het tweede filter en daarna weer op de knop 'filters'.

  • Oorzaak:

   Wellicht veroorzaakt door gebrek aan kennis hierover bij leverancier

  • Gevolg:

   Voor mensen die blind zijn is dit scherm niet goed te navigeren. Ze moeten naar voren en naar achter swipen om alle content te vinden en komen geregeld vast te zitten als ze de volgorde niet goed doen.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Pas de volgorde van de elementen in de code aan zodat de focus cursor van links naar rechts gaat en van boven naar beneden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 47. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Android en iOS bij Zoeken: Na het activeren van de knop 'zoekfilters' verschijnt er onderaan het scherm een nieuw venster met daarin de zoekfilters. Dit venster is niet het volgende focusbare element.

  • Oorzaak:

   Waarschijnlijk gebrek aan kennis bij de leverancier

  • Gevolg:

   Voor mensen die blind zijn, zijn de filters nu lastig te vinden. Menu's die uitvouwen moeten of direct de focus krijgen of het volgende element in de focus volgorde zijn. Nu moeten mensen die blind zijn eerst het hele scherm door voor ze bij de filters komen.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Geef het venster met filters direct de focus of maak dit het volgende element dat gefocust kan worden, zodat mensen die blind zijn het venster ook goed kunnen vinden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 48. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Android bij Genre 'Detective' detailpagina: De filters die openen na gebruik van de knop ''zoekresultaten filteren" zijn niet goed vindbaar voor mensen die het scherm niet kunnen zien. De filters openen een nieuw scherm maar dit scherm is niet de volgende plek in de focus waardoor het niet duidelijk is hoe mensen in het menu kunnen komen met hun hulpapparatuur. Het volgende element na het activeren van de knop is het eerste boek op de pagina.

  • Oorzaak:

   Waarschijnlijk gebrek aan kennis bij de leverancier

  • Gevolg:

   De filters openen een nieuw scherm maar dit scherm is niet de volgende plek in de focus waardoor het niet duidelijk is hoe mensen in het menu kunnen komen met hun hulpapparatuur.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Maak het scherm het volgende element in de focus volgorde zodat het ook voor mensen met hulpapparatuur goed bereikbaar is. De elementen die achter het filter-menu liggen mogen niet benaderbaar zijn zolang het menu geopend is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 49. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Android bij Catalogus: Naast elke kop, bijvoorbeeld 'Gouden leestips', staat een '>' icoon die als knop werkt. In de focus volgorde van hulpapparatuur komt deze knop echter niet na de kop maar na het laatste boek uit de lijst onder de kop.

  • Oorzaak:

   Waarschijnlijk gebrek aan kennis bij de leverancier

  • Gevolg:

   Voor mensen die met een toetsenbord of schakelbediening werken is de knop moeilijk te vinden. De knop zit niet op de plek die zij verwachten: voor de lijst met boeken, want dit is visueel ook zo.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Plaats de knop voor de lijst met boeken zodat de knop ook met hulpapparatuur goed vindbaar is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 50. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Android bij E-book reader: De vensters die openen na gebruik van de knoppen onderin de reader, bijvoorbeeld Lettertypemenu, zijn niet goed vindbaar voor mensen die het scherm niet kunnen zien. Het venster opent maar het eerste element in het venster is niet de volgende plek in de focus waardoor het niet duidelijk is hoe mensen in het menu kunnen komen met hun hulpapparatuur.

  • Oorzaak:

   Waarschijnlijk gebrek aan kennis bij de leverancier

  • Gevolg:

   Het venster opent maar het eerste element in het venster is niet de volgende plek in de focus waardoor het niet duidelijk is hoe mensen in het menu kunnen komen met hun hulpapparatuur.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Maak het venster het volgende element in de focus volgorde zodat het ook voor mensen met hulpapparatuur goed bereikbaar is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 51. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:

   Waarschijnlijk gemist bij het ontwikkelen en interne controle

  • Gevolg:

   Het label is visueel duidelijk door het icoon maar voor mensen die blind zijn niet.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Geef deze knop een label dat duidelijk maakt wat de knop doet, bijvoorbeeld: 'Download annuleren'

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 52. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Android en iOS bij Help: Het menu met daarin de verschillende help-pagina's bevat enkele fouten waardoor de pagina moeilijk te navigeren is voor mensen die hulpapparatuur gebruiken. Zo is het menu visueel verborgen als er een pagina is geselecteerd maar blijft deze wel in de focus volgorde staan. Ook wordt de focus na het openen van het menu niet op de juiste plek gezet (bij het eerste item) maar gaat deze verder in de tekst van het scherm dat eerst geopend was.

  • Oorzaak:

   Gemist bij ontwikkelen

  • Gevolg:

   De hulp-pagina's zijn niet goed te navigeren voor mensen die blind zijn of om andere redenen hulpapparatuur nodig hebben.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Pas de structuur van het menu aan zodat deze ook met hulpapparatuur goed werkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 53. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Android en iOS bij Help: De taal van de help-pagina's staat niet goed ingesteld. De tekst is Nederlandstalig maar staat op Engelstalig ingesteld.

  • Oorzaak:

   Gemist bij ontwikkelen

  • Gevolg:

   Voor mensen die blind zijn of een visuele beperking hebben en een screenreader ter ondersteuning gebruiken is de tekst nu niet goed te begrijpen.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Stel de taal van de tekst in die overeenkomt met de taal van wat er op het scherm te zien is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 54. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   iOS bij Statistieken: De knop om de statistieken te delen heeft een Engelstalige naam: "SHARE".

  • Oorzaak:

   Waarschijnlijk gemist bij het ontwikkelen en interne controle

  • Gevolg:

   Een naam in een andere taal dan de app kan verwarrend zijn voor mensen met een cognitieve beperking of voor mensen die blind zijn, omdat hun screenreader dit mogelijk niet goed presenteert.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om deze knop een naam te geven die overeenkomt met de taal waarin de app is ingesteld. Een naam in een andere taal dan de app kan verwarrend zijn voor mensen met een cognitieve beperking of voor mensen die blind zijn, omdat hun screenreader dit mogelijk niet goed presenteert.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 55. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   iOS bij Statistieken: Bij de grafiek met leesmomenten staan drie knoppen: Alle, E-book en Luisterboek. De knop 'Alle' is oranje en de andere twee zijn grijs. Dit laat zien dat de knop 'Alle' is geselecteerd.

  • Oorzaak:

   Wellicht veroorzaakt door gebrek aan kennis hierover bij leverancier

  • Gevolg:

   Dit is voor mensen die blind zijn niet duidelijk. Zij zien het verschil in kleur niet en krijgen deze informatie niet op een alternatieve manier gepresenteerd.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om duidelijk te maken welke knop actief is. Dit kan door de UIAccessibilityTrait isSelected toe te voegen aan de knop die actief is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 56. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   iOS bij Zoeken: De knop 'Bekijk alle boeken' heeft geen duidelijke rol waardoor hulpapparatuur dit element niet goed kunnen presenteren

  • Oorzaak:

   Waarschijnlijk gemist bij het ontwikkelen en interne controle

  • Gevolg:

   Mensen die blind zijn horen bijvoorbeeld alleen 'Bekijk alle boeken'. Zij weten dan niet of dit een koptekst is of een knop, omdat het element geen rol heeft. Het is voor hen onduidelijk wat ze met dit element moeten doen.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Geef dit element de trait .button zodat het gepresenteerd wordt als een knop.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 57. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Android bij Meldingen: In het scherm meldingen kan via de knop 'opties' meldingen geselecteerd worden. Er komt dan een checkbox 'Selecteer alles' in beeld waarmee alle meldingen geselecteerd kunnen worden. De waarde (aangekruist of niet) wordt niet gepresenteerd aan mensen die blind zijn.

  • Oorzaak:

   Waarschijnlijk gemist bij het ontwikkelen en interne controle

  • Gevolg:

   Zij horen nu niet of de knop is ingeschakeld of niet.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Gebruik hiervoor een CheckBox object, zodat de waarde ook goed gepresenteerd wordt aan mensen die hulpapparatuur gebruiken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 58. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   iOS bij Recensie schrijven: De knop om een van de vijf sterren te selecteren heeft geen goede naam. Het tekstveld om de recensie in te typen is ook niet voorzien van een toegankelijke naam.

  • Oorzaak:

   Waarschijnlijk gemist bij het ontwikkelen en interne controle

  • Gevolg:

   Voor mensen die blind zijn is het nu niet goed duidelijk wat deze elementen doen.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om deze twee elementen te voorzien van een toegankelijke naam die duidelijk maakt wat de elementen doen. Bij het veld 'Jouw recensie' zou VoiceOver 'Jouw recensie' moeten oplezen in plaats van de placeholder tekst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 59. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   iOS bij Genre 'Detective' detailpagina: De filters, bijvoorbeeld 'Type', kunnen invouwen en uitvouwen. De huidige status (ingevouwen of uitgevouwen) wordt niet goed gepresenteerd.

  • Oorzaak:

   Wellicht veroorzaakt door gebrek aan kennis hierover bij leverancier

  • Gevolg:

   Mensen die blind zijn horen dat het filter kan invouwen of uitvouwen maar horen niet wat de huidige status is.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Pas de beschrijving aan zodat mensen die blind zijn via Voiceover horen of het filter is ingevouwen of uitgevouwen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 60. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   iOS bij Melding detail: De tekst 'Vergeet je dit boek niet te lezen?' wordt gepresenteerd als een inactief tekstveld. Een TextView is te bewerken behalve als deze functie uitgezet wordt. Dat is hier het geval. Het feit dat het een tekstveld is, is alleen nog niet verborgen voor hulpapparatuur, zoals VoiceOver.

  • Oorzaak:

   Wellicht veroorzaakt door gebrek aan kennis hierover bij leverancier.

  • Gevolg:

   Mensen die blind zijn horen nu dat het een tekstveld is maar het is niet duidelijk of ze hier iets mee kunnen.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om UIAccessibilityTraits UIAccessibilityTraitStaticText; op het element toe te passen zodat het niet meer gezien wordt als een interactief element.

   Maak ook een kopje van de tekst door er een 'heading' van te maken. Dit zou anders een afkeur onder 1.3.1 Info en Relaties zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 61. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   iOS bij Instellingen: Scherm: Instellingen -> Boekenplank

   Er zijn drie opties voor 'automatische downloads'. De opties kunnen geselecteerd worden aan de hand van drie radiobuttons. Welke knop actief is is visueel duidelijk maar wordt niet op een andere manier gepresenteerd.

  • Oorzaak:

   Wellicht veroorzaakt door gebrek aan kennis hierover bij leverancier

  • Gevolg:

   Mensen die blind zijn weten niet welke knop actief is.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Geef de waarde van de knop (actief/inactief) door aan mensen die blind zijn. Hun screenreader moet deze waarde kunnen presenteren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 62. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   iOS bij E-book reader: De knop 'bladwijzers' geeft niet goed aan of er een bladwijzer is ingesteld of niet.

  • Oorzaak:

   Wellicht veroorzaakt door gebrek aan kennis hierover bij leverancier

  • Gevolg:

   Mensen die blind zijn kunnen de knop activeren maar weten niet wat de status is.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Geef aan of de knop actief is of inactief.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 63. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   iOS bij Zoeken: De zoekfilters, de knop na het zoekveld, kunnen invouwen en uitvouwen. De huidige status (ingevouwen of uitgevouwen) wordt niet goed gepresenteerd.

  • Oorzaak:

   Wellicht veroorzaakt door gebrek aan kennis hierover bij leverancier

  • Gevolg:

   Mensen die blind zijn horen dat het filter kan invouwen of uitvouwen maar horen niet wat de huidige status is.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Pas de beschrijving aan zodat mensen die blind zijn via Voiceover horen of het filter is ingevouwen of uitgevouwen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 64. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   iOS bij Zoeken: Onder de tekst 'Zoek naar' staat een tab bar met daarin meerdere categorieën. In de huidige opmaak is het voor mensen die blind zijn niet duidelijk welke categorie actief is en wordt het element niet als een interactief element gepresenteerd. Dit komt omdat het element niet de juiste rol en waarde heeft gekregen in de code.

  • Oorzaak:

   Wellicht veroorzaakt door gebrek aan kennis hierover bij leverancier

  • Gevolg:

   Mensen die blind zijn weten niet wat voor element ze zijn tegengekomen omdat het niet semantisch is opgebouwd. VoiceOver kan ze daardoor geen informatie geven over wat ze met het element kunnen doen.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Implementeer dit element als een UITabBar.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 65. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Android bij Luisterboek speler: De terug-knop en de bookmark-knoppen hebben geen label.

  • Oorzaak:

   Waarschijnlijk gemist bij het ontwikkelen en interne controle

  • Gevolg:

   Mensen die blind zijn weten nu niet wat de knoppen doen.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Geef alle knoppen een label die beschrijft wat de knop doet.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 66. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   iOS bij Meer: De items onder het tabje 'Meer' hebben geen rol die aangeeft dat ze interactief zijn.

  • Oorzaak:

   Wellicht veroorzaakt door gebrek aan kennis hierover bij leverancier

  • Gevolg:

   Mensen die blind zijn weten nu niet precies wat voor elementen dit zijn.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Geef deze items de trait isButton zodat ze als knop gepresenteerd worden door VoiceOver.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 67. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Android bij Genre 'Detective' detailpagina: De knop om het scherm met filters te sluiten heeft geen toegankelijke naam. De knop wordt gepresenteerd als 'Geen label, knop'. Het is niet duidelijk voor mensen die blind zijn wat deze knop doet.

  • Oorzaak:

   Waarschijnlijk gemist bij het ontwikkelen en interne controle

  • Gevolg:

   Het is niet duidelijk voor mensen die blind zijn wat deze knop doet.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Geef deze knop via een contentDescription een toegankelijke naam die beschrijft wat de knop doet, bijvoorbeeld "sluiten".

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 68. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Android bij Genre 'Detective' detailpagina: De selectievakjes in het filter-menu zijn niet gekoppeld aan de tekst die ervoor staat. Visueel is 'Luisterboek 8, selectievakje' duidelijk omdat deze elementen op een rij staan.

  • Oorzaak:

   Waarschijnlijk gemist bij het ontwikkelen en interne controle

  • Gevolg:

   Voor mensen die blind zijn is deze connectie niet duidelijk.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Koppel de tekst en het selectievakje zodat ze altijd samen worden genoemd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 69. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   iOS bij Zoekresultaat 'Oorlog': Via de 'sorteer op' knop is het mogelijk de weergave van de resultaten te sorteren. Als de knop geactiveerd wordt verschijnt er een venster met daarin de opties. De huidige optie is door een vinkje gemarkeerd. Dit vinkje wordt niet gepresenteerd aan mensen die blind zijn.

  • Oorzaak:

   Wellicht veroorzaakt door gebrek aan kennis hierover bij leverancier

  • Gevolg:

   Mensen die blind zijn weten nu niet welke sortering actief is.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Maak dit element zo op dat de actieve sortering als actief wordt gepresenteerd aan VoiceOver.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 70. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Android bij Leesherinneringen: Bij het maken van een herinnering kan de tijd via een picker ingesteld worden. Voor mensen die blind zijn wordt de tijd-picker niet goed aangekondigd.

  • Oorzaak:

   Waarschijnlijk gebrek aan kennis bij de leverancier

  • Gevolg:

   Zij horen alleen losse cijfers: '09, 10, 12, 12, 13, 14, dubbele punt'. Het is niet duidelijk wat voor soort element hier gepresenteerd wordt.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om gebruik te maken van het standaard component TimePickerDialog om dit element te implementeren. Als het huidige element aangepast wordt, zorg er dan voor dat de juiste cijfers gegroepeerd worden zodat ze in een correcte volgorde worden gepresenteerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 71. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Android bij Leesherinneringen: Als er een leesherinnering is ingeschakeld dan komt deze met tijd en naam op het scherm te staan. Daarnaast komt een schakelaar waarmee je de herinnering aan of uit kan zetten. Door de positie op het scherm is het duidelijk dat deze twee elementen bij elkaar horen.

   Als er meerdere herinneringen zijn dan zijn er meerdere schakelaars. Het is dan niet duidelijk voor mensen die het scherm niet kunnen zien welke schakelaar bij welke herinnering hoort. Ze heten namelijk allemaal 'schakelaar'.

  • Oorzaak:

   Waarschijnlijk gebrek aan kennis bij de leverancier

  • Gevolg:

   Als er meerdere herinneringen zijn dan zijn er meerdere schakelaars. Het is dan niet duidelijk voor mensen die het scherm niet kunnen zien welke schakelaar bij welke herinnering hoort. Ze heten namelijk allemaal 'schakelaar'.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om de schakelaar te laten verwijzen naar de naam en/of tijd van de herinnering zodat de schakelaars unieke namen krijgen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 72. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Android bij Zoeken: Als de knop 'zoekfilters' is geactiveerd dan is er een interactief element tussen 'Zoeken' en het venster 'Zoek naar' te bereiken via Talkback dat geen label heeft (zie screenshot). Dit is vermoedelijk een manier om de zoekfilters te sluiten maar dat is niet duidelijk omdat het element geen label heeft.

  • Oorzaak:

   Waarschijnlijk gemist bij het ontwikkelen en interne controle

  • Gevolg:

   Mensen die blind zijn horen 'Geen label' en weten dus niet wat dit element doet.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Geef dit element een label zodat het duidelijk is wat dit element doet.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 73. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Android bij E-book reader: De vensters die openen na gebruik van de knoppen onderin de reader, bijvoorbeeld Lettertypemenu, bevatten knoppen die geen naam of waarde presenteren aan mensen die blind zijn.

  • Oorzaak:

   Waarschijnlijk gemist bij het ontwikkelen en interne controle

  • Gevolg:

   De vensters die openen na gebruik van de knoppen onderin de reader, bijvoorbeeld Lettertypemenu, bevatten knoppen die geen naam of waarde presenteren aan mensen die blind zijn.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:
   • In het venster 'lezers thema' zijn vier knoppen om een kleurthema te kiezen. Er is er een van actief, maar welke actief is wordt niet gepresenteerd aan mensen die blind zijn. Geef aan welke actief is via de toegankelijke naam van de knop of door deze knoppen als radiobuttons op te maken.
   • De schuifregelaars in de vensters hebben geen toegankelijke naam. Daardoor is het niet duidelijk welke schuifregelaar nu geselecteerd is. Neem de tekst boven de schuifregelaar op als toegankelijke naam zodat mensen die blind zijn altijd weten welke regelaar het is.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 74. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Android bij Luisterboek speler: Na gebruik van de knop hoofdstukken is er een lijst zichtbaar met alle hoofdstukken. Voor elk hoofdstuk staat een 'play' knop maar deze heeft geen label en is niet gekoppeld aan het hoofdstuk.

  • Oorzaak:

   Waarschijnlijk gemist bij het ontwikkelen en interne controle

  • Gevolg:

   Voor mensen die blind zijn is het niet duidelijk wat deze knop doet en welk hoofdstuk er afgespeeld gaat worden.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Geef de knoppen een naam, bijvoorbeeld 'Afspelen' en groepeer deze met het lijst-element met het hoofdstuk zodat mensen die blind zijn horen 'Afspelen, Hoofdstuk 1, knop'.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 75. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Android bij Instellingen: Scherm: Instellingen -> Boekenplank

   Het keuzerondje 'Alleen als de titel onder' bevat een dropdown menu in de beschrijving. Dit menu heeft geen naam waardoor het voor mensen die blind zijn niet altijd duidelijk is wat hier gekozen kan worden.

  • Oorzaak:

   Waarschijnlijk gemist bij het ontwikkelen en interne controle

  • Gevolg:

   Dit menu heeft geen naam waardoor het voor mensen die blind zijn niet altijd duidelijk is wat hier gekozen kan worden.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Voeg een contentDescription toe aan het dropdown-menu zodat het altijd duidelijk is wat voor opties hier gekozen kunnen worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024
 76. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Android en iOS bij boekenplank: Als een boek gedownload wordt dan komt er een voortgangsbalk te staan die zonder naam wordt gepresenteerd.

  • Oorzaak:

   Waarschijnlijk gemist bij het ontwikkelen en interne controle

  • Gevolg:

   Mensen die blind zijn horen niet dat er voortgang gemaakt wordt en weten dus niet of het boek nu aan het downloaden is of niet.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om de voortgangsbalk te voorzien van een naam zodat het duidelijk is wat er aan het downloaden is. Denk bijvoorbeeld aan 'voortgangsbalk, 32%, downloaden <titel boek>'

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2024

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Koninklijke Bibliotheek heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209