Verklaring van Ondernemen010

Status toegankelijkheid https://www.ondernemen010.nl

Gemeente Rotterdam is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 11-08-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing ontoereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Rotterdam streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Ondernemen010.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Rotterdam is beschikbaar via de link https://www.ondernemen010.nl/toegankelijkheid/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Rotterdam gepubliceerde informatie blijkt dat de website Ondernemen010 gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Rotterdam is gevorderd met de toegankelijkheid van Ondernemen010 en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 04-07-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Rotterdam .
Functie: Manager opgaveteam.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 11-08-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via ondernemen010@rotterdam.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.ondernemen010.nl/contact.

Aanvullende informatie van Gemeente Rotterdam

Ondernemen010 vindt een goede digitale dienstverlening belangrijk. Daarom willen we onze website voor iedereen toegankelijk maken. Er wordt doorlopend aan de site gewerkt om de toegankelijkheid verder te verbeteren.

De ambitie is dat alle informatie op onze website in begrijpelijk Nederlands is opgeschreven en dat de site voor iedereen bruikbaar is. Op een aantal punten voldoen we aan de toegankelijkheidseisen: we gebruiken duidelijke titels en een eenvoudige indeling van de pagina’s, onze website is geschikt voor zowel desktops en mobiele apparaten.

Op Ondernemen010 zijn er geen inlogschermen of vereisen wij niet van onze bezoekers dat deze met een DigiD inloggen.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Ondernemen010 : voldoet gedeeltelijk

De website Ondernemen010 is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Rotterdam dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.ondernemen010.nl/wp-content/uploads/2022/07/2022-06-22-Toegankelijkheidsonderzoek-Ondernemen-010-www.ondernemen010.nl-versie-1.1-1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 22-06-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Rotterdam dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Het groene logo'tje linksboven in de cookiemelding heeft als alternatieve tekst 'logo'. Dit beschrijft niet wat er te zien is.

  • Gevolg:

   Er wordt weergegeven dat het logo er staat maar geen duiding logo van wie. Het gaat hier om een plugin van een derde partij.

  • Alternatief:

   Geen mogelijkheid, omdat wij afhankelijk zijn van de ontwikkelaar van de plug-in.

  • Maatregel:

   De toegankelijkheidsproblemen in CookieBot worden door Level Level gemeld aan de ontwikkelaar van de plugin. Omdat deze claimt dat de plugin WCAG 2.1 AA toegankelijk is zullen we hier publiekelijk druk achter zetten. Op dit moment is er geen toegankelijker plugin met dezelfde functionaliteit bij ons bekend, dus de issues via CookieBot oplossen lijkt ons de snelste manier.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Wij kunnen het niet aanpassen aangezien Cookiebot door een externe partij wordt gehost.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-07-2022
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   De video heeft geen uitgeschreven tekst of volledige audiodescriptie. De video is ook niet aangegeven als media-alternatief voor de tekst op de pagina.

  • Gevolg:

   Er is geen leesbare audiodiscriptie

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De mogelijkheid om audiodiscripties toe te voegen is toegevoegd aan de website

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 08-08-2023
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   De video heeft geen volledige audiodescriptie. Niet alle visuele informatie in de video is ook in de audio opgenomen.

  • Gevolg:

   De video is niet goed te volgen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De mogelijkheid om audiodiscripties toe te voegen is toegevoegd aan de website

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 08-08-2023
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Dit pdf-document bevat enkele fouten:

   • Er staan lege p-tags in het document
   • De tussenkopjes '4.1' zijn niet opgemaakt als h3-koppen
   • Visueel zijn er lijsten te zien die in de tags niet zo zijn opgemaakt
   • Een link omvat ook de bovenstaande paragraaf
  • Gevolg:

   Er is geen duidelijk structuur en opbouw aanwezig. Dit maakt het lezen moeizaam

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het document is van de site verwijderd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-07-2022
 5. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Onder het kopje 'Wil je niks missen?' staat een aankruisvakje 'Ik ga akkoord met het privacybeleid.'. Als dit element de focus van het toetsenbord heeft is er geen zichtbare styling van de focus cursor. De focus cursor is niet zichtbaar.

  • Gevolg:

   Focus cursor is niet zichtbaar

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De toegankelijkheidsproblemen in Gravity Forms worden door Level Level gemeld aan Rocket Genius, de ontwikkelaar van de plugin. Omdat deze plugin actief wordt onderhouden en toegankelijkheid belangrijk vind verwachten we dat deze problemen snel worden opgepakt en in een van de volgende updates worden geïmplementeerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2023
 6. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   De focus van het toetsenbord kan het dialoogvenster van de cookiemelding na de knop 'Alles toestaan' verlaten. Hierdoor is de focus mogelijk niet meer zichtbaar.

  • Gevolg:

   de focus mogelijk niet meer zichtbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De issues zijn bij de developer neergelegd en worden opgepakt

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 7. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   De tekst "Under construction: ..." in de cookiemelding onder 'details' is Engelstalig maar niet zo in de code aangegeven.

  • Gevolg:

   Er is een ander taal aanwezig

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De toegankelijkheidsproblemen in CookieBot worden door Level Level gemeld aan de ontwikkelaar van de plugin. Omdat deze claimt dat de plugin WCAG 2.1 AA toegankelijk is zullen we hier publiekelijk druk achter zetten. Op dit moment is er geen toegankelijker plugin met dezelfde functionaliteit bij ons bekend, dus de issues via CookieBot oplossen lijkt ons de snelste manier.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Het ligt niet onze macht
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 8. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   De screenreader-only tekst in de legend "Consent selection" in de cookiemelding is Engelstalig maar niet zo in de code aangegeven.

  • Gevolg:

   Er is een ander taal aanwezig

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit is neergelegd bij de eigenaar van de plugin.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De oplossing ligt niet in onze macht
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 9. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   De kop 'Port of Rotterdam, soon to be Europe's Hydrogen Hub' is Engelstalig en wijkt af van de taal van de pagina maar is niet als Engelstalig gemarkeerd in de code.

  • Gevolg:

   De pagina bevat andere taal dan de website

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het is vertaald

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2022
 10. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

  • Oorzaak:

   Het aanpassen van een filter via het select-element met de arrow-down toets zorgt voor een verandering in context zonder dat dit van te voren gecommuniceerd is aan de gebruiker.

  • Gevolg:

   Het aanpassen van een filter via het select-element met de arrow-down toets zorgt voor een verandering in context zonder dat dit van te voren gecommuniceerd is aan de gebruiker.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De oplossing voor "Filter op zoekresultaten" is zojuist structureel opgelost. Door de webbouwer.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-07-2022
 11. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   De foutmelding bij een leeg of verkeerd ingevuld e-mailadres is hetzelfde. Hierdoor is het niet precies duidelijk hoe de fout verholpen kan worden.

   Dit komt ook voor op de pagina: Contact, formulier 'Contact met de redactie'

  • Gevolg:

   De foutmelding bij een leeg of verkeerd ingevuld e-mailadres is hetzelfde. Hierdoor is het niet precies duidelijk hoe de fout verholpen kan worden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De foutmelding is aangepast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-07-2022
 12. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   De fieldset om het selectievakje 'Ik ga akkoord met het privacybeleid.' bevat een legend maar deze is verborgen via Display: noneHierdoor kan de tekst in de legend niet door alle browsers gepresenteerd worden aan hulpapparatuur..

  • Gevolg:

   Hierdoor kan de tekst in de legend niet door alle browsers gepresenteerd worden aan hulpapparatuur.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De toegankelijkheidsproblemen in Gravity Forms worden door Level Level gemeld aan Rocket Genius, de ontwikkelaar van de plugin. Omdat deze plugin actief wordt onderhouden en toegankelijkheid belangrijk vind verwachten we dat deze problemen snel worden opgepakt en in een van de volgende updates worden geïmplementeerd.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De oplossing ligt niet in onze macht
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 13. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   De knop 'Noodzakelijk (0)' bevat geen aria-expanded attribuut. Dit attribuut is toegevoegd aan het div-element dat zichtbaar wordt maar dat is geen correcte techniek.

  • Gevolg:

   Dit attribuut is toegevoegd aan het div-element dat zichtbaar wordt maar dat is geen correcte techniek.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De toegankelijkheidsproblemen in Gravity Forms worden door Level Level gemeld aan Rocket Genius, de ontwikkelaar van de plugin. Omdat deze plugin actief wordt onderhouden en toegankelijkheid belangrijk vind verwachten we dat deze problemen snel worden opgepakt en in een van de volgende updates worden geïmplementeerd.

   CookieBot De toegankelijkheidsproblemen in CookieBot worden door Level Level gemeld aan de ontwikkelaar van de plugin. Omdat deze claimt dat de plugin WCAG 2.1 AA toegankelijk is zullen we hier publiekelijk druk achter zetten. Op dit moment is er geen toegankelijker plugin met dezelfde functionaliteit bij ons bekend, dus de issues via CookieBot oplossen lijkt ons de snelste manier.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De oplossing ligt elders.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 14. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   De statusmelding 'Er was een probleem met je inzending. Controleer de onderstaande velden.' wordt niet direct gepresenteerd aan mensen die blind zijn. Er is geen live-region op de pagina aanwezig waarin de melding geplaatst wordt.

   Dit komt ook voor op de pagina: Contact, formulier 'Contact met de redactie'

  • Gevolg:

   Controleer de onderstaande velden.' wordt niet direct gepresenteerd aan mensen die blind zijn.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De toegankelijkheidsproblemen in Gravity Forms worden door Level Level gemeld aan Rocket Genius, de ontwikkelaar van de plugin. Omdat deze plugin actief wordt onderhouden en toegankelijkheid belangrijk vind verwachten we dat deze problemen snel worden opgepakt en in een van de volgende updates worden geïmplementeerd.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De oplossing ligt bij derden
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 15. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Bij een ongeldige invoer wordt na activeren van de knop 'Abonneer nu' de focus verplaatst naar een leeg div-element boven de foutmelding. Het verplaatsen van de focus cursor van een screen reader naar een leeg element is verwarrend en niet toegestaan. Statusmeldingen moeten gepresenteerd worden zonder de focus daarbij te verplaatsen. Zie voor meer informatie: ARIA22 techniek.

   Dit komt ook voor op de pagina: Contact, formulier 'Contact met de redactie'

  • Gevolg:

   Het verplaatsen van de focus cursor van een screen reader naar een leeg element is verwarrend en niet toegestaan.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De toegankelijkheidsproblemen in Gravity Forms worden door Level Level gemeld aan Rocket Genius, de ontwikkelaar van de plugin. Omdat deze plugin actief wordt onderhouden en toegankelijkheid belangrijk vind verwachten we dat deze problemen snel worden opgepakt en in een van de volgende updates worden geïmplementeerd.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Ondanks onze inspanning zijn wij afhankelijk van derden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

Gemeente Rotterdam geeft aan nog niet aan alle eisen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid te voldoen, omdat de te verwachten voordelen van toepassing van een of meerdere eisen uit de standaard niet in verhouding staan tot de organisatorische of financiële moeite die dat kost. Onder het kopje afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard wordt dit door Gemeente Rotterdam nader toegelicht. Zoek op 'De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last'.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209