Verklaring van Tref het in Oss

Status toegankelijkheid https://www.trefhetinoss.nl/

Gemeente Oss is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 13-03-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Oss streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Tref het in Oss.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Oss is beschikbaar via de link https://www.oss.nl/Toegankelijkheid/Toegankelijkheidsverklaringen.htm

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Oss gepubliceerde informatie blijkt dat de website Tref het in Oss gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Oss is gevorderd met de toegankelijkheid van Tref het in Oss en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 15-12-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Oss .
Functie: Beleidsregisseur Recreatie, Toerisme en Erfgoed Gemeente Oss.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 13-03-2023.

Feedback en contactgegevens

Loop je tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heb je een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via info@trefhetinoss.nl. 

Wat kun je van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijg je een ontvangstbevestiging.
 • We informeren je over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is jouw verzoek binnen onze mogelijkheden afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Ben je niet tevreden met de manier waarop jouw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kun je contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Oss

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2025.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Tref het in Oss : voldoet gedeeltelijk

De website Tref het in Oss is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Oss dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://assets.citynavigator.nl/kuma-oss/uploads/media/62053ac836e9f/hercontrole-onderzoek-www-trefhetinoss-nl-wcag2-1-16-december-2021.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 16-12-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Oss dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   De website biedt audiotranscriptie van de video.

  • Maatregel:

   Er is een verzoek ingediend bij de ontwikkelaars van het contentmanagementsysteem om de afwijking bij een volgende technische update aan te passen.

   Update december 2022: Er is nog geen technische update mogelijk.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 2. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Geen. Het template van de blogs voldoet in de basis niet aan de benodigde leesvolgorde in de broncode.

  • Maatregel:

   Er is een offerte opgevraagd wat het kost aan geld en tijd om de blogtemplate technisch aan te passen en de ruim 100 blogs opnieuw te vullen.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Mogelijk. Er wordt navraag gedaan wat de kosten en tijdsinvestering worden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 3. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Nog geen, in afwachting van nieuwe huisstijl.

  • Maatregel:

   Medio 2022 wordt het contrast beter door invoering nieuw huisstijl maar zal nooit 100% gaan scoren op dit criterium. Ook is aan de ontwikkelaars gevraagd wat de mogelijkheden zijn van een contrastbutton.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De kleuren die nodig zijn voor een 100% contrastscore zijn niet fris genoeg. Daardoor zal de website minder aantrekkelijk zijn voor het merendeel van de bezoekers. Een toeristische website is op de eerste plaats aantrekkelijk en sprankelend. Dus op advies van de afdeling Vormgeving van de gemeente Oss kiezen we daarom voor kleuren die 3/4 voldoen. En zullen we op dit criterium dus nooit volledig gaan scoren.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 4. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Nog geen, in afwachting van de te nemen maatregelen.

  • Maatregel:

   Er is een verzoek ingediend bij de ontwikkelaars van het contentmanagementsysteem om de afwijking bij een volgende technische update aan te passen.

   Linktekstjes worden zo kort mogelijk gehouden, maar soms is dat niet voldoende. Voorop staat dat het doel van de link duidelijk blijft, en dan ontkom je soms niet aan langere linktekst.

   Update december 2022: Is technisch nog niet realiseerbaar.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 5. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Nog geen, in afwachting van de te nemen maatregelen.

  • Maatregel:

   Er is een verzoek ingediend bij de ontwikkelaars van het contentmanagementsysteem om de afwijking bij een volgende technische update aan te passen.

   Update december 2022: Is technisch nog niet realiseerbaar.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 6. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Nog geen, in afwachting van de te nemen maatregelen .

  • Maatregel:

   Er is een verzoek ingediend bij de ontwikkelaars van het contentmanagementsysteem om de afwijking bij een volgende technische update aan te passen.

   Update december 2022: Is technisch nog niet realiseerbaar.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 7. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Nog geen, in afwachting van de te nemen maatregelen.

  • Maatregel:

   Er is een verzoek ingediend bij de ontwikkelaars van het contentmanagementsysteem om de afwijking bij een volgende technische update aan te passen.

   Update december 2022: Is technisch nog niet realiseerbaar.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 8. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Er is sowieso een audiotranscript op de website aanwezig van iedere video.

  • Maatregel:

   Er is een verzoek ingediend bij de ontwikkelaars van het contentmanagementsysteem om de afwijking bij een volgende technische update aan te passen.

   Update december 2022: Is technisch nog niet realiseerbaar.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 9. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Een aantal PDF's zijn op een aparte webpagina uitgeschreven. Verder wordt in de description verwezen naar de eigenaar van de PDF om daar meer informatie te halen over de inhoud van de PDF (folder).

  • Maatregel:

   Er is een verzoek ingediend bij de ontwikkelaars van het contentmanagementsysteem om de afwijking (m.b.t. de titelbalk) bij een volgende technische update aan te passen.

   Update december 2022: Is technisch nog niet realiseerbaar.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Tref het in Oss is een toeristisch website, waarop te downloaden folders, van bijv. routes of toeristische locaties, een belangrijk onderdeel zijn voor de aantrekkelijkheid en volledigheid van de website. Helaas beschikken de partners en de redactie van Tref het in Oss niet over de middelen (tijd, geld, software) om alle PDF's digitaal toegankelijk aan te leveren of na te bewerken of om alle folders op aparte webpagina's uit te gaan werken. Het is een keuze van alle partners samen om deze folders wel aan te blijven bieden op de website ondanks dat ze (voorlopig?) niet voldoen aan de toegankelijkheidseisen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 10. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Nog geen, in afwachting van de te nemen maatregelen.

  • Maatregel:

   Er is een verzoek ingediend bij de ontwikkelaars van het contentmanagementsysteem om de afwijking bij een volgende technische update aan te passen.

   Update december 2022: Is technisch nog niet realiseerbaar.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 11. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Nog geen, in afwachting van de te nemen maatregelen.

  • Maatregel:

   Er is een verzoek ingediend bij de ontwikkelaars van het contentmanagementsysteem om de afwijking bij een volgende technische update aan te passen.

   Update december 2022: Is technisch nog niet realiseerbaar.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 12. SC 3.2.1 - Bij focus [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Nog geen, in afwachting van de te nemen maatregelen.

  • Maatregel:

   Er is een verzoek ingediend bij de ontwikkelaars van het contentmanagementsysteem om de afwijking bij een volgende technische update aan te passen.

   Update december 2022: Is technisch nog niet realiseerbaar.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 13. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Nog geen, in afwachting van de te nemen maatregelen.

  • Maatregel:

   Er is een verzoek ingediend bij de ontwikkelaars van het contentmanagementsysteem om de afwijking bij een volgende technische update aan te passen.

   Update december 2022: Is technisch nog niet realiseerbaar.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 14. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Nog geen, in afwachting van de te nemen maatregelen.

   Voor alle video's is wel een audiotranscript aanwezig op de website.

  • Maatregel:

   Er is een verzoek ingediend bij de ontwikkelaars van het contentmanagementsysteem om de afwijking bij een volgende technische update aan te passen.

   Update december 2022: Is technisch nog niet realiseerbaar.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue:

   We willen vooral dat onze website een aantrekkelijke toeristische website is. Daarbij horen bepaalde kleuren. De nieuwe huisstijl zal wel beter voldoen aan de WCAG 2.1. toegankelijkheid maar niet 4/4 scoren. Dit op basis van advies van de afdeling Vormgeving van Gemeente Oss, omdat een volledig aan de WCAG 2.1. aangepaste huisstijl visueel niet mooi/fris oogt.

  • Oorzaak:

   De keuze dat het aantrekkelijke en sprankelende van de toeristische website voorop blijft staan.

  • Gevolg:

   Niet overal zal volledig voldaan worden aan het juiste contrast wat voor websitebezoekers met een visuele beperking mogelijk een belemmering kan zijn in het gebruik van de website.

  • Alternatief:

   Als er gebruik maakt wordt van hulpsoftware dan kan de website alsnog voorgelezen worden aan de gebruiker. Mogelijkheden voor een contrastbutton worden onderzocht, maar is nog geen standaardmogelijkheid.

  • Maatregel:

   We onderzoeken de mogelijkheden om bezoekers te attenderen op het gebruik van hulpsoftware. We zullen zoveel mogelijk proberen om belangrijke tekst in voldoende contrasterende pageparts te zetten. ICT-support van het contentmanagementsysteem is gevraagd mee te denken over een doeltreffende contrastbutton.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Deels, want we zullen niet alles kunnen gaan doorvoeren op het gebied van contrast door de keuze van de huisstijl waarbij het frisse en aantrekkelijke voorop blijft staan.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 2. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue:

   Om een aantrekkelijke website te bieden aan het grote merendeel van de bezoekers, zal op het gebied van de gekozen media wellicht ook gekozen worden voor niet wcag 2.1.-proof opties. Zoals de keuze om banners toch te laten sliden, toch video's te gebruiken die zijn aangeleverd door een partij die de middelen niet heeft deze volledig digitaal toegankelijk aan te leveren, en eventueel ook dito PDF's als deze niet op een alternatieve manier zijn aan te bieden op de website.

  • Oorzaak:

   Niet alle partijen beschikken over middelen om beeld, pdf en video digitaal toegankelijk aan te leveren. Tref het in Oss beschikt niet over de middelen en de tijd om dit na te bewerken. En het aanbieden van folders biedt meerwaarde voor een toeristische website.

  • Gevolg:

   Sommige media (video, folders) zullen voor mensen met een beperking niet volledig te bekijken zijn. We zullen hier zoveel mogelijk alternatieven voor bieden.

  • Alternatief:

   Uitgeschreven (audio)transcripties of de informatie uit folders op een andere manier op de website plaatsen. Ook verwijzen we door naar de organisatie die het beheer van de folder heeft, om daar meer informatie over de inhoud te vragen.

  • Maatregel:

   Wanneer de tijd het toe laat zullen de PDF's van de toeristische folders op een andere manier worden aangeboden of uitgeschreven worden op de website.

   Video's worden altijd met audiodescriptie aangeboden. Zelf toegevoegde ondertiteling is (nog) niet mogelijk.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Op dit moment hebben we niet de middelen, mankracht en tijd om alle toeristische folders digitaal toegankelijk te maken dan wel op een alternatieve manier aan te bieden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 3. Afspraken over toegankelijkheid zijn niet contractueel vastgelegd
  • Beschrijving van het issue:

   Bij het bouwen van de templates van Bij ons om de Hoek in 2020 is geen rekening gehouden met de eisen vanuit de WCAG 2.1. waardoor de leesvolgorde nu in de broncode niet goed is. (zie punt 1.3.2)

  • Oorzaak:

   Bij het bouwen van de templates van Bij ons om de Hoek in 2020 is geen rekening gehouden met de eisen vanuit de WCAG 2.1.

  • Gevolg:

   De blogs zijn door hulpsoftware niet in de juiste volgorde te lezen.

  • Alternatief:

   Nog geen. Hier wordt over nagedacht.

  • Maatregel:

   We zijn aan het afwegen of het financieel en qua tijd haalbaar is om de blog-templates technisch te laten aanpassen en opnieuw te vullen met tekst en media, wat wellicht nodig is. Het gaat om meer dan 100 blogs.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: We zijn aan het afwegen of het financieel en qua tijd haalbaar is om de blog-templates technisch te laten aanpassen en opnieuw te vullen met tekst en media, wat wellicht nodig is. Het gaat om meer dan 100 blogs.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025

Onevenredige last

Gemeente Oss geeft aan nog niet aan alle eisen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid te voldoen, omdat de te verwachten voordelen van toepassing van een of meerdere eisen uit de standaard niet in verhouding staan tot de organisatorische of financiële moeite die dat kost. Onder het kopje afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard wordt dit door Gemeente Oss nader toegelicht. Zoek op 'De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last'.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209