Verklaring van Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving

Status toegankelijkheid https://www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 19-04-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gepubliceerde informatie blijkt dat de website Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is gevorderd met de toegankelijkheid van Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 13-04-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat .
Functie: Manager directie Participatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 19-04-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving : voldoet gedeeltelijk

De website Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/over+ons/digitoegankelijkheid/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=2088295
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 30-11-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op de homepagina staat het logo van de organisatie. In dit logo is de tekst “Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving” zichtbaar. Deze tekst komt echter niet terug in de alternatieve tekst van het logo. De alternatieve tekst luidt nu ‘Logo - naar home’. Voor afbeeldingen geldt dat alle tekst in een afbeelding terug moet komen in de alternatieve tekst. Mensen die het logo niet kunnen zien, missen het feit dat er een logo op de pagina staat. Zie https://www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/default.aspx.

   Op de homepagina https://www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/default.aspx staat naast de gele aanhalingstekens een afbeelding van een Engelse vlag. Deze afbeelding fungeert als een knop om de taal van de pagina te veranderen. Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut. Zonder alternatieve tekst is dit niet alleen een afbeelding zonder tekstalternatief maar ook een link zonder doel. Geef deze afbeelding een goed tekstalternatief.

   Op de homepagina staat een Twitter feed. Het icoontje van Twitter geeft als enige aan dat dit een Twitter feed is. Zonder dit icoontje wordt de inhoud van de Tweets voorgelezen zonder dat een blinde gebruiker begrijpt dat dit om Twitter berichten gaat. Het icoontje van Twitter heeft geen tekst alternatief maar heeft het wel nodig. Zie https://www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/default.aspx

   Op de homepagina, boven de footer, naast ‘Deelnemen’ staat een afbeelding zonder alternatieve tekst. Deze afbeelding is niet voor een ziende gebruiker te zien. Deze afbeelding is ook als een link gecodeerd. Het heeft een alternatieve tekst nodig om de afbeelding te verklaren en om deze link linkdoel te geven. Nu is het alt-attribuut leeg. Zie https://www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/default.aspx.

   Op de homepagina staat in de rechter zijkolom onder het kopje ‘Uitgelicht’ een afbeelding die tevens als link fungeert. Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut. Zonder de alternatieve tekst mist deze link ook linkdoel en overtreedt twee succescrieteria: 1.1.1 en 2.4.4. Het figcaption-element onder de afbeelding kan beter aan deze link met de afbeelding worden toegevoegd. Dan mag de afbeelding een leeg alt-attribuut houden. Op pagina https://www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/actuele+projecten/actuele+projecten+overzicht/aardgasvrije+wijken/default.aspx komt in de rechter zijkolom dezelfde constructie voor die wel toegankelijk is gecodeerd. De afbeelding is geen link meer en kan als decoratief worden beschouwd. Hier is een leeg alt-attribuut wel op zijn plaats. Een lege link met een afbeelding komt ook hier voor: https://www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/actuele+projecten/actuele+projecten+overzicht/aardgasvrije+wijken/begeleidingsgroep/default.aspx en https://www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/actuele+projecten/actuele+projecten+overzicht/aardgasvrije+wijken/begeleidingsgroep/default.aspx.

   Op pagina https://www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/deelnemers/default.aspx staat in de rechter zijkolom een afbeelding boven de tekst ‘Ik wil deelnemer worden’. Deze afbeelding fungeert tevens als link. Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut. Zonder de alternatieve tekst mist deze link ook linkdoel en overtreedt twee succescriteria: 1.1.1 en 2.4.4. De ‘figcaption’ element onder de afbeelding kan beter aan de link worden toegevoegd. Dan mag de afbeelding een leeg alt-attribuut houden.

   Op pagina https://www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/nieuws/default.aspx staan onder het kopje ‘Nieuws’ 6 nieuwsberichten met afbeeldingen die als links zijn gecodeerd. Alle afbeeldingen hebben een leeg alt-attribuut. Zonder de alternatieve tekst mist deze link ook linkdoel en overtreedt twee succescriteria: 1.1.1 en 2.4.4. Hetzelfde geldt ook voor de afbeeldingen op pagina https://www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/publicaties/default.aspx.

   Op pagina https://www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/actuele+projecten/actuele+projecten+overzicht/aardgasvrije+wijken/default.aspx staat in de rechter zijkolom een foto van een persoon. Foto’s van personen die in de content van de pagina worden genoemd zijn niet decoratief en dienen alternatieve tekst te hebben met de naam van de persoon. Zie ook https://www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/actuele+projecten/actuele+projecten+overzicht/nationaal+water+programma/default.aspx.

   Op pagina https://www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/over+ons/secretariaat/default.aspx hebben alle foto’s van de medewerkers lege alt-attributen. Foto’s van personen die in de content van de pagina worden genoemd zijn niet decoratief en dienen alternatieve tekst te hebben met de naam van de persoon. Zie ook pagina https://www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/over+ons/voorzitters+nieuw/default.aspx.

   Op pagina https://www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/actuele+projecten/actuele+projecten+overzicht/aardgasvrije+wijken/publicaties+en+signalen/1776468.aspx?t=Jaarrapporten-en-signalen staat een afbeelding van het voorblad van het jaarrapport. Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut. Deze afbeelding is niet decoratief omdat het extra content aan de pagina toevoegt. Zorg voor een goede alternatieve tekst. Onder deze afbeelding staat een foto van de auteur. De afbeelding heeft alt=’Profielfoto’. Dit is onvoldoende als alternatieve tekst. Deze tekst moet worden ingevuld met de naam van de persoon.

   Op pagina https://www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/actuele+projecten/actuele+projecten+overzicht/aardgasvrije+wijken/default.aspx staat een afbeelding van gele aanhalingstekens. Deze afbeelding mist een alt-attribuut. Zonder dit attribuut wordt de bestandsnaam voorgelezen wat voor een onprettige ervaring zorgt voor een blinde persoon. Geef deze afbeelding een leeg alt-attribuut (alt=””). Zie ook https://www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/actuele+projecten/actuele+projecten+overzicht/aardgasvrije+wijken/omgevingswandelingen/default.aspx. Deze afbeelding komt op meerdere pagina’s voor.

   In de footer van de website staat een knop ‘Cookie instellingen’. Deze knop heeft een afbeelding van een koekje. Deze afbeelding is met een inline svg toegevoegd. Sommige oude browsers lezen inline svg als tekst. Om deze decoratieve afbeelding van de hulptechnologieen te verbergen kan role=”presentation” worden toegevoegd aan het svg-element. Zie https://www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/default.aspx.

   Op pagina https://www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/default.aspx staat een video. Deze niet-tekstuele content heeft een visueel kopje nodig. Hier kan een kopje zijn ‘OFL verhaal’.

   In dit document https://www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/actuele+projecten/actuele+projecten+overzicht/aardgasvrije+wijken/publicaties+en+signalen/downloads_getfilem.aspx?id=1224677&forcedownload=true heeft het logo van de organisatie geen alternatieve tekst. Voeg alternatieve tekst toe die de volledige tekst van het logo herhaalt. De decoratieve afbeeldingen van de gele aanhalingstekens zijn niet als decoratief aangemerkt, terwijl ze decoratief zijn.

   Ook in dit document https://www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/publicaties/downloads_getfilem.aspx?id=1182855&forcedownload=true heeft het logo geen alternatieve tekst. Zorg ervoor dat de volledige tekst van het logo in de alternatieve tekst terugkomt.

   Het volgende is niet per se fout, maar kan wel worden verbeterd. Op de homepagina onder het kopje ‘Actuele projecten’ staat een slider met projecten. Elk project heeft een afbeelding en tekst. De afbeelding fungeert als een link naar de detailweergave van het project. De afbeelding heeft een alternatieve tekst die deze link linkdoel geeft (alt="Commissie participatie en governance luchtvaart", alt="Deltaprogramma”, alt="Ethiek en digitalisering" ). Daarmee voldoet deze afbeelding aan dit succescriterium (1.1.1) en aan succescriterium 2.4.4 (Linkdoel). Onder de afbeelding komt een kop die precies dezelfde tekst herhaalt als de tekst in het alt-attribuut van de afbeelding. Op deze manier wordt dezelfde tekst twee keer voorgelezen. Hier kan de link beter om de afbeelding en de kop worden geplaatst. In dit scenario wordt de afbeelding decoratief en kan het alt-attribuut leeg gelaten worden. Dit komt ook op de pagina https://www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/actuele+projecten/default.aspx voor.

   Dezelfde opmerking kan worden geplaatst bij de nieuwsberichten onder het kopje ‘Nieuws’ op de homepagina. Elk nieuwsbericht bestaat uit een kop met een link en een afbeelding met een link die naar dezelfde bron leiden. Beide elementen hebben nagenoeg dezelfde tekst. Een blinde gebruiker krijgt nu twee keer dezelfde content voorgelezen. Hier kunnen twee links beter gecombineerd worden tot een link. Dan kan het alt-attribuut van de afbeelding leeg gelaten worden. Zie ook nieuwsberichten op pagina https://www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/actuele+projecten/actuele+projecten+overzicht/aardgasvrije+wijken/default.aspx.

  • Gevolg:

   Gebruikers met hulpsoftware kunnen afbeeldingen zonder alt-tekst niet zien. Sommige oude browsers lezen inline svg als tekst.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het logo heeft een verbeterde alternatieve tekst gekregen. Boven de Twitter berichten staat nu een titel "Twitter" Een rol toevoegen aan de inline svg. Alternatieve teksten bij afbeeldingen zijn toegevoegd. Beide documenten zijn verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-06-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/nieuws/default.aspx staat een invoerveld om de data te sorteren. Het label-element is niet verbonden met het invoerveld. Het label heeft een for=’ddlSorter’ attribuut, het invoerveld heeft een id-attribuut ‘ctl01_ctl00_ctl00_searchSort_ctl00_ddlSorter’. Deze waarden dienen overeen te komen. Dit geldt ook voor het invoerveld ernaast met ‘Filter’ tekst als label. Zie ook pagina https://www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/publicaties/default.aspx.

   Op pagina https://www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/Beheer/Formulierenmodule/970328.aspx?t=Contact heeft het kruimelpadnavigatie een actieve link ‘Formulierenmodule’, terwijl de titel van de pagina ‘Contact’ is. Gebruik van aria-current=”page” kan een blinde gebruiker helpen om beter te begrijpen op welke pagina hij zich bevindt.

   In de footer van de website staat een lege kop 2. Deze kop bevat HTML-code ‘ ’. Deze kop wordt gebruikt voor de lay-out om de content eronder naar beneden te duwen. Daar is de kop of deze HTML code niet voor bedoeld. Deze code komt ook op pagina https://www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/over+ons/secretariaat/default.aspx voor, net boven de lijst met medewerkers.

   In de footer van de website staat een kop 2: ‘OFL | Brengt de samenwerking verder’. Dit is geen koptekst, maar is nu wel opgemaakt met een header-element. Dat is niet de bedoeling. Zie https://www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/default.aspx.

   Op pagina https://www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/Beheer/Formulierenmodule/970328.aspx?t=Contact zijn de koppen "Contactgegevens", "Postadres" , "Bezoekadres" niet opgemaakt als koppen. Deze teksten zijn opgemaakt met een strong-element. Hiervoor is het strong-element niet bedoeld. Gebruik voor deze koppen header-elementen in de HTML.

   Op pagina https://www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/nieuws/1682604.aspx?t=Nieuwsbrief-juni-2020 staat onderaan de content een kopje ‘Contact’. Deze tekst is niet opgemaakt met een header-element.

   Er zijn pagina’s gevonden waar de inleidende paragraaf is opgemaakt met een strong-element. Hiervoor is het strong-element niet bedoeld. Als het vetgedrukt weergegeven moet worden, gebruik dan CSS. Zie: https://www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/actuele+projecten/actuele+projecten+overzicht/aardgasvrije+wijken/default.aspx, https://www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/actuele+projecten/actuele+projecten+overzicht/nationaal+water+programma/default.aspx, https://www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/nieuws/1777383.aspx?t=25-november-Live-studio-uitzending-Polderen-in-tijden-van-polarisatie en veel meer.

   Op pagina https://www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/nieuws/1777383.aspx?t=25-november-Live-studio-uitzending-Polderen-in-tijden-van-polarisatie staat een datatabel. De kolomkoppen ‘Activiteit’, ‘Inhoud’ en ‘Wanneer’ zijn niet met th-elementen opgemaakt. Dit zorgt ervoor dat hulpsoftware niet weet wat de relatie is tussen deze kolomkoppen en de onderliggende cellen.

   In document https://www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/actuele+projecten/actuele+projecten+overzicht/commissie+luchtvaart+en+governance/documenten+commissie+participatie+en+governance/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1768954 zijn alle teksten getagd als ‘figure’ tags. Hulpsoftware kan deze teksten niet aan een blinde gebruiker voorlezen.

   In document https://www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/actuele+projecten/actuele+projecten+overzicht/aardgasvrije+wijken/publicaties+en+signalen/downloads_getfilem.aspx?id=1224677&forcedownload=true zit het probleem in de kopteksten. Deze zijn visueel duidelijk te onderscheiden, maar zijn niet als zodanig getagd. De kopteksten zijn als een alinea getagd met een p-tag in plaats van een h1 of h2 tag. Dit kan dus nog beter. Zie ‘Rol OFL en samenwerking met PAW’ en ‘Doorwerking signalen’ en meer. Op pagina 3 en 4 staat een lijst die bestaat uit vier punten. Het vierde punt is opgemaakt als een aparte lijst terwijl het visueel als het laatste item van de eerste lijst wordt getoond.

   In document https://www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/publicaties/downloads_getfilem.aspx?id=1182855&forcedownload=true zit het probleem ook in de kopteksten. Deze zijn visueel duidelijk te zien, maar zijn niet als zodanig getagd. De kopteksten zijn als een alinea getagd met een p-tag in plaats van een h1 of h2 tag. Zie bijvoorbeeld de titel van het document op de eerste pagina.

  • Gevolg:

   De label-elementen komen niet overeen. De kruimelpadnavigatie is niet duidelijk. Gebruikers met hulpsoftware hebben een lege kop in de footer en op de andere pagina. Gebruikers met hulpsoftware zien de tekst "OFL | Brengt de samenwerking verder" aan als een kop. Stukken tekst die met het strong-element opgemaakt zijn, worden niet herkent als koppen. Hierdoor kan bijvoorbeeld iemand die blind is niet van kop naar kop navigeren en een koppenoverzicht opvragen. Dikgedrukte <strong> paragraven kunnen storend werken voor gebruikers van hulp software die een hele paragraaf als belangrijk interpreteren. Wanneer niet goed gebruik gemaakt wordt van koppen kunnen slechtziende niet een kop onderscheiden van normale tekst. Hulpsoftware weet niet wat de relatie is tussen deze kolomkoppen en de onderliggende cellen. Hulpsoftware kan de teksten in de documenten niet aan een gebruiker voorlezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De label-elementen komen overeen. Kruimelpadnavigatie aanpassen. Lege kop 2 uit de footer en de andere pagina gehaald. In de footer is de <h2> veranderd naar een <p>. Voor koppen wordt nu de <h> gebruikt in plaats van het strong-element. Er wordt niet meer gebruik gemaakt van het strong-element bij dikgedrukte paragraven. Koppen worden juist gebruikt. De pagina waar verkeerd de kolom gebruikt werd is verwijderd. Document 1/2/3 zijn verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-06-2022
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   In onderstaand PDF-document is de leesvolgorde niet helemaal correct. Eerst komen alle gele decoratieve figuren aan de buurt. Als op pagina 2 de focus met een pijltoets naar het volgende element wordt verplaatst, spring de focus naar de afbeelding op pagina 1 en dan weer terug naar de tekst op pagina 2. Dan komt de handtekeningen op pagina 56 in beeld, vervolgens gaat de focus verder op pagina 2. Zie https://www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/publicaties/downloads_getfilem.aspx?id=1182855&forcedownload=true.

   Ook in document https://www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/actuele+projecten/actuele+projecten+overzicht/aardgasvrije+wijken/publicaties+en+signalen/downloads_getfilem.aspx?id=1224677&forcedownload=true klopt de volgorde van tags niet. De focus springt van een pagina naar een een andere. Voetnoten zijn niet interactief en worden daardoor voorgelezen op het moment dat de screenreader al lang voorbij de relevante tekst is.

  • Gevolg:

   De leesvolgorde is niet duidelijk voor gebruikers met hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Beide documenten zijn van de website verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-06-2022
 4. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/Beheer/Formulierenmodule/970328.aspx?t=Contact staat een formulier. In dit formulier moeten persoonlijke gegevens ingevuld worden, waaronder een voornaam, een achternaam en telefoonnummer. Voor deze invoervelden is een autocomplete-attribuut nodig bij de input-elementen. Dit zorgt ervoor dat browsers, maar ook hulpsoftware, ondersteuning kunnen geven bij het invullen van deze invoervelden. Dit kan door bijvoorbeeld de invoervelden al automatisch in te vullen. Het autocomplete-attribuut ontbreekt op dit moment bij deze invoervelden. Op de volgende pagina is meer informatie te vinden over de toepassing van dit attribuut en welke waardes verplicht zijn om te gebruiken: https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes. Bij het invoerveld voor achternaam moet bijvoorbeeld autocomplete=”family-name” gebruikt worden.

  • Gevolg:

   Gegevens worden niet automatisch ingevuld.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het autocomplete-attribuut is toegevoegd bij deze invoervelden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-06-2022
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   In het onderstaande document heeft het woord ‘Rapport’ op pagina 1 contrastwaarde 1,9:1. Deze groene kleur komt op meerdere plekken voor in het rapport. Op deze pagina heeft de witte tekst ‘Governance en participatie (...)’ contrastwaarde van 2,7:1. https://www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/actuele+projecten/actuele+projecten+overzicht/commissie+luchtvaart+en+governance/documenten+commissie+participatie+en+governance/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1768954

   In het onderstaande document heeft de tekst ‘Afspraak tussen Rijk en stakeholders (...)’ op pagina 1 een lichtgroene tekst. Deze tekst geeft een kleurcontrast van 1,8:1. Op bladzijde 44 staat tekst ‘Prioriteitentabel Onderzoek (...)’. De lichtblauwe tekstkleur geeft contrastwaarde 1,9:1. Op pagina 57 staat een kaart waar in de legenda ook de blauwe kleur wordt gebruikt met contrastwaarde 3,2:1. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn. https://www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/publicaties/downloads_getfilem.aspx?id=1182855&forcedownload=true

  • Gevolg:

   Slechtziende gebruikers kunnen moeite hebben met het lezen van de teksten.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Beide documenten zijn verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-06-2022
 6. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Als de website bekeken wordt in een schermresolutie van 1024 bij 768 en ingezoomd is op 200%, verdwijnt een deel van het menu in de paarse balk. Het laatste item dat nog in beeld is, is ‘Over ons’. De gebruikers met visuele beperkingen kunnen veel moeite hebben om de inhoud van deze pagina's te lezen op mobiele apparaten. Zie bijvoorbeeld: https://www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/default.aspx

   Op pagina https://www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/over+ons/default.aspx verdwijnt het linker menu volledig als de testcriteria uit dit succescriterium worden toegepast. Dit is niet toegestaan. Alle functionaliteit moet beschikbaar blijven. Dit gebeurt op alle pagina’s met een linker zijkolom.

  • Gevolg:

   Onderdelen van de website zijn niet goed zichtbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Als de website bekeken wordt in een schermresolutie van 1024 bij 768 en ingezoomd is op 200% is de website goed te bekijken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-06-2022
 7. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Als op pagina https://www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/default.aspx de tekstafstanden uit dit succescriterium worden toegepast, is niet alle tekst meer goed leesbaar. Het gaat om de blokjes onder de kop ‘Actuele projecten’. Een deel van de tekst verdwijnt achter zijn eigen container. Dit kan worden opgelost door containers in de lay-out te laten meegroeien met de tekst. Zie ook pagina https://www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/actuele+projecten/default.aspx.

  • Gevolg:

   De tekst onder "Actuele projecten" in de blokjes is niet meer goed leesbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De blokken schalen nu correct mee zodat de tekst altijd zichtbaar blijft.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-06-2022
 8. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   In de cookiebanner is het niet mogelijk om de optie ‘Cookies van derden toestaan’ met het toetsenbord te selecteren. Zie pagina: https://www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/default.aspx.

  • Gevolg:

   Gebruikers kunnen niet met het toetsenbord de "Cookies van derden toestaan" selecteren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Gebruikers kunnen met het toetsenbord de "Cookies van derden toestaan" selecteren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-06-2022
 9. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/default.aspx staat een video van Vimeo. Deze video is te bedienen met sneltoetsen van slechts één teken. Bijvoorbeeld de ‘s’ voor het deelscherm, de ‘d’ voor meer informatie en de ‘v’ om de video te openen op Vimeo. Daarom moeten dergelijke sneltoetsen uit te schakelen of aan te passen zijn en dat is op dit moment niet mogelijk.

  • Gevolg:

   Dit kan tot problemen leiden voor gebruikers van hulpsoftware of gebruikers die per ongeluk een bepaalde toets aanraken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De video is niet meer te bedienen met sneltoetsen van slechts één teken. Dit is mogelijk gemaakt door de video op YouTube aan te bieden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-06-2022
 10. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   In de volgende documenten is de titel niet ingesteld. De titel dient een korte beschrijving van de inhoud van het bestand te zijn. Dit kan worden ingesteld via Bestand – Eigenschappen. https://www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/actuele+projecten/actuele+projecten+overzicht/commissie+luchtvaart+en+governance/documenten+commissie+participatie+en+governance/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1768954, https://www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/publicaties/downloads_getfilem.aspx?id=1182855&forcedownload=true en https://www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/actuele+projecten/actuele+projecten+overzicht/aardgasvrije+wijken/publicaties+en+signalen/downloads_getfilem.aspx?id=1224677&forcedownload=true.

  • Gevolg:

   Gebruikers kunnen niet de titel van het document zien.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Titels zijn toegevoegd aan de bestand 1 en 2, bestand 3 staat niet meer op de website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-06-2022
 11. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Er zijn links aanwezig zonder tekst of ander alternatief om ze linkdoel te geven. Hier volgen enkele voorbeelden van deze links: de Engelse vlag op de homepagina, afbeeldingen op de homepagina onder de kopjes ‘Uitgelicht’ en ‘Deelnemen’. De afbeeldingen op de pagina’s ‘Nieuws’ en ‘Publicaties’. Zie https://www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/nieuws/default.aspx en https://www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/publicaties/default.aspx.

  • Gevolg:

   Gebruikers met hulpsoftware krijgen geen alternatieve tekst voor afbeeldingen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aan afbeeldingen zijn alternatieve teksten toegevoegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-06-2022
 12. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op de homepagina https://www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/default.aspx als de focus landt op de afbeelding van de Engelse vlag, is de toetsenbordfocus onzichtbaar.

  • Gevolg:

   Als de focus landt op de afbeelding van de Engelse vlag, is de toetsenbordfocus onzichtbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De toetsenbordfocus is zichtbaar gemaakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-06-2022
 13. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Dit succescriterium is bedoeld om bediening met spraaksoftware mogelijk te maken. Belangrijk hierbij is dat de visueel zichtbare tekst onderdeel is van de toegankelijkheidsnaam van het element. Op alle onderzochte pagina’s is echter niet alle tekst in het logo onderdeel van de toegankelijkheidsnaam, zie ook succescriterium 1.1.1. Zie pagina https://www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/default.aspx.

  • Gevolg:

   De volledige tekst van het logo staat niet in de alternatieve tekst hierdoor kan hulpsoftware niet de volledige tekst in het logo voorlezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Alle tekst uit het logo staat in de alternatieve tekst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-06-2022
 14. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/english/default.aspx is de hoofdtaal Nederlands, omdat de herhalende content, zoals het menu, de footer en de logo's, in het Nederlands zijn. Voor de inhoud moet echter een taalwisseling worden gegeven. Dit kan door een lang-attribuut toe te voegen aan het omringende html-element (het div-element met id ‘html’ bijvoorbeeld).

  • Gevolg:

   De tekst wordt niet gezien als Engels.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Een lang-attribuut is toegevoegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-06-2022
 15. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/nieuws/default.aspx staat een zoekbalk. Het enige label van dit invoerveld is een placeholdertekst. Dit voldoet niet.

  • Gevolg:

   Als een gebruiker begint te typen, verdwijnt de placeholder tekst.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Een label is toegevoegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-06-2022
 16. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/actuele+projecten/actuele+projecten+overzicht/aardgasvrije+wijken/agenda+aardgasvrije+wijken/1669331.aspx is het id met waarde ‘toolbarbottom’ meerdere keren gebruikt.

  • Gevolg:

   Wanneer id’s meerdere keren op een pagina voorkomen, kan hulpsoftware de code niet goed interpreteren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De pagina is verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-06-2022
 17. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/default.aspx staat een video. Deze video zit in een iframe. Het titel van dit iframe is “Video’. Dit is geen goede titel. Verander de waarde van dit attribuut in ‘OFL verhaal’.

   Op pagina https://www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/actuele+projecten/actuele+projecten+overzicht/aardgasvrije+wijken/agenda+aardgasvrije+wijken/1669331.aspx, rechts onder de grote afbeelding, staat een knop met een afbeelding van een hartje. Dit is een invoerveld zonder label en dus zonder naam. De screenreader leest nu alleen de waarde ‘0’ voor.

   Er zijn links aanwezig zonder tekst of ander alternatief, deze hebben daarom geen naam. Hier volgen enkele voorbeelden van deze links: de Engelse vlag op de homepagina, afbeeldingen op de homepagina onder de kopjes ‘Uitgelicht’ en ‘Deelnemen’. De afbeeldingen op de pagina’s ‘Nieuws’ en ‘Publicaties’. Zie https://www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/nieuws/default.aspx en https://www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/publicaties/default.aspx.

  • Gevolg:

   Niet elke gebruiker weet waar de video over gaat. Voor gebruikers met hulpsoftware is het niet duidelijk wat deze knop doet. Voor gebruikers met hulpsoftware zijn de links niet duidelijk.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De titel van de iframe is aanpast naar "Het verhaal van het OFL". De knop heeft nu een titel "vind ik leuk". Aan afbeeldingen zonder een alternatieve tekst is een alternatieve tekst toegevoegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-06-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209