Verklaring van Sport & Cultuur in Almere

Status toegankelijkheid https://sportencultuur.almere.nl/

Gemeente Almere is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 23-01-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Almere streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Sport & Cultuur in Almere.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Almere is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register?w=gemeente+almere%20

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Almere gepubliceerde informatie blijkt dat de website Sport & Cultuur in Almere gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Almere is gevorderd met de toegankelijkheid van Sport & Cultuur in Almere en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 21-04-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Almere .
Functie: Concerndirecteur Sociale stad & Participatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 23-01-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via redactie@almere.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Almere

 • De redactie publiceert documenten bij voorkeur in html. Documenten met juridische status kunnen eventueel als toegankelijke pdf geplaatst worden of voorzien van een toegankelijk alternatief.
  Medewerkers van de gemeente hebben een handleiding voor toegankelijke pdf-documenten met Word.
 • De gemeentelijke afdelingen hebben uitleg gekregen over de verplichting en de consequenties voor hun digitale informatie.
 • Aan de inkoopvoorwaarden is de eis van toegankelijkheid voor digitale informatie en producten toegevoegd.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-07-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Sport & Cultuur in Almere : voldoet gedeeltelijk

De website Sport & Cultuur in Almere is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Almere dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://janitatop.nl/rapporten/2021/sportencultuuralmerenl.html
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 07-01-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Almere dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   De foto heeft een lege alt-tekst waardoor deze verborgen wordt voor hulpsoftware. Er is echter wel een caption, wat tegenstrijdig is (en waardoor screenreaders de figuur wel voorlezen). Deze caption is ook geen beschrijving van de afbeelding. Captions zijn bedoeld voor aanvullende informatie over de afbeelding (die niet in de alt-tekst thuis hoort of past). Voeg een goed beschrijvende alt- tekst toe, eventueel met aanvullende caption. Zet de kosten buiten de caption, dit is ‘normale’ content. Dit komt bij meerdere activiteiten voor.

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers weten niet wat er op de foto staat. Het is in dit geval geen decoratieve afbeelding.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   We voegen een alt tag toe. De alt tag is een attribuut van een afbeelding, het bestaat uit tekst die de content van de afbeelding beschrijft.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-02-2023
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   De afbeeldingen in het document missen alternatieve teksten.

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers weten niet wat er op de foto staat. Het is in dit geval geen decoratieve afbeelding.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   We voegen een alt tag toe. De alt tag is een attribuut van een afbeelding, het bestaat uit tekst die de content van de afbeelding beschrijft.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-02-2023
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Onderaan de pagina staan 2 logo’s zonder alt-tekst, van 'Jeugdfonds Sport en Cultuur' en van 'Uniek sporten'. Voeg hier een alt-ekst toe.

   Achter de namen van de filters staat een icoontje met een min-teken om aan te geven dat je het filter hiermee kunt wissen. Dit icoon heeft geen goede alternatieve tekst. Nu staat er bijvoorbeeld ‘balsporten indeterminate_check_box’.

   Opmerking: Boven het eerste logo staat de tekst ‘Klik op de knop…’, maar er is geen knop.

  • Gevolg:

   Bij een logo is een alt tekst verplicht. Sommige gebruikers weten niet wat voor een logo dit is.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We voegen een alt tag toe. De alt tag is een attribuut van een afbeelding, het bestaat uit tekst die de content van de afbeelding beschrijft.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-02-2023
 4. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Er komt informatie in beeld die niet wordt uitgesproken, zoals groepen en leeftijden.

  • Gevolg:

   Mensen die deze teksten niet kunnen zien, krijgen deze informatie niet mee.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We voegen een audiodescriptie toe of we bieden een alternatief worden aan, zoals een uitgeschreven tekst onder de video.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-02-2023
 5. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Bij een video ontbrak een audiodescriptie, terwijl deze wel verplicht is.

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers krijgen nu niet alle belangrijke informatie mee, die nodig is om de video te begrijpen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We voegen een audiodescriptie toe, of we bieden een alternatief in de vorm van een uitgeschreven tekst op de pagina waar de video staat.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-02-2023
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De kopjes in het document missen kopopmaak, ze zijn nu gecodeerd als paragrafen.

  • Gevolg:

   Hierdoor is het niet mogelijk voor gebruikers van hulpsoftware om een overzicht te krijgen van de indeling van het document.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We voegen kopelementen toe. Hiermee is het ook mogelijk om bookmarks te genereren, waarmee blokken content overgeslagen kunnen worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-02-2023
 7. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Er zijn meerdere invoervelden zonder daaraan gekoppeld label. Er staan label elementen in de code, maar de id’s waar ze naar verwijzen komen niet terug in de betreffende invoervelden. Bij gegroepeerde invoervelden, zoals bij leeftijden, moeten deze ook in de code worden gegroepeerd. Dit kan d.m.v een fieldset om alle velden en een legend element om de groep te benoemen (geen label, een label is per veld).

  • Gevolg:

   Hierdoor is het voor gebruikers van hulpsoftware niet duidelijk wat er bij deze invoervelden ingevuld moet worden.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We voegen labels toe aan invoervelden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-02-2023
 8. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Het invoerveld om te zoeken mist een label. Een placeholder is niet voldoende, omdat die niet overal wordt ondersteund. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers weten niet wat zij met het zoekveld moeten doen. Zij krijgen niet mee dat het een zoekveld is.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We voegen een label toe bij het zoekveld.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-02-2023
 9. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   De invoervelden voor persoonlijke informatie zoals naam en adres hebben geen mechanisme waarmee de invoer automatisch kan worden aangevuld.

  • Gevolg:

   Dit maakt het invullen van formulieren voor veel gebruikers moeilijker, met name voor mensen voor wie het invoeren van tekst veel tijd kost omdat dit via speciale hulpmiddelen gaat zoals bijvoorbeeld het aanwijzen van letters.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We verbeteren dit door ‘autocomplete’ attributen te plaatsen bij de invoervelden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-02-2023
 10. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Het contrast van de kop ‘Coronamaatregelen’ in de popup is niet voldoende (2.55:1). Het contrast van deze kop (grote tekst) moet minimaal 3:1 zijn.

   Voor normale tekst geldt een minimum van 4.5:1. De groene en oranje teksten (op Home: Ga naar sport, Ga naar cultuur) hebben een te laag contrast (2.3:1 en 2.6:1). Hetzelfde geldt voor witte tekst op groene en oranje achtergrond (zoals ‘Sport uitgelicht’). Tekst met te laag contrast is moeilijk te lezen voor slechtziende en kleurenblinde bezoekers. De combinatie oranje/wit en groen/wit komt op veel plekken op de site voor. Voorbeelden:

   • Popup activiteiten: de groene en oranje links
   • Zoeken in de buurt: de actieve link in de footer
   • Contact: de ‘Subscribe’ button
   • Aanmelden partners: de ‘registreren’ knop
   • Activiteit aanmaken: de datumprikker

   Formulieren, zoals bij Activiteit aanmaken: de foutmeldingen hebben te weinig contrast (rood op blauw, 2:1). Zie screenshot 1.

  • Gevolg:

   Voor sommige gebruikers is het lastig om of onmogelijk om bepaalde onderdelen te bekijken die onvoldoende contrast hebben.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We passen het contrast aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-02-2023
 11. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Wanneer je een activiteit selecteert op mobiel, heeft de popup geen knop om het weer te sluiten. Er buiten klikken werkt ook niet, wat betekent dat je vastloopt. Op desktop gaat het ook niet helemaal goed aan de bovenkant van een activiteit in de popup. De ‘golf’ bedekt een deel van de tekst (en de sluit-knop) bij 250%. Zie screenshot 7.

   Wanneer je inzoomt op meer dan 250% (bij 1280px breed en 1024px hoog), zijn niet alle items in het hoofdmenu zichtbaar. Het is ook niet mogelijk hier naartoe te scrollen (verticaal).

   Wanneer je inzoomt op 400% (bij 1280px breed), moet je horizontaal scrollen om de activiteiten te kunnen lezen. Zorg ervoor dat alle ‘normale content’ tot aan 400% in een kolom gelezen kan worden zonder in 2 richtingen te scrollen. Zie screenshot 5.

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers lopen vast. Zij hebben geen tools om verder te gaan.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief

  • Maatregel:

   We passen het responsive webdesign aan, zodat de aandachtspunten worden opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-02-2023
 12. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   In de ‘cononapopup’ op mobiel is de sluitknop blauw op een blauwgroene achtergrond. Dit heeft te weinig contrast. Zie screenshot 3.

   Wanneer het mobiele menu geopend is, staat er onder het menu een sluit-knop in de vorm van een kruis. Deze heeft te weinig contrast (1.4:1). Zie screenshot 8.

  • Gevolg:

   Omdat sommige onderdelen te weinig contrast hebben, kunnen sommige gebruikers deze minder goed zien.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We passen het contrast aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-02-2023
 13. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   In de popup van de activiteit heeft de button met het whatsapp icoon te weinig contrast. Interactieve elementen moeten minimaal een contrast van 3:1 hebben.

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers kunnen deze knop niet goed zien.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We passen het contrast aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-02-2023
 14. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Wanneer text spacing instellingen worden aangepast (zoals line-height, letter of word spacing) is niet alle tekst meer goed leesbaar. Een deel van de teksten van de activiteiten verdwijnt buiten beeld, zie screenshot 6. Dit kan worden opgelost door containers in de layout te laten meegroeien met de tekst. Bezoekers die hun eigen styles gebruiken om de tekst leesbaar te maken missen nu mogelijk een deel van de tekst.

  • Gevolg:

   Gebruikers kunnen niet alle teksten goed lezen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We passen de tekst spacing instellingen aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-02-2023
 15. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Wanneer je met de muis over de afbeelding met de vingerafdruk gaat (of er met toetsenbordfocus op komt), verschijnt het woord ‘Cookieverklaring’. Het is niet mogelijk deze weer weg te halen zonder de muis of focus te verplaatsen. Mensen die vergrotingssoftware gebruiken moeten de muis bewegen om andere delen van de website te bekijken. Wanneer zulke extra content over tekst heen valt, moet er een andere mogelijkheid zijn om deze ‘tooltip’ te sluiten, bijvoorbeeld de escape-toets.

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers hebben geen mogelijkheid om het woord cookieverklaring weer te weg te halen. Er is geen alternieve mogelijkheid.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We voegen een andere mogelijkheid toe om deze ‘tooltip’ te sluiten, bijvoorbeeld de escape-toets.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-02-2023
 16. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   De button om de popup te sluiten (het min-teken) is niet te bedienen met het toetsenbord.

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers maken alleen gebruik van een toetsenbord. Zij kunnen deze button niet bedienen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We passen dit aan en zorgen ervoor dat de knop ook met een toetsenbord bediend kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-02-2023
 17. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   De checkboxes kunnen niet met het toetsenbord worden ingevuld. Aangezien deze verplicht zijn, kan er geen activiteit worden aangemaakt. Dit probleem doet zich ook voor bij het aanmelden van de nieuwsbrief op de Contactpagina.

   Bij het invoeren van een datum komt met het toetsenbord ook de datumprikker in beeld, maar je kunt er vervolgens niet heen (met pijltjes of de tab-toets). Zorg dat deze ook werkt met het toetsenbord, of verberg de datumprikker met het toetsenbord en geef duidelijk aan hoe de datum handmatig ingevuld kan worden. (Dit werkt al wel, maar er is geen duidelijke instructie.)

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers gebruiken een toetsenbord om de website te bedienen. Zij kunnen de website nu niet goed gebruiken.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We lossen deze aandachtspunten op en zorgen ervoor dat de website ook bezocht kan worden door gebruikers die werken met een toetsenbord.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-02-2023
 18. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   ​​Het PDF-bestand heeft geen titel. Voor gebruikers van hulpsoftware is het voor de navigatie tussen documenten/webpagina’s belangrijk dat de titel duidelijk maakt waar ze zijn.

  • Gevolg:

   Wanneer een pdf geen titel heeft wordt de bestandsnaam getoond, deze is niet altijd even duidelijk.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We passen die titel aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-02-2023
 19. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Opmerking: De paginatitels bevatten geen afzender, maar enkel bijvoorbeeld ‘Contact’. Voor een bezoeker die meerdere tabs open heeft staan is het handig als de titel bijvoorbeeld is ‘Contact - Sport en Cultuur Almere’ om onderscheid te maken met andere websites.

  • Gevolg:

   Gebruikers kunnen zo niet goed zien voor welke website een bepaalde tab is.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We voegen een afzender toe aan de paginatitels.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-02-2023
 20. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Als de activiteit wordt opgeslagen en er zijn nog fouten gevonden, scroll je visueel naar het eerste veld toe dat gecorrigeerd moet worden. De toetsenbordfocus blijft echter bij de opslaan-knop staan en gaat verder in de footer. Zorg dat de focus ook naar de eerste foutmelding gaat. (Dit kan wel worden toegevoegd via live-regions, wat een vereiste is wanneer de focus niet wordt aangepast.)

  • Gevolg:

   Behalve voor toetsenbordgebruikers (in het algemeen) is dit ook belangrijk voor screenreadergebruikers, omdat zij geen melding krijgen van de foutmeldingen die in beeld komen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We zorgen ervoor dat dat de focus naar de eerste foutmelding gaat.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-02-2023
 21. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   De popup met Coronamaatregelen valt over alle content heen, maar de toetsenbordfocus blijft op de pagina eronder staan. Dit zelfde probleem doet zich voor wanneer je een activiteit selecteert en deze in een popup opent.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers is het zo onhandig (of misschien zelfs onmogelijk) om de popup te sluiten.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We zorgen ervoor dat dat wanneer een popup geopend is, de focus alleen in deze popup kan komen totdat deze weer gesloten wordt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-02-2023
 22. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Onder ‘Populair’ staan 2 lege links, die bedoeld lijken voor een slider. Deze slider is niet in gebruik, maar deze links verschijnen wel in linkoverzichten van screenreaders en ontvangen wel totesenbordfocus. Het is beter deze links te verwijderen wanneer ze geen functie hebben.

  • Gevolg:

   Dit is verwarrend voor bezoekers, want deze links hebben geen functie.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We verwijderen links die geen functie hebben.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-02-2023
 23. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   De link naar de homepage heeft geen tekst. De alt tekst van het logo is leeg. Dit kan worden opgelost door het logo een goede beschrijving te geven.

   Wanneer het mobiele menu geopend is, staat er onder het menu een link met een afbeelding van een kruis, welke als sluiten-knop dient. Deze link heeft geen tekst. Voor gebruikers van hulpsoftware is het nu niet duidelijk waar deze link voor dient. (Wanneer de menu-knop goed wordt opgemaakt met juiste naam en status, kan deze knop eventueel ook weggelaten worden.)

  • Gevolg:

   Dit is verwarrend voor sommige gebruikers. Voor gebruikers van hulpsoftware is het nu niet duidelijk waar deze link voor dient.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We geven een link of een logo een duidelijke alt tekst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-02-2023
 24. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   De focus op het zoekveld is slecht zichtbaar. Geef dit invoerveld een focusstijl, zoals een extra rand om het veld wanneer je er in staat. (De outline staat nu op ‘none’).

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers kunnen het zoekveld niet goed gebruiken.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We geven dit invoerveld een focusstijl, zoals een extra rand om het veld wanneer je er in staat.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-02-2023
 25. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Wanneer je inzoomt, verschijnt er een knop met de zichtbare tekst ‘menu’. In de code heeft deze echter de naam ‘navigation’. De knop is hierdoor niet met stem te bedienen. Ook kan dit lastig zijn voor Nederlandse screenreader gebruikers omdat het Engelse tekst is.

  • Gevolg:

   De knop is niet (goed) met een stem te bedienen. Dat komt omdat de gebruiker denkt dat de knop 'menu' heet, maar je moet eigenlijk navigation zeggen. Dit is een obstakel voor sommige gebruikers.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We wijzigen de tekst van het Engels naar het Nederlands. We zorgen ervoor dat de knop ook met een stem te bedienen is. De zichtbare naam is dan gelijk aan de naam in de code.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-02-2023
 26. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   De knop om aan te melden voor de nieuwsbrief staat in het Engels zonder dat dit in de code is aangegeven. Hierdoor wordt het mogelijk niet goed voorgelezen door screenreaders. Zet hier een taalwissel in de code of maak de knop Nederlandstalig (dit laatste heeft de voorkeur).

  • Gevolg:

   Screenreaders lezen de naam van de knop niet goed voor, waardoor het lastig is voor de gebruiker om te begrijpen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We zetten een taalwissel in de code of we maken de knop Nederlandstalig (dit laatste heeft de voorkeur).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-02-2023
 27. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Wanneer de checkbox niet is aangevinkt en het formulier wordt verzonden, krijgt de gebruiker geen feedback over wat er mis is gegaan. Dit kan bijvoorbeeld zijn ‘Fout: de categorie is nog niet geselecteerd.’

  • Gevolg:

   Dit is verwarrend voor sommige gebruikers. Zij krijgen nu geen uitleg over wat er mis is gegaan.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We zorgen ervoor dat een gebruiker een duidelijke foutmelding krijgt, zodat hij/zij weet wat er aangepast moet worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-02-2023
 28. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   In het figure element in de popup van de activiteit staat een div die niet wordt afgesloten. Incorrecte markup kan resulteren in verkeerde interpretatie door hulpsoftware.

  • Gevolg:

   Dit is lastig voor gebruikers met hulpsoftware. Als de software een verkeerde interpretatie heeft, dan weten zij niet wat ze moeten doen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We passen de incorrecte markup aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-02-2023
 29. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Er zijn meerdere span elementen gevonden die worden afgesloten maar niet zijn geopend.

  • Gevolg:

   Dit is verwarrend voor sommige gebruikers.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief

  • Maatregel:

   We halen de overbodige span elementen weg.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-02-2023
 30. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Het button element is niet toegestaan binnen het link element. Dit komt op deze pagina 2 keer voor. Zie ook 4.1.2.

  • Gevolg:

   Dit is verwarrend voor gebruikers.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We passen het button element aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-02-2023
 31. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   De button van de cookieverklaring heeft geen naam. Er staat een span element in met de tekst ‘cookieverklaring’, maar deze is via display:none verborgen voor hulpsoftware.

   Wanneer je inzoomt, verschijnt er een knop met de zichtbare tekst ‘menu’. De status van dit menu wordt niet aangeven. Dit kan worden opgelost via het aria-expanded attribuut.

  • Gevolg:

   Gebruikers met hulpsoftware weten niet wat voor een button het is, omdat de button geen naam heeft.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We passen deze aandachtspunten aan. Bij het menu voegen we een aria-expanded attribuut toe. Bij de button voegen we een naam toe.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-02-2023
 32. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Er mist een title in de iframe van de video.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware weten niet wat er in dit iframe staat en of ze deze daarom willen openen of overslaan.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We voegen een beschrijvende title toe.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-02-2023
 33. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   De knop om de activiteit te sluiten heeft geen correcte naam en rol. Het is een div-element en geen button, en de enige tekst is ‘indeterminate_check_box’.

  • Gevolg:

   Dit is verwarrend voor sommige gebruikers.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We maken hier een button element van met een goede naam.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-02-2023
 34. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Er zijn 2 buttons die binnen een link element staan: ‘Nieuwe activiteit aanmaken’ en ‘Export aanmeldingen’. Hierdoor is de rol niet duidelijk. Maak hier een button of een link van.

   Opmerking: het is ook goed om bij de export button te vermelden dat hierbij een csv-bestand wordt gedownload.

  • Gevolg:

   Dit is voor sommige gebruikers verwarrend.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief

  • Maatregel:

   We maken hier een button of een link van. We vermelden bij de export button dat hierbij een csv-bestand wordt gedownload.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-02-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Almere heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209