Verklaring van CJIB

Status toegankelijkheid https://www.cjib.nl

Centraal Justitieel Incassobureau is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 16-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Centraal Justitieel Incassobureau streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website CJIB.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Centraal Justitieel Incassobureau is beschikbaar via de link https://www.cjib.nl/onderzoek-mbt-toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Centraal Justitieel Incassobureau gepubliceerde informatie blijkt dat de website CJIB gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Centraal Justitieel Incassobureau is gevorderd met de toegankelijkheid van CJIB en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 05-08-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Centraal Justitieel Incassobureau .
Functie: Hoofd frontoffice.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 16-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?  Gebruik hiervoor de ‘duimpjes’ onderaan een pagina op cjib.nl. Als u voor ‘nee’ kiest, dan kunt u daarna uw reactie invullen.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Centraal Justitieel Incassobureau

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-05-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website CJIB : voldoet gedeeltelijk

De website CJIB is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Centraal Justitieel Incassobureau dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.cjib.nl/sites/default/files/2020-06-10_toegankelijkheidsonderzoek_cjib_versie_2.0.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 10-06-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Centraal Justitieel Incassobureau dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het logo met DigiD heeft een lege alt tekst, maar geeft wel informatie. Hier moet de alt tekst dus wel gevuld worden. ◦ Op pagina: Contact (https://www.cjib.nl/contact)

   De afbeelding in de popup (na het activeren van de 'Bekijken' link) heeft geen alt attribuut. Deze pop-up wordt op meerdere pagina's in de site gebruikt. Op pagina: Tabel Rekeningnummer (https://www.cjib.nl/rekeningnummer)

   Het logo in de PDF Snelheidsovertredingen OM-afdoening 2018 heeft geen goed beschrijvende alt tekst, deze luidt namelijk 'RO_J_CJI_Logo_2_RGB_pos_nl_liggend.png' . ◦ Op pagina: Feiten en cijfers 2018 + PDF's (https://www.cjib.nl/feiten-cijfers-2018)

  • Oorzaak:

   Sommige afbeeldingen hebben geen alt-attribuut

  • Gevolg:

   Er is geen tekstalternatief beschikbaar voor de gebruiker.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 2. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De tabel in de PDF over Instroom mobiele radar 1e tertiaal 2018 heeft geen koppen ( elementen), maar hiervoor zijn enkel paragrafen gebruikt. Na de tabel staat een aantal lege paragrafen. ◦ Op pagina: Feiten en cijfers 2018 + PDF's (https://www.cjib.nl/feiten-cijfers-2018)

  • Oorzaak:

   Er zijn geen elementen aangemaakt. En er zijn lege paragrafen.

  • Gevolg:

   De tabel is niet goed te volgen zonder de koppen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De koppen in de tabel zijn in de code niet als kop aangegeven via het element, maar met behulp van strong. Hierdoor zijn de relaties tussen de koppen en de cellen niet duidelijk. ◦ Op pagina: Tabel Rekeningnummer (https://www.cjib.nl/rekeningnummer)

   In de PDF Snelheidsovertredingen OM-afdoening 2018 staan boven de tabellen visueel koppen, maar deze zijn niet als kop opgemaakt, maar als paragraaf. ◦ Op pagina: Feiten en cijfers 2018 + PDF's (https://www.cjib.nl/feiten-cijfers-2018)

   Beide select optie lijsten bij het filter missen een label. Dit kan bijvoorbeeld zijn 'soort' en daarnaast 'nummer'. ◦ Op pagina: Verklaringen Nederlands Meetinstituut + PDF (https://www.cjib.nl/verklaringen-nederlands-meetinstituut-ijkrapporten)

  • Oorzaak:

   Er zijn geen koppen aangeven in de tabel of niet juist opgemaakt. Of er is geen label aanwezig in het filter.

  • Gevolg:

   De schermlezer kan hier niet altijd goed mee omgaan.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Aanpassen. Dit betreft nog alleen de pdf's. Er wordt onderzocht hoe vaak deze worden geopend.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De PDF met de HHM 3038 locatieverklaring heeft geen tags (codelaag) en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. ◦ Op pagina: Verklaringen Nederlands Meetinstituut + PDF (https://www.cjib.nl/verklaringen-nederlands-meetinstituut-ijkrapporten)

  • Oorzaak:

   In de PDF's is geen codelaag beschikbaar.

  • Gevolg:

   De voorleessoftware kan niet goed met de PDF omgaan.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 5. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De invoervelden voor persoonlijke informatie hebben geen mechanisme waarmee de invoer automatisch kan worden aangevuld. Dit maakt het invullen van formulieren voor veel gebruikers gemakkelijker. Dit kan worden aangepast door 'autocomplete' attributen te plaatsen bij de invoervelden. Zie voor meer informatie https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/html/H98. ◦ Op pagina: Formulier Aanvraag overzicht openstaande zaken (https://www.cjib.nl/aanvraag-overzicht-openstaande-zaken)

  • Oorzaak:

   Er is geen mechanisme aanwezig om invoer automatisch in te vullen.

  • Gevolg:

   Dit kost de gebruiker nu extra moeite.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   De oplossing is klaar maar moet nog geïmplementeerd worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 6. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij het inzoomen tot 400% (bij 1280px beeldschermbreedte) gaat het pijltje icoon door de tekst van het item 'ik wil informatie over mijn betaalafspraak' heen. Zie screenshot 'pijltje'. Ook zijn niet alle subitems in het hoofdmenu te bereiken, er kan niet naar de onderste items gescrold worden. Onder 'Direct regelen' zijn alleen de eerste 3 items bereikbaar bij 400%. Uit heronderzoek: Het pijltje staat niet meer door de tekst. Dit probleem is opgelost. Maar het probleem met de menu's is nu juist groter geworden: De chatbox ligt over het scherm en deze neemt veel ruimte in aan de onderkant. Je kunt deze niet uitzetten. Aan de bovenkant blijft het menu met de hamburger en de knoppen DigiD, zoek en NL zichtbaar. Dat laat bij een grote vergroting nauwelijks ruimte over voor de tekst, die dus alleen tussen die bovenbalk en de chatbox leesbaar is. Het hoofdmenu kan alleen gescrold worden als je al wat verder naar onderen hebt gescrold in de pagina zelf. Zolang je bovenin staat met de cursor laat dit menu zich niet scrollen. Advies: Het scrollen en navigeren bij inzoomen nakijken. ◦ Op pagina: Homepage (https://www.cjib.nl/)

   Bij het inzoomen op 400% gaan er teksten door elkaar lopen onder 'Bijlagen'. Zie screenshot 'tekst door elkaar'. ◦ Op pagina: Feiten en cijfers 2018 + PDF's (https://www.cjib.nl/feiten-cijfers-2018)

   Bij het inzoomen op 400% gaat er tekst door de pijltjes in bij de resultaten van het filteren. ◦ Op pagina: Verklaringen Nederlands Meetinstituut + PDF (https://www.cjib.nl/verklaringen-nederlands-meetinstituut-ijkrapporten)

  • Oorzaak:

   De tekst en bepaalde iconen en menu's zijn niet goed schaalbaar gemaakt

  • Gevolg:

   De gebruiker kan niet goed inzoomen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 7. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In het hoofdmenu loopt er tekst door elkaar heen wanneer tekst spatiëring wordt toegepast. Sommige gebruikers doen deze aanpassingen om het voor hen beter leesbaar te maken. Zie screenshot 'text spacing menu'. ◦ Op pagina: Homepage (https://www.cjib.nl/)

  • Oorzaak:

   Tekst is niet ingericht op tekst spatiëring

  • Gevolg:

   Gebruiker kan geen tekst spatiëring toepassen

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 8. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De submenu's kunnen niet worden gesloten zonder de muis te verplaatsen. Bij toetsenbordfocus blijft het menu open staan en is er geen manier om het te sluiten. Hierdoor blijft de website donker bij het verder navigeren. Zorg dat er een manier is om het menu te sluiten los van het verplaatsen van de muis of focus, bijvoorbeeld met de escape toets. ◦ Op pagina: Homepage (https://www.cjib.nl/)

  • Oorzaak:

   Submenu's zijn niet goed ingericht op gebruik zonder muis

  • Gevolg:

   Gebruiker moet verplicht muis gebruiken

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 9. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer je in het tweede filter een optie hebt gekozen, kun je daarna met het toetsenbord niet de resultaten openen. ◦ Op pagina: Verklaringen Nederlands Meetinstituut + PDF (http

  • Oorzaak:

   De resultaat zijn allen mbv een muis te openen.

  • Gevolg:

   Mensen zonder muis kunnen de resultaten niet openen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 10. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De PDF over Instroom mobiele radar 1e tertiaal 2018 heeft geen titel. Bij het openen wordt de bestandsnaam getoond in plaats van de titel. ◦ Op pagina: Feiten en cijfers 2018 + PDF's (https://www.cjib.nl/feiten-cijfers-2018)

   De PDF met de HHM 3038 locatieverklaring heeft geen titel. Bij het openen wordt de bestandsnaam (een cijferreeks) getoond in plaats van de titel. ◦ Op pagina: Verklaringen Nederlands Meetinstituut + PDF (https://www.cjib.nl/verklaringen-nederlands-meetinstituut-ijkrapporten)

  • Oorzaak:

   Er is geen titel aanwezig in de pdf

  • Gevolg:

   De pdf's zijn niet goed uit te lezen

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 11. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer je de link 'Bekijken' activeert, opent er een popup scherm. De focus gaat hier echter niet meteen naar toe. De focus gaat door op de pagina onder de popup en komt pas later in de popup terecht. Ditzelfde probleem doet zich voor wanneer je de taalkeuze link activeert in de header. Uit heronderzoek: Dit gaat nog niet goed. De focus komt wel in de popup terecht, maar kan er ook heel makkelijk weer uit, je kunt dan in de achtergrond terecht komen. Deze popup zou beter kunnen worden geïmplementeerd als een modal, zodat de focus er niet uit kan. ◦ Op pagina: Ik wil mijn boete betalen (met popup window) (https://www.cjib.nl/ik-wil-mijn-boete-betalen)

   Wanneer je met het toetsenbord bovenin de pagina een letter selecteert, scroll je naar de betreffende letter toe. De focus blijft echter bovenin staan, dus als je verder wilt gaan met het toetsenbord, spring je weer naar boven in plaats van naar de link onder de gekozen letter. ◦ Op pagina: Sitemap (https://www.cjib.nl/sitemap)

  • Oorzaak:

   De navigatie is niet goed op de pagina's

  • Gevolg:

   Gebruiker met alleen toetsenbord kan niet goed navigeren.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 12. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De links met de pijltjes hebben geen tekst. De link staat er ook twee keer. Overweeg om het hele blokje klikbaar te maken en de tweede link te verwijderen. ◦ Op pagina: Contact (https://www.cjib.nl/contact)

  • Oorzaak:

   Link met pijltjes hebben geen tekst.

  • Gevolg:

   De hulpapparatuur kan niet goed met de links omgaan.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 13. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het zoeken invoerveld heeft geen label. Visueel is er een kop met 'Ik ben op zoek naar', maar programmatisch is er niks gekoppeld aan het invoerveld, waardoor bezoekers die hulpsoftware gebruiken mogelijk niet weten wat hier ingevuld moet worden. Koppel daarom een element met een id aan het invoerveld. Deze kan eventueel verborgen worden met CSS. UIt heronderzoek:

   Er is nu een label 'Trefwoorden invoeren' dat visueel verborgen is gekoppeld aan het invoerveld voor zoeken. Maar het visuele label is de h1 'Ik ben op zoek naar'. Dit is een fout onder 2.5.3 Label in naam. Oplossing hier is om de tekst van het label-element te veranderen in dezelfde tekst als de kop 'Ik ben op zoek naar'. Deze bevinding is verplaatst van 1.3.1 naar 2.5.3. ◦ Op pagina: Zoekresultaten aanmaning (https://www.cjib.nl/search/aanmaning)

  • Oorzaak:

   Geen goed label meegegeven

  • Gevolg:

   De hulpssoftware werkt niet goed

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 14. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De PDF over Instroom mobiele radar 1e tertiaal 2018 heeft geen taal gespecificeerd. ◦ Op pagina: Feiten en cijfers 2018 + PDF's (https://www.cjib.nl/feiten-cijfers-2018)

   De PDF met de HHM 3038 locatieverklaring heeft geen taal gespecificeerd. ◦ Op pagina: Verklaringen Nederlands Meetinstituut + PDF (https://www.cjib.nl/verklaringen-nederlands-meetinstituut-ijkrapporten)

  • Oorzaak:

   Er is geen taal gespecificeerd.

  • Gevolg:

   De voorleessoftware kan de juiste taal niet bepalen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   De 1e pdf moet nog worden aangepast. Er wordt onderzocht hoe vaak deze wordt gebruikt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 15. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is geen alternatieve tekst voor de tekst in het logo. De afbeelding is geplaatst via CSS. Belangrijke informatie kan beter niet via CSS worden overgebracht. Plaats de afbeelding bij voorkeur (als img of svg) in de HTML van de pagina met een alternatieve tekst. Deze afbeelding is ook onderdeel van een link met een h1 erin, "Home". De alt-tekst van de afbeelding samen met de tekst van de h1 vormen de linktekst die beschikbaar is voor hulpapparatuur. Zorg ervoor dat deze samengestelde linktekst kort is en het doel van de link beschrijft. Uit heronderzoek: Er is een SVG-afbeelding in de html en een alt-tekst, die behalve de naam ook aangeeft dat het om en link naar de homepage gaat. Echter, deze linktekst is in het Engels. Dus dat kan een vreemde reactie van de screenreader opleveren. Vertaal deze linktekst in het Nederlands, bijvoorbeeld 'Logo Centraal Justitieel Incassobureau, ga naar de homepage".

   De h1 staat er nu onder en functioneert goed. ◦ Op pagina: Homepage (https://www.cjib.nl/)

   Er is geen mechanisme om terugkerende blokken met links over te slaan. Plaats hiervoor bijvoorbeeld een 'skiplink' als eerste link op de pagina waarmee het hoofdmenu overgeslagen kan worden. Uit heronderzoek: De skiplinks 'To content' en 'To main menu' zijn toegevoegd, echter deze zijn Engelstalig. Vertaal deze links in het Nederlands.

   ◦ Op pagina: Homepage (https://www.cjib.nl/)

  • Oorzaak:

   Taal is Engels ipv Nederlands

  • Gevolg:

   De voorleessoftware kan de taal niet goed uitlezen en alleen in het Engels.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 16. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer er foutmeldingen zijn gevonden bij het verzenden van het formulier wordt er niet duidelijk aangegeven wat er fout is gegaan. ‘'Straatnaam' is verplicht’ is een algemene instructie (die er ook al kon staan voor het verzenden). Een goede foutmelding is wanneer er bijvoorbeeld wordt aangegeven dat een veld niet is ingevuld, of niet correct is ingevuld. Een alternatief kan zijn: het plaatsen van een algemene melding bovenaan het formulier dat er fouten zijn gevonden. Dan mag wel worden volstaan met de melding ‘Veld X is verplicht’. Daarnaast worden foutmeldingen getoond in (extra) label elementen, waardoor invoervelden nu met meerdere labels geassocieerd worden. Hier kan niet alle hulpsoftware goed mee omgaan.

   Op pagina: Formulier Aanvraag overzicht openstaande zaken (https://www.cjib.nl/aanvraag-overzicht-openstaande-zaken)

  • Oorzaak:

   De foutmeldingen zijn niet juist.

  • Gevolg:

   De gebruiker snapt niet wat fout is ingevuld

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Deze bevinding wordt de komende maanden opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 17. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In het hoofdmenu wordt er in de link met de submenu's niet aangegeven of deze menu's geopend of gesloten zijn (de status). Dit kan worden opgelost door het 'aria-expanded' attribuut toe te voegen. ◦ Op pagina: Ik wil mijn boete betalen (met popup window) (https://www.cjib.nl/ik-wil-mijn-boete-betalen)

   Achter de invoervelden staan vraagtekens. Deze worden alleen als afbeelding (met een background-image in CSS) en niet in tekst weergegeven. Het is voor gebruikers van hulpsoftware ook niet duidelijk dat deze optie er is. Het is een element en geen button of link. Hetzelfde geldt voor de kruisjes om de teksten weer te sluiten. Maak hier buttons van met teksten zoals bijvoorbeeld 'meer info' en 'sluiten'. Uit heronderzoek:

   Het vraagteken is een button geworden, met een aria-label="beschrijving tonen". Het is niet duidelijk wat er gebeurt wanneer deze button wordt geactiveerd. Hiervoor is het attribuut `aria-expanded="true/false" nodig op het button-element, anders weet een screenreadergebruiker niet dat er informatie bij is gekomen door het activeren van de button.

   ◦ Op pagina: Formulier Aanvraag overzicht openstaande zaken (https://www.cjib.nl/aanvraag-overzicht-openstaande-zaken)

   Bij het uitklappen van de resultaten wordt de status (in- of uitgeklapt) niet aangegeven. ◦ Op pagina: Verklaringen Nederlands Meetinstituut + PDF (https://www.cjib.nl/verklaringen-nederlands-meetinstituut-ijkrapporten)

  • Oorzaak:

   Menu's of vraagtekens hebben geen goed attribuut. Of bij het uitklappen wordt geen goede status weergegeven.

  • Gevolg:

   De hulpapparatuur kan niet goed de menu's of vraagtekens uitlezen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Centraal Justitieel Incassobureau heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209