Verklaring van Kenniscentrum Waterlinies

Status toegankelijkheid http://kenniscentrumwaterlinies.nl

Provincie Utrecht is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 15-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Provincie Utrecht streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Kenniscentrum Waterlinies.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Provincie Utrecht is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register?w=provincie+utrecht

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Provincie Utrecht gepubliceerde informatie blijkt dat de website Kenniscentrum Waterlinies gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Provincie Utrecht is gevorderd met de toegankelijkheid van Kenniscentrum Waterlinies en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 18-11-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Provincie Utrecht.
Functie: Concernmanager Domein Bestuurs- en Directieondersteuning en Opgaven.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 15-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via website@provincie-utrecht.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.formdesk.com/provincieutrecht1/V2_OverigeKlachtMelding?test=true.

Aanvullende informatie van Provincie Utrecht

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-04-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Kenniscentrum Waterlinies : voldoet gedeeltelijk

De website Kenniscentrum Waterlinies is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Provincie Utrecht dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.kenniscentrumwaterlinies.nl/images/juridisch/accessibility-202211/Onderzoek_Kenniscentrum_Waterlinies_WCAG_21.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 17-11-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Provincie Utrecht dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   De logo's op de volgende pagina's hebben alternatieve teksten waar een stuk tekst ontbreekt wat wel in het logo te lezen is. Deze komt nu niet terug in de alternatieve tekst maar is wel belangrijke tekstuele informatie.

   https://www.kenniscentrumwaterlinies.nl/ (Footer: Nieuwe Hollandse Waterlinie nieuwehollandsewaterlinie.nl en Stelling van Amsterdam Unesco Werelderfgoed. De alternatieve teksten beschrijven dit wel deels, maar dus niet volledig wat er visueel staat.)

   De gallerij op de volgende pagina bevat afbeeldingen met tekstalternatieven. Deze tekstalternatieven zijn niet correct, omdat er consistent een stuk HTML code in het tekstalternatief geplaatst is. Voorbeeld van een tekstalternatief:

   alt='Fotoserie t.b.v. boek Langs de Linie (ANWB/NHW), forten (verdedigingswerk), cultuurtoerisme, <a href="/collectie/locatie/7b410e23-a6ce-753a-0fd2-6b74b4b6b819">Nieuwe Hollandse Waterlinie</a>'

   Dit komt voor op de volgende pagina: https://www.kenniscentrumwaterlinies.nl/collectie/afbeeldingen/?mode=gallery&view=horizontal&sort=random%7B1655808240755%7D%20asc&rows=25&page=1

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is beschikbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We passen de alt-teksten aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   De video op de volgende pagina heeft geen ondertiteling.

   https://www.kenniscentrumwaterlinies.nl/collectie/documenten/detail/b008df5d-745b-2a24-ad23-b3c19f1d4e3e/media/618e8483-daaf-9c2f-dfca-dcf2f99eb1de?mode=detail&view=horizontal&q=PDF&rows=1&page=1

  • Gevolg:

   De video is niet goed te volgen voor mensen met een gehoorprobleem.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Nieuwe video wordt van goed ondertiteling voorzien.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   De video op de volgende pagina biedt geen audiodescriptie of een alternatief voor de belangrijke teksten die in beeld komen. Voor gebruikers met een visuele beperking, zoals blindheid of slechtziendheid, is het van belang dat zij de informatie die in het beeld van een video verschijnt tot zich kunnen nemen. Een uitgeschreven tekst van de belangrijke informatie uit de video of audiodescriptie kan dit oplossen. Let op, een uitgeschreven tekst keuren we niet goed op succescriteria 1.2.5. Audiodescriptie is een betere oplossing.

   https://www.kenniscentrumwaterlinies.nl/collectie/documenten/detail/b008df5d-745b-2a24-ad23-b3c19f1d4e3e/media/618e8483-daaf-9c2f-dfca-dcf2f99eb1de?mode=detail&view=horizontal&q=PDF&rows=1&page=1 (Bijvoorbeeld de introductie van het filmpje, waar er teksten staan maar niet auditief gecommuniceerd wordt.)

  • Gevolg:

   Niet alle video is goed toegankelijk.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Bij nieuwe video nemen we alle informatie in de ondertiteling mee of eventueel in een transcript.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 4. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   De video op de volgende pagina biedt geen audiodescriptie voor de belangrijke teksten die in beeld komen. Dit succescriterium is gerelateerd aan succescriterium 1.2.3.

   https://www.kenniscentrumwaterlinies.nl/collectie/documenten/detail/b008df5d-745b-2a24-ad23-b3c19f1d4e3e/media/618e8483-daaf-9c2f-dfca-dcf2f99eb1de?mode=detail&view=horizontal&q=PDF&rows=1&page=1 (Bijvoorbeeld de introductie van het filmpje, waar er teksten staan maar niet auditief gecommuniceerd wordt.)

  • Gevolg:

   Zie 1.2.3.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zie 1.2.3

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Een aantal teksten hebben een te laag contrast met de achtergrond. Wanneer het contrast te laag is, kan tekst slecht leesbaar zijn voor bezoekers met een visuele beperking. Het contrast moet bij tekst minstens 4,5:1 zijn. Is de tekst groter dan 18 punt (=24 pixels) of 14 punt (=18,66 pixels) in combinatie met dik gedrukt dan dient het contrast ten minstens 3:1 te zijn.

   De blauwe tekst op een witte achtergrond (of omgedraaid) hebben een te laag contrast van 3.3:1. Voorbeelden hiervan:

   https://www.kenniscentrumwaterlinies.nl/ (De witte teksten in het hamburgermenu bijvoorbeeld "Kaart" en "Locaties", "Collectie", Onder de kop 'Nieuws' en 'Hollandse waterlinies de blauwe titels zoals "Vrijwilligersbijeenkomst bij Uithoorn", "Kaart")

   De oranje teksten op wit (of omgedraaid) hebben een te laag contrast van 2.6:1. Voorbeelden hiervan:

   https://www.kenniscentrumwaterlinies.nl/ (de oranje knop "Bekijk", de nieuwstitels wanneer men hierover hovered)

   https://www.kenniscentrumwaterlinies.nl/over-ons/contact (Blokje rechts met teksten wanneer er eentje actief is en/of on hover.)

   https://www.kenniscentrumwaterlinies.nl/over-ons/nieuws (Blokje rechts met teksten wanneer er eentje actief is en/of on hover.)

   Bovenstaande problemen komen voor op meerdere pagina's.

  • Gevolg:

   Niet alle tekst is goed leesbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We passen de vormgeving aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 6. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   De randen van de invoervelden op de volgende pagina hebben een te laag contrast van 1.8:1 met de achtergrond. Minimaal is 3:1 hiervoor nodig. Zie de pagina's:

   https://www.kenniscentrumwaterlinies.nl/collectie/documenten/detail/b008df5d-745b-2a24-ad23-b3c19f1d4e3e/media/618e8483-daaf-9c2f-dfca-dcf2f99eb1de?mode=detail&view=horizontal&q=PDF&rows=1&page=1

  • Gevolg:

   De vormgeving is niet overal goed zichtbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We passen de vormgeving hierop aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 7. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Op de volgende pagina komt de tekst “Toegang via parkeerplaats bij snelwegviaduct A12. Zie Contact-pagina voor de openingstijden“ in de footer, buiten beeld te staan als de gebruiker tekstafstand-waarden instelt zoals voorgesteld in dit succescriterium.

   https://www.kenniscentrumwaterlinies.nl

  • Gevolg:

   Bij aanpassing van de regelafstand valt soms tekst weg.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We passen de site hierop aan zodat regelafstand geen verlies van informatie meer oplevert.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 8. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   De galerij op de volgende pagina toont informatie als de gebruiker met de muis over de afbeeldingen hovert. Deze informatie is niet beschikbaar wanneer men alleen het toetsenbord gebruikt (dus bijvoorbeeld met de tab toets).

   https://www.kenniscentrumwaterlinies.nl/collectie/afbeeldingen/?mode=gallery&view=horizontal&sort=random%7B1655808240755%7D%20asc&rows=25&page=1

   Advies: Wanneer dit probleem wordt opgelost, let er dan op dat de tooltip locatie in de DOM direct na de afbeelding komt te staan. Dit is belangrijk zodat bijvoorbeeld schermlezer gebruikers deze tooltip informatie makkelijk kunnen bereiken.

  • Gevolg:

   Niet alle info is met het toetsenbord beschikbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We zorgen ervoor dat de info ook met de tabtoets is te vinden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 9. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Op de website is het met het toetsenbord mogelijk om het hamburgermenu te activeren en daarmee een menu te openen. Op het moment dat de menu geopend is ontvangt deze als eerste de focus. Dit is correct, alleen is het vervolgens mogelijk om de focus buiten de menu te plaatsen. Een zogeheten 'focustrap' kan hier handig bij zijn.

   https://www.kenniscentrumwaterlinies.nl/

   Wanneer de filters op onderstaande pagina uitgeklapt worden doormiddel van het toetsenbord, is de focus volgorde niet logisch. Na het uitklappen van de filter dient de focus direct te springen in het submenu wat geopend wordt.

   Dit geldt ook bij de icon knoppen om het grid aan te passen.

   https://www.kenniscentrumwaterlinies.nl/collectie/afbeeldingen/?mode=gallery&view=horizontal&sort=random%7B1655808240755%7D%20asc

  • Gevolg:

   Sommige menu's zijn niet handig te gebruiken met een toetsenbord.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We bekijkend e focusvolgorde bij gebruik van de tabtoets.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 10. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op de volgende pagina is er een link met de linktekst "Download", deze linktekst heeft meer context nodig. Dit mag door bijvoorbeeld een screenreader-only tekst te gebruiken. Een andere mogelijke oplossing is om deze link te nesten in de tekst erboven (en dus op deze manier context ontvangt)

   https://www.kenniscentrumwaterlinies.nl/kennis/publicaties

   De volgende bevinding is niet afgekeurd onder dit SC maar we raden alsnog aan om deze bevinding op te lossen aangezien het de toegankelijkheid van de website ten goede zou komen.

   Op de volgende pagina's staat een interactieve paginering, je kunt via deze knoppen (1, 2, 3, 4 etc..) makkelijk navigeren. Op dit moment missen deze knoppen wat context. Een gebruiker die afhankelijk is van een schermlezer krijgt bijvoorbeeld alleen "Link, 1" te horen. Dit vertelt niet voldoende over wat het doel van deze link is. Een mogelijke oplossing is om via een screenreader-only tekst wat meer context te bieden ("Pagina 1 van de 7").

   https://www.kenniscentrumwaterlinies.nl/over-ons/nieuws

  • Gevolg:

   Links worden niet altijd voldoende duidelijk voorgelezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We passen de linkteksten aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 11. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   De focus rectangle van het hamburgermenu is niet zichtbaar als hier de focus op staat. Dit komt voor in de Chrome browser.

   De focus rectangle van de foto's in de gallerij op de volgende pagina zijn niet zichtbaar als hier de focus op staat. Dit komt voor in de Chrome browser en in FireFox.

  • Gevolg:

   De focus is onvoldoende zichtbaar waardoor je niet goed ziet waar je op de pagina zit.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We zorgen ervoor dat altijd visueel zichtbaar is waar de toetsenbordfocus zich bevindt, wanneer met het toetsenbord wordt genavigeerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 12. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Als het formulier op onderstaande pagina leeg verstuurd wordt, krijg je geen goede foutmelding te zien, alleen een instructie/melding dat bepaalde velden ingevuld dienen te worden en/of verplicht zijn ("Invalid input"). Dat is niet afdoende, want er wordt niet beschreven dat er iets fout is gegaan. Een mogelijke oplossing is een foutmelding in de vorm van "Het verplichte veld Naam is niet ingevuld", deze melding beschrijft namelijk dat er iets fout is gegaan. Zie https://www.kenniscentrumwaterlinies.nl/over-ons/contact

   Als het formulier op onderstaande pagina leeg verstuurd wordt, krijg je geen goede foutmelding te zien, alleen een instructie/melding dat bepaalde velden ingevuld dienen te worden en/of verplicht zijn ("Naam is verplicht"). Dat is niet afdoende, want er wordt niet beschreven dat er iets fout is gegaan. Een mogelijke oplossing is een foutmelding in de vorm van "Het verplichte veld Naam is niet ingevuld", deze melding beschrijft namelijk dat er iets fout is gegaan. Zie

   https://www.kenniscentrumwaterlinies.nl/collectie/documenten/detail/b008df5d-745b-2a24-ad23-b3c19f1d4e3e/media/618e8483-daaf-9c2f-dfca-dcf2f99eb1de?mode=detail&view=horizontal&q=PDF&rows=1&page=1

  • Gevolg:

   Je krijgt geen duidelijke melding wanneer bij het versturen van een formulier iets mis gaat.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We zorgen voor goed identificerende foutmeldingen, wanneer een formulier niet kan worden verstuurd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 13. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Het invoerveld met de placeholder "Vul uw zoekterm in...” heeft geen label en daarmee geen toegankelijke naam. Dit kan bijvoorbeeld met een geassocieerd label (for="" en id="") of een title attribuut. https://www.kenniscentrumwaterlinies.nl/collectie/afbeeldingen/?mode=gallery&view=horizontal&sort=random%7B1655808240755%7D%20asc&rows=25&page=1

   Op de volgende pagina is er een filtermechanisme met dropdown menu's. Op dit moment hebben deze element een role="status". Dit is niet een juiste role voor een dropdown menu. Een mogelijke optie is om een role="listbox" te gebruiken. We raden in principe aan waar mogelijk ARIA te vermijden. De ideale oplossing zou dus gebruik maken van native HTML5 elementen zoals <select> en <option>

   https://www.kenniscentrumwaterlinies.nl/collectie/afbeeldingen/?mode=gallery&view=horizontal&sort=random%7B1655808240755%7D%20asc&rows=25&page=1&oldView=list&reverse=0&filterAction

   De status van de icon knoppen om het grid aan te passen (actief of niet) wordt niet duidelijk gemaakt voor gebruikers van hulpapparatuur. Dit wordt meestal opgelost door het toevoegen van een tekstuele uitleg (bijvoorbeeld "(actief)" die voor reguliere gebruikers onzichtbaar gemaakt is met CSS.). Een andere oplossing die gebruikt mag worden is het aria-current attribuut. Daarnaast hebben de knoppen geen toegankelijke naam.

   https://www.kenniscentrumwaterlinies.nl/collectie/afbeeldingen/?mode=gallery&view=vertical&sort=random%7B1655808240755%7D%20asc&oldView=horizontal&reverse=0

  • Gevolg:

   Je weet niet goed welke elementen je op een pagina gebruikt omdat de benaming onvoldoende duidelijk is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We zorgen ervoor dat de naam en rol van onderdelen van de interface door software te begrijpen zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Provincie Utrecht heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20240424