Verklaring van Welkom@ - Android

Status toegankelijkheid Welkom@ - Android

Belastingdienst is wettelijk verplicht om deze mobiele applicatie te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze mobiele applicatie is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 02-05-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Belastingdienst streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de mobiele applicatie Welkom@ - Android.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Belastingdienst is beschikbaar via de link https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/niet_in_enig_menu/prive/digitale_toegankelijkheid/toegankelijkheidsverklaringen

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Belastingdienst gepubliceerde informatie blijkt dat de mobiele applicatie Welkom@ - Android gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Belastingdienst is gevorderd met de toegankelijkheid van Welkom@ - Android en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de mobiele applicatie toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 01-09-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Belastingdienst .
Functie: ProductOwner.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 02-05-2022.

Feedback en contactgegevens

Hebt u problemen bij het gebruik van deze website, omdat deze niet voldoende toegankelijk is? Dan kunt u uw vraag of opmerking mondeling of schriftelijk aan ons doorgeven. Bij Hoe kan ik een klacht indienen? leest u hoe u dit doet.

Wat kunt u van ons verwachten?

Hebt u een klachtenformulier of een brief met uw klacht naar ons gestuurd? Dan bellen wij u binnen een week, zodat u weet dat wij uw klacht hebben gekregen. Als we u niet kunnen bereiken, krijgt u een brief.

Hebt u een vraag of opmerking over digitale toegankelijkheid?

Dan kunt u bellen met de BelastingTelefoon: 0800-0543. Wij helpen u graag verder.

Bent u niet tevreden over de manier waarop uw klacht is behandeld?

Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u een klacht indienen bij de Nationale ombudsman.

Aanvullende informatie van Belastingdienst

De streefdatum waarop de mobiele applicatie volledig zal voldoen: 01-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de mobiele applicatie Welkom@ - Android : voldoet gedeeltelijk

De mobiele applicatie Welkom@ - Android is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Belastingdienst dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/auditrapport-tgo026-1b2fd.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 17-01-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Belastingdienst dat de mobiele applicatie gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op het scherm “Over deze app” staat een logo van Rijksoverheid. Dit logo staat ook op andere schermen, zoals de schermen “Welkom” en “Activeer de app” voor het inloggen en schermen “Welkom bij toeslagen” en “Meldingen” direct na het inloggen. Het zou voldoende zijn als alleen op het scherm “Over deze app” een tekstalternatief voor dit logo zou staan.

   Op het tab “Welkom – Berichten” staan bij ongelezen berichten rode stippen die aangeven dat bepaalde berichten ongelezen zijn. Die niet-tekstuele informatie heeft geen alternatief.

  • Gevolg:

   Niet alle content is duidelijk voor alle gebruikers van de app.

  • Alternatief:

   In versie 2.1 van de app is dit verbeterd. De opmerkingen zoals benoemd hebben we opgepakt.

  • Maatregel:

   Opgepakt in versie 2.1 van de app.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-03-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op het scherm “Welkom – Berichten” is de knop “Berichten” bovenaan actief. Dat is op te maken uit de visuele presentatie van deze knop. Die visuele informatie is niet beschikbaar voor (gebruikers van) hulpsoftware. Dit geldt ook voor het scherm “Welkom – Checklist” alleen daar gaat het om de knop “Checklist”. Er zijn meerdere oplossingen mogelijk, het geven van een alternatief voor de visuele informatie van de knop kan bijvoorbeeld ook in (visueel verborgen) tekst gegeven worden.

   Op het scherm “Over deze app” wordt het versienummer niet gepresenteerd aan gebruikers van Talkback. Dat is een verlies van informatie.

   Het volgende is niet fout maar kan wel verbeterd worden: Op het scherm “Toegankelijkheid” is de tekst boven de eerste link visueel verdeeld over drie paragrafen. Deze tekst wordt door hulpsoftware gepresenteerd als een doorlopende tekst. Doordat die presentatie in dit geval vooral een decoratieve functie heeft is dit niet afgekeurd. Het kan zijn dat een dergelijke presentatie van informatie op een ander scherm wel problemen geeft.

  • Gevolg:

   Niet alle content is duidelijk voor alle gebruikers van de app.

  • Alternatief:

   In versie 2.1 van de app is dit verbeterd. De opmerkingen zoals benoemd hebben we opgepakt.

  • Maatregel:

   Opgepakt in versie 2.1

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-03-2022
 3. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Het is in Android mogelijk om te tekstgrootte aan te passen. Op het moment dat een gebruiker de tekst vergroot moet deze zichtbaar blijven. Op schermen zoals “Welkom – Berichten” staan niet meer alle tekst in beeld. De knop naar het scherm “Bericht - Welkomstwoord van Ditte Hak” bevat nu de tekst “Bericht - Welkomstwoord van Ditte”. Op het scherm “Bericht - Welkomstwoord van Ditte Hak” staat alleen maar de tekst in beeld die op het venster staat toen dit scherm geladen werd. Hoe meer er ingezoomd wordt hoe meer tekst er wegvalt. Dit geldt ook voor “Bericht – Coronamaatregelen”, “Antwoord - Wanneer krijg ik mijn arbeidsovereenkomst?” en “Antwoord - Wat houdt de beëdiging in?”. Het probleem dat er grote teksten wegvallen omdat zijn niet passen komt ook voor op andere pagina's zoals “FAQ”. Op deze pagina's is maar ruimte voor twee regels tekst per koppeling. Op het scherm “Contact” valt ook een groot deel van de content weg als de tekstgrootte in Android op vergroot wordt. Dit soort problemen met het wegvallen van content komt ook op andere schermen voor zoals op “Overig” Dit zijn enkele voorbeelden van problemen met het herschalen van tekst in deze app.

  • Gevolg:

   Niet alle content is in alle mogelijke situaties duidelijk voor alle gebruikers van de app.

  • Alternatief:

   In versie 2.1 van de app is dit verbeterd. De opmerkingen zoals benoemd hebben we opgepakt.

  • Maatregel:

   Opgepakt in versie 2.1 van de app.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-03-2022
 4. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Bij succescriterium 1.4.4 is beschreven dat er verlies van content is als er gebruik gemaakt wordt van grotere tekst. Doordat er niet voldaan wordt aan dat succescriterium moet dit succescriterium ook worden afgekeurd. Het gebruik van horizontaal scrollen mag niet gebruikt worden als oplossing voor dit probleem. Dit geldt voor de schermen “Welkom – Berichten”, “FAQ” en “Contact”. De overige schermen voldoen aan de eisen van dit succescriterium.

  • Gevolg:

   Niet alle content is duidelijk in alle mogelijke situaties in de app.

  • Alternatief:

   In versie 2.1 van de app is dit verbeterd. De opmerkingen zoals benoemd hebben we opgepakt.

  • Maatregel:

   Opgepakt in versie 2.1.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-03-2022
 5. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Om dit succescriterium te testen is gebruik gemaakt van een fysiek toetsenbord. Op het moment dat er een toetsenbord is aangesloten is het niet mogelijk om de focus op het scherm “Activeer de app” op het invoerveld te krijgen. Om dat mogelijk te maken moet het aanraakscherm (met of zonder Talkback) gebruikt worden. Een gebruiker met een motorische beperking die niet in staat is om het scherm op de juiste plaats aan te raken is nu niet in staat om in te loggen in de app. Het lijkt alleen te gaan om het invoeren van de gegevens bij het aanmelden in de app. Op de overige schermen werkt de toetsenbordbediening wel.

  • Gevolg:

   App is niet bruikbaar voor gebruik met alleen toetsenbord

  • Alternatief:

   In versie 2.1 van de app is dit verbeterd. Wel vermoeden wij dat dit niet geheel correct is opgepakt.

  • Maatregel:

   Juiste implementatie

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 6. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op de schermen “Welkom – Berichten” en “Welkom – Checklist” is de toetsenbordfocus niet zichtbaar als deze op de knoppen “Berichten” en “Checklist” staat. Op meerdere andere onderdelen (zoals de vragen in “FAQ”) is de toetsenbordfocus slecht zichtbaar door Android standaard een lichtgrijze focus gebruikt. Dit geldt ook voor de zichtbaarheid van de focus op links in de verschillende teksten. De zichtbaarheid van die focus kan verbeterd worden maar dat is niet verplicht om te voldoen aan dit succescriterium. Als de standaardfocus indicator van Android gebruikt wordt hoeft die alleen maar op enige manier zichtbaar te zijn. Als er een aangepaste focus indicator gebruikt wordt moet die voldoende contrast hebben (3,0:1) om te voldoen aan succescriterium 1.4.11: Contrast niet-tekstuele content.

  • Gevolg:

   Niet altijd is de focus duidelijk voor alle gebruikers van de app.

  • Alternatief:

   In versie 2.1 van de app is dit verbeterd. Het grafisch design is aangepast en doorgevoerd.

  • Maatregel:

   Opgepakt in versie 2.1 van de app.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-03-2022
 7. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   De taal van de applicatie als geheel is niet ingesteld. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat de Nederlandse teksten ook als Nederlands worden gepresenteerd door hulpsoftware. Op dit moment wordt de taal van het besturingssysteem overgenomen en dat is niet de bedoeling. Het is wel zo dat op schermen zoals “Welkom – Berichten” de taal van onderdelen wel goed is ingesteld. Op dat scherm worden de namen van de knoppen “Berichten” en “Checklist” nu niet in de juiste taal gepresenteerd. Dit geldt bijvoorbeeld wel voor de tekst “Met deze app … de eerste werkdag!”. Daarvan wordt de tekst in het Nederlands uitgesproken ook al staat Android ingesteld op een andere taal (Engels). De teksten in de koppelingen naar de beide berichten op dit scherm worden dan weer in de verkeerde taal gepresenteerd terwijl de knoppen om de favorieten aan te duiden dan weer in het Nederlands gepresenteerd worden. In alle gevallen wordt de interactie informatie wel in de taal van het OS (Engels) uitgesproken door TalkBack en dat is ook de bedoeling.

  • Gevolg:

   Onjuiste uitspraak

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Juiste implementatie

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 8. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op de schermen “Welkom – Berichten” en “Welkom – Checklist” staan unieke koppelingen die verwijzen naar andere schermen, die geen goede rol hebben. Het gaat om de verwijzingen naar schermen als “Bericht - Welkomstwoord van Ditte Hak”, “Openstaand - Heb jij je VOG al ingeleverd?” en om de favorieten markering. Die onderdelen worden door hulpsoftware niet goed herkend als knop, link of schakelaar. Door het gebruik van goede tekstalternatieven is het voldoende om voor al deze onderdelen knoppen te gebruiken. Op een scherm als “Bericht - Welkomstwoord van Ditte Hak” is de knop “Omhoog navigeren” wel goed opgemaakt, maar het interactieve element “Markeer het bericht als favoriet. Het bericht is niet gemarkeerd als favoriet” heeft geen goede rol. Dit type probleem geldt ook voor de verwijzingen naar de verschillende antwoorden op “FAQ” en voor de verschillende interactieve elementen op het scherm “Contact”. Dit type probleem komt ook voor op andere schermen zoals op “Overig” op dat scherm heeft de schakelaar “Statistieken verzamelen” wel een goede rol, maar de koppelingen “Afmelden voor deze app” tot en met “Over het MCC” hebben geen goede rol.

  • Gevolg:

   Niet goed kunnen gebruiken van de app

  • Alternatief:

   In versie 2.1 van de app is dit verbeterd. De opmerkingen zoals benoemd hebben we opgepakt.

  • Maatregel:

   Opgepakt in versie 2.1 van de app.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-03-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Belastingdienst heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209