Verklaring van CEA.nl

Status toegankelijkheid https://www.cea.nl/

Commissie Eindtermen Accountantsopleiding is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 31-03-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Commissie Eindtermen Accountantsopleiding streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website CEA.nl.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Commissie Eindtermen Accountantsopleiding is beschikbaar via de link https://www.cea.nl/verklaringen/toegankelijkheisverklaring/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Commissie Eindtermen Accountantsopleiding gepubliceerde informatie blijkt dat de website CEA.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Commissie Eindtermen Accountantsopleiding is gevorderd met de toegankelijkheid van CEA.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 31-03-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Commissie Eindtermen Accountantsopleiding .
Functie: Secretaris.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 31-03-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@cea.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Commissie Eindtermen Accountantsopleiding

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website CEA.nl : voldoet gedeeltelijk

De website CEA.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Commissie Eindtermen Accountantsopleiding dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.cea.nl/globalassets/archief/commissie/publicaties/Toetingsrapport-website-CEA-14-december-2020
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 14-12-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Commissie Eindtermen Accountantsopleiding dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.cea.nl/veelgestelde-vragen als er op één van de vragen wordt geklikt, komt er aan de rechterkant een lightbox met het antwoord. Hierin staat een kruisje om de lightbox te sluiten als link. Dit kruisje heeft geen tekstalternatief en heeft dit wel nodig.

  • Oorzaak:

   Het kruisje om de lightbox te sluiten als link heeft geen tekstalternatief en heeft dit wel nodig.

  • Gevolg:

   De gebruiker kan de lightbox niet sluiten.

  • Alternatief:

   Tekstalternatief toevoegen aan het kruisje om de lightbox te sluiten.

  • Maatregel:

   Tekstalternatief toevoegen aan het kruisje om de lightbox te sluiten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op verschillende pagina's staan meerdere zichtbare koppen die in de code niet zijn opgemaakt als html koppen maar met het strong element.

  • Oorzaak:

   Op verschillende pagina's staan meerdere zichtbare koppen die in de code niet zijn opgemaakt als html koppen maar met het strong element.

  • Gevolg:

   Het strong of em element kan gebruikt worden om nadruk aan een woord te geven. Dan wordt het door voorleessoftware ook met nadruk voorgelezen. Dit is dus bedoeld voor tekst die nadruk nodig heeft, niet om de tekst te stylen. Hier moeten de koppen gewoon als html koppen worden opgemaakt.

  • Alternatief:

   Het strong of em element kan gebruikt worden om nadruk aan een woord te geven. Dan wordt het door voorleessoftware ook met nadruk voorgelezen. Dit is dus bedoeld voor tekst die nadruk nodig heeft, niet om de tekst te stylen. Hier moeten de koppen gewoon als html koppen worden opgemaakt.

  • Maatregel:

   Koppen opmaken met html koppen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op verschillende pagina's staan genummerde lijsten die in de code niet is opgemaakt als genummerde lijst.

  • Oorzaak:

   Op verschillende pagina's staan genummerde lijsten die in de code niet is opgemaakt als genummerde lijst.

  • Gevolg:

   Genummerde lijsten worden met hulpsoftware "verkeerd" gelezen.

  • Alternatief:

   Code genummerde lijsten toevoegen.

  • Maatregel:

   Code genummerde lijsten toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 4. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Niet elk item op de website begint met een HTML kop.

  • Oorzaak:

   Niet elk item op de website begint met een HTML kop.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware gaat de broncode af. De afbeelding staat in de code telkens boven de tekst. Hulpsoftware kan de juiste relatie niet bepalen.

  • Alternatief:

   Elk item op de website laten beginnen met een HTML kop.

  • Maatregel:

   Elk item op de website laten beginnen met een HTML kop.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 5. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina ‘Nieuwsarchief’ heeft elk nieuwsbericht een tekst en een H4 kop. De H4 kop staat in de HTML code onder de tekst en hierdoor is de relatie met de datum niet goed duidelijk. Zorg dat elk item begint met de HTML kop en dan pas de onderliggende code.

  • Oorzaak:

   Op de pagina ‘Nieuwsarchief’ heeft elk nieuwsbericht een tekst en een H4 kop. De H4 kop staat in de HTML code onder de tekst en hierdoor is de relatie met de datum niet goed duidelijk. Zorg dat elk item begint met de HTML kop en dan pas de onderliggende code.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware gaat de broncode af. De afbeelding staat in de code telkens boven de tekst. Hulpsoftware kan de juiste relatie niet bepalen.

  • Alternatief:

   Tekst en (H4) kop beginnen met de HTML kop en dan pas de onderliggende code.

  • Maatregel:

   Tekst en (H4) kop beginnen met de HTML kop en dan pas de onderliggende code.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 6. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.cea.nl/contact/ staat een invoerformulier met invoervelden waar informatie over de gebruiker ingevuld moet worden. Het doel van deze velden kan niet programmatisch bepaald worden. Dit is nodig, zodat hulpsoftware het formulier deels automatisch kan invullen of zodat er icoontjes getoond kunnen worden om te helpen bij het invullen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.cea.nl/contact/ staat een invoerformulier met invoervelden waar informatie over de gebruiker ingevuld moet worden. Het doel van deze velden kan niet programmatisch bepaald worden. Dit is nodig, zodat hulpsoftware het formulier deels automatisch kan invullen of zodat er icoontjes getoond kunnen worden om te helpen bij het invullen.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan het formulier deels niet automatisch invullen of er kunnen geen icoontjes getoond worden om te helpen bij het invullen.

  • Alternatief:

   Het autocomplete-attribuut gebruiken in de invoervelden met de juiste waarden.

  • Maatregel:

   Het autocomplete-attribuut gebruiken in de invoervelden met de juiste waarden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 7. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de website hebben de randen van het zoekveld en invoervelden een te laag contrast.

  • Oorzaak:

   Op de website hebben de randen van het zoekveld en invoervelden een te laag contrast.

  • Gevolg:

   Een visueel beperkt persoon ziet geen onderscheid in het zoekveld of de invoervelden.

  • Alternatief:

   Het contrast van de randen van het zoekveld en de invoervelden aanpassen naar minimale waarde.

  • Maatregel:

   Het contrast van de randen van het zoekveld en de invoervelden aanpassen naar minimale waarde.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 8. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de website heeft de witte tekst ‘Lees verder’ een te laag contrast van 3,3:1 op de blauwe knop. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn.

  • Oorzaak:

   Op de website heeft de witte tekst ‘Lees verder’ een te laag contrast van 3,3:1 op de blauwe knop. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn.

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend zijn kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast van de tekst op de achtergrond te laag is.

  • Alternatief:

   Het contrast van de witte tekst ‘Lees verder’ van 3,3:1 aanpassen naar minimaal 4,5:1.

  • Maatregel:

   Het contrast van de witte tekst ‘Lees verder’ van 3,3:1 aanpassen naar minimaal 4,5:1.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 9. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de onderzochte pagina's is geen mechanisme aanwezig om de herhalende content over te slaan. Dit kan opgelost worden door een link op de pagina te plaatsen (skiplink) die de focus verplaatst naar de eerste unieke inhoud van de pagina.

  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina's is geen mechanisme aanwezig om de herhalende content over te slaan. Dit kan opgelost worden door een link op de pagina te plaatsen (skiplink) die de focus verplaatst naar de eerste unieke inhoud van de pagina.

  • Gevolg:

   Voor mensen die het toetsenbord gebruiken om te navigeren is de skiplink van belang. Zij hoeven dan niet op iedere pagina door herhalende content zoals een menu te navigeren met de tabtoets.

  • Alternatief:

   Skiplink, verborgen voor bezoekers, maar zichtbaar bij gebruik navigatie met de tabtoets invoegen.

  • Maatregel:

   Skiplink, verborgen voor bezoekers, maar zichtbaar bij gebruik navigatie met de tabtoets invoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 10. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.cea.nl/veelgestelde-vragen/categorie-a/ als er op één van de vragen wordt geklikt, komt er aan de rechterkant een lightbox met het antwoord. Als er een lightbox wordt geopend, moet de focus in de lightbox komen (dat is nu het geval, alleen is het niet zichtbaar). De focus mag pas weer buiten de lightbox komen, nadat deze is afgesloten. Dat is nu niet het geval. Als er met de tabtoets wordt genavigeerd, verplaatst de focus zich terug naar de pagina erachter.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.cea.nl/veelgestelde-vragen/categorie-a/ als er op één van de vragen wordt geklikt, komt er aan de rechterkant een lightbox met het antwoord. Als er een lightbox wordt geopend, moet de focus in de lightbox komen (dat is nu het geval, alleen is het niet zichtbaar). De focus mag pas weer buiten de lightbox komen, nadat deze is afgesloten. Dat is nu niet het geval. Als er met de tabtoets wordt genavigeerd, verplaatst de focus zich terug naar de pagina erachter.

  • Gevolg:

   Als er met de tabtoets wordt genavigeerd, verplaatst de focus zich terug naar de pagina erachter.

  • Alternatief:

   Als er met de tabtoets wordt genavigeerd de focus in de lightbox houden als deze geopend is. Pas na sluiten focus laten terugkeren buiten de lightbox.

  • Maatregel:

   Als er met de tabtoets wordt genavigeerd de focus in de lightbox houden als deze geopend is. Pas na sluiten focus laten terugkeren buiten de lightbox.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 11. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.cea.nl/veelgestelde-vragen/categorie-a/ als er op één van de vragen wordt geklikt, komt er aan de rechterkant een lightbox met het antwoord. Hierin staat een kruisje om de lightbox te sluiten als link. Deze link heeft geen linktekst en hierdoor is het linkdoel niet duidelijk. Krijgt dit kruisje een duidelijk tekstalternatief dan is dit ook opgelost.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.cea.nl/veelgestelde-vragen/categorie-a/ als er op één van de vragen wordt geklikt, komt er aan de rechterkant een lightbox met het antwoord. Hierin staat een kruisje om de lightbox te sluiten als link. Deze link heeft geen linktekst en hierdoor is het linkdoel niet duidelijk. Krijgt dit kruisje een duidelijk tekstalternatief dan is dit ook opgelost.

  • Gevolg:

   Deze link heeft geen linktekst en hierdoor is het linkdoel niet duidelijk.

  • Alternatief:

   Het kruisje van de lightbox wordt voorzien van een linktekst (duidelijk tekstalternatief) en hierdoor is het linkdoel duidelijk.

  • Maatregel:

   Het kruisje van de lightbox wordt voorzien van een linktekst (duidelijk tekstalternatief) en hierdoor is het linkdoel duidelijk.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 12. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.cea.nl/over-cea/commissie/ staat bij ieder commissielid een link naar hun LinkedIn pagina. Deze links hebben geen linktekst en hierdoor is het linkdoel niet duidelijk. Als deze iconen een goed tekstalternatief krijgen is dit opgelost.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.cea.nl/over-cea/commissie/ staat bij ieder commissielid een link naar hun LinkedIn pagina. Deze links hebben geen linktekst en hierdoor is het linkdoel niet duidelijk.

  • Gevolg:

   Deze links hebben geen linktekst en hierdoor is het linkdoel niet duidelijk.

  • Alternatief:

   Iconen voorzien van een goed tekstalternatief.

  • Maatregel:

   Iconen voorzien van een goed tekstalternatief.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 13. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de website is de toetsenbordfocus na de zoekknop niet altijd zichtbaar. Dit is van belang voor mensen die het toetsenbord gebruiken om een webpagina te bedienen en die wel het scherm kunnen zien, bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking. Zij moeten kunnen zien waar de focus op de pagina is.

  • Oorzaak:

   Op de website is de toetsenbordfocus na de zoekknop niet altijd zichtbaar. Dit is van belang voor mensen die het toetsenbord gebruiken om een webpagina te bedienen en die wel het scherm kunnen zien, bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking. Zij moeten kunnen zien waar de focus op de pagina is.

  • Gevolg:

   Mensen die het toetsenbord gebruiken om een webpagina te bedienen en die wel het scherm kunnen zien, bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking, kunnen niet navigeren.

  • Alternatief:

   Toetsenbordfocus op de website functioneel bruikbaar.

  • Maatregel:

   Toetsenbordfocus op de website functioneel bruikbaar.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 14. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Toegankelijkheidsnaam van het logo en het zoekveld aanpassen/toevoegen. Mensen die spraaksoftware gebruiken kunnen dan de zichtbare tekst inspreken om een element te bedienen.

  • Oorzaak:

   Toegankelijkheidsnaam van het logo en het zoekveld aanpassen/toevoegen. Mensen die spraaksoftware gebruiken kunnen dan de zichtbare tekst inspreken om een element te bedienen.

  • Gevolg:

   Mensen die spraaksoftware gebruiken kunnen de zichtbare tekst niet inspreken om een element te bedienen.

  • Alternatief:

   Toegankelijkheidsnaam van het logo en het zoekveld aanpassen/toevoegen zodat mensen die spraaksoftware gebruiken de zichtbare tekst kunnen inspreken om een element te bedienen.

  • Maatregel:

   Toegankelijkheidsnaam van het logo en het zoekveld aanpassen/toevoegen zodat mensen die spraaksoftware gebruiken de zichtbare tekst kunnen inspreken om een element te bedienen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 15. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.cea.nl/contact-en/ staat bij het formulier als eerste vraag welke taal je wilt. Hieronder staan twee radiobuttons om te kiezen. Als hier voor Engels wordt gekozen, wordt dit meteen toegepast (de pagina verandert) en wordt de focus verplaatst naar het begin van de pagina. Dit kan desoriënterend zijn voor (blinde) gebruikers.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.cea.nl/contact-en/ staat bij het formulier als eerste vraag welke taal je wilt. Hieronder staan twee radiobuttons om te kiezen. Als hier voor Engels wordt gekozen, wordt dit meteen toegepast (de pagina verandert) en wordt de focus verplaatst naar het begin van de pagina. Dit kan desoriënterend zijn voor (blinde) gebruikers.

  • Gevolg:

   Dit kan desoriënterend zijn voor (blinde) gebruikers.

  • Alternatief:

   Een oplossing is om een gebruiker hier van te voren over te informeren. Een andere oplossing kan zijn om de gekozen filters pas toe te passen nadat er op een knop 'Pas toe' of iets dergelijks is geklikt.

  • Maatregel:

   Een oplossing is om een gebruiker hier van te voren over te informeren. Een andere oplossing kan zijn om de gekozen filters pas toe te passen nadat er op een knop 'Pas toe' of iets dergelijks is geklikt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 16. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.cea.nl/contact/ staat een contactformulier. Als in dit formulier de verplichte velden worden leeg gelaten verschijnt er een meldingen: 'Dit veld is verplicht'. En als er een fout e-mailadres wordt in gevuld, verschijnt de melding: ‘Voer een geldig e-mailadres in’. Dit zijn geen foutmeldingen, maar instructies. Een blinde gebruiker ziet de rode kleur niet en kan deze tekst opvatten als een algemene instructie, het is dan niet duidelijk dat er een fout is gemaakt.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.cea.nl/contact/ staat een contactformulier. Als in dit formulier de verplichte velden worden leeg gelaten verschijnt er een meldingen: 'Dit veld is verplicht'. En als er een fout e-mailadres wordt in gevuld, verschijnt de melding: ‘Voer een geldig e-mailadres in’. Dit zijn geen foutmeldingen, maar instructies. Een blinde gebruiker ziet de rode kleur niet en kan deze tekst opvatten als een algemene instructie, het is dan niet duidelijk dat er een fout is gemaakt.

  • Gevolg:

   Een blinde gebruiker ziet de rode kleur niet en kan deze tekst opvatten als een algemene instructie, het is dan niet duidelijk dat er een fout is gemaakt.

  • Alternatief:

   Dit kan opgelost worden door de meldingen aan te passen, naar bijvoorbeeld iets als 'Het veld E-mailadres is niet (goed) ingevuld'. Dan is het duidelijk dat er een fout is gemaakt.

  • Maatregel:

   Dit kan opgelost worden door de meldingen aan te passen, naar bijvoorbeeld iets als 'Het veld E-mailadres is niet (goed) ingevuld'. Dan is het duidelijk dat er een fout is gemaakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 17. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.cea.nl/veelgestelde-vragen/categorie-a/ staat in de code de id-waarde ‘downloads’ dubbel. Dit kan een parser error veroorzaken, wat problemen kan opleveren met hulpsoftware. Id-waarden moeten uniek zijn op een pagina.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.cea.nl/veelgestelde-vragen/categorie-a/ staat in de code de id-waarde ‘downloads’ dubbel. Dit kan een parser error veroorzaken, wat problemen kan opleveren met hulpsoftware. Id-waarden moeten uniek zijn op een pagina.

  • Gevolg:

   Op pagina https://www.cea.nl/veelgestelde-vragen/categorie-a/ staat in de code de id-waarde ‘downloads’ dubbel. Dit kan een parser error veroorzaken, wat problemen kan opleveren met hulpsoftware. Id-waarden moeten uniek zijn op een pagina.

  • Alternatief:

   Id-waarden moeten uniek zijn op een pagina ten behoeve van hulpsoftware.

  • Maatregel:

   Id-waarden uniek maken op elke websitepagina ten behoeve van hulpsoftware.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 18. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de website heeft het zoekveld geen naam die door software te bepalen is. Dit geldt ook voor de zoekknop. De LinkedIn iconen hebben geen naam die door software te bepalen is. Na het inzoomen naar 200% bij een resolutie van 1024x768 heeft de menuknop (checkbox) geen tekstalternatief.

  • Oorzaak:

   Op de website heeft het zoekveld geen naam die door software te bepalen is. Dit geldt ook voor de zoekknop. De LinkedIn iconen hebben geen naam die door software te bepalen is. Na het inzoomen naar 200% bij een resolutie van 1024x768 heeft de menuknop (checkbox) geen tekstalternatief.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware herkent het zoekveld, iconen en de menuknop (bij een resolutie va 1024X768) niet.

  • Alternatief:

   Het zoekveld, de zoekknop en de LinkedIn iconen voorzien van een naam die door software te bepalen is. Na het inzoomen naar 200% bij een resolutie van 1024x768 heeft de menuknop (checkbox) voorzien van een tekstalternatief.

  • Maatregel:

   Het zoekveld, de zoekknop en de LinkedIn iconen voorzien van een naam die door software te bepalen is. Na het inzoomen naar 200% bij een resolutie van 1024x768 heeft de menuknop (checkbox) voorzien van een tekstalternatief.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 19. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.cea.nl/contact/ kunnen foutmeldingen verschijnen. Deze moeten worden opgemaakt als statusbericht. Dit kan door role="alert" te gebruiken. Hulpsoftware kan dan aan een blinde voorlezen dat deze nieuwe content is verschenen op de pagina.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.cea.nl/contact/ kunnen foutmeldingen verschijnen. Deze moeten worden opgemaakt als statusbericht. Dit kan door role="alert" te gebruiken. Hulpsoftware kan dan aan een blinde voorlezen dat deze nieuwe content is verschenen op de pagina.

  • Gevolg:

   Hulpsoftwaren kan de foutmeldingen niet voorlezen.

  • Alternatief:

   Foutmeldingen opmaken als statusbericht. Dit kan door role="alert" te gebruiken. Hulpsoftware kan dan aan een blinde voorlezen dat deze nieuwe content is verschenen op de pagina.

  • Maatregel:

   Foutmeldingen opmaken als statusbericht. Dit kan door role="alert" te gebruiken. Hulpsoftware kan dan aan een blinde voorlezen dat deze nieuwe content is verschenen op de pagina.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Commissie Eindtermen Accountantsopleiding heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209