Verklaring van Gemeente Putten

Status toegankelijkheid https://putten.nl

Gemeente Putten is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 28-01-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Putten streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Putten.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Putten is beschikbaar via de link http://putten.nl/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Putten gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gemeente Putten gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Putten is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Putten en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 02-07-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Putten .
Functie: Webmaster.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 28-01-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@putten.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Putten

PDF-bestanden

Niet alle PDF-bestanden op onze website zijn op dit moment volledig toegankelijk. De PDF-bestanden op de website worden onderzocht en aangepast op toegankelijkheid. Daarnaast wordt bekeken hoe het aantal PDF’s op onze website verminderd kan worden.  Wij streven ernaar om om het tweede kwartaal van 2021 al onze PDF-bestanden toegankelijk te hebben.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-09-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Gemeente Putten : voldoet gedeeltelijk

De website Gemeente Putten is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Putten dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://putten.nl
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 15-03-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Putten dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur, en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: Op de homepage (https://www.putten.nl/) staan drie items ('Direct online regelen' etc). Deze zijn opgemaakt als h2-koppen. Er staat echter geen content onder deze items, dus horen deze niet als koppen te zijn opgemaakt. Deze items hebben wel een afbeelding eronder staan, maar deze decoratieve afbeeldingen worden genegeerd door hulpsoftware. Dit zijn dus ook geen koppen. Dit komt ook voor op pagina https://www.putten.nl/Bezoekers en https://www.putten.nl/trouwen/. Op pagina https://www.putten.nl/Zoeken?searchbase=0&searchrange=10&searchpage=1&nodelocation=e63243ce-5df2-4e93-9763-d5f8e6acaf48&freetext=rijbewijs staan tussen de zoekresultaten ook koppen zonder content.
  • Gevolg: Niet volledig toegankelijk.
  • Alternatief: Niet.
  • Maatregel: Alle H2 koppen dienen een beschrijving te hebben. Dit is een redactionele aanpassing die gedaan moet worden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 2. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://www.putten.nl/Configuratie/Contactgegevens/Contact:GDRDJLnRQJW3FzfaF_R-9w staan invoervelden. De randen van deze invoervelden hebben een te laag contrast (1,4:1). Het contrast moet minstens 3:1 zijn om de velden te kunnen onderscheiden. Dit geldt ook voor het zoekveld op pagina https://www.putten.nl/dezepaginabestaatniet. (Op andere pagina's staat de placeholder tekst 'Zoeken' in het veld, deze tekst heeft genoeg contrast en daarom wordt het daar niet afgekeurd.)
  • Oorzaak: Inputvelden hebben een te laag contrast.
  • Gevolg: Niet toegankelijk.
  • Alternatief: Is er niet.
  • Maatregel: Leverancier moet een aanpassing doen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2020
 3. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op meerdere pagina's staat een menu boven aan de pagina. Op sommige pagina's zijn subonderdelen van het menu te zien, bijvoorbeeld op de homepage (https://www.putten.nl/). Als er over de onderdelen van het submenu wordt gegaan met de muis of als deze toetsenbordfocus krijgen, klapt het menu uit. Deze content die onder hover of focus verschijnt moet volgens dit succescriterium aan drie voorwaarden voldoen. Aan twee van de drie voorwaarden wordt nu voldaan. De content is ‘hoverable’, dit wil zeggen dat er met de muis over de content heen kan worden gegaan zonder dat deze verdwijnt. De content is ook ‘persistent’, dit wil zeggen dat de content zichtbaar blijft totdat de muis of toetsenbordfocus wordt verplaatst. De content is echter niet ‘dismissable’. Dit betekent dat de content niet weggehaald kan worden zonder de muis of focus te verplaatsen. Dit moet bijvoorbeeld kunnen met de Escape toets. Dit komt op meerdere pagina's voor.
  • Oorzaak: Toptaken dubbel menu en enkel menu.
  • Gevolg: Is niet toegankelijk.
  • Alternatief: Is er niet.
  • Maatregel: Leverancier zorgt voor technische oplossing.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2020
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: In de volgende PDF is oranje tekst op een witte achtergrond gebruikt en andersom. Het contrast is 3,3:1, dit is te laag voor kleine tekst. Het contrast moet minstens 4,5:1 zijn. Ook als de oranje tekst op de beige achtergrond staat is het contrast te laag (2,3:1). Zie: https://www.putten.nl/dsresource?objectid=94603927-54a8-42c8-a52f-28be8b6fe371&type=pdf In het volgende PDF-bestand wordt ook oranje tekst gebruikt, ook hier is het contrast te laag (3,7:1). Zie: https://www.putten.nl/dsresource?type=pdf&objectid=0af3c92b-569f-4d5f-b8c9-b96a90eb3e45&&;
  • Oorzaak: PDF documenten zijn nog niet toegankelijk.
  • Gevolg: PDF documenten zijn nog niet toegankelijk.
  • Alternatief: Is er niet.
  • Maatregel: Alle kantoorbestanden die na 23 september 2018 op een digitaal kanaal worden geplaatst moeten toegankelijk zijn op het moment dat de betreffende website of mobiele app aan de wetgeving moet voldoen. Dat is voor bestaande websites 23 september 2020.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 5. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op meerdere pagina's staan oranje knoppen. Op pagina https://www.putten.nl/Configuratie/Openingstijden staat de knop 'Afspraak maken'. In de code is dit een link met het aria-label 'opent in een nieuw venster, opent externe website'. Een aria-label overschrijft de linktekst, in dit geval 'Afspraak maken'. Alleen het aria-label wordt voorgelezen door voorleessoftware. Het linkdoel is dus niet meer duidelijk. Hier kan deze extra informatie beter in een title-attribuut worden gezet of als linktekst die verborgen wordt met CSS in plaats van in een aria-label.Dit zou bij meerdere knoppen voor kunnen komen.
  • Oorzaak: call-to-action in nieuw venster.
  • Gevolg: niet toegankelijk.
  • Alternatief: Is er niet.
  • Maatregel: Leverancier zorgt in update voor aanpassing.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2020
 6. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op meerdere pagina's staan oranje knoppen. Op pagina https://www.putten.nl/Configuratie/Openingstijden staat de knop 'Afspraak maken'. In de code is dit een link met het aria-label 'opent in een nieuw venster, opent externe website'. Een aria-label overschrijft de linktekst, in dit geval 'Afspraak maken'. De tekst uit het aria-label is de toegankelijkheidsnaam van deze link. Deze naam moet worden ingesproken door mensen die spraaksoftware gebruiken. De toegankelijkheidsnaam moet overeen komen met de zichtbare tekst, zodat de zichtbare tekst kan worden ingesproken om de link te activeren. Dat is nu dus niet het geval. Hier kan deze extra informatie beter in een title-attribuut worden
  • Oorzaak: Zelfde probleem als bij 2.4.4 (call to action knop nieuw venster)
  • Gevolg: Niet toegankelijk.
  • Alternatief: Is er niet.
  • Maatregel: Leverancier lost dit op in update.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2020

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Putten heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210323