Verklaring van KB, nationale bibliotheek

Status toegankelijkheid https://www.kb.nl

Koninklijke Bibliotheek is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 20-10-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Koninklijke Bibliotheek streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website KB, nationale bibliotheek.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Koninklijke Bibliotheek is beschikbaar via de link https://www.kb.nl/digitaletoegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Koninklijke Bibliotheek gepubliceerde informatie blijkt dat de website KB, nationale bibliotheek gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Koninklijke Bibliotheek is gevorderd met de toegankelijkheid van KB, nationale bibliotheek en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 15-08-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Koninklijke Bibliotheek.
Functie: Algemeen directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 20-10-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via het contactformulier.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • U krijgt vrijwel direct een ontvangstbevestiging.
 • Binnen 1 werkdag ontvangt u een antwoord.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Koninklijke Bibliotheek

www.kb.nl/ob staat niet in het onderzoeksrapport, omdat het een redirect is naar kb.nl.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website KB, nationale bibliotheek : voldoet gedeeltelijk

De website KB, nationale bibliotheek is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Koninklijke Bibliotheek dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.firmground.nl/onderzoeken/kb.nl
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 13-04-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Koninklijke Bibliotheek dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om aan deze en andere decoratieve afbeeldingen een leeg alt-attribuut te geven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-10-2024
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om hier een leeg alt-attribuut mee te geven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-10-2024
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om in de beschrijving in de tekst kenbaar te maken over welke afbeelding de beschrijving gaat, en de visuele inhoud te beschrijven met de alt-tekst. Bijvoorbeeld:

   alt="Jongeren op straat met spandoeken met teksten als: "Geen aanschaf atoomstraaljagers".

   En in de beschrijvende tekst:

   "Afbeelding: Demonstratie van jongeren in Groningen tegen aankoop Amerikaanse F-16 straaljagers. Voorpagina van Nieuwsblad van het Noorden, 3 februari 1975."

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-10-2024
 4. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om altijd zelf ondertitels aan te leveren voor video's (in de juiste taal). Let hierbij op andere bevindingen bij 1.2.5: Audiodescriptie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-10-2024
 5. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om naast Engelstalige captions ook Nederlandstalige aan te bieden. Let hierbij op andere bevindingen bij 1.2.5: Audiodescriptie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-10-2024
 6. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om deze informatie ook mee te nemen in de voice-over en dus ook in de ondertitels. Deze oplossing is dezelfde als voor de bevinding bij 1.2.5.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-10-2024
 7. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om deze informatie ook mee te nemen in de voice-over en dus ook in de ondertitels.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-10-2024
 8. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om deze informatie ook mee te nemen in de voice-over en dus ook in de ondertitels.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-10-2024
 9. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   De bedoeling is dat je alleen iets van een mechanisch geluid hoort. Alle tekst in de video is hiermee niet beschikbaar voor blinde mensen. Dit zou je kunnen oplossen door een audiodescriptie. Echter als je de film gaat ontsluiten via YouTube (of andere sociale media) dan heb je daar geen mogelijkheid om audiodescriptie als los spoor te kunnen toevoegen. Dan zou de oplossing zijn een voice-over die een verhaal vertelt dat aansluit bij de woorden (is wel een ander concept!). Ook bij deze oplossing moet je goed in de gaten houden of blinde mensen geen informatie missen. Het voordeel van een voice-over is dat de gesproken tekst beschikbaar is voor blinde mensen en dat de ondertiteling (als los bestand) beschikbaar is voor mensen die doof of slechthorend zijn.

   Ook als je de film via LinkedIn, Twitter en Facebook gaat verspreiden is een los ondertitelingsbestand handig. Komt het fimpje alleen op de website van de KB met een goed toegankelijke videospeler (zie https://www.rijkshuisstijl.nl/basiselementen/basiselementen-online/online-componenten/videospeler) dan heb je wel de mogelijkheid om een losse audiodescriptie aan te bieden en zou een voice-over dus niet nodig zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-10-2024
 10. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om kopelementen te gebruiken voor structurele koppen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-10-2024
 11. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om software te gebruiken om een toegankelijke codelaag te maken voor dit document en voor andere documenten. Dit geldt ook voor het andere PDF-document uit de steekproef: LRM to Schema.org Cheat sheet v0.9.3

   Wanneer het aanpassen van het PDF-document niet mogelijk is, dient een toegankelijk alternatief aangeboden te worden op dezelfde pagina's als waar de PDF gevonden kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-10-2024
 12. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om de code zo aan te passen dat elk blokje met een kop begint en de bijbehorende content eronder staat. Met CSS is het mogelijk om de opmaak zo te maken dat de afbeelding boven de kop staat.

   Deze blokken komen op meerdere pagina's voor.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-10-2024
 13. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om de kopjes "Onderwerp" en "Type" een h3 te maken, zodat ze onder het kopje "Resultaten verfijnen" gaan horen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-10-2024
 14. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is het volgende:

   • Maak van de copyright link een html-knop (zie ook bevinding #6).
   • Voeg aan de knop de waarde ingeklapt of uitgeklapt toe. Dat kan via aria-expandend (zie ook bevinding #8).
   • Pas de naam van de knop aan naar "Copyright NAAM AFBEELDING".
   • Maak van de div met de copyright informatie een 'ARIA live region'. Hiermee zorg je ervoor dat als deze informatie zichtbaar is ook direct word voorgelezen. Voor meer informatie: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/ARIA_Live_Regions
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-10-2024
 15. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om hier een h2 element te gebruiken. Dit advies geldt ook voor andere elementen, zoals de kop "Artificial Intelligence gaat rijke collectie aan persfoto’s ontsluiten" in het gelijknamige artikel.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-10-2024
 16. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om de beschrijving van de video's direct boven de video te plaatsen, of boven de video te verwijzen naar de beschrijving die onder de video staat.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-10-2024
 17. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om te zorgen dat de tekst goed leesbaar is door een goed contrast te garanderen. Dit contrast zou minimaal 3:1 moeten zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-10-2024
 18. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om dit contrast te verhogen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-10-2024
 19. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om een andere kleur tekst of achtergrond te gebruiken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-10-2024
 20. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om de informatie die op de afbeelding zichtbaar is ook als tekst aan te bieden op deze pagina, zodat ook gebruikers die de afbeelding niet kunnen aflezen deze informatie krijgen, zonder dat zij daarvoor naar een andere website hoeven. De alt-tekst in orde, dus die kan onveranderd blijven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-10-2024
 21. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om de kleur van de focusrand aan te passen zodat het op elke achtergrondkleur voldoende contrast heeft. Dit kan gegarandeerd worden door bijvoorbeeld een dubbele rand te gebruiken met verschillende kleuren.

   Dit komt op meerdere plekken voor. Test dus goed of dit overal goed gaat.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-10-2024
 22. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om de content kloppend te maken bij verschillende tekstafstanden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-10-2024
 23. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om dit attribuut hier weg te laten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-10-2024
 24. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   De oplossing is de embedcode van de YouTube video aanpassen zodat de bediening met sneltoetsen uit staat. De eigenschap die toegevoegd moet worden aan de embedcode is 'disablekb=1'. Zie de volgende pagina voor meer informatie: https://developers.google.com/youtube/player_parameters#disablekb

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-10-2024
 25. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   De oplossing is de embedcode van de YouTube video aanpassen zodat de bediening met sneltoetsen uit staat. De eigenschap die toegevoegd moet worden aan de embedcode is 'disablekb=1'. Zie de volgende pagina voor meer informatie: https://developers.google.com/youtube/player_parameters#disablekb

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-10-2024
 26. SC 2.3.1 - Drie flitsen of beneden drempelwaarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om geen flitsende beelden te tonen, vooral wanneer het kan afleiden van informatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-10-2024
 27. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om elke pagina een unieke titel te geven die de inhoud van de pagina beschrijft.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-10-2024
 28. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om de zoekterm mee te nemen in de titel van de zoekpagina.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-10-2024
 29. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om een titel aan dit document te geven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-10-2024
 30. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om een beschrijvende, begrijpelijke linktekst aan te bieden die overeenkomt met de visuele linktekst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-10-2024
 31. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Zorg dat elke link een unieke en zelfverklarende linknaam heeft. Voeg bijvoorbeeld aan deze links de titel van het zoekresultaat toe.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-10-2024
 32. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat deze kop content heeft of verwijder de kop in de HTML-code.

   Dit komt op meerdere pagina's voor.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-10-2024
 33. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om de focus altijd zichtbaar te houden. In dit geval kan dat bijvoorbeeld door het menu automatisch te sluiten wanneer de focus zich buiten het menu verplaatst, of door de focus op te sluiten in het menu totdat de gebruiker het menu sluit.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-10-2024
 34. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om de focus altijd zichtbaar te houden. In dit geval kan dat bijvoorbeeld door een uitklapmenu automatisch te sluiten wanneer de focus zich buiten dat menu verplaatst, of door de focus op te sluiten in het menu totdat de gebruiker dit menu sluit.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-10-2024
 35. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om de visuele inhoud gelijk te maken aan de programmatische inhoud. In dit geval kan dat goed door het aria-label weg te laten.

   Dit geldt ook voor andere elementen, zoals de link "Lid worden" verder op deze pagina.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-10-2024
 36. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om een taal aan te geven in dit document.

   Wanneer het aanpassen van het PDF-document niet mogelijk is, dient een toegankelijk alternatief aangeboden te worden op dezelfde pagina's als waar de PDF gevonden kan worden. Dit geldt ook voor het andere PDF-document uit de steekproef: LRM to Schema.org Cheat sheet v0.9.3

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-10-2024
 37. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is in dit geval om de inhoud van deze knop ook te vertalen.

   Hetzelfde geldt op andere vertaalde pagina's, bijvoorbeeld de adresgegevens op de contactpagina.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-10-2024
 38. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om een lang="en" attribuut toe te voegen aan elementen waar Engelstalige inhoud in staat. Dit geldt ook voor andere elementen met anderstalige content, zoals de visueel onzichtbare koppen in de header. Waar mogelijk is het het beste om de inhoud te vertalen.

   Ook diverse aria-labels zijn in het Engels, zoals "open-catalog-searchbox" bij de catalogus knop in de header, en de paginering op de zoekpagina. Het advies is hier om deze te vertalen waar nodig, of het aria-label te verwijderen en de inhoud van het element in de juiste taal aan te bieden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-10-2024
 39. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om deze teksten te vertalen naar het Nederlands.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-10-2024
 40. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om de focus op de plaats van de filter terug te zetten. Op deze manier raakt een gebruiker niet de focus kwijt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-10-2024
 41. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om de betekenis van * uit te leggen, het liefst aan het begin van het formulier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-10-2024
 42. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om een button element te gebruiken voor knoppen. Dit geldt ook voor andere klikbare elementen, zoals bij de uitklapmenu's in de header.

   Let op: Dit element is nu een span met een aria-label. aria-label heeft op dit element geen effect, dus is hier overbodig. Om de gewenste informatie over te brengen is het het beste om te zorgen dat de (tekstuele) inhoud van een element begrijpelijk is, zodat een aria-label niet nodig is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-10-2024
 43. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om gebruik te maken van aria-expanded om hulpsoftware deze juiste informatie mee te geven. Ook de copyright knop bij de afbeeldingen heeft een aria-expanded nodig. Dit geldt ook voor andere elementen die uitklappen, zoals de catalogus knop in de header.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-10-2024
 44. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om op de onderliggende H2 kop het ID met naam 'system-breadcrumb' toe te voegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-10-2024

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Koninklijke Bibliotheek heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20240424