Verklaring van Collecties van de KB, nationale bibliotheek

Status toegankelijkheid https://collecties.kb.nl/

Koninklijke Bibliotheek is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 10-08-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Koninklijke Bibliotheek streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Collecties van de KB, nationale bibliotheek.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Koninklijke Bibliotheek is beschikbaar via de link https://www.kb.nl/digitaletoegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Koninklijke Bibliotheek gepubliceerde informatie blijkt dat de website Collecties van de KB, nationale bibliotheek gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Koninklijke Bibliotheek is gevorderd met de toegankelijkheid van Collecties van de KB, nationale bibliotheek en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 15-08-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Koninklijke Bibliotheek .
Functie: Algemeen directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 10-08-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via het contactformulier.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • U krijgt vrijwel direct een ontvangstbevestiging.
 • Binnen 1 werkdag ontvangt u een antwoord.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Koninklijke Bibliotheek

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2025.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Collecties van de KB, nationale bibliotheek : voldoet gedeeltelijk

De website Collecties van de KB, nationale bibliotheek is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Koninklijke Bibliotheek dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • http://firmground.nl/onderzoeken/kb.nl/collecties
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 19-07-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Koninklijke Bibliotheek dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De pdf: Exploitatierekening 2020. Deze pdf heeft geen tags in de codelaag. Hulpsoftware zoals een screenreader heeft een goede codelaag nodig om een gestructureerd document weer te kunnen geven. Deze software gebruikt de informatie uit de codelaag bijvoorbeeld om aan te geven wat een kop is, of een lijst, een tabel et cetera. Ook alternatieve teksten bij afbeeldingen staan in de codelaag.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaar.

  • Gevolg:

   Zonder de tags heeft een tekst mogelijk helemaal geen informatie voor iemand die de visuele opmaak niet kan zien of is het een brij aan ongestructureerde tekst. De tags worden ook gebruikt om binnen een document te navigeren zoals met behulp van een lijst met koppen of links.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat alle onderdelen van het document passende tags krijgen die aansluiten bij de ‘rol’ die deze informatie heeft op de pagina. Bijvoorbeeld een kop op niveau1, een paragraaf, een blockquote, een lijst of een noot. Denk eraan dat de niet zichtbare of decoratieve onderdelen gemarkeerd moeten worden als artefact, zodat ze door de hulpsoftware genegeerd kunnen worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 16-01-2025
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina: Le voyage d'Urien. Het info blokje onder de kop ""Le voyage d'Urien"" en het info blokje onder de kop ""Bibliografische beschrijving"" staan in een losse paragraaf (<p></p> element).

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaar.

  • Gevolg:

   Mensen die gebruik maken van hulpsoftware kunnen zo alleen met veel moeite door deze informatie navigeren, nu wordt alle informatie eerst helemaal opgelezen ipv dat ze kunnen kiezen waar ze naar toe willen gaan.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Advies is om deze info blokjes in een definitie lijst (<dl></dl> element) te zetten, met Jaar, Uitgeverij etc ieder apart in een (<dt></dt>) element, en de tekst die daar achter staat in een (<dd></dd>) element. Dit is omdat mensen die gebruik maken van hulpsoftware zo makkelijker door deze informatie kunnen navigeren, ipv dat alles helemaal wordt opgelezen. Een definitielijst is een lijst, welke bestaat uit termen en bijbehorende beschrijvingen. Het DL element bepaalt het begin en einde van een definitielijst en de elementen DT en DD definiëren respectievelijk de term en de beschrijving.

   Dit komt op meerdere pagina's voor waaronder ""1961-1976/fêtes"" en ""1890-1918/narkiss"".

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 16-01-2025
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle pagina's met afbeeldingen: Elke afbeelding heeft een knop om de copyright te tonen.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaar.

  • Gevolg:

   Echter is het voor gebruikers van (onder andere) voorleessoftware niet duidelijk dat na het activeren van de knop nieuwe content beschikbaar is. Deze gebruikers zullen zeer waarschijnlijk de content missen.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is het volgende:

   • Maak van de copyright link een html-knop (zie ook bevinding #6).
   • Voeg aan de knop de waarde ingeklapt of uitgeklapt toe. Dat kan via aria-expandend (zie ook bevinding #8).
   • Pas de naam van de knop aan naar "Copyright NAAM AFBEELDING".
   • Maak van de div met de copyright informatie een 'ARIA live region'. Hiermee zorg je ervoor dat als deze informatie zichtbaar is ook direct word voorgelezen. Voor meer informatie: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/ARIA_Live_Regions

   Na heronderzoek: In Chrome werkt dit nu goed. In Firefox niet:

   • Zodra de copyright-tekst wordt getoond, moet de button aria-expanded="true" krijgen, maar dat gebeurt niet.
   • De copyright-tekst wordt niet voorgelezen door NVDA.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 16-01-2025
 4. SC 2.1.2 - Geen toetsenbordval [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer gebruikers op mobiele weergave het menu openen, blijft de focus niet gevangen in het menu. Dit zorgt ervoor dat wanneer gebruikers na het laatste menu item verder navigeren zonder het uitklapmenu te sluiten, de focus verstopt komt te liggen achter het menu. Hierdoor raken deze gebruikers hun oriëntatie kwijt.

   Het advies is om de focus altijd zichtbaar te houden. In dit geval kan dat bijvoorbeeld door het menu automatisch te sluiten wanneer de focus zich buiten het menu verplaatst, of door de focus op te sluiten in het menu totdat de gebruiker het menu sluit.

   Na heronderzoek:

   De focus blijft nu in het menu. Dit gebeurt alleen ook als je het menu niet opent. Je ziet dan niet waar de focus blijft en kunt er ook niet meer uit, omdat je niet ziet dat er een sluitknop is. Dit heet een toetsenbordval. Deze bevinding is daarom verplaatst naar 2.1.2 Geen toetsenbordval.

   Bovendien werkt het menu nog niet goed met het toetsenbord. Zolang de focus op de button 'Menu'/'Close' staat, is het menu goed te openen en te sluiten. Maar zodra het menu zelf de focus heeft gekregen, is het niet meer goed te sluiten, er blijft altijd een deel staan. Dit zou door de developer zelf goed getest moeten worden om erachter te komen waar het precies aan ligt.

   Wanneer je ver genoeg inzoomt op een desktopcomputer, verschijnt vanzelf de mobiele weergave. Het mobiele menu is niet alleen voor gebruikers van mobiele apparaten. Ook is het mogelijk om een extern toetsenbord te koppelen aan een mobiel apparaat.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaar.

  • Gevolg:

   Hierdoor raken gebruikers hun oriëntatie kwijt.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Dit zou door de developer zelf goed getest moeten worden om erachter te komen waar het precies aan ligt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 16-01-2025
 5. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het pdf: Exploitatierekening 2020. Het document heeft geen documenttitel. Hierdoor is het lastiger om te zien in welk tabblad van een reader welke informatie staat en is de documenttitel ook niet op te vragen.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaar.

  • Gevolg:

   Dit kan een probleem zijn voor bijvoorbeeld blinde mensen of mensen met een cognitieve beperking, zoals een kort werkgeheugen of een concentratiestoornis. Een beschrijvende documenttitel helpt de lezer om te begrijpen wat de inhoud is van de pdf en het helpt bij het navigeren van tabblad naar tabblad in een programma om pdf’s te lezen.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Zet in de bestandseigenschappen van het document een titel die de inhoud van het document duidelijk omschrijft. En controleer of deze titel ook getoond wordt en of het document niet ingesteld staat op het tonen van alleen de bestandsnaam.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 16-01-2025
 6. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De zoekpagina: Elk zoekresultaat bevat een link naar de desbetreffende pagina. Maar al deze links hebben dezelfde linknaam, namelijk 'Pagina bekijken'.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaar.

  • Gevolg:

   Dit is verwarrend voor verschillende gebruikers, bijvoorbeeld gebruikers van voorleessoftware.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Zorg dat elke link een unieke en zelfverklarende linknaam heeft. Voeg bijvoorbeeld aan deze links de titel van het zoekresultaat toe.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 16-01-2025
 7. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De hoofdpagina. Net boven de drie zwarte blokken (Collectie Koopman, Nederlandse poëzie en Moderne dichters) staat een lege H2 kop (<h2></h2>).

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaar.

  • Gevolg:

   Voor mensen die blind of slechtziend zijn, navigeren vaak aan de hand van de titellijst, om zo ook een beter overzicht van de pagina te krijgen en zelf een selectie kunnen maken over wat ze willen lezen.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Advies is om ervoor te zorgen dat deze kop content heeft of de kop te verwijderen in de HTML-code.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 16-01-2025
 8. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer gebruikers met het toetsenbord de uitklapmenu's openen in de header, blijft de focus niet gevangen in het uitklapmenu.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaar.

  • Gevolg:

   Dit zorgt ervoor dat wanneer gebruikers na het laatste uitklapmenu verder navigeren zonder het uitklapmenu te sluiten, de focus verstopt komt te liggen achter dit uitklapmenu. Hierdoor raken deze gebruikers hun oriëntatie kwijt.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om de focus altijd zichtbaar te houden. In dit geval kan dat bijvoorbeeld door een uitklapmenu automatisch te sluiten wanneer de focus zich buiten dat menu verplaatst, of door de focus op te sluiten in het menu totdat de gebruiker dit menu sluit.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 16-01-2025
 9. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De hoofdpagina. De kop ""Ça suit son cours"" is een link met een aria-label. In het aria-label staat een andere tekst: ""Bekijk de collectie Koopman"".

   Na het heronderzoek blijkt dat de content van de pagina is veranderd, maar het probleem bestaat nog steeds. Het gaat om de link met class="heading-link". Op het moment van heronderzoek heeft de link 'Promenades pittoresques à Montmartre' een attribuut aria-label="Lees meer".

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaar.

  • Gevolg:

   Omdat het visueel nu afwijkt van wat er in de code staat, is het niet duidelijk hoe deze link nu geactiveerd kan worden met spraakbediening.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om de visuele inhoud gelijk te maken aan de programmatische inhoud. In dit geval kan dat goed door het aria-label weg te laten. Of de Franstalige kop niet aan de link te verbinden.

   Wanneer er voor deze oplossing wordt gekozen, let dan wel op om het lang=""fr"" attribuut toe te voegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 16-01-2025
 10. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De pdf: Exploitatierekening 2020. Er is niet aangegeven in welke taal deze pdf is geschreven. Een screenreader weet niet in welke taal de tekst gepresenteerd moet worden. Het kan dus zijn dat het document door een Engelstalige stem en met Engelstalige uitspraak wordt voorgelezen, terwijl het een Nederlandse tekst betreft.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaar.

  • Gevolg:

   Dit is van belang voor mensen met cognitieve of visuele beperkingen. Ook voor de weergave in braille kan het lastig zijn als niet de juiste taal is aangegeven.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Geef in de bestandseigenschappen van het document aan in welke natuurlijke taal het is geschreven. Dit zou al in het brondocument moeten gebeuren en dit brondocument zou op de juiste manier moeten worden geëxporteerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 16-01-2025
 11. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het KB logo heeft een title met een Engelse tekst. Omdat de taal van de pagina op Nederlands is ingesteld en er voor het logo geen andere taal is ingesteld, wordt deze tekst nu met Nederlandse uitspraak voorgelezen.

   Na heronderzoek:

   Deze bevinding hoort nu deels onder 2.4.4 Linkdoel (in context), maar blijft vanwege de opmerking over andere Engelstalige elementen staan onder 3.1.2.

   Het linkdoel is in beide browsers niet duidelijk. De logo-link heeft in beide browsers bovendien een andere naam. De constructie van de link zoals die nu is, levert wisselende resultaten per browser. Dat komt doordat er twee titles zijn:

   1. Een title-attribuut op de link zelf
   2. Een title-element in de SVG

   In Chrome en Firefox pakt dat verschillend uit. Dat komt door de manier waarop de browsers het algoritme interpreteren waarmee de naam van elementen wordt berekend.

   In Chrome:

   De naam van de link is 'kb-logo'. Die naam is afkomstig van het title-element van de SVG: <title>kb-logo</title>. Chrome leidt de naam van de SVG af van het title-element. De link krijgt vervolgens de naam van de SVG-afbeelding. Het linkdoel wordt uit de naam niet duidelijk.

   In Firefox:

   De naam van de link is 'KB, nationale bibliotheek van Nederland'. Firefox gebruikt het title-attribuut van de link als naam voor de link: <a href="/" title="KB, nationale bibliotheek van Nederland">. Dit linkdoel is hier ook niet helemaal duidelijk: Het vertelt niet dat je naar de homepage gaat als je de link activeert.

   De tekst 'kb-logo' wordt wel weer gebruikt als koptekst voor de h1-kop die om het logo heen staat. Als de hiernavolgende oplossing wordt doorgevoerd, dan kan dat een vreemde h1-koptekst opleveren. Het is de vraag of het logo wel een h1 moet zijn.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaar.

  • Gevolg:

   Dit kan ervoor zorgen dat anderstalige onderdelen onbegrijpelijk worden voorgelezen door hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   De meest robuuste oplossing om de logo-link in alle browsers een goede naam (en dus linkdoel) te geven is om geen title-attribuut op de link te zetten en de SVG te gebruiken als src van een img:

   <a href="/"> <img src="logo.svg" alt="Logo KB, nationale bibliotheek, ga naar de homepage"> </a>

   De waarde van het alt-attribuut wordt dan in alle browsers gebruikt als naam voor de link.

   Meer informatie over het algoritme waarmee toegankelijke namen worden berekend is te lezen in de specificatie: Accessible Name and Description Computation 1.1

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 16-01-2025
 12. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina: Dichters des Vaderlands Lieke Marsman. De drie knoppen bij de afbeelding, staan in de HTML code in het Engels als ""magnify"", ""download image"", en ""copyright image"".

   Na heronderzoek: Dit is deels opgelost, er staat nog wel 'magnify' in de vergroot-link. Deze teksten zouden ook in het Frans getoond moeten worden als je de Franstalige pagina bekijkt. Dat gebeurt nu niet.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaar.

  • Gevolg:

   Gezien de pagina op Nederlands staat ingesteld, kan het voor mensen die gebruik maken van hulpsoftware lastig te verstaan zijn, omdat anderstalige woorden en zinnen met een Nederlands accent worden uitgesproken.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Advies is om deze tekst in het Nederlands te zetten. Dit geldt voor alle afbeeldingen die op de site voorkomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 16-01-2025
 13. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina: anderstalige pagina. Wanneer de taal van de pagina naar een andere taal dan Nederlands wordt omgezet, bijvoorbeeld Frans, dan staat de alt-tekst van de afbeeldingen nog in het Nederlands.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaar.

  • Gevolg:

   Voor mensen die gebruik maken van hulpsoftware kan dit lastig te verstaan zijn.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Advies is om ook alle alt-teksten van de afbeeldingen in de juiste taal te zetten. Dit geldt voor alle pagina's die afbeeldingen bevatten en een andere taalkeuze bieden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 16-01-2025
 14. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina: Louis Koopman en Anny Antoine: biografieën. Op deze pagina komen verschillende anderstalige zinnen en boekentitels voor (Frans, Duits, Engels).

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaar.

  • Gevolg:

   Omdat de taal van de pagina op Nederlands is ingesteld, wordt deze tekst nu met Nederlandse uitspraak voorgelezen. Dit kan ervoor zorgen dat anderstalige onderdelen onbegrijpelijk worden voorgelezen door hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Advies is om een lang=""fr"", een lang=""en"", of een lang=""de"" attribuut toe te voegen aan elementen waar anderstalige inhoud in staat. Dit komt op meerdere pagina's voor, zoals die van ""Le voyage d'Urien"", de hoofdpagina , ""Titelindex"" en ""ANBI-gegevens stichting fonds"".

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 16-01-2025
 15. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De hoofdpagina. De twee headings Top Menu [NL] en Main Navigation [NL], staan in het Engels. Gezien de pagina op Nederlands staat ingesteld, kan het voor mensen die gebruik maken van hulpsoftware lastig te verstaan zijn, omdat anderstalige woorden en zinnen met een Nederlands accent worden uitgesproken.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaar.

  • Gevolg:

   Anderstalige woorden en zinnen worden uitgesproken met een Nederlands accent, dit kan als verwarrend worden ervaren.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Advies is om deze headings in het Nederlands te zetten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 16-01-2025
 16. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Zoekpagina. Als er met het toetsenbord een filter geactiveerd of gedeactiveerd word dan ververst de pagina automatisch en is de focus verplaatst.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaar.

  • Gevolg:

   Dit is niet toegestaan omdat het verwarrend is voor toetsenbordgebruikers.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om de focus op de plaats van de filter terug te zetten. Op deze manier raakt een gebruiker niet de focus kwijt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 16-01-2025
 17. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De catalogus knop is klikbaar en opent een uitklapvenster. De knop is echter niet in de code opgemaakt als een button.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaar.

  • Gevolg:

   Omdat dit nu een span is is dit element niet interactief. Hierdoor is het element niet bereikbaar met het toetsenbord.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om een button element te gebruiken voor knoppen. Dit geldt ook voor andere klikbare elementen, zoals bij de uitklapmenu's in de header.

   Let op: Dit element is nu een span met een aria-label. aria-label heeft op dit element geen effect, dus is hier overbodig. Om de gewenste informatie over te brengen is het het beste om te zorgen dat de (tekstuele) inhoud van een element begrijpelijk is, zodat een aria-label niet nodig is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 16-01-2025
 18. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De uitklapmenu's in de header worden geopend met een knop.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaar.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware krijgt niet te horen of het bijbehorende venster in- of uitgeklapt is. Hierdoor weten gebruikers die de status van het venster niet kunnen zien niet of het venster open is of niet.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om gebruik te maken van aria-expanded om hulpsoftware deze juiste informatie mee te geven. Ook de copyright knop bij de afbeeldingen heeft een aria-expanded nodig. Dit geldt ook voor andere elementen die uitklappen, zoals de catalogus knop in de header.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 16-01-2025
 19. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het broodkruimelpad heeft in de code de ARIA techniek aria-labelledby gekregen. Echter is dit attribuut niet gekoppeld en werkt daardoor niet. Met deze techniek kun je een element een naam geven, die naam moet dan wel zijn gekoppeld met een ID.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaar.

  • Gevolg:

   Doordat de naam niet gekoppeld is aan het juiste ID heeft de ARIA techniek geen zin.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de klantenservice. Zij helpen u verder.

  • Maatregel:

   Het advies is om op de onderliggende H2 kop het ID met naam 'system-breadcrumb' toe te voegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 16-01-2025

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Koninklijke Bibliotheek heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209