Verklaring van Kasteel Wijchen

Status toegankelijkheid https://www.kasteelwijchen.nl

Gemeente Wijchen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 02-11-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Wijchen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Kasteel Wijchen.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Wijchen is beschikbaar via de link https://www.kasteelwijchen.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Wijchen gepubliceerde informatie blijkt dat de website Kasteel Wijchen gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Wijchen is gevorderd met de toegankelijkheid van Kasteel Wijchen en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 25-10-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Wijchen .
Functie: Adviseur Digitale Dienstverlening.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 02-11-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via website@drutenwijchen.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Ontevreden over behandeling klacht

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de ombudsman.

Aanvullende informatie van Gemeente Wijchen

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Kasteel Wijchen : voldoet gedeeltelijk

De website Kasteel Wijchen is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Wijchen dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://toegankelijkheidsrapport.swink.nl/kasteelwijchen.nl/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 21-04-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.kasteelwijchen.nl/data/downloadables/2/7/1/wcag-21-aa-inspectie-techniek-wwwgemeentelandvancuijknl-10.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 14-07-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Wijchen dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.kasteelwijchen.nl/trouwen staat een carousel met 4 afbeeldingen en daaronder 6 afbeeldingen die allemaal als alternatieve tekst "Trouwen in Kasteel Wijchen" hebben. Deze tekst beschrijft de afbeelding niet. Pas de alternatieve tekst aan zodat de afbeeldingen inhoudelijk beschreven worden of maak de afbeelding decoratief door het alt-attribuut binnen het img-element leeg te laten.

   Onderstaande bevinding is mogelijk technisch van aard: Op onder andere https://www.kasteelwijchen.nl/bezoek staan bij de linkteksten iconen die aangeven dat een pagina naar een externe website verwijst. Deze iconen hebben geen tekstueel alternatief waardoor deze informatie niet beschikbaar is voor hulpsoftware. Een beschrijving binnen het title-element is geen toegankelijk alternatief, omdat dat niet door alle browsers en hulpsoftware wordt voorgelezen. Voeg een tekstueel alternatief toe, bijvoorbeeld door visueel verborgen tekst, om dit probleem op te lossen.

   Advies: Het logo van de gemeente Wijchen rechts onderaan elke pagina op heeft wel een alternatieve tekst, maar bevat niet het linkdoel. De alternatieve tekst van een logo bevat idealiter naast de naam van de organisatie ook een beschrijvend linkdoel als de afbeelding ook als link dient.

   iconen pijltjes naar beneden in hoofdmenu (voor uitklap) zijn niet toegankelijk nu.

  • Gevolg:

   website niet toegankelijk.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:
   • afbeeldingen aangepast qua alt tekst gedaan,
   • logo aanpassing, voor leverancier.
   • doorverwijslogo externe pagina aanpassen, voor leverancier
   • iconen pijltjes naar beneden in hoofdmenu (voor uitklap) zijn niet toegankelijk nu. Leverancier aanpassen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.kasteelwijchen.nl/toegankelijkheid is de kop "Toegankelijkheid" opgemaakt als een paragraaf. Zorg ervoor dat de juiste code in de HTML wordt gebruikt om deze kop op te maken. Bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware kunnen aan de hand van een sneltoets of elementenlijst door de koppen op een pagina navigeren. Koppen die alleen visueel een kop zijn en in de code niet, zijn niet als kop herkenbaar en bereikbaar voor hulpsoftware.

   Menu onderdelen geven met kleur (visueel) aan welke actief is.

  • Gevolg:

   niet toegankelijk te gebruiken

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:
   • menu onderdelen niet alleen visueel laten aangeven waar de bezoeker zich bevindt. Leverancier.
   • aanpassing kop pagina toegankelijkheid in h1, ook leverancier.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 3. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Inzoomen gaat niet goed. Zie ook onderszoeksrapport.

  • Gevolg:

   niet toegankelijk te gebruiken, tekst valt weg.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   leverancier vragen tot aanpassing.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 4. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Inzoomen naar 200%, navigeren niet met tab toets te bedienen en menu niet te bedienen met toetsenbord.

  • Gevolg:

   niet toegankelijke site.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   techniek van inzoomen laten aanpassen door leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 5. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   zie ook 1.1.1.

  • Gevolg:

   niet toegankelijk te gebruiken

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   leverancier vragen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 6. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   200% inzoomen, zie ook 1.4.4. toetsenbordfocus komt op onderdelen uit die niet in beeld zijn.

  • Gevolg:

   niet toegankelijk te gebruiken

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   leverancier inzoomen laten oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 7. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Deze bevinding is mogelijk technisch van aard: Op de homepagina https://www.kasteelwijchen.nl/ is een knop met de tekst "lees voor". De toegankelijke naam van de knop bevat niet de naam visueel zichtbaar is. Zorg ervoor dat de visuele naam in de toegankelijke naam aanwezig is, liefst vooraan. Hetzelfde geldt ook voor de Duitse en de Engelse versie.

  • Gevolg:

   voorleesknop niet toegankelijk te gebruiken

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   leverancier voorleesknop laten aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 8. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   De alternatieve tekst "Vergaderzaal glazen dak" van de afbeeldingen naast "Opening February 1, 2022:" op de Engelstalige homepagina is in het Nederlands. Hiervoor moet in de code een taalwisseling aangegeven worden. Dit kan door de omliggende html-code een lang="nl" toe te voegen. Beter is het uiteraard om de alternatieve tekst te vertalen naar het Engels. Hetzelfde komt vaker voor op de website, bijvoorbeeld bij de eerste afbeelding op de Duitstalige pagina https://www.kasteelwijchen.nl/deutsch/geschichte.

   Op de pagina https://www.kasteelwijchen.nl/english/visits staat een link "Bezoekersinformatie". Deze tekst is in een andere taal. Hiervoor moet in de code een taalwisseling aangegeven worden. Dit kan door de omliggende html-code een lang="nl" toe te voegen. Beter is het om de linktekst naar het Engels te vertalen, en te linken naar de Engelstalige URL: https://www.kasteelwijchen.nl/english/openinghours-and-contact. Hetzelfde komt vaker voor, bijvoorbeeld daaronder de link "Kasteelwinkel".

  • Gevolg:

   niet toegankelijke website

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:
   • alttekst bij foto verwijderd, was decoratief dus hoeft niet te beschrijven.
   • bespreken met leverancier hoe om te gaan met taalwissels binnen de kasteeelsite.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 9. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   De naam van sommige afbeeldingen is niet voldoende beschrijvend, zie hiervoor succescriterium 1.1.1.

   Inklap en uitklapmenu in hoofdmenu is niet zichtbaar, zie 1.1.1.

  • Gevolg:

   menu niet toegankelijk te gebruiken

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:
   • alt tekst afbeeldingen opgelost
   • in en uitklapmenu aan leverancier gevraagd op te lossen, zie 1.1.1.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 10. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Zie ook 1.1.1.

  • Gevolg:

   niet toegankelijke website

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   leverancier vragen tot aanpassing.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Wijchen heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209