Verklaring van Donorregister

Status toegankelijkheid https://www.donorregister.nl

CIBG is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 22-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

CIBG streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Donorregister.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van CIBG is beschikbaar via de link https://www.cibg.nl/toegankelijkheid/overzicht-toegankelijkheidsverklaringen-cibg

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Donorregister van CIBG voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 30-06-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van CIBG .
Functie: Chief Operational Officer.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 22-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via https://www.cibg.nl/contact/contactformulier.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van CIBG

mijn.donorregister.nl is tijdens de bouw volledig toegankelijk opgeleverd in samenwerking met Sichting Accessibility.

Opgeloste issues:

SC 1.3.5 - Invoervelden hebben geen autocomplete op reactieformulieren
Oplossing: Reactieformulieren hebben autocomplete op het naamveld.

SC 1.4.4 - Bij inzoomen en op mobiel valt de tekst naast het logo weg
Oplossing: Woordmerk naast Rijkslogo wordt nu als schaalbare tekst getoond.

SC 2.1.4 - Video: Sneltoetsen actief die met enkel karakter werken
Oplossing: Sneltoetsen met enkel karakter uitgezet.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Donorregister : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Donorregister is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op de eerste pagina staan twee afbeeldingen als knoppen zonder tekstalternatief. Deze afbeeldingen hebben een goed beschrijvend tekstalternatief nodig. Bijvoorbeeld de tekst die er onder staat zou in het alt-attribuut van de afbeelding kunnen komen. Dit geldt ook voor de zes afbeeldingen als knoppen op de tweede pagina https://www.donorregister.nl/keuzehulp

   Bij stap 5 Orgaandonatie en mijn geloof staan zeven knoppen die een popup venster openen. In dit popup venster staat een icoon van een kruisje om de popup te sluiten. Dit icoon heeft geen tekstalternatief en heeft dit wel nodig.

  • Gevolg:

   De pop-up kan niet door alle gebruikers gesloten worden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Leverancier is gevraagd om met een oplossing te komen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Bij stap 1 zijn de teksten onder de afbeeldingen opgemaakt met het strong element. Het strong of em element kan gebruikt worden om nadruk aan een woord te geven. Dan wordt het door voorleessoftware ook met nadruk voorgelezen. Dit is dus bedoeld voor tekst die nadruk nodig heeft, niet om de tekst te stylen. Deze tekst heeft geen nadruk nodig en moet op een andere manier worden opgemaakt. Dit geldt ook voor de teksten onder de afbeelding bij stap 2. https://www.donorregister.nl/keuzehulp

   Bij stap 5 “Orgaandonatie en mijn geloof” verschijnt er een popup als op een van de knoppen van de verschillende geloven wordt geactiveerd. In deze popups staan teksten die visueel zijn opgemaakt als kop, maar in de code zijn opgemaakt als normale tekst. Het gevolg is dat de relatie tussen deze teksten en de onderstaande, bijbehorende content niet door hulpsoftware bepaald kan worden. Het gaat om de vetgedrukte teksten als “Reden tégen donatie” en “Reden vóór donatie”. Tevens is bij deze teksten incorrect gebruik gemaakt van het strong-element. Doordat de strong sowieso verwijdert moet worden is het advies om het element strong te vervangen door bijvoorbeeld een h4-element. https://www.donorregister.nl/keuzehulp

  • Gevolg:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen niet goed door de software bepaald worden of zijn niet beschikbaar in tekst.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Leverancier is gevraagd om met een oplossing te komen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 3. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Bij stap 2 staat een lang woord “orgaandonatie” meerdere keren die als de content wordt bekeken bij een breedte van 320 pixels niet worden afgebroken en hierdoor niet te lezen zijn. Er zijn echter CSS-technieken om dit te voorkomen. Zie bijvoorbeeld https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/css/C33.html.

  • Gevolg:

   Niet alle tekst is leesbaar bij schalen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Leverancier is gevraagd om met een oplossing te komen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 4. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   De stijlkenmerken zoals in dit succescriterium zijn beschreven, zijn van belang voor bijvoorbeeld mensen met dyslexie. Zij kunnen hiermee de tekst beter lezen. Het toepassen van deze stijlkenmerken mag echter niet leiden tot verlies van content of functionaliteit.Als de stijlkenmerken worden toegepast bij een breedte van 1280 pixels, valt er op sommige plaatsen enkele tekst buiten beeld.

   Bij stap 6 Hoe anderen een keuze maakten, als de stijlkenmerken uit dit succescriterium worden toegepast, vallen er teksten achter knoppen en pijlen. Bijvoorbeeld de kop tekst valt achter de twee bovenste knoppen “Overzicht/keuze invullen” en “Vorige stap” en de onderste tekst “Wil je nog meer verhalen? Kijk dan op donorregister.nl” valt achter het blok met de streep. https://www.donorregister.nl/keuzehulp

  • Gevolg:

   Het toepassen van stijlkenmerken leiden tot content verlies.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Leverancier is gevraagd om met een oplossing te komen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 5. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Het doel van dit succescriterium is dat de volgorde van de focus op de site juist en logisch is. Dit is van belang voor mensen die het toetsenbord gebruiken om te navigeren. Door de tabtoets te gebruiken wordt de focus steeds verplaatst naar een volgend HTML element op de pagina wat de focus kan ontvangen.

   Bij de eerste stap is de toetsenbordfocus niet helemaal logisch. De logische volgorde is de zichtbare volgorden, gewoon van boven naar beneden en van links naar rechts. Dit is de verwachte volgorde voor mensen die het toetsenbord gebruiken. Hier gaat de toetsenbordfocus meteen naar de knoppen “Ik weet het al. Keuze invullen.” en “Ik wil meer weten”. Hierna gaat de focus naar de link “Ga direct naar de inhoud” die weer terug gaat neer de twee knoppen. Dit is ook niet logisch. Dit geldt ook voor stap 2. https://www.donorregister.nl/keuzehulp

   Als er van stap 1 naar stap 2 gegaan wordt met het toetsenbord gaat de toetsenbordfocus naar de tweede afbeelding “Hoe werkt orgaandonatie?” en wordt de eerste afbeelding overgeslagen. Hier gaat het fout met de tabindexen.

   Bij stap 3 en verder als er met het toetsenbord naar de volgende stap wordt gegaan komt de focus ook weer op de knop volgende stap en gaat daarna naar de footer. Hierdoor wordt de hele inhoud van de pagina overgeslagen.

  • Gevolg:

   Website werkt niet goed voor mensen die het toetsenbord gebruiken om te navigeren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Leverancier is gevraagd om met een oplossing te komen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 6. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Dit succescriterium is bedoeld om spraakbediening mogelijk te maken. Belangrijk hierbij is dat de visueel zichtbare tekst onderdeel is van de toegankelijkheidsnaam van het element. Mensen die spraakbedieningssoftware gebruiken kunnen dan de zichtbare tekst inspreken om een element te bedienen.

   Bij stap 1 staan twee afbeeldingen als knoppen zonder toegankelijkheidsnaam. Dit kan opgelost worden door de zichtbare tekst onder de afbeeldingen te koppelen aan de knoppen. Dit kan bijvoorbeeld door deze teksten in het alt-attribuut van de afbeeldingen te zetten. Of deze afbeeldingen in een figure element met deze tekst als figcaption. Meerdere oplossingen zijn mogelijk. Dit geldt ook voor de afbeeldingen bij stap 2. https://www.donorregister.nl/keuzehulp

  • Gevolg:

   Gebruikers die spraakbediening gebruiken kunnen de website niet goed gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Leverancier is gevraagd om met een oplossing te komen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 7. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Parsefouten kunnen problemen veroorzaken voor hulpsoftware. Daarom wordt hier onder andere gekeken of alle elementen correct gesloten worden, alle gebruikte id’s uniek zijn en elementen goed genest zijn. Dit is ook te controleren via https://validator.w3.org/.

   Alle tags moeten correct geopend en gesloten worden. Er staat echter een <div> tag die niet wordt afgesloten met </div> (stray start tag). https://www.donorregister.nl/keuzehulp

  • Gevolg:

   Parsefouten kunnen problemen veroorzaken voor gebruikers die hulpsoftware gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Leverancier is gevraagd om met een oplossing te komen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 8. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Bij stap 5 “Orgaandonatie en mijn geloof” als er een popup is geopend staat er een icoon van een kruisje om de popup te sluiten. Deze popup heeft geen naam die door software te bepalen is. Deze popup heeft nu ook een onbekende role=”dialogue” (moet role=”dialog” zijn) waardoor de rol niet bepaald kan worden. Als deze WAI-ARIA rol wordt gebruikt, moet er aan de eisen van WAI-ARIA worden voldaan. Er wordt aan veel eisen voldaan, maar nog niet aan alle eisen. De dialogbox heeft bijvoorbeeld geen naam. Dit kan door bijvoorbeeld een aria-labelledby of een aria-label te gebruiken. Dit geldt voor alle popups. https://www.donorregister.nl/keuzehulp

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware kunnen de website nu niet goed gebruiken doordat nog niet aan alle WAI-ARIA eisen wordt voldaan.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Leverancier is gevraagd om met een oplossing te komen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die CIBG heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209