Verklaring van Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling in oprichting.

Status toegankelijkheid https://www.coho-acs.com

Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling in oprichting (COHO i.o.) is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 10-11-2022

  • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
    Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
    Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling in oprichting (COHO i.o.) streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling in oprichting..

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling in oprichting (COHO i.o.) is beschikbaar via de link https://www.coho-acs.com/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling in oprichting (COHO i.o.) gepubliceerde informatie blijkt dat de website Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling in oprichting. gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling in oprichting (COHO i.o.) is gevorderd met de toegankelijkheid van Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling in oprichting. en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 29-09-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling in oprichting (COHO i.o.) .
Functie: Kwartiermaker COHO i.o..

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 10-11-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via nydia.adam@rijksdienstcn.com.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling in oprichting (COHO i.o.)

Het onderzoek is uitgevoerd en te lezen op de website www.coho-acs.com. Lnk: Toegankelijkheidsonderzoek COHO-ACS.com juni 2022 | Rapport | COHO - Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 30-07-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

  • Oké. De status van de website Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling in oprichting. : voldoet gedeeltelijk

De website Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling in oprichting. is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling in oprichting (COHO i.o.) dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

  • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
    • https://www.coho-acs.com/documenten/rapporten/toegankelijkheid/2022/06/toegankelijkheidsonderzoek-coho-acs.com-juni-2022
      Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
      • Datum: 20-06-2022
      • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
      • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
      • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
      • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
      • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
      • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
    • https://papiamento.coho-acs.com/documentonan/rapportnan/accesibilidad/2022/06/investigacion-di-accesibilidad-www.papiamento.coho-acs.com-na-juni-2022
      Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
      • Datum: 20-06-2022
      • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
      • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
      • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
      • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
      • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
      • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
    • https://papiamentu.coho-acs.com/dokumentonan/raportnan/aksesibilidat/2022/06/investigashon-di-aksesibilidat-www.papiamentu.coho-acs.com-na-yuni-2022
      Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
      • Datum: 20-06-2022
      • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
      • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
      • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
      • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
      • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
      • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
    • https://english.coho-acs.com/documents/rapporten/accessibility/2022/06/accessibility-survey-www.english.coho-acs.com-june-2022
      Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
      • Datum: 20-06-2022
      • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
      • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
      • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
      • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
      • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
      • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
    • https://www.platformrijksoverheidonline.nl/documenten/rapport/2022/02/21/toegankelijkheidsonderzoek-techniek-pro-december-2021
      Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
      • Datum: 17-12-2021
      • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
      • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
      • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
      • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
      • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
      • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
    • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
    • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
  • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
  • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling in oprichting (COHO i.o.) dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

  1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
    • Beschrijving van de afwijking:

      Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

    • Oorzaak:

      Het logo van Logo Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling heeft als alternatieve tekst "Logo Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling". In het logo is nog de tekst "i.o." te lezen. Deze komt nu niet terug in de alternatieve tekst maar is wel belangrijke tekstuele informatie. Dit komt bijvoorbeeld ook voor bij de tekst: "© St. Maarten Tourism Board" van artikel "Uitkomst onderzoek om ondernemerschap in Sint Maarten aan te sporen" onder de kop "Nieuws".

      Doordat de PDF niet is voorzien van tags is het voor het onderzoek ook niet mogelijk om de afbeeldingen te kunnen controleren op alternatieve teksten. We adviseren bij het maken van de tags de afbeeldingen gelijk te controleren op alternatieve teksten, om te voorkomen dat er informatieve afbeeldingen zijn zonder tekst alternatief. Ook moet er gekeken worden of alle decoratieve afbeeldingen goed als artifact in de PDF aangegeven zijn, om te voorkomen dat deze onnodig aangekondigd worden aan hulpsoftwaregebruikers. Dit komt bijvoorbeeld voor bij de PDF https://www.coho-acs.com/binaries/coho-acs/documenten/publicaties/2022/02/infographic---hoe-komt-een-consensus-rijkswet-tot-stand/infographic---hoe-komt-een-consensus-rijkswet-tot-stand/COHO+Infographic+Consensusrijkswet+2021-11-11+NL.pdf

      De informatieve afbeeldingen, zoals bijvoorbeeld een logo, zijn in de PDF zijn niet voorzien van een alternatieve tekst. Geef informatieve afbeeldingen altijd een tekstalternatief. Wanneer afbeeldingen decoratief zijn moeten deze op de juiste manier als decoratief worden gemarkeerd binnen de PDF. Dit komt voor bij de PDF https://www.coho-acs.com/binaries/coho-acs/documenten/rapporten/2021/11/10/ondernemings-en-investeringsklimaat-aruba/2021+11+10+Ondernemings-en+investeringsklimaat+Aruba.pdf.

    • Gevolg:

      Beperking voor leesprogramma's

    • Alternatief:
    • Maatregel:

      Er wordt naar een oplossing gezocht.

    • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
  2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
    • Beschrijving van de afwijking:

      Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

    • Oorzaak:

      Op pagina https://www.coho-acs.com/contact is bijvoorbeeld de laatste alinea met <em> element opgemaakt in plaats van CSS. Het <em> element is enkel bedoeld om een woord of een zinsdeel te benadrukken.

      Een citaat in een blok element is opgemaakt met schuingedrukte tekst door middel van <em> element in plaats van een <blockquote> element. Het <em> element is enkel bedoeld om een woord of een zinsdeel te benadrukken. Zie bijvoorbeeld de webpagina https://www.coho-acs.com/sint-maarten/nieuws/2020/12/22/politieke-overeenstemming-tussen-sint-maarten-en-nederland.

      De volgende PDF heeft geen tags en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet verder onderzocht worden op documentstructuur. Let op; bij het oplossen van dit probleem kunnen nieuwe toegankelijkheidsproblemen ontstaan. Zie de PDF https://www.coho-acs.com/binaries/coho-acs/documenten/publicaties/2022/02/infographic---hoe-komt-een-consensus-rijkswet-tot-stand/infographic---hoe-komt-een-consensus-rijkswet-tot-stand/COHO+Infographic+Consensusrijkswet+2021-11-11+NL.pdf.

      In de PDF https://www.coho-acs.com/binaries/coho-acs/documenten/rapporten/2021/11/10/ondernemings-en-investeringsklimaat-aruba/2021+11+10+Ondernemings-en+investeringsklimaat+Aruba.pdf onder de kop "Conclusies en aanbevelingenprioriteiten en implementatie" een tabel zichtbaar. De tabelkoppen zoals bijvoorbeeld: "Omschrijving" en "Acties" zijn opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. De teksten zijn dik gedrukt gemaakt door middel van het <strong> element. Een kolom- of rijkop moet altijd het tabelkop element hebben: TH. Wanneer de koppen met een tabelkop element wordt opgemaakt, wordt de relatie tussen de koppen en datacellen ook overgedragen aan hulpsoftware.

      In de PDF https://www.coho-acs.com/binaries/coho-acs/documenten/rapporten/2021/11/10/ondernemings-en-investeringsklimaat-aruba/2021+11+10+Ondernemings-en+investeringsklimaat+Aruba.pdf zijn bijvoorbeeld de koppen "Van red tape naar red carpet" en "Van plannen naar implementatie" op pagina 10 opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. Een kop moet altijd een heading-tag hebben, bijvoorbeeld H2. Wanneer deze kop met een heading-tag wordt opgemaakt wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware. Dit komt op meerdere plaatsen van deze PDF voor.

      In de PDF https://www.coho-acs.com/binaries/coho-acs/documenten/publicaties/2022/06/09/curacao---samenvatting-pva-a.1.3-optimaliseren-financieel-toezicht/Cura%C3%A7ao+-+Samenvatting+PvA+A.1.3+optimaliseren+financieel+toezicht.pdf zijn er twee verschillende tabellen waardoor de tekst: "Door het verschil in rol en positie verschillen per instituut ook de beoogde resultaten. Het Cft wordt alleen zijdelings meegenomen in het onderzoek en is geen subject. Het Cft maakt geen onderdeel uit van het begrotings- en verantwoordingsproces van Curaçao, maar heeft (tijdelijk) een belangrijke toezichthoudende rol in de keten van checks and balances." geen tabelkop heeft. Een mogelijke oplossing is om 1 doorlopende tabel te maken, waardoor de tabelkop "Beoogde resultaten" op de juiste wijze is gerelateerd aan de tekst dat geen kop tabelkop heeft.

    • Gevolg:

      Is al opgelost

    • Alternatief:
    • Maatregel:

      Is al opgelost

    • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-09-2022
  3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
    • Beschrijving van de afwijking:

      Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

    • Oorzaak:

      In de PDF https://www.coho-acs.com/binaries/coho-acs/documenten/rapporten/2021/11/10/ondernemings-en-investeringsklimaat-aruba/2021+11+10+Ondernemings-en+investeringsklimaat+Aruba.pdf is de leesvolgorde niet overeenkomstig met wat er visueel zichtbaar is. Voor een bezoeker die afhankelijk is van hulpsoftware zal de boodschap van de PDF niet duidelijk zijn, doordat bijvoorbeeld onder de kop "Conclusies en aanbevelingenprioriteiten en implementatie" de tabel pas wordt opgelezen nadat de paginanummers zijn opgelezen. Zie bijvoorbeeld ook de teksten onder de kop "Conclusies en aanbevelingen governance".

    • Gevolg:

      Voor een bezoeker die afhankelijk is van hulpsoftware zal de boodschap van de PDF niet duidelijk zijn

    • Alternatief:
    • Maatregel:

      Momenteel niets

    • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
  4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
    • Beschrijving van de afwijking:

      De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

      • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
      • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
      • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
    • Oorzaak:

      Op pagina https://www.coho-acs.com/ bevat de zwarte rand van de tekst "Aruba Tourism Authority" van de automatisch afspelende slideshow met bijvoorbeeld de donkerblauwe achtergrond een contrastverhouding van 1.6:1 in plaats van minimaal 4.5:1.

      In de PDF https://www.coho-acs.com/binaries/coho-acs/documenten/rapporten/2021/11/10/ondernemings-en-investeringsklimaat-aruba/2021+11+10+Ondernemings-en+investeringsklimaat+Aruba.pdf zijn onder de kop "Conclusies en aanbevelingenprioriteiten en implementatie" diverse gekleurde teksten zichtbaar. De lichtgroene tekst "Aan en bijsturing" bevat met de witte achtergrond een contrastverhouding van 3.0:1 in plaats van minimaal 4.5:1. De grijze tekst "Monitoring" bevat met de lichtgrijze achtergrond een contrastverhouding van 3.6:1 in plaats van minimaal 4.5:1. De blauwe tekst "Uitvoering" bevat met de lichtblauwe achtergrond een contrastverhouding van 3.9:1 in plaats van minimaal 4.5:1. De witte tekst "Entiteit Aruba*" bevat met de grijze achtergrond een contrastverhouding van 1.8:1 in plaats van minimaal 4.5:1. Zo zijn er binnen de steekproef van deze PDF meerdere contrastverhoudingen gevonden die een te laag contrast bevatten.

    • Gevolg:

      De tekst kan niet goed worden gelezen door kleurenblinde of slechtziende bezoekers.

    • Alternatief:
    • Maatregel:

      Het betreft rapporten die door derden worden opgeleverd. De organisatie zal bij het uitbesteden van opdrachten verzoeken rekening te houden met de toegankelijkheidseisen.

    • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
  5. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
    • Beschrijving van de afwijking:

      Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

      • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
      • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
    • Oorzaak:

      Als de webpagina https://www.coho-acs.com/ bekeken wordt in een schermresolutie van 1280 bij 1024 en ingezoomd is op 400% dan is de tekst "Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling i.o." van het logo in het menu niet meer leesbaar.

    • Gevolg:

      Onduidelijk

    • Alternatief:
    • Maatregel:

      De naam wordt verwijderd zodat alleen het lintje nog blijft

    • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
  6. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
    • Beschrijving van de afwijking:

      De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

      • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
      • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
    • Oorzaak:

      Op pagina https://www.coho-acs.com/ bevat de rand van de pauzeer- en startknop van de automatisch afspelende slideshow met bijvoorbeeld een witgekleurde achtergrond een contrastverhouding van 1.4:1 in plaats van minimaal 3.0:1.

      In de footer van pagina https://www.coho-acs.com/ bevat de lichtblauwe rand om bijvoorbeeld de knop "English" met de witte achtergrond een contrastverhouding van 1.5:1 in plaats van minimaal 3.0:1.

      In de PDF https://www.coho-acs.com/binaries/coho-acs/documenten/rapporten/2021/11/10/ondernemings-en-investeringsklimaat-aruba/2021+11+10+Ondernemings-en+investeringsklimaat+Aruba.pdf zijn onder de kop "Conclusies en aanbevelingen - infographic" diverse gekleurde iconen zichtbaar. Onder de kop "A. Ease of Doing Business" bevatten de gele hamers met de zandkleurige achtergrond een contrastverhouding van 1.4:1 in plaats van minimaal 3.0:1. Onder de kop "B. Stimulating Entrepreneuship" bevatten de groene hamers met de zandkleurige achtergrond een contrastverhouding van 2.5:1 in plaats van minimaal 3.0:1. Achter de teksten: "25+ rapporten" en "150+ verbeteringenen acties" is een grijze pijl zichtbaar dat naar rechts wijst. De grijze pijl bevat met de zandkleurige achtergrond een contrastverhouding van 2.0:1 in plaats van minimaal 3.0:1. Zo zijn er binnen de steekproef van deze PDF meerdere contrastverhoudingen gevonden die een te laag contrast bevatten.

    • Gevolg:

      Infographic niet goed leesbaar voor leesprogramma's.

    • Alternatief:
    • Maatregel:

      Wordt onderzocht.

    • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
  7. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
    • Beschrijving van de afwijking:

      Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

    • Oorzaak:

      In de meta-data van de PDF is de titel niet ingesteld. De titel dient een korte beschrijving van de inhoud van het bestand te zijn. Zie de PDF's: https://www.coho-acs.com/binaries/coho-acs/documenten/publicaties/2022/02/infographic---hoe-komt-een-consensus-rijkswet-tot-stand/infographic---hoe-komt-een-consensus-rijkswet-tot-stand/COHO+Infographic+Consensusrijkswet+2021-11-11+NL.pdf https://www.coho-acs.com/binaries/coho-acs/documenten/publicaties/2022/06/09/curacao---samenvatting-pva-a.1.3-optimaliseren-financieel-toezicht/Cura%C3%A7ao+-+Samenvatting+PvA+A.1.3+optimaliseren+financieel+toezicht.pdf

      In de PDF https://www.coho-acs.com/binaries/coho-acs/documenten/rapporten/2021/11/10/ondernemings-en-investeringsklimaat-aruba/2021+11+10+Ondernemings-en+investeringsklimaat+Aruba.pdf is geen goede documenttitel ingevoerd. Hier wordt gebruik gemaakt van een bestandsnaam, namelijk "PowerPoint-presentatie". Deze titel biedt geen goede informatie aan de gebruiker over de inhoud van het document.

    • Gevolg:

      Moeilijk leesbaar

    • Alternatief:
    • Maatregel:

      Wordt verwijderd indien nodig

    • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
  8. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
    • Beschrijving van de afwijking:

      Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

    • Oorzaak:

      Op de webpagina https://www.coho-acs.com/actueel/nieuws/2022/04/25/nieuwe-relaties-aangaan staan meerdere links met dezelfde linktekst, namelijk: "Vergroot afbeelding". Zodra de bezoeker met voorleessoftware de webpagina bezoekt en scant op aanwezige links, treft de bezoeker meerdere links aan die hetzelfde linkdoel bevatten. Een mogelijke oplossing is om het linkdoel een unieke omschrijving te geven. De extra unieke linktekst mag verborgen zijn, als deze maar wel onderdeel blijft van de toegankelijkheidsnaam.

    • Gevolg:

      onduidelijk voor leesprogramma's

    • Alternatief:
    • Maatregel:

      Links aanpassen

    • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
  9. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
    • Beschrijving van de afwijking:

      Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

    • Oorzaak:

      Op onderstaande pagina's wordt er gebruik gemaakt van koppen welke geen duidelijk doel beschrijven van de content die volgt. Teksten zoals bijvoorbeeld: 'Snel naar', 'Direct naar', 'Ga naar' beschrijven niet het doel omdat alle links in principe snel naar een andere pagina gaan. Gebruikers met screenreaders gebruiken koppen om de structuur van de pagina te scannen en gemakkelijk content te vinden, daarbij is het belangrijk dat de koppen afdoende beschrijvend zijn, zodat ze weten welke content er volgt. Dit gaat bijvoorbeeld om de webpagina https://www.coho-acs.com/.

    • Gevolg:

      Niet goed leesbaar voor hulpsoftware.

    • Alternatief:
    • Maatregel:

      Er worden naar alternatieven gekeken.

    • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
  10. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
    • Beschrijving van de afwijking:

      De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

    • Oorzaak:

      In de metadata van de PDF https://www.coho-acs.com/binaries/coho-acs/documenten/publicaties/2022/02/infographic---hoe-komt-een-consensus-rijkswet-tot-stand/infographic---hoe-komt-een-consensus-rijkswet-tot-stand/COHO+Infographic+Consensusrijkswet+2021-11-11+NL.pdf is de taal niet ingesteld. De taal hoort ingesteld te worden, zodat hulpsoftware de informatie uit het bestand in de correcte taal kan overdragen aan de bezoeker.

    • Gevolg:

      Beperkt het lezen door leesprogramma's

    • Alternatief:
    • Maatregel:

      Wordt onderzocht

    • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2024
  11. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
    • Beschrijving van de afwijking:

      De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

    • Oorzaak:

      Op pagina https://www.coho-acs.com/actueel/nieuws is in het invoerveld "Periode van" mogelijk om op een kalender knop te drukken. Dan verschijnt een pop-up met een kalender in waaruit een bezoeker een datum naar keuze kan selecteren. Het <select> element van bijvoorbeeld de maand "Juni" bevat een Engelstalige term "Select month", terwijl de hoofdtaal van de pagina in het Nederlands is ingesteld. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor het <select> element "Select year".

    • Gevolg:

      Mogelijke taalbarrière

    • Alternatief:
    • Maatregel:

      Is al opgelost

    • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-09-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling in oprichting (COHO i.o.) heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

  • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
  • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
  • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

  • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
  • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
  • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
  • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
  • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

  • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
  • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
  • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

  • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
  • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
  • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
  • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

  • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
  • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
  • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

  • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
  • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
  • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
  • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
  • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
  • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
  • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
  • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209