Verklaring van Gemeente Apeldoorn

Status toegankelijkheid https://www.apeldoorn.nl/

Gemeente Apeldoorn is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 20-11-2020

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Apeldoorn streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Apeldoorn.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Apeldoorn is beschikbaar via de link https://www.apeldoorn.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Gemeente Apeldoorn van Gemeente Apeldoorn voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 20-11-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Apeldoorn .
Functie: Teammanager Communicatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 20-11-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via het online contactformulier, stuur een e-mail naar gemeente@apeldoorn.nl of neem contact op via telefoonnummer 14 055.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Gemeente Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn bereidt op dit moment een geheel  nieuwe website voor.  Wij streven er naar deze in de eerste helft van 2021 klaar te hebben. Voldoen aan de wettelijke eisen van digitale toegankelijkheid heeft hierbij een hoge prioriteit.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Gemeente Apeldoorn : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Gemeente Apeldoorn is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina's van de website zijn er iconen, afbeeldingen, logo's, kaarten en tabellen die een alt atribuut missen, geen (goede) alternatieve tekst bevatten of juist geen alternatieve tekst horen te hebben, omdat het decoratieve afbeeldingen zijn.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Voor mensen met hulpapparatuur of voorleesapparatuur is de afbeelding niet duidelijk te begrijpen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantencontactcentrum. Zij zullen voor een passend toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gemaakt en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Video: hoe houden we de binnenstad coronaproef'. Video's op deze pagina voldoen niet aan meerdere succescriteria.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Mensen die doof of slechthorend zijn missen een deel van de informatie.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantencontactcentrum. Zij zullen voor een passend toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gemaakt en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Video: hoe houden we de binnenstad coronaproef'. Video's op deze pagina missen een audiodescriptie of media-alternatief.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Teksten die in beeld komen worden gemist voor mensen die blind zijn. Zo missen mensen die blind zijn grote delen informatie in de video.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantencontactcentrum. Zij zullen voor een passend toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gemaakt en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 4. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Video: hoe houden we de binnenstad coronaproef'. Video's op deze pagina missen een audiodiscriptie. In video's, bijvoorbeeld in de eerste video, is het niet duidelijk wie er spreekt. In de video's met de raadsvergaderingen wordt niet aangegeven wordt aan het woord is voor mensen die de video niet kunnen zien.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Mensen die blind of slechtziend zijn kunnen grote delen van informatie in de video's niet begrijpen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantencontactcentrum. Zij zullen voor een passend toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gemaakt en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina's op de website zijn koppen, tabellen, zoekbalken, labels, formulieren, lijsten en invoervelden zijn gestructureerd/gebouwd in de codelaag

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   De website is niet bruikbaar of begrijpbaar mensen met voorleesapparatuur.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantencontactcentrum. Zij zullen voor een passend toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gemaakt en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 6. SC 1.3.3 - Zintuiglijke eigenschappen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op elke pagina van de website staat een functionaliteit om de tekstgrootte aan te passen. De tekstgrootte is hier aangepast met CSS. Als CSS wordt uitgezet, treedt er verlies van functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Mensen met screenreaders kunnen de website niet gebruiken of begrijpen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantencontactcentrum. Zij zullen voor een passend toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gemaakt en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 7. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina ‘Registratie’ van het raadsinformatiesysteem staat een formulier. In dit formulier moeten persoonlijke gegevens ingevuld worden, waaronder een naam en e- mailadres. Voor deze invoervelden is een autocomplete attribuut nodig bij de input elementen.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacateurs.

  • Gevolg:

   Het formulier is lastig in te vullen voor veel verschillende gebruikers zoals toetsenbordgebruikers en mensen met screenreaders.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantencontactcentrum. Zij zullen voor een passend toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gemaakt en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 8. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Diagrammen, foutmeldingen, links en formulieren op de website hebben afdoende contrast.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking, zoals mensen die kleurenblind zijn, kunnen de website moelijker navigeren en begrijpen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantencontactcentrum. Zij zullen voor een passend toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gemaakt en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 9. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op deze pagina ‘Agenda van de digitaal van 28 juni 2018’ ontbreekt de informatie doordat tekst buiten kaders valt en daardoor niet meer leesbaar is.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   De pagina is lastig te navigeren en te begrijpen voor toetsenbordgebruikers en voor mensen met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantencontactcentrum. Zij zullen voor een passend toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gemaakt en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 10. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina ‘Binnenstad’ staat een formulier om je in te schrijven voor een nieuwsbrief. De knop ‘Inschrijven’ heeft niet afdoende contrast met de achtergrond. Op de pagina 'Homepagina raadsinformatiesystemen' staat een oranje pijl zonder tekst die als knop dient om naar het vorige hoofdstuk te gaan, deze pijl heeft niet afdoende contrast met de achtergrond. Op de homepagina van de raadsinformatiesystemen staat een icoontje van een camera. Dit icoontje heeft niet afdoende contrast met de achtergrond. Op de pagina 'Agenda raadsinformatiesystemen' heeft het lichtgrijze icoontje bij de agendapunten niet afdoende contrast met de achtergrond.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   De pagina's zijn lastig te begrijpen en navigeren voor mensen met een visuele beperking, bijvoorbeeld iemand die kleurenblind is.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantencontactcentrum. Zij zullen voor een passend toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gemaakt en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 11. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Homepage Samen055', wanneer text spacing-instellingen worden aangepast (zoals line-height, letter of word spacing) is niet alle tekst meer goed leesbaar. Op de pagina 'Agenda raadsvergadering' als tekstafstand wordt vergroot, verdwijnen de iconen uit de drie links naar de sociale netwerken.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   De pagina's zijn lastig te begrijpen en te navigeren voor toetsenbordgebruikers en mensen met screenreaders.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantencontactcentrum. Zij zullen voor een passend toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gemaakt en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 12. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina's van de website zijn titel, resolutie, tekst, afbeeldingen, footers en iconen afdoende contrast met de achtergrond.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking, zoals mensen die kleurenblind zijn, kunnen de website moelijker navigeren en begrijpen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantencontactcentrum. Zij zullen voor een passend toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gemaakt en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 13. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het inzoomen op een mobiel wordt belemmerd door de viewport instellingen. De website is (ingezoomd) op verschillende schermresoluties niet leesbaar.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   De website is moeilijk te begrijpen voor mensen met een visuele beperking en voor toetsenbordgebruikers.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantencontactcentrum. Zij zullen voor een passend toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gemaakt en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 14. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de homepagina staat een afbeelding met tekst ‘Alleen samen krijgen we corona onder controle’. Screen reader gebruikers missen deze informatie omdat de alt tekst een andere tekst bevat.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Mensen met screenreaders kunnen informatie niet gebruiken.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantencontactcentrum. Zij zullen voor een passend toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gemaakt en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 15. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina's 'Home', 'Special', 'Een beslisboom' en 'Productpagina (Rijbewijs)' zijn meerdere elementen van de pagina niet te bedienen met een toetsenbord. Denk hierbij aan headers, keuzemenu's, kaarten, afbeeldingen en iconen.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   De website is moeilijker of niet te gebruiken voor toestenbordgebruikers.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantencontactcentrum. Zij zullen voor een passend toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gemaakt en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 16. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Video's (Binnenstad Corona vrij). s gebruik gemaakt van de videospeler van YouTube. Deze videospeler voldoet niet aan dit succescriterium omdat deze gebruik maakt van bediening door tekentoetsen. Met tekentoetsen worden andere delen van de website bediend wanneer er bijvoorbeeld de video wordt gepauzeerd door op de toets ''K'' te drukken.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   De tekentoetsen met dubbele functies werkt verwarrend voor toetsenbordgebruikers en mensen met voorleesapparatuur.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantencontactcentrum. Zij zullen voor een passend toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gemaakt en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 17. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Samen 055' ontbreken skiplinks. Op de pagina 'Homepagina raadsinformatiesystemen' ontbreekt een mechanisme om herhalende content over te slaan.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Toetsenbordgebruikers en mensen met screenreaders en voorleesapparatuur kunnen moeilijker de pagina's navigeren.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantencontactcentrum. Zij zullen voor een passend toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gemaakt en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 18. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle pagina's hebben in de codelaag ''Gemeente Apeldoorn'' als titel, wat niet duidelijk maakt wat de inhoud van de pagina is. Op de pagina 'Samen 055' heeft de titel in het oranje deel van de website op elke pagina dezelfde waarde. Op de pagina 'Agenda raadsinformatiesystemen' is de paginatitel niet correct. Het pfd document 'Biedformulier' ontbreekt een titel.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   De pagina is moeilijk te begrijpen voor mensen met voorleesappratuur.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantencontactcentrum. Zij zullen voor een passend toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gemaakt en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 19. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de homepagina van de raadsinformatiesystemen, onder de kop ‘Vergaderingen’ staan drie tabs. De focusvorgorde in deze widget klopt niet. Dit geldt ook voor de pagina'raadsvergadering met video'. Als de video op deze website wordt afgespeeld op fullscreen blijft de focus op de webpagina achter.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   De pagina is moeilijk bedienbaar voor toetsenbordgebruikers en voor mensen met voorleessoftware.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantencontactcentrum. Zij zullen voor een passend toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gemaakt en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 20. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina's op de website zijn links van pagina's die geen tekst bevatten, bevatten geen tekst alternatief, bevatten geen verklarende tekst of is het linkdoel niet omschrijvend genoeg

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Mensen met voorleesappratuur en screenreaders kunnen de pagina's moeilijk navigeren en begrijpen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantencontactcentrum. Zij zullen voor een passend toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gemaakt en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 21. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Deze website combineert onder een URL-basis (apeldoorn.nl) twee websites: Apeldoorn als gemeente (groene huisstijl) en ‘Samen 055’ als een apart onderdeel dat alleen over zorg, werk en inkomen gaat (oranje huisstijl). Als men in het oranje deel naar bijv. ‘paspoort’ of ‘afval’ zoekt, worden de items uit het groene deel niet gevonden.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   De website kan op deze manier verwarrend werken voor mensen met een cognitieve beperking.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantencontactcentrum. Zij zullen voor een passend toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gemaakt en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 22. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de ‘Agenda’ pagina van het raadsinformatiesysteem staat een select om iets te kiezen. Er is geen zichtbaar label aanwezig

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Het gebrek aan labels kan verwarrend werken voor verschillende gebruikers.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantencontactcentrum. Zij zullen voor een passend toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gemaakt en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 23. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Home' zijn er op een aantal interactieve elementen is de outline verwijderd. Het gaat om de input en button elementen. Als de pagina 'Geldlening Stadsbank' op 320px wordt bekeken, verdwijnt de focus uit beeld en schuift de webpagina opzij. Op de pagina 'Een beslisboom 2' is er geen focus indicator op knop ‘Verder’.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   De pagina's zijn lastig te navigeren voor toetsenbordgebruikers.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantencontactcentrum. Zij zullen voor een passend toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gemaakt en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 24. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor de websites benoemd bij 1.3.1, 3.3.2 en 4.1.2 zijn alle interactieve elementen op deze website, die de labels in code missen zoals invoervelden en select elementen geldt dat ze geen toegankelijke naam hebben.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   De website is lastig te navigeren en begrijpen voor mensen met voorleesapparatuur en screanreaders.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantencontactcentrum. Zij zullen voor een passend toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gemaakt en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 25. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Corona English' is er een verkeerde code gegeven voor de taal van de pagina.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Mensen die gebruik maken van hulpsoftware krijgen hierdoor de pagina in een verkeerde taal voorgelezen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantencontactcentrum. Zij zullen voor een passend toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gemaakt en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 26. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de homepagina staat een knop om naar boven te scrollen. Deze knop is in de codelaag gemarkeerd als Engels.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Dit verkeerde taal kan verwarrend zijn voor mensen met voorleesapparatuur en screanreaders.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantencontactcentrum. Zij zullen voor een passend toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gemaakt en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 27. SC 3.2.3 - Consistente navigatie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De pagina 'Home' bestaat uit twee delen: gemeente Apeldoorn en Samen 055. Alle navigatiemechanismen, zoekvelden en links in de header en de footer staan op alle pagina’s van de website op dezelfde plek.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   De website is lastig te navigeren voor veel verschillende gebruikers zoals toestenbordgebruikers en mensen met voorleessoftware.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantencontactcentrum. Zij zullen voor een passend toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gemaakt en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 28. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina ‘Binnenstad’ staat een formulier om je in te schrijven voor een nieuwsbrief. Het invoerveld voor het e-mailadres heeft geen zichtbare label. Op pagina ‘Geldlening Stadsbank’ staat een zoekbalk. Het invoerveld heeft geen zichtbaar label. Op de ‘Agenda’ pagina van het raadsinformatiesysteem staat een select om iets te kiezen. Er is geen zichtbare label aanwezig.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   De pagina's zijn lastig te navigeren voor toetsenbordgebruikers en voor mensen met voorleesapparatuur.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantencontactcentrum. Zij zullen voor een passend toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gemaakt en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 29. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als het formulier op de pagina 'Formulier (Buitenlijn)' met foutieve waarden wordt verstuurd, krijgt de gebruiker een nieuwe pagina te zien met een foutmelding ‘ Er is een fout opgetreden (500).' De pagina kan niet worden gevonden. Deze foutmelding beschrijft niet wat er fout is gegaan tijdens het invullen van het formulier.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   De foutmelding is voor veel gebruikers niet te begrijpen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantencontactcentrum. Zij zullen voor een passend toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gemaakt en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 30. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina's op de website zijn meerdere elementen zoals iconen, afbeeldingen, zoekfunctionaliteiten, knoppen, zoekbalken, labels, videos, tabbladen en titels die een functie missen of geen omschrijving hebben van hun functie in de codelaag.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   De pagina's zijn lastig te navigeren voor veel verschillende mensen zoals toetsenbordgebruikers en mensen met screenreaders.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantencontactcentrum. Zij zullen voor een passend toegankelijk alternatief zorgen.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gemaakt en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Apeldoorn heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209