Verklaring van Corporate website zuid-holland.nl

Status toegankelijkheid https://www.zuid-holland.nl

Provincie Zuid-Holland is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 03-03-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Provincie Zuid-Holland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Corporate website zuid-holland.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Provincie Zuid-Holland is beschikbaar via de link https://www.zuid-holland.nl/algemeen/toegankelijkheid/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Provincie Zuid-Holland gepubliceerde informatie blijkt dat de website Corporate website zuid-holland.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Provincie Zuid-Holland is gevorderd met de toegankelijkheid van Corporate website zuid-holland.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 06-07-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Provincie Zuid-Holland .
Functie: Gedeputeerde.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 03-03-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op met ons Contact Centrum via zuidholland@pzh.nl of kijk op www.zuid-holland.nl/contact

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland is continu bezig met het toegankelijker maken van de website. We zijn bezig om aan de eisen van WCAG 2.1 AA te voldoen. We hebben daartoe een onafhankelijke toetsing laten uitvoeren en werken aan het oplossen van de bevindingen.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-05-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Corporate website zuid-holland.nl : voldoet gedeeltelijk

De website Corporate website zuid-holland.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Provincie Zuid-Holland dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.zuid-holland.nl/publish/pages/26289/wcaginspectiestichtingaccessibilityniveauaa.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 22-10-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Provincie Zuid-Holland dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   De afbeelding met de gele driehoek en het uitroepteken geeft aan dat er een invoerfout is gemaakt. In beeld verschijnt als alternatief een tekst 'Ongeldige waarde' + ‘Maak a.u.b. een keuze: vraag, melding of schadeclaim.’ De tekst 'Ongeldige waarde' die duidelijk maakt dat het om een foutmelding gaat, wordt voor screenreadergebruikers verborgen door aria-hidden=true. Daarnaast heeft de afbeelding een alt-tekst als "Maak a.u.b. een keuze: vraag, melding of schadeclaim.<br />". De tekst <br />" hoort niet in de alt-tekst te staan. Ook kan uit deze alt-tekst niet worden opgemaakt dat het om een fout gaat. Dit zijn de aangetroffen problemen met afbeeldingen op de startpagina van drie verschillende processen. Het proces ‘vraag’ is voornamelijk beschreven. Bij stap 2 ‘Uw gegevens’ komen soortgelijke problemen met afbeeldingen van gele driehoeken voor.

  • Gevolg:

   Alle belangrijke niet-tekstuele content zoals afbeeldingen, knoppen en formulier invoervelden, moeten een tekstueel alternatief of naam hebben. Dan kan de voorleessoftware van blinde bezoekers die informatie namelijk voorlezen. Voor sommige niet-tekstuele content, zoals video en audio, zijn aparte succescriteria (1.2.1 tot en met 1.2.5). Voor succescriterium 1.1.1 hoeft daarom alleen een beschrijvende naam boven die content geboden te worden.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   In mei 2022 maakt de provincie Zuid-Holland gebruik van een nieuwe formulierenoplossing waarbij aan het succescriterium wordt voldaan en bovenstaande oorzaak dus is opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op pagina https://formulieren.zuid-holland.nl/formulier/nl-NL/ DefaultEnvironment/scContact.aspx/Intro staat de afbeelding ‘meer info’ in de uitleg. Verderop in deze pagina wordt diezelfde afbeelding nog twee keer gebruikt, maar hier is dat gedaan in een link met het tekstalternatief ‘Informatie’ en dezelfde afbeelding als achtergrondafbeelding. De huidige tekstalternatieven maken niet duidelijk dat in de links ‘Informatie’ gebruik is gemaakt van de afbeelding ‘meer info’.

  • Gevolg:

   Alle belangrijke niet-tekstuele content zoals afbeeldingen, knoppen en formulier invoervelden, moeten een tekstueel alternatief of naam hebben. Dan kan de voorleessoftware van blinde bezoekers die informatie namelijk voorlezen. Voor sommige niet-tekstuele content, zoals video en audio, zijn aparte succescriteria (1.2.1 tot en met 1.2.5). Voor succescriterium 1.1.1 hoeft daarom alleen een beschrijvende naam boven die content geboden te worden.

  • Alternatief:

   Neem contact op met de provincie Zuid-Holland, zie de mogelijkheden: https://www.zuid-holland.nl/contact/

  • Maatregel:

   In mei 2022 maakt de provincie Zuid-Holland gebruik van een nieuwe formulierenoplossing waarbij aan het succescriterium wordt voldaan en bovenstaande oorzaak dus is opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/landschap/ water/artikel/ staat in de rechterkolom een YouTube video. Aan het begin van de video komen de logo’s van de provincie en het waterschap in beeld. Die informatie is niet beschikbaar in het geluid. Ook komt rond 0:26 en 1:55 de naam en functie van een spreker in beeld, ook deze visuele informatie is geen onderdeel van het standaard geluid. Om deze informatie over te brengen is een alternatief nodig. Onder dit succescriterium zijn er twee opties. Er kan een media-alternatief gebruik worden, dit is een uitgeschreven tekst die beschrijvingen geeft van deze visuele informatie die geen onderdeel is van het standaard geluid. De andere optie is om gebruik te maken van een audiodescriptie. Een audiodescriptie is verplicht onder succescriterium 1.2.5: Audiodescriptie (vooraf opgenomen), bij dat succescriterium staat meer uitleg over audiodescripties.

  • Gevolg:

   Audiodescriptie is gesproken tekst die is toegevoegd aan het standaard audiospoor om belangrijke visuele details te beschrijven, die niet vanuit het standaard audiospoor alleen te begrijpen zijn. Vaak kan audiodescriptie in een videospeler aan of uit worden gezet. De audiodescriptie is belangrijk voor blinde bezoekers, die niet kunnen zien wat in beeld gebeurt/verschijnt.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Eind februari 2022 heeft de provincie Zuid-Holland audiodescriptie toegevoegd bij de eerste video's. Deze aanpak wordt dan verder voor andere nieuwe video's ook toegepast. In oktober 2022 worden alle nieuwe video's voorzien van audiodescriptie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 4. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/economie/ startup-residence/ staat een YouTube video. Bijna alle informatie uit het beeld is ook te horen in het geluid, het enige probleem is het logo ‘Innovatief Zuid-Holland’ dat aan het begin en einde van de video in beeld komt. Voor deze video is een alternatief nodig. Een media-alternatief of een audiodescriptie zijn onder dit succescriterium beide toegestaan als oplossing

  • Gevolg:

   Audiodescriptie is gesproken tekst die is toegevoegd aan het standaard audiospoor om belangrijke visuele details te beschrijven, die niet vanuit het standaard audiospoor alleen te begrijpen zijn. Vaak kan audiodescriptie in een videospeler aan of uit worden gezet. De audiodescriptie is belangrijk voor blinde bezoekers, die niet kunnen zien wat in beeld gebeurt/verschijnt.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Eind februari 2022 heeft de provincie Zuid-Holland audiodescriptie toegevoegd bij de eerste video's. Deze aanpak wordt dan verder voor andere nieuwe video's ook toegepast. In oktober 2022 worden alle nieuwe video's voorzien van audiodescriptie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 5. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/landschap/ water/artikel/ staat in de rechterkolom een YouTube video. Aan het begin van de video komen de logo’s van de provincie en het waterschap in beeld. Die informatie is niet beschikbaar in het geluid. Ook komt rond 0:26 en 1:55 de naam en functie van een spreker in beeld, ook deze visuele informatie is geen onderdeel van het standaard geluid. Om deze informatie over te brengen is het nodig om een audiodescriptie toe te voegen, het gebruik van een media-alternatief is niet voldoende om te voldoen aan dit succescriterium. Een audiodescriptie is gesproken tekst die is toegevoegd aan het geluidsspoor om belangrijke visuele details te beschrijven, die niet vanuit het hoofdgeluid alleen zijn te begrijpen.

  • Gevolg:

   Audiodescriptie is gesproken tekst die is toegevoegd aan het standaard audiospoor om belangrijke visuele details te beschrijven, die niet vanuit het standaard audiospoor alleen te begrijpen zijn. Vaak kan audiodescriptie in een videospeler aan of uit worden gezet. De audiodescriptie is belangrijk voor blinde bezoekers, die niet kunnen zien wat in beeld gebeurt/verschijnt.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Eind februari 2022 heeft de provincie Zuid-Holland audiodescriptie toegevoegd bij de eerste video's. Deze aanpak wordt dan verder voor andere nieuwe video's ook toegepast. In oktober 2022 worden alle nieuwe video's voorzien van audiodescriptie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 6. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/economie/ startup-residence/ staat een YouTube video. Bijna alle informatie uit het beeld is ook te horen in het geluid, het enige probleem is het logo ‘Innovatief Zuid-Holland’ dat aan het begin en einde van de video in beeld komt. Voor deze informatie is het nodig om een audiodescriptie toe te voegen.

  • Gevolg:

   Audiodescriptie is gesproken tekst die is toegevoegd aan het standaard audiospoor om belangrijke visuele details te beschrijven, die niet vanuit het standaard audiospoor alleen te begrijpen zijn. Vaak kan audiodescriptie in een videospeler aan of uit worden gezet. De audiodescriptie is belangrijk voor blinde bezoekers, die niet kunnen zien wat in beeld gebeurt/verschijnt.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Eind februari 2022 heeft de provincie Zuid-Holland audiodescriptie toegevoegd bij de eerste video's. Deze aanpak wordt dan verder voor andere nieuwe video's ook toegepast. In oktober 2022 worden alle nieuwe video's voorzien van audiodescriptie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 7. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.zuid-holland.nl/publish/pages/11172/ vraag_en_antwoord_over_ladder.pdf staat een PDF bestand met op de eerste pagina een tabel met één cel. De content in deze tabel is niet goed getagd. Er is geen kop gebruikt voor de tekst ‘Artikel 3.1.6 lid 2 Bro’ en de punten ‘a’, ‘b’ en ‘c’ zijn niet opgemaakt als lijst. De tweede tabel met één cel voldoet aan verschillende uitzonderingen, maar is ook niet optimaal. De derde tabel met de tekst ‘Artikel 2.1.1 lid 1 VR’ heeft ook geen (tabel)kop en hoort een lijst binnen een lijst te bevatten (geneste lijst). Een ander voorbeeld is de tabel ‘Artikel 1.1.1, lid 1, i Bro’ op pagina 6, deze mist alleen een kop. Verdere voorbeelden van niet helemaal correct opgemaakte tabellen worden niet gegeven. Het is beter de tabel-tag te verwijderen en de content zoals zojuist beschreven te taggen. Op pagina 10 mist er een lijst onder hoofdstuk 5.11.

  • Gevolg:

   Alle informatie die visueel wordt overgedragen, dient ook tekstueel of semantisch (in betekenisvolle code) te worden overgedragen. Op deze manier kan de informatie ook aan blinde bezoekers worden voorgelezen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Er is een plan van aanpak voor toegankelijke pdf's. Wij werken dit nu verder uit via een pilot rondom de bestuurlijke stukkenstroom. En onderzoeken wat er nodig is om deze stukkenstroom toegankelijk te maken. Op basis van die ervaring kunnen we dit op meerdere documenten gaan toepassen. Half juli 2022 weten we wat er nodig is om de bestuurlijke stukkenstroom toegankelijk te krijgen (nieuwe documenten).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-07-2022
 8. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://formulieren.zuid-holland.nl/formulier/nl-NL/ DefaultEnvironment/scContact.aspx/Intro is het in het proces ‘vraag’ mogelijk om een bestand toe te voegen. Het invoerveld om dit te doen heeft de tekst ‘U kunt hier uw bijlagen digitaal toevoegen.’ als label, maar die tekst is niet programmatisch gekoppeld aan het betreffende invoerveld.

  • Gevolg:

   Alle informatie die visueel wordt overgedragen, dient ook tekstueel of semantisch (in betekenisvolle code) te worden overgedragen. Op deze manier kan de informatie ook aan blinde bezoekers worden voorgelezen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   In mei 2022 maakt de provincie Zuid-Holland gebruik van een nieuwe formulierenoplossing waarbij aan het succescriterium wordt voldaan en bovenstaande oorzaak dus is opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 9. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://formulieren.zuid-holland.nl/formulier/nl-NL/ DefaultEnvironment/scContact.aspx/Intro is het in het proces ‘vraag’ mogelijk om een bestand toe te voegen. Het invoerveld om dit te doen heeft de tekst ‘U kunt hier uw bijlagen digitaal toevoegen.’ als label, maar die tekst is niet programmatisch gekoppeld aan het betreffende invoerveld.

  • Gevolg:

   Alle informatie die visueel wordt overgedragen, dient ook tekstueel of semantisch (in betekenisvolle code) te worden overgedragen. Op deze manier kan de informatie ook aan blinde bezoekers worden voorgelezen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   In mei 2022 maakt de provincie Zuid-Holland gebruik van een nieuwe formulierenoplossing waarbij aan het succescriterium wordt voldaan en bovenstaande oorzaak dus is opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 10. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://formulieren.zuid-holland.nl/formulier/nl-NL/ DefaultEnvironment/scContact.aspx/Intro komen blokken tekst in beeld als de muis of focus op een van de links ‘informatie’ staat. Bovenaan staan vetgedrukte teksten die als kop werken, deze teksten zijn niet opgemaakt als kop maar opgemaakt met <strong>. Strong is bedoeld om een deel van een tekst nadruk te geven en mag niet gebruikt worden als vervanging van een koptekst.

  • Gevolg:

   Alle informatie die visueel wordt overgedragen, dient ook tekstueel of semantisch (in betekenisvolle code) te worden overgedragen. Op deze manier kan de informatie ook aan blinde bezoekers worden voorgelezen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   In mei 2022 maakt de provincie Zuid-Holland gebruik van een nieuwe formulierenoplossing waarbij aan het succescriterium wordt voldaan en bovenstaande oorzaak dus is opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 11. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   In het proces dat begint op pagina https://formulieren.zuidholland.nl/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/scContact.aspx/ Intro is visueel aangegeven welke stap actief is (gele streep) of al voltooid is (vink). Deze informatie kan niet programmatisch worden bepaald.

  • Gevolg:

   Alle informatie die visueel wordt overgedragen, dient ook tekstueel of semantisch (in betekenisvolle code) te worden overgedragen. Op deze manier kan de informatie ook aan blinde bezoekers worden voorgelezen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   In mei 2022 maakt de provincie Zuid-Holland gebruik van een nieuwe formulierenoplossing waarbij aan het succescriterium wordt voldaan en bovenstaande oorzaak dus is opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 12. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://formulieren.zuid-holland.nl/formulier/nl-NL/ DefaultEnvironment/scContact.aspx/Intro starten drie verschillende processen. Het proces ‘Vraag’ is primair onderzocht. In dit proces wordt bij stap 2 ‘Uw gegevens’ gevraagd om ‘Naam’, ‘Email’ en ‘Telefoon’. Deze drie invoervelden moeten een autocomplete attribuut krijgen. Op pagina https://www.w3.org/ Translations/WCAG21-nl/#input-purposes staat meer informatie over de mogelijke waarden voor dit attribuut.

  • Gevolg:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie over de gebruiker wordt verzameld, kan door software worden bepaald wanneer: • De invoervelden een doel dienen dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor componenten van de gebruikersinterface; en • De content wordt geïmplementeerd met technologieën waarmee de verwachte betekenis van de gegevens van het invoerformulier kan worden geïdentificeerd.

  • Alternatief:

   Er is alternatief.

  • Maatregel:

   In mei 2022 maakt de provincie Zuid-Holland gebruik van een nieuwe formulierenoplossing waarbij aan het succescriterium wordt voldaan en bovenstaande oorzaak dus is opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 13. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://formulieren.zuid-holland.nl/formulier/nl-NL/ DefaultEnvironment/scContact.aspx/Intro staan onder de kop ‘Contactformulier’ de teksten ‘Intro’, ‘Uw gegevens’ en ‘Afronding’. Bij herschalen worden deze teksten vervangen door de cijfers ‘1’, ‘2’ en ‘3’. Dit is verlies van informatie.

  • Gevolg:

   Voor slechtziende bezoekers is het belangrijk dat de tekst op een pagina moet kunnen worden vergroot tot 200%. Zorg ervoor dat hierbij geen informatie ontbreekt. Bijvoorbeeld wanneer tekst buiten een kader valt en daardoor niet meer te lezen is of wanneer deze buiten beeld komt te staan, zonder dat gescrold kan worden.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   In mei 2022 maakt de provincie Zuid-Holland gebruik van een nieuwe formulierenoplossing waarbij aan het succescriterium wordt voldaan en bovenstaande oorzaak dus is opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 14. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Dit punt is gevonden tijdens de hercontrole: In Firefox is de focusrand op de knop 'Loket' niet voldoende zichtbaar doordat deze een te laag contrast heeft met de achtergrond (tussen de 1,3:1 en 1,8:1). https://www.zuid-holland.nl/

  • Gevolg:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren: • Componenten van de gebruikersinterface Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van het component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur; • Grafische objecten Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.

  • Alternatief:

   Gebruik een andere browser dan Firefox.

  • Maatregel:

   Per februari 2021 is dit opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2021
 15. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Op pagina's zoals https://www.zuid-holland.nl/overons/bestuurzh/gedeputeerde-staten/, https://www.zuid-holland.nl/loket/ en https://www.zuid-holland.nl/overons/organogram/ staat bovenaan een submenu met elf of twaalf links. Door het instellen van de bovenstaande tekstafstanden komen de links over de social media knoppen en het broodkruimelpad heen te staan. Hierdoor is er verlies van informatie en functionaliteit.

  • Gevolg:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende eigenschappen voor tekststijl ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit wanneer de volgende stijleigenschappen worden ingesteld of gewijzigd: • Regelhoogte (regelafstand) op ten minste 1,5 keer de lettergrootte; • Afstand tussen alinea's op ten minste 2 keer de lettergrootte; • Letterafstand (tracking) op ten minste 0,12 keer de lettergrootte; • Afstand tussen woorden op ten minste 0,16 keer de lettergrootte.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Per februari 2021 is dit opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2021
 16. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://formulieren.zuid-holland.nl/formulier/nl-NL/ DefaultEnvironment/scContact.aspx/Intro komt er uitleg in beeld als de focus op een van de links ‘informatie’ komt. Deze teksten komen ook in beeld als de muis op een van de twee blauwe afbeeldingen wordt geplaatst. De tekst die in beeld komt, moet te sluiten zijn. Het is op dit moment niet mogelijk om deze tekst te verwijderen/ verbergen zonder de muis of toetsenbordfocus te verplaatsen.

  • Gevolg:

   Wanneer door het aanwijzen met de muisaanwijzer of focussen met het toetsenbord aanvullende content zichtbaar wordt en vervolgens weer wordt verborgen, gelden de volgende zaken: • Sluiten Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de muisaanwijzer of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt; • Aanwijzen Wanneer door het aanwijzen met de muisaanwijzer aanvullende content zichtbaar wordt, kan de muisaanwijzer over de aanvullende content wordt verplaatst zonder dat deze verdwijnt; • Aanhouden De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de muisaanwijzer of de toetsenbordfocus wordt verplaatst, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   In mei 2022 maakt de provincie Zuid-Holland gebruik van een nieuwe formulierenoplossing waarbij aan het succescriterium wordt voldaan en bovenstaande oorzaak dus is opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 17. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

   • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
   • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.
  • Oorzaak:

   Dit punt is gevonden tijdens de hercontrole: Op pagina https://www.zuid-holland.nl/ is in een ingezoomde weergave de 'Pause' knop niet beschikbaar. Hierdoor is er bewegende content die niet gepauzeerd kan worden.

  • Gevolg:

   Bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende content, kan bezoekers afleiden bij het gebruik van de rest van de pagina. Voorkom dit type content of bied de mogelijkheid om de beweging te stoppen of te pauzeren.

  • Alternatief:

   Refresh de browser, dan is de pauzeknop te zien.

  • Maatregel:

   Per februari 2021 is dit opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2021
 18. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De PDF op pagina https://www.zuid-holland.nl/publish/pages/ 11172/vraag_en_antwoord_over_ladder.pdf heeft geen titel in de bestandseigenschappen. Deze titel wordt gebruikt als paginatitel en moet net als bij html pagina's het onderwerp of doel van de PDF beschrijven.

  • Gevolg:

   Bied een duidelijke, beschrijvende titel voor webpagina's. Gebruik hiervoor in HTML het title element. Een goede titel is belangrijk voor bezoekers met verschillende beperkingen. Het biedt een belangrijk hulpmiddel bij het navigeren door de website; men weet direct waar een pagina over gaat.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Er is een plan van aanpak voor toegankelijke pdf's. Wij werken dit nu verder uit via een pilot rondom de bestuurlijke stukkenstroom. En onderzoeken wat er nodig is om deze stukkenstroom toegankelijk te maken. Op basis van die ervaring kunnen we dit op meerdere documenten gaan toepassen. Half juli 2022 weten we wat er nodig is om de bestuurlijke stukkenstroom toegankelijk te krijgen (nieuwe documenten).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-07-2022
 19. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   De cookiemelding krijgt pas helemaal als laatste de focus. De melding staat over verschillende links in de footer heen en de focus gaat eerst over die links voordat het in de cookiemelding komt. Het is het beste als de cookiemelding als eerste op de pagina de focus krijgt.

  • Gevolg:

   Zorg dat de tabvolgorde door webpagina's logisch is, wanneer men met het toetsenbord navigeert. Als bijvoorbeeld een lightbox wordt geopend, dient de toetsenbordfocus direct in de lightbox te komen en dient niet uit de lightbox getabt te kunnen worden, voordat deze is afgesloten. Een ander voorbeeld: een knop met 'Meer opties' klapt uit, de opties verschijnen eronder. Als echter verder wordt getabt, is de eerste optie niet het eerstvolgende item dat toetsenbordfocus ontvangt.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Per februari 2021 is dit opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2021
 20. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.zuid-holland.nl/overons/bestuur-zh/ gedeputeerde-staten/ staan acht ‘Meer informatie’ links. Deze links hebben geen context met de bovenstaande content. Visueel is duidelijk over welke persoon deze link gaat deze informatie moet ook onderdeel zijn van de linktekst met context om het doel van deze links te kunnen bepalen. Let op: de link ‘Meer’ voldoet doordat deze een visueel verborgen tekst ‘Nieuws’ bevat. Die oplossing kan ook voor deze links gebruikt worden.

  • Gevolg:

   Bied een duidelijke linktekst, die aangeeft waar de link naartoe verwijst. Wees voorzichtig met links als 'klik hier' en 'lees verder'. Deze zijn alleen toegestaan, wanneer de omliggende context voldoende extra toelichting biedt. Denk hierbij aan de zin waar de link in staat of de kolomkop in een tabel. Het beste is echter om de linktekst zelf duidelijk genoeg te maken, zodat een blinde bezoeker direct weet waar een link naartoe verwijst, wanneer hij van link naar link 'springt'.

  • Alternatief:

   Deze bevinding is inmiddels opgelost, er zijn nu duidelijke linkteksten die aangeven waar de link naartoe verwijst.

  • Maatregel:

   Deze bevinding is inmiddels opgelost, er zijn nu duidelijke linkteksten die aangeven waar de link naartoe verwijst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-10-2020
 21. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/economie/ startup-residence/ staan meerdere ‘Lees meer’ links. Deze links hebben geen context met de bovenstaande content. Link kunnen maar op enkele manieren context krijgen met andere content. Een link die onder een tekst of kop staat heeft geen context met die kop of tekst. Het toevoegen van een visueel verborgen tekst zoals ‘over Startup in Residence 2018’ bij het laatste voorbeeld is een prima oplossing. De linktekst wordt dan ‘Lees meer over Startup in Residence 2018’ en dat is precies het doel van die link.

  • Gevolg:

   Bied een duidelijke linktekst, die aangeeft waar de link naartoe verwijst. Wees voorzichtig met links als 'klik hier' en 'lees verder'. Deze zijn alleen toegestaan, wanneer de omliggende context voldoende extra toelichting biedt. Denk hierbij aan de zin waar de link in staat of de kolomkop in een tabel. Het beste is echter om de linktekst zelf duidelijk genoeg te maken, zodat een blinde bezoeker direct weet waar een link naartoe verwijst, wanneer hij van link naar link 'springt'.

  • Alternatief:

   Deze bevinding is inmiddels opgelost, er zijn nu duidelijke linkteksten die aangeven waar de link naartoe verwijst.

  • Maatregel:

   Deze bevinding is inmiddels opgelost, er zijn nu duidelijke linkteksten die aangeven waar de link naartoe verwijst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-10-2020
 22. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/economie/startupresidence/ is naar aanleiding van de bevinding in het eerste onderzoek ervoor gekozen de afbeeldingen onder Projecten een lege alt-tekst te geven, maar de afbeeldingen wel klikbaar te houden. Hiermee wordt de afbeelding als informatief beschouwd. Deze links hebben nu een linktekst als 'Klik voor een vergroting (afbeelding: 0166-d3-pzh-banner-def_1.jpg)'. Deze bestandsnaam zegt niet zoveel als linktekst.

  • Gevolg:

   Bied een duidelijke linktekst, die aangeeft waar de link naartoe verwijst. Wees voorzichtig met links als 'klik hier' en 'lees verder'. Deze zijn alleen toegestaan, wanneer de omliggende context voldoende extra toelichting biedt. Denk hierbij aan de zin waar de link in staat of de kolomkop in een tabel. Het beste is echter om de linktekst zelf duidelijk genoeg te maken, zodat een blinde bezoeker direct weet waar een link naartoe verwijst, wanneer hij van link naar link 'springt'.

  • Alternatief:

   Dit issue is inmiddels opgelost. De afbeeldingen zijn nu niet meer klikbaar, ze zijn decoratief en een toelichtende beschrijving is dan niet nodig.

  • Maatregel:

   Dit issue is inmiddels opgelost. De afbeeldingen zijn nu niet meer klikbaar, ze zijn decoratief en een toelichtende beschrijving is dan niet nodig.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-10-2020
 23. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   De pagina https://www.zuid-holland.nl/algemeen/help/ is te vinden door het volgen van de link ‘Hulp’ in de footer. Deze pagina is niet te vinden via de zoekfunctie. Dit geldt ook voor pagina https://www.zuid-holland.nl/algemeen/toegankelijkheid/.

  • Gevolg:

   Zorg ervoor dat iedere pagina op de website op minstens twee verschillende manieren te bereiken is. Bijvoorbeeld door naast de standaard navigatie tevens een zoekveld of sitemap te bieden. Een uitzondering is een formulier of test die uit meerdere stappen bestaat: de stappen na de eerste pagina hoeven niet op een andere manier bereikbaar te zijn. Dit succescriterium helpt bezoekers met verschillende type beperkingen om content op de website te kunnen vinden.

  • Alternatief:

   De help-pagina is te vinden via 'Hulp' in de footer.

  • Maatregel:

   Deze pagina's worden opgenomen in de zoekresultaten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2021
 24. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.zuid-holland.nl/publish/pages/11172/ vraag_en_antwoord_over_ladder.pdf staat een PDF bestand waarvan de taal niet is ingesteld. Dit bestand moet ingesteld worden als een Nederlandstalig PDF document.

  • Gevolg:

   Geef de belangrijkste taal van pagina's aan, zodat voorleessoftware van blinde bezoekers de informatie op de pagina correct kan voorlezen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Er is een plan van aanpak voor toegankelijke pdf's. Wij werken dit nu verder uit via een pilot rondom de bestuurlijke stukkenstroom. En onderzoeken wat er nodig is om deze stukkenstroom toegankelijk te maken. Op basis van die ervaring kunnen we dit op meerdere documenten gaan toepassen. Half juli 2022 weten we wat er nodig is om de bestuurlijke stukkenstroom toegankelijk te krijgen (nieuwe documenten).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-07-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Provincie Zuid-Holland heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209