Verklaring van de Rechtspraak

Status toegankelijkheid https://www.rechtspraak.nl

Bureau Raad voor de rechtspraak is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 20-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Bureau Raad voor de rechtspraak streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website de Rechtspraak.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Bureau Raad voor de rechtspraak is beschikbaar via de link https://rechtspraak.nl

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Bureau Raad voor de rechtspraak gepubliceerde informatie blijkt dat de website de Rechtspraak gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Bureau Raad voor de rechtspraak is gevorderd met de toegankelijkheid van de Rechtspraak en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 28-10-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Bureau Raad voor de rechtspraak .
Functie: officer kwaliteit.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 20-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via redactie@rechtspraak.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Bureau Raad voor de rechtspraak

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website de Rechtspraak : voldoet gedeeltelijk

De website de Rechtspraak is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Bureau Raad voor de rechtspraak dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/toegankelijkheid/Toegankelijkheid-check-rnl-oktober-2022.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 25-10-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Bureau Raad voor de rechtspraak dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op onderstaande pagina wordt er een afbeelding getoond met onjuiste informatie in het alt attribuut. Het gaat hier om de afbeelding van de kaart met alternatieve tekst '/ContactImageMaps/rnl_kaart_rechtbanken_egaal.png'.

   https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Contact

   Op onderstaande afbeelding staat de tekst 'Rechterlijke uitspraken zijn gebaseerd op feiten, regelgeving en eerdere rechtspraak. En op de verhalen van betrokken partijen. Senior rechter Maarten Verhoeven in Rechtspraak magazine'. Tevens bevat de afbeelding een alternatieve tekst maar is dit niet volledig, de tekst ' in Rechtspraak magazine' ontbreekt. Zie ook 1.4.5 Images of Text

   https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/Paginas/Belastingen-toeslagen-en-uitkeringen.aspx

   Opmerking: Veel afbeeldingen hebben naast een alt-attribuut ook een title-attribuut of aria-label, in beide attributen staat soms dezelfde beschrijving. Op deze manier wordt de beschrijving van de afbeelding soms twee keer voorgelezen. Ons advies is om het title-attribuut en aria-label niet te gebruiken en enkel gebruik te maken van het alt-attribuut.

   Zie onder andere het logo met title attribuut 'Home de Rechtspraak' of 'Homepage Rechtspraak.nl'. Een alt attribuut met 'De Rechtspraak' is voldoende.

   https://www.rechtspraak.nl/ https://uitspraken.rechtspraak.nl/ https://insolventies.rechtspraak.nl https://hgr.rechtspraak.nl https://namenlijst.rechtspraak.nl

   Zie onder andere de tooltip met het aria-label 'Meer informatie'. Een alt-attribuut met 'Meer informatie' is voldoende. https://uitspraken.rechtspraak.nl/

  • Gevolg:

   Voorleessoftware leest de content twee keer.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Overbodige content weghalen, bijvoorbeeld aria-label en alt attribuut combinatie

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 2. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   De video op de volgende pagina biedt geen audiodescriptie voor de belangrijke teksten die in beeld komen. Dit succescriterium is gerelateerd aan succescriterium 1.2.3.

   'Wat doet de bode' en 'De Rechtspraak' als tekst in beeld in de video 'De rol van de bode'

   'Wat doet een griffier?' in de video 'Wat doet een griffier?'

   'Wat doet de rechter' in de video 'De strafrechter'

   https://www.rechtspraak.nl/naar-de-rechtbank/in-de-rechtszaal

  • Gevolg:

   Slechtzienden missen informatie van de afbeeldingen die getoond worden in de video

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Vernieuwing van de website

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Binnenkort wordt een nieuw CMS in gebruik genomen voor de site. Kans dat deze content komt te vervallen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Het Getfeedback modal op onderstaande pagina met de vraag 'Hoe tevreden bent u over het zoeken naar uitspraken?' is niet gekoppeld aan de inputs (sterren). Tevens is het legend element leeg. Hierdoor zullen bezoekers met visuele beperkingen mogelijk niet weten wat zij in de invoervelden in moeten vullen. Expliciet associëren kan door gebruik te maken van <label for= en <input id=.

   https://uitspraken.rechtspraak.nl/

   Op onderstaande pagina kan er een Feedback modal geopend worden van GetFeedback. In deze modal staan 2 koppen 'Feedback' en 'Met uw feedback maken we rechtspraak.nl beter'. Deze koppen bevatten het attribuut aria-hidden="false". Hierdoor wordt de content overgeslagen door schermlezers en kunnen gebruikers mogelijk de koppen niet waarnemen.

   https://www.rechtspraak.nl/

   Op de volgende pagina wordt het <strong> of <b> element gebruikt in plaats van het <h* element. Zorg dat hier een kop element gebruikt wordt.

   Zie bijvoorbeeld <b> bij de tekst 'Bepaal hoe u wilt zoeken:' op onderstaande pagina.

   https://insolventies.rechtspraak.nl

   Zie bijvoorbeeld <strong> in de h3 kop 'Celstraf voor bevrijding tbs'ers uit kliniek in Nijmegen' op onderstaande pagina.

   https://www.rechtspraak.nl/

   Het gebruik van <strong> in 'WhatsApp: 06 - 46 27 58 07' en 'Twitter', 'Facebook' en 'Instagram' links op onderstaande pagina's.

   https://insolventies.rechtspraak.nl https://hgr.rechtspraak.nl https://namenlijst.rechtspraak.nl

   Dit komt op meerdere plekken terug binnen de steekproef.

   Op onderstaande pagina staat een accordeon met de teksten 'Zoeken op natuurlijk persoon', 'Zoeken rechtspersoon/handelsnaam' en ' Zoeken op insolventiekenmerken'. Deze teksten zijn tevens koppen die bovenaan content staan. Koppen zorgen voor hiërarchie in de pagina en maakt het mogelijk om met de screenreader gemakkelijk door een pagina te navigeren. Zorg dat deze koppen een header element bevatten, zoals H3.

   https://insolventies.rechtspraak.nl

   Wanneer op onderstaande pagina de zoekresultaten worden geladen, is er onder de kop 'Zoekresultaat' een lijst zichtbaar. Dit is niet gecodeerd als lijst.

   https://uitspraken.rechtspraak.nl/

   Dit geldt ook voor de zoekresultaten op onderstaande pagina, zorg dat dit gecodeerd is als lijst.

   https://www.rechtspraak.nl/Zoeken/Paginas/Paginas.aspx?k=video

  • Gevolg:

   Feedback venster is moeilijk te begrijpen voor mensen met visuele beperking. Content moeilijk te begrijpen door niet semantisch HTML code.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   HTML code verbeteren in Rechtspraak.nl website, registers en feedback venster.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 4. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   De volgende pagina bevat een element waarvan een deel van de content boven de kop van het contentblok in de leesvolgorde voorkomt. Met content wordt bedoeld een afbeelding met een ingevuld alt-attribuut (alt=”een beschrijving van de afbeelding”), een tekst zoals een datum, een categorie en kernwoord en dergelijke die informatie geven horende onder de beschrijvende kop.

   In het submenu bij 'Nieuwsbericht' komt de afbeelding met alt-attribuut 'Nieuwsoverzicht' eerder dan de titel 'Nieuwsoverzicht', dit komt ook voor bij 'Bekende rechtszaken' en 'Thema's'. Het advies is om de afbeelding decoratief te markeren waardoor de afbeelding niet wordt voorgelezen door schermlezers zoals ook gedaan bij het submenu 'Professionals' https://www.rechtspraak.nl/

  • Gevolg:

   Overbodige content maakt de gebruiksvriendelijkheid minder optimaal

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   HTML reorganiseren

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Wanneer er op onderstaande pagina de zoekresultaten verfijnd wordt bij 'Verfijn zoekopdracht' door middel van het toevoegen van zoekterm, zie je niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.

   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft op de detail pagina van een van de zoekresultaten onder de kop 'Gevonden zoektermen' gekleurde teksten. De tekst zwart op rood #ff4f4f heeft een te laag contrast. (3,9:1)

   https://uitspraken.rechtspraak.nl/

  • Gevolg:

   Tekst niet leesbaar voor mensen met visuele beperking en/of kleurenblind.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Functionaliteit in orde krijgen en wordt aan een nieuwe UX design.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 6. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Als de website bekeken wordt in een schermresolutie van 1024px bij 768px en ingezoomd is op 200% dan is het modal van GetFeedback niet volledig leesbaar, de optie's 'Specifieke feedback' en 'Algemene feedback' vallen deels buiten beeld

   https://www.rechtspraak.nl/

   Als de website bekeken wordt in een schermresolutie van 1024px bij 768px en ingezoomd is op 200% dan is er op onderstaande pagina (wanneer de zoekresultaten zijn geladen) onder de kop 'Zoekresultaat' een lijst zichtbaar. In deze lijst staat een <dl> element waarvan de teksten 'datum uitspraak', 'datum publicatie', 'rechtsgebieden', 'bijzondere kenmerken' en 'vindplaatsen' niet zichtbaar. Omdat deze teksten wel leesbaar zijn op de detail pagina keuren we dit niet af.

   https://uitspraken.rechtspraak.nl/

  • Gevolg:

   Feedback venster wordt onbruikbaar als de site ingezoomd is op 200%

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Wordt contact opgenomen met de levarancier

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 7. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Wanneer tekst in een afbeelding staat, kan deze niet worden aangepast aan de wens van bezoekers die een visuele beperking hebben. Plaats informatieve tekst daarom niet in een afbeelding.

   Afbeelding met tekst 'Rechterlijke uitspraken zijn gebaseerd op feiten, regelgeving en eerdere rechtspraak. En op de verhalen van betrokken partijen. Senior rechter Maarten Verhoeven in Rechtspraak magazine'.

   https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/Paginas/Belastingen-toeslagen-en-uitkeringen.aspx

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking missen een deel van de quote die in de afbeelding staat.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Alternatieve tekst van alle quotes op de website aangepast waar nodig

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-12-2023
 8. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Wanneer op onderstaande pagina op 400% wordt bekeken is de tekst 'Digitaal toegankelijk' in het tabblad niet goed zichtbaar door de 'Feedback' knop'. Tevens zijn de overige tabbladen niet goed leesbaar wanneer de knoppen een hover status hebben.

   https://www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/Verhalen-voor-professionals

   Wanneer op onderstaande pagina de zoekresultaten worden geladen, is er onder de kop 'Zoekresultaat' een lijst zichtbaar. In deze lijst staat een <dl> element waarvan de teksten 'datum uitspraak', 'datum publicatie', 'rechtsgebieden', 'bijzondere kenmerken' en 'vindplaatsen' niet zichtbaar is wanneer de website wordt bekeken op 400%. Omdat deze teksten wel leesbaar zijn op de detail pagina keuren we dit niet af.

   https://uitspraken.rechtspraak.nl/

  • Gevolg:

   Deels van de tabblad is niet zichtbaar

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   CSS aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 9. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   De randen van de invoervelden op de volgende pagina hebben een te laag contrast met de achtergrond. Minimaal is 3:1 hiervoor nodig. Zie:

   Grijze randen van 'Zoeken...' invoerveld in de kleur #a2a2a2 (2,5:1) https://www.rechtspraak.nl/

   Grijze randen van 'Zoeken' invoerveld in de kleur #919191 (3,1:1) https://uitspraken.rechtspraak.nl

   Grijze iconen in de footer bijvoorbeeld voor RSS, Facebook, LinkedIn (2,8:1)

   Het komt bijvoorbeeld voor op https://uitspraken.rechtspraak.nl

   De grijze randen van invoervelden (tekstvelden en selectboxen) op onderstaande pagina (1,1:1 en 2,3:1) https://insolventies.rechtspraak.nl

   De grijze randen van invoervelden (tekstvelden en selectboxen) op onderstaande pagina (1,4:1)) https://uitspraken.rechtspraak.nl/

   De grijze randen van invoervelden op onderstaande pagina (2,6:1) https://hgr.rechtspraak.nl

   Zo zijn er binnen de steekproef meer kleurcombinaties gevonden welke we afkeuren binnen dit succescriteria.

  • Gevolg:

   Positie van zoevenster niet goed te bepalen

  • Alternatief:

   Er is een placerholder tekst aanwezig

  • Maatregel:

   Kleur aanpassen in de CSS code

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 10. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Op de volgende pagina komt de tekst in de header buiten beeld te staan als de gebruiker tekstafstand-waarden instelt zoals voorgesteld in dit succescriterium.

   'Of tegen een beslissing over een aanvraag voor een persoonsgebonden budget of een Wmo-aanvraag? En is dit bezwaar afgewezen? Hier vindt u informatie over het instellen van beroep.'

   https://webredactie.zmjubit.nl/Bekende-rechtszaken

  • Gevolg:

   Deels van de tekst is niet zichtbaar

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   geen

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Moeilijkheid om rekening mee te houden met instellingen van gebruikers. Testen van de wijzigingen is een te complexe taak.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 11. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Wanneer de gebruiker op onderstaande pagina de eerste link 'Uitgebreid zoeken' gebruikt, klapt er een content uit bij de zoekfunctie. Omdat de gebruiker niet direct naar het uitgeklapte gedeelte gaat maar eerst naar het zoekveld is dit geen logische volgorde. Zorg dat de gebruiker na het uitklappen als volgend focusbare element het uitgeklapte gedeelte kan benaderen.

   https://uitspraken.rechtspraak.nl/

   Wanneer de onderstaande pagina wordt bekeken op een resolutie van 320px, kan de gebruiker de 'Filter' knop gebruiken om het filter element uit te klappen. Omdat het filter element al eerder in de DOM volgorde langskomt is de volgorde met de Filter knop niet logisch. Nadat de 'Filter' knop is gebruikt is het eerst volgende focusbare element niet het filter element maar op het eerst volgende element, namelijk 'Sorteer: op relevantie'. Zorg dat de gebruiker na het gebruik van de Filter knop als eerste focus binnen het filter element komt en daar kan blijven tot het filter element weer wordt gesloten.

   https://www.rechtspraak.nl/Zoeken/Paginas/Paginas.aspx?k=video

  • Gevolg:

   De gebruiker moet onnodig veel op de tab toets drukken

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Javascript aanpassen in beide gevallen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 12. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   Op de onderstaande pagina's is maar één manier om door de site te navigeren en dat is via het hoofdmenu. Zorg er voor dat er minimaal twee manieren beschikbaar zijn, bijvoorbeeld door een sitemap of een zoekfunctionaliteit. De zoekfunctionaliteit is wel te benaderen via de andere pagina's, zorg dat dit consistent.

   https://uitspraken.rechtspraak.nl https://insolventies.rechtspraak.n https://hgr.rechtspraak.nl https://namenlijst.rechtspraak.nl

  • Gevolg:

   De gebruiker kan maar op één manier door de site navigeren

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Wordt gewerkt aan een nieuwe UX design

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 13. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:

   Op onderstaande pagina staat er de kop 'Naar de rechter' twee keer, het is belangrijk dat er gebruik gemaakt wordt van duidelijke en unieke koppen omdat dit de structuur van de pagina bepaald voor mensen met hulpsoftware.

   https://www.rechtspraak.nl/

  • Gevolg:

   Kan verwarrend zijn voor de slechtziende gebruiker

  • Alternatief:

   geen, maar impact is heel klein omdat hoewel beide linkteksten hetzelfde zijn ze ook beide naar dezelfde pagina verwijzen. Er wordt dus tweemaal op deze pagina naar dezelfde pagina verwezen. Daar is dus niet veel mis mee

  • Maatregel:

   Teksten worden aangepast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 14. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op onderstaande pagina heeft het laatste element wat focus ontvangt geen zichtbare focus. Deze bevinding is alleen gevonden in Chrome. https://www.rechtspraak.nl

   Wanneer de website wordt bekeken op een resolutie van 320px, ontvangt het element tussen de skiplink en zoekbutton (vermoedelijk het logo met link naar homepage) focus. Dit element heeft op dit moment geen zichtbare focusindicator.

   https://www.rechtspraak.nl/

   Wanneer de onderstaande pagina wordt bekeken op een resolutie van 320px, is er een element welke focus ontvangt nadat de focus op de menu knop is geweest. Dit element is op dat moment verborgen en daarmee de focus indicator. Zorg dat dit element geen focus ontvangen op het moment dat deze ook niet zichtbaar zijn voor de gebruiker.

   https://www.rechtspraak.nl/Zoeken/Paginas/Paginas.aspx?k=video

   Wanneer de onderstaande pagina wordt bekeken op een resolutie van 320px en het mobiel menu geopend is, loopt de focus door naar elementen in de website. De focusbare elementen zijn op dat moment verborgen door het mobiele menu en daarmee de focus indicator. Zorg dat er een loop binnen het menu is waardoor de focus binnen het menu blijft tot dat deze gesloten wordt.

   https://www.rechtspraak.nl/

  • Gevolg:

   Toetsenbord gebruikers weten niet waar ze zichzelf bevinden als de focus rand niet aanwezig is

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   CSS code aanpassen om focus te geven aan het logo op 320px resolutie

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 15. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Wanneer de gebruiker het zoekveld Wanneer de zoekactie is gestart is er onder de kop 'Verfijn zoekopdracht' een formulier zichtbaar. Wanneer de gebruiker het zoekveld leeg laat wordt dit automatisch ontdekt en getoond door middel van een korte animatie van het invoerveld wat rood knippert. Zorg hierbij dat er bij het veld 'Zoekterm' een duidelijke foutmelding tekst gegeven wordt.

   https://uitspraken.rechtspraak.nl

  • Gevolg:

   Gebruikers van voorleessoftware kunnen geen foutmelding zien. Animatie kan epileptische toevallen veroorzaken

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Foutmelding in tekst weergeven. Animatie verwijderen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 16. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Op onderstaande pagina wordt er in het formulier tweemaal gevraagd naar 'Partner achternaam*'. Omdat het hier niet duidelijk is aangegeven dat dit gaat om de eerste en tweede partner en er daarmee geen duidelijke instructie wordt gegeven, moeten we dit afkeuren.

   https://hgr.rechtspraak.nl/#!/

  • Gevolg:

   Voor gebruikers is niet duidelijk om welke partner het om gaat.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Tekstuele aanpassing

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 17. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op onderstaande pagina komt in de HTML-code dubbele ID's voor met dezelfde waarde. De waarde van een id-attribuut moet uniek zijn binnen een pagina. Zie pagina's:

   https://www.rechtspraak.nl/ https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Contact https://www.rechtspraak.nl/Paginas/PageNotFoundError.aspx?requestUrl=https://www.rechtspraak.nl/404 https://www.rechtspraak.nl/Zoeken/Paginas/Paginas.aspx?k=video

   Op onderstaande pagina komt in de HTML-code een onjuist afgesloten element(en) voor. Een HTML-element dient correct genest te worden. Zie pagina: https://uitspraken.rechtspraak.nl/

  • Gevolg:

   Kan veroorzaken verwarring met de associatie van de elementen van de pagina

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   geen i.v.m. vernieuwing van het CMS systeem

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 18. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   In het hoofd menu bevinden zich submenu's, bijvoorbeeld 'Onderwerpen', 'Uitspraken en nieuws' en 'Register' welke zich kunnen uitklappen. Hier wordt er niet op de juiste manier een status gecommuniceerd naar hulpsoftware. Op dit moment wordt het attribuut aria-expanded pas toegevoegd op het moment dat deze wordt uitgeklapt. Dit attribuut moet bij het laden van de pagina al staan zodat gebruikers met schermlezers deze knop kunnen herkennen als een functie die zich uitklapt.

   https://www.rechtspraak.nl/ https://uitspraken.rechtspraak.nl https://insolventies.rechtspraak.nl https://hgr.rechtspraak.nl https://namenlijst.rechtspraak.nl

   Op onderstaande pagina staan onder andere de koppen 'Instanties', 'Rechtsgebieden','Uitspraak/Conclusie', 'Gerechtshoven' welke uitgeklapt kunnen worden. Op dit moment heeft dit element geen juiste naam, rol en waarde. Dit komt ook voor bij onder de kop 'Filter' wanneer de zoekactie gestart is en verfijnd kan worden. https://uitspraken.rechtspraak.nl/

   Wanneer zoekresultaten van uitspraken zijn geladen, hebben sommige beschrijvingen van zoekitems een 'meer' en 'minder' knop om de tekst uit te klappen. De waarde van deze knop wordt niet duidelijk gemaakt voor screenreaders.

   https://uitspraken.rechtspraak.nl/

   Op onderstaande pagina wordt een role="alert" gebruikt op een bericht 'Alle diensten: In weekend van 11 t/m 13 november Rechtspraaksystemen niet beschikbaar'. Een role alert mag enkel gebruikt worden om urgente en tijd-sensitieve berichten te geven aan de gebruiker en zal een gebruiker met hulpsoftware direct op de hoogte stellen van het bericht. Bijvoorbeeld bij foutmeldingen na een foutief verzonden formulier. Een role status waarin de gebruiker op een passieve manier op de hoogte wordt gesteld van de adviserende inhoud van het bericht, is in dit geval meer geschikt.

   https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Contact

   Onderstaande pagina bevat video's welke ingeladen zijn als video element met aria-label 'Videospeler'. Zorg dat de titel beschrijft welke video er in de pagina is geladen.

   https://www.rechtspraak.nl/naar-de-rechtbank/in-de-rechtszaal

   Op onderstaande pagina wordt er een interactieve kaart geladen waarvan de interactieve elementen geen juiste rol bevatten. Omdat er een alternatief wordt aangeboden aan de hand van een lijst met rechtbanken en gerechtshoven, keuren we dit niet af.

   https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Contact

  • Gevolg:

   Gebruikers van voorleessoftware weten niet wanneer een dropdown menu is in of uitgeklapt.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   aria-expanded attributen toevoegen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 19. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Op de volgende pagina's worden foutmeldingen dynamisch gegenereerd zonder dat de pagina ververst of de focus naar de foutmeldingen verplaatst wordt. Dit maakt dit type foutmeldingen een statusbericht en dat betekent dat hulpsoftware op een andere manier op de hoogte gesteld moet worden van het bestaan van deze berichten. Dit kan door op het hoofdbericht "Copy paste hier het hoofdbericht" een aria-live attribuut toe te passen. Bijvoorbeeld in de vorm van role="alert".

   Bijvoorbeeld bij de foutmelding 'Datum huwelijk / registratie is verplicht', 'Het verplichte veld 'Achternaam tweede partner' is niet ingevuld' en 'Het verplichte veld 'Achternaam partner' is niet ingevuld' https://hgr.rechtspraak.nl

   De foutmelding 'Er zijn 3 zoekcombinaties. U heeft niet alle velden van een van deze zoekcombinaties ingevuld.'

   https://insolventies.rechtspraak.nl

   De foutmelding 'De zoekterm ontbreekt' https://www.rechtspraak.nl/

   En de foutmelding 'Gebruik minimaal een filter of zoekterm.' https://uitspraken.rechtspraak.nl

   Op onderstaande pagina wordt er gebruik gemaakt van het status bericht 'De gegevens worden geladen' wat in beeld komt wanneer de zoekopdracht is gestart. Deze melding heeft geen juiste rol, kan niet herkent worden als status bericht en kan daarmee op de juiste manier door schermlezers worden gepresenteerd aan de gebruiker.

   https://insolventies.rechtspraak.nl

  • Gevolg:

   De gebruikers van voorleessoftware weten niet wanneer een fout optreedt in de pagina als gevolg van interactie.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   goede implementatie van aria-live attributen bij dynamische updates van de pagina

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023

Andere toegankelijkheidsissues

 1. We hebben nog een contract met een leverancier van een product dat niet toegankelijk is
  • Beschrijving van het issue:

   De huidige dialoogvenster toont:

   • foute semantiek van HTML code
   • tekst overlapt in resolutie voor mobiel
  • Oorzaak:

   Feedback venster op hoofdpagina is gemaakt in samenwerking met een externe leverancier

  • Gevolg:

   De gebruiker weet niet welke velden moet invullen. De venster is niet volledig zichtbaar/bedienbaar met mobiele resolutie.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Contact opnemen met leverancier

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023

Onevenredige last

De maatregelen die Bureau Raad voor de rechtspraak heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209