Verklaring van Zorgkantoor DSW

Status toegankelijkheid http://www.zorgkantoordsw.nl

Zorgkantoor DSW B.V. is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 18-07-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Zorgkantoor DSW B.V. streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Zorgkantoor DSW.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Zorgkantoor DSW B.V. is beschikbaar via de link https://www.zorgkantoordsw.nl/Clienten/Toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Zorgkantoor DSW B.V. gepubliceerde informatie blijkt dat de website Zorgkantoor DSW gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Zorgkantoor DSW B.V. is gevorderd met de toegankelijkheid van Zorgkantoor DSW en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 03-10-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Zorgkantoor DSW B.V. .
Functie: Voorzitter Raad van Bestuur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 18-07-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via toegankelijkheid@dsw.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Zorgkantoor DSW B.V.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-06-2025.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Zorgkantoor DSW : voldoet gedeeltelijk

De website Zorgkantoor DSW is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Zorgkantoor DSW B.V. dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.zorgkantoordsw.nl/-/media/Documenten/Zorgkantoor/toegankelijkheid/WCAG%2021%20AA%20inspectie%20%20wwwzorgkantoordswnl%20%2010
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 18-08-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Zorgkantoor DSW B.V. dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient.

  • Oorzaak:

   Enkele iconen op de website bevatten geen alternatieve teksten. Daarnaast zijn er meerdere afbeeldingen in PDF bestanden die geen tekstalternatieven hebben.

  • Gevolg:

   Navigatiemechanismen (zoals het menu) werken niet goed voor gebruikers die een combinatie inzoomen en hulpsoftware gebruiken. Voor deze gebruikers zijn iconen ook niet altijd duidelijk, omdat er geen tekstalternatief beschikbaar is. Afbeeldingen in pdf's bevatten geen tekstalternatief, waardoor hulpsoftware deze afbeeldingen negeert en de gebruiker de informatie in afbeeldingen mist.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Opbouw van het menu aanpassen. Verborgen tekst toevoegen aan de 'Menu sluiten' knop Alternatieve teksten toevoegen aan informatieve afbeeldingen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2024
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Enkele video's op de website bevatten automatisch gegenereerde ondertiteling. De vorm van ondertiteling zorg voor te veel fouten.

  • Gevolg:

   Gebruikers die gebruik maken van de ondertiteling zouden de tekst in de video's verkeerd kunnen interpreteren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Huidige video op de homepage vervangen door een andere/nieuwe video. Contact opnemen met makers van externe video's. Automatisch gegenereerde ondertiteling aanpassen in onze eigen video's.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Niet alle visuele informatie is beschikbaar als alternatief voor blinde gebruikers. Er wordt geen alternatief geleverd voor logo's en teksten in video's.

  • Gevolg:

   Niet alle visuele informatie in video's is ook beschikbaar voor gebruikers die de video niet zien.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voor video's zullen de ondertitelingen geupdatet worden om visuele informatie in de video als tekstuele representatie weer te geven

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 4. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Niet alle visuele informatie is beschikbaar als alternatief voor blinde gebruikers. Er wordt geen alternatief geleverd voor logo's en teksten in video's.

  • Gevolg:

   Niet alle visuele informatie in video's is ook beschikbaar voor gebruikers die de video niet zien.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voor video's zullen de ondertitelingen geupdatet worden om visuele informatie in de video als tekstuele representatie weer te geven

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Niet alle pagina elementen hebben de juiste relatie met elkaar. Zo missen er bij enkele "huidige" linkweergaves de correcte aanduiding of het over de huidige pagina gaat. Daarnaast zijn er enkele kopteksten die geen koptekstaanduiding hebben. Onze feedback systemen bevatten radiobuttons die incorrecte relaties hebben met het label dat er boven staat. Verder zijn er nog enkele lijsten en tabellen die niet (correct) als lijst of tabel aangeduid zijn.

  • Gevolg:

   Gebruikers zullen meer moeite hebben met de pagina context binnen de algehele website te begrijpen. Daarnaast zullen zij meer moeite kunnen hebben om bepaalde formulieren in te vullen, of het herkennen van bijv. lijsten als een lijst zijnde.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voor pagina indicators zullen de juiste attributen gebruikt worden om de huidige pagina weer te geven. Daarnaast zal het content team een inventarisatie gaan doen waar teksten als koptekst gebruikt worden zonder koptekst aanduiding. Tevens zullen zij ook de lijstweergaves en tabellen correct aanduiden.

   Voor externe systemen zal contact opgenomen worden met de leverancier om het systeem toegankelijk te maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2025
 6. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Niet alle PDF documenten zijn op de juiste manier of volgorde getagd, hierdoor kan geen correcte leesvolgorde bepaald worden door software.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers die gebruik maken van software om pdf-documenten te lezen, is de volorde erg verwarrend waardoor de pdf-documenten slecht leesbaar zijn.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voor PDF's zal er een inventarisatie gedaan worden om te ontdekken op welke manier deze PDF's getagd zijn, om ze vervolgens te corrigeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2024
 7. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   In het contactformulier wordt geen gebruik gemaakt van autocomplete voor velden die met persoonlijke informatie gevuld moeten worden.

  • Gevolg:

   In het contactformulier kunnen velden niet ingevuld worden met autocomplete.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   In alle formulieren zullen autocomplete attributen toegevoegd worden zodat automatisch invullen ondersteund wordt voor velden waar deze kunnen gelden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 8. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   In het menu wordt alleen met behulp van kleur aangegeven in welk deel van het menu de gebruiker zich op dat moment bevindt.

  • Gevolg:

   Niet voor alle gebruikers (gebruikers die kleuren lastig / niet kunnen onderscheiden) is de huidige positie op de website waar te nemen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Op alle plekken waar kleur wordt gebruikt om een status van een systeem weer te geven, zal een toegankelijke tekst toegevoegd worden zodat deze ook met hulpsoftware uit te lezen zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 9. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   "Meerdere knoppen en stukken tekst op de website hebben een te lage contrastwaarde met de achtergrond. In PDF-documenten zijn ook te lage contrastwaardes gevonden. "

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend zijn, kunnen moeite hebben om tekst te lezen op de website en in pfd-documenten.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt op dit moment gewerkt aan een nieuw kleursysteem waarbij alle kleuren toegankelijk zijn gemaakt.

   Voor PDFs zal er een inventarisatie gedaan worden om te kijken welke PDFs contrast problemen hebben, en zullen deze kleuren vervangen worden door nieuwe toegankelijke kleuren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2024
 10. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   In het PDF-document op https://www.zorgkantoordsw.nl/-/media/Documenten/Zorgkantoor/Clienten/nieuws/Brochure-Programma-Regionale-Aanpak-.pdf staat op pagina 7 een afbeelding met verschillende uitkomstindicatoren. Deze afbeelding bevat tekst die nu niet beschikbaar is voor gebruikers van hulpsoftware.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers van hulpsoftware is een afbeelding met tekst in de betreffende PDF niet beschikbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De tekst in deze afbeelding moet als tekst in de tags van het document geplaatst worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2024
 11. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   "De randen van de invoervelden en keuzerondjes van het contactformulier hebben niet genoeg contrast met de lichtgrijze achtergrond van de webpagina en met het invoerveld zelf. Ditzelfde probleem komt voor bij de cookie-instellingen.

   De indicator van de toetsenbordfocus heeft een te lage contrastwaarde in het hoofdmenu.

   Verschillende knoppen en elementen hebben te maken met een te lage contrastwaarde als de toestenbordfocus op het element staat. "

  • Gevolg:

   Invoervelden en verschillende elementen, zoals knoppen en uitklapbare elementen, zijn voor slechtzienden mogelijk niet goed te onderscheiden op het moment dat er gebruik gemaakt wordt van het toetsenbord.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt op dit moment gewerkt aan een nieuw kleursysteem waarbij alle kleuren toegankelijk zijn gemaakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2024
 12. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   De videospeler op de website maakt gebruik van sneltoetsen van één karakter voor de bediening. Deze sneltoetsen zijn ook actief als de toetsenbordfocus op een ander element binnen de video staat.

  • Gevolg:

   Dit kan problemen opleveren voor mensen die met spraakbediening werken en waarbij deze letters kunnen voorkomen in de woorden die uitgesproken worden. Ook kan dit problemen opleveren voor mensen die per ongeluk een toets op het toetsenbord indrukken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aan ons video component zal voor elke video disablekb=1 toegevoegd worden zodat gebruikers video's ook met een toetsenbord kunnen bedienen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 13. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Tussen verschillende site onderdelen voor verschillende doelgroepen zijn er gedeelde pagina titels.

   Er zijn externe systemen die ingeladen worden door middel van een iframe, waarbij het iframe geen titel attribuut heeft. Hierdoor heeft deze iframe geen pagina titel.

   Voor meerdere PDF documenten geldt dat er geen titels in de bestandseigenschappen meegegeven zijn.

  • Gevolg:

   Pagina's op de website of documenten kunnen lastig te onderscheiden zijn.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De naam van de specifieke doelgroep pagina's zal toegevoegd worden aan de pagina titel.

   Daarnaast zal voor de externe systemen die nu gebruikt worden zullen worden vervangen worden door toegankelijke varianten, of er zal contact opgenomen worden met de leverancier van het externe systeem om te vragen het systeem toegankelijk te maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2024
 14. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Wanneer de gebruiker op een scherm van 1280x1024px 200% inzoomt en de gebruiker gebruikt de tabfocus om sequentieel door de pagina heen te stappen, dan verplaatst de focus eerst naar de zoekbalk alvorens deze naar het menu gaat. Visueel is deze volgorde andersom. Daarnaast kan bij het gebruiken van de tabfocus de focusindicator achter een opengeklapt menu doorgaan, waardoor deze indicator niet meer zichtbaar is.

  • Gevolg:

   Wanneer gebruikers met een toetsenbord navigeren, kan de volgorde niet kloppen. De gebruiker kan op dit moment geen mentaal beeld vormen van de content.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Binnen beeldvullende systemen die de gebruiker zelf opent, zal een toetsenbordtrap toegevoegd worden zodat de gebruiken (tot het sluiten daarvan) binnen het systeem blijft. Daarnaast zal de visuele volgorde gelijk getrokken worden met de daadwerkelijke volgorde.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 15. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   In bepaalde gevallen kan de focusindicator verdwijnen.

   Wanneer de gebruiker op een scherm van 1280x1024px 200% inzoomt, kan de focusindicator bij het openen van het menu verdwijnen. Bij het gebruik van onze feedback systemen, verdwijnt na een keuze de focus indicator.

   Bij het verplaatsen van de focus naar een andere applicatie dan de browser, dan blijft de focusindicator binnen de browser zichtbaar. Hierdoor kunnen er twee focusindicatoren tegelijkertijd zichtbaar zijn.

  • Gevolg:

   Het kan ondelijk zijn voor gebruikers van een toetsenbord, waar de focus zich bevindt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Onze huidige focusindicator styling zal vervangen worden voor de standaard browser focusindicator.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2023
 16. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Het zoekveld boven aan de pagina bevat een andere toeganklijkheidsnaam dan de visuele zichtbare naam.

  • Gevolg:

   Gebruikers van software kunnen een andere interpretatie van het zoekveld hebben dan gebruikers die geen software gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voor alle visuele labels geldt, dat deze gelijk getrokken zijn met de toegankelijke naam die aan het veld is meegegeven

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 17. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Enkele PDF documenten hebben de taalcode en-US meegekregen in plaats van nl-NL.

  • Gevolg:

   Gebruikers van software (zoals bijvoorbeeld screenreaders) kunnen mogelijk deze software niet op de juiste manier gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er zal een inventarisatie plaats vinden van alle PDFs om te kijken welke taalweergave zij ingesteld hebben staan. Deze zullen geupdatet worden om de juiste taal weer te geven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2024
 18. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

  • Oorzaak:

   Bij het gebruik van onze feedback systemen ("Vond u deze informatie nuttig") vindt er een contextwijziging plaats wanneer een gebruiker een keuze maakt in de "Duidelijk" en "Niet duidelijk" opties.

  • Gevolg:

   Als er een keuze gemaakt is, dan is er geen optie om dit nog te wijzigen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er zal contact opgenomen worden met de leverancier van het externe systeem om te vragen het systeem toegankelijk te maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2023
 19. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Alle formulieren bevatten op dit moment enkel instructieve teksten ("Vul uw vraag in", "Vul uw voorletters in')

  • Gevolg:

   Gebruikers weten niet wat er fout is gegaan bij het invullen van het formulier.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Op dit moment worden voor alle formulieren juiste identificatie teksten geschreven, wanneer een validatie bericht zichtbaar wordt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 20. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Enkele externe systemen die ingeladen worden via iframes hebben geen titel attributen en daardoor geen toegankelijke benaming. Daarnaast bevat het contactformulier een onderwerp veld waarbij aria-attributen missen. Als laatste zijn er enkele iconen op de website die geen alternatieve teksten hebben.

  • Gevolg:

   Gebruikers met hulpsoftware zullen niet altijd duidelijk hebben waar een extern ingeladen iframe over gaat. Daarnaast kan de gebruiken bepaalde velden in formulieren verkeerd interpreteren of onjuist invullen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De externe systemen die nu gebruikt worden zullen worden vervangen worden door toegankelijke varianten, of er zal contact opgenomen worden met de leverancier van het externe systeem om te vragen het systeem toegankelijk te maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2023
 21. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   In enkele formulieren zijn er status berichten (bijvoorbeeld "Bedankt voor het indienen van uw bericht") die niet gecommuniceerd worden als statusbericht richting software.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware krijgen niet altijd feedback over de status van verschillende formulieren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voor alle status berichten in formulieren zullen er de correcte attributen toegevoegd worden zodat hulpsoftware deze berichten te horen krijgen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2023

Andere toegankelijkheidsissues

 1. We hebben nog een contract met een leverancier van een product dat niet toegankelijk is
  • Beschrijving van het issue:

   1.3.1.; 2.4.2.; 2.4.7.; 3.2.2.; 4.1.2. en 4.1.3. kan (deels) nog niet aan voldaan worden, omdat we te maken hebben met een externe leverancier van onze feedback functionaliteit. Deze functionaliteit voldoet nog niet aan de toegankelijkheidseisen.

  • Oorzaak:

   Zie Oorzaak bij 1.3.1.; 2.4.2.; 2.4.7.; 3.2.2.; 4.1.2. en 4.1.3.

  • Gevolg:

   Zie Gevolg bij 1.3.1.; 2.4.2.; 2.4.7.; 3.2.2.; 4.1.2. en 4.1.3.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   In contact met de leverancier

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2023

Onevenredige last

De maatregelen die Zorgkantoor DSW B.V. heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209