Verklaring van Aan de slag met de Omgevingswet

Status toegankelijkheid https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 13-12-2022

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Aan de slag met de Omgevingswet.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is beschikbaar via de link https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/toegankelijkheid/

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Aan de slag met de Omgevingswet van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 08-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties .
Functie: Programmamanager invoeringsondersteuning en Communicatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 13-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via ons vragenformulier.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Aan de slag met de Omgevingswet : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Aan de slag met de Omgevingswet is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de website is niet-tekstuele content aanwezig waarbij een (goed) tekstalternatief ontbreekt.

  • Oorzaak:

   Niet-tekstuele content is niet altijd zorgvuldig gecontroleerd op dit succescriterium.

  • Gevolg:

   Informatie en componenten van de gebruikersinterface zijn niet altijd toonbaar aan gebruikers op een voor hen waarneembare wijze.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Technische componenten zijn opgelost door de leverancier. Redactioneel wordt er een controleslag over de website gedaan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Net alle informatie, structuur, en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Technische oorzaak.

  • Gevolg:

   Informatie en componenten kunnen niet altijd op een goede manier worden gebruikt door gebruikers met hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   De techniek van de website aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Sommige velden in formulieren missen het autocomplete attribuut.

  • Gevolg:

   De gegevens van de gebruiker worden niet door zijn browser automatisch ingevuld.

  • Alternatief:

   De gebruiker moet een deel van zijn informatie handmatig intypen.

  • Maatregel:

   Het toevoegen van autocomplete attribuut aan sommige invoervelden. Formulieren zijn inmiddels aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de website en in kantoorbestanden worden soms kleurencombinaties gebruikt die niet voldoen aan de contrasteisen.

  • Oorzaak:

   Onbekendheid met de richtlijn voor toegankelijkheid en onwetendheid van medewerkers welke kleurencombinaties niet voldoen aan deze eis.

  • Gevolg:

   Deelnemers die slechtziend zijn of kleurenblind kunnen moeite hebben met het lezen van teksten die geschreven zijn met slecht contrast.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Elementen die niet aan de contrastverhoudingen voldoen moeten aangepast worden. Medewerkers ondersteuning en informatie bieden over kleurgebruik en contrast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 5. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Herschalen gaat niet altijd goed.

  • Gevolg:

   Gebruikers kunnen hierdoor sommige teksten niet goed lezen.

  • Alternatief:

   Er is geen goed alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   De website technisch aanpassen zodat herschalen correct werkt. Aanpassing is inmiddels doorgevoerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 6. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De zoekbutton staat voor een deel buiten beeld, waardoor horizontaal scrollen nodig is om deze knop te zien.

  • Oorzaak:

   Technische oorzaak.

  • Gevolg:

   Deze knop staat voor een groot deel buiten beeld en horizontaal scrollen is nodig om deze knop te zien.

  • Alternatief:

   Horizontaal scrollen.

  • Maatregel:

   De website technisch aanpassen zodat de zoekbutton goed in beeld verschijnt. De aanpassing is inmiddels doorgevoerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 7. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van componenten van de gebruikersinterface en statussen hebben niet overal de minimale contrastverhouding van 3:1.

  • Oorzaak:

   De huisstijl van de website bevat elementen die niet aan de minimale contrastverhouding voldoen.

  • Gevolg:

   Componenten van de gebruikersinterface of statussen van sommige hyperlinks vallen gebruikers met zichtbeperkingen niet of niet goed op.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Er wordt actief gekeken waar deze componenten zich bevinden en aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 8. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Youtube video’s die ge-embed zijn, kunnen bediend worden door tekentoetsen.

  • Oorzaak:

   De standaard embed-functie van Youtube houdt geen rekening met dit succescriterium.

  • Gevolg:

   Video’s kunnen bediend worden door tekentoetsen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   In de developer-omgeving van Google is meer informatie te vinden over de parameter van YouTube die hiervoor gebruikt kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 9. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen. Er zijn pagina’s op de website die een iframe bevatten die geen of geen goede titel bevatten.

  • Oorzaak:

   Het iframe heeft niet de juiste titel meegekregen.

  • Gevolg:

   Gebruikers met hulpsoftware krijgen een technische beschrijving of geen beschrijving van de iframe.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Iframes worden opgespoord en gecontroleerd op de juiste beschrijving.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 10. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op zoekpagina’s met filtermogelijkheden krijgen de verborgen checkboxen een toetsenbordfocus, ook al zijn de bovenstaande links gesloten.

  • Oorzaak:

   De techniek van de filtermogelijkheden is niet volgens dit succescriterium geprogrammeerd.

  • Gevolg:

   Gebruikers die navigeren via toetsenbord of hulpsoftware kunnen moeilijker de zoekresultaten filteren.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   De techniek van de filtermogelijkheden moet worden aangepast. Probleem is inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 11. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op bepaalde pagina’s is het linkdoel onduidelijk of kan beter beschreven worden.

  • Oorzaak:

   Onbekendheid met dit succescriterium.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers is het niet altijd duidelijk wat de vervolgpagina is achter de hyperlink.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Teksten die worden aangepast worden extra gecontroleerd op de linktekst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 12. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De toetsenbordfocus is ingesteld met CSS en deze voldoet niet aan succescriterium 1.4.11: Non-text contrast. Op zoekpagina’s met filtermogelijkheden krijgen de verborgen checkboxen een zichtbare toetsenbordfocus, ook al zijn de bovenstaande links gesloten.

  • Oorzaak:

   De toetsenbordfocus middels CSS was een bewuste keuze om visueel meer focus te creëren, dit blijkt nu niet correct te zijn. De techniek van de filtermogelijkheden is niet volgens de richtlijn geprogrammeerd.

  • Gevolg:

   Gebruikers met zichtbeperking kunnen tegen de focuskleur en verborgen checkboxen een mindere gebruikerservaring hebben.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   De techniek van focus CSS en de filtermogelijkheden moet worden aangepast. Probleem is inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 13. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op alle pagina's staat de link 'Download PDF'. De visuele tekst die deze link aangeeft is de kop 'PDF maken'. Deze tekst is de enige visuele tekst die gebruikt kan worden om deze link te identificeren. Deze tekst moet daarom deel uitmaken van de naam van deze link. Hierbij is het nodig om de woordvolgorde en exacte spelling te behouden.

  • Oorzaak:

   De techniek van de Download PDF is niet volgens dit succescriterium geprogrammeerd.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers met hulpsoftware kan het lastig zijn om de link goed te identificeren.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   De techniek van de Download PDF moet worden aangepast. Aanpassing is inmiddels doorgevoerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 14. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op zoekpagina’s met filtermogelijkheden is verplaatsen van de toetsenbordfocus bij het selecteren van een selectievakje niet toegestaan onder dit succescriterium.

  • Oorzaak:

   De techniek van de filtermogelijkheden is niet volgens dit succescriterium geprogrammeerd.

  • Gevolg:

   Een gebruiker die een van deze vakjes selecteert kan nu gedesoriënteerd raken.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   De techniek van de zoekpagina’s met filtermogelijkheden moet worden aangepast. Is inmiddels aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 15. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd. Op zoekpagina’s waarin binnen een beperkte set gezocht kan worden, moet het label de juiste beschrijving krijgen.

  • Oorzaak:

   Er staat een ruimere beschrijving van het zoekbereik als label bij het zoekveld.

  • Gevolg:

   Een gebruiker kan nu de verkeerde verwachting hebben bij het zoeken en de resultaten.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het label bij zoekvelden met een beperkt bereik moet worden aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 16. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In het contactformulier zijn er velden die een betere foutsuggestie kunnen geven. Een goede instructie maakt een foutsuggestie overbodig.

  • Oorzaak:

   De foutmelding bij emailadres geeft een te sobere beschrijving.

  • Gevolg:

   Een gebruiker zou moeite kunnen hebben bij het correct invoeren van een emailadres

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   De foutsuggestie verbeteren

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue:

   Oude documenten en kantoorbestanden voldoen niet aan eisen van toegankelijkheid.

  • Oorzaak:

   Bij het aanmaken en toevoegen van de oude documenten is niet altijd rekening gehouden met de huidige eisen voor toegankelijkheid.

  • Gevolg:

   Een deel van de beschikbare documenten voldoet niet aan de huidige eisen voor toegankelijkheid.

  • Alternatief:

   U kunt contact opnemen met de helpdesk. In overleg gaan we op zoek naar een oplossing.

  • Maatregel:

   Het aantal kantoorbestanden dat online staat, gaat worden verminderd. De belangrijkste en meest geraadpleegde documenten worden toegankelijk gemaakt, indien dit geen onevenredige last met zich meebrengt.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De belangstelling voor deze -soms zeer omvangrijke- documenten is zeer beperkt. De geraamde kosten en baten staan daardoor niet in verhouding tot de geraamde voordelen voor personen met een beperking, rekening houdend met de frequentie en de duur van het gebruik van het specifieke document.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021

Onevenredige last

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft aan nog niet aan alle eisen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid te voldoen, omdat de te verwachten voordelen van toepassing van een of meerdere eisen uit de standaard niet in verhouding staan tot de organisatorische of financiële moeite die dat kost. Onder het kopje afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard wordt dit door Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nader toegelicht. Zoek op 'De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last'.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209