Verklaring van MUMC+

Status toegankelijkheid https://www.mumc.nl

Maastricht UMC+ is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 14-08-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Maastricht UMC+ streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website MUMC+.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Maastricht UMC+ is beschikbaar via de link https://www.mumc.nl/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Maastricht UMC+ gepubliceerde informatie blijkt dat de website MUMC+ gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Maastricht UMC+ is gevorderd met de toegankelijkheid van MUMC+ en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 14-08-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Maastricht UMC+.
Functie: Adviseur Online Communicatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 14-08-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via patientenservice@mumc.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.mumc.nl/patient-bezoeker/praktisch/klacht-indienen.

Aanvullende informatie van Maastricht UMC+

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website MUMC+ : voldoet gedeeltelijk

De website MUMC+ is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Maastricht UMC+ dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.mumc.nl/sites/default/files/2022-09/Audit%20toegankelijkheid%20Maastricht%20UMC%20corporate%20website%207-9-2022.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 27-06-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Maastricht UMC+ dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
   1. Decoratieve afbeeldingen hebben in meerdere gevallen een ALT-tekst.
   2. SVG-icoontjes zijn decoratief, want ze voegen geen nieuwe informatie toe aan de bijhorende tekst.
   3. Niet alle PDF's zijn toegankelijk opgesteld. Missen bijvoorbeeld tags en een taalinstelling.
   4. Sommige pagina's bevatten een afbeelding van een tabel die informatie bevat. Er is geen adequaat tekstueel alternatief voor deze afbeelding aanwezig
  • Oorzaak:
   1. CMS stelt ALT-tekst bij alle afbeeldingen verplicht.
   2. Ingeregeld in CMS
   3. PDF op foute wijze aangemaakt.
   4. Redactioneel. Dit ook een beschrijving te zijn van de afbeelding.
  • Gevolg:
   1. Op deze manier zal de afbeelding nier verborgen worden voor schermlezers, wat verwarrend voor visueel beperkten is.
   2. Onnodig verwarrende informatie voor visueel beperkten.
   3. Hierdoor zal die moeilijk leesbaar zijn voorschermlezers.
   4. Deze informatie gaat verloren gaat voor blindegebruikers.
  • Alternatief:
  • Maatregel:
   1. In overleg met onze online partner om CMS aan te laten passen
   2. Technisch de aria-hidden="true" laten toepassen (Sita aanpassing door online partner) 3, 4. Wordt redactioneel opgepakt.
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Niet alle PDF's zullen in retroactief toegankelijk worden gemaakt. Dit is onbegonnen werk. Frequent geraadpleegde PDF's en alle PDF's die in de toekomst worden opstelt zullen wel toegankelijk zijn.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Meerdere video's op de site hebben nog geen ondertitels

  • Oorzaak:

   Was tot op heden geen voorwaarde om video's te ondertitelen.

  • Gevolg:

   Mensen met gehoorproblemen kunnen de inhoud van de video niet volledig meekrijgen

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voorzien vanaf heden onze video's van ondertiteling, tenzij deze van een externe bron komen waarover we geen controle hebben.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Niet alle video's zullen in retroactief toegankelijk worden gemaakt. Dit is onbegonnen werk. Frequent geraadpleegde video's en alle video's die in de toekomst worden opstelt zullen wel ondertiteld zijn.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
   1. De pagina's op de site bevatten <nav> elementen. Er is een theorie om meerdere nav elementen te onderscheiden door ze een unieke naam te geven. Dat is gedaan, maar de namen zijn niet duidelijk.
   2. Op meerdere plekken in de site worden foutieve tags technische tags gebruikt.
   3. Opmaaktags worden foutief gebruikt op sommige plekken. (zo worden soms <strong> tags gebruikt om een titel aan te geven)
   4. Tabellen zijn niet juist opgesteld.
   5. De koppenstructuur op de homepagina klopt niet.
  • Oorzaak:

   1,2 Tijdens realisatie van de site zo voor gekozen. 3. Redactionele fout 4. Fout tabelfunctie in CMS 5. Foutieve inrichting van het template

  • Gevolg:
   1. Door de huidige naamgeving verliezen de landmarks hun functie: voor blinde gebruikers meer overzicht bieden.
   2. Foutieve tags maken het voor schermlezers en toetsenbord gebruikers lastiger de site te gebruiken.
   3. Schermlezers herkennen opmaak zoals koppen niet juist.
   4. Schermlezers kunnen tabel niet correct uitlezen.
   5. Deze koppen moeten een logisch en hiërarchisch verband met elkaar hebben zodat blinden ze kunnen gebruiken als houvast tijdens het browsen. Dat is nu niet zo.
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   1,2 Met onze online partner zal gekeken worden hoe dit aan te passen naar duidelijkere naamgeving en beter taggebruik. 3. Zal redactioneel worden opgepakt. 4, 5. CMS zal worden aangepast door onze online partner.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het kleurcontrast op de website is tamelijk goed, maar de combinatie wit/oranje geeft wat problemen:

   • De witte tekst "Onze specialisten en centra" op oranje achtergrond scoort 2,4:1. Voor tekst van deze grootte hoort dat minstens 3:1 te zijn.
   • De tekst "Spoedeisende hulp" op oranje: 2,4:1. Kies een kleur met een contrast van minstens 3:1.
   • "Contactgegevens en praktische informatie" op oranje: 2,4:1. Deze tekstgrootte moet minstens 4,5:1 scoren.
   • "Bekijk hier onze bezoektijden" op oranje: 2,4:1. Deze tekstgrootte moet minstens 4,5:1 scoren.
   • De oranje tekst van de koppen zoals "Binnenkort naar het ziekenhuis?" op witte achtergrond: 2,4:1. Minstens 3:1 is vereist.
   • "Nieuws" en "agenda" in de nieuwsblokken: 2,4:1. Deze tekstgrootte moet minstens 4,5:1 scoren.
   • De grijze placeholder tekst in het zoekveld heeft een contrastverhouding van 3,2:1. Deze tekstgrootte moet minstens 4,5:1 scoren.
   • De grijze tekst "Afdrukken" en "Deel deze pagina: 3,5:1. Deze tekstgrootte moet minstens 4,5:1 scoren.
   • Als je met de muis over één van de "Wat vindt u van deze pagina?" Icoontjes zweeft verschijnt er een formulier. De witte tekst van de "Versturen" knop scoort 2,4:1 tegenover de oranje achtergrond. Kies een kleurencombinatie met een contrastwaarde van minstens 4,5:1.
  • Oorzaak:

   De site gebruikt de huisstijlkleuren van MUMC+. Hierin blijkt het contrast soms net niet voldoende.

  • Gevolg:

   In sommige gevallen is de tekst onvoldoende leesbaar.

  • Alternatief:

   Op de site staat een voorleesfunctie. Hierbinnen bestaat de mogelijkheid voor de gebruiker de kleuren van de site aan te passen.

  • Maatregel:

   Met onze online partner zal gekeken worden om de site ook in Zwart-wit aan te bieden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 5. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Verschillende afbeeldingen bevatten belangrijke tekst. Er is geen tekstueel alternatief aanwezig en de alt-teksten geven de inhoud van de afbeelding ook niet voldoende weer.

  • Oorzaak:

   Er worden afbeeldingen met tekst gebruikt zonder goed tekstalternatief. Dit soort plaatjes zo min mogelijk gebruiker of ook goed in tekst beschrijven.

  • Gevolg:

   Deze informatie verloren gaan voor blinde gebruikers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Gekeken wordt of om:

   • de afbeeldingen na te maken via HTML en CSS zodat alle informatie sowieso tekstueel beschikbaar is.
   • elke afbeelding dan een duidelijke beknopte alttekst te geven en elders (op dezelfde pagina of via een link naar een andere pagina) een tekstversie van de afbeeldingen toe te voegen die de volledige informatie van de afbeelding bevat.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 6. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Componenten van de gebruikersinterface en delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen zijn onvoldoende zichtbaar.

   • icoontjes onvoldoende zichtbaar
   • randen van selectievelden en tekstvelden onvoldoende zichtbaar
  • Oorzaak:

   Kleurcontrast niet duidelijk genoeg gekozen

  • Gevolg:

   Items zijn onvoldoende goed zichtbaar voor visueel beperkten.

  • Alternatief:

   Op de site staat een voorleesfunctie. Hierbinnen bestaat de mogelijkheid voor de gebruiker de kleuren van de site aan te passen.

  • Maatregel:

   Met onze online partner zal gekeken worden om de site ook in Zwart-wit aan te bieden. Daarnaast zal het standaardcontrast ook worden verbeterd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2022
 7. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
   1. De submenu's van "Patiënt & bezoeker", "Zelf regelen", "Route en parkeren" en "Zoeken" kunnen niet bereikt worden via het toetsenbord.
   2. Op de zoekpagina kan men de zoekresultaten filteren. Dit werkt niet met het toetsenbord.
   3. Bij het inzoomen tot 200% op de website verandert het hoofdmenu in een hamburgermenu.
   4. De inhoud van het mobiele menu neemt het hele scherm in beslag, maar toch kan de toetsenbordgebruiker nog aan de onderliggende pagina aan.
   5. Na het accepteren van de cookies verdwijnt de cookiebanner en verschijnt er een element die naar de cookie policy leidt.
   6. Er zijn twee problemen met de zoekfunctie in de header:
   • Er is een aria-expanded attribuut aanwezig, maar het werkt niet.
   • De link kan bereikt worden via het toetsenbord, maar niet uitgeklapt.
  • Oorzaak:

   1, 2, 4, 5, 6. Technische inrichting 3. CSS instelling

  • Gevolg:
   1. Menu's kunnen niet via het toetsenbord bediend worden.
   2. Filteren in de zoekresultaten werk niet via toetsenbord.
   3. De menu items (Patient en bezoeker, Zelf regelen, route en parkeren) staan voor het hamburgericoon in de code volgorde. Hierdoor moet een toetsenbordgebruiker ofwel achteruit tabben ofwel eerst door de volledige onderliggende site tabben alvorens die het menu kan bereiken. Dit is verwarrend.
   4. Dit is verwarrend, want daardoor lijkt het alsof de gebruiker in het ijle aan het tabben is.
   5. Toetsenbordgebruikers kunnen na verdwijnen cookiemelding deze niet meer benaderen.
   6. Zoekfunctie op homepage werkt niet voor toetsenbord gebruikers.
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   1, 2. Menu's en zoeken worden geschikt gemaakt voor toetsenbordbediening samen met onze Online partner 3. Menu zo aanpassen dat de tabvolgorde de leesvolgorde volgt. 4. Instelling van de tabfocus aanpassen en tabfocus beperken tot de inhoud van het menu voor zolang het geopend is. 5. Er een echte knop of link van maken zodat toetsenbordgebruikers het wel kunnen bereiken. 6. Pagina technisch zo aanpassen zodat dit wel werkt!

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 8. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben niet altijd titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Onjuiste keuze titel door redacteur.

  • Gevolg:

   Voor gebruiker kan het verwarrend zijn waar de pagina exact over gaat.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Paginatitels zullen worden beoordeeld en worden aangepast!

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 9. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op sommige pagina's is het linkdoel volledig uitgeschreven.

  • Oorzaak:

   Redactionele fout.

  • Gevolg:

   de URL wordt dus door schermlezers helemaal voorgelezen. URL's klinken verwarrend voor iemand die het scherm niet kan zien.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Url's zullen worden vervangen door een linktekst

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 10. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Sommige linkteksten zijn betekenisloze linkteksten zoals hier, klik hier, meer,

  • Oorzaak:

   Redactioneel

  • Gevolg:

   Er kan onduidelijkheid over het doel bestaan.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Linkteksten zullen worden beoordeeld en eventueel worden aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 11. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De items in de mobiele navigatie krijgen geen zichtbare focus.

  • Oorzaak:

   Technische inrichting.

  • Gevolg:

   Voor toetsenbordgebruikers zeer moeilijk om de site te gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorgdragen voor een duidelijk zichtbare focus zodat toetsenbordgebruikers ten alle tijden weten welk elementfocus heeft.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2022
 12. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Uitklapelementen hebben geen zichtbare focus outline.

  • Oorzaak:

   Technische inrichting.

  • Gevolg:

   Hierdoor kan een toetsenbordgebruiker niet zien wanneer ze focus hebben en lijkt het dus alsof ze niet bereikt kunnen worden met de tabtoets. In essentie zijn ze dus onbruikbaar via het toetsenbord.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Toetesenbord bediening 100% mogelijk maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2022
 13. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De html validator heeft een Fatal Error geregistreerd waardoor alleen de

   <head> is gecontroleerd.
  • Oorzaak:

   Onbekend

  • Gevolg:

   Dit onderdeel is niet verder onderzocht.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Technisch aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022
 14. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De buttons van het uitklapmenu die de telefoonnummers laten zien hebben nog geen aria-expanded attribuut.

  • Oorzaak:

   Technische inrichting

  • Gevolg:

   Schermlezergebruikers weten nu niet wanneer de buttons uitgeklapt zijn

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Oppakken met onze online partner.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

Maastricht UMC+ geeft aan nog niet aan alle eisen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid te voldoen, omdat de te verwachten voordelen van toepassing van een of meerdere eisen uit de standaard niet in verhouding staan tot de organisatorische of financiële moeite die dat kost. Onder het kopje afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard wordt dit door Maastricht UMC+ nader toegelicht. Zoek op 'De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last'.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20240424