Verklaring van Visit Den Bosch

Status toegankelijkheid https://www.visitdenbosch.nl/nl

Gemeente 's-Hertogenbosch is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 11-08-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente 's-Hertogenbosch streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Visit Den Bosch .

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente 's-Hertogenbosch is beschikbaar via de link https://www.visitdenbosch.nl/nl/footer/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente 's-Hertogenbosch gepubliceerde informatie blijkt dat de website Visit Den Bosch gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente 's-Hertogenbosch is gevorderd met de toegankelijkheid van Visit Den Bosch en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 30-06-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente 's-Hertogenbosch .
Functie: Managing Director.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 11-08-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@denboschpartners.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente 's-Hertogenbosch

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Visit Den Bosch : voldoet gedeeltelijk

De website Visit Den Bosch is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente 's-Hertogenbosch dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente 's-Hertogenbosch dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.visitdenbosch.nl/nl staat bewegende content die naast andere content wordt getoond. De afbeeldingen zijn niet allemaal voorzien van alternatieve teksten. Doordat sommige afbeeldingen alternatieve teksten bevatten, worden ze, als de toetsenbord focus op staat, ook bij het wisselen van de afbeeldingen elke keer opgelezen door de hulpsoftware.

  • Oorzaak:

   De afbeeldingen (van de bewegende content) zijn niet allemaal voorzien van alternatieve teksten. Doordat sommige afbeeldingen alternatieve teksten bevatten, worden ze, als de toetsenbord focus op staat, ook bij het wisselen van de afbeeldingen elke keer opgelezen door de hulpsoftware.

  • Gevolg:

   De hulpsoftware leest de naam dan twee keer voor.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing beschikbaar.

  • Maatregel:

   Dubbele benamingen oplossen door het op een van die plekken weg te halen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   De video's op pagina https://www.visitdenbosch.nl/nl/ontdek-den-bosch/den-bosch-maakt-raakt-smaakt/voxprops hebben automatisch gegenereerde ondertitelingen. Automatische ondertiteling is op dit moment nog niet goed genoeg om te kunnen gebruiken om te voldoen aan dit succescriterium.

  • Gevolg:

   De video is niet goed te begrijpen voor doven en slechthorenden.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment niet direct een alternatieve oplossing beschikbaar.

  • Maatregel:

   Aanpassingen van ondertitels volgens de juiste standaard bij bestaande (en nieuwe) video's.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   De video's op pagina https://www.visitdenbosch.nl/nl/ontdek-den-bosch/den-bosch-maakt-raakt-smaakt/voxprops bieden geen audiodescriptie of een alternatief voor de belangrijke teksten die in beeld komen. Voor gebruikers met een visuele beperking, zoals blindheid of slechtziendheid, is het van belang dat zij de informatie die in het beeld van een video verschijnt tot zich kunnen nemen. Een uitgeschreven tekst van de belangrijke informatie uit de video of audiodescriptie kan dit oplossen. Let op, een uitgeschreven tekst keuren we niet goed op succescriteria 1.2.5. Audiodescriptie is een betere oplossing.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking, zoals blindheid of slechtziendheid, kunnen de informatie die in het beeld van een video verschijnt moeilijk/ niet tot zich kunnen nemen.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing beschikbaar.

  • Maatregel:

   Video's in de toekomst voorzien van audiodescriptie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 4. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De video's op pagina https://www.visitdenbosch.nl/nl/ontdek-den- bosch/den-bosch-maakt-raakt-smaakt/voxprops bieden geen audiodescriptie voor de belangrijke teksten die in beeld komen.

  • Oorzaak:

   De video's op pagina https://www.visitdenbosch.nl/nl/ontdek-den-bosch/den-bosch-maakt-raakt-smaakt/voxprops bieden geen audiodescriptie voor de belangrijke teksten die in beeld komen. Dit succescriterium is gerelateerd aan succescriterium 1.2.3.

  • Gevolg:

   De audiodescriptie is belangrijk voor blinde bezoekers, zij kunnen nu niet zien wat in beeld gebeurt/verschijnt.

  • Alternatief:

   Helaas is er op dit moment geen alternatieve oplossing beschikbaar.

  • Maatregel:

   Video's in de toekomst voorzien van audiodescriptie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De introductieparagraaf is volledig dik gedrukt gemaakt met behulp van het <strong> element, maar dit element is slechts bedoeld om nadruk te geven aan enkele woorden of zinsdelen. Zie bijvoorbeeld de webpagina's: https://www.visitdenbosch.nl/nl/footer/toegankelijkheidsverklaring https://www.visitdenbosch.nl/nl

   Op de pagina https://www.visitdenbosch.nl/nl/dezepaginabestaatniet komen teksten voor die aangegeven zijn als koppen met een h3-element terwijl het geen koppen zijn. Zie bijvoorbeeld de teksten onder de “Deze pagina is weggevlogen...“ en “Oeps.... Er is iets misgegaan waardoor deze pagina helaas niet is gevonden.“ koppen.

   Op pagina https://www.visitdenbosch.nl/nl/footer/toegankelijkheidsverklaring is de eerste zin: "Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 22-12-2020" terwijl het <em> element enkel is bedoeld om een woord of een zinsdeel te benadrukken.

   Op pagina https://www.visitdenbosch.nl/nl/footer/toegankelijkheidsverklaring is de introductieparagraaf volledig dik gedrukt gemaakt met behulp van het <strong> element, maar dit element is slechts bedoeld om nadruk te geven aan enkele woorden of zinsdelen. Zie bijvoorbeeld ook de webpagina's: https://www.visitdenbosch.nl/nl/uitagenda https://www.visitdenbosch.nl/nl/ontdek-den-bosch/top-10-highlights

   Op pagina https://www.visitdenbosch.nl/nl/evenement-aanmelden is onder de kop "Over het evenement" de zin: "Voer 0 in voor gratis evenementen." opgemaakt met een <i> element. De semantische betekenis van het <i> element is: "de tekst heeft een andere "sfeer" of "stem". Dit komt bijvoorbeeld ook voor onder de kop "Afbeelding toevoegen". Dit komt bijvoorbeeld ook voor op pagina https://www.visitdenbosch.nl/nl/locatie-aanmelden.

   Op pagina https://www.visitdenbosch.nl/nl/footer/toegankelijkheidsverklaring zijn een aantal teksten opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. De teksten zijn dik gedrukt gemaakt door middel van het <strong> element. Een kop moet altijd het kop-element hebben, bijvoorbeeld H2. Wanneer deze kop met een kop-element wordt opgemaakt, wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware. Dit komt op meerdere pagina's voor.

   In dit onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van logische koppenstructuur. We keuren de kopregel hiërarchie niet af, maar we adviseren om geen kopniveau ’s over te slaan. Zie bijvoorbeeld de webpagina's: https://www.visitdenbosch.nl/nl/ontdek-den-bosch/den-bosch-maakt-raakt-smaakt/voxprops https://www.visitdenbosch.nl/de https://www.visitdenbosch.nl/nl

  • Gevolg:

   De visuele opmaak van de pagina is niet duidelijk voor hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing voor beschikbaar.

  • Maatregel:

   Visuele opmaak van de pagina's aanpassen en toekomstige pagina's volgens de juiste standaarden opmaken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 6. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   De volgende pagina's bevatten contentblokken waarvan een deel van de content boven de kop van het contentblok in de leesvolgorde voorkomt. Met content wordt bedoeld een afbeelding met een ingevuld alt-attribuut (alt=”een beschrijving van de afbeelding”), een tekst zoals een datum, een categorie en kernwoord en dergelijke die informatie geven horende onder de beschrijvende kop. Zie bijvoorbeeld de pagina's: https://www.visitdenbosch.nl/nl/ontdek-den-bosch/den-bosch-maakt-raakt-smaakt/voxprops https://www.visitdenbosch.nl/nl/ontdek-den-bosch/top-10-highlights

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan de content nu niet in de juiste volgorde voorlezen.

  • Alternatief:

   Er is momenteel geen passende oplossing beschikbaar.

  • Maatregel:

   Aanpassingen doorvoeren en toekomstige pagina's volgens de juiste opbouw aanmaken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Het contrast van de twee kleuren is te laag.

  • Gevolg:

   Hierdoor kan iemand met een visuele beperking minder goed onderscheid maken.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing beschikbaar.

  • Maatregel:

   Waar kan zelf het kleurcontrast aanpassen. Daarnaast is het probleem gemeld bij de leverancier. Wij streven er naar om dit op te lossen voor december 2022.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 8. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Als de website https://www.visitdenbosch.nl/nl bekeken wordt in een schermresolutie van 1280 bij 1024 en ingezoomd is op 400% dan staat een cookie melding over een content heen en ontvangt als eerste de focus. Bijvoorbeeld de kop "Deze website gebruikt cookies" is niet volledig leesbaar.

   Als de website https://www.visitdenbosch.nl/nl/plan-je-bezoek/op-de-kaart?category[0]=10212&category[1]=10209&category[2]=10205&category[3]=10201&category[4]=10150&category[5]=10215&category[6]=10214&category[7]=10213&category[8]=10210&category[9]=10216&category[10]=10250&zoom=15&center=51.68907952640151%2C5.303349494934083 bekeken wordt in een schermresolutie van 1280 bij 1024 en ingezoomd is op 400% dan is de tekst van de pop-up met meer informatie over de desbetreffende element van de kaart niet leesbaar.

  • Gevolg:

   Content is (bij inzoomen) niet volledig leesbaar of overlapt andere relevante content/ besturingselementen.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment helaas geen passend alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het probleem is gemeld bij de leverancier. Wij streven er naar om dit op te lossen voor december 2022.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 9. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Binnen de steekproef zijn er meer kleurencombinaties gevonden die een te laag contrast hebben.

  • Gevolg:

   Kleurencombinaties met te laag contrast.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen passend alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Waar kan zelf het kleurcontrast aanpassen. Daarnaast is het probleem gemeld bij de leverancier. Wij streven er naar om dit op te lossen voor december 2022.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 10. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Als de pagina https://www.visitdenbosch.nl/nl/locaties?search=winkel&sort=&order=desc wordt bekeken in een schermresolutie van 1280 bij 1024 (met 400% zoom) en de tekstafstand-waarden ingesteld wordt zoals voorgesteld in dit succescriterium dan zijn sommige koppen zoals bijvoorbeeld: "2TTOYS: LEGO, PLAYMOBIL & COBI" niet meer volledig leesbaar. Dit komt bijvoorbeeld ook voor op pagina https://www.visitdenbosch.nl/nl/uitagenda

   Op pagina https://www.visitdenbosch.nl/nl/plan-je-bezoek/contact komt de tekst “Zij weten waar je moet zijn en maken jouw dagje Den Bosch compleet. Tot snel in de Moriaan!“ buiten beeld te staan als de gebruiker tekstafstand-waarden instelt zoals voorgesteld in dit succescriterium.

  • Gevolg:

   Tekst niet leesbaar.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen passend alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Handmatig aanpassingen doorvoeren en kijken wat de leverancier hierin kan betekenen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 11. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   De invoervelden van de "Startdatum" en "Einddatum" onder de kop "Datum en tijd" op pagina https://www.visitdenbosch.nl/nl/evenement-aanmelden zijn bereikbaar met de toetsenbordbediening. Maar zodra iemand met de hulpsoftware in het invoerveld van bijvoorbeeld de "Startdatum" terecht komt, er wordt niet aan de bezoeker medegedeeld dat automatisch een kalender wordt geopend waarmee de bezoeker een datum kan selecteren. De bezoeker zal proberen met het toetsenbord een datum in te vullen, maar dat is niet mogelijk. Dit komt bijvoorbeeld ook voor op pagina https://www.visitdenbosch.nl/nl/locatie-aanmelden.

   De invoervelden van de "Starttijd" en "Eindtijd" onder de kop "Datum en tijd" op pagina https://www.visitdenbosch.nl/nl/evenement-aanmelden zijn bereikbaar met de toetsenbordbediening. Maar zodra iemand met de hulpsoftware in het invoerveld van bijvoorbeeld de "Starttijd" terecht komt, er wordt niet aan de bezoeker medegedeeld dat automatisch een timer wordt geopend waarmee de bezoeker een tijdstip kan selecteren. De bezoeker zal proberen met het toetsenbord een tijdstip in te vullen, maar dat is niet mogelijk. Dit komt bijvoorbeeld ook voor op pagina https://www.visitdenbosch.nl/nl/locatie-aanmelden.

   Zodra de bezoeker op pagina https://www.visitdenbosch.nl/nl/uitagenda navigeert met de toetsenbord en bijvoorbeeld de radiobutton "Morgen" heeft geselecteerd herlaadt de pagina (https://www.visitdenbosch.nl/nl/uitagenda?calendar_period=tomorrow&calendar_range=&search=&sort=&order=desc) zich waarbij zichtbaar wordt dat de radiobutton "Morgen" is geselecteerd. Achter de radiobutton staat een kruis met de betekenis dat de geselecteerde keuze ongedaan gemaakt kan worden. Dat is niet mogelijk met behulp van de toetsenbordbediening. Dit geldt ook voor de knoppen, bijvoorbeeld: "Creatief" en "Bezienswaardigheid" onder het invoerveld van "Wat wil je gaan doen".

   In de filtermenu van de kaart op pagina https://www.visitdenbosch.nl/nl/plan-je-bezoek/op-de-kaart?category[0]=10212&category[1]=10209&category[2]=10205&category[3]=10201&category[4]=10150&category[5]=10215&category[6]=10214&category[7]=10213&category[8]=10210&category[9]=10216&category[10]=10250&zoom=15&center=51.68907952640151%2C5.303349494934083 is het niet mogelijk om bijvoorbeeld de drop down menu van "Eten en drinken" te openen met het toetsenbord. Dit kan enkel alleen met de muisbediening worden bediend.

  • Gevolg:

   Het is niet mogelijk de juist data in te geven.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen bruikbaar alternatief bekend.

  • Maatregel:

   We gaan dit afstemmen met de leverancier. Samen kijken naar mogelijkheden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 12. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.visitdenbosch.nl/nl/ontdek-den-bosch/den-bosch-maakt-raakt-smaakt/voxprops wordt er meerdere keren gebruik gemaakt van de videospeler van YouTube. Deze videospelers voldoen niet aan dit succescriterium omdat deze gebruik maakt van bediening door sneltoetsen. Als de focus in dit iframe staat is de video te pauzeren door op de letter 'K' te drukken. Deze functie werkt ook als de focus op een ander onderdeel in het iframe staat. Dit is niet toegestaan. De oplossing is de embedcode van de YouTube-video aanpassen zodat de bediening met tekentoetsen uitstaat. De eigenschap die toegevoegd moet worden aan de embedcode is 'disablekb=1'.

  • Gevolg:

   Video is niet gebruiksvriendelijk voor iedereen te bedienen.

  • Alternatief:

   We hebben op dit moment helaas geen passend alternatief.

  • Maatregel:

   We kijken of we dit zelf of met behulp van onze leverancier kunnen oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 13. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

   • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
   • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.
  • Oorzaak:

   Op onderstaande pagina staat bewegende content die naast andere content wordt getoond. De bewegende content moet gepauzeerd, gestopt of verborgen kunnen worden, omdat dit afleidend kan werken voor bezoekers van de website met een cognitieve beperking. Zie bijvoorbeeld de webpagina https://www.visitdenbosch.nl/nl.

  • Gevolg:

   Gebruikers van de website worden afgeleid door bewegende content.

  • Alternatief:

   Helaas is er op dit moment geen passend alternatief. We proberen de hoeveelheid bewegende content te beperken.

  • Maatregel:

   We gaan de hoeveelheid bewegende content op de website minimaliseren of besturingselementen aanzetten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 14. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Als de website https://www.visitdenbosch.nl/nl bekeken wordt in een schermresolutie van 1024 bij 768 en ingezoomd is op 200% dan verschijnt rechtsboven een hamburger menu knop. Op het moment dat de hamburger menu geopend is ontvangt deze als eerste de focus. Let er ook op dat de focus binnen de geopende hamburger menu blijft tot deze door de gebruiker gesloten wordt terwijl nu het menu geopend blijft staan terwijl de bezoeker de focus kan verplaatsen naar de achterliggende webpagina.

   Op pagina https://www.visitdenbosch.nl/nl/uitagenda/3003661208/joel-broekaert staat onderaan het artikel een knop met de naam: "Lees verder". Zodra de bezoeker op met de toetsenbordbediening op de knop "Lees verder" klikt, komt onder de artikel extra tekst tevoorschijn. De toetsenbordfocus moet in de logische volgorde verder gaan, en in dit geval is dat de focus naar de hyperlink "restaurantrecensent" moet gaan in plaats van dat de focus naar de hyperlink "HAL8 - Brabanthallen" gaat.

   Als de website https://www.visitdenbosch.nl/nl bekeken wordt in een schermresolutie van 1024 bij 768 en ingezoomd is op 200% dan staat een cookie melding over een content heen en ontvangt als eerste de focus. Bij het verlaten van de cookie melding dient de cookie melding gesloten te worden door een bezoeker omdat het anders de leesbaarheid van de website in de weg zit. Dit komt ook voor op de andere pagina's.

  • Gevolg:

   Niet alle content op de pagina is leesbaar wanneer ingezoomd op 200%.

  • Alternatief:

   Helaas is er op dit moment geen passende oplossing beschikbaar.

  • Maatregel:

   Samen met onze leverancier zoeken we naar een passende oplossing.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 15. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Bijvoorbeeld de hyperlink “Shoppen” onder de kop "Bezoek Den Bosch" op pagina https://www.visitdenbosch.nl/nl heeft een linktekst dat is beschreven in het title-attribuut. Het title-attribuut is enkel bedoeld om uitgebreidere toelichting te geven op de linktekst in tussen de anchor tags en niet om de link een naam te geven. Een mogelijke oplossing is om de linktekst in de anchor-tags te plaatsen en met CSS de visuele weergave van de tekst te verbergen. Dit komt op plaatsen en op meerdere pagina's voor.

   Op bijvoorbeeld de pagina https://www.visitdenbosch.nl/nl/ontdek-den-bosch/den-bosch-maakt-raakt-smaakt/voxprops staan er meerdere links met dezelfde linktekst als er geen cookies zijn geaccepteerd, namelijk: "Cookies handmatig instellen". Zodra de bezoeker met voorleessoftware de webpagina bezoekt en scant op aanwezige links, treft de bezoeker meerdere links aan die hetzelfde linkdoel bevatten. Een mogelijke oplossing is om het linkdoel een unieke omschrijving te geven. De extra unieke linktekst mag verborgen zijn, als deze maar wel onderdeel blijft van de toegankelijkheidsnaam.

  • Gevolg:

   Dubbelzinnige informatie.

  • Alternatief:

   Helaas is er op dit moment geen passende oplossing voor handen.

  • Maatregel:

   Samen met onze leverancier zoeken we naar een oplossing om dit te verhelpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 16. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Als de website https://www.visitdenbosch.nl/nl bekeken wordt in een schermresolutie van 1280 bij 1024 en ingezoomd is op 400% dan staat een cookie melding over een content heen en ontvangt als eerste de focus. Zodra de bezoeker de cookies handmatig wil instellen ontvangt de schuifknop "Marketing" geen focus zichtbaarheid zodra de toetsenbord focus erop aanwezig is. Een bezoeker moet naar boven of beneden scrollen om te controleren of de schuifknop op "Accepteren" of "weigeren" is ingesteld.

   Onder de inleiding op pagina https://www.visitdenbosch.nl/nl/uitagenda verdwijnt de focus zichtbaarheid eenmalig tussen de hyperlink: "hier" en de radiobutton "Dit weekend" en komt het weer tevoorschijn op de knop: "Kies datum". Zodra een bezoeker terug navigeert met de toetsencombinatie "Shift+Tab", dan is de focus wel weer zichtbaar als de focus van het toetsenbord op de knop "Dit weekend" staat.

   De bedieningsknoppen "Zoom in" en "Zoom out" op de kaart van pagina https://www.visitdenbosch.nl/nl/plan-je-bezoek/op-de-kaart?category[0]=10212&category[1]=10209&category[2]=10205&category[3]=10201&category[4]=10150&category[5]=10215&category[6]=10214&category[7]=10213&category[8]=10210&category[9]=10216&category[10]=10250&zoom=15&center=51.68907952640151%2C5.303349494934083 zijn niet zichtbaar doordat het logo van 's-Hertogenbosch ervoor staat.

   De elementen op de kaart van pagina y[0]=10212&category[1]=10209&category[2]=10205&category[3]=10201&category[4]=10150&category[5]=10215&category[6]=10214&category[7]=10213&category[8]=10210&category[9]=10216&category[10]=10250&zoom=12&center=51.7019276515637%2C5.28717041015625 die de focus zichtbaarheid ontvangen, hebben een focus zichtbaarheid van minder dan een seconde. Zodra de focus op 1 van de elementen staat, verschijnt heel snel, en heel kort een border om de element om daarna direct weer te verdwijnen.

   Soms is het tijdelijk niet zichtbaar welke elementen op de kaart van pagina y[0]=10212&category[1]=10209&category[2]=10205&category[3]=10201&category[4]=10150&category[5]=10215&category[6]=10214&category[7]=10213&category[8]=10210&category[9]=10216&category[10]=10250&zoom=12&center=51.7019276515637%2C5.28717041015625 de focus zichtbaarheid ontvangen doordat de focus soms uit beeld verdwijnt terwijl de bezoeker met de tabtoets blijft navigeren over de elementen van de kaart.

  • Gevolg:

   Wanneer de website is ingezoomd zijn delen niet leesbaar/ niet te bekijken.

  • Alternatief:

   Helaas, op dit moment is er geen passende oplossing beschikbaar.

  • Maatregel:

   Samen met onze leverancier kijken we naar een passende oplossing.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 17. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Als de website https://www.visitdenbosch.nl/nl bekeken wordt in een schermresolutie van 1280 bij 1024 en ingezoomd is op 400% dan staat een cookie melding over een content heen en ontvangt als eerste de focus. De schuifknop "Functioneel" is niet gekoppeld aan een label, waardoor de knop geen naam heeft. Hierdoor kunnen bezoekers die afhankelijk zijn van spraaksoftware de schuifknop "Functioneel" niet bedienen. Het is ook de bedoeling dat de schuifknop niet bediend kan worden, daarom adviseren we u dit schriftelijk toe te lichten zodat het voor een bezoeker die bijvoorbeeld afhankelijk is van spraaksoftware duidelijk is dat de schuifknop "Functioneel" niet bedienbaar is.

   De invoervelden van de "Startdatum" en "Einddatum" onder de kop "Datum en tijd" op pagina https://www.visitdenbosch.nl/nl/evenement-aanmelden zijn bereikbaar met de toetsenbordbediening. Zodra de focus in het invoerveld staat wordt automatisch een kalender geopend. De datums hebben de notatie van bijvoorbeeld: "april 15, 2022". We keuren het niet af, maar we raden u het aan om de notatie van de datums in dezelfde volgorde aan te houden van wat ook zichtbaar is in het invoerveld. Hierdoor kunnen bezoekers die afhankelijk zijn van spraaksoftware de datum notatie makkelijker uitspreken, zoals bijvoorbeeld: "15 april 2022".

  • Gevolg:

   Bezoekers die gebruik maken van spraaksoftware kunnen sommige opties op de website lastig/ niet bedienen.

  • Alternatief:

   Op dit moment is er geen passende oplossing beschikbaar.

  • Maatregel:

   Samen met onze leverancier kijken we naar een passende oplossing.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 18. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   De invoervelden van de "Starttijd" en "Eindtijd" onder de kop "Datum en tijd" op pagina https://www.visitdenbosch.nl/nl/evenement-aanmelden zijn bereikbaar met de toetsenbordbediening. Zodra de focus in het invoerveld staat, wordt een timer geopend. De naam van de uren wordt met het Engelste term "hour" aangeduid, in plaats van het Nederlandse term: "uur". Dit geldt ook voor de minuten. Dit komt bijvoorbeeld ook voor op pagina https://www.visitdenbosch.nl/nl/locatie-aanmelden onder de kop "Openingstijden".

   Als de website https://www.visitdenbosch.nl/nl/uitagenda?calendar_period=tomorrow&calendar_range=&search=&sort=&order=desc bekeken wordt in een schermresolutie van 1024 bij 768 met 200% zoom, dan verschijnt onder de inleiding een filterknop. Zodra de bezoeker op de filterknop klikt, verschijnt een nieuwe menu. De sluitknop van het geopende menu bevat de naam: "Close" in plaats van bijvoorbeeld: "Sluit het menu van de filter".

   De tekst op de Duitstalige pagina https://www.visitdenbosch.nl/de/veranstaltungskalender/1558315216/jouw-eigen-museumgids-het-noordbrabants-museum is in het Nederlands beschreven terwijl de hoofdtaal van de pagina in het Duits is ingesteld. Zorg ervoor dat deze anderstalige teksten een taalidentificatie krijgen door middel van lang- attribuut. Dit komt bijvoorbeeld ook voor op pagina https://www.visitdenbosch.nl/en/events-calendar/3003661208/joel-broekaert.

  • Gevolg:

   Gebruikers krijgen instructies/ aanwijzingen te zien in een andere taal.

  • Alternatief:

   Op dit moment hebben we geen passende oplossing. We kijken of we dit handmatig anders kunnen instellen.

  • Maatregel:

   We kijken of we dit zelf handmatig kunnen aanpassen, anders schakelen we onze leverancier in om deze wijziging door te voeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 19. SC 3.2.1 - Bij focus [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

  • Oorzaak:

   Zodra de bezoeker op pagina https://www.visitdenbosch.nl/nl/uitagenda navigeert met de toetsenbord en bijvoorbeeld wil bekijken wat vandaag mogelijk is en met behulp van de pijltjestoetsen navigeert tussen de optionele radiobutton knoppen: "Vandaag", "Morgen" en "Dit weekend", herlaadt de pagina. Deze contextwijziging verwacht de gebruiker met voorleessoftware niet en kan verwarrend zijn. Een mogelijke oplossing is een ‘pas filter toe’ knop.

  • Gevolg:

   Het is voor bezoekers van de website die gebruik maken van voorleessoftware lastig een selectie te maken in de UITagenda.

  • Alternatief:

   Helaas is er op dit moment niet direct een passende oplossing beschikbaar.

  • Maatregel:

   We nemen het op met onze leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 20. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

  • Oorzaak:

   Wanneer een bezoeker op pagina https://www.visitdenbosch.nl/nl/locaties?search=winkel&sort=&order=desc met het toetsenbord een filteroptie wordt aangevinkt, herlaadt de pagina. Deze contextwijziging verwacht de gebruiker met voorleessoftware niet en kan verwarrend zijn. Een mogelijke oplossing is een ‘pas filter toe’ knop.

  • Gevolg:

   Verwarring door contextwijzigingen bij gebruikers van de voorleessoftware.

  • Alternatief:

   Helaas is er op dit moment geen passend alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Samen met onze leverancier gaan we kijken hoe we dit kunnen verhelpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 21. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Als het formulier op onderstaande pagina https://www.visitdenbosch.nl/nl/evenement-aanmelden leeg verstuurd wordt, krijg je geen goede foutmelding te zien, alleen een instructie/melding dat bepaalde velden ingevuld dienen te worden en/of verplicht zijn ("Deze waarde mag niet leeg zijn."). Dat is niet afdoende, want er wordt niet beschreven dat er iets fout is gegaan. Een mogelijke oplossing is een foutmelding in de vorm van "Het verplichte veld: 'Naam van het evenement' is niet ingevuld", deze melding beschrijft namelijk dat er iets fout is gegaan. Dit komt bijvoorbeeld ook voor op pagina https://www.visitdenbosch.nl/nl/locatie-aanmelden.

  • Gevolg:

   Onduidelijkheden bij het insturen van de formulieren op de website.

  • Alternatief:

   Helaas is er op dit moment niet direct een passende oplossing beschikbaar.

  • Maatregel:

   We schakelen met onze leverancier om dit te verhelpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 22. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Onder de kop "Over het evenement" op pagina https://www.visitdenbosch.nl/nl/evenement-aanmelden is het mogelijk om een prijs in te voeren door middel van een tekst zoals bijvoorbeeld: "Veertien". Dit levert een foutmelding op, omdat alleen cijfers zijn toegestaan. De mogelijke oplossing is om in de instructie te vermelden dat alleen cijfers zijn toegestaan, of het invoerveld met bijvoorbeeld: <input type="number"> element te maken. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de telefoonnummers.

   Als de website https://www.visitdenbosch.nl/nl/uitagenda bekeken wordt in een schermresolutie van 1024 bij 768 en ingezoomd is op 200% dan veranderd de tekst van de knop "Kies datum" en in een afbeelding. Hierdoor weten bezoekers die afhankelijk zijn van spraaksoftware niet welke naam deze knop heeft, en kunnen ze de knop ook niet bedienen. De mogelijke oplossing is om een tekstuele instructie te bieden waardoor bezoekers die afhankelijk zijn van spraaksoftware weten wat de naam is van de knop.

  • Gevolg:

   Onduidelijkheid bij het invullen van het formulier.

  • Alternatief:

   Helaas is dit niet direct te verhelpen.

  • Maatregel:

   We zoeken samen met onze leverancier naar een passende oplossing.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 23. SC 3.3.4 - Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door gebruikers bedienbaar gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
   • Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
   • Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.
  • Oorzaak:

   In het formulier op pagina https://www.visitdenbosch.nl/nl/evenement-aanmelden kunnen persoonsgegevens aangepast worden. Er is geen mogelijkheid om deze persoonsgegevens voor het versturen van het formulier te controleren. Bied gebruikers voor het uiteindelijke versturen van zo'n formulier de mogelijkheid om de gegevens te controleren en aan te passen. Dit komt bijvoorbeeld ook voor op pagina https://www.visitdenbosch.nl/nl/locatie-aanmelden.

  • Gevolg:

   Geen mogelijkheid voor de gebruiker om zijn of haar gegevens van het formulier te controleren/ verbeteren.

  • Alternatief:

   Helaas is er op dit moment niet direct een passende oplossing.

  • Maatregel:

   We schakelen onze leverancier in om tot een passende oplossing te komen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 24. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op onderstaande pagina komt in de HTML-code een dubbele ID voor met dezelfde waarde. De waarde van een id-attribuut moet uniek zijn binnen een pagina. Zie de webpagina: https://www.visitdenbosch.nl/nl/ontdek-den-bosch/den-bosch-maakt-raakt-smaakt/voxprops

  • Gevolg:

   Dit kan problemen veroorzaken met het uitlezen van de code door browsers, voorleessoftware en zoekmachines en dus het bezoeken van de website moeilijker maken.

  • Alternatief:

   Helaas is er op dit moment geen passend alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   We nemen dit op met onze leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 25. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Als de website https://www.visitdenbosch.nl/nl bekeken wordt in een schermresolutie van 1280 bij 1024 en ingezoomd is op 400% dan staat een cookie melding over een content heen en ontvangt als eerste de focus. Bij de schuifknoppen "Functioneel", "Analytisch" en "Marketing" ontbreekt de waarde van de schuifknoppen zoals bijvoorbeeld een aria-checked="true" attribuut.

   Als de website https://www.visitdenbosch.nl/nl bekeken wordt in een schermresolutie van 1280 bij 1024 en ingezoomd is op 400% dan staat een cookie melding over een content heen en ontvangt als eerste de focus. Achter de schuifknoppen "Functioneel", "Analytisch" en "Marketing" zijn er andere knoppen zichtbaar met de naam: "Details". We keuren het niet af, maar het is gebruiksvriendelijker om de knoppen een unieke omschrijving te geven zodat het voor een bezoeker die afhankelijk is van hulpsoftware duidelijk is om welk detail het gaat.

   Op bijvoorbeeld de webpagina https://www.visitdenbosch.nl/nl/ontdek-den-bosch/den-bosch-maakt-raakt-smaakt/voxprops staan er meerdere <iframe> elementen van YouTube filmpjes. De <iframe> elementen hebben geen naam. Zorg dat <iframe> elementen een naam hebben middels een title="" attribuut.

   Als de website https://www.visitdenbosch.nl/nl bekeken wordt in een schermresolutie van 1024 bij 768 dan verschijnt verandert het menu. De status van het hamburger menu (uitgeklapt of niet) wordt niet duidelijk gemaakt voor gebruikers van hulpapparatuur. Dit wordt meestal opgelost door het toevoegen van een tekstuele uitleg (bijvoorbeeld "(ingeklapt)" en "(uitgeklapt)" die voor reguliere gebruikers onzichtbaar gemaakt is met CSS.). Een andere oplossing die gebruikt mag worden is het aria-expanded attribuut.

   De elementen op de kaart van pagina https://www.visitdenbosch.nl/nl/plan-je-bezoek/op-de-kaart?category[0]=10212&category[1]=10209&category[2]=10205&category[3]=10201&category[4]=10150&category[5]=10215&category[6]=10214&category[7]=10213&category[8]=10210&category[9]=10216&category[10]=10250&zoom=15&center=51.68907952640151%2C5.303349494934083 die de focus zichtbaarheid ontvangen, hebben geen goede naam. Vaak worden de elementen op de kaart met een nummer aangeduid zonder aan te geven wat de betekenis ervan is. De title="" attribuut is hier niet van toepassing en wordt niet doorgegeven aan de hulpsoftware. Ook bevatten de elementen geen juiste rol, want het moet bijvoorbeeld een <button> element zijn in plaats van een <div> element.

   In de filtermenu van de kaart op pagina https://www.visitdenbosch.nl/nl/plan-je-bezoek/op-de-kaart?category[0]=10212&category[1]=10209&category[2]=10205&category[3]=10201&category[4]=10150&category[5]=10215&category[6]=10214&category[7]=10213&category[8]=10210&category[9]=10216&category[10]=10250&zoom=15&center=51.68907952640151%2C5.303349494934083 is bijvoorbeeld de drop down menu van "Eten en drinken" opgemaakt met een <label> element in plaats van bijvoorbeeld een <button> element. Zorg ervoor dat deze knop de juiste semantische rol en waarde heeft zodat deze als zodoende herkend kunnen worden door hulpsoftware. Op dit moment kan het element ook niet met het toetsenbord worden bediend, zie ook 2.1.1 Toetsenbord. Let op dat deze knop eventueel ook een zichtbare focusrand nodig heeft wanneer deze problemen opgelost worden.

   In de filtermenu van de kaart op pagina https://www.visitdenbosch.nl/nl/plan-je-bezoek/op-de-kaart?category[0]=10212&category[1]=10209&category[2]=10205&category[3]=10201&category[4]=10150&category[5]=10215&category[6]=10214&category[7]=10213&category[8]=10210&category[9]=10216&category[10]=10250&zoom=15&center=51.68907952640151%2C5.303349494934083 bevat de sluitknop geen naam.

   Als de website https://www.visitdenbosch.nl/nl bekeken wordt in een schermresolutie van 1024 bij 768 en ingezoomd is op 200% dan verschijnt rechtsboven een hamburger menu knop. In de hamburger menu zijn er diverse drop down menu's met de attribuut aria-expanded="true" attribuut, terwijl ze nog gesloten zijn. Zodra het drop down menu is geopend, dan dient de aria-expanded attribuut op de waarde "true" te staan.

  • Gevolg:

   Wanneer de gebruiker inzoomt tot 400% is niet alle content even goed zichtbaar.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen passende oplossing beschikbaar.

  • Maatregel:

   We schakelen met onze leverancier om dit te verhelpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente 's-Hertogenbosch heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209