Verklaring van subsidie.leiden.nl

Status toegankelijkheid https://subsidie.leiden.nl

Gemeente Leiden is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 24-06-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Leiden streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website subsidie.leiden.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Leiden is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register?w=gemeente+leiden

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Leiden gepubliceerde informatie blijkt dat de website subsidie.leiden.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Leiden is gevorderd met de toegankelijkheid van subsidie.leiden.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 15-06-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Leiden .
Functie: Manager ondersteuning PMO.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 24-06-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via subsidiebeheer@leiden.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Leiden

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-05-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website subsidie.leiden.nl : voldoet gedeeltelijk

De website subsidie.leiden.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Leiden dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://toegankelijkheidsrapport.swink.nl/subsidie.leiden.nl/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 03-03-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Leiden dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

  • Oorzaak:

   Het kalender icoon in de datum-invoervelden op pagina acc.subsidie.leiden.nl/aanvraag/aanmaken/5f80390b84d24046a6dc 1088 heeft geen alternatieve tekst.

  • Gevolg:

   Bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware weten hierdoor niet waar deze knoppen voor dienen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De focus knop weghalen waarmee een gebruiker naar de datumkiezer navigeert, zodat bij gebruik van het toetsenbord de datum handmatig in het veld kan worden ingevuld.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2022
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

  • Oorzaak:

   Nieuwe bevinding n.a.v. toevoegen alternatieve tekst: Het icoon van een vierkant met een pijl die naar rechtsboven wijst, naast de link 'Gemeente Leiden' op pagina acc.subsidie.leiden.nl/dashboard, heeft geen alternatieve tekst.

  • Gevolg:

   Mensen met hulpsoftware weten niet waar het icoon van een vierkant met een pijl voor dient.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Een aria label toevoegen waardoor het duidelijk is voor mensen met een schermlezer waar het icoon van een vierkant met een pijl naar verwijst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2022
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   In de applicatie wordt een PDF automatisch gegenereerd. Hierdoor worden deze PDF's niet automatisch gecodeerd.

  • Gevolg:

   Voorleessoftware kan een PDF niet interpreteren. Hierdoor kan de inhoud niet worden voorgelezen aan een gebruiker met voorleessoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit is technisch nu niet mogelijk. Er moet eerst onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheden om gegenereerde PDF's automatisch te coderen in de applicatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2024
 4. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Er is geen autocomplete attribuut toegevoegd aan velden in het aanvraagformulier.

  • Gevolg:

   Een gebruiker moet zelf standaard gegevens elke keer weer opnieuw intypen, in plaats van dat automatisch bewaarde gegevens worden opgehaald.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Autocomplete toevoegen aan de velden waarbij dit mogelijk is: e-mailadres. Bij de velden die worden opgehaald vanuit BRP of KVK is dit niet relevant, omdat deze al automatisch worden gevuld.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2022
 5. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   De randen op de invoervelden in het aanvraagformulier hebben een te laag contrast.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking zien hierdoor mogelijk niet goed op welk veld de focus ligt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Contrast van de focusrand op de invoervelden verhogen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2022
 6. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Het contrast van de randen om de radioknoppen is te laag.

  • Gevolg:

   Een gebruiker ziet hierdoor mogelijk niet goed dat het gaat om een radioknop die je kunt aanvinken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het contrast van de randen om de radioknoppen verhogen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2022
 7. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Wanneer bezoekers over de link 'Aanvraag gegevens bestandsnaam' op pagina acc.subsidie.leiden.nl/aanvraag/61604c8955a15a06770f59a8 hoveren, verschijnt een tooltip. Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, moet de bezoeker die aanvullende content ook weer weg kunnen halen zonder de muis of de toetsenbordfocus te verplaatsen. In de regel is dat met de escape-toets. Dat is hier niet het geval. Ook moet de aanvullende content zichtbaar worden wanneer de toetsenbordfocus op de links is geplaatst, dat gebeurt op dit moment niet.

   Een tooltip is niet te verwijderen met de escape toets. Tevens moet de aanvullende content zichtbaar worden wanneer de toetsenbord focus op de link is geplaatst en dat gebeurd nu niet.

  • Gevolg:

   Voor een gebruiker die alleen met het toetsenbord werkt is het onhandig als een tooltip verschijnt en niet weggeklikt kan worden met de escape toets.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Deze aanpassing is recent doorgevoerd bij de informatie iconen. Deze oplossing zou ook doorgevoerd kunnen worden bij de tooltip.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 8. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Het dropdown menu bij 'Regeling' op pagina acc.subsidie.leiden.nl/aanvraag/aanmaken is niet toetsenbordtoegankelijk. Bezoekers kunnen de combobox niet met het toetsenbord uitvouwen en de opties selecteren. De toetsenbordfocus komt op het invoerveld dat via het role-attribuut en andere aria-attributen de rol 'listbox' heeft. Een betere manier om een dropdown menu te maken is met het select-element en de option-elementen. Native HTML wordt goed ondersteund door alle browsers en hulpsoftware en heeft de minste kans om voor toegankelijkheidsproblemen te zorgen.

   Een dropdown menu in het aanvraagformulier is niet toetsenbord toegankelijk.

  • Gevolg:

   Het is hierdoor voor een aanvrager niet mogelijk om een dropdown menu te openen en een optie te selecteren. Hierdoor kan een aanvrager deze mogelijk verplichte keuze niet invullen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Alle select boxen toegankelijk maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 9. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De titel van pagina/het formulier op acc.subsidie.leiden.nl/regeling/5f80390b84d24046a6dc1088 is 'Regeling | Gemeente Leiden'. De naam van het formulier is 'Groene Daken'. De titel van de pagina beschrijft daarom het doel van de pagina niet. Een goede titel is belangrijk voor bezoekers met verschillende beperkingen, het is namelijk een belangrijk hulpmiddel bij het navigeren van de website. Verander de titel van de pagina, bijvoorbeeld 'Aanvragen subsidie Groene Daken - Gemeente Leiden' om dit probleem op te lossen. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina acc.subsidie.leiden.nl/regeling/605361748d8930062612f920.

   De titel van de pagina beschrijft het doel van de pagina niet.

  • Gevolg:

   Een gebruiker die gebruik maakt van voorleessoftware weet hierdoor niet waarvoor een pagina dient indien er meerdere tabbladen open staan

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De titel van de pagina aanpassen naar de naam van de regeling.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 10. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De onderzochte PDF's hebben alleen een bestandsnaam, geen titel. Een PDF moet een duidelijke, beschrijvende titel hebben. Geef de PDF's bij het genereren een beschrijvende titel mee, bijvoorbeeld 'Uw aanvraag (naam regeling) (zaaknummer)' en kies bij 'Weergave bij openen' voor 'Documenttitel' om dit probleem op te lossen.

   Een PDF die wordt gegenereerd in de applicatie heeft geen titel, alleen een bestandsnaam.

  • Gevolg:

   De bestandsnaam geeft niet duidelijk weer wat de inhoud is van het document. Daarnaast bevat de titel van het document cijfers die worden opgelezen bij een gebruiker met voorleessoftware. Hierdoor krijgt een gebruiker veel onnodige informatie.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit is technisch nu niet mogelijk. Er zal onderzocht moeten worden op welke manier bij het genereren van een PDF een beschrijvende titel kan worden aangemaakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2024
 11. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Wanneer bezoekers op pagina acc.subsidie.leiden.nl/aanvraag/aanmaken/5f80390b84d24046a6dc1088 met het kalender-icoon in één van de datumvelden de datumkiezer openen, gaat de focus niet naar de eerste knop in de datumkiezer, maar terug naar het invoerveld. Dit is verwarrend voor bezoekers die gebruik maken van bijvoorbeeld een screenreader, omdat zij niet kunnen zien dat de datumkiezer geopend is. De tab-toets brengt de focus in het geheel niet in de datumkiezer. Bezoekers moeten eerst met de pijltjestoetsen de datumkiezer in, waarna de tab-toets het pas doet binnen de datumkiezer.

   De focus van het toetsenbord gaat niet naar de eerste knop in de datumkiezer, maar terug naar het invoerveld. De tab-toets brengt de focus niet in de datumkiezer.

  • Gevolg:

   Een gebruiker die gebruik maakt van het toetsenbord heeft moeite om de datumkiezer in te vullen, omdat het niet werkt zoals het normaal zou moeten werken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De focus knop weghalen waarmee een gebruiker naar de datumkiezer navigeert, zodat bij gebruik van het toetsenbord de datum handmatig in het veld kan worden ingevuld.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2022
 12. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Er is geen taal ingesteld voor de automatisch gegenereerde PDF's.

  • Gevolg:

   Een schermlezer weet hierdoor niet in welke taal een PDF moet worden voorgelezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Onderzoeken hoe de taal ingesteld kan worden voor de gegenereerde PDF's.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2024
 13. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Wanneer bezoekers op pagina acc.subsidie.leiden.nl/aanvraag/aanmaken/5f80390b84d24046a6dc1088 velden niet invullen en het formulier verzenden verschijnt de foutmelding 'Dit is een verplicht veld' bij het veld wat niet is ingevuld. Deze tekst alleen is niet voldoende omdat het niet aangeeft wat hier fout is. Een foutmelding moet de bezoeker (tekstueel) duidelijk maken wáár de foutmelding is gemaakt en wélke fout is gemaakt. Bijvoorbeeld: U heeft het veld 'Titel aanvraag' niet ingevuld. Dit is een verplicht veld.'.

   De informatie die volgt bij een foutmelding in het formulier is niet specifiek genoeg.

  • Gevolg:

   Het is bij een fout in het formulier voor een gebruiker niet duidelijk wat de fout is en hoe deze gecorrigeerd kan worden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Foutmeldingen uitgebreider maken door aan te geven wáár de fout is gemaakt en welke fout is gemaakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2022
 14. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Op pagina acc.subsidie.leiden.nl/aanvraag/aanmaken/605361748d8930062612f920 kunnen bezoekers op het icoon van een blauwe cirkel met een uitroepteken klikken om meer instructies te krijgen over het correct invoeren van de velden. Zorg ervoor dat instructies en labels altijd zichtbaar zijn, zodat onder andere mensen die moeite hebben met het onthouden van instructies, zoals bezoekers met een cognitieve functiestoornis, de formuliervelden makkelijker kunnen invullen.

   Gebruikers moeten klikken op een icoontje voor meer informatie bij het invullen van de vragen in het formulier.

  • Gevolg:

   De gebruiker ziet de instructie niet op het moment dat het aanvraagformulier wordt ingevuld.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Onevenredige last.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De te verwachten voordelen van toepassing van deze eis staat niet in verhouding tot de organisatorische en financiële moeite die dat kost. De blauwe cirkel met uitroepteken wordt door gebruikers van de software toegepast om grote hoeveelheden aan informatie te kunnen delen met de gebruiker. Tevens wordt dit in de back-office ook gebruikt voor grote stukken tekst. Op het moment dat dit wordt aangepast zal deze informatie in het aanvraagformulier worden getoond. Dit zal het formulier onduidelijker maken. Ons voorstel is om het tekstbericht met informatie te gebruiken voor instructies die altijd zichtbaar moeten zijn. Het icoontje met blauwe cirkel kan dan gebruikt worden voor aanvullende stukken tekst. Indien dit niet gewenst is bij een specifieke regeling omdat de doelgroep mogelijk een functiestoornis kan hebben, kan de gebruiker van de software zelf kiezen om dit icoontje niet meer te gebruiken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 15. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Op onder andere pagina acc.subsidie.leiden.nl/aanvraag/aanmaken/605361748d8930062612f920 hebben de radioknoppen bij 'Waar richt uw initiatief op' en bij 'Wilt u nog een initiatief aanvragen' geen gekoppelde labels, waardoor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware niet weten welke vraag zij beantwoorden door het selecteren van een radioknop en welk antwoord zij momenteel geselecteerd hebben. Dit komt op meerdere plekken voor, waaronder op pagina acc.subsidie.leiden.nl/aanvraag/61604c8955a15a06770f59a8/taak/6164428b1a75414b7d3c08d9. Zie ook 4.1.2.

  • Gevolg:

   Een gebruiker die voorleessoftware gebruikt weet niet welke vraag zij beantwoorden door het selecteren van de radioknop en welk antwoord ze geselecteerd hebben.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Toevoegen van een aria "labeled by" waardoor de checkboxen gelinkt kunnen worden aan de tabel.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2022
 16. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

  • Oorzaak:

   Wanneer bezoekers een invoerveld niet correct invullen, bijvoorbeeld een te kort IBAN-nummer op pagina acc.subsidie.leiden.nl/aanvraag/aanmaken/5f80390b84d24046a6dc1088 krijgen zij alleen de melding 'Geen geldige IBAN'. Wanneer een invoerveld specifieke gebruikersinvoer vereist, moet een suggestie worden gegeven die de bezoeker helpt het invoerveld correct in te vullen.

  • Gevolg:

   Het is bij een fout in het formulier voor een gebruiker niet duidelijk hoe deze fout gecorrigeerd kan worden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Foutmeldingen uitgebreider maken door aan te geven wáár de fout is gemaakt en welke fout is gemaakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2022
 17. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op pagina acc.subsidie.leiden.nl/aanvraag/aanmaken/5f80390b84d24046a6dc1088 komt een element voor met de rol 'listbox', maar er komen geen option-elementen voor onder het parent element.

  • Gevolg:

   Voor een gebruiker met schermleessoftware zal een keuze verwachten op basis van de rol 'listbox', maar deze keuze is er vervolgens niet.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit kan niet aangepast worden omdat wij hiervoor gebruik maken van een extern thema. Er zal onderzocht moeten worden of wij een custom oplossing zelf kunnen gaan bouwen of er zal op zoek moeten worden gegaan naar een ander thema.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2024
 18. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   De radioknoppen op pagina acc.subsidie.leiden.nl/aanvraag/aanmaken/5f80390b84d24046a6dc1088 hebben geen toegankelijke naam, omdat de labels niet correct aan de invoervelden zijn gekoppeld met de for- en id-attributen. Dit komt op meerdere plekken voor, waaronder op pagina acc.subsidie.leiden.nl/aanvraag/aanmaken/605361748d8930062612f920 en op pagina acc.subsidie.leiden.nl/aanvraag/61604c8955a15a06770f59a8/taak/6164428b1a75414b7d3c08d9.

  • Gevolg:

   Een gebruiker met voorleessoftware weet hierdoor niet wat de naam is van een radioknop en kan hierdoor geen keuze maken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Toevoegen van een aria labeled by waardoor de checkboxen gelinkt kunnen worden aan de tabel.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 19. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Het dropdown menu bij 'Regeling' op pagina acc.subsidie.leiden.nl/aanvraag/aanmaken bevat geen toegankelijke naam of rol.

  • Gevolg:

   Het is voor een gebruiker met voorleessoftware niet duidelijk dat het gaat om een dropdown menu.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit kan niet aangepast worden omdat wij hiervoor gebruik maken van een extern thema. Er zal onderzocht moeten worden of wij een custom oplossing zelf kunnen gaan bouwen of er zal op zoek moeten worden gegaan naar een ander thema.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2024
 20. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Wanneer bezoekers op pagina acc.subsidie.leiden.nl/aanvraag/61604c8955a15a06770f59a8 op de knop 'Contact opnemen/wijzigingen doorgeven' klikken, verschijnt er een pop-up. De knop om dit scherm te sluiten heeft geen toegankelijke naam.

  • Gevolg:

   Het is voor een gebruiker met voorleessoftware niet duidelijk dat het pop-up scherm gesloten kan worden met deze knop, omdat deze geen naam heeft.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Twee opties verder verkennen: Aanpassen van deze naam, maar hiervoor hebben we eerst een nieuwe versie nodig van een codeframe dat we gebruiken. Mogelijk wordt de pop-up ook weggehaald omdat het niet meer nodig is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 21. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Wanneer bezoekers op de knop 'Start aanvraag' klikken, bijvoorbeeld op pagina acc.subsidie.leiden.nl/regeling/5f80390b84d24046a6dc1088, dan verschijnt op de volgende pagina een rode laadbalk die aangeeft dat het formulier geladen wordt. Deze informatie wordt niet doorgegeven aan screenreadergebruikers.

  • Gevolg:

   Een schermlezer weet niet dat het formulier nog aan het laden is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De oplossing moet eerst nog onderzocht worden. Indien we weten hoe we dit kunnen oplossen dan zullen we dit kunnen uitvoeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 22. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Wanneer bezoekers een formulier verzenden, krijgen zij op de overzichtspagina meerdere berichten over de status van het verzenden en of het verzenden geslaagd is. Deze berichten worden niet voorgelezen aan screenreadergebruikers, en verdwijnen vervolgens ook weer voor bezoekers met een screenreader die berichten tegenkomen in de focusvolgorde op de pagina. Dit geldt ook voor andere statusupdates binnen het portaal ('Uw inlogsessie is verlopen' en 'U bent succesvol ingelogd').

   Meldingen rechtsonder in de applicatie worden niet doorgegeven aan gebruikers van een schermlezer. Tevens verdwijnen de berichten direct voordat een gebruiker deze berichten tegenkomt in de focusvolgorde op de pagina.

  • Gevolg:

   Een gebruiker kan hierdoor de meldingen niet lezen/luisteren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We hebben dit alleen toegevoegd voor foutmeldingen (rode en oranje meldingen). We zullen dit dan ook toevoegen voor overige groene meldingen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2022
 23. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Wanneer bezoekers naar een volgende pagina willen, maar niet alle invoervelden (goed) hebben ingevuld, zoals op pagina acc.subsidie.leiden.nl/aanvraag/aanmaken, verschijnt er net zoals andere statusupdates een pop-up met een melding van de foutmelding. Deze berichten worden niet voorgelezen door screenreaders en verdwijnen vervolgens ook weer voor bezoekers met een screenreader die berichten tegenkomen in de focusvolgorde van de pagina.

  • Gevolg:

   Een gebruiker kan hierdoor de meldingen niet lezen/luisteren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit zou opgelost moeten zijn. Nog even nakijken en testen of de meldingen onderaan het formulier worden voorgelezen. Nakijken of de samenvatting hiervan correct wordt voorgelezen door een screenreader.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2022
 24. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Nieuwe bevinding n.a.v. aanpassen foutmeldingen: Wanneer bezoekers een veld niet invullen in onder andere het formulier op pagina acc.subsidie.leiden.nl/aanvraag/aanmaken/5f80390b84d24046a6dc1088 verschijnt een foutmelding onder het veld. Deze foutmelding verschijnt al wanneer bezoekers bezig zijn met typen in het veld, maar wordt niet doorgegeven aan gebruikers van hulpsoftware.

  • Gevolg:

   Een gebruiker van een schermlezer ziet een foutmelding niet in het formulier.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Deze zou ook opgelost moeten zijn. We zullen nakijken waarom deze foutmelding nu niet wordt doorgegeven. Nog uitzoeken of het opgelost is met een aria live label.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2022
 25. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Nieuwe bevinding nav toevoegen tips in formulieren: Wanneer in het formulier acc.subsidie.leiden.nl/aanvraag/aanmaken/5f80390b84d24046a6dc1088 een keuzerondje bij de vraag 'Is het aan te leggen groene dak minimaal 15 vierkante meter?' wordt geselecteerd verschijnt een melding op het scherm in een blauw vlak. Deze melding wordt niet opgemerkt door screenreaders.

  • Gevolg:

   Een gebruiker van een schermlezer ziet de informatie niet in een tekstbericht

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Focus valt nu niet op het tekstbericht. We kunnen dit oplossen door de focus hierop te zetten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Leiden heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209