Verklaring van Begrotingsapp

Status toegankelijkheid https://winterswijkpc.begrotingsapp.nl/

Gemeente Winterswijk is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 13-12-2023

  • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
    Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
    Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Winterswijk streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Begrotingsapp.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Winterswijk is beschikbaar via de link https://www.winterswijk.nl/toegankelijkheidsverklaringen

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Winterswijk gepubliceerde informatie blijkt dat de website Begrotingsapp gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Winterswijk is gevorderd met de toegankelijkheid van Begrotingsapp en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 29-11-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Winterswijk.
Functie: Manager team Informatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 13-12-2023.

Feedback en contactgegevens

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dat contact op via gemeente@winterswijk.nl. Of bel ons via het telefoonnummer: 0543 543 543.

 

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente Winterswijk.

Aanvullende informatie van Gemeente Winterswijk

We willen dat iedereen alle informatie op de websites van de gemeente Winterswijk goed kan gebruiken. Daarom besteden we aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid.

 

Ons doel is dat websites, interne digitale systemen en mobiele applicaties toegankelijk zijn voor zo veel mogelijk mensen. We inventariseren momenteel voor welke digitale kanalen het haalbaar is ze te laten voldoen aan de toegankelijkheidsnorm. Op basis van de uitkomsten van de inventarisatie bepalen we welke digitale kanalen we aanpassen zodat ze (nog beter) voldoen aan de toegankelijkheidsnorm en welke digitale kanalen we uitfaseren.

 

We stellen hiervoor een plan van aanpak op om dit te realiseren.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

  • Oké. De status van de website Begrotingsapp : voldoet gedeeltelijk

De website Begrotingsapp is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Winterswijk dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

  • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
    • https://audit.wcag.nl/rapporten/audit?_id=62c41fe3399bd762792c49c2
      Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
      • Datum: 21-07-2022
      • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
      • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
      • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
      • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
      • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
      • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
    • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
    • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
  • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
  • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Winterswijk dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

  1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
    • Beschrijving van de afwijking:
    • Oorzaak:
    • Gevolg:
    • Alternatief:

      Geen

    • Maatregel:

      Geef de afbeelding een tekstalternatief dat de tekst van het logo én het doel van de link beschrijft.

    • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2024
  2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
    • Beschrijving van de afwijking:
    • Oorzaak:
    • Gevolg:
    • Alternatief:

      Geen

    • Maatregel:

      Zorg dat hulptechnologie afbeeldingen die puur decoratief zijn kan negeren. Een afbeelding kan worden genegeerd op een aantal manieren zoals met een leeg alt-attribuut (alt="").

    • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2024
  3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
    • Beschrijving van de afwijking:
    • Oorzaak:
    • Gevolg:
    • Alternatief:

      Geen

    • Maatregel:

      Geef afbeeldingen die informatie overdragen een tekstalternatief dat beschrijft wat er op de afbeelding te zien is.

    • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2024
  4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
    • Beschrijving van de afwijking:
    • Oorzaak:
    • Gevolg:
    • Alternatief:

      Geen

    • Maatregel:

      Gebruik de juiste HTML-elementen voor tabellen. Tabellen worden opgemaakt met een <table>-element.

    • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2024
  5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
    • Beschrijving van de afwijking:
    • Oorzaak:
    • Gevolg:
    • Alternatief:

      Geen

    • Maatregel:

      Gebruik de juiste HTML-elementen voor koppen. Koppen moeten worden opgemaakt met de elementen <h1> t/m <h6>.

    • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2024
  6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
    • Beschrijving van de afwijking:
    • Oorzaak:
    • Gevolg:
    • Alternatief:

      Geen

    • Maatregel:

      Gebruik de juiste HTML-elementen voor lijsten. Lijsten worden opgemaakt met de elementen <ul> (ongeordende lijst) of <ol> (geordende lijst).

    • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2024
  7. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
    • Beschrijving van de afwijking:
    • Oorzaak:
    • Gevolg:
    • Alternatief:

      Geen

    • Maatregel:

      Gebruik de juiste HTML-elementen voor tabellen. Tabelkoppen worden opgemaakt met een <th>-element.

    • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2024
  8. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
    • Beschrijving van de afwijking:
    • Oorzaak:
    • Gevolg:
    • Alternatief:

      Geen

    • Maatregel:

      Gebruik de juiste HTML-elementen voor tekst. Alleen koppen mogen worden opgemaakt met de elementen <h1> t/m <h6>.

    • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2024
  9. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
    • Beschrijving van de afwijking:
    • Oorzaak:
    • Gevolg:
    • Alternatief:

      Geen

    • Maatregel:

      Gebruik aanvullend ook een andere manier die niet bestaat uit alleen kleur.

    • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2024
  10. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
    • Beschrijving van de afwijking:
    • Oorzaak:
    • Gevolg:
    • Alternatief:

      Geen

    • Maatregel:

      Gebruik genoeg contrast voor tekst. Tekst moet een contrastverhouding van minimaal 4,5:1 hebben.

    • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2024
  11. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
    • Beschrijving van de afwijking:
    • Oorzaak:
    • Gevolg:
    • Alternatief:

      Geen

    • Maatregel:

      Gebruik genoeg contrast voor grote tekst. Grote tekst moet een contrastverhouding van minimaal 3:1 hebben.

    • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2024
  12. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
    • Beschrijving van de afwijking:
    • Oorzaak:
    • Gevolg:
    • Alternatief:

      Geen

    • Maatregel:

      Zorg dat de pagina tot 200% kan worden herschaald bij een weergavekader van 1024x768 zonder verlies van content of functionaliteit.

    • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2024
  13. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
    • Beschrijving van de afwijking:
    • Oorzaak:
    • Gevolg:
    • Alternatief:

      Geen

    • Maatregel:

      Zorg dat de pagina kan worden herschaald tot een weergavekader van 320x256 zonder verlies van content of functionaliteit en zonder dat scrollen in twee dimensies voorkomt.

    • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2024
  14. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
    • Beschrijving van de afwijking:
    • Oorzaak:
    • Gevolg:
    • Alternatief:

      Geen

    • Maatregel:

      Gebruik genoeg contrast voor componenten van de gebruikersinterface. Visuele informatie die vereist is om een component van de gebruikersinterface te identificeren moet een contrastverhouding van minimaal 3:1 hebben.

    • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2024
  15. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
    • Beschrijving van de afwijking:
    • Oorzaak:
    • Gevolg:
    • Alternatief:

      Geen

    • Maatregel:

      Zorg voor een mechanisme om aanvullende content te kunnen sluiten zonder de muisaanwijzer te verplaatsen.

    • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2024
  16. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
    • Beschrijving van de afwijking:
    • Oorzaak:
    • Gevolg:
    • Alternatief:

      Geen

    • Maatregel:

      Zorg dat alle bedieningselementen met alleen het toetsenbord te bereiken en bedienen zijn.

    • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2024
  17. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
    • Beschrijving van de afwijking:
    • Oorzaak:
    • Gevolg:
    • Alternatief:

      Geen

    • Maatregel:

      Zorg dat onzichtbare componenten de focus niet kunnen krijgen.

    • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2024
  18. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
    • Beschrijving van de afwijking:
    • Oorzaak:
    • Gevolg:
    • Alternatief:

      Geen

    • Maatregel:

      Gebruik koppen die het onderwerp of doel van de onderliggende tekst beschrijven. Zorg dat de volgorde van de koppen en tussenkoppen logisch is.

    • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2024
  19. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
    • Beschrijving van de afwijking:
    • Oorzaak:
    • Gevolg:
    • Alternatief:

      Geen

    • Maatregel:

      Zorg dat de zichtbare tekst volledig is meegenomen in de toegankelijke naam. Beschrijf in het tekstalternatief alle zichtbare tekst dat op de afbeelding te zien is.

    • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2024
  20. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
    • Beschrijving van de afwijking:
    • Oorzaak:
    • Gevolg:
    • Alternatief:

      Geen

    • Maatregel:

      Zorg dat de zichtbare tekst volledig is meegenomen in de toegankelijke naam.

    • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2024
  21. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
    • Beschrijving van de afwijking:
    • Oorzaak:
    • Gevolg:
    • Alternatief:

      Geen

    • Maatregel:

      Zorg dat het invullen van een formulierveld niet zomaar de focus van het component verplaatst.

    • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2024
  22. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
    • Beschrijving van de afwijking:
    • Oorzaak:
    • Gevolg:
    • Alternatief:

      Geen

    • Maatregel:

      Zorg dat de code kan parsen. Gebruik volledige begin- en eindtags; gebruik elk ID-attribuut maar één keer per webpagina en zorg dat elementen op een geldige plek in de code staan.

    • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2024
  23. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
    • Beschrijving van de afwijking:
    • Oorzaak:
    • Gevolg:
    • Alternatief:

      Geen

    • Maatregel:

      Zorg dat de code kan parsen. Zorg dat de waarden van ID-attributen uniek zijn, zorg voor volledige begin- en eindtags en zorg dat elementen op een geldige plek in de code staan.

    • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2024
  24. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
    • Beschrijving van de afwijking:
    • Oorzaak:
    • Gevolg:
    • Alternatief:

      Geen

    • Maatregel:

      Zorg dat de code kan parsen. Zorg dat de waarden van ID-attributen uniek zijn, zorg voor volledige begin- en eindtags en zorg dat elementen op een geldige plek in de code staan.

    • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2024
  25. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
    • Beschrijving van de afwijking:
    • Oorzaak:
    • Gevolg:
    • Alternatief:

      Geen

    • Maatregel:

      Zorg dat de code kan parsen. Zorg dat de waarden van ID-attributen uniek zijn, zorg voor volledige begin- en eindtags en zorg dat elementen op een geldige plek in de code staan.

    • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2024
  26. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
    • Beschrijving van de afwijking:
    • Oorzaak:
    • Gevolg:
    • Alternatief:

      Geen

    • Maatregel:

      Gebruik de juist rol of eigenschappen voor statusberichten. Voeg het role=”status”-attribuut toe.

    • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2024

Andere toegankelijkheidsissues

  1. Medewerkers beschikken over ontoereikende kennis en/of vaardigheden
    • Beschrijving van het issue:

      Content wordt geplaatst door medewerkers die nog geen kennis van toegankelijkheid hebben.

    • Oorzaak:

      Medewerkers hebben geen uitleg over toegankelijkheid gehad.

    • Gevolg:

      Medewerkers weten niet hoe ze toegankelijke content kunnen plaatsen.

    • Alternatief:

      Geen

    • Maatregel:

      Uitleg over de toegankelijkheidseisen.

    • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2024
  2. Bij de beoordeling van offertes is toegankelijkheid geen knockoutcriterium
    • Beschrijving van het issue:

      Toegankelijkheid als ICT-kwaliteitsnorm van de GIBIT is niet beoordeeld bij de inkoopprocedure.

    • Oorzaak:

      Ontbreken van kennis van de toegankelijkheidseisen bij de betrokkenen van de inkoopprocedure.

    • Gevolg:

      De geleverde applicatie is niet toegankelijk.

    • Alternatief:

      Geen.

    • Maatregel:

      Kennis over toegankelijkheid verkrijgen.

    • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-03-2024

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Winterswijk heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

  • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
  • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
  • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

  • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
  • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
  • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
  • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
  • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

  • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
  • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
  • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

  • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
  • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
  • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
  • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

  • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
  • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
  • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

  • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
  • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
  • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
  • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
  • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
  • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
  • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
  • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20240424