Verklaring van Dare to Dream in 036

Status toegankelijkheid https://www.daretodreamin036.nl/

Gemeente Almere is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 23-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Almere streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Dare to Dream in 036.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Almere is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register?w=gemeente+almere%20

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Almere gepubliceerde informatie blijkt dat de website Dare to Dream in 036 gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Almere is gevorderd met de toegankelijkheid van Dare to Dream in 036 en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 08-06-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Almere .
Functie: Concerndirecteur Sociale stad & Participatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 23-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via redactie@almere.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Almere

 • De redactie publiceert documenten bij voorkeur in html. Documenten met juridische status kunnen eventueel als toegankelijke pdf geplaatst worden of voorzien van een toegankelijk alternatief. Medewerkers van de gemeente hebben een handleiding voor toegankelijke pdf-documenten met Word.
 • De gemeentelijke afdelingen hebben uitleg gekregen over de verplichting en de consequenties voor hun digitale informatie.
 • Aan de inkoopvoorwaarden is de eis van toegankelijkheid voor digitale informatie en producten toegevoegd.
 • In de loop van 2023 zullen technische toepassingen worden doorgevoerd en wordt een hertest gepland.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-07-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Dare to Dream in 036 : voldoet gedeeltelijk

De website Dare to Dream in 036 is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Almere dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://janitatop.nl/rapporten/2021/onderzoek-toegankelijkheid-daretodreamin036
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 29-11-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Almere dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   De afbeelding op de eerste pagina van dit pdf-document heeft als beschrijving “Afbeelding met tekst”. Dit is een automatisch gegenereerde beschrijving.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware krijgt niet dezelfde informatie over wat er op de afbeelding staat als de bezoeker te zien krijgt.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We voegen beschrijvende alt teksten toe die inhoudelijk weergeven wat er op de afbeeldingen staan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-12-2022
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   In de linkerbovenhoek van de pagina staat het logo met de zichtbare tekst “Dare to Dream in 036”. Deze informatieve afbeelding heeft geen alternatieve tekst. Het alt-attribuut ontbreekt. Voor afbeeldingen die opgemaakt zijn met een img element geldt dat het alt-attribuut altijd aanwezig moet zijn.

   Als het mobiele menu is geopend, bestaat de knop om het menu af te sluiten uit een afbeelding zonder tekstalternatief. Het alt-attribuut ontbreekt.

  • Gevolg:

   Deel 1. De logo's zijn voor hulpsoftware niet herkenbaar als logo's omdat de alt teksten ontbreken.

   Deel 2. Het mobiele menu is met hulpsoftware onmogelijk om af te sluiten omdat het alt attribuut van de knop ontbreekt.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We voegen alt teksten toe aan de logo's en knoppen in het mobiele menu.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-12-2022
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op deze pagina staan Youtube video’s. De enige manier om te weten dat deze video’s afkomstig zijn van Daretodreamin036 is door het gebruik van het logo op de eindtitel. Dit logo staat daar om aan te geven wie verantwoordelijk is voor deze video. Deze informatie wordt niet uitgesproken.

  • Gevolg:

   Dove of slechthorende mensen krijgen deze informatie niet mee. Hulpsoftware kan deze informatie niet voorlezen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We voegen een zin boven of onder aan de video's toe waarin wordt vermeld wie de maker is van deze video's.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-12-2022
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Boven de footer staan links naar Instagram en mail. Deze links zijn opgemaakt als kopteksten van niveau 4. Hier is een heading-element (h4) gebruikt voor styling. Er is verkeerd gebruik gemaakt van kopteksten.

  • Gevolg:

   Onjuist gebruik van kopteksten zorgt er voor dat hulpsoftware niet de juiste structuur van de pagina opleest.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We passen de koppenstructuur aan en we maken van de contactlinks hyperlinks.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-12-2022
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De tussenkopjes in dit pdf-document zijn niet als kopteksten opgemaakt.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan de kopteksten niet goed lezen en herkent de structuur van de pagina niet.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We passende de koppen aan naar echte kopteksten met gebruik van H-tags.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-12-2022
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De labels zijn niet programmatisch geassocieerd met de invoervelden. Er zijn ‘for’ attributen aanwezig op de labels, maar de ‘id’ op de invoervelden ontbreken.

   Sommige vragen in dit formulier hebben meerdere antwoorden (selectievakjes). Deze elementen vormen samen een groep, maar zijn in de code niet als dusdanig aangegeven.

  • Gevolg:

   Voor mensen die hulpsoftware gebruiken zijn deze formulieren niet/moeilijk in te vullen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We voegen de ontbrekende labels in de code toe.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-12-2022
 7. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De eerste drie paragrafen onder de grote afbeelding zijn opgemaakt als koptekst. Hier is één h-element gebruikt om deze drie alinea’s opvallend te stylen.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware herkent de structuur van de pagina niet.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We passen de kopstructuur aan en zorgen voor een toegankelijke manier om de tekst te benadrukken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-12-2022
 8. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   In het rode kader staat “DEZE SITE IS HET BEST TE BEKIJKEN EN GEBRUIKEN IN GOOGLE CHROME!”. Deze tekst sluit de alinea af, maar is onterecht opgemaakt als koptekst van niveau 4. Zie screenshot 2.

   Wanneer de cookies niet geaccepteerd zijn, staat op de plek van de Youtube video tekst met een kopje “Cookiemelding”. Dit kopje is niet opgemaakt als koptekst.

   Onderaan de pagina staat de tekst “Deel hier je droom!”. Deze tekst is opgemaakt als kop 3. Dit is geen kop omdat er geen content onder staat.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware herkent de structuur van de pagina niet.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We passen de kopstructuur aan en zorgen dat het op een correcte manier wordt ingevoerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-12-2022
 9. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op deze pagina is het strong-element veelvuldig gebruikt om de koppen (vragen) op te maken. Het strong-element heeft een bepaalde semantische betekenis en mag alleen gebruikt worden om op enkele woorden of zinsdelen nadruk te leggen.

   Op deze pagina bestaan sommige antwoorden uit opsommingen. Deze opsommingen zijn niet als lijsten opgemaakt in de HTML.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan de structuur van de pagina niet juist lezen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We passen de teksten aan en wijzigen de onnodig dik gedrukte woorden. 

   We passen de opsommingen aan en voeren dit correct in de HTML. 

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-12-2022
 10. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Onder het kopje “Persoonsgegevens die worden verwerkt” staat een opsomming. Deze opsomming is niet als een lijst opgemaakt in de HTML.

   Op deze pagina zijn headings-elementen (h3) gebruikt om de ruimte tussen alinea’s te creëren.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan de opmaak niet goed lezen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We passen de HTML met de juiste code aan. We gaan de elementen op de juiste wijze toepassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-12-2022
 11. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op deze pagina staat een formulier. In dit formulier moeten persoonlijke gegevens ingevuld worden, waaronder een naam, e-mailadres en telefoonnummer.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan hierdoor geen informatie verwerken.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We zullen een autocomplete attribuut bij de input-elementen plaatsen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-12-2022
 12. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Op pagina worden links in de tekst alleen met een verschil in kleur aangegeven. Zie bijvoorbeeld “Lees hier over privacybeleid”.

  • Gevolg:

   Hierdoor kan het voor sommige bezoekers niet duidelijk zijn dat hier een link staat.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We veranderen de hyperlinks in buttons of we markeren het met de underline code.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-12-2022
 13. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Onder de grote afbeelding staat een alinea met rode tekst. Sommige delen van deze tekst vallen boven de blauwe vlekken op de achtergrond.

  • Gevolg:

   Deze kleurencombinatie zorgt voor een te laag kleurcontrast. Hierdoor is de tekst slecht leesbaar voor kleurenblinde en slechtziende bezoekers.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We veranderen de contrastverhouding voor betere leesbaarheid van de pagina.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-12-2022
 14. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Als de website bekeken wordt in een schermresolutie van 1024px bij 768px en ingezoomd is op 200% dan valt een deel van de content weg.

  • Gevolg:

   Hierdoor kunnen slechtziende mensen de website niet volledig bekijken.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We zullen het element aanpassen en zorgen dat de tekst niet van de pagina verdwijnt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-12-2022
 15. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Wanneer de tekstafstanden uit dit succescriterium worden toegepast, is niet alle tekst meer goed leesbaar. Op de zesde rij staat een artikel met kopje “Ben jij of ken jij een jonge Mantelzorger?”. Het laatste woord (“mantelzorger”) in de alinea onder het kopje valt weg als de tekst op deze pagina wordt aangepast. Zie screenshot 10.

  • Gevolg:

   Gebruikers kunnen niet de hele tekst lezen waardoor ze een vertekend beeld van de website krijgen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We lossen dit op door containers in de lay-out te laten meegroeien met de tekst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-12-2022
 16. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   De vele selectievakjes op deze pagina zijn niet met het toetsenbord te bedienen. Dit werkt niet in Chrome en niet in Firefox.

  • Gevolg:

   Onmogelijk om de selectievakjes te kunnen afvinken.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We veranderen de plug-in voor formulieren die meerdere web software ondersteunen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-12-2022
 17. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
   • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
   • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, ""druk op de spatiebalk""), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
   • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
   • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
   • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.
  • Oorzaak:

   Als een foutieve waarde in een van de velden wordt ingevuld, verschijnt een foutmelding. De foutmelding verschijnt en verdwijnt.

  • Gevolg:

   Het is voor de gebruiker onduidelijk wat er fout gaat. Hierdoor zal de fout meerdere keren gemaakt worden.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We zorgen dat de melding in beeld blijft zodat de gebruiker tijd heeft om te corrigeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-12-2022
 18. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   In dit pdf-document is de titel niet ingevuld. De titel dient een korte beschrijving van de inhoud van het bestand te zijn.

  • Gevolg:

   Gebruiker en hulpsoftware hebben geen beschrijving waar het pdf-document over gaat.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We plaatsen een titel bij het pdf-document.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-12-2022
 19. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   De activiteiten op deze pagina hebben links om een pop-up te openen. Als een pop-up geopend is, verplaatst de focus zich niet naar de pop-up, maar blijft op de onderliggende pagina.

  • Gevolg:

   Deze volgorde van focusbare elementen is niet logisch en verwarrend voor ziende toetsenbordgebruikers.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We zorgen ervoor dat de focus in de geopende pop-up komt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-12-2022
 20. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Als een activiteit is aangemeld, verschijnt op deze pagina een blokje met de geüploade afbeelding en een lege alt tekst. Deze afbeelding is een link zonder een duidelijk linkdoel.

  • Gevolg:

   Als het linkdoel niet duidelijk is, weet de gebruiker van hulpsoftware niet waar deze link naartoe gaat.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We geven deze link een verborgen tekst die alleen zichtbaar is voor hulpsoftware, waarin het duidelijk wordt dat dit een link is naar de betreffende activiteit.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-12-2022
 21. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Boven de footer staan twee links naar Instagram en mail. Er is een poging gedaan om deze links een toegankelijke naam te geven via het title-attribuut. Echter, het title-attribuut wordt niet goed ondersteund door hulpsoftware. Bovendien hebben deze links hebben dezelfde waarde in het title-attribuut.

  • Gevolg:

   De voorleessoftware kan niet aan zijn gebruiker vertellen wat het doel is van de links.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We veranderen de waarde van de title-attribuut.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-12-2022
 22. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   In de footer van de website staat een link naar Instagram. Deze link heeft geen content: er is geen linktekst en het logo is verborgen voor hulpsoftware met een leeg alt-attribuut. Als resultaat staat er een link zonder duidelijk linkdoel.

  • Gevolg:

   De voorleessoftware kan niet aan zijn gebruiker vertellen wat het doel is van de links.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We geven het logo van Instagram alt=”Instagram” en het logo van Facebook alt=”Facebook”.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-12-2022
 23. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   De activiteiten op deze pagina worden via links als pop-up geopend. Als een pop-up geopend is, verplaatst de focus zich niet naar de pop-up, maar blijft op de onderliggende pagina lopen.

  • Gevolg:

   De gebruiker ziet niet waar de focus zich bevindt. Hierdoor kunnen links en andere interactieve elementen onbedoeld worden geactiveerd.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We zorgen ervoor dat er meer focus gaat naar de interactieve elementen die in beeld zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-12-2022
 24. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   In de footer staat een Instagram link. Er is geen zichtbare focus op deze link.

  • Gevolg:

   Je kunt de link niet openen met een hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We zorgen ervoor dat er meer focus naar de links gaan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-12-2022
 25. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   In de cookiebanner staan twee links “Niet akkoord” en “Akkoord”. De toegankelijke namen van deze knoppen zijn “allow cookies” en “deny cookies”. De link met “meer informatie” heeft als toegankelijke naam “learn more about cookies”.

   In de linkerbovenhoek van de pagina staat het logo met de zichtbare tekst “Dare to Dream in 036”. Deze link heeft geen toegankelijke naam.

   De zogenaamde ‘hamburger’ knop is niet met de stem te bedienen.

  • Gevolg:

   Omdat deze namen in een andere taal is dan de taal van de pagina, zullen niet alle gebruikers ze begrijpen. Omdat de toegankelijke naam en de zichtbare naam verschilt kunnen gebruikers de links niet met stem bedienen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We zorgen ervoor dat de toegankelijke namen hetzelfde (en in dezelfde taal) zijn als de zichtbare namen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-12-2022
 26. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Op deze pagina zijn foutmeldingen ook in het Engels.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een screenreader begrijpen niet goed wat er voorgelezen wordt. Daardoor hebben zij geen prettige gebruikservaring.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We vertalen deze foutmeldingen in het Nederlands.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-12-2022
 27. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Als een foutief formaat in het e-mailveld wordt ingevuld, verschijnt een foutmelding “Please enter a valid email address.”. Deze Engelstalige foutmelding is een instructie en geen foutmelding. Deze foutmelding verschijnt alleen bij het e-mailveld onder “Contactgegevens organisatie”. Bij de andere e-mailvelden is de foutmelding “Vul het emailadres van de contactpersoon in.” De formulering is nog steeds niet correct.

  • Gevolg:

   Foutmelding wordt niet goed gecommuniceerd met de gebruiker.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We veranderen de instructies naar foutmeldingen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-12-2022
 28. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   In het formulier staat de volgende instructie: “Wil je meer informatie over bereikbaarheid geven, meldt dat dan in het veld 'Beschrijving' verderop in het formulier”. Het veld ‘Beschrijving’ ontbreekt.

  • Gevolg:

   De gebruiker kan geen beschrijving invullen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We voegen het element toe aan het formulier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-12-2022
 29. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   De activiteiten op deze pagina dienen als links een pop-up te openen. In de rechterbovenhoek van de pop-up staat een knop om het scherm te sluiten. Deze knop heeft geen juiste rol en geen toegankelijke naam.

  • Gevolg:

   Voor hulpsoftware is dit geen knop omdat dit element uit niet interactieve div-element bestaat. Een blinde gebruiker weet niet wanneer hij op deze knop moet drukken om een pop-up af te sluiten.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We passen de knop aan, zodat screenreaders weten dat dit een sluitknop is. We geven de knop de juiste rol en een toegankelijke naam.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-12-2022
 30. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Onder de grote afbeelding staat een zoekbalk. Het invoerveld in deze zoekbalk heeft geen toegankelijke naam. Er is een placeholder tekst aanwezig, maar deze kan niet als toegankelijke naam dienen omdat het verdwijnt zodra de bezoeker begint te typen. Dit geldt ook voor de tweede zoekbalk onder de video.

   Onder de video staat en zoekbalk waarin de knop om de opdracht te versturen een verborgen tekst (“Zoek”) heeft. Deze tekst is echter ook voor hulpsoftware verborgen.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan de zoekopdrachten niet lezen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We maken de verborgen teksten weer zichtbaar.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-12-2022
 31. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   In de cookiebanner staan twee links “Niet akkoord” en “Akkoord”. De toegankelijke namen van deze knoppen zijn “allow cookies” en “deny cookies”. De link met “meer informatie” heeft als toegankelijke naam “learn more about cookies”.

   De knop om de cookieverklaring te openen heeft als toegankelijke naam “revoke cookies”.

   Als het mobiele menu is geopend, bestaat de knop om het menu af te sluiten uit een afbeelding. Deze knop heeft geen toegankelijke naam.

   Als de website bekeken wordt op kleine schermen, komt de menu knop in beeld (rechterbovenhoek van de pagina). Deze knop opent en sluit het mobiele menu. De status van het mobiele menu is niet aan hulpsoftware doorgegeven.

  • Gevolg:

   Doordat links geen toegankelijke namen (of namen in een andere taal) hebben, leest de voorleessoftware onduidelijk voor aan de gebruiker. Slechtziende gebruikers kunnen dus niet prettig over de website navigeren.

   Hulpsoftware kan de status van het mobiele menu niet doorgeven.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   We verwijderen de aria-labels. We verwerken de toegankelijke naam in de linktekst. We vertalen de Engelse teksten naar het Nederlands, zodat de hulpsoftware het duidelijk voorleest.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Almere heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209