Verklaring van Formulieren Wijchen

Status toegankelijkheid https://formulieren.wijchen.nl/

Gemeente Wijchen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: C - eerste maatregelen genomen ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 16-06-2022

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Wijchen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Formulieren Wijchen.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Wijchen is beschikbaar via de link https://www.wijchen.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Gemeente Wijchen verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website Formulieren Wijchen te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Wijchen is gevorderd met de toegankelijkheid van Formulieren Wijchen en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 16-06-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Wijchen .
Functie: adviseur online dienstverlening.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 16-06-2022.

Feedback en contactgegevens

Neem dan contact op via website@drutenwijchen.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Ontevreden afhandelen klacht

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de gemeentelijke Ombudsman

Aanvullende informatie van Gemeente Wijchen

Onderzoek verwijst naar formulieren.druten.nl/druten.nl maar voor wijchen.nl is omgeving exact hetzelfde als voor druten.nl. Vandaar dat we het rapport voor Druten konden gebruiken voor wijchen.nl/formulieren.wijchen.nl

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Formulieren Wijchen : eerste maatregelen genomen

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Formulieren Wijchen is onderzocht.

 • Niet Oké. de actualiteit, volledigheid en/of juistheid van de beschikbare onderzoeksresultaten zijn ontoereikend

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Deze bevinding is mogelijk technisch van aard: In het formulier op pagina https://formulieren.druten.nl/form/klacht-indienen-1/soort-klacht-0 kunnen bezoekers bij de stap 'Klacht' een datum invoeren. Het invoerveld met de placeholdertekst 'Dag' is gekoppeld aan twee label-elementen, hierdoor is de toegankelijke naam van het veld 'Dag Dag'. Dit kan verwarrend zijn voor bezoekers die afhankelijk zijn van een screenreader. Zorg er daarom voor dat dit veld gekoppeld is aan één label. Hetzelfde geldt voor het invoerveld met de placeholdertekst 'Jaar'.

  • Gevolg:

   Dit kan verwarrend zijn voor bezoekers die afhankelijk zijn van een screenreader.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   leverancier gevraagd om aanpassing

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 2. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Advies: Op pagina https://formulieren.druten.nl/form/klacht-indienen-1/soort-klacht-0 staat het logo van gemeente Druten. Dit logo dient ook als link en heeft als linktekst 'Gemeente Druten'. Bezoekers die gebruikmaken van linklijsten, bijvoorbeeld mensen die afhankelijk zijn van screenreaders, kunnen door deze linktekst verwachten dat de link naar de gemeentewebsite van Druten verwijst. In plaatst daarvan verwijst de link naar een lege pagina.

  • Gevolg:

   bezoekers krijgen een lege pagina

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   leverancier heeft dit al opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-06-2022
 3. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Deze bevinding is mogelijk technisch van aard: In het formulier https://formulieren.druten.nl/form/klacht-indienen-1/soort-klacht-0 kunnen bezoekers bij de stap 'Bijlagen' digitaal bestanden uploaden met de knoppen 'Bestand(en) toevoegen'. Het visuele label van deze knoppen is 'Bestanden toevoegen' maar de toegankelijke naam is 'Bijlage'. Doordat het visuele label niet in de toegankelijke naam van deze knoppen staan is het voor bezoekers die gebruikmaken van spraakbesturing lastig om deze knoppen te bedienen. Zorg er daarom voor dat het visuele label van deze knoppen in de toegankelijke naam staat, het liefst vooraan.

  • Gevolg:

   Doordat het visuele label niet in de toegankelijke naam van deze knoppen staan is het voor bezoekers die gebruikmaken van spraakbesturing lastig om deze knoppen te bedienen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   leverancier gevraagd om aanpassing

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 4. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Deze bevinding is mogelijk technisch van aard: Wanneer bezoekers een fout maken in het formulier op https://formulieren.druten.nl/form/klacht-indienen-1/soort-klacht-0 verwijzen de foutmeldingen die op de pagina verschijnen niet naar het veld waar de fout in is gemaakt. Wel staan de foutmeldingen bij het veld waar de foutmelding in is gemaakt maar bezoekers die het scherm niet kunnen zien kunnen de visuele koppeling tussen het veld en de foutmelding niet maken. Zorg er daarom voor dat een foutmelding altijd de naam van het veld waar de fout in is gemaakt benoemd.

   Deze bevinding is mogelijk technisch van aard: In het formulier op pagina https://formulieren.druten.nl/form/klacht-indienen-1/soort-klacht-0 bij de stap 'Klacht' kunnen bezoekers een datum invoeren. Wanneer bezoekers een fout maken in deze velden verschijnt hier de foutmelding 'Deze waarde is niet geldig.'. Deze foutmelding verwijst niet naar het veld waar de fout in is gemaakt en welke fout de gebruiker heeft gemaakt. Zorg ervoor dat de foutmelding aangeeft in welk veld de fout is gemaakt en dat dat e melding zegt welke fout is gemaakt. Bij bij deze invoervelden kan de foutmelding bijvoorbeeld zijn 'Bij 'Op welke datum vond de gebeurtenis plaats?' is een niet bestaande datum in gevoerd. Voer hier een geldige datum in'.

  • Gevolg:

   Bezoekers die het scherm niet kunnen zien kunnen de visuele koppeling tussen het veld en de foutmelding niet maken.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   leverancier vragen om aanpassing

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Wijchen heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Als een overheidsinstantie vindt dat sprake is van een onevenredige last, dan wordt dat in de toegankelijkheidsverklaring aangegeven bij de afwijkingen. De overheidsinstantie dient dan wel een toegankelijke alternatief te bieden, bijvoorbeeld door van een PDF-bestand ook een toegankelijke tekstversie aan te bieden, of door in plaats van digitale dienstverlening fysieke ondersteuning te bieden. Ook wanneer volledige digitale toegankelijkheid (nog) niet haalbaar is moet de content van de website of mobiele applicatie in elk geval zo toegankelijk mogelijk worden gemaakt.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209