Verklaring van Enkhuizen.nl

Status toegankelijkheid https://www.enkhuizen.nl

Gemeente Enkhuizen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 01-07-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Enkhuizen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Enkhuizen.nl.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Enkhuizen is beschikbaar via de link https://www.enkhuizen.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Enkhuizen gepubliceerde informatie blijkt dat de website Enkhuizen.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Enkhuizen is gevorderd met de toegankelijkheid van Enkhuizen.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 20-06-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Enkhuizen .
Functie: Gemeentesecretaris.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 01-07-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via toegankelijkheid@enkhuizen.nl

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Gemeente Enkhuizen

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Enkhuizen.nl : voldoet gedeeltelijk

De website Enkhuizen.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Enkhuizen dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://janitatop.nl/rapporten/2021/enkhuizen
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 21-12-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Enkhuizen dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op deze pagina staat een infographic. Voor de informatie op deze afbeelding wordt geen tekstalternatief gegeven. De alt tekst is leeg. Er staat een link naar de PDF, maar deze PDF is ontoegankelijk (niet getagd). Beschrijf de afbeelding in een tekst eronder of geef een link naar een pagina waar deze informatie staat uitgeschreven.

  • Gevolg:

   Inhoud van infographic en pdf onduidelijk voor slechtzienden.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   alt-tekst toevoegen voor infographic en pdf toegankelijk maken dmv tags.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Het logo van de gemeente Enkhuizen heeft geen alternatieve tekst.

  • Gevolg:

   Mogelijk onduidelijk voor gebruikers hulpsoftware welke website ze bezoeken.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Alt-tekst toevoegen aan logo.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Het logo in de header heeft geen alternatieve tekst en is daardoor niet te herkennen door hulpsoftware. Het logo is geplaatst als achtergrondafbeelding bij een link, zonder linktekst (er is alleen een title attribuut maar deze wordt slecht ondersteund door hulpsoftware). Zorg dat de tekst van het logo terugkomt in de HTML en in de link.

  • Gevolg:

   Mogelijk onduidelijk voor gebruikers hulpsoftware welke website ze bezoeken.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Tekst logo opnemen in html en link.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 4. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Het logo in de header heeft de zichtbare tekst 'Gemeente Enkhuizen' maar de alt tekst luidt 'Logo SED - Enkhuizen'. Zorg dat de alternatieve tekst gelijk is aan de zichtbare tekst.

  • Gevolg:

   Mogelijk kan verwarring ontstaan door verschillende logo-tekst en alt-tekst.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Alt-tekst aanpassen aan logo.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 5. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   De afbeelding boven het nieuwsbericht heeft geen alt-attribuut. Deze afbeelding bevat ook tekst. De afbeelding heeft daarom een alt tekst nodig waar deze teksten in terug komen.

  • Gevolg:

   Inhoud van de afbeelding wordt niet beschreven.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Alt-tekst toevoegen aan afbeelding.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 6. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op deze pagina staat een infographic. Voor de informatie op deze afbeelding wordt geen tekstalternatief gegeven. De alt tekst is leeg. Beschrijf de afbeelding in een tekst eronder of geef een link naar een pagina waar deze informatie staat uitgeschreven.

  • Gevolg:

   Inhoud infographic niet duidelijk voor gebruikers hulpsoftware.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Alt-tekst toevoegen aan infographic.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 7. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De h2 koppen van de vragen vallen binnen het button element.

  • Gevolg:

   Hierdoor wordt de kopopmaak door hulpsoftware genegeerd. Dat zorgt er ook voor dat als er koppen staan binnen de vraag, zoals onder 'Welke gehandicaptenparkeerkaarten kan ik aanvragen?', de hierarchie niet meer klopt. Dit kan verwarrend zijn voor screenreadergebruikers.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Zet de kop daarom buiten het button element.Dus andersom: <h2><button>Tekst</button></h2>. Dan komt de kop wel in de koppenlijst van de screenreader terecht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 8. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De lijst met openingstijden is niet correct opgemaakt.Er zit een lijst (ul) direct in een andere lijst.

  • Gevolg:

   Dit kan problemen geven voor het uitlezen door hulpsoftware.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Lijsten uitsplitsen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 9. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De koppenstructuur klopt niet helemaal. Er is een h2-kop 'Uitgelicht' met daaronder de kop 'Aardgasvrij wonen'. Dit zou een h3-kop moeten zijn, maar deze is ook op h2-niveau. Hetzelfde probleem doet zich voor onder 'Klanttevredenheidsonderzoek'.

  • Gevolg:

   Hierdoor lijkt het voor screenreadergebruikers dat er onder Uitgelicht geen items zijn.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Koppenstructuur aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 10. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Het select-element om de taal te kiezen heeft geen label.

  • Gevolg:

   Voor hulpsoftware onduidelijk wat voor invoer dit is.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Label toevoegen aan knop.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 11. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De koppenstructuur klopt niet helemaal. Onder de h2-kop staan 3 koppen op h3-niveau zoals 'Inwoners', maar de koppen lijken niet onder Links te vallen, want deze gaan naar pagina's op de eigen site.

  • Gevolg:

   Onduidelijk voor bezoeker of het in- of externe links zijn.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Een oplossing kan zijn om hier een (met CSS verborgen) kop boven te zetten zodat het een eigen sectie wordt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 12. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De koppenstructuur klopt niet helemaal. Er staat een h3-kop 'Meer nieuws'. Deze valt onder de h2-kop 'Gratis deelname'. De koppen van de nieuwsberichten die onder 'Meer nieuws' vallen horen een niveau lager te zijn, maar zijn nu ook h3-niveau.

  • Gevolg:

   Structuur van bericht onduidelijk voor gebruikers hulpsoftware.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Koppenstructuur aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 13. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De actieve pagina in het menu wordt aangegeven met een vormgeving. In de tekst wordt dit echter niet aangegeven.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan niet opmaken uit de code welke pagina actief is.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Voeg hiervoor aria-current=page toe aan het actieve menu-item. Dit komt op meerdere pagina's voor.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 14. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De koppenstructuur klopt niet helemaal. De resultaten hebben alle een h3-kop. Deze valt nu direct onder de h2-kop 'Filters'.

  • Gevolg:

   Dit kan verwarrend zijn voor screenreadergebruikers die via koppen navigeren.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Koppenstructuur aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 15. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De lijsten met links zijn niet correct opgemaakt. De uitklapbare items onder de 'Toon meer' knop staan in een div-element in plaats van een ul-element.

  • Gevolg:

   Dit kan problemen geven voor het uitlezen door hulpsoftware.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Lijsten opnieuw opmaken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 16. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De koppen in de tabellen zijn niet als kopcel (th) opgemaakt.

  • Gevolg:

   Hierdoor wordt de tabeldata niet op de juiste manier opgelezen door screenreaders.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Koppen opmaken als kopcel.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 17. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De PDF heeft geen tags (codelaag).

  • Gevolg:

   Er is voor hulpsoftware zoals screenreaders geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Deze codelaag wordt aangemaakt in het bronbestand (bijvoorbeeld Word of Indesign) en moet van daaruit goed worden geëxporteerd. Wanneer de codelaag aanwezig is en aan de richtlijnen voldoet, kan hulpsoftware de inhoud juist weergeven voor de gebruiker, zoals ook bij goed opgebouwde HTML-pagina's het geval is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 18. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De koppenstructuur klopt niet helemaal. De h3-kop 'Mis niets en meld je aan voor onze nieuwsbrief' valt onder 'Adviesraden' maar zou op zichzelf moeten staan.

  • Gevolg:

   Structuur pagina onduidelijk voor hulpsoftware.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Kop aanpassen naar paragraaf of h2.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 19. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   De invoervelden voor persoonlijke informatie zoals naam en adres hebben geen mechanisme waarmee de invoer automatisch kan worden aangevuld.

  • Gevolg:

   Autofill maakt het invullen van formulieren voor veel gebruikers gemakkelijker, zoals voor mensen voor wie het invoeren van tekst veel tijd kost omdat dit via speciale hulpmiddelen gaat zoals bijvoorbeeld het aanwijzen van letters.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Voeg de juiste ‘autocomplete’ attributen toe bij de invoervelden. Zie voor de volledige lijst https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 20. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   De invoervelden voor persoonlijke informatie zoals naam en adres hebben geen mechanisme waarmee de invoer automatisch kan worden aangevuld.

  • Gevolg:

   Autofill maakt het invullen van formulieren voor veel gebruikers gemakkelijker, zoals voor mensen voor wie het invoeren van tekst veel tijd kost omdat dit via speciale hulpmiddelen gaat zoals bijvoorbeeld het aanwijzen van letters.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Voeg de juiste ‘autocomplete’ attributen toe bij de invoervelden. Zie voor de volledige lijst https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 21. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De lichtgrijze teksten in de invoervelden in het formulier hebben te weinig contrast (2.8:1).

  • Gevolg:

   Teksten minder goed leesbaar voor slechtzienden.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Contrast verhogen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 22. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De titel met 'Uitvoeringsprogramma 2018-2022' op pagina 1 heeft te weinig contrast (donkerblauw en wit op blauw, 2.4:1 en 2.2:1). Op o.a. pagina 5 en 9 heeft deze titel een contrast van 1.2:1 (lichtgrijs op wit). Zorg voor een minimaal contrast van 4.5:1 voor tekst.

  • Gevolg:

   Tekst voor slechtzienden minder goed leesbaar.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Documenten aanpassen, contrast verhogen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 23. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   In de datepicker staat zwarte tekst op een donkerblauwe achtergrond. Deze tekst voldoet niet aan de mininmale contrasteis. De zwarte knoppen om tussen de maanden te navigeren voldoen net wel (3.0:1), maar het is raadzaam hiervan ook het contrast nog wat te verhogen. Zie screenshot 2. De hoge-contrast-variant van deze pagina biedt hier geen goed alternatief, omdat daarin ook meerdere onderdelen te weinig contrast hebben en sommige teksten zelfs geheel onzichtbaar zijn (witte tekst op witte achtergrond). Zie screenshot 3.

  • Gevolg:

   Tekst minder goed leesbaar voor slechtzienden.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Contrast verhogen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 24. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op deze pagina staat een infographic. Omdat deze tekst niet in de HTML staat kan deze niet aangepast worden aan de wensen van de gebruiker, zoals tekstvergroting.

  • Gevolg:

   Infographic minder goed leesbaar voor slechtzienden.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Alternatief in html toevoegen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 25. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op deze pagina staat een infographic. Omdat deze tekst niet in de HTML staat kan deze niet aangepast worden aan de wensen van de gebruiker, zoals tekstvergroting.

  • Gevolg:

   Infographic minder goed leesbaar voor slechtzienden.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Voeg een alternatief in HTML toe.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 26. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Bij de links naar informatie in andere talen moet bij inzoomen horizontaal gescrold worden. Er zijn hier witruimte tekens gebruikt voor de layout.

  • Gevolg:

   Navigatie onduidelijk voor gebruikers hulpsoftware.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Het is beter hier een standaard lijst van te maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 27. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Wanneer je inzoomt op 200% of meer verdwijnen de toegankelijkheidsopties aan de zijkant (Readspeaker, Tekstgrootte en Contrast) en de knop met de Cookie instellingen. Wanneer je inzoomt tot 400% (bij 1280px breed en 1024px hoog) wordt een deel van het menu onzichtbaar. Hier kan ook niet heen gescrolld worden. Zie screenshot 5.

  • Gevolg:

   Niet alle inhoud blijft beschikbaar bij zoomen op pagina.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Zorgen via responsive bouwen dat alle content en functionaliteit tot 400% inzoomen beschikbaar en bedienbaar blijft.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 28. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   De randen van de invoervelden van het formulier hebben de kleur #ddd. Deze kleur geeft een contrastwaarde van 1.4:1. In de footer hebben de iconen van Twitter en RSS (lichtblauw en oranje) te weinig contrast met de achtergrond. Ook voor grafische elementen zoals iconen is een minimum contrast vereist van 3.0:1.

  • Gevolg:

   Slechtzienden kunnen moeite hebben om te bepalen waar ze input kunnen geven.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Het contrast van de randen van de interactieve elementen ten opzichte van de achtergrondkleur verhogen tot tenminste 3.0: 1.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 29. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   De knop 'Cookie instellingen' werkt niet met het toetsenbord. De knop krijgt wel focus, maar opent niet de cookiebalk.

  • Gevolg:

   Bewegingsgehinderden kunnen problemen hebben met het openen van de cookie-instellingen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Knop repareren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 30. SC 2.1.2 - Geen toetsenbordval [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

  • Oorzaak:

   Binnen de hoofdcontent komt de focus als eerste in het zoekveld terecht. Wanneer je dan verder wilt navigeren, kom je in een menu terecht van Readspeaker. Hier kun je niet meer uit komen zonder de pagina te verlaten.

  • Gevolg:

   Navigatie niet vriendelijk voor gebruikers Readspeaker.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Zorgen dat de focus direct doorgaat naar het volgende te verwachten element, dat is hier de zoekknop en daarna de resultaten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 31. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Het PDF-bestand heeft geen titel.

  • Gevolg:

   Onduidelijk voor slechtzienden

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Pdf aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 32. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Wanneer je de link 'Toon meer' activeert en dan verder navigeert (met de tab-toets), ga je verder in de volgende sectie in plaats van in de sectie waar je meer links wilde zien.

  • Gevolg:

   Dit kan verwarrend zijn voor screenreader gebruikers, die niet weten dat ze nu in een ander onderwerp zitten.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Zorgen dat de focus verder gaat bij de links die zojuist geopend zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 33. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Wanneer je de cookie instellingen opent, gaat de focus niet naar de popup, maar gaat verder op de onderliggende pagina.

  • Gevolg:

   Slechte leesbaarheid, doordat de focus op de achterliggende pagina ligt.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De focus hoort meteen in de popup te komen. Onderdelen op de onderliggende pagina moeten geen focus kunnen krijgen zolang de popup geopend is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 34. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Bovenaan de pagina onder het kopje 'Links' staan drie links zonder tekst. De links krijgen ook toetsenbordfocus zonder dat het duidelijk is waar ze voor zijn.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware die lijsten opvragen van links weten zo niet waar deze links naar toe gaan.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Als deze links geen doel hebben is het beter ze te verwijderen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 35. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op de pagina staan meerdere lege links onderaan de lijsten. De links krijgen ook toetsenbordfocus, wat leidt tot onnodige aanslagen.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware die lijsten opvragen van links weten zo niet waar deze links naar toe gaan.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Als deze links geen doel hebben is het beter ze te verwijderen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 36. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op meerdere interactieve elementen in het overzicht is de focus niet zichtbaar, zoals op de Bewerken button en op invoervelden.

  • Gevolg:

   Website slecht bedienbaar voor slechtzienden.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Focussttijl toevoegen, zoals omlijning.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 37. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   De focus op de knoppen in de cookiemelding is niet zichtbaar.

  • Gevolg:

   Daardoor lijkt het of deze niet gesloten/gebruikt kan worden. Dit geldt ook binnen de popup.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Focusstijl toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 38. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   De pagina is ingesteld op Engels.

  • Gevolg:

   Dit kan problemen geven voor screenreadergebruikers.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De taal in het html-element op Nederlands zetten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 39. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Het document heeft geen taal gespecificeerd.

  • Gevolg:

   Screenreaders lezen de pdf mogelijk niet in de juiste taal voor.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Juiste taal instellen bij de documenteigenschappen in Acrobat.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 40. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Onderaan de pagina staat een titel en paragraaf in het Engels zonder dat dit in de HTML is aangegeven (via het lang attribuut).

  • Gevolg:

   Hierdoor lezen screenreaders het mogelijk niet goed voor.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   lang-attribuut toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 41. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Wanneer een of meerdere velden niet is ingevuld verschijnt de melding dat deze velden verplicht zijn. Dit is een algemene instructie en geen foutmelding.

  • Gevolg:

   Niet duidelijk genoeg welke fout gebruiker heeft gemaakt of wat is vergeten.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Aangeven wat er precies fout is gegaan, bijvoorbeeld:' Naam is niet ingevuld' of 'Telefoonnummer is niet geldig, deze moet 10 cijfers bevatten'.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 42. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   In het time element staan attributen zonder spatie er tussen.

  • Gevolg:

   Dit kan problemen geven voor het uitlezen door hulpsoftware.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Spaties toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 43. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Het id 'elastic-search-form' komt meer dan een keer voor op de pagina.

  • Gevolg:

   Wanneer id’s meerdere keren op een pagina voorkomen kan hulpsoftware de code niet goed interpreteren.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Onderzoeken of zoekfunctie juist geïmplementeerd is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 44. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Er zijn meerdere paragrafen die niet goed zijn genest: er zijn afsluittags zonder dat er openingstags zijn.

  • Gevolg:

   Kan problemen opleveren voor voorleessoftware.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   html-tags herstellen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 45. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Er staat 3 links om in te loggen via andere diensten (Fixi, Google, Facebook). Dit zijn algemene div-elementen.

  • Gevolg:

   Het is niet duidelijk voor hulpsoftware dat dit links zijn.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Hier link-elementen van maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 46. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   In de popup van de cookiemelding staat een knop om de popup te sluiten. Deze heeft geen naam, doordat deze is verborgen voor hulpsoftware met display:none.

  • Gevolg:

   In deze pop-up wordt op verschillende plekken de status niet goed geüpdatet als er interactie heeft plaatsgevonden. Dit geldt voor de aria-expanded waarde bij 'Niet noodzakelijk', het label 'meer weergeven' en de waarde van het label 'uitgeschakeld'.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Instellingen laten checken door leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 47. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Invoerveld om een product te kiezen heeft geen label. Dit is een span element met als role 'textbox'.

  • Gevolg:

   Hierdoor is het voor gebruikers van hulpsoftware niet duidelijk waar dit veld voor is.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Label toevoegen iom leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Medewerkers beschikken over ontoereikende kennis en/of vaardigheden
  • Beschrijving van het issue:

   Bewustwording van het belang van (digitale) toegankelijkheid is een voortdurend proces.

  • Oorzaak:

   Niet alle medewerkers weten wat toegankelijkheid is of kennen het belang ervan. Onder de al hoge werkdruk wordt het voldoen aan toegankelijkheidseisen ervaren als een extra last.

  • Gevolg:

   Bijvoorbeeld pdf-documenten worden niet toegankelijk opgemaakt.

  • Alternatief:

   De gemeente werkt binnen de huidige mogelijkheden en met de bestaande middelen aan het toegankelijk maken van publicaties.

  • Maatregel:

   Met bestaande middelen zijn we bezig om de toegankelijkheidseisen vorm te geven, zoals: voorlichting via intranet, analyses van websitestatistieken en het toegankelijk maken van pdf-documenten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Enkhuizen heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209