Verklaring van Drechterland.nl

Status toegankelijkheid https://www.drechterland.nl

Gemeente Drechterland is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 28-09-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Drechterland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Drechterland.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Drechterland is beschikbaar via de link https://www.drechterland.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Drechterland gepubliceerde informatie blijkt dat de website Drechterland.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Drechterland is gevorderd met de toegankelijkheid van Drechterland.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 20-06-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Drechterland.
Functie: Gemeentesecretaris.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 28-09-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via toegankelijkheid@drechterland.nl

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Gemeente Drechterland

www.stedebroec.nl, www.drechterland.nl en www.enkhuizen.nl zijn onderdeel van één multisite-oplossing en worden beheerd in één contentmanagementsysteem. Het techniekrapport van www.enkhuizen.nl geldt daarom ook voor de twee andere websites.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Drechterland.nl : voldoet gedeeltelijk

De website Drechterland.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Drechterland dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://janitatop.nl/rapporten/2021/drechterland.html
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 21-12-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://janitatop.nl/rapporten/2021/enkhuizen
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 21-12-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Drechterland dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op deze pagina staat een infographic. Voor de informatie op deze afbeelding wordt geen volwaardig tekstalternatief gegeven. Beschrijf de afbeelding in een tekst eronder of geef een link naar een pagina waar deze informatie (letterlijk) staat uitgeschreven.

  • Gevolg:

   Geen volwaBeschrijf de afbeelding in een tekst eronder of geef een link naar een pagina waar deze informatie (letterlijk) staat uitgeschreven.rdig alternatief voor hulpsoftware.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De afbeelding in een tekst eronder beschrijven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Het logo in de header heeft de zichtbare tekst 'Gemeente Drechterland' maar de alt tekst luidt 'Logo SED - Drechterland'. Zorg dat de alternatieve tekst gelijk is aan de zichtbare tekst.

  • Gevolg:

   Onduidelijkheid voor slechtzienden door afwijkende alt-tekst

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Alt-tekst gelijk maken aan zichtbare tekst in logo

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   De portretfoto's hebben een leeg alt attribuut, maar deze foto's zijn niet decoratief. Voeg de naam toe van de geportretteerden.

  • Gevolg:

   Onduidelijk voor sitereader van wie de portretfoto is.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Naam toevoegen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 4. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   De afbeelding boven het nieuwsbericht heeft geen alt-attribuut. Deze afbeelding bevat ook tekst. De afbeelding heeft daarom een alt tekst nodig waar deze tekst in terug komt.

   Op deze pagina staat een infographic. Voor de informatie op deze afbeelding wordt geen volwaardig tekstalternatief gegeven. Beschrijf de afbeelding in een tekst eronder of geef een link naar een pagina waar deze informatie (letterlijk) staat uitgeschreven.

  • Gevolg:

   Onduidelijk voor slechtzienden waar de afbeelding over gaat

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Alt-tekst en beschrijving toevoegen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 5. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   In het begin en aan het eind van de video komt informatie in beeld die niet wordt uitgesproken. Mensen die deze teksten niet kunnen zien, krijgen deze informatie niet mee. Behalve audiodescriptie kan deze informatie ook via een alternatief worden aangeboden, zoals een tekst onder de video.

  • Gevolg:

   Slechtzienden krijgen niet alle informatie mee.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Beschrijving toevoegen bij video

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De koppen in de tabellen zijn niet als kopcel (<th>) opgemaakt, maar enkel vetgedrukt via het <strong>-element.

  • Gevolg:

   Hierdoor wordt de tabeldata niet op de juiste manier - met de juiste relaties tussen de cellen - voorgelezen door screenreaders.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Opmaak in kopcel wordt aangepast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 7. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Het kopje 'Coronabewijs op papier' is niet als een kopje opgemaakt maar via het <strong>-element. Maak hier een h3-element van.

   Onder het onderwerp 'Gemeentelijke dienstverlening' (wat een kop zou moeten zijn) staan 2 koppen waarbinnen `<strong>' is gebruikt. Dit zorgt voor een andere uitspraak door hulpsoftware. Haal dit strong-element weg.

  • Gevolg:

   Verkeerde uitspraak door hulpsoftware.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   <strong> vervangen door <h3>

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 8. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De koppen in de tabellen zijn niet als kopcel (<th>) opgemaakt, maar enkel vetgedrukt via het <strong>-element.

   De kophierarchie op de pagina klopt niet. 'Gemeentesecretaris' is een kop op h2-niveau. Daar vallen 2 h3-koppen onder: 'Chantal Minneart' en 'Overzicht vergoedingen 2020'. Daardoor lijken er alleen vergoedingen te worden weergegeven van de gemeentesecretaris. Visueel is echter duidelijk dat deze vergoedingen voor alle personen gelden. Zie screenshot 1. Een oplossing is om van 'Declaraties bestuurders 2020' een h2-kop te maken (buiten de knop om, zie hiervoor ook 1.3.1 in het onderzoek van enkhuizen.nl).

  • Gevolg:

   Hierdoor wordt de tabeldata niet op de juiste manier - met de juiste relaties tussen de cellen - voorgelezen door screenreaders.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Opmaak pagina wordt aangepast met andere koppen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 9. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De PDF heeft geen tags (codelaag). Wanneer de codelaag wel aanwezig is en aan de richtlijnen voldoet, kan hulpsoftware de inhoud juist weergeven voor de gebruiker, zoals ook bij goed opgebouwde HTML-pagina's het geval is. Voor hulpsoftware zoals screenreaders is er geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Deze codelaag wordt aangemaakt in het bronbestand (bijvoorbeeld Word of Indesign) en moet van daaruit goed worden geëxporteerd.

  • Gevolg:

   Voor hulpsoftware zoals screenreaders is er geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Pdf's worden zoveel mogelijk vervangen op de website voor html. Andere pdf's worden voorzien van codelaag

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 10. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De koppen in het document zijn niet als kop opgemaakt, maar als paragraaf. Ook is er op pagina 1 een tekst in een tabel gezet, terwijl dit geen datatabel is.

  • Gevolg:

   Dit kan verwarrend zijn voor screenreadergebruikers.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Koppen worden als h2 of h3 opgenomen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 11. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   In de infographic hebben de oranje teksten te weinig contrast.

  • Gevolg:

   Niet goed leesbaar voor slechtzienden

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Infographic vervangen of verwijderen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 12. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   In de infographic hebben de oranje teksten te weinig contrast.

  • Gevolg:

   infographic niet goed leesbaar voor slechtzienden

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Infographic vervangen of verwijderen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 13. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op deze pagina staat een infographic. Omdat deze tekst niet in de HTML staat kan deze niet aangepast worden aan de wensen van de gebruiker, zoals tekstvergroting. Voeg een alternatief in HTML toe.

  • Gevolg:

   Tekst kan niet vergroot worden met bijv. hulpsoftware.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Tekst wordt toegevoegd in html.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 14. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op deze pagina staat een infographic. Omdat deze tekst niet in de HTML staat kan deze niet aangepast worden aan de wensen van de gebruiker, zoals tekstvergroting. Voeg een alternatief in HTML toe.

  • Gevolg:

   Tekst kan niet worden vergroot met bijv. hulpsoftware.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Tekst wordt toegevoegd in html

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 15. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Bij de links naar informatie in andere talen moet bij inzoomen horizontaal gescrold worden. Er zijn hier witruimte tekens gebruikt voor de layout. Het is beter hier een standaard lijst van te maken.

  • Gevolg:

   Tekst slecht leesbaar voor slechtzienden vanwege onnodig scrollen

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Tekst wordt opgenomen in standaard lijst

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 16. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Het PDF-bestand heeft geen titel. Voor gebruikers van hulpsoftware is het voor de navigatie tussen documenten/webpagina’s belangrijk dat de titel duidelijk maakt waar ze zijn. Pas de titel aan in de Documenteigenschappen in Adobe PDF.

  • Gevolg:

   Navigatie voorgebruikers van hulpsoftware onduidelijk.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Titel wordt toegevoegd aan pdf.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 17. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Bovenaan de pagina onder het kopje 'Links' staan drie links zonder tekst. Gebruikers van hulpsoftware die lijsten opvragen van links weten zo niet waar deze links naar toe gaan. De links krijgen ook toetsenbordfocus zonder dat het duidelijk is waar ze voor zijn. Als deze links geen doel hebben is het beter ze te verwijderen.

  • Gevolg:

   Links onduidelijk voor gebruikers hulpsoftware.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Tekst toevoegen aan links

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 18. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Onder 'Tijdelijk wet maatregelen Covid-19' staan links naar downloads. Per PDF staan er 2 links die naar hetzelfde doel verwijzen. 2 links hebben enkel de tekst 'Download' en zijn daardoor niet uniek. Het is aan te raden hier per PDF een link van de maken met een unieke naam. Dat maakt het minder verwarrend voor o.a. screenreader- en toetsenbordgebruikers.

  • Gevolg:

   Verwarrend voor screenreaders

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Links krijgen unieke naam.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 19. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Het document heeft geen taal gespecificeerd.

  • Gevolg:

   Screenreaders lezen de pdf mogelijk niet in de juiste taal voor.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Stel de juiste taal in bij de documenteigenschappen in Acrobat.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 20. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Onderaan de pagina staat een titel en paragraaf in het Engels zonder dat dit in de HTML is aangegeven (via het lang attribuut). Hierdoor lezen screenreaders het mogelijk niet goed voor.

  • Gevolg:

   Tekst wordt mogelijk niet goed voorgelezen door software.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Taal aangeven in code.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Medewerkers beschikken over ontoereikende kennis en/of vaardigheden
  • Beschrijving van het issue:

   Bewustwording van het belang van (digitale) toegankelijkheid is een voortdurend proces.

  • Oorzaak:

   Niet alle medewerkers weten wat toegankelijkheid is of kennen het belang ervan. Onder de al hoge werkdruk wordt het voldoen aan toegankelijkheidseisen ervaren als een extra last.

  • Gevolg:

   Bijvoorbeeld pdf-documenten worden niet toegankelijk opgemaakt.

  • Alternatief:

   De gemeente werkt binnen de huidige mogelijkheden en met de bestaande middelen aan het toegankelijk maken van publicaties.

  • Maatregel:

   Met bestaande middelen zijn we bezig om de toegankelijkheidseisen vorm te geven, zoals: voorlichting via intranet, analyses van websitestatistieken en het toegankelijk maken van pdf-documenten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Drechterland heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20240424